Literatura uzupełniająca Klasa I starożytność Syntezy
Дата канвертавання22.04.2016
Памер70.83 Kb.
Literatura uzupełniająca
Klasa I

Starożytność
Syntezy:
Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.

Bravo A., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1-3, Warszawa 1992.

Cary M., Hades H., Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 2001.

Hasmmond N., Dzieje Grecji, Warszawa 1974, 1994.

Historia starożytna, red. Jaczynowska M., Warszawa 2000 r.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999.

Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1975.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1971.

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1982.


Monografie:
Andrzejewski T., Dusze Boga Re, Warszawa 1967.

Auguert R., Kaligula, Warszawa 1990.

Ceram C., Bogowie, groby, uczeni, Warszawa 2001.

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987.

Charles –Picard G., Hannibal, Warszawa 1971.

Chouraqui A., Życie codzienne ludzi Biblii, Warszawa 1995.

Bloch R., Etruskowie, Warszawa 1995.

Braudel F., Corelli F., Aymard M., Morze Śródziemne, Gdańsk 1982.

Johnson P., Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1997.

Finley M., Grecy, Warszawa 1965.

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.

Glinka J., Paweł z Tarsu, Kraków 2001.

Graves R., Mity greckie, Warszawa 1992.

Graves R., Patai R., Mity hebrajskie, Warszawa 1993.

Grant M., Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991.

Grant M., Herod Wielki, Warszawa 2000.

Grant M., Krótka historia cywilizacji klasycznej, Warszawa 1998.

Grant M., Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986.

Grant M., Neron, Warszawa 1990.

Green P., Aleksander Wielki, Warszawa 1978.

Kotula T., Septymiusz Sewer, Wrocław 1987.

Kramer S., Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1961.

Krawczuk A., Cesarz August, Wrocław 1983.

Krawczuk A., Gajusz Juliusz Cezar, Wrocław 1972.

Krawczuk A., Herod król Judei, Warszawa 1985.

Krawczuk A., Julian Apostata, Warszawa 1974.

Krawczuk A., Kleopatra, Wrocław 1985.

Krawczuk A., Maraton, Warszawa 1986.

Krawczuk A., Ród Argedów, Kraków 1982.

Krawczuk A., Tytus i Berenika, Poznań 1985.

Krawczuk A., Wojna trojańska, 1971.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Michałowski K., Nie tylko piramidy, Warszawa 1966, 1969, 1986.

Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970.

Mornel S., Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, Warszawa 1972.

Ostrowski J., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999.

Press L., Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa, Warszawa 1972.

Riemschneider M., Od Olimpii do Niniwy w epoce Homera, Warszawa 1969.

Sikorski J., Kanny 216 p.n.e., Warszawa 1984.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979.

Świderkówna A., Hellada królów, Warszawa 1967.

Świderkówna A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, t.1-3, Warszawa 1994-2000.

Tyloch W., Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1985.

Wipszycka E., O starożytności polemicznie, Warszawa 2000.

Wright J., Historia Izraela, Warszawa 1994.


Średniowiecze
Syntezy:
Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1978.

Brookes Ch., Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001.

Carpentier J., Lebrun F., Historia Europy, Warszawa 1994.

Collins R. Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1998

Strzelczyk J., Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001.

Zientara B., Historia powszechna średniowieczna, Warszawa 1973.


Monografie:
Beuys B., Florencja. Świat miasta-miasto świata, Warszawa 1995.

Bielawski J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973.

Browning R., Justynian i Teodora, Warszawa 1996 .

Crowley R., 1453: Upadek Konstantynopola, Warszawa 2006.

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420. Warszawa 1986.

Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

Engelbert O., Życie św. Franciszka z Asyżu, Niepokalanów 1980.

Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.

Gervaso R., Borgowie, Warszawa 1988.

Geremek B., Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona, Warszawa 1972.

Gimpel J. Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968.

Guriewicz A., Wyprawy wikingów, Warszawa 1969.

Hamilton B., Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2000.

Haussig Hans-Wilhelm, Historia kultury bizantyjskiej, Warszawa 1969.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.

Lawrence C., Monastycyzm średniowieczny, Warszawa 2005.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1995.

Leciejewicz L., Normanowie, Wrocław 1979.

Kendall P., Ludwik XI, Warszawa 1976.

Kendall P., Ryszard III, Warszawa 1980.

Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1991.

Manteuffel T., Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974.

Manteuffel T., Papiestwo i cystersi, Warszawa 1958.

Manteuffel T., Narodziny herezji, Warszawa 1963.

Marrou H., Zmierzch Rzymu, czy późna starożytność III-VI w., Warszawa 1997.

Mez A., Renesans islamu, Warszawa 1981.

Moulin L., Życie codzienne zakonników w średniowieczu, Warszawa 1986.

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.

Kłoczowski J., Europa słowiańska XIV-XV w., Warszawa 1984.

Podkowski E., Crecy- Orlean 1346-1429, Warszawa 1986.

Podkowski E., Zakony rycerskie, Warszawa 1995.

Pernoud R. Heloiza i Abelard, Warszawa 1982.

Reychman J., Mahomet i świat muzułmański, Warszawa 1966.

Riche P., Zycie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.

Robinson M., Mahomet, Warszawa 1991.

Runciman S., dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, Warszawa 1987.

Samsonowicz H., Hanza, władczyni mórz, Warszawa 1958.

Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001.

Seibit F., Karol IV, Warszawa 1996.

Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997.

Strzelczyk J., Szkice średniowieczne, Poznań 1987.

Zientara B., Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.

Zumthor, P. Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1994.
Historia Polski
Syntezy:
Arnold S., Historia Polski do połowy XV w., Warszawa 1973.

Dowiat J., Polska – państwem średniowiecznej Europy, Warszawa 1968.

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1966.

Tymieniecki K., Polska w średniowieczu, Warszawa 1962.

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2005.

Wyrozumski J., Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984.


Monografie:
Bieniak J., Państwo Miecława, Warszawa 2010.

Biskup M., Labuda G., Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.

Biskup M., Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967.

Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981.

Dąbrowski J., Kazimierz Wielki. Twórca korony Królestwa Polskiego, Warszawa 1964.

Dąbrowski J., Korona Królestwa Polskiego w XIV w., Wrocław 1956.

Dowiat J., Chrzest Polski, Warszawa 1962.

Dowiat J., Kultura Polski średniowiecznej, X-XIII w.

Fried, Otton III i Bolesław Chrobry, Warszawa 2000.

Grabski A., Bolesław Chrobry, Warszawa 1970.

Grodecki R., Sprawa św. Stanisława, Kraków 1979.

Grudziński T., Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1983.

Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

Jureczko A., Testament Krzywoustego, Kraków 1988 (Dzieje narodu i państwa polskiego).

Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.

Kiryk F., Nauk przemożnych perła, Kraków 1986 (Dzieje narodu i państwa polskiego).

Krzyżaniakowi J., Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy, Kraków 1989 (Dzieje narodu i państwa polskiego).

Kosman M., Jagiełło królem Polski. Z dziejów unii Polski i Litwy, Łódź 1973.

Kuczyński S.M., Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, Warszawa 1980.

Kuczyński S.M., Król Jagiełło, Warszawa 1985.

Labuda G., Mieszko I, Wrocław 2006.

Labuda G., Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992.

Labuda G., Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989 (Dzieje narodu i państwa polskiego).

Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.

Pietras Z., Bolesław Krzywousty, Katowice 1978.

Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1973.

Polska pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Manteuffla T., Warszawa 1968.

Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971.

Samsonowicz H., Łokietkowe czasy, Kraków 1989.

Smolka S., Mieszko stary i jego wiek, Warszawa 1959.

Snoch B., Protoplasta książąt śląskich, Katowice 1985.

Tyszkiewicz J., Mórawski K., Krzyżacy, Warszawa 1980.

Wojciechowski T., Szkice historyczne XI w., Warszawa 1951.

Wyrozumski J. Kazimierz Wielki, Wrocław 1982.

Zielonka Z., Henryk Prawy, Katowice 1982.

Zientara B. Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975.


Klasa II
Epoka nowożytna
Syntezy:
Black J., Europa XVIII w., Warszawa 1997.

Kersten A., Historia powszechna wiek XVII, Warszawa 1984.

Maciszewski J. Historia powszechna. Wiek oświecenia, Warszawa 1985.

Mackenny R., Europa XVI w. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997.

Munck T., Europa XVII w 1598-1700, Warszawa 1998.

Rostworowski E., Historia powszechna wiek XVIII, Warszawa 1977.

Wójcik Z., Wiek XVI-XVII, Warszawa 1998.

Wyczański A., Historia powszechna koniec XV w.- połowa XVII w., Warszawa 1965.


Monografie:
Babicz J., Walczak W., Zarys historii odkryć geograficznych, Warszawa 1971.

Baszkiewicz J. Danton, Warszawa 1990.

Baszkiewicz J., Ludwik XVI, Wrocław 1983.

Baszkiewicz J., Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976.

Baszkiewicz J., Richelieu, Warszawa 1984.

Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska. Społeczeństwo obywatelskie 1798-1794, Warszawa 1983.

Bluche F., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, Warszawa 1990.

Bogucka M., Maria Stuart, Wrocław 1990.

Burckhardt J., Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

Cepik J., Michał Anioł. Opowieść biograficzna, Poznań 1989.

Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warszawa 1989.

Cloulas I., Wawrzyniec wspaniały, Warszawa 1988.

Cottret B., Kalwin, Warszawa 2000.

Czerska D., Borys Godunow, Wrocław 1988.

Dynastie Europy, pod red. Mączaka A., Wrocław 1997.

Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1987.

Chaunu Pierre, cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.

Edelman N., Paweł I, Warszawa 1990.

Ferro M., Historia kolonizacji, Warszawa 1997.

Fejtö F., Józef II, Warszawa 1982.

Gaxotte P., Ludwik XIV, Warszawa 1994.

GreenV., Reformacja, Warszawa 2000.

Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1984.

Grzybowski S., Henryk VIII i reformacja w Anglii, Warszawa 1969.

Grzybowski M., Marcin Luter, Warszawa 1966.

Heritier J., Katarzyna Medycejska, Warszawa 1981.

Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV-XV w., Warszawa 1984.

Lafaye J., Konkwistadorzy, Warszawa 1966.

Libiszowski Z., Tomasz Jefferson, Wrocław 1984.

Magdziarz W., Ludwik XIV, Wrocław 1991, 2004.

Małowist M., Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1976.

Manfred A., Rousseau, Mirabeau, Robespierre, Warszawa 1988.

Markow W., Soboul A., Wielka Rewolucja Francuzów 1789, Wrocław 1984.

Mączak Rządzący i rządzeni: władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.

Murat I., Colbert, Warszawa 1988.

Neale J., Elżbieta I, Warszawa 1981.

Ostrowski A., Savonarola, Warszawa 1956.

Parker G., Filip II, Warszawa 1985.

Podhorodecki L., Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987.

Pollard A.F., Henryk VIII, Warszawa 1988.

Rabinowicz M., Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, Warszawa 1985.

Salmanowicz S., Fryderyk II, Wrocław 1981, 1985.

Serczyk W., Iwan Groźny, Wrocław 1986.

Serczyk W., Kultura rosyjska XVIII w., Wrocław 1984.

Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 1975,1983, 1989, 2010.

Serczyk W., Piotr I Wielki, Wrocław 1973, 1977, 1990.

Serczyk. W., Połtawa 1709, Warszawa 1982.

Słuczański E., Konkwistadorzy, korsarze, kupcy. Kartki z historii ludów azjatyckich, Warszawa 1981.

Sorel A., Kwestia wschodnia w XVIII w., Warszawa 1981.

Swiet J., Kolumb, 1979.

Uhli H., Jedwabny szlak, Warszawa 1996.

Witkowski W., Pierwsze konstytucje nowożytne, Lublin 1985.

Wituch T., Zjednoczenie Włoch, Warszawa 1987.

Todd J., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Tomicki R., Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984.

Zweig S., Maria Antonina, Katowice 1984.


Historia Polski
Syntezy:
Gierowski J., Historia Polski 1505-1864, Warszawa 1984.

Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, Warszawa 1985.

Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, Warszawa 1986.

Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2005.


Monografie:
Ambroise J., Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648.

Bauer K., Blaski i cienie insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1982.

Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992.

Besala J. Stanisław Żółkiewski, 1988.

Bogucka M, Anna Jagiellonka, Warszawa 1964.

Bogucka M. Bona Sforza, Warszawa 1989.

Bogucka M., Hołd pruski, Warszawa 1982.

Bogucka M., Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI-XVII, Warszawa 1967.

Borucki M., Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972.

Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.

Cegielski T., Kądziela Ł, Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990.

Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976.

Czapliński W. Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w. Warszawa 1976, 1982.

Feldmann J., Stanisław Leszczyński, Warszawa 1984.

Francic M ., Insurekcja kościuszkowska, Kraków 1988.

Grzybowski S., Henryk Walezy, Wrocław 1980.

Jasienica P., Polska Jagiellonów, Warszawa 1967.

Jasienica P., Ostatnia z rodu, Warszawa 1967.

Jasienica P., Polska anarchia, Warszawa 1988.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.

Kosman M., Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., 1978.

Kozakiewicz H., Kozakiewicz S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976.

Kozłowski E., Józef Bem 1794-1850, Warszawa 1989.

Leśnodorski L., Dzieło Sejmu Czteroletniego 1788-1792, Wrocław 1951.

Lileyko J., Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984.

Łojek J., Dzieje zdrajcy. Szczęsny Potocki, Warszawa 1995.

Łojek J., Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin 1986.

Łojek J., Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 maja, Warszawa 1988.

Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.

Pajewski J., Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1978.

Podhorodecki L., Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621, Warszawa 1982.

Podhorodecki L., Sobiescy herbu Janina, Warszawa 1984.

Podhorodecki L., Wielki hetman Rzeczypospolitej. Opowieść o Stanisławie Żółkiewskim, Warszawa 1987.

Polska w epoce odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Wyczańskiego A., Warszawa 1986.

Polska w epoce oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Leśnodorskiego B., Warszawa 1971.

Polska XVII w., Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Tazbira J., Warszawa 1969.

Rostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.

Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969, 1990.

Serczyk W., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do roku 1648, Warszawa 2008.

Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce w XVIII w., Warszawa 1979.

Staszewski J. August II Mocny, Wrocław 1998.

Staszewski J. August III Sas, Wrocław 1989.

Sucheni-Graboska A., Spory królów ze szlachta w złotym wieku, Kraków 1988.

Suchodolski B., Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.

Szyndler B., Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809, Warszawa 1979.

Szyndler B. Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991.

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty, Warszawa 1983.

Tazbir J. Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji religijnej w Polsce XVI-XVII w., Warszawa 1967.

Tazbir J., Reformacja w Polsce, Warszawa 1993.

Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1976.

Tazbir J., Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973.

Tazbir J., Szlachta i teologowie, Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1983.

Urban W., Epizod reformacyjny, (Dzieje narodu i państwa polskiego), Kraków 1988.

Widawki J., Kniaź Jarema, Katowice 1984.

Wizner H., Rozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII w., Warszawa 1982.

Wizner H. Zygmunt III Waza, Wrocław 1991.

Wojciechowski Z. Zygmunt Stary, Warszawa 1979.

Wójcik Z., Dzikie Pola w ogniu, Warszawa 1960.

Wójcik Z. Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.

Wójcik Z., Jan Sobieski 1626-1696, Warszawa 1983.

Wójcik Z., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989.

Wyczański A., Polska Rzeczypospolitą szlachecką, Warszawa 1991.

Wyczański A., Polska w Europie w XVI w., Warszawa 1973.

Wyczański A., Zygmunt Stary, Warszawa 1985.

Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988 r.

Zahorski A., Naczelnik w sukmanie , Kraków 1990 (Dzieje narodu i państwa polskiego).

Zajączkowski A., Szlacht polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.

Zienkowski, K. Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.


Wiek XIX
Syntezy:
Bazylow L., Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1986.

Croce B., Historia europy XIX w., Warszawa 1998.

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1978.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979.


Monografie:
Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowa-Gluck, Warszawa 1977.

Cabanie J., Karol X, Warszawa 1981.

Drohojewski J., Abraham Lincoln, Warszawa 1962.

Grodzicki J., Franciszek Józef, Wrocław 1978, 2006.

Hibbert Ch., Nelson, Warszawa 2001.

Kalemba, S. Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

Kieniewicz J., Od ekspansji do dominacji, Warszawa 1986.

Korusiewicz L., Wojna secesyjna 1860-1865, Warszawa 1985.

Oates S., Lincoln, Warszawa 1991.

Orieux J., Talleyrand, Warszawa 1989.

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 1998.

Wituch T., Garibaldi, Warszawa 1983.

Von Krocow Ch., Bismarck, Warszawa 1998.

Zahorski A. Napoleon, Warszawa 1982.


Historia Polski
Syntezy:
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997.

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1993.

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Kraków 1981.


Monografie;
Bielecki R., Belwederczycy i podchorążowie, Warszawa 1989.

Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.

Borucki M., Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972.

Feldman J. Bismarck a Polska, Warszawa 1980.

Kalembka S., Wielka Emigracja, Warszawa 1971.

Kieniewicz S. Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.

Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia w Polsce porozbiorowej, warszawa 1987.

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992.

Król M., Konserwatyści a niepodległość, Warszawa 1985.

Król M., Stańczycy, Warszawa 1985.

Konstytucja 3 Maja 1791, opracował Kowecki J., Warszawa 1981.

Łepkowski T., Powstanie listopadowe, Warszawa 1987.

Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.

Macdonell, A. Napoleon i jego marszałkowie, Warszawa 1983.

Majewski W., Grochów 1831, Warszawa 1982.

Manfred A., Napoleon Bonaparte, Warszawa 1981.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985.

Polska XIX w: państwo, społeczeństwo, kultura, red. Kieniewicz S., Warszawa 1986.

Sidorski D., Szalony Jasnowidz, Katowice 1978.

Skowronek J., Książę Adam Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

Skowronek J. Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.

Tarle E., Napoleon, Kraków 1991.

Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.

Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc listopadowa, Warszawa 1980.

Tyrowski M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku: dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.


Klasa III
Wiek XX
Syntezy:
Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939.

Czubiński A., Europa w XX w., Poznań 2000.

Czubiński A., Historia powszechna XX w., Poznań 2003.

Czubiński A., Olszewski W., Historia powszechna 1939-1997, Poznań 2000.

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992.

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Warszawa 1993.

Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po roku1945, Warszawa 1998.

Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001.

Schramm T., Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 1999.


Monografie:
Ambrowe S., Eisenhower, Warszawa 1990.

Applebaum A., Gułag, Warszawa 2005.

Balcerak W., Dzieje Ligi Narodów, Warszawa 1969.

Bergman A., Najlepszy sojusznik Hitlera, Londyn 1963, Warszawa 2009.

Bullock A., Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1999.

Bullock A. Hitler i Stalin – żywoty równoległe, Warszawa 1994.

Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Warszawa 1989.

Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2003.

Gerhard j., Charles de Gaulle, Warszawa 1973.

Giudici V., XX wiek. Punkty zwrotne w historii ludzkości, Warszawa 2000.

Grünberg, Czas wojny 1939-1945, Toruń 1991.

Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy (historia Związku Radzieckiego), t.1-2, Warszawa 1991.

Irwing D., Norymberga: ostatnia bitwa, Warszawa 1999.

Jaxa-Roniker B., Dzierżyński czerwony kat, Kraków 1990.

Kamiński A.H., Faszyzm, Warszawa 1971.

Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek, Warszawa 1995.

Klugman A., Izrael: ziemia świecka, Warszawa 2001.

Kochav S., Izrael: ludzie, historia, tradycja, Warszawa 1996.

Krasuski J., Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-145, Poznań 1986.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994, Warszawa 1994.

Małcużyński K., Oskarżeni nie przyznają się do winy, Warszawa 1981.

Miedwiediew R., Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa 1990.

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990.

Ryszka F., Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław 1966.

Terlecki O., Najkrótsza historia drugiej wojny światowej, Kraków 1972.

Therbon G., Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach1945-2000, Warszawa 1998.

Wereszycki J., Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986.

Zgórniak M., 1914-1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków, Warszawa 1987.


Historia Polski
Syntezy:

Ajnenkiel J., Od rządów ludowych do przewrotu majowego, Warszawa 1978.

Ajnenkiej J., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939, Warszawa 1980.

Brzoza Cz., Sowa A., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

Czubiński A., Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998.

Dzieje PRL, red. Garlicki A., Paczkowski A., Warszawa 1993.

Eckert M., Historia polityczna Polski odrodzonej 1918-1939, Warszawa 1983.

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski1944-1989, Warszawa 1992.

Friszke L., Losy Państwa i Narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Firsz Z., Państwo Polskie po układzie Ribbentrop-Mołotow 1939-1945, Białystokn1991.

Karpiński J., Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988, Kraków 1989.

Kutrzeba S., Polska odrodzona 1914-1939, Kraków 1988.

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1986.

Mackiwcz (Cat) S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa 1990.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski1939-1989, Warszawa 1995.

Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1983.

Rollet H., Zarys dziejów Polski 1939-1984, Kraków 1994.

Roszkowski W. Historia Polski 1914-1997, Warszawa 1998.

Terlecki O., Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1985.

Zieliński, H., Historia Polski 1914-1939.


Monografie:
Anenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Batowski H., Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie, wrzesień 1939-lipiec 1941, Kraków 1984.

Ciechanowski J. Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.

Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.

Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.

Eisler J., Grudzień 1970, Warszawa 1995.

Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.

Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978.

Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.

Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1981.

Garlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986.

Garlicki A. Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

Garton Ash T., Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1987.

Holzer J. Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.

Holzer J. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1989.

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.

Karski J. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Warszawa 1992.

Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939, Warszawa 1967.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 1990.

Kersten K., Polacy-Żydzi-Komuniści, Warszawa 1992.

Korboński S., Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz, 1991.

Korybutowicz Z., 1970 grudzień, Warszawa 1984.

Kozłowski m., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicje Wschodnią 1918-1919, Kraków 1990.

Krasuski J. Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1985.

Krasuski J. Europa Zachodnia po II wojnie światowej – dzieje polityczne, Poznań 1990.

Kunerta., Rzeczpospolita walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994.

Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.

Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, Warszawa 1997.

Landau Z., Tomaszewski J., Polska Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1984.

Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

Łossowski P., Zerwane peta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 r., Warszawa 1986.

Łuczak Cz., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.

Machcewicz P., Władysław Gomułka, Warszawa 1995.

Micewski A., Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż stanu, Paryż 1982.

Nagórski Z., Wojna w Londynie, Kraków 1985.

Ney-Krwawicz M., Armia Krajowa. Siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1993.

Odziemkowski J., Bitwa warszawska 1920, Warszawa 1990.

Osica J., O kształt Odrodzonej, Warszawa 1978.

Pastusiak L., Roosevelt a sprawa polska 1939-1945, Warszawa 1980.

Polska odrodzona. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Tomickiego J., Warszawa 1982.

Salmanowicz S., Polskie państwo podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939-1945, Warszawa 1993.

Sierpowski S., Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.

Strzembosz T., Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1978.

Szarota T., Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983.

Ślaski J., Polska Walcząca 1939-1945, Warszawa 1985.

Terej J., Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1980.

Terej J., Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1979.

Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985.

Torańska T., Oni, Warszawa 1989.

Tomaszewski J, Mniejszości narodowe w Polsce w XX w., Warszawa 1991.

Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1980.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.

Wereszycki A., Niewygasła przeszłość, Kraków 1987.

Zawodny J.K., Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994.

Żenczykowski T., Dramatyczny rok 1945, Kraków 1982.

Żenczykowski T., Dwa komitety, Paryż 1983.

Żenczykowski T., Polska lubelska 1944, Warszawa 1990.


Syntezy historii powszechnej
Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1999.

Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1995.

Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1983.

Davies N., Europa, Kraków 1998.

Johnson P., Historia Żydów, Kraków 1984.

Historia Europy, pod red Mączaka A., Wrocław 1997.

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Kłoczowskiego J., Lublin 2000.

Historia polityczna Dalekiego Wschodu od końca XVI w. do 1945 r., Warszawa 1981.

Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1982.

Pocacci G., Historia Włochów, Warszawa 1983.

Rusiński W., Zarys historii gospodarczej powszechnej, Warszawa 1973.

Seidler L., Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1974, 1985.

Trevelyan G. M., Historia Anglii, Warszawa1967.

Zarys dziejów religii, pod red. Kellera J., Warszawa 1986.

Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1995.
Syntezy historii Polski
Ajnenkiej J., Historia Sejmu Polskiego. W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.

Ajnenkiel J., Polskie konstytucje, Warszawa 1983.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., historia ustroju i państwa polskiego, Warszawa 2005.

Bobrzyski M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1977.

Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1987.

Czapliński W., Dzieje Sejmu Polskiego do roku 1939, Kraków 1984.

Czapliński W., Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985.

Davies N., Boże igrzysko, t 1-2, Kraków 1996.

Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska-dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 2003.

Historia Sejmu Polskiego, t 1-3, Warszawa 1984-1989.

Łojek J., Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski, 1994, Warszawa 1994.

Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.

Malinowski-Pobóg W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. 1-3, Gdańsk 1990

Małecki M., Zarys dziejów Polski 1846-1939, Warszawa 1995.

Nowak T., Wimmer J., Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981.

Polska na przestrzeni wieków, pod red. Tazbira J., Warszawa 2006.

Tymowski M., Kieniewicz J., Holzer J., Historia Polski, Warszawa 1990.

Samsonowicz H., Historia polski do roku 1795, Warszawa 1990.

Wielka Historia Polski, t. 1-10, Kraków 2000-2001.


Źródła, Wspomnienia, dzienniki, relacje
Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia lat 1939-1946, Londyn 1959.

Bukowski W., I powraca wiatr…,Kraków 1985.

De Valais Marguerite, Pamiętniki.

Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, Anonim, Kraków 1984.

Lerski J., Emisariusz Lur, Warszawa 1989.

Nowak Jan, Kurier z Warszawy, Warszawa 1989.

Orwell G., W hołdzie Katalonii, Kraków, 1985.

Patron G., Wojna, jak ją poznałem, Warszawa 1989.

Swetoniusz G., Żywoty Cezarów, Wrocław 1972.

Von Herwarth Hans, Między Hitlerem a Stalinem. Wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945., Warszawa 1992.Weissberg-Cybulski A., Wielka Czystka, Paryż 1967, Kraków 1984.

Wyszyński Stefan, Zapiski więzienne, Paryż 1982 i wydania polskie.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка