Матэматычны заапарк
Дата канвертавання15.03.2016
Памер114.52 Kb.
ПАДАРОЖЖА “ Матэматычны заапарк”

Пазакласнае мерапрыемства па матэматыцы ў II класе

Мэты: выхоўваць цікавасць да ўрокаў матэматыкі; замацоўваць уменні рашаць задачы; фарміраваць навыкі вусных лічэнняў.

1. Матывацыйная размінка.

Запрашаю дзяцей адправіцца ў падарожжа. Куды мы ў думках перанясёмся, вучні даведаюцца, калі рэшаць прапанаваныя прыклады. Працуем калектыўна, адзін вучань запісвае адказы на дошцы, дзеці выказваюць свае меркаванні адносна дакладнасці адказаў аднакласнікаў з дапамогай сігнальных картак са знакамі"+" і

10 + 8-8 =

19-5+2-2=

8+4-0=

10 + 6 =


6+10 =Другі вучань пад дыктоўку дзяцей запісвае лікі-адказы ў парадку ўзрастання і потым у адпаведнасці са схемай на плакаце, які я вывешваю на дошцы, замяняе лікі лічбамі і атрымлівае слова:

10

12

14

16

П

А

Р

К

— Мы сапраўды "адправімся" ў парк, але не звычайны, а заалагічны, па-іншаму — ЗААПАРК. Прапаную вучням скласці з гэтага слова "матэматычны" прыклад і запісваю на дошцы пад дыктоўку:

ЗАА + ПАРК = ЗААПАРК

2 . Работа з лікамі.
Этап пачынаю з кароткага інфармацыйнага паведамлення.

Заапарк месца, дзе ўтрымліваюць ва ўмовах няволі або паўволі дзікіх жывёл з мэтай іх дэманстрацыі, вывучэння, захавання і ўзнаўлення. Гістарычна заапаркам папярэднічалі звярынцы. Заапаркі "Сады ведаў" ствараліся ў Кітаі першы заапарк быў адкрыты ў 1150 го дзе да нашай эры па за гаду кітайскага імператара. Публічны заапарк упершыню адкрыўся ў 1793 годзе ў Парыжы. Там былі і батанічны сад, і заалагічны музей. Сёння самы вялікі ў свеце заапарк знаходзіцца недалёка ад Парыжа, а самым прыгожым лічыцца заапарк у Берліне.

Практыкуемся ў вусным лічэнні (матэматычны дыктант). На дошцы — плакаты з прыкладамі, якія "задаюць" жыхары заапарка, фотаздымкі або выявы жывёл.

Пасля дыктанта раздаю дзецям канверты, у якіх знаходзяцца карткі са словамі: СКЛАДАЕМЫХ, АД, СУМА, НЕ,

МЕСЦАЎ, МЯНЯЕЦЦА, ПЕРАСТАНОЎКІ. Трэба "сабраць правіла". Працуем у парах. Вучні аналізуюць прыклады, знаходзяць заканамернасці ў рашэннях, робяць вывады. У выніку атрымліваецца:АД

ПЕРАСТАНОЎКІ

МЕСЦАЎ

СКЛАДАЕМЫХ

СУМА

НЕ

МЯНЯЕЦЦА

Прапаную дзецям прыклад на складанне 3 + 8. Трэба па-рознаму прачытаць яго і рашыць. На дошцы запісваем рашэнне з каменціраваннем:

3 + 8 = 8 + 3 = 8 + 2+1 = 10+1 = 11

Далей вядзём прыкладна такую размову.

— Якім правілам карысталіся пры рашэнні прыкладу? (Правілам перастаноўкі складаемых.)

— Як можна абагульнена запісаць гэта правіла? + в = в + а або схематычна □ + О = О + □)

— А зараз для замацавання ведаў вылічыце прыклады, запісаныя на картках( 5+13= 5+18= 3+15= 3+17= 2+17= 5+14= 3+11= )

Правяраем выканае заданне, ацэньваем вынікі і робім абагульняючы вывад: Калі ў прыкладзе першае складаемае меншае за другое, то для зручнасці вылічэнняў трэба складаемыя памяняць месцамі ад перастаноўкі месцаў склада­емых сума не мяняецца.


Шэраг "заалагічных" загадак і іх разгадванне задаюць умовы для стварэння ў класе сітуацыі поспеху. Можна выкарыстоўваць слоўныя загадкі, можна на малюнках або фотаздымках жывёл "засланяць" асобныя фрагменты.

* Буйная афрыканская жывёла з кароткім тулавам і доўгай шыяй. (Жырафа.)

* Самая буйная жывёла трапічных краін. (Слон.)

* Птушка з яркім апярэннем, здольная імітаваць розныя гукі, у тым ліку і галасы людзей. (Папугай.)

* Афрыканская жывёла, якая мае своеасаблівую афарбоўку — светлыя і цёмныя палосы, якія чаргуюцца. (Зебра.)
3. Фізкультхвілінка.

Гульня-размінка "Вуглы". Прапаную дзецям стаць каля парт і з дапамогай локцяў паказаць востры, тупы, прамы і разгорнуты вуглы. Можна задаць нескладаную паслядоўнасць практыкаванняў і рабіць іх пад фанаграму рытмічнай музыкі.

Прашу дзяцей прыгадаць, дзе ім "сустракаюцца" прамыя вуглы, і пераходзім да гульнявога практыкавання "Жывёлы". У адпаведнасці з малюнкамі або фотаздымкамі жывёл вучні робяць пэўныя рухі на напружанне і расслаб­ление мышцаў.
4. Рашэнне задач.

Наступны этап работы над задачай — матэматычны дыктант. Чытаю ўмовы "заалагічных" задач, вучні ў сшытках запісваюць рашэнні.

* У заапарку даросламу зубру штодзень дадаюць у корм 10 кг галінак, а травы — на 10 кг больш. Колькі кілаграмаў травы дадаюць у корм даросламу зубру штодзень?

* Біўні — моцна развітыя зубы, іклы, разцы некаторых жывёл, якія выступаюць наверх. Яны растуць на працягу ўсяго жыцця. Закончы сцвярджэнне: "Чым старэйшы слон, тым... ".

* У аленя 2 рогі, у барана — столькі ж, а ў жырафы — столькі, колькі ў аленя і барана разам. Колькі рагоў у жырафы?

* Уявіце сабе: шыя жырафы складаецца з 7 пазванкоў, а шыя ляніўца мае на 2 пазванкі больш. Колькі пазванкоў мае шыя ляніўца?

* Рост нованароджанай жырафы 2 м, што на 4 м менш за рост дарослай жывёлы. Які рост дарослай жырафы?

* Месячнаму птушаняці паўліна штодзень патрэбна дадаваць у корм 10 г ягад, а сухога малака — на 8 г менш. Колькі грамаў сухога малака штодзень патрэбна дадаваць у корм птушаняці паўліна?

Выконваем узаемаправерку дыктанта, ацэньваем ра­боту. Пытаюся:


  • Якія цікавыя звесткі з жыцця жывёл вы можаце прыгадаць?

  • Якія свойскія жывёлы ёсць у вас, у вашых сваякоў і сяброў?

  • Ці легка, на вашу думку, даглядаць "братоў нашых меншых"?

Прапаную калектыўна рашыць задачу: У заапарку 13 зебраў і папугаяў , 4 сланоў і зебраў. Колькі ў заапарку зебраў, колькі папугаяў, калі слон быў 1?


5. Лагічныя заданні.

Гэтыя заданы выконваюцца індывідуальна, у парах або ў групах — вучні маюць права выбару. Спачатку прапаную дзецям адгадаць, хто падрыхтаваў для іх лагічнае задание:

— Аўстралійская сумчатая жывёла з падоўжанымі заднімі нагамі, якая мае ўласную сумку — гэта ... (кенгуру). Кенгуру назіраў за цікавымі істотамі і нават замаляваў іх. Якой фігуркі не хапае ў табліцы?

Правяраем выкананне задання. Падкрэсліваем заканамернасці, тлумачым алгарытм пабудовы табліцы. На дошцы малюем фігурку істоты, якая прапушчана ў табліцы кенгуру (звяртаем увагу на форму тулава, колькасць і форму канечнасцей, хвосцік)
6 . Рэлаксацыйная паўза.

Выконваем практыкаванні гімнастычнага комплексу для вачэй. Пажадана ўключыць касету з запісам ціхай спакойнай музыкі.
7. Канструяванне з геаметрычных фігур.( ТАНГРАМ)
— Апошняя жывёла, з якой мы знаёмімся ў заапарку — страус. Гэта самая буйная птушка з прыгожым апярэннем, якая не лятае, а хутка бегае. Сканструіруйце выяву страуса з дапамогай геаметрычных фігур.

На партах — канверты з раздатачным матэрыялам. Вучні працуюць у парах. Разглядаем работы, называем геаметрычныя фігуры, нагадваем іх асноўныя ўласцівасці.

Потым можна прапанаваць сканструіраваць сяброў страуса ( зайчык, ліса, пеўнік…)
8. Рэфлексія ўрока.
Гучыць спакойная музыка. Усе заданні выкананы, прапаную дзецям расслабіцца і адказаць на пытанні:


  • Хто раскажа дома пра тое, аб чым даведаўся на ўроку?

  • Якое задание было самым цікавым?

  • 3 якімі жывёламі заапарка вы "пазнаёміліся"?

  • Паспрабуйце выказаць свае ўражанні ад урока. На дошцы запісваем словы, якія называюць вучні: цікавы, пазнавальны, нудны, цяжкі і г. д.

На заканчэнне ўрока — яшчэ некалькі цікавых фактаў.

* Першы ў Беларусі заапарк быў заснаваны ў Гродна ў 1927 годзе. У ім прадстаўлены звыш 300 відаў звяроў, пту-шак, рэптылій і г. д., у тым ліку і рэдкія, занесеныя ў Чырво-ную кнігу.

* Жырафа мае язык чорнага колеру, які дасягае 46 см у даўжыню.

* Толькі ў страуса на нагах усяго па 2 пальцы.

* Даўжыня хваста кенгуру амаль такая ж, як і тулава.

* Самымі вялікімі калекцыямі жывёл валодаюць заа-паркі Берліна і Нью-Йорка.

* Тыгр — адзін з буйнейшых драпежнікаў. Ён моцны, лоўкі, цягавіты, скача да 7 м у даўжыню і да 2 мувышыню.

* Вядома вялікая колькасць антылоп, якія адрозніва-юцца па відах і памерах. Напрыклад, карлікавыя антылопы (леўрэткі) памерамі падобны на зайца, а вялікія — каны — на карову.* Леў, драпежнік сямейства каціных, можа важыць да 280 кг.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка