Lista grzybów nadrzewnych dotychczas stwierdzonych w gorcach zredagował Paweł Czarnota, Pracownia Naukowo-Edukacyjna gpn
Дата канвертавання24.04.2016
Памер35.2 Kb.
LISTA GRZYBÓW NADRZEWNYCH DOTYCHCZAS STWIERDZONYCH W GORCACH

zredagował Paweł Czarnota, Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN (stan na 1.07.2008)
A – Ascomycota; B – Basidiomycota; s – saprotrof; pf – pasożyt fakultatywny.
Aleurodiscus amorphous Rabenh. [=A. amorphus (Pers.) J. Schröt.]; B, s (Domański 1965)

Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh; A, s (Chlebicki 2008)

Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh var. multiforme; A, s (Chlebicki 2008)

Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud.; A, s, wypaleniska (Turnau 1984)

Anthracobia maurilabra (Cooke) Boud.; A, s, wypaleniska (Turnau 1984)

Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Arnould; A, s, wypaleniska (Turnau 1984)

Arachnopeziza aurata Fuckel; A, s (Turnau 1983)

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.; B, pf (Twarowski, Twarowska 1959; Wojewoda 1964; Domański 1965; Kulig 1968)

Ascobolus carbonarius P. Karst.; A, s (Turnau 1984)

Ascocoryne cilichnum (Tul.) Korf; A, s, wypaleniska (Turnau 1983)

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) D.W. Groves & D.E. Wilson; A, s (Wojewoda 1973; Turnau 1983)

Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud.; A, s (Turnau 1983)

Bertia moriformis var. latispora Corlett & J.C. Krug; A, s (Chlebicki 2008)

Bertia moriformis (Tode) De Not. var moriformis, A, s (Chlebicki 2008)

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. [=Calycella citrina (Hedw.) Boud.; A, s (Turnau 1983)

Brunnipila caliculiformis (Schumach.) Baral [=Dasyscyphus caliculiformis (Schumach.) Rehm; A, s (Turnau 1983)

Brunnipila clandestina (Bull.) Baral [=Dasyscyphus calndestinus (Bull.) Fuckel]; A, s (Turnau 1983)

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.; A, s (Turnau 1983; Wojewoda 1973)

Calocera viscosa (Pers.) Fr.; B, s (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Calocera cornea (Batsch) Fr.; B, s (Wojewoda 1964)

Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear; A, s (Chlebicki 2008)

Cheilymenia vitellina (Pers.) Dennis; A, s, wypaleniska (Turnau 1984)

Crepidotus mollis (Schaeff .) Staude; B, s (Domański 1965)

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly [=Crucibulum vulgare Tul. & C. Yul.]; B, s (Domański 1965)

Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis [=Helotium clavus (Alb. & Schwein.) Gillet]; A, s (Turnau 1983)

Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk; B, s (Chlebicki 2008)

Daedalea quercina (L.) Pers.; B, pf (Domański 1965)

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not.; A, s (Wojewoda 1973)

Diatrype bullata (Hoff m.) Fr.; A, pf (Chlebicki 2008)

Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz; A, pf (Chlebicki 2008)

Diatrype disciformis (Hoff m.) Fr.; A, pf (Chlebicki 2008)

Diatrype flavovirens (Pers.) Fr.; A, s (Chlebicki 2008)

Diatrype undulata (Pers.) Fr.; A, pf (Chlebicki 2008)

Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.; A, pf (Chlebicki 2008)

Dothiorella pyrenophora Sacc.; A, pf (Chlebicki 2008)

Eriopeziza caesia (Pers.) Rehm; A, s (Turnau 1983)

Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul.; A, s (Chlebicki 2008)

Eutypa maura (Fr.) Sacc.; A, s (Chlebicki 2008)

Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul.; A, s (Chlebicki 2008)

Eutypella sorbi (J.C. Schmidt) Sacc.; A, pf (Chlebicki 2008)

Flammulina velutipes (M.A. Curtis) Singer; B, pf (Domański 1965)

Fomes fomentarius (L.) Kikx; B, pf (Wojewoda 1964)

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.; B, pf (Wojewoda 1964)

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.; B, pf (Wojewoda 1964)

Geopyxis carbonaria (Alb. & Schwein.) Sacc.; A, s, wypaleniska (Wojewoda 1973; Turnau 1984)

Geopyxis rehmii Turnau; A, s, wypaleniska (Turnau 1985)

Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) P. Karst.; B, s (Domański 1965)

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol [=Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst.]; B, s (Wojewoda 1964, 2003)

Hericium flagellum (Scop.) Pers.; B, s (Bartnik 2006)

Hymenochaete carpatica Pilát; B, s (Wojewoda 2003; Chlebicki 2008)

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk; B, s (Wojewoda i in. 2002; Chlebicki 2008)

Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév.; B, s (Chlebicki 2008)

Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips; A, s (Turnau 1983)

Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips; A, s (Turnau 1983)

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. [=Naematoloma capnoides (Fr.) P. Karst.]; B, s (Wojewoda 1964, jako Nematoloma!)

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. [=Psilocybe fascicularis (Huds.) Noordel., Naematoloma fasciculare (Huds.) P. Karst.]; B, pf (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Hypholoma sublateritium (Schaeff .) Quél. [=Naematoloma sublateritium (Schaeff .) P. Karst.]; B, pf (Wojewoda 1964, jako Nematoloma!)

Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.; A, pf (Wojewoda 1973; Chlebicki 2008)

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.; A, s (Wojewoda 1973; Chlebicki 2008)

Kretzschmaria deusta (Hoff m.) P.M.D. Martin; A, pf (Wojewoda 1973; Chlebicki 2008)

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff .) Singer & A.H. Sm.; B, s (Wojewoda 1964)

Lachnellula calyciformis (Willd.) Dharne [=Dasyscypha calyciformis (Willd.) Rehm]; A, s (Domański 1965)

Lachnum crystallinum (Fuckel) Rehm [=Dasyscyphus crystallinus (Fuckel) Sacc.]; A, s (Turnau 1983)

Lachnum fuscescens (Pers.) P. Karst. [=Dasyscyphus fuscescens (Pers.) Gray]; A, s (Turnau 1983)

Lachnum papyraceum P. Karst. [=Dasyscyphus papyraceus (P. Karst.) Sacc.]; A, s (Turnau 1983)

Lachnum nudipes (Fuckel) Nannf. [=Dasyscyphus nudipes (Fuckel) Sacc.]; A, s (Turnau 1983)

Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. [=Dasyscyphus virgineus (Batsch) Gray]; A, s (Turnau 1983)

Lachnellula subtillisima (Cooke) Dennis; A, pf (Turnau 1983)

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.; B, s (Wojewoda 1964)

Leucostoma personii (Nitschke) Höhn.; A, pf (Chlebicki 2008)

Lophium mytylinum (Pers.) Fr., A, s (Chlebicki 2008)

Lycoperdon pyriforme Schaeff .; B, s (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel; A, s (Chlebicki 2008)

Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not.; A, pf (Chlebicki 2008)

Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm; A, s (Turnau 1983)

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.; A, s, wypaleniska (Turnau 1983)

Mollisia discolor (Mont.) W. Phillips; A, s (Turnau 1983)

Mollisia ligni (Desm.) P. Karst.; A, s (Turnau 1983)

Mycena acicula (Schaeff .) P. Kumm.; A, s (Wojewoda 1964)

Mycena croacta (Schrad.) Fr. [=Mycena croacta (Schrad.) P. Kumm.]; A, s (Wojewoda 1964)

Mycena galericulata (Scop.) Gray; A, s (Wojewoda 1964)

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.; A, s (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Nectria ditissima Tul. & C. Tul. [na Pirus malus, Rabka, leg. S. Maluty]; A, pf (Namysłowski 1910)

Nemania serpens (Pers.) Gray var. serpens; A, s (Chlebicki 2008)

Neobulgaria pura (Pers.) Petr.; A, s (Wojewoda 1973; Turnau 1983)

Nidularia deformis (Willd.) Fr. & Nordholm [=Nidularia confluens Fr.]; B, s (Domański 1965)

Orbilia luteorubella (Nyl.) P. Karst.; A, s (Turnau 1983)

Orbilia sarraziniana Boud.; A, s (Turnau 1983)

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.; B, pf (Wojewoda 1964)

Pachyella babingtonii (Berk) Boud.; A, s (Turnau 1983)

Panellus serotinus (Schrad.) Kühner [=Hohenbuehelia serotina (Pers.) Singer]; B, s (Wojewoda 1964)

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.; B, s (Wojewoda 1964)

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl.) Pat.; B, pf (Wojewoda 2003; Bartnik 2006; Chlebicki 2008)

Pholita astragalina (Fr.) Singer; B, pf (Domański 1965)

Pholiota aurivella (Batsch) Fr.; B, s (Wojewoda 1964)

Pholiota fl ammans (Batsch) P. Kumm.; B, s (Domański 1965)

Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. [=Pholiota carbonaria (Batsch) Singer]; B, s, na spalonym drewnie (Domański 1965)

Pholiota scamba (Fr.) M.M. Moser; B, pf (Domański 1965)

Pholiota spumosa (Fr.) Singer; B, s (Domański 1965)

Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm.; B, pf (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.; B, pf (Wojewoda 1964; Domański 1965)

Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid [=Plicatura faginea (Schrad.) P. Karst]; B, s (Wojewoda 1964; Chlebicki 2008)

Pluteus cervinus P. Kumm. [=Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod]; B, s (Wojewoda 1964)

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.; B, s (Wojewoda 2003; Chlebicki 2008)

Polyporus squamosus Huds.; B, pf (Bartnik 2006)

Polyporus varius (Pers.) Fr.; B, pf (Wojewoda 1964)

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire; B, s (Wojewoda 1964)

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.; B, s (Domański 1965)

Pseudoplectania vogesiaca Seaver; A, s (Wojewoda 1973)

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.; B, s (Chlebicki 2008)

Quaternaria quaternata (Pers.) J. Schröt.; A, pf (Chlebicki 2008)

Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.; A, s (Wojewoda 1973)

Scutellinia cejpi (Vel.) Svrček; A, s (Turnau 1983)

Scutellinia immersa Svrček; A, s (Turnau 1983)

Scutellinia kerguelensis (Berk.) Kuntze; A, s (Turnau 1983)

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte [=Patella scutellata (L.) Morgan]; A, s, wypaleniska (Domański 1965; Turnau 1983)

Scutellinia setosa (Nees) Kuntze; A, s (Turnau 1983)

Setulipes androsaceus (L.) Antonin [=Marasmius androsaceus (L.) Fr.; B, s (Domański 1965)

Sparsis crispa (Wulf.) Fr.; B, s (Wojewoda 1964)

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. [=Strobilomyces floccopus Pers.]; B, s (Wojewoda 1964)

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. [=Psilocybe aeruginosa (M.A. Curtis) Noordel.]; B, s (Domański 1965)

Tapesia cinerella Rehm; A, s (Turnau 1983)

Tapinella panuoides (Batsch) E.J. Gilbert [=Paxillus panuoides (Fr.) Fr.]; B, s (Domański 1965)

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire; B, s (Domański 1965)

Trimmatostroma salicis Corda, grzyb mitosporowy; A, s (Chlebicki 2008)

Xylaria hypoxylon (L.) Grev.; A, s (Domański 1965; Wojewoda 1973; Turnau 1983; Chlebicki 2008)

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.; A, s (Wojewoda 1973; Turnau 1983)

Literatura

Bartnik C. 2006. Grzyby wielkoowocnikowe. [W:] W. Różański (red.), Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców: 113–121. GPN, Poręba Wielka.

Chlebicki A. 2008. Grzyby nadrzewne Gorców. - Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9–19.

Domański Z. 1965. Grzyby wyższe doliny Kowańca (Gorce). - Acta Mycol. 1: 147–167.

Kulig L. 1968. Zagospodarowanie świerczyn w Beskidzie Zachodnim. - Sylwan 112: 1–16.

Turnau K. 1983. Cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy Mountains in the Gorce Range (Polish Western Carpathians). - Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 11: 163–180.

Turnau K. 1984. Post-fire cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy Mountains in the Gorce Range (Polish Western Carpathians). - Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 145–171.

Turnau K. 1985. Investigations on post-fire Discomycetes: Geopyxis rehmii sp. nov. and G. carbonaria (Alb. & Schw. ex Fr.) Sacc. - Nova Hedwigia 40: 157–170.

Twarowski Z., Twarowska I. 1959. Studia i obserweacje nad opieńką miodową Armillaria mellea (Vahl.) Quél. jako przyczyną zamierania masowego drzewostanów. - Prace IBL 192: 3–62.

Wojewoda W. 1964. Wstępne uwagi o grzybach Gorców. - Fragm. Flor. Geobot. 10: 275–282.

Wojewoda W. 1973. Macromycetes Gorców I. Materiały do flory Ascomycetes. - Fragm. Flor. Geobot. 19: 119–128.

Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. [In:] Z. Mirek (ed.), Biodiversity of Poland 7. W. Szafer Institute of Botany, Kraków.Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M. 2002. Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. - [In:] W. Wojewoda (ed.), Atlas of geographical distribution of fungi in Poland 2: 69–76.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка