Masarykova univerzita brno
старонка1/5
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
L é k a ř s k á f a k u l t a

Disertační práce


Otitis media ve spojení s pasivním kouřením

VEDOUCÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE
Doc. MUDr. Josef Plch, CSc. MUDr. Ibrahim Samara

2010

Jméno a příjmení autora: MUDr. Ibrahim Samara
Název disertační práce: Otitis media ve spojení s pasivním kouřením

Ústav: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, lékařská fakulta, Masaryková univerzita, Brno

Vedoucí práce: Doc. MUDr. Josef Plch, Csc.

Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval samostatně pod odborným vedením doc. MUDr. Josefa Plcha, Csc. Veškerá odborná literatura a prameny, které byly použity, jsou uvedeny v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

V Brně dne 31. 10. 2010

Poděkování

Děkuji doc. MUDr. Josefu Plchovi, CSc, konsultantovi mé disertační práce za odborné vedení, poskytování rad a materiálových podkladů pro vypracování této práce.


Obsah:

Abstract.......................................................................................................8

1 ÚVOD ....................................................................................................10

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED.........................................................................11

2.1 Anatomie středouší a přilehlých struktur..............................................11

2.1.1 Bubínek .............................................................................................12

2.1.2 Eustachova trubice.............................................................................13

2.1.3 Pneumatický systém spánkové kosti.................................................13

2.1.4 Cévní a nervové zásobení středouší...................................................13

2.1.5 Histologická struktura středouší........................................................14

2.2 Otitis media..........................................................................................14

2.2.1 Otitis Media Acuta ...........................................................................15

2.2.1.1 Otitis media acuta simplex.............................................................17

2.2.1.2 Otitis media acuta suppurativa ......................................................17

2.2.1.3 Otitis media acuta haemorrhagica..................................................18

2.2.1.4 Otitis media acuta suppurativa recidivans......................................18

2.2.1.5 Otitis media latens, acuta exacerbans.............................................19

2.2.2 Otitis media chronica.........................................................................19

2.2.2.1 Otitis media secretorica .................................................................20

2.2.2.2 Otitis media chronica suppurativa .................................................22

2.2.2.3 Otitis media chronica suppurativa mesotympanalis................22

2.2.2.4 Otitis media chronica suppurativa epitympanalis...................24

2.3 Etiologie Otitis media..........................................................................26

2.3.1 Nejčastější infekční agens vyvolávajíci otitis media........................28

2.4 Diagnostika otitis media......................................................................29

2.5 Terapie otitis media acuta....................................................................29

2.6 Komplikace otitis media......................................................................33

2.6.1 Intratemporální komplikace otitis media..........................................33

2.6.2 Extratemporální komplikace otitis media.........................................33

2.6.3 Intrakraniální komplikace otitis media.............................................33

2.6.4 Mastoiditis acuta...............................................................................33

2.6.5 Postižení sluchu a vývoje řeči...........................................................34

2.7 Faktory nepříznivě ovlivňujíci otitis media.................................... 35

2.8 Rizikové faktory přispívajíci ke vzniku otitis media u dětí..................35

2.8.1 Pasivní kouření..................................................................................36

2.8.1.1 Epidemiologie pasivního kouření.................................................. 37

2.8.2 Tabákový kouř a jeho složení........................................................... 38

2.8.2.1 Dehet....................................................................................... 39

2.8.2.2 Oxid uhelnatý.......................................................................... 39

2.8.2.3 Čistý nikotin............................................................................40

2.8.3 Negativní účinky tabákového kouře............................................41

2.8.3.1 Přehled odborné literatury prokazující negativní účinky

Tabákového kouře.....................................................................42

3 CÍLE PRÁCE....................................................................................46

3.1 Stanoveny hypotézy.......................................................................46

3.1.1 Hypotéza č. I ..............................................................................46

3.1.2 Hypotéza č. II .............................................................................46

4 MATERIÁL A METODY.................................................................46

4.1 Soubor...................................................................................................46


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка