Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva I ruralnog razvoja uprava za veterinarstvo
Дата канвертавання25.04.2016
Памер10.35 Kb.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA

I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA VETERINARSTVO

Klasa:


Urbroj:

Zagreb,


Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, br. 41/07) ravnatelj Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a povodom štete nastale provođenjem mjera u suzbijanju influence ptica uzrokovane RNA virusom iz roda Influenzavirus A, porodica Orthomyxoviridae na području Županije ……………….. – usmrćivanja i neškodljivog uništavanja životinja, kako je određeno člankom 26. ovoga Zakona donosi
RJEŠENJE
I. Osniva se stručno povjerenstvo za procjenu vrijednosti peradi i drugih ptica eutanaziranih u svrhu provođenja naređenih mjera za suzbijanje influence ptica uzrokovane RNA virusom iz roda Influenzavirus A, porodice Orthomyxoviridae.
II. Za članove stručnog povjerenstva iz točke I. ovoga Rješenja imenuju se:
1. nadležni veterinarski inspektor-
2.
3.
III. Stručno povjerenstvo ima sljedeće zadaće:


  1. Utvrditi tržnu vrijednost eutanazirane i neškodljivo uništene peradi i drugih ptica.

  2. Sačiniti zapisnik o procjeni i utvrđenom činjeničnom stanju i u njemu iznijeti mišljenje stručnog povjerenstva.

  3. Primjerak zapisnika s mišljenjem dostaviti ravnatelju Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.


IV. Predsjednik stručnog povjerenstva će žurno sazvati sastanak povjerenstva, a najkasnije do ……………………. godine.

Obrazloženje
Nakon utvrđivanja pojave influence ptica uzrokovane uzročnikom RNA virus iz roda Influenzavirus A , porodice Orthomyxoviridae na području …………………. županije pod nadzorom veterinarske inspekcije poduzimaju se mjere određene Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 41/07) te je u cilju suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti rješenjem veterinarske inspekcije određena eutanazija peradi pozitivnih i sumnjivih na influencu ptica uzrokovanu istim uzročnikom. Kako se radi o mjerama naređenim i provedenim u skladu s člankom 26. Zakona o veterinarstvu, a na temelju članka 27. stavka 2. Zakona valjalo je riješiti kao u izreku.
Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.RAVNATELJICA

mr. Sanja ŠeparovićDostaviti:

  1. Članovima povjerenstva

  2. Pismohrana-ovdje
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка