Л. А. Антанюк Б. А. Плотнікаў Беларуская мова: прафесійная лексіка
старонка1/30
Дата канвертавання15.03.2016
Памер2.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Акадэмiя кipaвання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання

Л.А. Антанюк

Б.А. Плотнікаў


Беларуская мова:

прафесійная лексіка

Курс лекцый


4-е выданне, стэрыятыпнае

Мiнск 2006

УДК 808.26(075.8)

Б

БК 81.2Бел.

А72
Серыя заснавана ў 2001 годзе
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Д


Антанюк, Л.А.

А72               Беларуская мова: прафесiйная лексіка: курс лекцый / Л.А. Антанюк ,


Б.А. Плотнiкаў. – 4-е выд., стэр. – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь, 2006. –240 с. – (Сiстэма адкрытага навучання).

ISBN 985-457-568-3

Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
УДК 808.26(075.8)

ББК 81.2Бел.
рукуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.


ISBN 985-457-568-3Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А., 2004


Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004


ЗМЕСТ


УСТУП 8

ТЭМА 1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў СІСТЭМЕ СЛАВЯНСКІХ МОЎ 12

Лекцыя 1. Прадмет, метады и задачы курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)». Вывучэнне курса ў сістэме Адкрытая адукацыя 12

Агульныя звесткі пра славянскія мовы 12

Асаблівасці ўтварэння і развіцця беларускай літаратурнай мовы 15ТЭМА 2. ФАНЕТЫЧНЫЯ, АРФАЭПІЧНЫЯ, ГРАМАТЫЧНЫЯ, СТЫЛІСТЫЧНЫЯ І ІНШЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 25

Лекцыя 2. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення 25

Аб’ект фанетыкі і яе асноўныя дысцыпліны 25

Фаналогія і арфаграфія. Графіка беларускай мовы 28

Паняцце транскрыпцыі 31

Паняцце арфаэпіі. Вымаўленне галосных 33

Вымаўленне зычных 35

Кантрольныя пытанні да лекцыі №2 38

Лекцыя 3. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы 39

Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады 40

Катэгорыя роду 45

Катэгорыя ліку 50

Катэгорыя склону 53

Прыметнік 62

Лічэбнік 65

Займеннік 69

Дзеяслоў 74

Агульная характарыстыка дзеяслова і яго трыванні 74

Катэгорыі стану, пераходнасці, зваротнасці дзеяслова 77

Катэгорыя ладу 80

Катэгорыя часу 81

Катэгорыі асобы, ліку і роду дзеяслова 82

Спражэнне дзеясловаў 84

Дзеепрыметнік 85

Інфінітыў і дзеепрыслоўе 87

Прыслоўе 88

Службовыя часціны мовы 90

Часціцы і мадальныя словы 94

Выклічнікі і гукапераймальныя словы 97

Кантрольныя пытанні да лекцыі №3 98

Лекцыя 4. Стылістыка. Культура маўлення кіраўніка 99

Стылістычнае чляненне мовы 99

Культура маўлення і яе асноўныя кампаненты 108

Дакладнасць, лагічнасць і дарэчнасць маўлення 113

Чысціня, выразнасць і багацце маўлення 115Кантрольныя пытанні да лекцыі №4 118

Лекцыя 5. Дзелавыя зносіны кіраўніка 119

Пісьмовыя дакументы ў сферы дзелавых зносін 119

Віды аргументацыі ў дзелавых зносінах 123Кантрольныя пытанні да лекцыі №5 132

ТЭМА 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ (ТЭРМІНАЛОГІЯ) 133

Лекцыя 6. Паняцце аб спецыяльнай лексіцы і тэрміналогіі. Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі 133Кантрольныя пытанні да лекцыі №6 150

Лекцыя 7. Гістарычныя вытокі фарміравання беларускай тэрміналогіі 151Кантрольныя пытанні да лекцыі №7 158

Лекцыя 8. Асноўныя сацыялінгвістычныя фактары развіцця беларускай тэрміналогіі ў XIY – першай палове XYII стст. Развіццё беларускай тэрміналогіі ў другой палове XYII–першай палове XIX стст. Развіццё лексікі новай беларускай літаратурнай мовы ў XIX – пачатку XXстст. 159Кантрольныя пытанні да лекцыі №8 171

Лекцыя 9. Асаблівасці развіцця беларускай тэрміналогіі ў савецкі перыяд. Сучасны стан развіцця 172

Лекцыя 10. Характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі паводле паходжання 194

Лекцыя 11. Граматычная характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі 205Кантрольныя пытанні да лекцый №9–11 221

Лекцыя 12. Семантычная характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі 222Кантрольныя пытанні да лекцыі №12 231

Лекцыя 13. Задачы ўпарадкавання сучаснай беларускай тэрміналогіі 232Кантрольныя пытанні да лекцыі №13 242

Лекцыя 14. Інтэрнацыяналізацыя і міжнародная уніфікацыя сучаснай тэрміналогіі 243Кантрольныя пытанні да лекцыі №14 257

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ 258

ЛІТАРАТУРА 264  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка