Livre des Constitutions et Ordinations des Frères de l’Ordre des Prêcheurs édition bilingue latin – français 2013


Capitulum provinciale extraordinariumстаронка41/46
Дата24.04.2016
Памер2.87 Mb.
#28273
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Capitulum provinciale extraordinarium: pro electione prio­ris provincialis tantum, 351 § II, 354 § III, 502, 503 § I, 504, 507 § III, 511; pro electione diffinitorum capituli genera­lissimi, 422.

Capitulum regionale: 384 § II.

Capitulum regulare: 7 § II III.

Capitulum vice-provinciae: 257 § I, vide Capitulum pro­vinciale.

Capsae speciales: prioris provincialis et magistri Ordinis, 543; sacristae, 594.

Caput Ordinis: 1 § VII, 17 § II. vide etiam Magister Ordi­nis.

Caritas fraterna: 4 § I, 7 § I, 14, 28 § II, 59 § I, 390.

Cassatio electionum: 467 § I, 472 473, 481 § I, 509 § II, 511, Ap­pen­dix 21.

Castitas: exemplum s. Dominici, 25; significatio et valor professi­onis castitatis, 26; difficulta­tes et condiciones profectus in professi­one castitatis, 27 29; castitas et vita communis, 3 § II.

Celebratio vide Liturgia.

Centralizatio in administratione temporali provinciae: 556, 583 § I.

Centrum studiorum in Ordine: 91, 92, 93 § I 7°;

  in provincia: 91 § IV, 92, 92-bis, 93 § I 5°, 233 § I II;

  institutionalium: 92 1°, 93 § I 2°, 230 1°, 233 § I II, 234 1° 3°, 237, 254 2°, 391 4°;

  studiorum superiorum: 92 2°, 93-bis § I-II, 234 4°;

  studiorum specialium: 92 3°, 93-bis § III;

  formationis permanentis: 92 4°, 251-ter § I 3°.Cessio bonorum : 200 § I-V.

Charisma: Ordinis, 101 § II; 112.

  et oboedientia, 20 § II.(Chèque) vide Schedula argentaria.

Chorus: celebratio in choro, 61 § I et III.

Christus vide Iesus Christus.

Clausura: 40, 41, 42, 43.

Clericalis: religio nostra est  , 1 § VI.

Clerici (fratres): membra Ordinis, 1 § IX, novitiatus pro statu co­ope­­ratorum valet pro clericis et e converso, 179; institutio religiosa 213 216, 221 225; formatio intellectua­lis, 169 § I II, 226 245; formatio apostolica 215, 225.

Codex iuris canonici: can. 127 § 1: 297-bis, 313 § II; can. 166 § 2: 445; can. 172 § 2: 449; can 590: 21; can 609 612, 616: 261 § I; can. 647 § 2: 180 § II; can. 647 § 3: 180 § III; can. 648 649: 178 § III; can. 649 § 2: 373 7°; can. 655: 195 § II; can. 656 657: 202; can. 665 § 1: 441 3°; can. 668 § 2 : 200 § V; can. 684 § 1 2: 201 § II; can. 688: 204 2°; can. 690 § 1: 168 § II; can 694 § 2: 373 7°; can. 694 704: 204 3°; can 696-697: 45-bis; can 699: 45-bis; can 764 765: 136; can. 966 et seq.: 136; can. 967 969: 138; can 1036: 247.

Coetus ad examinandum candidatos ad novitiatum: 171 173.

  professorum: 93, 233 § I, 237 § I.Collaboratio vide Cooperatio.

Collegia pro educanda iuventute: vide Schola.

  electiva pro electione delegatorum ad capitulum pro­vinciale: 490 § III-IV; 497 § II, 498.Collocationes pecuniae: 583 584.

Colloquia: in conventibus inter ipsos fratres, 6, 7, 100 § IV; inter fratres et professores aut peritos, 88 § I 1°;

  in conventibus formationis inter ipsos novitios aut stu­dentes, 7 § III; inter ipsos professores, 240 § I; inter studentes et professores, 240 § I; inter studentes, pro­fessores et fratres mini­sterio addic­tos, 240 § II; inter magistrum novitiorum fratrumque studentium et fra­tres conven­tus, 185, 214 § III;

  inter priores provinciales aut officiales eiusdem regio­nis vel nationis, 391 1°;

  de vita regulari, 6, 7; de apostolatu 6, 88 1°, 100 § IV; de studio, 88 § I 1°, 240; de no­vitiis, 185; de fratribus studentibus, 214 § III.Commissio de vita intellectuali provinciae: 89 § II, 92-bis, 251-ter § I 1°, § II 2°, 326-bis § II 2°.

Commissio permanens de promotione studii in Ordine : 90 § II.

Commissiones: capituli provincialis: praeparatoriae, 357 1°; in ipso capitulo, 358 § I 3°  4°; § III 1° 2°;

  interprovinciales: 391 2°;

  capituli generalis: compositio, 415 § V, 417 § I 4°; quo­modo labo­rant, 417 § II 2°et 4°.

Communicatio socialis: fratres utantur diversis instrumen­tis pro communicatione sociali, 104.

Communio (fraterna): I § VI et VII, 2 § I, 3 § I, 5, 6, 12, 16, 29, 143, 144, 214 § II.

Communitas: 1 § VII, 4 § I, 7 § I et III, 8, 17 § I, 18 § II, 20 § I, 30, 32 § § II III, 59 § I II, 61 § I, 62 § I, 100 § I et III, 119 § I, 126, 161, 165 § II, 219 § I, 237 § III, 260 § I, 272, 297 2°, 300 2°, 311 § I 1°, 538, 576.

Concelebratio missae conventualis: 59 § II.

Concilium Vaticanum II vide Lumen gentium, Optatam totius, Per­fec­tae caritatis.

Conferentiae episcopales: de cooperatione provinciarum in terri­torio eiusdem conferentiae episcopa­lis existen­tium, 390 § I.

  interprovinciales, 395.Confessio sacramentalis fratrum: 60, 187 § III.

Confessiones audiendae vide Adprobatio ad confessiones audien­das.

Confirmatio constitutionis inchoatae et adprobatae, 276, § I, 277.

  electionum: in genere, 453 § I, 454 455, consiliarii con­ventus, 315 2°; prioris conventualis, 301 § I 465-471, Ap­pendix 19; prioris regionalis, 385 § II 2°, 481 § I, Appen­dix 19; prioris provincia­lis, 509; pro electione magistri Ordinis, confirmatio non requiritur, 533.Confraternitates Ordinis promoveantur, 153; elenchus, Ap­pendix 4.

Congregatio electiva pro electione prioris provincialis: vide Capi­tu­­lum provinciale extraordina­rium.

Consecratio nostra baptismalis: 189 § I.

  nostra: 1 § III.

  religiosa: 2 55, 52 § I, 118.

  vitae Deo per professionem: 26 § I, 191 § II; vide Pro­fessio.

  significata per habitum, 51.

Consilia evangelica: professio nostra, 1 § IV, 19 § I, 83, 189 § II.

  in Institutis saecularibus, 147.Consiliarii conventus: 315 2°.

  regionales: 386.

  provinciae: 357 4°, 366, 368, 519.

  magistri Ordinis: 424.

Vide Consilium.

Consilium conventuale: 314 319.

  1. natura et munus: 1 § VII, 314.

  2. compositio: vocales, 310 3°, 315-316; secretarius, 316; nume­rus minimus participantium, 317 § II; syndicus semper vocetur, 317 § III; officiales conventus audiantur, 317 § IV.

  3. convocatio: 312 § I-II, 319, 324.

  4. praeparatio: 312 § III IV, 319.

  5. modus tractandi: 297-bis, 312 § III, 313, 319.

  6. liber consilii: 316.

  7. auctoritas: 317 § I II.

  8. competentia :

A. Consensus vel votum consilii requiritur:

pro institutione aut amotione syndici, 318 1°; pro insti­tu­tione bibliothecarii et sacristae, 330;

pro admissione fratrum ad professionem, 318 2°;

pro dimissione postulantis aut novitii in casu ur­genti, 183 § II, 318 3°;

pro adprobatione de moribus ante examina, 245, 318 4°;

pro adprobatione de moribus ad ordines suscipiendos, 246 3°, 318 4°;

pro praecepto formali toti communitati a priore imponen­do, 297 2°;

pro administratione oeconomica, scil: adproba­tio rationum syn­­dici et aliorum administratorum, 318 5°; licentia ex­pen­dendi summam ultra limi­tes a capitulo provinciali pro priore conven­tuali statutas, 590; acceptatio piarum fun­dationum vel donorum cum obligationi­bus duraturis, 596; con­tractus lo­cationis, 608 § II; acceptatio deposito­rum extraneorum, 616;

pro diversis nego­tiis a capitulo provin­ciali deter­minatis, 318 6°.

B. Consilii etiam est:

in conventu novitiatus, colloquia habere de no­vitiis cum magistro novitiorum, 185;

petitiones aut quaestiones pro capitulo generali ad ma­gistrum ordinis mittere, 415 § II 2°;

sententiam suam dare antequam capitulum pro­vinciale de bonis superfluis conventus disponat, 539 § I.

  9. potest essere non distinctum a capitulo in conventu ubi adsunt octo vocales vel minus, 197, 315-bis.

Consilium domus non sit distinctum a capitulo: 333.

Consilium formationis: 158.

Consilium generalitium: 424 425.

  1. munus: 424.

  2. compositio: 424, syndicus semper vocetur 436: se­cretarius, 435 2°.

  3. competentia:

A. ei competit, mortuo vel amoto magistro Ordinis quam­pri­mum vicarium Ordinis eligere, 403.

B. eius consensus requiritur:

ut magister Ordinis provinciam, vice-provinciam vel vicaria­tum generalem erigat vel dividat vel alii coniugat vel suppri­mat, 256, 256-bis, 257;

ut erigatur conventus pro novitia­tu, 180 § I vel in casibus parti­cularibus candidatus novitiatum peragere possit in alia Ordinis domo, 180 § II; ut magister Ordinis licentiam det ex­pen­dendi ul­tra summam a capitulo generali statu­tam, 592.

C. cum suo consilio magister Ordinis agere debet:

pro promotione ad magisterium in sacra theolo­gia, 97 § I 5°;

ad sustinendam cooperationem inter provincias 106 § IV;

pro transitu religiosi ab alio instituto ad Ordi­nem, 201 § II;

pro indulto dispensationis votorum sim­plicium 204 2°;

pro declaratione de non urgentia alicuius legis, 283 § I;

pro declaratione circa iura alicuius provinciae pro capitulo generali, 258;

pro institutione officialium curiae generalitiae, 431 § II;

pro adprobatione statuti administrationis oecono­micae Or­di­nis, 553;

pro contributionibus conventuum sub immediata iurisdic­tione magistri Ordinis, 573 § II.Consilium oeconomicum Ordinis: 582.

Consilium oeconomicum provinciae: munus, 581 § II; com­po­sitio, 581 § I; normae proce­dendi, 581 § III.

  debet audiri: ante adprobationem delineationis pro aedificio, 588 § I; de alienationibus faciendis, 608 § I; de collocatio­nibus, 583 § II; de contractibus locationis, 608 § II; de debitis vel obligationi­bus contrahendis, 607 § III; de pla­nificatione oeconomica pro­vin­­ciae, 586 § I.Consilium provinciae: 365 375.

- 1. natura et munus: 365, 372 § I.

- 2. compositio: vocales, 366, 368; numerus necessarius par­ti­cipan­tium, 369; secretarius, 367; syn­dicus semper vocetur 370 § I; audiendi 370 § II III.

- 3. convocatio: 368, § II, 371.

- 4. praeparatio: 371.

- 5. modus tractandi: 297-bis, 371, 372 § II III.

- 6. Liber consilii: 367, Appendix 15.

- 7. auctoritas: 372 § II, 374, 386 § III.

- 8. competentia:

A. agnoscere impedimentum habituale pro celebra­tione inte­gra­li Officii divini in aliquo con­ventu, 61 § II.

B. adprobare:

rationem de vitae intellectualis statu in provincia, 89 § II;

ad constituendum centrum studiorum specialium, 93-bis § III;

rationes annuales conventuum et institutorum, 564;

rationem annualem syndici provinciae, 566;

relationem de statu oeconomico provinciae, quo­tannis ad ma­gi­s­trum Ordinis mittendam, 567;

delineationem alicuius aedificii construendi, 588.

C. consensum vel votum dare:

pro prima professione, 197, pro transfiliatione alicuius fratris, 269, 373 5°; pro pri­vatione fratris a voce activa, 373 6°, 441 4°; pro decla­ratio­ne facti ad dimissionem cuiusdam fratris, 373 7°; pro admissione ad novitiatum ali­cuius adspirantis qui iam an­tea Ordinem vel aliam re­ligionem deseruerit, 168 § II; pro admis­sione ad professionem, ut filius provinciae, fra­tris no­vitii ex alia pro­vin­cia, 198; pro transitu a statu cooperato­rum ad statum clericorum et vice versa 179; pro professione prima vel sollemni quando consilium conven­tus non sit dis­tinctum a capitulo, 197, 207; pro profes­si­one sol­lemni fratris, qui per annum praecedentem pro­fes­sio­­nem extra con­ven­tum proprie dictum propriae provin­ciae com­moratus est, 207;

pro translatione vel reassumptione conventus in eadem ci­vi­tate, 261 § II; pro erectione ali­cuius do­mus in conven­tum proprie dictum, 262, 373 3°; pro cassatione decisi­onis consilii vel capituli con­ventualis, 373 4°;

ut intra limites territoriales provinciae conven­tus ab alia provincia erigatur, 261 § III; pro accepta­tione paroeciae 128 § III; pro praesentatione vel amotione parochi, 373 2°; pro con­firmatione elec­tionis prioris regionalis, 385 § II 1°;

pro institutione: (absque electione) vel absolu­tione prioris regiona­lis, 373 1°, 481 § II, prioris con­ventualis, 263, 373 1°, 474, Appendix 22; mode­ratoris centri studiorum, 92-bis, socii prioris pro­vincialis, 376 § III, et omnium officiali­um quae ordinarie a capitulo provinciali insti­tuendi sunt, 374;

pro propositione regentis studiorum a magistro Ordinis insti­tu­endi, 231 2°;

ut prior provincia­lis praeceptum formale toti provinciae imponat, 297 2°;

pro acceptatione donorum cum obligationibus du­raturis, 596 § II; pro collocationibus pecuniae stricte dictis a syndico provin­ciae vel a conven­tibus faciendis vel mutandis, 584; pro licentia expen­dendi summam ultra limites a capitulo provin­ciali pro priore provinciali statutas, 590.

D. determinare:

modum electionis prioris regionalis, 480 § I; mo­dum elec­tionis delegatorum ad capitulum provin­ciale, 499 § I;

normas pro collocationibus a syndico provinciae faciendis, 583 § II.

E. petitiones aut quaestiones magistro Ordinis pro capitulo gene­rali mittere, 415 § II 2°.

F. scrutinium facere pro electione delegatorum pro ca­pi­tulo provinciali , 499 § III.

G. votum dare ut prior provincialis:

determinet modum aptiorem procurandi institu­tionem fra­trum, 231 1°, locum pro formatione pres­byteri votorum sim­plicium, 222;

praeparet professores aptos, 231 3°;

conferat munus docendi in centris studiorum provinciae, 231 4°;

submittat magistro Ordinis rationem studiorum parti­cula­rem 231 5°;

adprobet statuta scholae apostolicae, 166 § II;

proroget tempus privationis vocis activae pro fratre qui in Ordinem redierit post illegitimum egres­sum, 441 4°; aliquam summam determinet ad studiorum pro­motionem, 89 § I 6°.

H. audiri pro erectione vicariatus generalis, 257 § II.

I. omnia quae capitulo provinciali ex iure nostro competunt. salvo n. 279 § II; 358 § IV, 374. Vide Capitulum pro­vin­ciale.

Consilium provinciae extraordinarium elapso biennio post prioris provincialis confirmationem: 375.

Consilium vicariatus regionalis: 386; potest determinare tempus et modum electionis sive prio­ris re­gionalis sive delegatorum ad capitulum provinciale, 477 § II, 480 § I, § IV 6°, 499 § I et II 1°; vo­tum pro professione in casis particularibus, 207 § II; auctoritas pro acceptanda pa­roecia, 128 § III.

Consociationes Ordini adnexae: 152-153, Appendix 4.

Constitutio: natura, 275 § 1, Appendix 1; quomodo fit et mutatur, 276; promulgatio, 282 § I; inter­pretatio, 290, 291; de usu vocis “constitutio”, 275 § II. Vide Liber consti­tutionum et or­dinationum.

Constitutiones monialium: 143.

  primaevae: 1 § II et VI, 17 § I, 36, 76, 77, 188.Constructio aedificii: 37, 585 § II, 588.

Consuetudo legi contraria: 289 § II.

- legitima: 275 § I 4°, 289 § I.Consultatio vocalium ante institutionem superioris: 302 § II, 332, § I, 484.

Contemplatio: 1 § IV, 3 § I, 41, 57, 66 § I, 83, 129, 142.

Continentia: 28 § I; vide Castitas.

Contractus: inter conventum aut provinciam et laicum, si est re­prae­sentans legalis, 555 § IV; inter provinciam et fratres qui aliquod officium extra provinciam aut Ordinem exercent, 601.

  de libris edendis, 602 605; de aliis rebus oeconomicis, 606 609.Contributiones conventuum, 548 8°, aut provinciarum, 549 3°; a quibus et quomodo taxan­dae et solvendae, 573 575; taxatio a consilio oeconomico examinanda, 581 § II.

Conventus: cellula fundamentalis Ordinis, 1 § VII, 252, pro vita fra­terna, 4, liturgia, 57, 59 § I, stu­dio, 76, et apostolatu, 100, 311 § I 2° et II.

  intellegitur sive ut Conventus proprie dictus, sive ut Domus: quae generaliter dicuntur de conventi­bus valent etiam pro domibus nisi aliud expresse caveatur, 260 § II.

  quomodo erigendus, 261 § I; translatio vel reassumptio in eadem civitate, 261§ II; condi­ciones speciales pro erectione conventus intra limites alterius provinciae, 261 § III; erectio conventuum in territoriis missionum commendatur, 112, 119 § II.

  potest habere domus filiales, 335 § I.

  praeter a legibus Ordinis et provinciae, regitur ab or­di­na­tionibus sive prioris, 280, 287, sive visita­toris, 288, 341 1°.

  ius habet bona temporalia acquirendi et administran­di, 540, 546, salva aliqua potestate capi­tuli provincialis hoc ius limitandi, 586 § II; planificatio oeconomica con­ventus includenda est in plani­fi­­catione provinciae, 585.

  suppressio: a qua auctoritate, 261 § I; documenta as­servantur in archivio provinciae, 381 2°; bona tempo­ralia ad provinciam devol­vantur, 547.

Vide Capitulum conventuale, Con­si­lium conventua­le, Fratres extra con­ventum, Officiales conventus, Prior con­ven­tualis.Conventus formationis: ordinari debent ad completam in­stitutio­nem fratrum, 160, 161, 213 § II; quotannis a priore provinciali visitari debent, 340. Vide Conventus novitiatus.

Conventus interprovincialis : 391 5°, 497 § I 4°.

Conventus novitiatus: 180, 185.

Conventus proprie dictus:

- 1. condiciones speciales et iura:

6 fratres, ex quibus 5 vocales (4 presbyteri), cum iure eligendi priorem: 260 § I.

8 vocales, cum iure eligendi priorem et socium ad ca­pitulum provinciale: 490 § I.

16 vocales cum iure eligendi duos socios vel tres si habet 24 vocales, vel quattro si habet plus quam 32 vocales, 490 § II.

Fratres in domo filiali degentes non computantur ad numerum fratrum pro conventu proprie dicto requisi­tum, 335 § III.

- 2. obligationes propriae:

qualibet hebdomada, una missa celebrari aut applicari debet pro defunctis, 71 § I;

aliae obligationes eaedem sunt pro conventibus proprie dictis et pro domibus.

- 3. erectio et reductio:

erectio domus in conventum proprie dictum: 262, 373 3°;

erectio immediata conventus proprie dicti: 263;

reductio conventus in statum simplicis domus: 264.

- 4. congregatio conventuum:

pro vicariatu regionali requiritur 1 cum 5 vocalibus: 384;

pro vice-provincia requiruntur ad minus 2 cum 5 vo­calibus: 257 § I;

pro provincia requiruntur 3, ex quibus 2 cum 10 vocalibus: 253 § I.

Conventus sub immediata iurisdictione magistri Ordinis:

ab iisdem legibus reguntur quam alii conventus, nisi magister Ordinis aliter determinaverit, 337.

  consensus magistri Ordinis requiritur si aliquis frater conventus eligitur in priorem conven­tualem in aliqua provincia, 468 1°; magistro Ordinis competit fratres conventus episcopo praesen­tare pro or­dinibus susci­piendis, 246 2°; ipse fratres proponat pro magisterio in sacra theologia, 97 § I 3°.

  includuntur sub designatione “Ordo” in sectione de admi­nis­tratio­ne oeconomica, 541; pro admini­stratione manent sub vigilantia syndici Ordinis, iuxta normas a magistro Ordinis appro­batas, 580; contributiones ma­gistro solvant, 549 4°, 573.

  delegatos eligant pro capitulo generali, 407-409, 409-ter; quilibet delegatum habere potest qui possit a capitulo gene­rali convocari et audiri, 410 § II.

  fratres ibi assignati iura habent in capitulo provincia­li, 497 § I 2°, 514 § I 3°.Conversio christiana: 1 § VII.

  cordis: 105 § III.Cooperatio inter: fratres eiusdem conventus, 4 § II, 6, 20 § IV, 84, 100, 300 2°, 576; con­ventus et provinciam, 89 § I 3°, 107, 577, 579, 585, 586; provincias, 90 § I 3°, 114 § I II, 121, 339 2°, 390 395; provincias et magistrum Ordi­nis, § I 2°, 113 2°, 578.

- Ordinis cum: episcopis, 1 § V, 101 § I, 339 3°; aliis pres­byteris et religiosis, 101 § II, 130 § II, 339 3°; familia dominicana, 145, 148, 150; laicis, 101 § III, 103 § II, 555 § IV, 581 § I; homini­bus bonae voluntatis, 101 § IV, 132 § I.

  in: apostolatu, 1 § V, 6, 100, 101, 103, 107, 145, 148, 150, 300 2°, 339 2° et 3°, 341 2°, 390, 393, 394; missionibus, 114, 121; for­ma­­tione fratrum, 156 159, 161; studio, 84, 86 § II, 89 § I 2°, 90 3°, 103 § II, 130 § II, 391 4°; conventibus inter­provincialibus, 391, 5°; administratione oeco­nomica, 555 § IV, 576-582.

Cooperatores (fratres): quae de fratribus in genere dicuntur va­lent pro illis, exceptis casibus ubi expresse de ‘clericis’ vel ‘pres­byteris’ agitur, 1 § VI et IX.

  partem habent in apostolatu, 100 § II, 219 § II.

  admittuntur sub quibusdam condicionibus culturae, 169 § III; novitiatum habent in communi cum clericis, 179; novitiatus pro statu cooperatorum valet pro statu cle­ricorum et e con­verso, 179; for­matio specialis post no­vitiatum et post trien­nium professionis simplicis, 217­-220; for­matio doctrina­lis, 220 § I, generalis et tech­nica, 217, 220 § II.

Corpus Christi: I § V.

  episcoporum: 1 § V, 99 § I.Correctiones a superioribus faciendae: 7 § II, 54 55.

Culpa: leges Ordinis non obligant ad culpam: 1 § VI, 55 § I, 281.

Curia generalitia: 425 438 bis.

Curriculum studiorum: 241-242.
Debita: quis de eis respondere debet, 545; indicentur in libris admi­nis­trationis, 558, et in relationi­bus superio­ribus aut consiliis exhibendis, 563 §I, 566; quibus con­dicionibus contra­henda, 607.

Declaratio: notio declarationis in iure Ordinis, Appendix 1.

  de non urgentia alicuius legis, 283.

  a magistro Ordinis facienda circa interpretationem legis 291, 420. Vide Interpretatio.

Declarationes a diffinitorio in actis capituli provincialis faciendae: 358 §V 1°.

  candidato faciendae ante admissionem ad novitiatum vel professi­onem, 174 §I, 191 § I, Appendix 5.Defuncti (fratres): memoria eorum recolatur, 16, 362 § III; suffragia, 16, 70 75, 358 § II, 417 § II; scripta servanda, 381 3°.

Delegati ad capitulum provinciale: 352 § I 5°-6°, 356 1°, 497 501, litterae testimoniales, Ap­pendix 27

  ad capitulum generale, ex vicariatibus: 407 409-bis, Appen­dix 17; ex conventi­bus sub immediata iuris­dictione magistri Or­dinis, 407-409, 409-ter, 410 § II.

De profundis” : semel saltem quotidie in communi reci­tetur: 72.

Depositum personale in mensis publicis (bank): 561.

Deputatio: natura et condiciones, 273 274.

Destitutio vide Amotio.

Devotiones: erga SS. Eucharistiam, 67 § I; B. V. Mariam, 67 § II; s. Dominicum et sanctos Ordinis, 67 § III.

Dialogus cum aliis religionibus et non-credentibus : 111, cum aliis christianis, 123.

Difficultates doctrinales: 86 § III, 139-bis.

Diffinitores capituli provincialis: quando et quot eligendi 357 2° 3°, 515 § I, II 1°; eligibiles, 514; quomodo eligendi 515 § II 2°, § III IV; auctoritas in capitulo, 360, 516, munus speciale in capitulo, 358 § III 3° § IV V, 359, 362, 376 § III; pertinent ad consilium provinciae, 366 4°.

  capituli generalis: eligibiles, 443 § I, 522; electio in capitulo provinciali, 357 5°, 520-525; litterae testimonia­les, Appen­dix, 29; vocem habent in electione magistri Ordinis, 407 § I 3°, in capitulo ge­nerali electivo, 407 § II 3°, in capitulo generali diffi­nito­rum, 408 3°.

  capituli generalissimi: 421 422.

Dilectio: 13, 25, 28 § II.

Dimissio postulantis vel novitii: 183 § II, 184, 318 3°.

  fratris professi: 204 3°, 373 7°.Dimissoriae (litterae): 248, Appendix 10.

Directio spiritualis: vide Educatio vitae christianae.

Director scholae aliquando a consilio provinciae audiri debet: 370 § I.

Dispensatio a legibus Ordinis: principium fundamentale, I § VI; quibus competit ius dispen­sandi, 292; duratio dispensationum, 293.

magistro Ordinis semper reservantur dispensationes ab actis capituli generalis, 420, ab incompatibi­litate offi­ciorum (salvo n. 334), 460 § II, ab impedimentis in casu postulationis, 467 § II;

priori provinciali reservantur dispensationes: de acti­bus capi­tuli provincialis in casibus particu­laribus, 364; ut supprior conventus ad tertium trien­nium successivum in­sti­tu­a­tur, 322, 328 § II; ut supe­rior domus munere syndici fungat, 334; (cum suo con­silio) circa ordinationem celebra­tio­nis liturgicae in con­ventibus, 61 § II;

superiori locali specialiter commendatur dispensatio cum fratribus infirmis, 9.Doctrina: munus doctrinale Ordinis, 77 § II, 89 § I 1°, 99 § I, 102, 103.

  difficultates doctrinales, 86 § III, 139-bis.Documenta servanda: vide Archivum.

Dominicus (s.): 1 § I II et IV, 9, 17 § I, 30, 39, 52 § II, 56, 57, 67 § III, 76, 98, 142, 144, 147, 149, 189 § IV, 199 § I, 214 § I, 396.

Domus: definitio, 260 § I; quando et quomodo in conven­tum pro­prie dictum erigenda, 262, 373 3°; regimen, 331-337. Vide Conven­tus (cf. 260 § II)

Domus in territorio uniusque nationis ubi non sit alia domus eiusdem provinciae: delegatus pro capitulo provinciali, 352 § I 6°;

Domus filialis: 335.

Donationes vide Largitiones.
Ecclesia: 1 § V VI et VIII, 3 § II, 19 § II, 20 § II, 23, 26 § I et III, 27 § I, 32 § I, 59 § III, 78, 80, 81, 98, 99 § I, 101 § III, 106, 107, 108, 124 § I, 219 § III, 390 § I. Vide Cor­pus Christi, Epis­co­pi, Populus Dei.

Ecclesiae Ordinis sint centra praedicationis, vitae liturgi­cae, apostola­tus, 126.

Educatio iuniorum in missionibus: 122. Vide Schola.

  vitae christianae: 105 § III, 159.Egressus e conventu: licentia requisita 42.

Electio: 439-536.

elementum fundamentale in regimine Ordinis: 1 § VII, 446.

Ordinarie eliguntur (inter parentheses indicatur: a) per unum numerum, quot scrutinia possibi­lia sunt, b) utrum requiritur maioritas absoluta, MA, vel sufficit maiori­tas relativa, MR, in ul­timo scrutinio):

actuarius alicuius electionis, si non est iam a iure de­signatus (1, MR), 448 § II;

consiliarii conventus (3, MR), 315 2°, 450 § II;

consiliarii provinciae (4 vel 7, MR), 366 5°, 515 § IV, 519;

consiliarii provinciae subsidiarii (4 vel 7, MR), 519;

consiliarii regionales ad normam statuti vicariatus, 386 § II;

delegatus conventus sub immediata iurisdictione ma­gistri Ordinis, ad capitulum generale, 407-bis, 409-ter, 410 § II;

delegatus vicariatuum provinciae pro capitulo generali, 409-bis; delegatus fratrum in domibus vel in conventibus minus quam octo fratres vocales habentibus, vel extra con­ventum degentium, ad capitulum provinciale, sive in congregatione electiva (4, MR), sive per litteras: 356 1°, 480 § III, 490 § III, 497 501, Appendix 27;

diffinitor capituli generalis (4, MR), 357 5°, 520 525, Ap­pendix 26;

diffinitor capituli generalissimi (4, MR), 422, 520, 521, 522 1°, 523 525, Appendix 29;

diffinitores capituli provincialis (4 vel 7, MR), 357 2° 3°, 513 519;

lector conventualis, 310 6°, 326-bis;

magister Ordinis (tot scrutinia quot necessaria, MA) 397, 407 § I, 417 § II 5°, 526 536;

periti pro capitulo provinciali, juxta determinationem provinciae, 485;

praeses cuiusque commissionis in capitulo provinciali (1, MR), 358 § I 4°;

praeses electionis, in electione prioris conventualis, de­ficiente suppriore in capite (1, MR), 463;

prior conventualis (7, MA), 301 § I, 310 1°, 452, 457 473, Appen­dix 17, 19;

prior provincialis (7, MA), 343, 351 § II, 357 2°, 452, 502 512, Appendix 28;

prior regionalis, vel in congregatione electiva (7, MA), 452, Appendix 17, 19, vel per litteras (2, 3 aut 4, MA), 385 § II, 477 481, Appendix 19, 23;

prior vice-provincialis (7, MA), 257 § I 2°, Appendix 28;

scrutatores diversarum electionum (1, MR), 448 § IV, 507 § II, 531 § III;

secretarius capituli conventualis (1, MR), 309 § I;

secretarius consilii conventualis (1, MR), 316;

secretarius consilii provinciae ( 1, MR), 367;

socius diffinitoris capituli generalis (4, MR), 520 § II, 521 525, Appendix 29;

socius prioris conventualis euntis ad capitulum pro­vinciale (4, MR), 356 1°, 489 496, Appendix 26;

socius prioris provincialis euntis ad capitulum gene­rale (4, MR), 520 § III-IV, 521-525, Ap­pendix 29;

vicarius generalis, 257 § II;

vicarius Ordinis (3, MR), 403, 450 § II;

vicarius provincialis alicuius vicariatus (si adsunt condi­ciones n. 389 statutae), vel in congre­gatione electiva (7, MA), 452, Appendix 15, 17, vel per litteras (2, 3, aut 4 MA), 477 481, 482, Appendix 19, 23.

Vide Confirmatio, Vox activa, Vox passiva.

Electores vide Vox activa.

Eleemosynae missarum: 593 595.

Eligibiles vide Vox passiva.

Episcopi: cooperatio cum episcopis in apostolatu, I § V, 99 § I, 101 § I, 339 3°, 341 2°, Appendix 15.

Erectio: conventus, 261; conventus proprie dicti, 262, 263; domus filialis, 335 § I; scholae aposto­licae, 166 § I; vicariatus pro­vin­cia­lis, 389; vicariatus regionalis 384; vi­cariatus genera­lis, 257 § II; vice-provinciae 257 § I; pro­vinciae, 119 § III, 255, 256.

Eucharistia: I § IV, 28 § I, 57, 62, 63, 67 § I, 105 § II, 187 § III.

Evangelium: 1 § II, IV, V, VI, 15 § II, 30, 31, 76, 79, 99 § I, 101 § IV, 103 § II, 110, 120, 124 § I, 130 § I, 144, 275 § I.

Evangelizatio: 1 § I, III et VI, 3 § I, 98, 99 § II, 105 § II, 108 § II, 119 § II, 393 § I, 394.

Examen: pro admissione ad novitiatum, 171; ad professio­nem, 191;

  ordinandorum: 247, 248 § I;

  pro confessionibus audiendis: 138, 251

  pro lectoratu: 95.

Vide Adprobatio de moribus reli­giosis.

Exceptiones contra validitatem electionis: 452 3°, 12°, 15°.

Exclaustratio: 441 1° 2°.

Exemptio: 1 § VI.

Exercitationes apostolicae tempore formationis: 162, 178 § III, 188, 215, 225.

  spirituales, ut opera paenitentiae: 55 § II.Exercitia spiritualia quotannis a fratribus facienda: 68.

  ante novitiatus inceptionem, 178 § I.Exitus pecuniae in libris administrationis inscribantur: 557 558.

Expensae: a quibus auctoritatibus limitantur, 590 592; quomodo eis providendum pro susten­tatione adspirantium aut novitiorum, 174 § IV.
Facultas ad praedicandum et ad confessiones audiendas: 136, 138, 443 § II.

Facultates ecclesiasticae: 92 2°, 233 § III.

Familia dominicana: 1 § IX, 16, 141 153, 415 § III.

Familiares: 15 § I.

Fideles: eorum participatio in liturgia, 58, 61 § III; prae­dicatio ad fideles, 124 130.

Fides suscitanda et promovenda: 1 § I et V, 98, 102, 103 § II, 106 § II, 108 § II, 110, 124 § I, 125, 129.

Formatio fratrum vide Institutio fratrum.

Formatio permanens: 92 4°, 93 § I 3°, 251 bis ter.

Fraternitates S. Dominici: 1 § IX, 149 151, 415 § II 4°.

Fratres extra conventum: 8, 336, 458, 497 § II.

Fratres extra provinciam: quomodo fructus sui laboris ad provin­ciam affiliationis pertinent, 548 5°; conventio oeconomica fa­cien­da cum alia provincia, 600, 601; as­signatio indirecta studen­tium, 270 § III-V; 271.

Fundationes piae: 596 597.
Gradus scientifici: 91 2°, 94 97.

Gregorius magnus (s.): 19 § III.
Habitus Ordinis: 40, 50, 51, Appendix 3, vestitio, 175 176

Historia Ordinis novitiis doceatur, 187 § II.

  salutis novitiis doceatur, 187 § I.Homilia: 124 § II.

Honorius III: 1 § I et III.

Hospites: caritative tractentur, 14; fratres hospites sunt sub iuris­dic­tio­ne prioris, 298; pensio ab eis solvenda 599; facultas delegata super hospites Ordini extra­neos, 138.

Humbertus de Romanis: 6, 76.

Humilitas cordis: 187 § III.
Ieiunium: 49 § III.

Iesus Christus: 1 § I,II,III et V; 2 § II, 18 § I, 19 § II, 26 § I et III, 27 § I, 28 § I et II, 31 § I, 39, 52 § I, 57, 59 § I et III, 67 § I, 78, 108, 129, 130 § I, 153, 189 § I, 214, 223. Vide Sequela Christi.

Imitatio apostolorum: 1 § IV, 3 § I, 30.

Imitatio Christi: 18 § I, 26 § I, 31 § I, 223. Vide Sequela Christi.

Inceptio novitiatus: 178 § I-II, Appendix 6.

Inchoatio constitutionis: 276 § I, 277; inchoatio cum ordi­natione, 277.

Incompatibilitas officiorum:

parochi et socii prioris provincialis, 377;

prioris conventualis et: regentis studiorum necnon mo­deratoris centri studiorum institutio­nalium, 459 § II 2°; magistri noviti­o­rum aut fratrum stu­dentium, 459 § II 2°; so­cii prioris pro­vin­cialis, 377; syndici conventus aut pro­vin­ciae, 329 § II, 379; visi­ta­toris genera­lis, 459 2°;

prioris provincialis et: syndici provinciae, 379; visita­toris generalis, 505 § I 3°;

superioris domus et: socii prioris provincialis, 377; syndici pro­vinciae, 379.

  dispensatio ab incompatibilitate officiorum magistro Ordinis compe­tit, 460 § IIIncorporatio Ordini: 265.

Infirmi: cura de eis habenda est, 9, 10, 11; suffragia eorum in electionibus superiorum, 452 7°, 532 2°.

Instituta sub immediata iurisdictione magistri Ordinis: praesi­des ad sexennium nominantur, 438-ter; relatio oeconomica, 567.

aliqua instituta conventibus assimilantur quoad iura et obligatio­nes in administratione bo­norum: 541, 542 § I, 580.Instituta saecularia: 1 § IX, 147-148.

Institutio fratrum: 154-251.

finis, 154; requisita ex parte candidati, 155, 169;

quibus fratribus competit: ipsi fratri, 156; omni­bus fratribus sed etiam aliquibus ad hoc deputatis, 157, 161; consilio for­ma­tionis, 158; magistro, 159; vide Magister novitiorum, Ma­gis­ter fra­trum cooperatorum, Magister fratrum stu­den­tium;

responsabilitas conventus in formatione, 160, 161, 180, 181, 213 § I-II, 215, 218, 232; responsa­bilitas provinciae, 162, 225 § II, cuius est ius proprium, 254, 2°; responsabi­litas Or­dinis, per ratio­nem formationis, 163; unitas et progressio totius formationis, 177, 186, 213, 214, 216, 221, 224; vide Clerici, Cooperatores, Exer­ci­tationes apostolicae, Novitia­tus, Voca­tio.Institutio officialium:

1. ordinarie instituuntur:

actuarius capituli generalis, 417 § I 2°;

actuarius capituli provinci­alis, 358 § I 2°;

socii magistri Ordinis, 429;

archivista conventus, 330;

archivista Ordinis, 431 § II;

archivista provin­ciae, 381;

bi­bliothe­carius, 330;

magister fratrum cooperato­rum, 213 § III, 217; Ap­pendix 7;

magister fratrum stu­dentium, 182, 213 § III, Appen­dix 7;

magister novitiorum, 182, Appendix 7;

moderator cen­tri studi­orum provinciae, 92-bis § I;

moderatorium eiusdem centri, 236;

offi­ciales provinciales, 380;

­officiales vicariatus regionalis, 388;

postulator generalis causarum bea­tificationis et ca­no­niza­tionis, 431;

praesides commissionum capituli generalis, 415 § V 4°;

praesides institutorum sub immediata iurisdictione magis­tri Ordinis, 438-ter;

procurator generalis Ordinis, 431;

professores studii, 231 4°;

promotor generalis fraternita­tum S. Dominici, 431 § II;

promotor generalis monialium et sororum, 431 § II;

regens studiorum, 93 § II, 230 1°;

sacrista, 330;

secretarius generalis capituli generalis, 414;

secreta­rius generalis Ordinis, 431 § II;

socius prioris provincia­lis, 376 § III;

superior domus, 332, 385 § I;

supprior, 310 2°, 322, 323 § I;

syndicus conventus, 318 1°, 328 § II, 329 § I;

syndicus Ordinis, 431 § II;

syndicus provinciae, 376 § III;

vicarius domus filialis, 335 § I 2° et § II;

vica­rius generalis super aliquam partem Ordinis, 400, 401 § III;

vicarius generalis super totum Ordinem, 400, 401 § I;

vicarius (generalis) super capitulum generale, 417 § III;

vicarius prioris conventualis, 303, 324;

vicarius provincialis, 345;

vicarius provincialis alicuius vicariatus (si non est eligendus), 389, 483-484, Appendix, 24;

vicarius (provincia­lis) in regimine conventus, 302 § II.

2. extraordinarie instituuntur:

prior conventualis, 263, 373 1°, 469 § I , 474, Appen­dix 22;

prior provincialis, 512;

prior re­gionalis 385 § II 1°, 373 1°, 481 § II, Appen­dix 22;

prior vice-provincialis, 257 § I, 512;

vicarius generalis, 257 § II;

Institutum religiosum, candidatus pro Ordine ex eis veniens, 168 § II, 201 § II.

Instrumenta communicatio socialis (Mass-Media) : 104.

Instrumentum electionis vide Processus verbalis.

Interpretatio legum Ordinis: interpretativa, a magistro Ordi­nis, 291, 420; declarativa, a capi­tulo ge­nerali, 290.

  privilegiorum: a magistro Ordinis, Appendix 14 § II.

  actorum capituli provincialis, a priore provin­ciali, 364.

Interruptio novitiatus: 178 § III.

  studiorum: 164, 225 § II.

- capituli provincialis: 361 § II.

Intimatio Novitiatus: 178 § II, Appendix 6.

Introitus pecuniae in libris administrationis inscribantur: 557-558.

Investigatio scientifica: 86 § I, 90 § II 20, 91 3°, 92, 93, 103 § II, 121.

Iordanus a Saxonia: 17 § I, 25, 52 § II.

Itinerantes: licentia requisita, 43; superiores monendi 45; ratio reddenda de acceptis et expen­sis, 598.

Iurisdictio ordinaria: vide potestas ordinaria; vide: conventus sub immediata iurisdictione magistri Ordinis.

Ius quo regitur Ordo: 275-297. Vide Constitutio, Dispen­sa­tio, Ordinatio, etc.
Labor: necessitas ex nostra paupertate 33: fructus laboris 538 § II, 546 1°, 548 1°, 549 2°; nulla merces pro illo repetenda, 174 § II, Appendix 5.

Laici: cooperatio laicorum in nostro apostolatu, 101 § III, 132 § II; in nostra administratione oeco­nomica, 555 § IV, 581 § I, 608 § I; opifices laici in conventibus, 614 615, parti­cipatio in liturgia, 58, 61 § III. Vide Fraternitates S. Dominici.

Largitiones: acceptandae, 538 § II, 546 2°, 548 2°; condicio­natae, 596 597; faciendae, 33, 618 619.

Laudes et vesperae, duplex cardo officii divini: 61 § II, 62 § II, 63.

Lectio divina: 66 § I.

Lector conventualis: 88 § I 2° § II, 93 § I 4°, 251-bis, 251-ter § I 2°, 310 6°, 326-bis.

Lectoratus - gradus scientificus : 94, 95.

- ministerium : 215-bis.Leges civiles: serventur in administratione temporali, 551, 555.

  ecclesiasticae: quaenam regunt Ordinem, 113 § II 1°, 275 § I.

  Ordinis: 275 293; vide Constitutio, Ordinatio, Liber con­stitu­tio­­num et ordinationum, Promul­gatio, Interpretatio, Dispen­satio.

Liber admissionum: 174 § I, 178 § I, 184.

  consilii conventualis: 272, 316.

  consilii provinciae: 367, Appendix 15.

  constitutionum et ordinationum: 275 § I 2°, 285, 289 § II.

  pro eleemosynis missarum: 593.

  professionum: 194.

  (registrum) prioris provincialis: 342.

  administrationis oeconomicae: 557 558.Liberalitas erga fratres et proximos, ut fructus pauper­tatis: 31 § II.

Libertas: ut fructus professionis: 19 § III, 20 § II, 26 § II, 31 § II, 214 § II;

  evangelica in exercitio apostolatus: 134.

  inquirendi in theologia: 82, 86 § II.

  novitii Ordinem deserendi et superioris novitium di­mittendi: 183 § I.

  fratrum in formatione quoad directionem spiritualem: 159.

Libri ad usum personalem: 38 § I.

  edendi: licentia, 139 140; contractus, 602 605.Lingua latina: cognitio requisita pro admissione, 169 § II,

  pro actis capituli provincialis, 362 § IV, 363 § I.

  pro petitionibus ad capitulum generale, 415 § I 2°.

Litterae assignationis: 271 § V, 272, Appendix 13.

  cassationis electionis: 472 473, Appendix 21.

  confirmatoriae electionis: 455, 470 § I, 471, 510, Appen­dix 19.

  convocationis: capituli provincialis, 355, 356; capituli gene­ralis, 413 § II; pro electionibus, 445 § I, 461 § II, 477 § II.

  dimissoriae pro ordinandis: 248, Appendix 10.

  institutionis: magistri sive fratrum cooperatorum, sive fratrum stu­den­tium, sive novitiorum, Appen­dix 7; ali­cuius superioris, Ap­pen­­dix 22, 24.

  testimoniales: vocalium capitulorum, 358 § I 1°, 417 § I 1°, 495, 500, 524. Appen­dix 26, 27, 29.

Liturgia: 1 § IV, 3 § I, 40, 56 65, 124 § II, 126, 187 § I, 220 § I.

- horarum : 63.

Vide Laudes, Missa, Offi­cium di­vinum, Vesperae.

Locus (praecedentia): inter fratres, 266; in capitulo pro­vinciali 517; in curia generalitia, 438-bis § I; in capitulo generali, 259, 438-bis.

Lumen gentium’ n. 51: 16.


Magister fratrum cooperatorum pro triennio professionis sim­plicis: 214 § I, 217, 370 § II. Vide Magister fra­trum stu­den­tium, quia omnia valent pro utroque ma­gistro.

Magister fratrum studentium: officium, 214 § I; institutio et amotio, 182, 213 § III, Appendix 7; non potest eligi prior con­ven­tu­alis, 459 § II 2°;

exercitium muneris: totius formationis cu­ram habet, sed a di­versis cooperatoribus adiuvandus est, 156 159, 161; col­loquia et capitula specialia cum fra­tribus ha­beat, 7 § III; correctiones potest illis imponere, 54 55; semel saltem in anno cum fra­tri­bus in capitulo collo­quium habere, et de eo relationem priori provin­ciali exhi­bere debet, 214 § III; ad consilium conventua­lem perti­net, 315 3°; a consilio provin­ciae ali­quando audiri debet, 370 § II;

re­lationes priori provinciali mittat de candidatis ad professio­nem, 209;

colloquia habeat cum magistris eiusdem regionis aut nati­o­nis, 391 1°.Magister in sacra theologia: 94, 96 97.

Magister novitiorum: officium, 186 188;

institutio et amotio, 182, Appendix 7; non potest eligi prior conventualis, 459 § II 2°;

exercitium muneris: totius formationis curam habet, sed a diversis cooperatoribus adiuvandus est 156 159, 161; ei competit regimen novitiatus, 181; colloquia et capitula specialia cum no­vitiis ha­beat, 7 § III; illis cor­rectiones imponere potest, 54 55;

bis in anno cum fratribus in capitulo et consilio collo­quium habere, et de eo relationem priori provin­ciali mittere debet, 185; ad consilium conventus pertinet, 315 3°; a consilio provinciae aliquando audiri debet, 370 § II;

colloquia habeat cum magistris novitiorum eiusdem regionis vel nationis, 391 1°.

Magister Ordinis: 396 401.

  1. Toti Ordini praeest: 1 § VI VII, 17 § II, 252, 396, 399; non potest cedere iura sui officii, 398 § II.

  2. condiciones requisitae: 443, 459 § I, 527.

  3. provisio officii: 397, 526 536.

  4. duratio officii: 397.

  5. circa capitulum generale, ei competit:

illud convocare, 413 § II; cum suo consilio, locum eius mutare, 413 § IV; de consensu maio­ris par­tis provin­ciarum differre vel accelerare tempus convocationis, 413 § I; illud praeparare, 414-415;

seligere cum consilio suo provincias, quae in capitulo diffini­torum aut priorum provincialium etiam ex vicariatibus reprae­sen­­tantur, 409-bis;

ei praeesse, 417, 421;

instituere secretarium generalem, 414, praesides com­mis­sionum, 415 § V 4°, 417 § I 4°, actua­rios, 417 § I 2°; peritos pro capitulo designare, 410;

relationem de statu Ordinis ei dare, 417 § II 3°; processus verbales et acta subsignare, 417 § II 1°, 419 § I;

acta promulgare, 282 § I, et declarare (sed non muta­re), 420.

  6. circa legislationem Ordinis ei competit:

interpretationes declarativas dare, 291;

declarare, inter duo capitula, aliquam legem non ur­gere, 283 § I;

cum toto Ordine, vel permanenter cum aliqua parte Ordinis, dis­pen­sare, 292 § I, 293;

ordinationes facere, 275 § I 3°, 282 § II, 284;

rationem formationis, 163, et rationem studiorum, 230 3° pro toto Ordine promulgare;

concessiones a Sancta Sede Ordini datas declarare, Ap­pendix 14 § I.

  7. circa regimen totius Ordinis ei competit:

instituere socios magistri Ordinis, 429; procurato­rem gene­ra­­lem, 431 § II, omnes offi­ciales ge­nerales, 431 § II, vicarium su­per totum Ordinem, 400, 401 § I;

praeesse consilio generalitio, 424 § I;

facultates procuratoris generalis, 432 § I, et statutum pro postula­ti­o­ne causarum, 434, de­terminare;

adprobare statum administrationis oeconomicae “Or­dinis”, 553; statuta a syndico Ordinis ela­borata pro relatione oeco­nomica provinciarum, 567;

relationem adprobare de statu oeconomico Ordinis a syndico Ordinis omnibus provinciis mit­tendam, 578;

licentiam dare ut documenta recentioris aetatis ex ar­chivo Ordinis extraneis communicentur, 437 § II;

in collaboratione provinciarum adiumentum praebere in localium ecclesiarum servitium, 113 § I.

  8. circa regimen cuiusque provinciae:

ei competit cum suo consilio, provinciam erigere, divi­dere, cum aliis unire aut supprimere, 256 - 256-bis; de­clarare illam haud am­plius ut provinciam vel e contra denuo iure gau­dere parti­ci­pandi capitulo gene­rali, 258 § I-II;

tria nomina pro electione prioris provincialis propo­nere potest, semper tamen servata libertate elec­torum 444; electionem prioris provincialis confirmat, 509; ex­traordinarie priorem provin­cialem amo­vere aut insti­tuere potest, 398 § I, 512;

vicarium super totam provinciam vel aliquam partem provin­ciae instituere potest, 400 401;

ei competit tempus pro celebratione capituli provin­cialis ali­quando determinare vel mutare, 354 § I; consensum dare pro proro­gatione vel interruptione ca­pituli, 361; eius acta et statutum provin­ciae adprobare 279 § II 2°, 362 § IV;

ei competit centra studiorum institutio­nalium erigere, 230 1°, regentem studiorum instituere, 93 § II, 230 2°, ratio­nem studio­rum parti­cularem adprobare, 230, 4°; constitutio­nem vel accep­tationem centri studiorum academi­corum et uni­versi­tatis adpro­bare, 93-bis § I 2°;

eius consensus requiritur pro amotione vel renuntia­tione consi­liarii provinciae, 368 § I; pro li­centia expen­dendi ultra summam pro pro­vin­cia, a capitulo generali statuta, 592, 609 § II; pro erec­tione scholae apostoli­cae, 166 § I;

durante munere debet provincias visitare, 398 § II.

  9. circa regimen vice-provinciae:

illi competit, cum suo consilio, vice-provinciam erigere, 257 § I; vide supra, 8.

  10. circa regimen vicariatus generalis:

illi competit, cum suo consilio, vicariatum generalem erigere, 257 § II; vide supra, 8.

  11. circa relationes inter provincias ei competit:

collaborationem stimulare, v. g. circa studium, 90 § I 3°; normas adprobare pro novitiatu aut studio communi, 90 § I 3°, 391 4°;

consensum dare pro conventione conventuum interprovin­cia­lium et pro conventione de assignationibus faciendis ab una provincia ad alteram, 391 5°;

consilium dare antequam aliqua provincia de suis bo­nis su­per­fluis in favorem alterius disponat, 539 § II;

fratrem transfiliare, 269;

consensum dare ut provincia conventum erigat intra limites alte­rius, 261 § III.

  12. circa regimen conventuum:

ei competit erigere vel supprimere aliquem conventum, 261 § I;

ius instituendi priorem conventualem aliquando ei de­volvitur, 475;

gravi de causa priorem et officiales conventus amovere aut insti­tuere potest, eorum auctorita­tem li­mitare, 398 § I; vicarium in­stituere, 400;

dispensare potest ab impedimentis in casu postulatio­nis, 467 § II, et ab incompatibilitate offi­ciorum, 460 § II;

durante munere omnes conventus visitare debet, 398 § II.

  13. circa conventus et instituta sub sua immediata iuris­dictione: 97 § I 3°; 337, 541, 580;

iura ordinaria prioris provincialis exercet. Vide Conventus sub immediata iurisdictione magistri Ordinis.

  14. ut praelatus immediatus omnium fratrum, 396, po­test:

omnibus fratribus habitum dare eorumque professio­nem valide recipere, 175, 193;

omnibus communitatibus et fratribus praecepta forma­lia impo­nere, 295;

omnes fratres ubique assignare, 271 § I;

gravi de causa loco priorum provincialium aut conven­tualium immediate agere, 398 § I.

  15. circa missiones specialem curam habere debet, 113 § I.

  16. circa studium debet illud specialiter promovere 90, 230; ei competit magistros in sacra theolo­gia instituere, 97 § I 5°.

  17. capsam personalem habere potest, 543, et de admi­nistratione personali in capitulo gene­rali ra­tionem red­dere debet, 417 § II 4°, 572.

  18. suffragia pro magistro Ordinis defuncto, 73 § III.

  19. ex magister Ordinis vocem habet in omni capitulo gene­rali, 407 § I 1°, § II 2°, 408 2°, 409 2°, 421; suffragia dicenda pro ex-ma­gistro Ordinis defuncto, 73, § III.

Magisterium Ecclesiae: 80.

Maioritas in deliberationibus 297-bis; capituli conventualis 313 § I; consilii conventualis, 319; capi­tuli provincialis, 359; capituli generalis, 417 § II 6°.

  in electionibus vide Electio.Maria Virgo: 28 § I, 67 § II, 189 § III, 199 § I. Vide Ro­sarium.

Matrimonium: dignitas eius ab adspirantibus agnosca­tur, 27 § I.

Maturitas humana: 1 § VI, 27 § II, 155, 162, 216 § I.

Mensa: frugalis et sufficiens, 49 § I; communis, 49 § II; preces, 69.

Mensae publicae (Banque): 560, 561.

Merces: nulla repetenda ob quamcumque operam Ordini praestitam 174 § II, Appendix 5.

Ministerium lectoratus et acolythatus: 215-bis.

Ministerium verbi: 98 140, 1 § VI, 76, 99, 105, 112, 339 1°. Vide Apostolatus, Evangeliza­tio, Mis­sio Ordinis, Prae­dicatio, Verbum Dei.

Missa conventualis: 58, 59 § I II, 61 § I, 63.

  quotidiana: 59 § III IV.

  pro defunctis: semel in hebdomada, 71 § I, in anni­versariis, 70 § II; in morte fratrum, 73; in morte Sum­mi Pontificis, 74.

  de Spiritu Sancto: 358 § II, 417 § II, 451, 473 § III, 530.

  a priore conventuali saepe pro fratribus offerenda: 300 1°.

  eleemosynae missarum: 593 595.Missio Ordinis: est participatio missionis Christi, 1 § VI, 108 § II, et apostolorum, 1 § IV; est ad omnes gentes, 1 § VI, 98, 108.

  dat Ordini suam propriam figuram: exemptio, I § VI; oboedien­tia, 17 § I; responsabilitas fratrum, I § VI, 18 § II; regimen commu­ni­ta­rium, 1 § VII.

  est missio doctrinalis, 77 § II, 89 § I; et ideo requirit studium, 77 § II III, 90 § I, et specia­lem fide­litatem ma­gisterio Ecclesiae, 80.

  est missio sacerdotalis, 1 § VI, et tamen in ea partem habent fratres cooperatores, I § VI, 219 § II, et omnes coetus familiae dominica­nae, 141. Vide Apostolatus, Evangeli­za­tio, Mini­ste­rium verbi, Praedicatio, Salus, Vita aposto­lica.Missionarii: formatio specialis, 115.

Missiones: 108 § II, 112 123. Vide Socius magistri Ordinis pro apostolatu.

Moderator centri studiorum provinciae: 92-bis.

  centri studiorum institutionalium: 54, 55, 92-bis, 237 § I, 315 2°, 459 § II 2°.Moderatorium centri studiorum: 92-bis § II.

  centri studiorum institutionalium: 92-bis § II; 236, 237 § III, 415 § II 2°.Modus procedendi: in capitulo generali, 417 § II 1°.

Moniales Ordinis: vocatio earum, iuxta propositum S. Do­mi­nici, 142; ad Ordinem pertinent, 1 § IX, speciali li­gamine iuridico, 143, 398 § I.

Monasteria et foederationes monialium petitiones aut quaestio­nes capitulo generali mittere possunt, 415 § II 4°. Fratres sollicite moniales adiuvent, 146; promotor generalis monialium, 431, 438.Mores adprobandae vide Adprobatio de moribus religiosis.

Mortificatio: 28 § III, 52 § I, 53 § II, 55 § II.

Mortis periculum: de eo frater admoneatur, 11.

Mutatio substantialis constitutionum: 276 § I.

Mysterium salutis: Rosarium ducit in contemplationem mys­terii salutis, 67 § II; praedicatores quae­rant intel­le­gentiam mysterii salutis, 99 § I.

Nomen Iesu: confraternitas SS. Nominis Iesu, 153.

Nominationes: 293, vide Institutio.

Non-credentes: dialogus cum eis, 111.

Novitiatus: 177 178, cuilibet provinciae competit ius haben­di novitiatum, dummodo adsint condiciones, 254 2°; no­vitiatus potest esse communis pluribus provinciis, 391 4°.

  admissio ad novitiatum:

tempus praeparationis, 167; condiciones ex parte candidati: aetas, 168 § I; studia aut cultura, 169; do­cu­­menta varia, 170;

quae informationes et documenta requiruntur, 170, 173 § I;

condiciones ex parte Ordinis: examina, 171, 172; pro illis qui ab Ordine vel ab alia religione separati fuerint, 168 § II;

suffragium decisivum coetus specialis, 173 § I II; rela­tio praesidis coetus specialis, 173 § II; admissio a priore pro­vinciali, 173 § II;

post admissionem, ante inceptionem novitiatus requi­runtur declara­tiones, et etiam documenta de re oeco­nomica, 174, Appendix 5.

  normae iuridicae de novitiatu:

inceptio: post exercitia spiritualia 178 § I; intimatio, 178 § II; cum ea contrahitur affiliatio, 178 § II, 267-268; adnotatio in Libro, 178 § II, Appendix 6; vestitio prae­cedere vel sequi potest, 176;

duratio, 178 § III IV; locus, 180; regimen, 181; vide Ma­gister novitiorum;

est communis pro clericis et pro cooperatoribus; novi­tiatus peractus pro statu clericorum valet pro statu cooperatorum, et e converso, 179;

novitiatus quotannis a priore provinciali visitari debet, 340;

discessio vel dimissio novitii, 183, 184, 318 3°.

  normae paedagogicae de novitiatu:

finis novitiatus, 177, 186; in quo edoceri debent novitii, 187, 188; activitates apostolicae, 178 § III, 188;

novitii colloquia et capitula habeant sive specialia cum magistro novitiorum, sive cum con­ventu, 7 § III; bis in anno magister novi­tiorum colloquium de novitiis cum fratribus conventus habeat et de eo priori pro­vinciali relationem mittat, 185.Nullitas electionis: 456.
Obligatio legum: 1 § VI, 281.

  missae et officii divini: pro conventibus: 61 62; pro sin­gulis fratribus, 63.Obligationes oeconomicae: quis de eis respondere debet, 545; quibus condicionibus contra­hendae, 607; in libris adminis­trat­ionis in­scribantur, 558.

Oboedientia in proposito s. Dominici, 17 § I;

  est unica promissio expressa in professione, 17 § II; 189 § II, 199; magistro Ordinis pro­missa est radix uni­tatis Ordinis, 17 § II, 396;

  et missio Ordinis, 18; est iunctio Christo et Ecclesiae, 18 § I, 19 § II;

  et professio consiliorum evangelicorum, 19, 189 § II;

  et vita communis, 3 § II; et libertas spiritualis, 19 § III, 20 § II III;

  quomodo exercenda, 20 § IV, 22, 23; intra limites Re­gulae et consti­tu­tionum, 18 § III, 24;

  vi voti oboedientiae fratres Romano Pontifici oboedire tenentur, 21.

Vide Praeceptum for­male.Observantia regularis: 1 § IV, 39 55, 83, 187 § II, 222, 341 2°, 459 § I. Vide Apostolatus, Clausura, Con­si­lia evan­ge­lica, Habitus, Men­sa, Officium divinum, Paenitentia, Silen­tium, Stu­dium, Vi­ta communis.

Oecumenismus: 123, 130.

Officia vide Incompatibilitas officiorum, Provisio offi­ciorum.

Officiales conventus: 317 § III, 320 330;

  vicariatus regionalis: 388;

  provinciae: 370 § I, 376 383;

  generales: 425 438 bis;

  studii: 236, 237 § IV;

  in administratione bonorum: 542 § II;

  omnes gravi de causa a magistro Ordinis institui et destitui possunt, 398 § I.

Officium divinum: 1 § IV, 58, 61, 62 § I, 63, 65. Vide Lau­des et Vesperae.

Operarii: evangelizatio operariorum, 109.

Opifices laici in conventibus: 614 615.

Opinio publica recte efformanda: 104.

Optatam totius’ : nn. 13-19: 242.Oratio: 1 § IV, 46 § I, 142;

  privata: 40, 66 § I;

  mentalis: 66 § II, 187 § III.

Oratio fidelium in celebratione capitulorum: 358 § II, 417.

  in missa pro defunctis: 71 § I.Ordinandi: condiciones, 246; examen et adprobatio, 246 3°, 247, 248, 318 4°; praesentatio a superiore maiori, 246 2°, 248 § II, Appendix 10.

Ordinarius vide Episcopi, Iurisdictio ordinaria.

Ordinatio: natura, Appendix 1.

  capituli generalis: natura, 275 § I 2°; promulgatio, 282 § I; duratio, 284; insertio in Libro constitutionum et ordina­tionum, 275 § I 2°, 285 § II; abrogatio ex eodem Libro, 285 § II. Appendix 2.

  magistri Ordinis: natura, 275 § I 3°; promulgatio, 282 § II; duratio, 284.

  capituli provincialis: natura, 278 2°, 279 § I II; 281, 358 § V 1°; duratio, 286; insertio in Statuto provin­ciae, 279 § III, 286 § I;

  prioris provincialis: 278 3°, 281, 287;

  prioris conventualis: 280, 281, 287;

  in visitatione canonica: 288, 341 1°.

Ordo’ ut persona iuridica distincta a provinciis: 540, 541, 549.Ordo Praedicatorum: propositum et structura, l, 252; unitas, 1 § VI, 17 § II, 396.
Paenitentia: virtus paenitentiae per observantiam exercenda; 52 § II;

  et confessio sacramentalis: 60;

  opera paenitentiae, 40, 55 § II; studium, 83, aliqua fa­cienda in capitulo regulari, 7 § II; no­vae formae a ca­pitulis statuan­tur, 53 § I; quibus ipsi fratres alias ad­iungant, 53 § II;

  moniales exemplum paenitentiae fratribus praebent, 142.Parentes fratrum: 15 § I.

Parochus: praesentatio vel amotio parochi pertinet ad con­si­lium provinciae, audito capitulo communitatis, 373 2°; pa­ro­chus non potest esse simul so­cius prioris provincialis, 377.

Paroeciae Ordini commissae: et ministerium verbi, 127, 128 § II; et vita conventualis, 128 § I.

  superior competens pro acceptanda paroecia: 128 § III.
Каталог: sites
sites -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
sites -> -
sites -> Ініцыятывы салідарнасці ў вэб-кампаніях падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы і Беларусі
sites -> Прарэктар па вучэбнай працы Кансультацыі напярэдадні экзамену – 13. 30
sites -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
sites -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
sites -> Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі
sites -> Carlsbad Plaza 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение
sites -> Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
sites -> Гарадская палітыка ў беларусі: case-study рэканструкцыі гістарычнага цэнтра гродна


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка