Лукін юхим іудович доктор біологічних наук, професор Харківського зооветеринарного інституту
Дата канвертавання21.04.2016
Памер216.12 Kb.ЛУКІН

ЮХИМ ІУДОВИЧ
Доктор біологічних наук, професор Харківського зооветеринарного інституту

(1904 - 1999)

Харків 2004
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ЛУКІН

ЮХИМ ІУДОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1926 – 1994 рр.
До 100-річчя від дня народження видатного педагога і вченого

Харків 2004
УДК 59 (092) : 016

Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ ХДЗВА; Упорядник З.І.Шакула, редактор Г.В.Свириденко .- Харків, 2004 .- c.


Затверджено Вченою радою

Харківської державної зооветеринарної академії

Протокол № ______ від ________________

Комп’ютерний набір Мєщан І.А.

Редакційно-видавничий відділ ХДЗВАПередмова
Юхим Іудович Лукін – видатний вчений в галузі гідробіології, гірудології, екології, еволюційної теорії. Протягом більш ніж півстоліття він плідно розробляє проблеми гірудології, ставши найвагомішим авторитетом в даній частині зоології та гірудології. Юхим Іудович здійснив численні наукові поїздки в Середню Азію та на Кавказ, в Закарпаття та Прибалтику, в Карелію та на Кольський пів-острів, на Алтай, в Хабаровський та Приморський краї, на Сахалін та Камчатку; зібрав гідробіологічний матеріал на озері Севан, Телецьке, Байкал, в басейні Волги, Дону, Дніпра, Іртиша, Обі, Єнісею, Лени, Амура. Рідко кому із гідробіологів поталанило охопити польовими дослідженнями таку широку та різноманітну акваторію.

За ініціативою та під керівництвом Ю.І.Лукіна здійснили дослідження рибоводних ставів Харківської області, вели еколого-фауністичні дослідження джерел та струмків Лівобережної України, виявили найбільш характерні ландшафтні особливості фауни, вивчили негативний антропогенний вплив на ці водойми та запропонували методи їх захисту. Він запропонував оригінальну класифікацію штучних водойм, що мали рибогосподарське значення.

Ю.І.Лукіну належить понад 150 опублікованих наукових праць.

Плідна наукова діяльність Юхима Іудовича сприяла зростанню його як педагога. Головним принципом проведення лабораторних занять він вважав необхідність стимулювання у студентів самостійності та творчого підходу до вивчення препаратів.

Завдяки невтомній діяльності з удосконалення методики викладання зоології, кафедра зоології та дарвінізму стала визнаним методичним центром, де з 1977 по 1984рр. пройшли підвищення кваліфікації більш ніж 95 викладачів з різних регіонів СРСР.

Професору Є.І.Лукіну притаманна відданість ідеалам та принципам педагогічної діяльності в яку він вкладав всю душу та серце, копітливо та наполегливо прививаючи всім, хто з ним спілкувався, любов до знань та праці.

Ім.’я Юхима Іудовича Лукіна є гордістю нашої академії.

Короткий нарис про життя та наукову діяльність Ю.І.Лукіна
Лукін Юхим Іудович народився 8 жовтня 1904 р. на Херсонщині. Вищу освіту отримав у Харківському інституті народної освіти.

У 1929 р. закінчив аспірантуру у Харківському відділі УкрНДІ зоології, де захистив кандидатську дисертацію „О биологических особенностях рыбьей пиявки”.

У 1940 р. Ю.І.Лукін опублікував монографію „Дарвинизм и географические закономерности в изменении организмов”. На підставі захисту цієї монографії у Томському університеті в 1942 р. йому присвоєно вчений ступінь доктора біологічних наук, а у 1943 р. – вчене звання професор.

Професор Ю.І.Лукін – видатний педагог і вчений у галузі гідробіології, еволюційної теорії, гірудології, екології.

Наукова діяльність його розпочалася ще в студентські роки у складі комісії із санітарно-біологічних досліджень річок басейну Сіверського Дінця.

З 50-х років він наполегливо вивчає фауну, екологію та географічне поширення п’явок Палеарктики.

Наукові праці професора Ю.І.Лукіна з проблем еволюційної теорії, внутрівидової диференціації видів, нерівномірності темпів еволюції різних систем органів, ароморфозів та умов їх виникнення, етапів прогресивної еволюції тварин – це вагомий вклад у скарбницю вітчизняної й світової біологічної науки.

Педагогічна діяльність Ю.І.Лукіна з 1927 р. пов’язана з різними вищими навчальними закладами м. Харкова. У 1937 – 1983 рр. він завідувач кафедри зоології та дарвінізму Харківського зооветеринарного інституту. Ю.І.Лукін розробив програми із зоології та дарвінізму, під його керівництвом створено фонд різноманітних препаратів для лабораторних занять, табличний фонд і наочні посібники.

Ґрунтуючись на багаторічному досвіді викладання зоології, професор Ю.І.Лукін підготував підручник „Зоологія”, виданий у 1961 р. У 1981 та 1989 рр. було здійснене його друге та третє видання. Підручник професора Ю.І.Лукіна „Зоологія” також з успіхом використовується на біологічних факультетах педагогічних інститутів та університетів України та інших держав.

Ю.І.Лукін створив наукову школу зоологів, підготував одного доктора та 7 кандидатів наук.

Науково-педагогічну діяльність професора Ю.І.Лукіна відзначено орденом Трудового Червоного Прапора та трьома медалями.
Е.Б.Дембіцький


Основні дати життя та діяльності Юхима Іудовича Лукіна

8 жовтня 1904 Народився в м. Георгіївську Херсонської області


1922-1926 рр .Навчання в Харківському інституті народної освіти
1929 Закінчив аспірантуру у Харківському відділі УкрНДІ зоології; захистив кандидатську дисертацію „О биологических особенностях рыбьей пиявки”; одержав звання наукового співробітника
1937-1983 рр. Завідувач кафедри зоології та дарвінізму Харківського зооветеринарного інституту
1940 Опублікував монографію „Дарвинизм и географические закономерности в изменении организмов”
1942 Присвоєно вчений ступінь доктора біологічних наук
1943 Одержав вчене звання професор
1961 Видано підручник „Зоологія”
1999 Пішов з життя

За видатні заслуги в науково-педагогічній діяльності нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та трьома медалями.
ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
1926

1. Lukin E.I. Uber eine neue und einige seltene Hydracarinen aus dem Sewerny Donetz-Bassin// Zoolog. Anzeiger.- 1926.- Bd. 65, Heft 7-8.- С.188-192.

2. Лукин Е.И. Некоторые фаунистические результаты обследования рек бассейна Северского Донца// Труды комиссии по санитарно-биологическому обследованию реки Северский Донец и его притоков (Лопании и Уд).- Х., 1926.- Вып. 1 .- С.13-14.

3. Лукин Е.И. О коллекции Hydracarina Крендовского// Труды Харьковского общества испытателей природы.- 1927.- Т.50, вып.2.

4. Лукин Е.И. Предварительный список Hydracarina Харьковского округа// Труды Харьковского общества испытателей природы.- 1927.- Т.50, вып.2.

5. Lukin E.I. Krendowskya latissima Piersig und Arrhenurella mideopsiformis Koenike et Viets// Zoolog. Anzeiger.- 1928.- Bd. 78, Heft 1-2.- С.5-13.

6. Lukin E.I. Uber funf Hydracarina aus dem Donetzbassin// Zoolog. Anzeiger.- 1928.- Bd. 78, Hft 3-4.- C. 69-72/

7. Лукин Е.И. Биологические заметки о пиявках бассейна реки Донца// Праці Харківського товариства дослідників природи.- 1929.- Т.52.- С.33-76.

8. Лукин Е.И. О нахождении Caspihalacarus hyrcanus на днепровских порогах// Русский гидробиологический журнал.- 1929.- Т.8, №8-9.- С.251.
1931

9. Лукін Ю.І. До фауни Hydracarina Вінницької округи// Всеукраїнська Академія Наук. Праці природничо-технічного відділу. - 1931.- №13.- С.61-65.

10. Лукин Е.И. Hydracarina Крыма// Труды четвертого Всесоюзного съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве.- 1931.- С.158-159.
1932

11. Лукін Ю.І. Загальні властивості життя. Основи природознавства// Основи біології. - 1932.- Вип. 3,ч.1.- С.14-17.

12. Лукін Ю.І. Морозостійкість. Засухостійкі рослини// Основи природознавства .- 1932.- Вип. 3, ч.1: Основи біології.- С.73-77.

13. Лукін Ю.І.Фотосинтеза. Хемосинтеза// Основи природознавства .- 1932.- Вип. 3, ч.1: Основи біології .- С.50-58.


1933

14. Лукін Ю.І. Розмноження організмів// Основи природознавства .- 1933.- Вип. 5, ч.3: Основи біології. – С.3-22.

15. Лукін Ю.І. Спадковість і мінливість організмів та їхнє значення в сільському господарстві// Основи природознавства .- 1933.- Вип.. 5, ч.3: Основи біології .- С.40-119.

1935

16. Лукін Ю.І. Кишкопорожнинні. Плоскі черви. Круглі черви. Коловратки. Кільчасті черви. М’якуни або моллюски. Членистоногі. Хордові тварини і їх походження.// Основи біології: Посібник для технікумів .- Харків, 1935.- С.365-379.

17. Лукін Ю.І. Проблема географічної мінливості організмів// Учені записки Харківського державного університету .- 1935.- №2,3.- С.155-170.
1936

18. Лукин Е.И. К вопросу о факторах эволюции пресноводной фауны// Труды научно- исследовательского зоолого-биологического института Харьковского государственного университета .- 1936.- Т.1.- С.130-143.

19. Лукін Ю.І. Пристосування організмів до водного життя// Загальна біологія/ За ред. І.М.Полякова .- Х.: Рад. школа, 1936.- С.222-227.

20. Лукін Ю.І. Про біологічні особливості риб’ячої п’явки Piscicola geometra// Праці науково-дослідного зообіологічного інституту при Харківському державному університеті .- 1936.- С.144-161.

21. Лукін Ю.І. Про класифікацію явищ мінливості// Учені записки Харківського державного університету .- 1936.- №4.- С.73-79.

22. Лукін Ю.І. Про причини заміни в процесі органічної еволюції неспадкових змін спадковими з погляду теорії природного добору// Учені записки Харківського державного університету .- 1936.- №6-7.- С.199-211.

23. Лукін Ю.І. Проблема географічної мінливості організму// Тези доповідей 1-ої конференції молодих учених України. Біологічна секція .- К., 1936.- С.19-21.

24. Лукін Ю.І. Словник імен// Дарвін Ч. Походження видів через природний добір .- К.: Держмедвидав, 1936.- С.621-638.

25. Лукін Ю.І. Словник понять і термінів// Чарльз Дарвін. Походження видів через природний добір .-К.:Держмедвидав, 1936.- С.561-620
1939

26. Лукин Е.И. Дарвинизм и проблема закономерных географических изменений// Успехи современной биологии .- 1939.- Т.11, Вып. 2.- С.241-256.

27. Лукін Ю.І. Про географічну мінливість деяких комах// Праці науково-дослідного зоолого-біологічного інституту Харківського держуніверситету .- 1939.- Т.6 .- С.74-82.

28. Лукін Ю.І. Про локальну і сезонну мінливість Pyrrhocoris apterus// Праці науково-дослідного зоолого-біологічного інституту Харківського держуніверситету .- 1939.- Т.6.- С.57-73.
1940

29. Лукин Е.И. Дарвинизм и географические закономерности в изменении организмов.- М.: АН СССР, 1940.- 311 с.

30. Лукин Е.И. [Рецензия]// Под знаменем марксизма .- 1940.- №10.- С.196-206.- Рец. на кн.: Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса
1941

31. Лукин Е.И. Сезонные изменения величины Ceratium tripos// Труды научно-исследовательского зоолого-биологического института Харьковского государственного университета .- 1941.- Т. 10-11.


1942

32. Лукин Е.И. Приспособительные ненаследственные изменения организмов и их эволюционная судьба// Журнал общей биологии .- 1942.- Т.3, №4.- С.235-261.


1947

33. Лукин Е.И. Воззрения современного систематика// Успехи современной биологии .- 1947.- Т.24, №6.- С.477-480.


1948

34. Лукин Е.И. Внутривидовая дифференциация и естественный отбор// Конференция по проблемам дарвинизма: Тезисы докладов/ МГУ.- 1948.- С.49-50.

35. Лукин Е.И. О первоначальной дивергенции животного и растительного миров с точки зрения теории естественного отбора// Конференция по проблемам дарвинизма: Тезисы докладов/ МГУ. – 1948. – С.83-84.
1953

36. Лукин Е.И. О составе фауны пиявок озера Севан// Труды Севанской гидробиологической станции. – 1953. – Т.13. – С.213-225.


1954

37. Лукин Е.И. К гидробиологической характеристике прудов// Сборник трудов Харьковского зоотехнического института. – 1954. – Т.7. – С.83-102.

38. Лукин Е.И. О фауне пиявок Коми АССР// Известия Коми филиала Всесоюзного географического общества. – 1954. - №2. – С.61-68.

39. Лукін Ю.І. Про спорідненість рослинного і тваринного світів (У зв’язку з питаннями про характер живлення первинних організмів)// Ботанічний журнал АН УРСР. – 1954. – Т.11, №3. – С.16-28.
1955

40. Лукин Е.И. К фауне пиявок бассейна реки Амура// Зоологический журнал. – 1955. – Т.34, вып.2. – С.279-285.

41. Лукин Е.И. Материалы по фауне пиявок Сибири// Труды Томского государственного университета. – 1955. – Т..131. – С.83-96.

42. Лукин Е.И. Пиявки Западной Сибири// Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск., 1955. – Вып.18. – С.43-49.1956

43. Лукин Е.И. К фауне Белорусского Полесья и северо-западной части Белоруссии// Труды комплексной экспедиции по изучению водоемов Полесья. – 1956. – С.200-204.

44. Лукин Е.И. О зоопланктоне двух смежных овражных прудов// Сборник трудов Харьковского зоотехнического института. – 1956. – Т.8. – С.145-148.

45. Лукин Е.И. О нахождении в СССР интересного вида пиявок Boreob della verrucata (Fr. Muller)// Зоологический журнал.- 1956. – Т.35, вып.9. – С.1417-1419.

46. Лукин Е.И. Паразитологическое значение пиявок, распространенных на Украине// Труды ІІ научной конференции паразитологов УССР. – 1956. – С.82-84.
1957

47. Лукин Е.И. К вопросу о распространении медицинской пиявки в СССР// Зоологический журнал. – 1957. – Т.36, вып.5. – С.658-669.

48. Лукин Е.И. Новые данные о составе фауны пиявок Коми АССР и о роли этих червей в питании рыб// Известия Коми фил. ВГО. – 1957. – Вып.4. – С.111-118.
1958

49. Лукин Е.И. Географическое распространение пресноводных пиявок на территории СССР// Проблемы зоогеографии суши. – Львов, 1958. – С.144-149.

50. Лукин Е.И. К фауне пиявок Монгольской Народной Республики// Известия биолого-географического научно-исследовательского института при Иркутском государственном университете. – 1958. – Т.17, вып.1-4. – С.271-278.

51. Лукин Е.И. К характеристике фауны пиявок горных текучих водоемов Закарпатья// Науч. зап. Ужгородского государственного университета. – 1958. – Т.30. – С.63-67

52. Лукин Е.И. К характеристике фауны пиявок Латвии// Труды института биологии АН Латвийской ССР. – 1958. – Т.5. – С.219-223.

53. Лукин Е.И. По поводу системы класса пиявок// Зоологический журнал. – 1958. – Т.37, вып.11. – С.1740-1741.


1959

54. Лукін Ю.І. Зоогеографічні риси фауни п’явок прісних вод України// Доповіді АН УРСР. – 1959. - №5. – С.554-556.

55. Лукин Е.И. К фауне пиявок реки Волги// Ученые записки Куйбышевского Государственного педагогического института. – 1959. – Вып.22: Естествознание. – С.32-38.

56. Лукин Е.И. К фауне пиявок Северного Кавказа// Труды зоологического института АН СССР. – 1959. – Т.26. – С.354-359.

57. Лукин Е.И., Эпштейн В.М. Пиявки Байкала// Десятое совещание по паразитологическим проблемам и природно-очаговым болезням. – 1959. – Вып.2. – С.180-190.
1960

58. Лукин Е.И., Эпштейн В.М. Новые сведения о фауне пиявок пресноводных вод Крыма// Зоолог. журнал. – 1960. – Т.39, вып.9. – С.1429-1432.

59. Лукин Е.И. О несмешиваемости байкальской и обычной палеарктической фаун пиявок// Доклады Академии наук СССР. – 1960. – Т.135, №2. – С.489-492.

60. Лукин Е.И. Об Амурской переходной области (на основании исследования географического распространения пиявок)// Материалы к конференции по вопросам зоогеографии суши 15-21 августа 1960г.: Тезисы докладов. – Алма-Ата, 1960. – С.90-92.

61. Лукин Е.И., Эпштейн В.М. Пиявки подсемейства Joricinae nov. subfam и их географическое распространение// Доклады Академии наук СССР. – 1960. – Т.134, №2. – С.478-481.

62. Лукин Е.И. Элементы фауны пиявок Китая и Японии в фауне реки Амура в пределах СССР// Зоологический журнал. – 1960. – Т.39, вып.1. – С.40-44.

63. Лукин Е.И., Эпштейн В.М. Эндемичные байкальские пиявки из семейства Glossiphoniidae// Доклады Академии наук СССР. – 1960. – Т.131, вып.2. – С.457-460.
1961

64. Лукин Е.И. Зоология: Учебное пособие для зоотехнических и ветеринарных ВУЗов. – М.: Высш. школа, 1961. – 377с.


1962

65. Лукин Е.И. Внутривидовые экологические изменения организмов// Вопросы экологии (по материалам 4-й экологической конференции). – К., 1962. – Т.4. – С.49-53.

66. Лукин Е.И. К познанию фауны пиявок Куйбышевского водохранилища// Бюллетень Института биологии водохранилищ (Академия наук СССР). – 1962. - №12. – С.30-31.

67. Лукин Е.И. О внутривидовой экологической дифференциации организмов// Проблемы внутривидовых отношений организмов (материалы к совещанию по проблемам внутривидовых отношений организмов 10-14 сентября 1962 г.). – Томск, 1962. – С.105-108.

68. Лукин Е.И. О фауне пиявок Храмского и Самгорского водохранилищ и озера Паравани (Грузинской ССР)// Бюллетень Института биологии водохранилищ (Академия наук СССР). – 1962. - №13. – С.19-21.

69. Лукин Е.И. Пиявки бассейна реки Усы и их значение в питании рыб// Рыбы бассейна реки Усы и их кормовые ресурсы. – М.-Л., 1962. – С.225-230.

70. Фауна Україна. Т.30. П’явки: Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п’явок/ Ю.І.Лукін. – К.: Видавництво АН УРСР, 1962. – 196 с.

71. Лукин Е.И. Характерные черты фауны пиявок бассейна Амура// Известия Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. – 1962. – Т.48. – С.195-202


1963

72. Лукин Е.И. О фауне пиявок Иркутского водохранилища в связи с вопросом о несмешиваемости байкальской и обычной палеарктической фаун// Доклады АН СССР. – 1963. – Т.151. – С.1225-1227.

73. Лукін Ю.І.П’явки// Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1963. – Т.12. – с.43.

74. Лукин Е.И. Сравнительный анализ фаун пресноводных пиявок Палеарктики и других зоогеографических областей// Зоогеография суши: Тезисы третьего Всесоюзного совещания… - Ташкент, 1963. – С.183-185.


1964

75. Лукін Ю.І. Видатний радянський гідробіолог М.М.Фадєєв та його роль в дослідження фауни басейну р. Північний Дінець// Тези доповідей І Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – К., 1964. – С.74-75.

76. Лукин Е.И. Задачи зоологии, как самостоятельной науки// Доклады зоологического совещания. – Томск, 1964. – С.25-26.

77. Лукин Е.И. Зоогеографические основы экологии пиявок Палеарктики// Доклады зоологического совещания. – Томск, 1964. – С.77-79.

78. Лукін Ю.І. Зоогеографічне районування Палеарктики на основі вивчення фауни п’явок// Тези доповідей І Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – К., 1964. – С.75-76.

79. Лукин Е.И. Некоторые вопросы проблемы внутривидовой экологической дифференциации организмов// Вопросы внутривидовой изменчивости позвоночных животных и микроэволюция. – Свердловск, 1964. – С.72-73.

80. Лукин Е.И., Эпштейн В.М. О географическом распространении двух южных палеарктических видов пиявок – Batracobdella algira (Mog.-Tand.) и Herpobdella srschegolewi Lukin et Epstein// Зоолологический журнал. – 1964. – Т.43, вып.4. – С.607-609.

81. Лукин Е.И. Различия в скорости эволюции разных систем органов и приспособлений к размножению и развитию животных// Зоологический журнал. – 1964. – Т. 43, вып.8. – С.1105-1120.

82. Лукин Е.И. Фауна пиявок реки Оки// Загрязнение и самоочищение реки Оки. – М.-Л.: Наука, 1964. – С.123-126.

83. Лукин Е.И. Фауна пиявок реки Оки по сборам 1959г.// Труды Зоологического института (Академия наук СССР). – 1964. – Т.32. – С.123-126.


1965

84. Лукин Е.И., Захаренко В.Б., Эпштейн В.М. Изменения водной фауны бассейна реки Северский Донец за последние 30-40 лет// Вопросы гидробиологии. – 1965. – С.260.


1966

85. Лукин Е.И. Некоторые данные и соображения о внутривидовой дифференциации животных// Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и микроэволюция. – Свердловск: Изд. Уральский фил. АН СССР, 1966. – С.33-43.

86. Лукин Е.И. Некоторые изменения фауны рек бассейна Северского Донца в пределах Харьковской области, совершившиеся в течение последних 30-40 лет// Отчетная научная конференция ХЗВИ за 1965 год. – 1966. – С.143.

87. Лукин Е.И. Николай Николаевич Фадеев (1894-1932)// Гидробиологический журнал. – 1966. - №1. – С.67-70.

88. Лукин Е.И. Новые данные о распространении пиявок в бассейне реки Печоры// Гидробиологическое изучение и рыбохозяйственное освоение озер Крайнего Севера СССР. – Москва, 1966. – С.71-75.

89. Лукин Е.И. Теория ароморфозов и типы животного мира// Вопросы зоологии. – Томск. ,1966. – С.20-22.


1967

90. Лукин Е.И. Некоторые задачи дальнейшего изучения внутривидовой дифференциации животных // Совещание по объему вида и внутривидовой систематике. – Ленинград, 1967. – С.73-74.

91. Lukin E.I. Die endemischen Egel des Baicalsees und das Problem der Entstehung der Baicalfauna (Эндемические пиявки озера Байкал и проблема происхождения байкальской фауны)// Verhandlungen der internationalen Verein der Zimnologie. – Warszawa,1967. – Band 16. – C. 347-350.
1968

92. Лукин Е.И. Класс пиявки (Hirudinea)// Жизнь животных: В 3 томах – М.: Просвещение, 1968. – Т.1. – С.509-526.

93. Лукин Е.И. Некоторые общие вопросы построения системы животного мира// Проблемы эволюции: Сборник. – М.: Наука, 1968. – С.1-15.

94. Лукин Е.И. Пути эволюции древних пиявок (акантобделл) – паразитов примитивных костистых рыб// 5 Всесоюзное совещание по болезням и паразитам рыб и водных беспозвоночных (29 ноября – 4 декабря 1968г.): Рефераты докладов. – Л.: Наука, 1968. – С.70-71.


1969

95. Лукин Е.И. Главные этапы прогрессивной эволюции животных и геологическая история земли// Проблемы прогрессивного развития в живой природе и технике: Тезисы докладов на симпозиуме 28-30 октября 1969г.- С.78-79.

96. Лукин Е.И. Особенности фауны пиявок Палеарктики, представляющие интерес в паразитологии: Сборник. – К., 1969. – Ч.2. – С.253-255.

97. Гилявов М.С., Лукин Е.И., Перель Т.С. Первая наземная пиявка Orobdella whitmani Oka (hirudinei, herpobdellidae) в фауне СССР – третичный реликт южного приморья// Доклады Академии наук СССР, 1969. – Т.188, №1. – С.235-237.


1971

98. Лукин Е.И. Неравномерность темпов органической эволюции// Философские проблемы эволюционной теории. – М., 1971. – Ч.2. – С.31-40.


1972

99. Лукин Е.И. Ароморфозы и условия их возникновения// Закономерности прогрессивной эволюции. – Л., 1972. – С.217-224.

100. Лукин Е.И. Проблема типов животного мира и теория ароморфозов// Проблемы эволюции. – Новосибирск: Наука, 1972. – Т.2. – С.124-143.

101. Лукин Е.И. [Рецензия]// Экология. – 1972. – №2. – С.107-109. – Рец. на книгу: Гилярова М.С. Закономерности членистоногих к жизни на суше.


1973

102. Лукин Е.И. Итоги изучения и задачи дальнейших исследований пресноводных пиявок Сибири// Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования. – Томск, 1973. – С.251-254.

102. Лукин Е.И. Пиявки// Ветеринарная энциклопедия. – 1973. – Т.4. – С.1011-1012.
1974

103. Лукин Е.И. Критика ламаркизма в трудах И.И.Шмальгаузена// История и теория эволюционного учения. – Л., 1974. – Т.2. – С.68-75.


1975

104. Лукин Е.И. Дарвиновский принцип монофилии и проблема уменьшения количества параллельных систематических групп в зависимости от повышения их ранга// Зоологический журнал. – 1975. – Т.54, Вып.1. – С.5-19.

105. Исследования фауны ручьев и источников Харьковской области/ Р.А.Огуль, Э.Б.Дембицкий, Т.М.Ахмедова и др.// Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. – К., 1975. – С.140-142.

106. Лукин Е.И. Пиявки// Большая советская єнциклопедия. – 3-е изд. – М., 1975. – Т.19. – С.1775-1776.


1976

107. Гидробиологические исследования фауны источников и ручьев разных ландшафтных зон северо-восточной Украины и соседних районов / Р.А.Огуль, Э.Б.Дембицкий, Т.М.Ахмедова и др.// ІІІ съезд Всесоюзного гидробиологического общества: Тезисы докладов. – Рига, 1976. – С. 208-210.

108. Лукин Е.И. К фауне пиявок Чукотки// Пресноводная фауна Чукотского полуострова. – Владивосток, 1976.

109. Лукин Е.И. О некоторых принципиальных недостатках современных гипотез о происхождении главных групп животных// Эволюционная морфология беспозвоночных животных. – Л., 1976. – С.3-4.

110. Фауна СССР. Пиявки. Т.1. Пиявки пресных и солоноватых водоемов/ Е.И.Лукин. – Л.: Наука, 1976. – 483с.
1977

111. Лукин Е.И. Класс пиявки// Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – Л.: Гидрометиздат, 1977. – С.201-212.

112. Лукин Е.И. Неотложные задачи по улучшению исследований фауны Байкала// Круговорот веществ и энергии в водоемах. Элементы биотического круговорота. – 1977. – С.329-331.
1979

113. Лукин Е.И. Н.А.Ливанов – выдающийся исследователь филогенеза животного мира// Вопросы эволюции морфологии животных. – Казань, 1979. – С.45-53.

114. Лукин Е.И. О возможности проникновения в открытые воды оз. Байкал видов прибайкальских экосистем// Проблемы экологии Прибайкалья: Тезисы докладов к республиканскому совещанию (Иркутск, 10-13 сентября 1979г.). – Иркутск, 1979. – С.155-157.
1980

115. Лукин Е.И. Закономерные географические внутривидовые изменения организмов и их эволюционное значение// Микро- и макроэволюция: Материалы симпозиума (Кяэрику, 2-5 сентября 1980). – Тарту, 1980. – С.93-95.


1981

116. Гидробиологические исследования источников и ручьев Левобережной Украины/ Р.А.Огуль, Э.Б.Дембицкий, Е.И.Лукин и др.// 4-й съезд Всесоюзного гидробиологического общества (Киев, 1-4 декабря 1981г.): Тезисы докл. – К.: Наукова думка, 1981. – Ч.4. – С.144-146.

117. Лукин Е.И. Значение периодического освобождения биологических ниш в формировании фауны Байкала// Круговорот веществ и энергии в водоемах. Элементы биотического круговорота: Тезисы докладов к 5 Всесоюзному лимнологическому совещанию (2-4 сентября 1981г.). – Иркутск, 1981. – Вып.1. – С.158-159.

118. Лукин Е.И. Зоология: Учебник для студентов зооинженерных вузов и факультетов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1981. – 400 с., ил.

119. Лукин Е.И. О привлечении гидробиологов к составлению «Красных книг» исчезающих видов гидробионтов// 4-й съезд Всесоюзного гидробиологического общества (Киев, 1-4 декабря 1981г.): Тезисы докладов. – К.: Наукова думка, 1981. – С.34-35.
1982

120. Лукин Е.И. История, результаты и задачи ихтиологических и гидробиологических исследований в Западной Сибири// Гидробиологический журнал. – 1984. – Т.20, №2. – С.99-101. – Рец. на кн.: Гундризер А.Н., Иоганзен Б.Г., КафановаВ.В., Петлина А.П. Ихтиология и гидробиология в Западной Сибири. – Томск: Издательство Томского университета, 1982. – 319с.

121. Лукин Е.И., Кристман В.И. Пиявки// Большая медицинская энциклопедия: в 30 т./ Гл. ред. Б.В.Петровский. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т.19: Перельман – Пневмопатии. – 364с.
1983

122. Лукин Е.И. Закономерность географических изменений организмов// Развитие эволюционной теории в СССР (1917-1970-е годы). – Л.: Наука, 1983. – гл.11. – С.175-188.

123. Лукин Е.И. Пиявки озера Хубсугул// Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской народной Республики: Тезисы докладов к конференции. – Иркутск, 1983. – 88с.

124. Лукин Е.И. Теория полимеризации и олигомеризации В.А.Догеля, ее общебиологическое значение и дарвинистическая сущность// Эволюционная морфология беспозвоночных/ Зоологический институт АН СССР. – Л.: Наука, 1983. – Т.109. – С.5-14.
1984

125. Лукин Е.И., Ербпева Э.А. К изучению фауны пиявок озера Хубсу Гул (МНР)// Экологические исследования озера Байкал и Прибайкалья. – Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1984. – С.55-58.

126. Лукин Е.И. Методологические основы разрешения проблемы происхождения хордовых// Методологические проблемы эволюционной Теории: Тезисы симпозиума (Кяэрику, 4-7 сентября 1984г.). – Тарту, 1984. – С.132-134.

127. Лукин Е.И. Совершенствование системы повышения квалификации преподавателей зоологии на зооинженерных и ветеринарных факультетах с.-х. вузов// Сборник научных трудов/ ХСХИ. – 1984. –Т.305: Совершенствование мер борьбы с болезнями с.-х. животных. – С.85-89.


1985

128. Лукин Е.И. Ведущая роль нервной системы в эволюции животных// Простые нервные системы и их значение для теории и практики: Тезисы Всесоюзной конференции (9-11 октября 1985г.). – Казань, 1985. – Ч.2. – С.11-13.

129. Лукин Е.И. Теория И.И.Шмальгаузена о накоплении в процессе эволюции адаптаций широкого значения// Журнал общей биологии. -1985. – Т.46. – С.723-731.
1986

130. Лукин Е.И. Пиявки// Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – С.473.

131. Лукин Е.И. Положение пиявок в типе кольчатых червей и главные их группы// 10-я конференция Украинского общества паразитологов: Материалы конференции (Одесса, 1986). – Киев: Наукова думка, 1986. – Ч.1. – С.352.

132. Лукин Е.И. Своеобразие фауны Байкала, ее возникновение и эволюция// 5-й съезд Всесоюзного гидробиологического общества (Тольятти, 15-19 сентября 1986г.): Тезисы докладов. – Куйбышев, 1986. – Ч.2. – С.265-266.

133. Лукин Е.И. Фауна открытых вод Байкала, ее особенности и происхождение// Зоологический журнал. – М.: Наука, 1986. – Т.65, №5. – С.666-675.
1989

134. Лукин Е.И. Зоология: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО Агропромиздат, 1989. – 384с.: ил.


1994

135. Лукин Е.И. Санитарно-гидробиологические исследования в бассейне Северского Донца// Зоологическая наука и современные проблемы зоотехнии и ветеринарной медицины: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 90-летию со дня рождения Лукина Е.И./ ХЗВИ. – Х., 1994. – С.13-14.Література про життя та діяльність Юхима Іудовича Лукіна


  1. Лукін Ю.І.// Учені вузів Української РСР. – К., 1968. – С.266.

  2. Карташов Н.И., Рубан Ю.Л., Огуль Р.А. Ефим Иудович Лукин – ученый, гражданин, воспитатель (к девяностолетию со дня рождения)// Зоологическая наука и современные проблемы зоотехнии и ветеринарной медицины: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Е.И. Лукина. –Х.,1994. – С.4-5.

  3. Дембіцький Е.Б. Лукін Юхим Іудович// Вчені у галузі тваринництва. – К.,1999. –Кн.2. – С.218-219.


Зміст

Передмова
  1. Короткий нарис про життя та наукову діяльність

професора Ю.І.Лукіна 5


  1. Основні дати життя та діяльності Ю.І.Лукіна 6
  1. Покажчик наукових праць 7
  1. Література про життя та діяльність Юхима Іудовича

Лукіна 19
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка