Livre des Constitutions et Ordinations des Frères de l’Ordre des Prêcheurs édition bilingue latin – français 2013
старонка42/46
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.87 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Participatio fidelium in liturgia: 58, 61 § III.

Pastoralis institutio ut pars curriculi studiorum: 241.

Pauperes evangelizandi: 98, 109.

Paupertas in proposito s. Dominici, 1 § I, 30;

  est conformitas cum Christo, 31 § I; signum regni Dei, 31 § II, 189 § II; libertas spiritualis, 31 § II;

  et vita communis: 3 § II;

  sollemniter professa excludit ius possidendi, 32 § I, 212;

  praxis paupertatis: ex parte fratrum, 32 § II, 33, 34 § I, 36, 38, 537; ex parte superiorum, 34 § II, 35, 537; ex parte communitatis, 32 § III, 35, 37, 537, 576.

Pensiones personales fratrum pertinent ad eorum con­ventus, 546 1°;

  solvendae in conventibus a fratribus hospitibus, 599.

Perfectae caritatis n. 13: 618.

Periti in capitulo provinciali: juxta determinationem pro­vinciae, 485.

  in capitulo generali: a magistro Ordinis designati con­vocari et audiri possunt, 410 § II;

  audiantur pro collocationibus pecuniae, 583 § II; ante adpro­bationem delineationis pro aedi­ficio construen­do, 588 § I.

Personalitas iuridica (in re oeconomica) iuxta ius civi­le: 554, 555;

  iuxta ius ecclesiasticum: 554.Petitiones ad capitulum provinciale mittendae: 310 5°, 356 3°, 387.

  pro capitulo generali: 358 § V 1°, 415.Planificatio apostolatus (in provincia): 89 § I 1°, 101, 106, ­107, 109 § II, 112, 113 § I, 114, 128 § II, 145, 244 § I; (in conventu) 311 § I-II,

  in administratione oeconomica: 89 § I 6°, 575 § I, 581 § II, 585 589.

  vitae intellectualis: 89 § I 1°, 93 § I 7°.

Poena: leges nostrae et ordinationes superiorum non obli­gant ad culpam sed ad poenam, 281.

Pontifex romanus: supremus superior, 21; suffragia pro pontifice defuncto, 74.

Populus Dei: 58, 59 § III, 98, 99 § II, 130 § I, 132 § I, 144, 152.

Postulatio in provisione officiorum: maioritas requisita 450 § IV, dispensatio, 454;

  prioris conventualis: 460 § I, 467 § II, 473 § I, Appendix 17;

  prioris regionalis: 479 § II, 480 § IV 8°, Appendix 17, 23;

  prioris provincialis: 505 § II, 506, Appendix 28.Postulator generalis causarum beatificationis et cano­ni­za­tionis: 431, 434

Potestas ordinaria ad normam iuris: magistri Ordinis, 396; vicarii Ordinis, 402; praesidis et dif­finitorum capituli pro­vincialis, 360; prioris provincialis, 338 § II; vicarii pro­vinciae, 347; prioris conventualis, 298; supprioris in ca­pite, 325; superioris domus, 331.

vide Iurisdictio ordinaria.Praecedentia vide Locus.

Praeceptum: et obligatio legis ad culpam, 281.

  formale: condiciones, 294, 297; cui competit illud dare 295, 297 2°; duratio, 296; dari po­test ut aliquis priora­tum acceptet, 469 § I.Praedicatio est finis Ordinis, 1 § II, 108;

  omnia elementa Ordinis informat et ab eis informatur 1 § IV, v. g. paupertas, 30; liturgia, 57; studium, 76, 99 § I; vita communis, 100 § I et III;

  sub quacumque forma est exercenda; 106; sive sub no­vis formis inveniendis, 110, speciali­ter pro paupe­ri­bus et operariis, 109; sive sub formis aptis ad matu­ri­ta­tem fidei promovendam apud fideles, 124 126, specia­liter per homiliam, 124 § II, actionem liturgi­cam, 126, rosarium, 129;

  requirit facultatem, 136; aliquando licentiam alius prio­ris provin­cialis, 137;

  est obiectum visitationis canonicae, 341 2°.

Vide Aposto­latus, Evangelizatio, Ministerium verbi.Praelatus: magister Ordinis est praelatus immediatus om­nium fratrum, 396; vide Superiores.

Prae-novitiatus: 167.

Praeses: capituli conventualis 307, 324; capituli gene­ralis, 417, institutio, 417 § III; capituli provincialis, 348 § I II, 349, 351 § I, 360; commissionum capituli generalis, 415 § V 4°; com­mis­­sio­num capituli provin­cialis, 358 § I 4°; consilii con­ventualis, 314, 324; consilii gene­ralitii, 403, 424 § I; con­silii provinciae, 365; consilii regionalis, 386; electionis cuius­cum­que, 445 § I, 448 § I; electi­o­nis de­legati pro capi­tu­lo pro­vin­ciali, 499 § II 1°; electionis diffini­torum in capi­tulo provinciali, 515 § I; electionis magistri Ordinis, 404 § I, 531 § I; electio­nis prioris con­ventualis, 461, 462, 463; electionis prioris pro­vincialis (aut vice-provincialis), 507 § I; electionis socii prioris euntis ad capitulum pro­vin­ciale, 493 § II; elec­tio­nis prioris re­gio­na­lis, 477 § I; trac­tatus conventualis de mittendis ad capi­tu­lum provinciale, 356 3°.

instituti sub immediata iurisdictione magistri Ordinis: 438-ter, 560 § III.Preces: in mensa: 69.

  pro bono exitu capituli generalis, 413 § II.Presbyteratus requiritur: pro voce passiva in electio­ni­bus superiorum, 443 § II; ut aliquis sit vicarius prioris con­ventualis, 303, 304; vicarius prioris provincialis, 345 § I; socius prioris provincialis, 376 § II.

Presbyteri: quotidie missam celebrent, 59 § III; spe­cia­lia suffragia pro defunctis solvant, vide Suffragia;

  iuvenes: et condiciones inceptionis in ministerio, 250.

  professi votorum simplicium: per triennium sub cura alicuius magistri, 222.

  studentes: sub cura alicuius magistri, 249.

  Fraternitates sacerdotum S. Dominici: 149 § II.

Prior conventualis: 298 306

  1. munus et obligationes:

promovere: vitam fraternam, 8, 9, 11, 14, 299 1°; vitam aposto­licam, 100 § III, 299 1°, 300 2°; studium, 88 § I; formationem permanentem, 251-bis, 251-ter § I 2°;

vitam regularem, 7 § I II, 54 55, 299 2°, cum discre­tione aucto­ritatem exercendo, 20;

fratribus de necessitatibus providere, 10, 35, 299 2°.

  2. condiciones requisitae: 443, 459.

  3. provisio officii: ordinarie per electionem a capitulo con­ventuali, 262, 301 § I, 310 1°, 457 473, Appendix 17; extraordinarie per in­sti­tutionem sive a priore provin­ciali, 263, 373 1°, 474 476, sive a ma­gistro Ordinis, 398 § I, qui gravi de causa potest eum amo­vere, 398 § I.

  4. duratio officii: ad triennium, 301 302; prior non potest cogi ad acceptandum prioratum alius conven­tus, 469 § II; non potest amo­ve­ri a priore provinciali nisi de consensu consilii pro­vinciae, 373 1°; non potest amoveri a vicario Ordinis, 404 § II; quando renun­tiare debet, 305; immediate post absolutum offi­cium, in vicarium super conventum a priore provin­ciali in­stitui potest, 302 § II.

  5. auctoritas in regimine conventus: potestas ordinaria juxta legem: 181, 252, 298.

A. cum consilio fratrum agere debet, 20 § I, 100 § III, 300 2°, specialiter in capitulo vel con­silio, quibus praeest, 307, 314; ei competit, ad illud convocare fratres non vocales, consenti­ente ipso capitulo, 309 § II; ipsius est etiam determinare quid de dictis in consilio vel capitulo sub secreto servandum esse 312 § VI; cum consensu capi­tuli suppriorem in­sti­tuat, 310 2°; de consensu consilii bibliothecarium et sacristam instituat, 330. Vide Capitu­lum con­ven­tuale, Consi­lium conventuale.

B. absque capitulo vel consilio potest: vicarium insti­tuere, 303; ordinationes facere, 280, 287; praecep­ta formalia fratribus non vero toti conventui impo­nere, 295, 297 2°; a quibusdam le­gibus Ordinis dispen­sare, 292 § II, 293; correc­tio­nes impone­re, 7 § II, 54 55; officiales (praeter bi­blio­thecarium et sa­cris­tam) instituere, 330; mi­nisteria pro fra­tribus acceptare, 100 § III.

C. iuxta normas a capitulo provinciali statutas, vica­rium domus filialis instituere potest, 335 § I 2° et § II.

D. in conventibus formationis:

auctoritatem habet, pro regimine conventus, super no­vi­tios, fratres studentes eorumque magi­stros, 181, et super modera­torem centri studiorum insti­tu­tionalium, 237 § III; propriam liber­tatem forma­torum in eorum munere agno­sce­re debet, 235;

vitam conventualem ordinare debet ad meliorem forma­tio­nem fratrum, 235;

de suffragiis capituli et consilii pro admissione fra­trum r­e­lationem priori provinciali exhibeat, 192 § II; potest dare ha­bitum, 175, valide recipere pro­fes­sio­nem, et hanc fa­cul­tatem dele­gare, 193.

  6. non potest esse syndicus conventus, 329 § II, nec syndicus provinciae, 379, nec socius prioris pro­vin­cia­lis, 377.

  7. relationes priori provinciali mittere debet: quotan­nis de statu oeconomico conventus et de ratione prae­sumpta (budget), 563 § II; pro capitulo provinciali, 358 § III 1°. In fine sui regimi­nis ratio­nem reddere debet, 306.

  8. in consilio provinciae audiri debet si agatur de suo conventu in re maioris momenti, 370 § III; partem debet habere in consilio pro­vin­ciae extraordinario, post bien­nium, 375 § I.

  9. in capitulo provinciali vocem habet, 352 § I 3°; in suo conventu praeest tractatui mitten­dorum ad capitu­lum provinciale, 356 3°.Prior provincialis: 338 350.

  1. munus et obligationes: debet in sua provincia apos­tolatum fratrum ac vitam Ordinis sti­mulare et coor­dinare, 100 § III, 106, 107, 339; studium promovere, 89, 231; conventus visi­tare, 288, 340, 341, 1° 2°. Praeest provinciae ut superior maior, 252, 338.

  2. condiciones requisitae: 443, 459, 505.

  3. provisio officii: ordinarie per electionem a capitulo provinciali, 343, 351 § II, 357 2°, 502 511, Appendix 28; extraordinarie per in­sti­tutionem a magistro Ordinis, 398 § I, 512; auctoritatem suam potest dele­gare uni vel pluribus vicariis, 278 3°, 345.

  4. duratio officii: ad quadriennium, 343, 344; amoveri potest a magistro Ordinis gravi de causa, 398 § I, non autem a vicario Ordinis, 404 § II, quando renuntiare debet, 348 § IV et V.

  5. capitulo provinciali praeest; vide Capitulum pro­vinciale.

  6. a consilio provinciae in rebus maioris momenti adiu­vatur, 372 § I; vide Consilium provin­ciae.

  7. absque suo consilio potest:

A. circa vitam fratrum:

a quibusdam legibus Ordinis dis­pen­sare, 292 § II, 293; normas de­terminare de habitu Ordinis feren­do, 51; fratribus correctio­nes impo­nere, 54 55; fratribus licentiam dare ut libros edent, 139-bis; iura et durationem assignationis pro ratione stu­dio­rum determinare, 270 § III et V.

B. circa studium:

professores studii, audito collegio professorum, instituere, 231 4°

C. circa activitatem apostolicam:

licentiam dare prae­dicandi in provincia fratribus alius provin­ciae, 137;

D. circa admissionem fratrum:

examinatores designare pro ad­mis­sione fratrum ad pro­fes­sio­nem, 191 § III; adspirantes ad novitia­tum admittere, servatis servan­dis, 173 § II; habitum dare, 175; novitium dimittere 183 § II; prorogare tempus probationis, anno no­vi­tiatus per­acto, 178 § IV; ad pri­mam professionem admit­tere, ser­va­tis servandis, sive fratrem suae pro­vinciae qui noviti­atum extra provinciam peregit, sive fratrem alius provinciae qui in conventu provinciae novitiatum pere­git, 196 4°; conventum desig­nare ubi professio ali­cuius fratris recipienda erit, 194; pro­fessionem recipere, et hanc facultatem delegare, 193; fratrem suae provinciae ad renovatio­nem professio­nis sim­pli­cis admittere, 202; fratrem suae provin­ciae, ser­va­tis ser­vandis, ad pro­fes­sionem sol­lemnem admittere, 206; fratres pro ordi­nibus sacris susci­piendis, servatis ser­vandis, episcopo prae­sentare, 246 2°.

E. circa regimen conventuum et regionum:

fratres as­sig­nare, 271 § II, 385 § I, 391 6°, Appendix 13; tria no­mina pro­po­nere pro electionibus, semper tamen servata liber­­tate elec­torum, 444; dubia diri­mere de iure electorum in elec­tione prioris conventualis, 461 § I 2°; electioni prioris conven­tualis praeesse, 463; priorem cessantem vel sup­prio­rem in capite in vicarium con­ventus ad 6 men­ses in­sti­tuere, 302 § II; electiones priorum conven­tua­lium, sive regio­na­lium, et vicario­rum provin­cialium confirmare vel cassare, 465 468, 472, 481 § I, Appen­dix 19, 21, vel eos instituere, 474-476; 480 § IV, 481; lectoris con­ventualis electionem con­fir­mare, 326-bis § I; vicarium provincia­lem in dissitis regio­nibus (si non est eligendus) aut supe­riorem domus, auditis fratribus, insti­tuere, 332 § I, 389, 483 484; li­centiam dare ut supprior aut syn­dicus conventus ad ter­tium triennium successivum instituan­tur 322, 328 § II; institutionem syndici conventuali adprobare, 328 § II; electionem consi­lia­rio­rum conventus adpro­bare, 315 2°; licentiam dare ut su­perior domus munere syn­dici fun­ga­tur, 334; praecep­tum for­male toti conventui im­po­nere, 295, 297 2°, aut licentiam dare ut praeceptum formale a priore con­ventuali toti com­munitati impona­tur, 297 2°; visita­tionem canonicam facere 340, 341 1° 2°; adprobare programma vitae apostolicae 311 § II;

F. circa regimen totius provinciae:

ordinationes facere, 278 3°, 287; acta capituli provincialis promulgare, non vero mutare sed interpretare et ab eis dispen­sare, 363 § I, 364; dis­pensare con­siliarium provin­ciae de adsis­tentia alicui consilio, 368 § II.

  8. registrum, 342, Appendix, 15, et archivum secretum habeat, 382.

- 9. capsam personalem habere potest, 543; fructus sui laboris persona­lis, 548 1°; de perso­nali administra­tione rationem reddat capitulo provinciali, 572; mune­re syn­dici provinciae fungi non potest, 379.

  10. relationes de statu provinciae ad magistrum Ordi­nis mittere debet 339 2°: ante capi­tulum generale, 416; infra trimestre ante cessationem ab offi­cio, 341 3°; quotannis, de sta­tu oeconomico provinciae, 567.

  11. in capitulo generali vocem habet in electione ma­gistri Ordinis, 407 § I 2°, in capitulo generali electivo, 407 § II 3°, in capitulo generali priorum provincia­lium, 409 3°; cum aliis prioribus provin­cialibus locum habet se­cundum antiqui­tatem suae provinciae, 259 § II; petitio­nes aut quaestiones pro capitulo gene­rali ad magistrum ordinis mittere potest, 415 § II 1°.

  12. ex-prior provincialis seu prior provincialis immed­iate ab officio cessans: potest esse vica­rius provin­ciae, si ita in statuto provinciae determinatum fuerit, 348 § I; vocem habet in capi­tulo provinciali, 352 § I 7°, sed non potest eligi in diffinitorem capituli, 514 § I 2°; pertinet ad consilium provinciae, 366 1°.

Prior regionalis: officium, 332, 384 § I, 385 § I, 465; condi­cion­es, 479 ; ordinarie eligitur, 385 § II, 477 481. Appen­dix, 17, 23, institutio vel amotio, 373 1°, est ad qua­drien­nium, 385 § II; est vocalis capituli provincialis, 352 § I 1°, 385 § I 4°; consilio provin­ciae participat nisi in statuto provinciae aliud determi­natum est, 385 § I 3°; conferentias cum aliis in eadem regione habeat 395; aliqui ex eis partici­pant capitulo generali priorum provincia­lium, 409, 409-bis; re­lationem de statu oeconomico ad priorem pro­vin­cialem mit­tat, 566 § II.

Prior vice-provincialis: superior maior, 257 § I; electio, 257 § I; participat capitulo generali elec­tivo, 407, et capitulo ge­nerali provincialium, 409; quotannis ratio­nem oeconomicam et res­pon­sum ad quaestionarium magis­tro Ordinis mittat, 567, vide Prior provin­cialis.

Prioritas in ministerio: vide Planificatio.

Privatio vocis activae: 441, 446 § II.

Privilegia Ordinis: 275 § I, Appendix 13.

Processus canonizationis s. Dominici: 17 § I, 76.

Processus verbalis sessionum: capituli provincialis 362 § I, Appendix 15; capituli generalis, 417 § II 2°, 8°, 9°, 10°, 419 § I.

Procurator generalis: 415 § II 1°, 424, 431, 432, 433.

Professio:

  1. Professio in Ordine praedicatorum:

est promissio Deo facta, 1 § III, 189 § I; B. Mariae, 189 § III; et B. Dominico, 189 § IV;

est consecratio, vide Consecratio;

est imitatio Christi, 18 § I, 189 § II, coniunctio Eccle­siae, 18 § I, deputatio ad evangelizatio­nem verbi Dei, 1 § III et VI;

est professio: communitatis, 4 § I, 17 § I; consiliorum evan­gelico­rum, 1 § IV, 189 § II; obo­edientiae, 17, 18, 396; castitatis, 25, 26 § I et III, 27; paupertatis, 1 § I, 32 § I; vita regula­ris, 1 § I;

est testimonium regni caelestis, 26 § III, 189 § II.

  2. Prima professio (simplex): 195 200.

A. effectus iuridici: est temporaria, ad triennium, 190, 195; incorporat Ordini, 265, 270 § V; non tollit pro­prietatem bonorum, sed eorum usum determinat, 200.

B. quando facienda: 195, 196 1° 2° (ad validitatem), vide Novitiatus.

C. admissio: infra bimestre ante emissionem primae pro­fes­sio­nis, requiruntur: examen et pro­testationes, 191, Appendix 5; relatio de examine ad priorem conventus novitiatus, 192 § I; consensus maio­ris partis capituli conventus novi­tiatus (ad validita­tem), 192, 196 3°, 197, 308 § II, 310 4°, 312 § V;

consensus maioris partis consilii conventus novi­tia­­tus (ad validi­tatem), 192, 196 3°, 197, 318 2°;

(consensus prioris provincialis provinciae in qua no­vitiatus peractus est), 196 4°;

consensus proprii prioris provincialis (ad validita­tem), 196 4°.

D. emissio professionis: quis potest valide eam reci­pere, 193; ubi, 194; formula, 199; adnota­tio, 194, Ap­pendix 8.

E. quando cessat: 204.

  3. Renovatio professionis simplicis: possibilitas vel obligatio, 201 § I; ad quod tempus, 201 § I, 203 § II; ad va­liditatem re­quiritur votum consultivum capituli et con­silii, 202, consensus proprii prio­ris provincialis, 202; qua die facienda, 203; adnotatio, Appendix 9; quomodo ces­sat, 204.

  4. Professio sollemnis:

A. effectus iuridici: perpetuitas, 190; quantum ad iura in regimine Ordinis, 208, 308 § II, 440; quantum ad bona tem­po­ralia, 32, 200 § IV, 212.

B. quando facienda: 201 § II, 205, 210.

C. admissio: infra semestre ante emissionem profes­sionis requiruntur: examen et declaratio­nes, 191 192, Appendix 5;

relatio examinatorum ad priorem conventualem, 192 § II;

suffragia capituli et consilii, sive in uno conventu sive in pluribus, sive in propria provincia sive in pro­pria et in provincia commorati­o­nis aut recen­tioris commorationis, si­ve ad informa­tionem sive ad vali­ditatem, sive consultiva sive insimul decisiva, 206 208, 308 § II, 310 4°, 312 § V, 318 2°; decisivum habeatur tantum suffra­gium nega­ti­vum capituli insimul et consilii in conventu pro­priae provinciae, 207 § I; votum consilii provin­ciae vel vicaria­tus quan­do fra­ter in domo vel extra provinciam commora­tus est 207 § I II;

relationes priori provinciali missae sive a magistro fra­trum stu­dentium et regente studiorum pro clericis, sive a magis­tro proprio pro coopera­toribus, 209; sententia prio­ris pro­vincialis ubi frater degit (si degit extra suam provin­ciam), 206 1°; consensus proprii prioris provincia­lis, 206 1° (ad validitatem) vel prioris regionalis. 384 § I 4°.

D. emissio professionis: quis potest eam valide re­cipere, 193; ubi, 194; qua die, 210; formula, 211, 199, cf. 17 § II; adnotatio, 194, Appendix 8.

Professio fidei a superioribus facienda pro inceptione officii: 331, 471, 481, 510, 536, Ap­pendix 20.

Professores in studiis institutionalibus: condiciones requi­sitae, 238; institutio, 231 4°; offi­cium, 86, 237, 239; coope­ratio cum aliis, 240; audiantur pro insti­tutione moderatorum, 231 2°, et aliorum profes­sorum, 231 4°.

  in universitatibus: 103 § I.

  colloquia habeant cum fratribus conventuum, 88 § I 1°; cum profes­so­ribus eiusdem regionis vel nationis, 391 1°.

Promotor formationis permanentis: 89 § II III, 251-bis, 251-ter.

  generalis fraternitatum S. Dominici: 431.

  generalis monialium : 431, 438.

  promotores nationales, 391 3°, generales, 431 § I II;

  colloquia habeantur inter promotores eiusdem regio­nis vel nationis, 391 1°.

Promulgatio: actorum capituli provincialis, 363; consti­tu­tionum et ordinationum capituli gene­ralis, 282 § I; or­di­nationum magistri Ordinis, 282 § II.

Propheticum munus: 1 § V, 99 § I.

Propositum Ordinis: 1.

Proprietas bonorum manet ante professionem sollemnem: 200 § I.

Protestationes ante novitiatum et professionem facien­dae: 174 § I II, 191 § I, Appendix 5.

  in electionibus faciendae: 447 § II, 452 3°, 12°, 15°.Provincia: elementum constitutivum Ordinis, 119 § III, 252.

Constitutio: est communio con­ventuum, 1 § VII, scili­cet 3 ad minus, 253 § I, et fratrum, 40 vocalium ad minus, 253 § I, in territorio proprio, 253 § II.

Provinciae praeest capitulum provinciale et prior pro­vincialis, cum auxilio consilii provinciae et offi­cialium provinciae, 338 395.

Erectionis condiciones, 253, 255; cui competit, 256; de­nominatio, 259 § I, Appendix 12; di­visio, 256; sup­pres­sio, 256, unio vel fusio, 256, 256-bis.

Iura provinciae in proprio regimine: adscribendi sibi filios, 254 1°, 267 268; de eorum institu­tione curandi, 163, 254 2°, etiam per no­vi­tiatum aut centrum stu­diorum institutio­nalium; le­gis­la­tionem particu­la­rem habendi, vide Statutum provinciae; capi­tu­lum pro­vin­ciale celebrandi, 254 3°; bona temporalia acqui­rendi et adminis­trandi, 540, 548.

Iura provinciae in regimine totius Ordinis: capitulo generali parti­ci­pandi, 1 § VII, 254 4°, 258 § III, 405, 407, 408, 409-bis, si hoc ius amittit ad vice-provin­ciam vel ad vica­riatum generalem reducitur, 258 § I; pro­vinciae consulendae sunt pro mutatione temporis ca­pi­tuli generalis, 413 § I et III; consensus maioris partis provinciarum requiritur pro convocatione capi­tuli genera­lissimi, 423 § I. Vide Cooperatio, Fratres extra provin­ciam.Provinciae Ordinis: elenchus, Appendix 12.

Provisio officiorum: fit vel ab electione et confir­ma­tione, vide Electio; vel ab institutione, vide Insti­tu­tio; vel ab ipso iure, in casu vicarii prioris, 304; supprioris in capite, 325; vicarii provin­cialis, 346; vicarii provinciae, 348 § I III.
Quadragesima: 49 § III, 53 § I.

Quaestiones capitulo generali mittendae 415.
Ratio formationis: 154, 163, 186

Ratio praesumpta seu aestimata (Budget) conventus: sub­mittatur (ca­pitulo) et consilio conven­tus et priori pro­vinciali, 563 § II.

  provinciae: submittatur examini consilii oeconomici, 581 § II, et adprobationi consilii provin­ciae, 566; subsidium pro formatione permanenti, 251-ter § II 3° et pro studiis, 93 § III 3°.

  ordinaria: ex contributionibus, 574.

  extraordinaria: 575 § I; 578, 587.Ratio reddenda: 562 572. Vide Relationes regulariter supe­rio­ri­bus mittendae.

Ratio studiorum generalis: 95, 229 1°, 230 3°, 233 § II, 234 1°  2°, 251 § I;

  particularis: 89 § II 2°, 91 § IV, 93 § I 2°, 95, 229 2°, 230 4°, 231 5°, 233 § I.Recreationes communes: 5.

Recursus ab uno superiore ad alium: 22.

Recusatio electionis: vide Acceptatio.

Reditus pecuniae in libris administrationis inscribantur: 557 558.

Refectorium vide Mensa.

Regens studiorum: officium, 93 § I, 217, instituitur a ma­gis­tro Ordinis, 93 § III, 230 § I 1°, iuxta propositionem capituli provin­cialis 93 § III, vel prioris provincialis cum suo consilio 231 2°; ad quadriennium 93 § III; subditur in suo munere priori provin­ciali 93 § I; pertinet ad consilium provinciae 93 § III, 366 2°, 369 § II; praeses est commis­sionis de vita intellectuali provinciae, 89 § II, 93 § I et III; relationes habeat cum moderatorio centri studio­rum provin­ciae, 92-bis § III, et cum pro­motore formationis per­ma­nen­tis, 251-ter § I 2°; non potest esse simul prior conven­tualis, 459 § II 2°; curat de pla­ni­ficatione studiorum studentium in cen­tris stu­diorum supe­rioribus, 233 § V; colloquia habeat cum regentibus eiusdem nationis vel regio­nis, 391 1°. Vide Ratio stu­diorum, Stu­dium.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка