Lista e akronimeve
старонка1/33
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


STRATEGJIA KOMBËTARE E BIODIVERSITETIT PËR SHQIPËRINË

DraftTiranë, Dhjetor 2014

LISTA E AKRONIMEVE
SHBE

Shërbimet e Biodiversitetit dhe Ekosistemeve

PB

Politika të Bujqësisë

KDB

ose KKBDB, Konventa Kombeve të Bashkuara të Diversitetit Biologjik

KPN

Komiteti për Politika Ndërkombëtare

KANP

Komunikim, Arsimim dhe Ndërgjegjësim Politik

PPP

Politikat e Përbashkëta të Peshkimit

KBGJUB

Komisioni për Burime Gjenetike për Ushqim dhe Bujqësi

CITES

Konventa për Tregti Ndërkombëtare për Llojet e Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër

CMS

Konventa për Llojet Migratore

KOP

Konferenca e Palëve

KZHQ

Komisioni për Zhvillim të Qëndrueshëm

FBZHR

Fondi Bujqësor për Zhvillim Rural

SNM

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit

AEM

Agjencia Evropiane e Mjedisit

FNP

Fondi Ndërkombëtar i Peshkimit

VNM

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

EZHQ

Edukimi për Zhvillim të Qëndrueshëm

BE

Bashkimi Evropian

PEBGJP

Programi Evopian për Burimet Gjenetike të Pyjeve

OBU

Organizata e Bujqësisë dhe Ushqimit

KMP

Këshilli i Mbrojtjes së Pyjeve

FGM

Fondi Global i Mjedisit

PBG

Pamje e Bidoversitetit Global

OMG

Organizma të Modifikuara Gjenetikisht

IGT

Iniciativa Globale Taksonomike

VLN

Vlera të Larta të Natyrës

MZI

Menaxhimi i Zonave të Integruara

KIL

Komunitetet Indigjene dhe Lokale

ONP

Organizata Ndërkombëtare e Punës

OND

Organizata Ndërkombëtare e Detrave

RRNSHB

Rrjeti Ndërkombëtar i Shkëmbimit të Bimëve

KNMB

Konventa Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Bimëve

RRNRN

Rrjeti Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës

IFM

Instrumentat Financiarë të BE-së për Mjedisin

OMJ

Organizma të Gjalla të Modifikuar

VME

Vlerësimi Mijëvjeçar i Ekosistemit

OZHM

Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjecarit

MM

Ministria e Mjedisit

MSHM

Marrëveshjet Shumëpalëshe Mjedisore

ZMD

Zonat e Mbrojtura Detare

DKSD

Direktiva Kuadër e Strategjisë Detare

PHD

Planifikimi Hapësinor i Detrave

SKB

Strategjia Kombëtare e Biodiversitetit

OKB

Objektivat Kombëtarë të Biodiversitetit

SKM

Strategjia Kombëtare e Mjedisit

PKP

Programi Kombëtar i Pyjeve

OJF

Organizata Jo Fitimprurëse

OBZHE

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

PVSCP

Programi për Vendosjen e Skemave të Certifikimit të Pyjeve

BGJBUB

Burime Gjenetike Bimore për Ushqim dhe Bujqësi

MSA

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit

ZSR

Zona Speciale të Ruajtjes

VSM

Vlerësim Strategjik i Mjedisit

MQP

Menaxhimi i Qëndrueshëm i Pyjeve

PDIP

Përdorimi i të Drejtave Intelektuale dhe të Pronës

KKBDB

Konventa e Kombeve të Bashkuara për Diversitetin Biologjik (ose KDB)

UNCCD

Konventa Ndërkombëtare për Luftën kundër Shkretëtirëzimit

UNDP

Program i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara

KKBTZH

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim

UNECE

Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën

UNEP

Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin

UNESCO

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë

UNFCCC

Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike

UNDP

Program i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

KBT

Konventa Botërore e Trashëgimisë

OBPI

Organizata Botërore e Pronës Intelektuale

OBT

Organizata Botërore e Tregtisë

WWHO

Organizata Botërore e Shëndetësisë  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка