Краснапольскi сельсавет веска амосенкi
старонка2/8
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3 успамiнау Н. С. Шалаевай, члена Ра­сонекай надпольнай арганiзацыi
Арыштавана я была 6 верасня 1942 го­да, у нядзелю. Пэўна, па нейкаму здрад­нiцтву нас узялi многiх. У cпice рэгiстрацыi я была 35-й, у камеры некаторых я не ведала зусiм, з iншымi была звязана па падполлi, некаторых ведала добра да вайны.

У той дзень быў i допыт. На допыце прысутнiчалi афiцэры, якiя ў нядзельны дзень прыйшлi павесялiцца. Афiцэр i 2 ка­ты, адзiн з якiх перакладчык, вялi допыт, усе iншыя афiцэры весела перагаворвалi­ся, смяялiся, вялi сябе, як на забаўным вiдовiшчы.

Катавалi яны нас, як толькi маглi. Адзiн бiў драўлянай дубiнкай, другi гумавай, бiлi кулакамi ў жывот, па вушах. Б'юць, адлiваюць вадой i зноў б'юць, пакуль iм не надакучыць.

Уся наша група трымалася стойка, нi­кога не выдалi, наогул маўчалi ўсе. Хо­чацца сказать пра Дар'ю Пятроўну Машэ­раву. Гэтая жанчына вытрымала ўсе здзе­кi, ды яшчэ падтрымлiвала ўcix маральна ў камеры. Ёй на допыце дасталося, пэўна, больш за ўcix. Каму рассеклi вусны, разбi­лi нос, а ёй рассеклi спiну ад плячэй да пояса наўскос. Калi яе ўпiхнулi ў камеру, яна ледзь трымалася на нагах. Усе кiну­лiся да яе, каб падтрымаць, падалi вады. Я больш нiчoгa не паспела ўбачыць, бо ўзялi на допыт мяне. Калi пасля здзекаў кiнулi мяне ў камеру, я таксама ледзь стаяла на нагах i, прыхiнуўшыся да сця­ны, цiха стагнала ад болю. У гэты час Дар'я Пятроўна падышла да мяне i спра­бавала штосьцi гаварыць, але я нiчога не чула, усё гудзела i звiнела ў галаве. Тады Дар'я Пятроўна прыўзняла кашулю, i ўсе ўбачылi на яе спiне суцэльную крывавую рану. Слёзы мае высахлi адразу, я замаў­чала. Дар'я Пятроўна апусцiла кашулю, спакойна стала дапамагаць iншым, выцi­рала кроў, штосьцi гаварыла. У мяне i ця­пер перад вачыма стаiць гэтая спiна. Коль­кi вытрымкi трэба мець, каб так спакойна пераносiць боль, ды яшчэ заспакойваць iншых. Яна ўсяляла бадзёрасць, па-маця­рынску ласкава гаварыла, расказвала пра сябе, пра сваiх родных. Пасля допыту ўсе вельмi мучылiся, з вуснаў нярэдка зрывалiся словы: «За што? За што... Чаму такiя здзекi, мучэннi?».

Дар'я Пятроўна заўсёды разумна i да месца скажа: «Няпраўда, ведаеш за што. За тое, што ты жыць хочаш, за тое, што савецкi чалавек».

У ноч перад расстрэлам нiхто не спаў. Дар'я Пятроўна ўспамiнала сваiх дзяцей, вельмi ганарылася сынамi.

Ранiцай у 4 гадзiны бралi на расстрэл. Дар'я Пятроўна з yciмi развiталася, прасi­ла перадаць, калi хто застанецца ў жы­вых, як усе сябе вялi перад фашыстамi, i з горда ўзнятай галавой выйшла з камеры. Такой яна мне запомнiлася на ўсё жыццё, гэтая простая сялянка.I яшчэ адзiн эпiзод аб мужнасцi i стой­касцi, вялiкай сiле волi простай жанчыны. У камеры была Дзяружына, маладая жан­чына, у якой трое маленькiх дзяцей заста­лося дома. Муж яе памёр перад самай вайной.


I. Л. Радкевiч.В. I. Шарабаўка.
Яе прывялi ў камеру пасля допыту. Яна была вельмi моцна збiта, твар уздуўся, з вуснаў цякла кроў. Хутка да акна камеры (гэта было падвальнае памяшкан­не памешчыцкага дома) падышлi яе дзяў­чынкi. Старэйшай, пэўна, было гадоў 7, малодшай гады 3. Мацi ўбачыла ix, неяк адразу прыняла другi выгляд, выцерла кроў, падышла да акна i стала гаварыць з дзецьмi. Гаварыла ласкава i строга, прасi­ла icцi дадому, старэйшую прасiла гля­дзець за меншымi, быць заўсёды разам. Дзяўчынкi клiкалi мацi з сабою, плакалi, а яна ўсё гаварыла, пераконвала, прасiла. Вiдовiшча было невыносным, усе плакалi. Заспакоеныя словамi мацi, дзецi пайшлi. I тады мацi непрытомная рухнула на пад­логу. Яна ледзь ачуняла. Ранiцай яе рас­стралялi разам з iншымi...

ПАРАДНЯ Бранiслаў Эдуардавiч, н. ў 1915, удзельнiк Расонскага падполля, забiты ў вераснi 1941.

ПАЎЛАЎ Барыс Кафiзавiч, партызан бры­гады «Разгром», загiнуў 21.4.1943, пахаваны ў Смалявiцкiм р-не Мiнскай вобл.

У cпice таксама 4 прозвiшчы Паўленка. Iмёны i ўзрост загiнуўшых невядомы.

ПЕРАПIЧ Вадзiм Яфiмавiч, н. ў 1939, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiлках у в. Папоўка.

ПЕРАПIЧ Ганна Яфiмаўна, н. ў 1941, па­мерла ад голаду ў 1944, пахавана на могiл­ках у в. Папоўка.

ПЯТРОЎСКАЯ Ефрасiння Лукiнiчна, н. ў 1912, член Расонскай падпольнай арганiза­цыi, пасля зверскiх катаванняў расстраляна 16.9.1942 каля возера Расона, пахавана ў Расонах.

РАДКЕВIЧ Галiна Iосiфаўна, н. ў 1914, да вайны працавала настаўнiцай

Расонскай СШ, расстраляна ў 1942.

РАДКЕВIЧ Iociф Лявонавiч, н. ў 1887, да вайны працаваў настаўнiкам Расонскай СШ, забiты ў 1944.

САВЕЛЬЕВА Марыя Сямёнаўна, н. ў 1920, да вайны працавала бухгалтарам райфа, памерла ад тыфу 4.11.1944.

САЛТАН Эдуард Нiчыпаравiч, н. ў 1925, партызан 11-й Калiнiнскай брыгады, быў цяжка паранены i вывезены ў савецкi тыл, памёр ад ран 2.6.1944, пахаваны на могiлках у г. Перм.

CAMAPУKAЎ Павел Фёдаравiч, н. ў 1922, партызан Калiнiнскай брыгады, памёр ад ран 18.1.1943, пахаваны ў Себежскiм р-не Пскоўскай вобл.

САМУЦIН, садоўнiк, забiты ў канцы 1943.

САМУЦIНА, забiта ў канцы 1943.

CIBOXA Васiль Сямёнавiч, партызан бры­гады iмя Ракасоўскага, загiнуў 23.5.1942, пахаваны ў Расонах.

СТАХНО Сяргей Iгнатавiч, н. ў 1904 у в.Замосце Уздзенскага р-на, да вайны праца­ваў начальнiкам зематрада ў Расонах, з 21.9. 1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, мiнамётчык, 25.9.1943 падарваўся на мiне,

пахаваны на могiлках у Расонах.

ЦЭСЦIНА Ганна Мiхайлаўна, н. ў 1924, ваенфельчар 1-й Калiнiнскай брыгады, пра­пала без вестак у 1943.

ШАБЗОВА Усцiння Маркаўна, н. ў 1900, расстраляна ў 1943.

ШAPAБAЎКА Вольга Iльiнiчна, н. ў 1898, да вайны працавала настаўнiцай гiсторыi ў

Расонскай СШ, у 1942 пайшла. за лiнiю фронту, прапала без вестак.

ШAPШHEЎ Iван Паўлавiч, н. ў 1918 у в. Мiхайлавiчы Горацкага р-на Магiлёўскай вобл., да вайны працаваў адказным сакратаром раённай газеты “Сацыялiстычная праца», з 7.7.1942 партызан 3-й Беларускай брыгады, загiнуў 1.5.1943, пахаваны ў роднай вёсцы.

ШЧАМЯЛЕВА Нiна Сямёнаўна, н. ў 1924, з 18.2.1942 разведчыца 15-й Калiнiнскай брыгады, загiнула 15.5.1944 у час пераправы праз раку Сiняя каля в. Сталбова Краснага­родскага р-на Пскоўскай вобл.

ШЧУЦКI Генадзь Фёдаравiч, н. ў 1922, за­гiнуў у 1943.

ЯГОРАНКА Надзея Канстанцiнаўна, н. ў 1926, партызанка Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнула 3.3.1944, пахавана ў Ра­сонах.

ЯЗУТАВА (ЕМЯЛЬЯНАВА) Антанiна Савельеўна, н. ў 1915 у в. Гараватка Полацкага р-на, да вайны працавала галоўным бухгалтарам Альбрахтаўскага сельпо, член Расон­скай падпольнай арганiзацыi, 6.9.1942 арыш­тавана i пасля жорсткiх здзекаў расстраляна каля возера Расона, пахавана ў Расонах.

ЯЗУТАВА Глафiра Савельеўна, н. ў 1930, расстраляна ў 1942.

ЯЗУТАВА Еўдакiя Iванаўна, н. ў 1884, расстраляна ў 1942.

ЯЗУТАЎ Савелiй Iванавіч, н. ў 1890 у в.Гараватка Полацкага р-на, да вайны праца­ваў домакiраўнiком Расонскага камунгаса, член Расонскай падпольнай арганiзацыi, 8.9.1942 арыштаваны i пасля адзекаў расстраляны

16.9.1942 каля возера Расона, пахаваны ў Расонах.

ЯФРЭМЕНКА Сяргей Пятровiч, н. ў 1927, загiнуў ад выбуху авiябомбы.


ЗАВУЛАК САВЕЦКI
Восеню 1941 г. па загаду нямецкага ка­менданта мястэчка Станiславова Отта Ленца ўсё яўрэйскае насельнiцтва Расонскага раёна

i бежанцы з iншых мясцовасцей (большасць з Асвейскага i Дрысенскага раёнаў былой Полацкай вобласцi i з Латвii) былi сагнаны ў гета, абнесенае калючым дротам, з моцнай аховай.

У лагеры быў устаноўлены катаржны рэ­жым, зняволеных акупанты марылi голадам, здзеквалiся i катавалi.

У студзенi 1942 г. зняволеных вывелi на ўскраiну Станiславова i расстралялi. Так за­гiнyлi:

АБРАМЗОН Барыс Залманавiч, н. ў 1910 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Барыс Мендзелевiч, н. ў 1903 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Маня Майсееўна, н. ў 1910 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Мiна Барысаўна, н. ў 1934 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Мойша Бэрлавiч, н. ў 1868 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Муся Барысаўна, н. ў 1939 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Нэхямiтэ Хонаўна, н. ў 1894 у в. Юхавiчы.

АБРАМЗОН Хана Хонаўна, н. ў 1880 у в. Юхавiчы.

ACIHOЎСКАЯ Бэла Майсееўна, н. ў 1924.

ВАРАБЕЙЧЫК Абрам Мойша Янкелевiч, н. ў 1888 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Бacя Хаймаўна, н. ў 1892 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Бэрл Мойшавiч, н. ў 1896 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Голда Вэрлаўна, н. ў 1922 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Гэдаля Абрамавiч, н. ў 1921 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Гэдаля Залманавiч, н. ў 1922 у в. Юхавічы.

ВАРАБЕЙЧЫК Гэля Хонаўна, н. ў 1925 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Двейра Iзраiлеўна, н. ў 1895 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Iцык Бэрлавіч, н. ў 1919 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Лея Залманаўна, н. ў 1894 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Маня Борухаўна, н. ў 1888 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Мойша Абрамавiч, н. ў 1924 у в. Юхавiчы. '

ВАРАБЕЙЧЫК Рувi Iepyxiмaвiч, н. ў 1923 у в. Юханiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Соня Абрамаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Соня Бэрлаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Хона Мойшавіч, н. ў 1891 у в. Юхавiчы.

ВАРАБЕЙЧЫК Янкель Бэрлавiч, н. ў 1923 у в. IОхавiчы.

ГАЛЛЕ Paica Львоўна, н. у 1934 у г. Ленiн­градзе, перад вайной прыехала ў в. Юхавiчы да родных.

ГЕЙЛЕР Малка Абрамаўна, н. ў 1883 у в. Юхавiчы.

ГЕЙЛЕР Метля, н. ў 1888 у в. Гарба­чэва.

ГЕЙЛЕР Файбус, н. ў 1886 у в. Гарба­чэва.

ГЕРШМАН Бэрл Гiршавiч, н. ў 1894 у в. Юхавiчы.

ГЕРШМАН Фрэйдэ Абрамаўна, н. ў 1900 у в. Юхавiчы.

ГIЛЕВIЧ Алтар Мендзелевiч, н. ў 1897 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Геся Хаймаўна, н. ў 1902 у в. Юхавiчы.

ГIЛЕВIЧ Гiрша Саламонавіч, н. ў 1907 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Золда Саламонаўна, н. ў 1926 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Зюня Саламонаўна, н. ў 1929 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Марка Саламонаўна, н. ў 1921 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Раман Гіршавiч, н. ў 1922 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Родэ, н. ў 1885.

ГIЛЕВIЧ Саламон Гiршавiч, н. ў 1935 ,у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Сара Артураўна, н. ў 1903 у в. Клясцiцы.

ГIЛЕВIЧ Таццяна Шаломаўна, н. ў 1925 у в. Юхавiчы.

ГIЛЕВIЧ Шалом Мендзелевiч, н. ў 1896 у в. Юхавiчы.

ДОВIД Апка Арвіевiч, н. ў 1919 у в. Кляс­цiцы.

ДОВIД Арвiй Борухавiч, н. ў 1887 у в. Кляс­цiцы.

ДОВIД Малка Апкаўна, н. ў 1893 у в. Кляс­цiцы.

ДОРФМАН Мордух Абрамавiч, н. ў 1875 у в. Юхавiчы.

ЗАЛМАН Смiран Мееравiч, н. ў 1906 у в. Клясцiцы.

ЗАРХ Бэрл Шмерлавiч, н. ў 1888 у в. Юха­вiчы.

ЗАРХ Гута Залманаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Двойра Борухаўна, н. ў 1880 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Залман Шмерлавiч, н. ў 1890 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Iда Залманаўна, н. ў 1923 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Леў Залманавiч, н. ў 1938 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Рахiль Барысаўна, н. ў 1923 у в. Юха­вiчы.

ЗАРХ Caмyiл Залманавiч, н. ў 1936 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Самуіл Яўсеевiч, н. ў 1870 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Соня Залманаўна, н. ў 1925 у в. Юха­вiчы.

ЗАРХ Фрума Абрамаўна, н. ў 1875 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Фрыда Гутманаўна, н. ў 1895 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Хона Лейбаўна, н. ў 1900 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Эстэр-Рыва Янкелеўна, н. ў 1875 у в. Юхавiчы.

ЗАРХ Яхнэ Барысаўна, н. ў 1925 у в. Юха­вiчы.

ЗАРЭЦКАЯ Гiта Мойшаўна, н. ў 1891 у в. Юхавiчы.

ЗАРЭЦКАЯ Хана Залманаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

ЗАРЭЦКI Давыд Залманавiч, н. ў 1920 у в. Юхавiчы, удзельнiк савецка-фiнляндскай вайны, iнвалiд.

ЗАРЭЦКI Залман Давыдавiч, н. ў 1890 у в. Юхавiчы, да вайны працаваў цесляром.

ЗАРЭЦКI Цалка Залманавiч, н. ў 1923 у в. Юхавiчы.

У cпice таксама 3 прозвiшчы ЗАРЭЦКАЯ (жанчыны, iмёны ix невядомы) i 3 прозвiшчы ЗАРЭЦКI (мужчыны, iмёны ix невядомы).

Усе яны нарадзiлiся ў в. Альбрэхтава.

КАГАН Арон Мiхалевiч, н. ў 1926 у в. Юха­вiчы.

КАГАН Гiндэ Саламонаўна, н. ў 1901 у в. Юхавiчы.

КАГАН Двойра Мiхелеўна, н. ў 1924.

КАГАН Зэлiк Абрамавiч, н. ў 1933.

КАГАН Марыя Абрамаўна, н. ў 1923 у в. Юхавiчы.

КАГАН Mixaiл Янкелевiч, н. ў 1926.

КАГАН Роза Міхелеўна, н. ў 1930.

КАГАН Рыва Абрамаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

КАГАН Фаня Абрамаўна, н. ў 1931 у в. Юхавiчы.

КАГАН Хана Абрамаўна, н. ў 192,5 у в. Юхавiчы.

КАГАН Шыфра Меераўна, н. ў 1885 у в. Юхавiчы.

КАГАН Эма Абрамаўна, н. ў 1929 у в. Юхавiчы.

КАГАН Янкель Лейбавіч, н. ў 1903 у в. Юхавiчы.

У спiсе таксама 2 прозвiшчы КАГАН. Iмёны i ўзpocт загiнуўшых невядомы, нарадзiлi­ся яны ў Расонах.

КАЛМЫКОВА Iрына Самуiлаўна, н. ў 1925 у г. п. Расоны.

КАЛМЫКОВА Лiдаiя Iосiфаўна, н. ў г. п. Расоны.

КАЛМЫКОВА Марыя Самуiлаўна, н. ў 1923 у г.п. Расоны.

КРЭМЕР Аба Майсеевiч, н. ў 1930.

КРЭМЕР Гдаля Майсеевiч, н. ў 1932.

КРЭМЕР Гiрша Майсеевiч, н. ў 1927.

КРЭМЕР Гоца Майсееўна, н. ў 1929.

КРЭМЕР Майсей Абрамавiч, н. ў 1900.

КРЭМЕР Роза Майсееўна, н. ў 1935.

КРЭМЕР Роза Янкелеўна, н. ў 1900.

ЛЕВIН Ошар Юдавiч, н. ў 1923 у в. Юхавi­чы.

ЛЕВIН Юда Барузавiч, н. ў 1897 у в. Юха­вiчы.

ЛЕВIНА Гiнда Ошараўна, н. ў 1893 у в. Юхавiчы.

ЛЕВIНА Mipa Юдаўна, н. ў 1925 у в. Юхавiчы.

ЛЕЙКIН Авель Сiмонавiч, н. ў 1888 у в. Гарбачэва.

ЛЕЙКIН Гаўрэй Анiкавiч, н. ў 1906 у в. Гарбачэва.

ЛЕЙКIН Сiмка Авелевiч, н. ў 1932 у в. Гарбачэва.

ЛIСНЯНСКАЯ Доба Шымонаўна, н. ў 1902 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКАЯ Фрыда Абрамаўна, н. ў 1921 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКАЯ Цыля Юдаўна, н, ў 1902 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКI Абрам Янкелевiч, н. ў 1883 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКI Венiямiн Хаймавiч, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКI Ioсiф Янкелевiч, н. ў 1885 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯКСКI Кусiл Барысавiч, н. ў 1896 у в. Юхавiчы.

ЛIСНЯНСКI Юда Янкелевiч, н. ў 1880 у в. Юхавiчы.

ЛЯХОЎСКАЯ Роза Максiмаўна, н. ў 1921 у в. Клясцiцы.

ЛЯХОЎСКАЯ Сара Максiмаўна, н. ў 1934 у в. Клясцiцы.

МАРКАВА Ханя Самуiлаўна, н. ў 1910 у в. Забор'е.

МАРКАЎ Додзя Шлёмавiч, н. ў 1925 у в. Забор'е.

МАРКАЎ Е. Шлёмавiч, н. ў 1925 у в. За­бор'е.

МАРКАЎ Шлёма Ieceлeвiч, н. ў 1907 у в. Забор'е.

МЕЕРСАН Бася Iзраiлеўна, н. ў 1895 у в. Юхавiчы.

МЕЕРСАН Гдаля Абрамаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

МЕЕРСАН Лiзавета Абрамаўна, н. ў 1923 у в. Юхавiчы.

МЕЙКСАН Блюма Вульфаўна, н. ў 1888 у в. Гарбачзва.

МЕЙКСАН Тэвель Абрамаўна, н. ў 1871 у в. Гарбачэва.

МЕЙКСАН Чэрня, н. ў 1875 у в. Гарбачэва.

МЕЙКСАН Яўсей Абрамавiч, н. ў 1881 у в. Гарбачэва.

МIНЬКОВIЧ Куня Мордухаўна, н. ў 1907 у в. Клясцiцы.

ОКУНЕВА Лiбэ-Роха Борухаўна, н. ў 1894 у н. Юхавiчы.

ПАХАМОЎСКАЯ Гiта Лейбаўна, н. ў 1884 у в. Юхавiчы.

ПЛОТКIН Абрам Мордухавiч, н. ў 1940 у в. Юхавiчы.

ПЛОТКIН Анатоль Шлеймавiч, н. ў 1934 у в. Юхавiчы.

ПЛОТКIН Мордух Абрамавiч, н. ў 1916 у в. Юхавiчы.

ПЛОТКIНА Рыва Самуiлаўна, н. ў 1916 у в. Юхавiчы.

ПЛОТКIНА Рэйза Мордухаўна, н. ў 1888 у в. Юхавiчы.

РАБIНОВIЧ Галiна Зямаўна, н. ў 1940 у в. Юхавiчы.

РАБIНОВIЧ Зяма, н. ў 1916 у в. Юхавiчы.

PAБIHOBIЧ Mixaiл Зямавiч, н. ў 1937 у в. Юхавiчы.

РАБIНОВIЧ Роза Хаiмаўна, н. ў 1918 у в. Юхавiчы.

РАБУХIН Бенц, н. ў 1885 у в. Альбрэх­тава.

РАБУХIН Mixaiл, н. ў 1935 у в. Альбрэхтава.

РАБУХIНА Блюма Бенцаўна, н. ў 1915 у в. Альбрэхтава.

РАБУХIНА Роза Бенцаўна, н. ў 1914 у в. Альбрэхтава.

РАБУХIНА Сара, н. ў 1887 у в. Альбрэхтава.

РУМАК Гiрша Гiршавiч, н. ў 1904 у в. Клясцiцы.

РУМАК Лейба Алтэраўна, н. ў 1915 у в. Клясцiцы.

РУМАК Муся, н. ў 1911 у в. Клясцiцы.

РУМАК Нойман Алтэраўна, н. ў 1915 у в. Клясцiцы.

РУМАК Сiма Ар'еўна, н. ў 1918 у в. Клясцiцы.

РЭЗНIКАЎ Iсак Захаравiч, н. ў 1903 у в. Паўлава.

САКАЛIНСКАЯ Соня, н. ў 1888 у в. Альбрэхтава.

САКАЛIНСКI Арон, н. ў 1881 у в. Альбрэхтава.

У спiсе таксама 4 прозвiшчы САКАЛIН­СКАЯ (жанчыны, iмёны ix невядомы) i 5 про­звiшчаў САКАЛIНСКІ.. Аронавiч (мужчы­ны, iмёны ix невядомы). Усе яны нарадзiлiся ў в. Альбрэхтава.

СВЯРДЛОВА, н. ў 1883 у в. Дворышча.

СВЯРДЛОЎ Файбас Залманавiч, н. ў 1873 у в. Дворышча.

CКIГIH Алтэр Мендзелевiч, н. ў 1900 у в. Юхавiчы.

СКIГIН Вольф Алтэравiч, н. ў 1929 у в. Юхавiчы.

СКIГIНА Геся Вольфаўна, н. ў 1902 у в. Юхавiчы.

СКIГIНА Марыя Алтэраўна, н. ў 1925 у в. Юхавiчы.

СКIГIНА Эма Алтэраўна, н. ў 1925 у в. Юха­вiчы.

СКУЦКIН Хаiм Iсакавiч, н. ў 1929 у в. Юхавiчы.

СКУЦКIНА Дзiна Iсакаўна, н. ў 1926 у в. Юхавiчы.

СКУЦКIНА Хана Лейбаўна, н. ў 1320 у в. Юхавiчы.

CMIPAH Кела Алтэраўна, н. ў 1913 у в. Клясцiцы.

CMIPAH Мендэль, н. ў 1910 у в. Клясцiцы.

СMOTКIH Абрам Iсакавiч, н. ў 1891 у в. Юхавiчы.

СМОТКIН Абрам Нахманавiч, н. ў 1915 у в. Юхавiчы.

СМОТКIН Нафтолi-Герц Нахманавiч, н. ў 1924 у в. Юхавiчы.

СМОТКIН Нахман Рувiмавiч, н. ў 1891 у в. Юхавiчы.

СМОТКIНА Брайна Залманаўна, н. ў 1900 у в. Юхавiчы.

СMOTKIHA Зэлда Абрамаўна, н. ў 1894 у в. Юхавiчы.

СМОТКIНА Наталля Абрамаўна, н. ў 1937 у в. Юхавiчы.

СМОТКIНА Рахiль Нахманаўна, н. ў 1929 у в. Юхавiчы.

СМОТКIНА Ульяна Сцяпанаўна, н. ў 1907 у в. Юхавiчы.

СМОТКIНА Фэйга Iахманаўна, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

СОРКIНА Доба Янкелеўна, н. ў 1880 у в. Юхавiчы.

СОРКIНА Лея Янкелеўна, н. ў 1886 у в. Юхавiчы.

СОРКIНА Рыве-Эстар Янкелеўна, н. ў 1883 у в. Юхавiчы.

СУЛЬМАН Берка, н. ў 1886 у в. Альбрэх­тава.

СУЛЬМАН Iзраiль, н. ў 1881 у в. Альбрэх­тава.

СУЛЬМАН Мендэль, н. ў 1888 у в. Аль­брэхтава.

СУЛЬМАН Фаня Беркаўна, н. ў 1926 у в. Альбрэхтава.

У спiсе таксама 5 прозвiшчаў СУЛЬМАН (iмёны загiнуўшых невядомы, двое з ix нара­дзiлiся ў Pacoнаx, трое ў в. Альбрэхтава).

УСТРАЙХ Мацвей, н. ў 1923 у в. Альбрэх­тава.

У спice таксама 2 прозвiшчы УСТРАЙХ (iмёны загiнуўшых невядомы, нарадзiлiся яны ў в. Альбрэхтава).

ХАЦКЕЛЬ, н. ў в. Альбрэхтава.

XITPOBA Голда Iзраiлеўна, н. ў 1885 у в. Юхавiчы.

XITPOBA Двойра Мiхалаўна, н. ў 1888 у в. Юхавiчы.

XITPОЎ Абрам Хаiмавiч, н. ў 1925 у в. Юхавiчы.

XITPОЎ Гiрша Хаiмавiч, н. ў 1927 у в. Юхавiчы.

XITPОЎ Iзраiль Лейбавiч, н. ў 1911 у в. Юхавічы.

XITPOЎ Лейба Янкелевiч, н. ў 1885 у в. Юхавiчы.

XITPОЎ Хаiм-Бенц Янкелевiч, н. ў 1875 у в. Юхавiчы.

XITPOЎ Янкель Хаiмавiч, н. ў 1914 у в. Юхавiчы.

ЦАЛКО Смiран Мееравiч, н. ў 1901 у в. Клясцiцы.

ШЛЕЙФМАН Уладзiмiр Барысавiч, н. ў Ле­нiнградзе, перад вайной прыехаў да родных у в. Юхавiчы.

ШЧАДРОВА Mipa, н. ў в. Iзабылiна.

ЭСТЭРКIНА Шыфра Янкелеўна, н. ў 1890 у в. Юхавiчы.

ЯХНОВIЧ Барыс Iосiфавiч, н. ў 1935 у в. Юхавiчы.

ЯХНОВIЧ Роза Барысаўна, н. ў 1914 у в. Юхавiчы.

ЯХНОВІЧ Яфiм Іосіфавіч, н. ў 1937 у в. Юхавiчы.

У г. п. Расоны былi расстраляны таксама 8 яўрэйскiх сем'яў з польскiх гарадоў Варша­ва i Пултуск - усяго 33 чалавекi, якiя знай­шлi прытулак у Юхавiчах у 1939 г.


РАСОНСКI ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

ВЕСКА ACIHHIКI


БОНДАРАВА Вера Сямёнаўна, н. ў 1932, памерла 1.5.1942 ад шкарлятыны.

БОНДАРАЎ Мiкалай Сямёнавiч, н. ў 1930, памёр 20.4.1942 ад шкарлянтыны.

БОНДАРАЎ Сямён Дзяменцьевiч, н. ў 1889, забiты ў лiстападзе 1943.

ГАНЧАРОЎ Васiль Карпавiч, н. ў 1887, па­мёр ад тыфу ў студзенi 1944.

ЕМЯЛЬЯНАВА Аляксандра Андрэеўна, н. ў 1904 на ст. Алешча Полацкага р-на, жыла ў в. Aciннiкi, памерла ад тыфу 19.1.1944, паха­вана на могiлках у в. Межава.

ЕМЯЛЬЯНАВА Лiдзiя Аляксандраўна, н. ў 1937, з сям'ёй была вывезена ў Латвiю, па­мерла ад голаду ў 1945, пахавана на могiлках у в. Межава.

ЕМЯЛЬЯНАЎ Мiкалай Аляксандравiч, н. ў 1939, з сям'ёй быў вывезены ў Латвiю, памёр ад голаду i хвароб у 1944.

ЗЯНЬКОВА Лiлiя Сямёнаўна, н. ў 1936, расстраляна ў снежнi 1943 каля в. Фамiно.

ЗЯНЬКОВА Марыя Паўлаўна, н. ў 1892, расстраляна ў снежнi 1943 каля в. Фамiно.

ЗЯНЬКОЎ Сямён, аднаасобнiк, расстраля­ны ў 1943.

КАВАЛЕЎСКI Mixaiл Пiлiпавiч, разведчык Калiнiнскай брыгады, захоплены ў палон 9.9.1943 пры вяртаннi з баявога задання i закатаваны.

КАВАЛЕЎСКI Пiлiп, н. ў 1883, да вайны працаваў на чыгунцы, расстраляны ў лютым 1943.

КАЗЛОЎСКАЯ Настасся, н. ў 1875, забiта i спалена ў хаце ў лiстападзе 1943.

ЛЯШЧЫНСКІ Iван Фёдаравiч, н. ў 1890, забiты ў лiстападзе 1943.

МАЛЕЦКАЯ Mixaлiнa, расстраляна ў лютым 1943.

МАСЛОЎСКI Генадзь Апанасавiч, н. ў 1923, з 25.8.1942 партызан 1-й Калiнiнскай брыга­ды, загiнуў 10.4.1944, пахаваны ў Расонах.

РУБIС Андрэй Сяргеевiч, н. ў 1888, у час карнай экспедыцыi ў снежнi 1943 быў схопле­ны ў лесе i накiраваны ў г. Iдрыца Пскоўскай вобл., прапаў без вестак.
ВЕСКА ВЕЛЛЕ
Вёска Велле знаходзiлася за 1,5 км на захад ад в. Ушчалёпкi. 9 лютага 1943 г. нямецка-­фашысцкiя акупанты ўварваліся ў вёску. Усiм жыхарам было загадана сабрацца ў хаце Прохара Самусёнка на допыт. Прыйшло 77 чалавек, пераважна жанчыны i старыя. Пасля допыту ўcix адпусцiлi дамоў з умовай,

што праз 3 гадзiны ўсе разам з дзецьмi з'явяцца на паўторны допыт. Праз 3 гадзiны жыхары сабралiся зноў. Фашысты выбралi па спiсе 74 чалавекі, адвялi ix у калгасны хлеў i спaлiлi. Карнiкi спалiлi i вёску, 22 двары. Пac­ля вайны вёска не адрадзiлася. На яе месцы ў 1965 г. насыпаны курган, на вяршынi якога пастаўлена стэла. Вёска ўвекавечана ў мемарыяльным комплексе Хатынь. Так загiнулi:

БАБКОВА АлiНа Iосіфаўна, н. ў 1928.

БАБКОВА Аляксандра Мікалаеўна, н. ў 1900.

БАБКОВА Аляксандра Яфiмаўна, н. ў 1885.

БАБКОВА Валянцiна Iосiфаўна, н. ў 1942.

БАБКОВА Валянцiна Iосiфаўна, н. ў 1942.

БАБКОВА Вера Мiронаўна, н. ў 1887.

БАБКОВА Вера Сцяпанаўна, н. ў 1901.

БАБКОВА Кацярына Фёдараўна, н. ў 1930.

БАБКОВА Лiдзiя Лук'янаўна, н. ў 1922.

БАБКОВА Марыя Iосіфаўна, н. ў 1914.

БАБКОВА Марыя Рыгораўна, н. ў 1902.

БАБКОВА Надзея Iосiфаўна, н. ў 1933.

БАБКОВА Тамара Фёдараўна, н. ў 1927.

БАБКОВА Ядвіга Iociфaўнa, н. ў 1930.

БАБКОЎ Анатоль Iociфaвiч, н. ў 1940.

БАБКОЎ Iосіф Iосiфавiч, н. ў 1938.

БАБКОЎ Лук'ян Якiмавiч, н. ў 1881.

БАБКОЎ Пётр Iосiфавiч, н. ў 1934.

БАБКОЎ Сяргей Лук'янавiч, н. ў 1933.

БЯЛЯЕВА Любоў Мiкалаеўна, н. ў 1939.

БЯЛЯЕВА Марыя Мixалаеўна, н. ў 1936.

БЯЛЯЕВА Фядора Аляксандраўна, н. ў 1895.

БЯЛЯЕЎ Вiктар Якаўлевiч, н. ў 1928.

БЯЛЯЕЎ Генадзь Пятровiч, н. ў 1332.

БЯЛЯЕЎ Пётр Мiкалаевiч, н. ў 1942.

БЯЛЯЕЎ Уладзiмiр Якаўлевiч, н. ў 1929.

BAPПУЛЕBA Фёкла Iванаўна, н. ў 1887.

ВАРПУЛЁЎ Мікалай Рыгоравiч, н. ў 1893.

ГРАЧУХА Ганна Мартынаўна, н. ў 1887.

ГРАЧУХА Нiна Аляксееўна, н. ў 1925.

ГРЫГОР'ЕВА Аксiння Аляксееўна, н. ў 1878.

ГРЫГОР'ЕВА Лідзiя Рыгораўна, н. ў 1930.

ГРЫГОР'ЕВА Любоў Iгнатаўна, н. ў 1898.

ГРЫГОР'ЕВА Марыя Гаўрылаўна, н. ў 1899.

ГРЫГОР'ЕВА Надзея Фёдараўна, н. ў 1926.

ГРЫГОР'ЕВА Ніна Фёдараўна, н. ў 1930.

ГРЫГОР'ЕВА Праскоўя Baciлeўна, н. ў 1904.

ГРЫГОР'ЕВА Paica Фёдараўна, н. ў 1935.

ГРЫГОР'ЕВА Taica Фёдараўна, н. ў 1936.

ГРЫГОР'EЎ Аляксандр Фёдаравіч, н. ў 1942.

ГРЫГОР'ЕЎ Аляксей Фёдаравiч, н. ў 1933.

ГРЫГОР'EЎ Васiль Аляксандравiч, н. ў 1897.

ГРЫГОР'EЎ Iван Фёдаравiч, н. ў 1928.

ГРЫГОР'ЕЎ Н. Фёдаравiч, н. ў 1930.

ГРЫГОР'EЎ Фёдар Алякееевiч, н. ў 1897.

IЛЫНЕЦ Валерый Фёдаравiч, н. ў 1942.

ЗАРУБАЕВА Марыя Філiмонаўна, н. ў 1883.

КАНУРОВА Iрына Пятроўна, н. ў 1900.

КАНУРОВА Лiдзiя Пятроўна, н. ў 1923.

КАНУРОЎ Васiль Пятровiч, н. ў 1929.

КАНУРОЎ Сяргей Пятровiч, н. ў 1935.

КАНЮШЭЎСКАЯ Алiна Данатаўна, н.ў 1922.

КАНЮШЭЎСКАЯ Палiна Данатаўна, н. ў 1931.

КАНЮШЭЎСКАЯ Юзэфа Ягораўна, н. ў 1889.

КАНЮШЭЎСКI Данат Кавстанцiнавiч, н. ў 1881.

КАНЮШЭЎСКI Яўген Данатавiч, н. ў 1928.

КЛАЧКОВА Надзея Васiлеўна, н. ў 1906.

КЛАЧКОВА Таццяна Харытонаўна, н. ў 1930,

КЛАЧКОЎ Яўген Харытонавiч, н. ў 1933.

КУЛЬКIН Вальдэмар Уладзiмiравіч, н. ў 1933.

КУЛЬКIНА Лiма Уладзiмiраўна, н. ў 1941.

КУЛЬКIНА Mipa Уладзiмiраўна, н. ў 1936.

КУЛЬКIНА Hiнa Аляксееўна, н. ў 1911.

ЛОГIНАЎ Iван Архiпавiч, н. ў 1932.

ЛЯШЧЫНСКАЯ Марыя Сяргееўна, н. ў 1881.

ЛЯШЧЫНСКI Васiль Сцяпанавiч, н. ў 1873.

ЛЯШЧЫНСКI Вiктар, н. ў 1933.

РАМАНАВА Марыя Еўдакiмаўна, н. ў 1922.

САВIТКОВА Аляксандра Якiмаўна, н. ў 1885.

САВIТКОВА Марыя Аляксандраўна, н. ў 1922.

CABITКOЎ Аляксандр Якаўлевiч, н. ў 1880.

ФЯДОТАВА Вольга Канстанцiнаўна, н. ў 1936.

ФЯДОТАВА Ганна Дзямiдаўна, н. ў 1908.

ФЯДОТАВА Зінаiда Канстанцiнаўна, н. ў 1933.

ФЯДОТАЎ Вiктар Канстанцiнавiч, н. ў 1937.

ФЯДОТАЎ Мiкалай Канстанцiнавiч, н. ў 1939.ФЯДОТАЎ Павел Кавстанцiнавiч, н. ў 1934.

ШПАКОЎСКАЯ Адэля Iociфaўнa, н. ў 1895.

ШПАКОЎСКАЯ Ядвiга Iосiфаўна, н. ў 1920.

ШПAКOЎСКАЯ Янiна Паўлаўна, н. ў 1927.

ШПAКOЎСКI Павел Iociфaвiч, н. ў 1898.

ШУМСКАЯ Настасся Андрэеўна, н. ў 1868.

ШУMCКI Амос Ягоравiч, н. ў 1873.


Курган на месцы спаленай вёскi Велле.


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка