Kvalitetsredovisning Aktiva Förskolor ab
Дата канвертавання27.04.2016
Памер25.75 Kb.
Kvalitetsredovisning

Aktiva Förskolor AB/

Södra Roslagens Förskolor AB

2011/2012

Junibackens Förskola

TussilagoRUTINER FÖR KVALITETSARBETET

Varje hösttermin sätts nya mål för verksamheten och utvärdering görs på vårterminen. Detta arbete med mål och utvärdering sker under förskolans planeringsdagar och avdelningsmöten. Föräldrars delaktighet i verksamheten sker bl.a på utvecklingssamtal, föräldramöten.NORMER OCH VÄRDEN

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra” Lpfö 98Mål: Vi på Tussilago har som mål att alla barn ska känna gemenskap, tillhörighet och trygghet i gruppen såväl som enskilt, samt lära sig känna empati.

Målet är att barnen ska känna glädje över att komma till förskolan och de ska mötas av engagerad och positiv personal varje dag. Vi vill även få en bra kontakt med alla föräldrar för ett gott samarbete.

Vårt mål är att få trygga och glada barn och föräldrar, lyfta de positiva sidorna hos barnen samt att se till så de utvecklas i sin egen takt.

.

Arbetsbeskrivning: Tussilago är en avdelning med 10 barn i åldrarna 1-3. Idag består gruppen av 5 tjejer och 5 killar och två pedagoger på heltid och en resurs på trettio timmar. Morgnar och eftermiddagar är vi mycket med Gullvivan och Blåsippans barn.

Inskolningarna har skett under både Hösten-11 och Våren-12, vilket har gjort att gruppen först under feb. 2012 blev full grupp med 10 barn.Vi arbetar för att vara närvarande, positiva och glada pedagoger.

Vi berömmer och uppmärksammar det positiva och bra som barnen gör istället för att fokusera på det mindre bra. Även kroppsligt är vi närvarande och fångar ofta upp barnen på deras nivå, d.v.s. mycket kroppskontakt och knän att krypa upp i. För att barnen ska våga är det viktigt att ha ett tillåtande klimat.Resultat: Vi märker att barnen blir trygga av vårt engagemang och att det ger ringar på vattnet, då vi ser hur barnen hjälper och är empatiska mot varandra. Vi ser att de vet vilken avdelning de tillhör, samtidigt som de känner tillhörighet till alla barn på förskolan.

Reflektioner kring likabehandlingsplanen:

Det är självklart att alla barn ska få vara med och leka men det kan vara oerhört hämmande att aldrig själv få gå undan med någon och leka ostört. Att ständigt tänka på att inte diskriminera någon kan i en förlängning istället leda till att någon känner sig särbehandlad.UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”Lpfö 98

Mål: Vårt mål är att barnens dagar på förskolan ska vara meningsfulla och lustfyllda. Ett av de viktigaste målen för oss är att de genom leken ska upptäcka och lära sig nya saker samt våga ta initiativ.

Vi strävar efter att varje barn ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och att de uppmuntras och stärks i sitt lärande.

Vi samarbetar med de andra avdelningarna och tänker på vilka färdigheter barnen behöver ha för att klara övergången dit så lätt som möjligt.

Arbetsbeskrivning: Under det här året har vi inte jobbat efter ett inriktat Tema eftersom inskolningar har tagit stor del av både höst o vår terminen. Vi har därför satsat på att ge barnen mer tid för att känna sig trygga, känna glädje, ha roligt och känna samhörighet.

Vi vill att de ska lära sig turtagande, initiativtagande, leka i grupp och respektera varandras viljor..

Varje dag innan lunch har vi en gemensam samling där barnen får bestämma vilken sång eller ramsa vi ska ta genom att i den röda hinken välja det djur eller figur som representerar en sång. I en burk har vi kort de kan bläddra bland för att välja vad de vill sjunga om. Det finns också kort som beskriver något de ska göra, tex hoppa på ett ben, peka på armen, eller svara på hur många öron de har.

Vi jobbar med att stärka barnen i de vardagliga situationerna som tex att klä av/på sig, gå på toaletten, för de äldre ta av sin egen blöja, äta med sked/gaffel samt för de äldre att duka av sitt eget efter måltider.

På avdelningen finns materialet tillgängligt för barnen och vi som pedagoger jobbar ständigt på en förbättring av innemiljön så att den blir så inspirerande som möjligt. Vi dokumenterar barnens lärande/utv både genom att arbeta med portfolio och genom väggdokumentation.

Resultat : Vi pedagoger som var med under leken ser att leken har utvecklats. Vi ser att de utvecklar empati och respekt för varandra. De utvecklar turtagande, ett ökat tålamod, initiativ och en vilja att leka och hjälpa varandra.

Mycket av det som vi arbetar med idag kanske vi aldrig hinner skörda frukten av utan det är något som märks först när de bytt avdelning.BARNS INFLYTANDE

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed att få möjlighet att påverka sin situation” Lpfö 98Mål: Barnens möjlighet att vara delaktiga grundar vi på det vi ser att barnen uppskattar. Vissa är fortfarande så pass små att de knappt kan prata så de förmedlar sina känslor via gester och kroppsspråk. Vi tror att upprepning är viktigt för små barn och att när samma rutiner följs så skapar det trygghet och ger en viss tidsuppfattning. Vi har försökt att skapa fler möjligheter för barnen att påverka vår dagliga verksamhet genom att ständigt fråga och ge enkla val.

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” LPFÖ 98Arbetsbeskrivning: Vi försöker skapa trygga miljöer och tydliga rutiner, finnas nära och ha mycket kroppskontakt. Vi finns i deras nivå, så det finns ett knä att krypa upp i om det behövs. Vi upprepar det vi gör, vilket gör barnen trygga ex.

Samling: barnen väljer sångkort, sånger, hur lång samlingen skall vara.

På/Avklädning: Prova själva,

Blöjbyte: Ta av byxorna, hänga upp på sin krok, tvätta händerna.

Innelek/utelek: Bestämmer själva, har tillgång till alla leksaker, leker fritt, såvida fara kan uteslutas.

De får själva avgöra hur länge en aktivitet ska pågå eller vilken färg de vill måla med, vilken frukt de vill ha vid fruktstund.Resultat: Vi upplever att barnen blir lugnare och tryggare med fasta rutiner och mycket närhet. Med tryggheten i botten upplever vi att barnen vågar utmana sig själva och på så sätt skapa förutsättningar för en god självkänsla. Det märker vi också genom att de vågar testa gränser dels gentemot oss pedagoger och dels mot varandra. Vi märker att när de är trygga i leken vågar de ta initiativ, ta plats och fantisera fram hur de vill att leken skall vara.

De dagar som barnen själva bestämmer sina lekar och aktiviteter märker vi att de är väldigt engagerade och sysselsatta med det som de håller på med. Vi i vår tur får tillfälle att observera barnen och på så sätt få idéer till nya aktiviteter.FÖRSKOLA OCH HEM

Visa respekt för föräldrarna, känna ansvar för att de utvecklas. En tillitsfull relation mellan förskola och personal och barnens familjer”Lpfö 98

Mål: Varje förälder skall känna sig välkommen till förskolan. Föräldern skall få god information och stor insyn i vår verksamhet och sitt barns dagar hos oss. Varje förälder skall bemötas med respekt utifrån ett individuellt perspektiv. Förskolan skall sträva efter att varje förälder känner att de har inflytande över sitt barns vistelse, utveckling och välmående. Förskolan skall sträva efter ett gott förhållande mellan personal och förälder. Förskolan skall sätta upp mål för att tydliggöra o utveckla läroplanen för föräldrarna.

Arbetsbeskrivning: Vi tar emot föräldrar och barn varje morgon så att mötet blir personligt och välkomnande. När föräldrarna kommer och hämtar sina barn försöker vi prata en stund med alla och berätta något om dagen som gått. Om det hänt något speciellt under dagen ser vi till att informera stängningspersonalen så att alla föräldrar kan känna sig trygga med att alltid få veta vad som hänt (t.ex. någon har gjort sig illa). Vi visar föräldrarna att vi tycker att det är positivt att de ringer hit om de känner oro eller bara undrar över något. Vi erbjuder två utvecklingssamtal/år men är alltid öppna för samtal närhelst en förälder önskar det. Vi försöker arrangera trevliga sammankomster med föräldrar och barn under året t.ex.Föräldrarmöten, droppin-fika, lucia, påskparad, sommarpicknick och informationsträff för nya föräldrar som vi lägger sent på vårterminen.

Resultat: Vi upplever att vi har en god kontakt med våra föräldrar och vår förhoppning är att de känner lika för oss.

Mål och utvecklingsområden 2012/2013

  • Vi kommer till hösten att fortsätta starta med ett föräldraråd på hela Junibacken.

  • Vi fortsätter att arbeta för att varje förälder känner sig välkommen.

  • Öka barnens inflytande under verksamhetsdagen.

  • Fördjupa och öka diskussionerna om pedagogrollen.

  • Fördjupa och göra bra rutiner med likabehandlingsplanen.

Ansvarig för kvalitetsrapporten:

Margareta Skyhag

Roshna Kader

Aktiva Förskolor AB

Junibacken avd. Tussilago

Tel. 08-51065215

fskjunibacken@gmail.com


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка