Міжнародныя адносіны старажытных беларускіх дзяржаў
Дата канвертавання17.03.2016
Памер53.02 Kb.
міжнародныя адносіны старажытных беларускіх дзяржаў
Беларусь - дзяржава з унікальнай гісторыяй. На працягу шматлікіх стагоддзяў беларусы выпрабоўвалі наймоцны ўплыў больш актыўных у палітычным плане суседніх народаў, некалькі разоў былі на грані поўнага знікнення, але змаглі выжыць, захаваць сваю культуру і стварыць нацыянальную дзяржаву.

Першыя дзяржаўныя адукацыі на тэрыторыі Беларусі ставяцца да Старажытнарускага перыяду (9-12 стст.) Яны склаліся на аснове ўсходнеславянскіх племянных звязаў. Можна вылучыць два магутных усходнеславянскіх дзяржавы-княствы, якія ўзніклі на тэрыторыі Беларусі, -- Полацкае (крывічы) і Тураўскае (дрыгавічы). Станаўленнe і развіцце Кіеўскай Русі (Старажытнай Русі) - старажытнай усходнеславянскай дзяржавы.

Пачатковы этап станаўлення дзяржаўных аб'яднаннеу злучаны з раскладаннем родаплемяннога ладу ва ўсходніх славян, што галоўным чынам супала з працэсам каланізацыі імі Ўсходняй Еўропы і стварэнні племянных звязаў - тэрытарыяльных аб'яднаннеу у якія маглі ўваходзіць і неславянскія плямёны, якія прызналі дамінаванне славян.

Полацкае княства, якое займала вялікую частку сённяшняй тэрыторыі Беларусі, з'яўлялася тыповай для той эпохі еўрапейскай раннефеадальнай дзяржавай. Яно мела ўсе адпаведныя атрыбуты - суверэнную ўладу князя і веча, уласную адміністрацыю, грашовую сістэму, войска і ўзятыя пад ахову мяжы. Па сваіх памерах найстаражытнае беларускае княства было супастаўна з такімі краінамі, як Герцагства Баварскае ці каралеўства Партугальскае. Акрамя сталічнага Полацку, упершыню згаданага летапісцамі ў 862 году, княства налічвала яшчэ паўтара дзясятка гарадоў, у тым ліку Менск, Віцебск, Оршу, Барысаў, Браслаў, якія былі значнымі цэнтрамі гандлю і рамёстваў. Улада Полацку, які стаіць на рацэ Дзвіна - важнай часткі найстаражытнага гандлёвага шляху "з Вараг у Грэкі" - распаўсюджвалася на ніжняе Падзвінне да самай Балтыкі. Маючы выхад ў мора і доўгі час кантралюючы цяперашні Рыжскі заліў, Полацкае княства, названае ў летапісах і хроніках таксама Полацкай зямлёй, актыўна гандлявала са Скандынавіяй, польскімі і нямецкімі гарадамі, у прыватнасці, з вядомым Ганзейскім звязам.

У X-XIII веках Полацкай зямлёй валодала самастойная княжая дынастыя Рагвалодавічаў, якая паспяхова адстойвала незалежнасць як ад Кіева на поўдні, так і ад Ноўгарада на поўначы. Менавіта ў гэты перыяд з'явіліся першыя міжнародныя дамовы, якія былі складзены беларускімі княствамі,- мірныя і гандлёвыя дамовы Полацкага княства з Рыгай 1210г. і 1212гг. Падпісанне дадзеных дамоў абумаўлялася замацаваннем крыжакоў ва Ўсходняй Прыбалтыцы, што замінала полацкім купцам гандляваць з краінамі Заходняй Еўропы. У 1210 г. паміж Рыгай і Полацкам пры пасродніцтве Смаленска была складзена мірная дамова, па якім полацкім купцам адкрываўся вольны шлях па Заходняй Дзвіне, а за Полацкам захавалася права на атрыманне даніны ад ліваў (пры пасродніцтве біскупа Рыгі). У 1212 г. Уладзімір планаваў выступіць супраць Рыгі ў звязе з Ноўгарадам, які быў незадаволены ўмацаваннем пазіцый Ордэна ў землях эстаў. Альберт прапанаваў полацкаму князю скласці новую дамову пра свет і гандлю. Уладзімір прыняў прапанову.

Найболей вядомай дамовай з'яўляецца "Смаленская гандлёвая праўда" 1229 г., падпісаная амбасадарамі смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча з нямецкімі купцамі. Дамова замацавала прававыя нормы, якія гарантавалі развіццё міжнародных гандлёвых адносін на аснове ўзаемнасці і раўнапраўя.

У 1229 г. Полацак разам са Смаленскам і Віцебскам падпісаў у Готланде гандлёвая і палітычная дамова з Рыгай, Готландом і нямецкімі гарадамі. Дамова 1229 г., які складаўся з 42 артыкулаў, стаў узорам міжнароднага камерцыйнага права. Ён засноўваўся на ўзаемнасці і раўнапраўі бакоў, замацоўваў прававыя нормы, якія забяспечвалі мірныя добрасуседскія адносіны ў гандлёвай і палітычны сферах, вызначаў меры адказнасці і пакаранні за крымінальныя злачынствы, парадак і чарговасць спагнання абавязку, парадак судаводства. Артыкулы дамовы гарантавалі ўсім купцам вольны гандаль і карыстанне воднымі шляхамі па ўсёй Заходняй Дзвіне і яе прытокам, па вадзе і берагу. У дамове вызначалася прававое становішча нямецкіх купцоў на тэрыторыях Смаленска, Полацку і Віцебску і прававое становішча рускіх купцоў на тэрыторыях Рыгі і нямецкіх дзяржаў (адметнай рысай дамовы з'яўлялася тое, што ў выпадку супярэчнасці нямецкага права рускаму, перавагу брала права рускае), утрымоўваліся артыкулы, якія растлумачвалі правілы карыстання грамадскімі шалямі, поцягамі, выплаты мытных збораў. Артыкул 31 дамовы прадугледжвала права "госцяў" гандляваць і ў выпадку вайны паміж рускімі княствамі (у еўрапейскім заканадаўстве гэта норма замацавалася толькі ў XIV у.).

Напачатку XIII у. Полацак, Друцк і Віцебск прызналі вярхоўную ўладу смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча (менавіта таму дамова 1229 г. быў складзены ад імя Смаленска, Полацку і Віцебску, прычым Смаленск выступаў у якасці асноўнага яго фігуранта).

Аднымі з найболей значных дакументаў у гісторыі беларускіх старажытных дзяржаў з'яўляюцца Крэўская і Люблінская ўніі, падпісаныя з Польшчай у 1385 і 1569 гг. Гэта абумоўлена тым, што Вялікае княства Літоўскае вяло актыўную шматвектарную вонкавую палітыку, следствам чаго сталі частыя войны, сур'ёзная дыпламатычная актыўнасць.

Крэўская ўнія была падпісана ў 1385 г. у Крэва. Па ўмовах дамовы літоўскія князі абавязаны былі "на вечныя часы далучыць свае землі да Кароны Польскай", разам з падданкамі прыняць каталіцтва, перадаць на патрэбы аб'яднанай дзяржавы казну ВКЛ, вярнуць Польшчы ўсе землі і палонных, захопленыя Літвой у папярэдніх войнах. 4 сакавіка 1386г. Ягайла стау польскім каралём. Але ўмовамі Крэўскай уніі апынуліся незадаволены шматлікія беларускія і літоўскія феадалы і пачалі барацьбу супраць Ягайла.

Нямала важнай міжнароднай дамовай з'яўляецца падпісанне ў 1413 г. у замку Городло на р. Заходні Буг Гарадзельскай уніі, якая была замацавана 3 граматамі. Дадзенай уніяй абвяшчалася аб'яднанне дзвюх дзяржаў пры гарантыі адасобленасці і нязменнасці ўлады вялікага князя літоўскага, што дазваляла захаваць дзяржаўны суверэнітэт ВКЛ. У выпадку смерці Вітаўта і Ягайла феадальная ведаць Польшчы і Літвы абавязалася не выбіраць новых васпаноў без сузгоднасці. Ведаць каталіцкага веравызнання і каталіцкая царква набывалі істотныя палёгкі. Г.У. дазволіла ўмацаваць звяз паміж ВКЛ і Польшчай, неабходны для барацьбы супраць крыжакоў [1, c. 61].

Складанка дакументаў па гісторыі ўніі паміж Каралеўствам Польскім і ВКЛ за перыяд з 1385 да 1791 утрымоўвае ў сабе і Мельницкий акт 1501 г. Ён складзены гісторыкамі Кутшебой і Семковичем, выдадзены Польскай АН і Варшаўскім навуковым грамадствам. Уключае 177 дакументаў на беларускім, польскім і лацінскім мовах. Першы з дакументаў складзены на лацінскай мове ад імя вялікага князя ВКЛ Ягайла і яго брата Скіргайла ў Крэва 14.08.1385. Апошні - канстытуцыя - 20.10.1791. У складанцы ўтрымоўваюцца тэксты ўсіх уній паміж дзвюма дзяржавамі і мноства дадатковых дакументаў.

Такім чынам, знаходзячыся ў цэнтры Еўропы і маючы межы са шматлікімі феадальными дзяржавамі, Вялікае княства Літоўскае выконвала актыўную замежнапалітычную дзейнасць на аснове прынцыпаў, прынятых у той перыяд у міжнародных адносiнах.

У залежнасці ад шматлікіх унутраных і вонкавых абставiн ВКЛ або вяло абарончыя войны, або здзяйсняла захопніцкія ваенныя паходы, або складала гандлёвыя і палітычныя дамовы, часта звяртаючыся да зняволення дынастычных шлюбаў і арганізацыі сумесных ваенных паходаў. Так, у 1363 г. войскі ВКЛ атрымалі перамогу над татарамі ў бітве на рацэ Сіняя Вада; у 1385 г. быў складзены дынастычны шлюб вялікага князя Ягайла з польскай каралевай Ядзвігай і г.д.

У сілу шматлікіх акалічнасцяў найболей інтэнсіўна развіваліся адносіны з Польшчай, уніі з якой атрымалі заканадаўчае афармленне і ў канчатковым выніку ў другой палове XV прывялі да аб'яднання новай славянскай дзяржавы - Рэчы паспалітыя, якая па форме дзяржаўнай прылады была канфедэрацыяй. І калі першыя ўніі 1385 і 1413 гг. насілі персанальны характар, то ўнія 1569 г. - агульнадзяржаўны.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ:
1. А.Ф. Вишневский. Гісторыя дзяржавы і правы Беларусі. Мн., - 2000 г.

2. А.Ф. Вишневский, Я.А. Юхо. Гісторыя дзяржавы і правы Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., - 1998 г.3. І.Н. Кузняцоў, В.А. Шелкопляс. Гісторыя дзяржавы і правы Беларусі. Мн., - 1999 г.

4. Кузняцоў І.Н., Мазец В.Г. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. - Мн.: Амалфея, - 2000 г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка