Контрольная работа по предмету «История Великой Отечественной войны советского народа
Дата канвертавання27.03.2016
Памер157.88 Kb.
Пояснительная записка для студентов дистанционной формы обучения

Контрольная работа по предмету «История Великой Отечественной войны советского народа (в контексте Второй мировой войны)» выполняется только в электронном виде на русском или белорусском языке в объеме 10-12 листов формата А4 через 1,5 интервала, 14 шрифтом, в формате .doc. Номер темы контрольной работы должен соответствовать двум последним цифрам зачетной книжки студента. Всего тем в курсе – 17, следовательно, студент с номером зачетной книжки 18 выполняет работу под № 1, 19 – № 2 и т.д. Выполненная работа высылается на адрес электронной почты тьютора на проверку (проверяется в течении 14 дней).

Работа включает титульный лист (образец в деканате), план, введение, ответы на поставленные вопросы, заключение. Обязательно указать список использованных источников в конце работы на отдельном листе.

Зачет студент может сдать при условии, если контрольная работа зачтена, о чем придет уведомление от тьютора. Список вопросов для сдачи зачета по предмету «История Великой Отечественной войны советского народа (в контексте Второй мировой войны)» прилагается.Пытанні да заліку па прадмету «Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» на 2010/2011 вучэбны год

 1. Актуальнасць і неабходнасць вывучэння Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай вайны.

 2. Міжнароднае становішча ў свеце ў 30 х гадах XX ст. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы.

 3. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г.

 4. Савецка-германскія адносіны ў канцы 30 х гадоў XX ст. Сакрэтны пратакол да савецка-германскага дагавора аб ненападзенні ад 23 жніўня 1939 г.

 5. Пачатак Другой сусветнай вайны, яе прычыны і характар.

 6. Уступленне войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны у верасні 1939 г. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 7. Становішча ў заходніх рэгіёнах Савецкага Саюза ў 1939 – 1940 гг. СССР і краіны Балтыі. Савецка-фінская вайна.

 8. Акупацыя Германіяй краін Еўропы ў 1939 – 1940 гг. Пачатак руху антыгерманскага Супраціўлення. Падрыхтоўка Германіяй плана “Барбароса”.

 9. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Падрыхтоўка краіны да абароны: дасягненні і пралікі.

 10. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне Германіі на СССР і яе мэты ў вайне. Мабілізацыя сіл на адпор ворагу.

 11. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам – восенню 1941 г.

 12. Абарона Беларусі і яе акупацыя гітлераўскімі войскамі.

 13. Бітва пад Масквой, яе ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне. Крах плана “маланкавай вайны”.

 14. Ваенна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на захопленых нямецка-фашысцкімі акупантамі тэрыторыях. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.

 15. Дзейнасць беларускіх калабарацыяністаў.

 16. Партызанская барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

 17. Падпольны рух супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

 18. Дзейнасць ваенных фарміраванняў Арміі Краёвай і Арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 19. Пашырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны (1942 – 1943 гг.). Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор’і і на Ціхім акіяне.

 20. Сталінградская і Курская бітвы. Дзейнасць савецкага тылу. Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнах.

 21. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Беларуская наступальная аперацыя “Баграціён”.

 22. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 1944 г.

 23. Адкрыццё другога фронту. Заключныя аперацыі Чырвонай Арміі ў Еўропе. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі.

 24. Разгром Квантунскай арміі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.

 25. Крыніцы перамогі, вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

ТЭМАТЫКА КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПА ПРАДМЕТУ «Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)»

Тэма 1. Міжнароднае становішча ў Еўропе напярэдадні Другой сусветнай вайны (1933 – 1939 гг.)

1. Сутнасць прадваеннага палітычнага крызісу.

2. Барацьба СССР за стварэнне калектыўнай бяспекі ў Еўропе.

3. Савецка-германскія адносіны ў канцы 30-х гг. XX ст. Дагавор аб ненападзенні ад 23 жніўня 1939 г.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Літвін А. Пакт Рыбентропа – Молатава і Беларусь // Матэрыялы па гісторыі Беларусі / Пад агул. рэд. М.П.Касцюка. – Мн.: Нац. інстытут адукацыі, 1997. – С. 177–183.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі.

1. Прычыны і пачатак Другой сусветнай вайны, яе характар.

2. Вынікі ўстулення войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі. Палітычныя і сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні пасля аб’яднання з БССР. (1939-1941 гг.)

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Мацко А., Кобяк С. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР – акт гістарычны і справядлівы.–Мн., 1989.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 3. Акупацыя Германіяй краін Еўропы (1940 – чэрвень 1941 г.).

1. Пашырэнне германскай акупацыі ў Еўропе.

2. Вынікі агрэсіі Германіі на Балканах.

3. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана “Барбароса”.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 4. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.

1. Дзейнасць савецкага кіраўніцтва па падрыхтоўцы краіны да абароны: дасягненні і пралікі. Заходняя Асобая ваенная акруга.

2. Роля грамадскіх арганізацый ў ваенна-патрыятычнай і абаронна-масавай рабоце напярэдадні вайны.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 5. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.

1. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза.

2. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў па мабілізацыі сіл і сродкаў краіны для барацьбы з агрэсарам.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 6. Баявыя дзеянні на франтах у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны.

1. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Гераізм савецкіх воінаў.

2. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны няўдач Чырвонай Арміі леіам-восенню 1941 года.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Долготович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. – Мн.: Полымя, 1994.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 7. Ваенныя дзеянні і міжнародная сітуацыя ў канцы 1941 – пачатку 1942 гг. Зрыў плана маланкавай вайны.

1. Ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне разгрома нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой.

2. Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі. Сутнасць Вашынгтонскай дэкларацыі 26 дзяржаў. (01.01.1942 г.)

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Коршук В.К. Забвению не подлежит // Беларуская думка. – 2000. -№ 4.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 8. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.

1. Ваенна-эканамічнае і палітычнае становішча на захопленых тэрыторыях. Сутнасць нямецка-фашысцкага акупацыйнага рэжыму.

2. Беларускі калабарацыянізм.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Акупацыя: Злачынныя мэты – злачынныя сродкі // На скрыжаванні думак: Вучоныя аб “белых плямах” гісторыі Беларусі / Склад. Бараноўскі Я.І. – Мн.: Беларусь, 1990.

6. Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944): Зб. / Пад агул. рэд. У.М.Міхнюка. – Мн.: БелНДЦДААС, 1995.

7. Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. – мн.: Наука и техника, 1995.

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 9. Партызанская барацьба на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944 гг.).

1. Станаўленне і развіццё партызанскага руху на акупанаванай тэрыторыі Беларусі. Арганізацыя і структура.

2. Формы барацьбы партызан супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, іх баявыя дзеянні. “Рэйкавая вайна” і яе мэты.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Всенародное партизанское движение а Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / Ред. А.Т.Кузьмин, И.Е.Авхимович и др. -Мн., 1967.

6. Зялінскі П.І., Котаў А.І. Гераічная Беларусь. – Мн.: Універсітэцкае, 1994.

7. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 10. Падпольная антыфашысцкая дзейнасць на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 1941-1944 гг.

1. Партыйнае, камсамольскае антыфашысцкае падполле на тэрыторыі Беларусі. Арганізацыйная структура і склад.

2. Складанасці і цяжкасці падпольнай барацьбы.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Мінскае антыфашысцкае падполле / Бараноўскі Я.І., Кнацько Г.Дз., Антановіч Т.М. і інш.–Мн.: Беларусь, 1995.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 11. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта (1942-1943 гг.).

1. Сталінградская і Курская бітвы, іх палітычнае і ваенна-стратэгічнае значэнне.

2. Тэгеранская канферэныя і яе роля ва ўмацаванні антыгітлераўскай кааліцыі.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 12. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (восень1943 – лета 1944 гг.).

1. Пачатак вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Першыя мерапрыемствы па аднаўленню народнай гаспадаркі.

2. Ажыццяўленне ваеннай аперацыі “Баграціён”. Яе вынікі і гістарычнае значэнне.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Лемешонок В.И. Идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.–Мн.: Беларусь, 1988.

6. Тимохович И.В. Битва за Белоруссию (1941–1944).–Мн.: Беларусь, 1994.

7. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 13. Савецкі тыл ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

1. Перабудова ўсёй эканомікі краіны на ваенны лад: задачы, цяжкасці, вынікі.

2. Працоўны гераізм народа. Роля працаўнікоў тыла ў справе перамогі над ворагам.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Олехнович Г.И. Трудящиеся Белоруссии – фронту.–Мн.: БГУ, 1972.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 14. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны.

1. Адкрыццё Другога фронта. Вызваленне Чырвонай Арміяй краін Еўропы.

2. Берлінская аперацыя. Разгром германскай арміі. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 15. Вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.

1. Бессмяротны подзвіг і гістарычны ўклад беларускага народа ў перамогу над фашызмам.

2. Крыніцы перамогі. Вынікі і ўрокі Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Иоффе И. Ах, война, что наделала подлая: О потерях Беларуси в Великой Отечественной войне // Беларуская думка. – 2000. - № 8.

6. Шарапа А., Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай вайне // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996.-№ 2.

7. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 16. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.

1. Прычыны удзелу СССР ў вайне з Японіяй. Ход баявых дзеянняў на Усходзе.

2. Разгром Квантунскай Арміі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.

Тэма 17. Міжнародныя канферэнцыі кіраўнікоў краін-саюзніц у гады Другой сусветнай вайны.

1. Тэгеранская канферэнцыя, яе асноўныя рашэнні.

2. Крымская (Ялцінская) канферэнцыя, яе рашэнні і значэнне.

3. Берлінская (Падсдамская) канферэнцыя, абмеркаванне і прыняцце рашэнняў аб асноўных праблемах паслеваеннага ўладкавання свету.

Літаратура:

1. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мн., 2007. Ч.2. с. 217-279.

2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 : Энцыклапедыя. Мн., 1990.

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны: курс лекцый) Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.- Мн., 2004.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.1–6.–Мн., 1991-2001.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка