Masarykova univerzita
старонка8/13
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

7. Literatura
7.1 Citovaná literatura

Alleau, R. (2005). Hermés a dějiny věd: Druhé, rozšířené vydání. Praha: Malvern.

Alleau, R. (2006). Tajné společnosti: jejich vznik a osudy. Praha: Malvern.

Andreae, J. V. (1992). Chymická svatba Christiana Rosenkreutze roku 1459. Praha: Baltazar.

Assmann, J. (2001). Kultura a paměť. Praha: Prostor.

Avens, R. (2003). Imagination is reality. Putnam: Spring Publications.

Bahbouh, Ch. (2002). Půvab arabské kaligrafie. Praha: Dar Ibn Rushd.

Bateson, G. (2006). Mysl a příroda – nezbytná jednota. Praha: Malvern.

Berndt, R. M., Berndt, C. H. (1999). The world of the first Australians. Canberra: Aboriginal studies press.

Bettelheim, B. (2000). Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové Noviny.

Bor, D. Ž. (1993). Abeceda stvoření. Praha: Trigon.

Bor, D. Ž. (Ed.). (2002). Knižnice Logosu, sv. 4: Alchymický bestiář Basilia Velentina a jeho následníků. Praha: Trigon.

Bor, D. Ž. (Ed.). (2002b). Knižnice Logosu, sv. 5: O obtížnosti alchymie a konečné harmonické shodě. Praha: Trigon.

Bouzek, J. (1979). Objevy ve Středomoří. Praha: Odeon.

Bouzek, J. (2005). Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.

Budil, I. (1998): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton.

Buchvaldek, M. a kol. (1985). Dějiny pravěké Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Burckhardt, T. (1987). Mirror of the Intelect. New York: State University of New York Press.

Burckhardt, T. (2003). Alchymie: Tradiční věda o kosmu a duši. Praha: Malvern.

Campbell, J. (1989). Eranos lectures 9: Renewal myths and rites of the primitive hunters and planters. Dallas: Spring Publications.

Campbell, J. (1990). The flight of the wild gander: Explorations in the mythological dimensions. New York: Harper perennial.

Cassirer, E. (1996). Filosofie symbolických forem I. Praha: OIKOYMENH.

Cassirer, E. (1996b). Filosofie symbolických forem II. Praha: OIKOYMENH.

Corbin, H. (1989). Spiritual Body and Celestial Earth. Princeton (NJ): Princeton University Press.

Cyrano de Bergerac, H. S. (1959). Cesta na měsíc. Cesta do Sluneční říše. Praha: SNKLHU.

Czumalo, V. 2005. „Zanikání a smrt v krajině.“ In Symposion 2004: Město, venkov, krajina. Sborník textů. Praha: Gymnázium Jana Keplera, s. 37–47.

Čarek, J. (1985). Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia.

Čelakovský, F. L. (1949). Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Vyšehrad.

Čermák, F. (2004). Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.

d´Aquili, E. G., Newberg, A. B. (1993). Religious and mystical states: A neuropsychological model. Zygon, 28 (2), 177-200.

d'Aquili, E. G. (1982). Senses of reality in science and religion: Neuroepistemological perspective. Zygon, 17 (4), 361-382.

Düerr, H. S. (1997). Sedna aneb láska k životu. Brno: Horus.

Dunbar, R. (1996). Grooming, gossip, and the evolution of language. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Durand, G. (1999). The anthropological structures of the imaginary. Brisbane: Boombana Publications.

Eco, U. (2001). Hledání dokonalého jazyka. Praha: Lidové noviny.

Eco, U. (2002). O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta.

Ekschmitt, W. (1974). Paměť národů. Praha: Orbis.

Eliade, M. (1993). Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH.

Eliade, M. (1994). Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie.

Eliade, M. (1995). Dějiny náboženského myšlení I. Praha: OIKOYMENH.

Eliade, M. (1997). Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: Argo.

Eliade, M. (2000). Kováři a alchymisté. Praha: Argo.

Eliade, M. (2004). Obrazy a symboly. Praha: Computer Press.

Eliade, M. (2004b). Iniciace, rituály, tajné společnosti. Praha: Computer Press.

Eliade, M. (1998). Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH.

Flusser, V. (2005). Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda.

Frank, M. (2000). Co je neostrukturalismus. Praha: Pastelka.

Fulcanelli. (1996). Příbytky filosofů I a II. Praha: Trigon.

Fulcanelli. (1992). Tajemství katedrál. Praha: Trigon.

Gibson, J. J. (1968). Senses Considered as Perceptaul Systems. London: George Allen&Unwin Ltd.

Greenfieldová, S. A. (1998). Lidská mysl. Praha: Knižní klub.

Grondin, J. (1997). Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH.

Guénon, R. (2002). Symbols of sacred science. Hillsdale, NY: Sophia Perennis.

Hanzák J., Bouchner M., Hudec K. (1963). Světem zvířat II. Díl – Ptáci 2. část. Praha: SNDK.

Harley, T. A. (2001). The psychology of language: From data to theory (2nd ed.). New York: Psychology Press.

Hillman, J. (1976): Re-visioning psychology. New York: HarperCollins Publishers.

Hillman, J. (1984). The thought of the hearth. Dallas: Spring Publications.

Hillman, J. (1992): Blue fire. New York: HarperCollins Publishers.

Hillman, J. (1992b). Emotion: A comprehensive phenomenology of theories and their meaning for therapy. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

Hillman, J. (1997). Duše a sebevražda. Praha: Sagittarius.

Hillman, J. (1999). Sny a podsvětí. Praha: Portál.

Hillman, J. (2000). Klíč k duši. Praha: Portál.

Hillman, J. (1992c). The thought of the hearth and the soul of the world. Putnam: Spring Publications.

Hillman, J. (2004). Archetypal psychology: Uniform edition 1. Putnam, Connecticut: Spring Publications.

Hornung, E. (1999). The ancient Egyptian books of the afterlife.London: Cornell university press.

Höschl, C., Libinger, Švestka. (2002). Psychiatrie. Praha: TIGIS.

Hrdina, K., Bláhová M. (1975). Kosmova kronika česká. Praha: Svoboda.

Hruška, B., Matouš, L., Prosecký, J., Součková, J. (1977). Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitské literatura na klínopisných tabulkách. Praha: Odeon.

Hubík, S. (1994). K postmodernismu obratem k jazyku. Boskovice: Albert.

Janák, J. (2003). Staroegyptská Kniha mrtvých: kapitola 105. Brno: L. Marek.

Jelínek, J. (1977). Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Praha: ARTIA.

Jelínek, J. (1990). Umění v zrcadle věků: Počátky umělecké tvorby. Brno: Moravské zemské muzeum.

Jelínek, J. (2006). Střecha nad hlavou: Kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: VUTIUM.

Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie – její teorie a praxe. Praha: Academia.

Jung, C. G. (1996). Výbor z díla I.: Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1997). Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1999). Výbor z díla III.: Osobnost a přenos. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2000). Výbor z díla VI.: Představy spásy v alchymii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2003). Sebrané spisy 9/II: AION. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Kant, I. (1916). Prolegomena. Praha: J. Pelcl.

Kerényi, K., Jung, C. G. (1993). Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Kéki, B. (1984). 5 000 let písma. Praha: Mladá Fronta.

Klémens Alexandrijský. (2001). Pobídka Řekům. Praha: Herrmann a synové.

Komenský, J. A. (1942). Orbis sensualium pictus. Praha: Fr. Strnad.

Komenský, J. A. (1970). Labyrint světa a Ráj srdce. Praha: Odeon.

Krása, J. (2003). Řeč a příběh v lidském vědomí. Nepublikovaná diplomová práce, Masarykova Univerzita, Brno.

Krása, J. (2004). Jazyk a imaginace. In: Čermák, I., Miovský, M. Řehan, V. (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Sborník z konference. Olomouc: FF Univerzity Palackého, 97-108.

Kratochvíl, Z. (1994). Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z. (1994b). Studie o křesťanství a řecké filosofii. Praha: Česká křesťanská akademie.

Kratochvíl, Z. (1995). Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové.

Kugler, P. (2002). The alchemy of discourse: Image, sound and psyche. Einsiedeln: Daimon Verlag.

Lacan J. (2006). Écrits. New York: W.W. Norton.

Lakoff, G., Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Lao-C´. (1971). Tao te ťing. In: Tao – texty staré Číny. Král, O. Praha: Československý spisovatel.

Lévi-Strauss, C. (1996). Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin.

Lexa, F. (1997). Náboženská literatura staroegyptská I, II. Praha: Herrmann a synové.

Lewis-Williams, D., Pearce, D. (2005). The neolithic mind. London: Thames & Hudson.

López-Pedraza, R. (1989). Hermes and his children. Einsiedeln: Daimon Verlag.

Luria, A. R. (1976). O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha: Academia.

Lutterer, I., Majtán, M., Šrámek, R. (1982). Zeměpisná jména Československa. Praha: Mladá Fronta.

Machovec, M. (2000). Indoevropané v pravlasti. Praha: Akropolis.

Matouš, L. (1958). Epos o Gilgamešovi. Praha: SNKLHU.

Maturana, H. R., Varela, F. J. (1998). The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understading. London: Shambala.

Mikula, J. (1983). Dvacetkrát starší než Altamira. Praha: Albatros.

Moučka, L. (1998). Sefer Jecira (Pražská). Praha: Půdorys.

Mindell, A. (1994). Kóma. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Mindell, A. (1993). Snové tělo. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Mindell, A. (1992). Telo a sny. Bratislava: Stimul.

Nasr, S. H. (2005). The essential Frithjof Schuon. Bloomington: World Wisdom.

Nebeská, I. (1992). Úvod do psycholingvistiky. Praha: H&H.

Nejeschleba, T. (2005). „Kníže svornosti“ Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí. In: Pico Della Mirandola, G. O důstojnosti člověka. Praha: OIKOYMENH.

Němec, I. a kol. (1980). Slova a dějiny. Praha: Academia.

Němec, I., Horálek, J. a kol. (1986). Dědictví řeči. Praha: Panorama.

Neubauer, Z. (1997). Esse obiectivum – esse intentionale. Scientia & Philosophia, 8, 114-160.

Neubauer, Z. (1998). O přírodě a přirozenosti věcí. Praha: Malvern.

Neubauer, Z. (2001). Smysl a svět. Praha: Knihovna ceny nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Neubauer, Z. (2002). Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních. Praha: Malvern.

Neubauer, Z. (2002b). Mozek – evoluce – stvoření II. Psyche et natura 2002, 1, s. 43-70.

Neubauer, Z. (2004). O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Praha: Malvern.

Neubauer, Z. (2007). O počátku, cestě a znamení časů. Praha: Malvern.

Nováková, N., Pecha, L., Rahman, F. (2000). Základy starobabylónštiny. Praha: Karolinum.

Patočka, J. (1995). Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (1992). Evropa a doba poevropská. Praha: Lidové noviny.

Paustovskij, K. G. (1961). Zlatá růže. Praha: SNKLU.

Platón. (1933). Sofistés. Praha: Laichter.

Platón. (1935). Theaitetos. Praha: Laichter.

Platón. (1936). Symposion. Praha: Laichter.

Pechlivanos, S. R., Struck, W., Weitz, M. (Eds.). (1999). Úvod do literární vědy. Praha: Herrmann a synové.

Pico Della Mirandola, G. (2005). O důstojnosti člověka. Praha: OIKOYMENH.

Podborský, V. a kol. (1993). Vlastivěda moravská: Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Podborský, V. (2004). Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno: Masarykova Univerzita.

Rabelais, F.: Gargantua a Pantagruel 1 – 5. Melantrich, Praha 1953.

Redford, D. B. (2002). The ancient gods speaks: A guide to egyptian religion. Oxford: Oxford university press.

Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: LEDA.

Ricoeur, P. (1993). Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH.

Ricoeur, P. (2002). Struktura a hermeneutika. In: Kyloušek, P. (Ed.): Znak, struktura, vyprávění – výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, .

Roger, B. (2005). Objevování alchymie. Praha: Malvern.

Romanyshyn, R. D. (2001). Mirror and metaphor: Images and stories of psychological life. Pittsburg (PA): Trivium Publications.

Sanford, J. A. (1980). The invisible partners. New York: Paulist Press.

Scott Momaday, N. (1995). The story of the arrowmaker. Parabola, 20(3), 21-23.

Schenk, R. (2001). The sunken quest, the wasted fisher, the pregnant fish: postmodern reflections on depth psychology. Wilmette: Chiron Publications.

Schmandt-Besserat, D. (1999). Tokens: The cognitive significance. Documenta Praehistorica, Vol. XXVI.

Schwaller de Lubicz, R. A. (1981). The temple in man. Rochester: Inner Traditions.

Schwaller de Lubicz, R. A. (1998). The temple of man: Apet of the south at Luxor. Rochester: Inner Traditions.

Spender. D. (1985). Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul.

Svoboda, L., a kol. (1974). Encyklopedie antiky. Praha: Academia.

Svobodová, M. (2006). Ochranné prostředky v české lidové tradici a v současnosti. Nepublikovaná diplomová práce, Vysoké učení technické, Brno.

Šťastný K., Drchal K. (1984). Naši pěvci. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.

Tolkien, J. R. R. (1992b). Pohádky. Praha: Winston Smith.

Tolkien, J. R. R.(1992). Silmarillion. Praha: Mladá fronta.

Vaňková, I., Nebeská, I., Saicová Římalová, L., Šlédrová, J. (2005). Co na srdci , tona jazyku. Praha: Karolinum.

Trávníček, J. (2007). Vyprávěj mi něco. Příbram, Praha, Litomyšl: Pistorius&Olšanská, Paseka.

Vernant, J.-P. (2004). Hestia a Hermés. Praha: OIKOYMENH.

Veselovský, Z. (2000). Člověk a zvíře. Praha: Academia.

Viewegh, J. (1986). Fantazie: Teoretická studie. Praha: Academia.

Vygotskij, L. S. (1976). Myšlení a řeč. Praha: SPN.

Vygotskij, L. S. (1976b). Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN.

Whorf, B. L. (1971). Language, thought and reality. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press.

mes & Hudson.

Wilkinson, R. H. (1994). Reading Egyptian art: A hieroglyphic guide to ancient Egyptian painting and sculpture. London: Thames & Hudson.

Zbavitel, D. (2004). Upanišády. Praha: Dharmagaia.

Zuska, V. (1993). Temporalita metafory. Praha: Gryf.7.2 Ostatní použitá literatura

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991.

Assmann, J. (2003). Smrt jako fenomén kulturní teorie. Praha: Vyšehrad.

Bachtin, M. M. (1980). Román jako dialog. Praha: Odeon.

Berger, P. L, Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Bishop, P. (1991). The Greening of Psychology. Dallas: Spring Publications.

Boehme, J. (2002). Concerning the Three Principles of the Divine Essence: Part 1. Kessinger Publishing.

Borecký, V. (2003). Porozumění symbolu. Praha: Triton.

Bouzek, J. (2005). Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.

Brunner, A. (1996). Řeč jako počáteční východisko teorie poznání. Olomouc: Votobia.

Campbell, J. (2004). Mýty Západu: Představy o bozích v dějinách civilizace. Praha: Pragma.

Campbell, J. (2000). Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál.

Campbell, J. (2000). Proměny mýtu v čase. Praha: Portál.

Campbell, J. (1998). Mýty. Praha: Pragma.

Campbell, J. (1976). The masks of God: Primitive mythology. New York: Penguin books.

Campbell, J. (1977). The masks of God: Creative mythology. New York: Penguin books.

Campbell, J. (1989). Eranos lectures 9: Renewal myths and rites of the primitive hunters and planters. Dallas: Spring Publications.

Campbell, J. (2004). Pathways to bliss: Mythology and personal transformation. Novato: New World Library.

Castaneda, C. (1997). Příběhy síly. Praha: Volvox Globator.

Castaneda, C. (1997). Druhý kruh síly. Praha: Volvox Globator.

Castaneda, C. (1997). Dar Orla. Praha: Volvox Globator.

Castaneda, C. (1998). Vnitřní oheň. Praha: Volvox Globator.

Castaneda, C. (1998). Síla ticha. Praha: Volvox Globator.

Castaneda, C. (1998). Umění snít. Praha: Volvox Globator.

Cílek, V. (2002). Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán.

Corbin, H. (1972). Mundus Imaginalis: Or the imaginary and the imaginal. Spring 1972.

Corbin, H. (1998). Alone with the Alone: Creative imagination in the sufism of Ibn ´Arabí. Princeton (NJ): Princeton university press.

Čermák, I. (2000). Hledání životních příběhů (Integrativní funkce narativního já). In: Macek, P., Šafářová, M. (Ed.), Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. Brna: Masarykova univerzita, s. 105-111.

Čermák, I. (2001). Příběhy žité a vyprávěné: od psychoterapie k identitě a epistemologii. In: Bianchi, G. (Ed.), Identita, zdravie a nová paradigma. Human Communication Studies, Vol. 7, Bratislava: Veda, s. 77-92.

Čermák, I. (2002). Myslet narativně: kvalitativní výzkum „On the road“. In: Čermák, I., Miovský, M. (Ed.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference. Tišnov: Sdružení SCAN.

Čermák, I. (2004). Narativní terapie: mnohohlasý chór. In: Čermák, I., Miovský, M., Řehan, V. (Ed.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Sborník z konference. Olomouc: FF Univerzity Palackého.

Čermák, I. (2004b). Autobiografická paměť a životní příběh. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU.

Descartes, R.: Rozprava o metodě. Laichter, Praha 1933.

Descartes, R.: Úvahy o první filosofii. Svoboda, Praha 1970.

Diel, P. (1987). The psychology of re-education. London: Shambala.

Diel, P. (1980). Symbolism in Greek mythology: Human desire and its transfomations. London: Shambala.

van Dülmen, R. (2002). Historická antropologie. Praha: Dokořán.

Eco, U. (2002). O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta.

Edinger, E. F. (1994). Anatomy of the psyche: Alchemical symbolis in psychotherapy. Chicago: Open Court.

Evola, J. (2001). Introduction to Magic. Rochester: Inner Traditions.

Fiala, J.: Biologické základy poznání (H. Maturana). Scientia & Philosophia 1: 35-55, 1991.

Foucault, M. (1994). Diskurz, autor, genealogie. Praha: Svoboda-Libertas.

Foucault, M. (2002). Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové.

von Franz, M. L. (1999). Mýtus a psychologie. Praha: Portál.

von Franz, M. L. (1998). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál.

von Franz, M. L. (2000). Sen a smrt. Praha: Portál.

Frolec, V., Vařeka, J. (1983). Lidová architektura. Praha: SNTL.

Fromm, E. (1999). Mýtus, sen a rituál. Praha: Aurora.

Gadamer, H. G. (1999). Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH.

Gillett, G. (2001). Signification and the unconscious. Philosophical Psychology, Vol. 14, 4, 477-498.

Gombrich, E. H. (1992). Příběh umění. Praha: Odeon.

Graves, R. (1982). Řecké mýty I. Praha: Odeon.

Graves, R. (1982). Řecké mýty II. Praha: Odeon.

Grygar, M. (1969). Pařížské rozhovory o strukturalismu. Praha: Svoboda.

de Guaita, S.: Na prahu tajemství. Volvox Globator, Praha 2001.

Harré, R., Gillett, G. (1994). The discursive mind. London: Sage Publications.

Harré, R. (1991). Physical being. Oxford: Blackwell.

Hauck, D. W. (1999). The emerald tablet: Alchemy for personal transformation. New York: Penguin Compass.

Hawkes, T. (1999). Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host.

Heidegger, M. (1993). Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH.

Hejdánek, L. (1994). Mythos jako aktuální filosofický problém. in: Reflexe 11/1994.

Hill, P. (1997). Lacan for beginners. New York: Writers and Readers.

Hillman, J. (1992c): We´ve had a hundred years of psychotherapy and the worlds’s getting worse. San Francisco: HarperCollins Publishers.

Hofstetter, R.: Ludwig Wittgenstein poutník na hranicích jazyka. in: Scientia & Philosophia 2/ 1991.

Hroch, J. (2000). Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd. in: Sborník prací FF brněnské univerzity, 2000.

Hugo, V. (1996). Filosofie písmen. Logos 1996 (2), s. 40.

Huyghe, R. et al. (1967). Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha: Odeon.

Chrz, V. (1996). Psychologie metafory II: Metafora z hlediska kognitivní psychologie. Československá psychologie 40 (3), 217-227.

Chrz, V. (2002). Poetika identity: Kategorie popisu narativní konstrukce. In: Čermák, I., Miovský, M. (Eds.): Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference. Brno: PsÚ AV ČR.

Chrz, V. (2004).Výzkum jako narativní rekonstrukce. In Miovský, M., Čermák, I., Řehan, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Sborník z konference. Olomouc: FF UP.

Jacobi, J.: Psychologie C. G. Junga. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1993.

Jacobi, J. (1979). Paracelsus: Selected Writings. Princeton: Princeton University Press.

Jaffé, A. (1998). Vzpomínky, sny, myšlenky. Brno: Atlantis.

Janák, J.(2000). Pojmy ka a ba ve staroegyptském náboženství. Religio 2000 (1), 15-40.

Jung, C. G. (1998). Mandaly: obrazy z nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1999b). Výbor z díla V.: Snové symboly individuačního procesu. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1999c). Tajemno na obzoru: O fenoménech UFO a mimozemských jevech. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překl. PhDr. Karel Plocek)

Jung, C. G. (2001). Výbor z díla IV.: Obraz člověka a obraz Boha. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2002). Paracelsica. Praha: Vyšehrad.

Kast, V. (1999). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál.

Kerényi, K. (1996). Mytologie Řeků I. Praha: OIKOYMENH.

Kerényi, K. (1998). Mytologie Řeků II. Praha: OIKOYMENH.

Komárek, S. (2001). Jazyk vědy a polární myšlení. in: Vhled, 2, 2001, www.vhled.cz.

Kozák, J. (1994). Evangelium „neznámého“ boha. Praha: Bibliotheca Gnostica.

Kozák, J. (2001). Kořeny indoevropské duchovní tradice. Praha: Bibliotheca Gnostica.

Kozák, J. (2002). Tři přednášky o gnozi. Praha: Bibliotheca Gnostica.

Král, O. (1971). Tao: Texty Staré Číny. Praha: Československý spisovatel.

Král, O. (1995). I-Ťing: Kniha proměn. Praha: Maxima.

Krása, J. (2005). Jazyk a nevědomí. Československá psychologie, 49: 4, 289-301.

Krása, J.: Jazyk a imaginace. In: Čermák, I., Miovský, M. Řehan, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Sborník z konference. Olomouc, FF Univerzity Palackého 2004, 97-108.

Krása, J. (2006). Doma v přírodě a doma ve městě. Sociální studia – Město, 2/2006, 203-215.

Krása, J. (2007). Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu. In: Gajdošíková, H. (Ed.). Sborník z konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V – Vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie a sdružení SCAN.

Kratochvíl, Z. (1991). Prolínání světů: Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z., Bouzek, J. (1994). Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z., Bouzek, J. (1995). Řeč umění a archaická filosofie. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z., Bouzek, J. (1996). Proměny interpretací. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z., Kosík, Š. (1993). Hérakleitos z Efezu: Řeč o povaze bytí. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z. (1994c). Evangelium pravdy. Praha: Herrmann a synové.

Kratochvíl, Z. (1996b). Pramen poznání. Brno: Cesta.

Kratochvíl, Z. (2003). Obrana želvy. Praha: Malvern.

Leibniz, G. V.: Monadologie. SFINX, Praha 1925.

Linden, S. J. (2003). The alchemy reader: From Hermes Trismegistus to Isaac Newton. Cambridge: University Press.

Lorenz, K., Popper, K. R. (1997). Budoucnost je otevřená. Praha: Vyšehrad.

Lyotard, J. F. (1995). Fenomenologie. Praha: Victoria Publishing.

Lyotard, J. F. (1993). O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR.

Maier, M. (2005). Atalanta fugiens. Praha: Malvern

Merleau-Ponty, M., Lévi-Strauss, C., Barthes, R. (1994). Chvála moudrosti. Bratislava: Archa.

Mogenson, G.: Metafors in Relationship. The Jung Page, www.cgjung.org.

Moučka, L. (1996). Cesta pouští – Posvátná geometrie aneb Zrození Hvězdy. Praha: Půdorys.

Moučka, L. (1997b). Šest dnů Stvoření aneb Světlo světa Beriah. Praha: Půdorys.

Moučka, L. (1998). 72 talismanů merkurské sféry. Praha: Půdorys.

Nietzsche, F.: Filosofie v tragickém období Řeků. Votobia, Olomouc 1994.

Norbu, Č. N.: Zrcadlo: Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. DharmaGaia, Praha 2002.

Ovidius, P. N. (1969). Proměny. Praha: Odeon.

Otto, R.(1998). Posvátno. Praha: Vyšehrad.

Pechar, J. (1992). Prostor imaginace. Praha: J. Kocourek.

Potter, J. (1996): Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage publications.

Profantová, N., Profant, M. (2004). Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri.

Ricoeur, P. (2002). Struktura a hermeneutika. In: Kyloušek, P. (Ed.): Znak, struktura, vyprávění – výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, .

Ryšánek, J. (1985). Spirituelní alchymie a její vztah k mystické praxi: Výklad alchymických tezí na podkladě autentických textů. (inedit.)

Samuels, A. (1999). Jung and the post-jungians. New York: Brunner-Routledge.

Sedláček, A. (1972). Historické pověsti lidu českého. Praha: Odeon.

Sedláková, M.: Příspěvek k analýze pojmu mentální reprezentace v soudobé psychologické teorii. in: Československá psychologie, XXXVI, č. 4.

Sells, B. (Ed.). (2000). Working with images: The theoretical base of archetypal psychology. Woodstock: Spring Publications.

Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister & Principal, Brno 2002.

Sokol, J. (2000). Člověk jako osoba. Praha: Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti.

Sokol, J. (2002). Filosofická antropologie: Člověk jako osoba. Praha: Portál.

Starý, R. (2000). Cheirón, asklépiovská medicína a jungovská psychologie. Praha: Sagittarius.

Starý, R. (1990). Potíže s hlubinnou psychologií. Praha: Prostor.

Starý, R. (1994). Medúsa v novější době kamenné. Praha: Prostor.

Starý, R. (1999). Filmová hermeneutika. Sagittarius: Praha.

Stavěl, J. (1972). Antická psychologie. Praha: SPN.

Široký, H. (1990). Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bolingenská věž.

Štampach, I. O.: A nahoře nic. Portál, Praha 2000.

Tart, Ch., T.: States of consciousness. New York 1975.

Toman, R. (Ed.). (2000). Gotika. Praha: Slovart.

Vernant, J.-P. (1995). Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH.

Vernant, J.-P. (2001). Vesmír, bohové, lidé. Praha: Paseka.

Veselovský, Z. (1992). Chováme se jako zvířata?. Praha. Panorama.

Vondráček, V., Holub, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Columbus, Praha 1993.

Wilhelm, R., Jung, C. G.: Tajemství Zlatého květu. Vyšehrad, Praha 1997.

Wilkinson, R. H. (2000). The complete temples of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson.

Wilkinson, R. H. (2003). The complete gods and goddesses of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson.

Zadrobílek, V.: Opus Magnum. Trigon, Praha 1997.

Zamarovský, V. (1979). Bohové a králové Starého Egypta. Praha: Mladá fronta.

Zaorálek, J. (1947). Lidová rčení. Praha:1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка