Langtidsstudier og overvåking av flueblomst (Ophrys insectifera) i Kjeksvika-området i Nærøyстаронка3/7
Дата25.04.2016
Памер0.75 Mb.
#29067
1   2   3   4   5   6   7

Resultater

Vegetasjonsanalyser


De seks prøverutene på 3 x 3 meter som ble analysert i 1998 og 1999 i Hesthagan og Kjeksvika ble reanalysert i 2009. Analysene i 2009 viser at det ikke er drastiske endringer i plantelivet i de seks fastrutene. En svak tendens til redusert dekning av noen høge urter kan registreres, for eksempel for kvitbladtistel og fuglevikke (Cirsium helenioides, Vicia cracca; vedlegg 1).
Innen området med tett einerkratt i Kjeksvika som ble ryddet våren 2001, ble det lagt ut to prøveflater som ble analysert årlig i 2000 -2003. Disse rutene og ei ny (nr. 9 fra samme området) ble analysert i 2009; se vedlegg 2. I de rydda flatene er det skjedd store endringer som har sammenheng med at det tette krattet av einer er borte. Og det er store endringer i feltsjiktet og bunnsjiktet, se videre under kapittel 4, drøfting.

Tellinger av flueblomst


I 2009 ble 1079 blomstrende individer av flueblomst registrert i Kjeksvika og Hesthagan og 109 individer på Aunholmen (omrd 13); til sammen 1188 individer (tabell 3). Sammenlignet med fjoråret er dette en økning på 360 individer. Det høgste antall blomstrende individer ble registrert i 1999, med 1396 blomstrende individer uten at Aunholmen var med. Når vi ser bort fra 2007 (se begrunnelse ovenfor), ble det lågeste antallet registrert i 2002, 391 blomstrende individer utenom Aunholmen. Etter 2002 har det vært en klar tendens til flere blomstrende individer, noe som settes i sammenheng med skjøtselen (se nedenfor).

Innmåling av blomstrende individer


Dette er gjennomført i seks prøveflater fra 1998/99 til dags dato. Totalt er 159 individer av flueblomst innmålt i disse rutene. Noen individer har gått ut og andre kommet til, og 10 individer har vært tilstedet årlig fra 1998/99. Ett av disse individene har blomstret 10 av 12 år. Av individene som ble registrert for første gang i 1999, er det ett som har blomstret 9 av de 11 årene, og to har blomstret 8 av årene. I 2009 ble 51 blomstrende individer registrert, og 21 sterile (tabell 2a).
I tillegg til de seks fastrutene som er fulgt fra 1998/99, ble det i 2009 lagt ut tre nye fastruter for innmåling i tidligere einerkratt (ryddet i 2001). Her ble det registrert 29 fertile og bare ett sterilt individ (tabell 2b, figur 3).
Av de 80 individene som blomstret i 2009, ble det utvikling av frukt (og dermed mulig frøproduksjon) for 16 individer; tabell 2. De øvrige var enten spist, visnet eller redusert.

Tabell 2. Antall fertile (blomstrende) og sterile (ikke blomstrende) skudd av flueblomst i innmålingsrutene i årene 1998-2009. Siste kolonne viser antall blomstrende individer som utviklet frukt. a): Ruter etablert i 1998 og 1999. Tallene for sterile individer i 2007 er beregnet (se tekst). b): Ruter etablert i 2009.


a)


Omrd.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3 x 3 meter

F

f

st

f

st

f

st

f

st

f

st

f

st

f

st

f

st

F

st

f

st

f

St Frukt

Hesthagan 1, r 1

9

9

1

7

0

4

5

2

1

2

5

0

3

2

3

3

2

1

3

6

3

6

5 0

Hesthagan 2, r 5

-

6

0

6

0

9

4

7

4

6

4

6

3

6

2

2

5

0

8

6

6

12

3 4

Kjeksvika 1, r 2

6

8

1

9

4

13

3

3

1

2

3

1

2

3

2

2

2

4

0

5

0

5

1 4

Kjeksvika 2, r 4

7

16

0

9

1

4

1

0

3

0

2

0

0

6

0

7

1

6

2

5

4

5

5 3

Postkassa 1, r 3

2

3

1

2

0

1

0

0

2

0

2

2

0

3

0

3

0

0

2

0

1

3

1 0

Postkassa 2, r 6

-

5

0

6

0

7

1

4

1

3

4

9

3

16

1

20

1

15

1

17

5

20

6 0

Sum

24

47

3

39

5

38

14

16

12

13

20

18

11

36

8

37

11

26

16

39

19

51

21 11
b) 
2009 3 x 3 meter
f


St

Frukt
Rute 7
11

0

2
Rute 8
2

0

0
Rute 9
16

1

3
Sum
29

1

5


Tabell 3. Oversikt over antall flueblomst registrert i de forskjellige telleområdene (se figur 1) i perioden 1999 til 2009. I 1999 og 2000 ble ikke område 13 tatt med, og områdene 4 og 5 ble ikke delt i a og b. 4b og 5b er delområder som er inngjerda og beita med sau fra 2001, mens 4a og 5a har vært ubeita siden 2001. Av de andre områdene er det spesielt delområde 11 som er beitpåvirka (storfe). I de andre områdene er det lågt eller manglende beitetrykk. Tallene for 2007 er satt i parentes pga tellingene var ufullstendige.


omrd

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

[2007]

2008

2009

1

19

33

7

1

8

33

20

9

(0)

13

17

2

16

14

1

0

1

1

1

0

(0)

0

1

3

94

72

7

4

1

5

2

0

(1)

0

0

4a

101

84

13

9

2

3

2

0

(2)

2

8

4b59

8

16

7

78

56

(34)

217

280

5a

412

149

9

0

2

1

1

0

(2)

0

0

5b145

17

39

2

59

203

(18)

244

220

6

52

83

76

5

6

18

46

22

(8)

22

60

7

59

74

61

15

12

35

95

76

(21)

17

10

9

86

91

55

22

23

46

53

7

(9)

22

27

10

109

151

139

20

51

97

131

22

(2)

23

42

11

383

337

490

265

280

222

282

61

(10)

207

360

12

65

102

60

25

31

51

89

25

(13)

28

54

13

 

 

114

31

88

152

171

136

(18)

57

109

Sum

1396

1190

1122/1236

391/422

474/562

521/673

859/1030

481/617

(120/138)

805/862

1079/1188Figur 2. I de rydda einerkrattene i Kjeksvika har antall flueblomst øktПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка