Mesto spišSKÁ belá Zoznam plánovaných investičných (stavebných) akcií mesta V roku 2010
Дата канвертавання24.04.2016
Памер50.2 Kb.
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zoznam plánovaných investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2010

Názov akcie / projektuModernizácia cintorína v Spišskej Belej


1. rekonštrukcia chodníka na starej časti cintorína – 1. etapa - položenie prírodného kameňa ako dlažby (50 tis. EUR)

2. asanácia budovy bývalých šatní (10 tis EUR) a rozšírenie oplotenia na tomto mieste a vybudovanie stojiska pre kontajnery na tomto mieste (10 tis. EUR)
Dokončenie chodníka na ul. Kpt. Nálepku od č. 13 po koniec ulice vrátane úpravy rigolu na dažďovú vodu


Dokončiť rekonštrukciu tohto chodníka (začaté v r. 2006) – úprava vjazdov od štátnej cesty, osadenie obrubníkov a úprava rigolu na dažďovú vodu vedľa štátnej cesty
Rekonštrukcia oporného múra - Hviezdoslavova ul. č. 52 -56
Havarijný stav - Spracovanie technického riešenia + čiastočná demontáž a nový oporný múr so zábradlím
Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP od OMV po koniec mesta - 1. etapa (po strane párnych čísel domov)Rekonštrukcia chodníka okolo štátnej cesty (vstup do mesta) – osadenie obrubníkov a položenie dlažby – ide o chodník po pravej strane pri výjazde z mesta (po druhej strane sa bude chodník rekonštruovať v nasledujúcich rokoch)
Stavebné úpravy okolo kostola a zvonice v Strážkach– dokončenie- dokončenie terénnych prác a nasvetlenie kostola a zvonice
Výstavba dažďovej kanalizácie - Slnečná ulica (od č. 1 po č. 42, resp. 58)- vybudovanie chýbajúcej dažďovej kanalizácie s prípojkami k domom pred rekonštrukciou chodníka, povrchová voda bude zvedená povrchovým rigolom (tak ako na Štefánikovej ulici)
Výstavba dažďovej kanalizácie – Hviezdoslavova ulica č. 29 po č. 54.- vybudovanie chýbajúcej dažďovej kanalizácie s prípojkami k domom pred rekonštrukciou chodníka
IBV Samuela Webera – výstavba vodovoduVýstavba vodovodu (HDPE -110 mm) s prípojkami pre 72 RD
IBV Samuela Webera – výstavba miestnej komunikácie (1. etapa)Základné práce na výstavbe budúcej komunikácie – navezenie štrku
Rekonštrukcia centra mestarealizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 – 2011

- rekonštrukcia chodníkov a zelene na Slnečnej ulici 1-58, Hviezdoslavovej ulici 29-54, Petzvalovej ulici (č. 1-9), okolia mestského úradu, vrátane výmeny verejného osvetlenia na týchto uliciach a tiež na Štefánikovej ulici
Rozšírenie vodovodnej siete a vodojemu v Spišskej Belej


realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
Rozšírenie kanalizácie v Spišskej Belej a v Strážkachrealizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
Stavebné úpravy ZŠ J.M. PetzvalaRekonštrukcia budovy školy – v rámci projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010
Modernizácia budovy zdravotného strediska1. Zateplenie obvodového plášťa budovy

2. výmena okien v kotolni, výmena garážových dverí

3. oprava sokla + odizolovanie základov budovy

4. výstavba prípojky dažďovej a spláškovej kanalizácie

5. výstavba verejného osvetlenia okolo zdrav. strediskaNasvetlenie priechodov pre chodcov


- 2 priechody pre chodcov - v širšom centre mesta na ceste 1/77 a 1/67
Výstavba detského ihriska v športovom areáli pri ZŠ na Moskovskej uliciVýstavba nového detského ihriska pre širokú verejnosť v športovom areáli na Moskovskej ulici pri ZŠ, ktoré bude prístupné od Záhradnej ulice – plánovaná dotácia zo štátneho rozpočtu 10 tis. EUR
Výstavba futbalového štadióna – výstavba šatní a položenie umelého trávnika
Dokončenie prípravy podložia, odvodnenie hracej plochy, finálna úprava plochy, položenie umelého trávnika + výstavba osvetlenia hracej plochy

Výstavba budovy šatní s tribúnou pre divákov a spevnenej plochy okolo budovy a dočasného parkoviska
Fontána pri OD JednotaVýstavba fontány pri obchodnom dome – technologická a stavebná časť
Výstavba nového malého viacúčelového ihriska s umelou trávou (v Tatranskej Kotline pri sanatóriu)Realizácia len v prípade úspešnosti projektu - z Úradu vlády SR- spolufinancovanie poskytne v plnom rozsahu Sanatórium n.o. Tatranská Kotlina
Výstavba 20 nájomných bytov bežného štandardu - nadstavbou nad budovou zdravotného strediskaDokončenie výstavby začatej v roku 2009
Výstavba 11 nájomných bytov nižšieho štandardu rekonštrukciou budovy bývalej sodovkárneDokončenie výstavby začatej v roku 2009
Výstavba cyklotrasy – cyklochodníka Spišská Belá – Tatranská Kotlinarealizácia projektu „Belianske Tatry – spolu a lepšie“ financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice (nadstavba a rekonštrukcia súčasnej budovy)realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
Regulácia potokov – doregulovanie Belianskeho potoka a regulácia potoka Čierna voda v Strážkachrealizácia projektu „Protipovodňová ochrana“ financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2012
Rekultivácia starej skládky odpadovrealizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
Rozšírenie verejného rozhlasu – IBV StrážkyVybudovanie verejného rozhlasu v IBV Strážky – nad Kaštieľom
Výstavba garáži na Družstevnej uliciVybudovanie spevnených plôch pred všetkými garážami a elektrickej prípojky pre každú garáž

V Spišskej Belej dňa 14.12.2009 JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка