Механико-математический факультетДата22.04.2016
Памер21.22 Kb.
#18670
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

Буйкевич


Александр Николаевич

Аннотация на дипломЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА

Научный руководитель:


кандидат физ.-мат. наук,
доцент С. В. Суздаль

Минск, 2015

В дипломной работе 40 страниц, 7 рисунков, 8 таблиц, 6 источников, одно приложение.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА, ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ, ИМИТАЦИ ОТЖИГА, МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Объект исследования – генетические алгоритмы и метод отжига на примере задачи коммивояжера, вопросы построения функции приспособления и скрещивания.

Цель работы – изучить вопросы реализации генетических алгоритмов и метода отжига, написать программу на языке программирования Java для реализации этих алгоритмов.

Результатом является реализация алгоритма и интегрированное программное приложение, которая находим маршрут для задачи коммивояжера, реализованы три варианта типов скрещивания, изменения количество особей в поколении, количество поколений. Реализовано с помощью языка программирования Java.

У дыпломнай працы 40 старонак, 7 малюнкаў, 8 табліц, 6 крыніц, адно прыкладанне.

ГЕНЕТЫЧНЫ АЛГАРЫТМ, ЗАДАЧА КАМІВАЯЖОРА, ЭЎРЫСТЫКА, ІМІТАЦЫЯ АДПАЛУ, МЕТАДЫ АПТЫМІЗАЦЫІ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ.

Аб'ект даследавання - генетычныя алгарытмы і метад адпалу на прыкладзе задачы коміваяжора, пытанні пабудовы функцыі прыстасаванні і скрыжавання.

Мэта працы - вывучыць пытанні рэалізацыі генетычных алгарытмаў і метаду адпалу, напісаць праграму на мове праграмавання Java для рэалізацыі гэтых алгарытмаў.

Вынікам з'яўляецца рэалізацыя алгарытму і інтэграванае праграмнае прыкладанне, якая знаходзім маршрут для задачы коміваяжора, рэалізаваны тры варыянты тыпаў скрыжавання, змены колькасць асобін ў пакаленні, колькасць пакаленняў. Рэалізавана з дапамогай мовы праграмавання Java.


The research paper of 40 pages, 7 figures, 8 tables, 6 sources, a single application.

Genetic algorithms, the traveling salesman problem, heuristics, simulated annealing, optimization methods, information system

Object of research - genetic algorithms and simulated annealing for example, the traveling salesman problem, the issues of construction of devices and functions of the crossing.Purpose - to explore the issues of implementation of genetic algorithms and annealing method, write a program in the Java programming language to implement these algorithms.

The result is an implementation of the algorithm, and an integrated software application, which is the route for the traveling salesman problem, implemented three types of crossing options, change the number of individuals in a generation, the number of generations. Implemented using the programming language Java.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> Як навукова-педагічная дысцыпліна змест І задачы методыкі выкладання беларускай літаратуры Методыка выкладання беларускай літаратуры
123456789 -> Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт геаграфічны факультэт кафедра агульнага землязнаўства
123456789 -> Я. Ф. Конеў трансфармацыя інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай І усходняй еўропы


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка