Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1
старонка1/35
Дата канвертавання15.03.2016
Памер2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Акадэмiя кіравання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання
С. Ф. Шымуковіч

Гісторыя БеларусіКурс лекцый

У дзвюх частках

Частка 1

4-е выданне, стэрэатыпнае

Мiнск

2007

УДК 338(475)(075.8)

Б

БК 659я73

         Ш61
Серыя заснавана ў 2001 годзе

Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Друкуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Шымуковiч, С. Ф.

Ш61              Гiсторыя Беларусi: курс лекцый: у 2-х ч. Частка 1 / С. Ф. Шымуковiч. – 4-е выд. стэр. – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь, 2007. – 235 с. – (Сістэма адкрытага навучання)

ISBN 978-985-457-782-1

Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".УДК 338(475)(075.8)

ББК 659я73ISBN 978-985-457-782-1 (ч.1)Шымуковiч С. Ф., 2007

ISBN 978-985-457-783-8Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2007

ЗМЕСТ

ТЭМА 1. ПРАДМЕТ, МЕТАДЫ І ЗАДАЧЫ КУРСА “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”. ВЫВУЧЭННЕ КУРСА “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Ў СІСТЭМЕ “АДКРЫТАЯ АДУКАЦЫЯ” 9

Лекцыя 1. Прадмет, метады і задачыкурса “Гісторыя Беларусі”. Вывучэнне курса “Гісторыя Беларусі” ў сістеме “Адкрытая адукацыя” 9

Прадмет гісторыі Беларусі 9

Перыядызацыя курса эканамічнай гісторыі 12

Метадалогія эканамічнай гісторыі Беларусі 14

Крыніцы па гісторыі Беларусі. Асноўныя задачы навукі “Гісторыя Беларусі” 16

Задачы вывучэння гісторыі Беларусі ў сістэме “Адкрытая адукацыя” 20

Кантрольныя пытанні да тэмы №1 21

ТЭМА 2. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ЧАС ПАНАВАННЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАцТВА


(100 – 40 ТЫС. г. ДА Н. Э.) 22

Лекцыя 2. Гісторыя беларускіх земляў у час панавання


першабытнага грамацтва (100 – 40 тыс.г. да н.э.) 22

Палеаліт (100-9 тыс. г. да н.э.) 24

Мезаліт (9-5 тыс. г. да н.э.) 28

Неаліт (5-3 тыс. г. да н.э.) 29

Бронзавы век (2 – пачатак 1 тыс. да н.э.) 31

Жалезны век (7-6 ст. да н.э. – 6-7 ст. н.э.) 34

Паходжанне беларусаў 37

Кантрольныя пытанні да тэмы №2 40

ТЭМА 3. РАННЕФЕАДАЛЬНАЕ ГРАМАдсТВА НА БЕЛАРУСІ. ПЕРШЫЯ ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ Ў X – XIII СТСТ. 41

Лекцыя 3. Раннефеадальнае грамадства на Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускай зямлі ў Х – ХІІІ ст.ст. 41

Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх земляў у


X – XIII стст. 41

Першыя дзяржаўныя ўтварэнні. Полацкае, Тураўскае княствы і княствы Панёмання ў X – XIII стст. 45

Рэлігія славян. Распаўсюджанне хрысціянства на Беларусі 55

Кантрольныя пытанні да тэмы №3 59

ТЭМА 4. УТВАРЭННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ Ў XIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ


XVII СТст. 60

Лекцыя 4. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Палітычная і эканамічная гісторыя беларуска-літоўскай дзяржавы ў


ХІІІ – першай палове XVII стагоддзяў 60

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Палітычнае становішча ВкЛ да сярэдзіны XVI ст. 60

Асноўныя накірункі развіцця ВкЛ у 70-я гг. XIV – XV ст. 68

Палітычнае становішча Беларусі ў першай палове XVI ст. 76

Дзяржаўны лад і органы кіравання ў ВкЛ 81

Цэнтральныя органы ўлады 83

Вышэйшыя асобы 86

Органы мясцовага кіравання 87

Гарадское самакіраванне 89

Эвалюцыя судовай сістэмы 90

Мясцовыя суды 91

Вайсковая справа 93

Гаспадарчае развіцце беларускіх зямель ў XIV – першай палове XVI стст. 93

Сельскагаспадарчая вытворчасць 93

Сялянская гаспадарка. Формы павіннасцяў 95

Катэгорыі сялян 96

Формы феадальнага землекарыстання і землеўладання 99

Панская гаспадарка 100

Развіццё рамяства і гандлю, таварна-грашовых адносін. Беларускія гарады 100

Гандаль 103Кантрольныя пытанні да тэмы №4 106

ТЭМА 5. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў IX – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТст. 107

Лекцыя 5. Культура Беларусі ў ІХ – першай палове
XVII стагоддзяў 107

Культура Беларусі X – XIII стст. 107

Культура Беларусі XIV – XVI стст. Царква і рэлігія 111

Культура Беларусі 111

Архітэктура і будаўніцтва 116

Царква і рэлігія 119

Берасцейская царкоўная ўнія 126

Кантрольныя пытанні да тэмы №5 129

ТЭМА 6. УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАД ФЕДЭРАТЫЎНАЙ ДЗЯРЖАВЫ РЭЧ ПАСПАЛІТАЙ. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТст. 130

Лекцыя 6. Уваходжанне Беларускіх земляў у склад федэратыўнай дзяржавы Рэч Паспалітай. Палітычная і эканамічная гісторыя ў другой палове XVII – XVIII стагоддзяў 130

Утварэнне Рэчы Паспалітай 130

Войны сярэдзіны XVII – пачатка XVIII стст. 141

Гаспадарчае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVI – першай палове XVII стст. 157

Гаспадарчае развіццё беларускіх зямель у XVII – XVIII стст. 163

Эканамічны ўздым на Беларусі ў другой палове XVIII ст. 170Кантрольныя пытанні да тэмы №6 175

ТЭМА 7. РАЗВІЦЦЁ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТст 176

Лекцыя 7. Развіццё культуры Беларусі ў другой палове
XVII – XVIII стагоддзяў 176

Літаратура 177

Жывапіс 181

Скульптура 184

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 185

Кантрольныя пытанні да тэмы№7 189

ТЭМА 8. УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст. ВАЙНА 1812 ГОДА НА БЕЛАРУСІ 190

Лекцыя 8. Уваходжанне Беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. Палітычная і эканамічная гісторыя першай паловы
XIX ст. Вайна 1812 года на Беларусі 190

Урадавая палiтыка пад час падзелаў Рэчы Паспалітай


(канец XVIII ст.) 190

Урадавая палiтыка ў першай палове XIX ст. Спробы вырашэння “польскага пытання” 194

Беларусь і вайна 1812 года 205

Грамадска–палітычны рух на Беларусі ў першай палове


XIX стагоддзя 210

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы


XVIII – 50-х гг. XIX ст. 222

Прамысловы пераварот і станаўленне фабрычна-заводскай прамысловасці на Беларусі ў першай палове XIX ст. 225Кантрольныя пытанні да тэмы №8 231

Экзаменацыйныя пытанні 232

ЛІТАРАТУРА 236
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка