Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802
Дата канвертавання27.04.2016
Памер31.28 Kb.

 1. Miejski Szpital Zespolony

 2. 10-045 Olsztyn

  1. ul. Niepodległości 44

  2. NIP 739-29-55-802

  3. tel./fax (89) 532 63 49

  4. e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

łącznik prostoliniowy 1


Olsztyn, dn. 28.01.2016 r.
modyfikacja siwz

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego nadostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów leczniczych

sprawa nr DZZ-382-4/16

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) dokonuje następujących modyfikacji:
1. Rozdział III SIWZ:

przed modyfikacją:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów leczniczych w 12 częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 3a oraz 3b do SIWZ.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33680000-0 Wyroby farmaceutyczne
po modyfikacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów leczniczych w 19 częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 3a, 3b oraz 3c do SIWZ.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33680000-0 Wyroby farmaceutyczne
2. Rozdział III SIWZ:

przed modyfikacją:

Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia:

• 28.02.2018 r. – dotyczy części nr 8;

• 30.11.2016 r. – dotyczy części nr 9;

• 31.01.2018 r. – dotyczy części nr 12;

• 31.01.2017 r. – dotyczy pozostałych części.


po modyfikacji:

Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia:

• 28.02.2018 r. – dotyczy części nr 8 oraz części nr 17;

• 30.11.2016 r. – dotyczy części nr 9;

• 31.01.2018 r. – dotyczy części nr 12;

• 31.01.2017 r. – dotyczy pozostałych części.


3. Załącznik numer 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego dokumentu.
4. Załącznik numer 2a do SIWZ – wzór formularza cenowego dla części od 1 do 7 oraz od 10 do 12, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego dokumentu.
5. Rozdział XIII SIWZ, punkt 1:

przed modyfikacją:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej w tabeli:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

90%

2.

Termin płatności

10%


Kryterium - cena

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:


Cena min. brutto

Cena = ------------------------------------- x procentowe znaczenie w danym kryterium

Cena badanej oferty brutto
Kryterium - termin płatności

Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalna ilości punktów jaką otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin płatności wynosi 10 pkt, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem, przy czym minimalny termin płatności wynosi 55 dni.


a) Termin płatności: 55 dni – 5 pkt

b) Termin płatności: 60 dni – 10 pkt


Punkty przyznawane będą według następujących zasad:

Punkty przyznane ofercie badanej

Termin = ————————————— x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium

Najwyższa liczba punktówpo modyfikacją:

Za najkorzystniejszą we wszystkich częściach poza częścią nr 14 zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej w tabeli:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

90%

2.

Termin płatności

10%


Kryterium - cena

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:


Cena min. brutto

Cena = ------------------------------------- x procentowe znaczenie w danym kryterium

Cena badanej oferty brutto
Kryterium - termin płatności

Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalna ilości punktów jaką otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin płatności wynosi 10 pkt, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem, przy czym minimalny termin płatności wynosi 55 dni.


a) Termin płatności: 55 dni – 5 pkt

b) Termin płatności: 60 dni – 10 pkt


Punkty przyznawane będą według następujących zasad:

Punkty przyznane ofercie badanej

Termin = ————————————— x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium

Najwyższa liczba punktów


Za najkorzystniejszą w części 14 zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej w tabeli:


Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

90%

2.

Ocena techniczna

10%


Kryterium - cena

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:


Cena min. brutto

Cena = ------------------------------------- x procentowe znaczenie w danym kryterium

Cena badanej oferty brutto
Kryterium – ocena techniczna

Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalna ilości punktów jaką otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje taśmę z miejscem łączenia/wiązania uchwytów mocujących zabezpieczonym drenami termokurczliwymi wynosi 10 pkt.

a) Miejsce łączenia/wiązania uchwytów mocujących bez zabezpieczenia drenami termokurczliwymi – 5 pkt

b) Miejsce łączenia/wiązania uchwytów mocujących zabezpieczone drenami termokurczliwymi – 10 pkt


Punkty przyznawane będą według następujących zasad:
Punkty przyznane ofercie badanej

Ocena techniczna = —————————— x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium

Najwyższa liczba punktów
6. Rozdział XVI SIWZ, punkt 1:

przed modyfikacją:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


po modyfikacji:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4a oraz 4b do SIWZ.


7. Rozdział XVIII SIWZ:

przed modyfikacją:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz 3b do SIWZ.


po modyfikacji:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z załącznikiem nr 3a, 3b oraz 3c do SIWZ.


8. Rozdział XXVII SIWZ:

przed modyfikacją:

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

 2. Załącznik nr 2a – wzór formularza cenowego dla części od 1 do 7 oraz od 10 do 12

 3. Załącznik nr 2b – wzór formularza cenowego dla części 8 i 9

 4. Załącznik nr 3a – opis przedmiotu zamówienia w części 1-11

 5. Załącznik nr 3b – opis przedmiotu zamówienia w części 12

 6. Załącznik nr 4 – projekt umowy

 7. Załącznik nr 5 – oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy pzp

 8. Załącznik nr 6 – oświadczenie na podstawie art. 24 ustawy pzp


po modyfikacji:

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

 2. Załącznik nr 2a – wzór formularza cenowego dla części od 1 do 7 oraz od 10 do 19

 3. Załącznik nr 2b – wzór formularza cenowego dla części 8 i 9

 4. Załącznik nr 3a – opis przedmiotu zamówienia w części 1-11

 5. Załącznik nr 3b – opis przedmiotu zamówienia w części 12

 6. Załącznik nr 3c – opis przedmiotu zamówienia w części 13-19

 7. Załącznik nr 4a – projekt umowy dla części 1-12, 14-19

 8. Załącznik nr 4b – projekt umowy dla części 13

 9. Załącznik nr 5 – oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy pzp

 10. Załącznik nr 6 – oświadczenie na podstawie art. 24 ustawy pzp


Załączniki:

Załącznik nr 1 do zmiany – Wzór formularza ofertowego po modyfikacjach z dnia 28.01.2016 r.,

Załącznik nr 2 do zmiany – Wzór formularza cenowego dla części od 1 do 7 oraz od 10 do 19 po modyfikacjach z dnia 28.01.2016 r.,

Załącznik nr 3 do zmiany – Opis przedmiotu zamówienia w części 13-19

Załącznik nr 4 do zmiany – Projekt umowy dla części 1-12, 14-19

Załącznik nr 5 do zmiany – Projekt umowy dla części 13W imieniu Zamawiającego:База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка