Konstanciński dom kultury
Дата канвертавання19.04.2016
Памер18.7 Kb.
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY

ul. Jaworskiego 18, 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel./fax 22 754 47 23, kom. 515 139 191

www.konstancinskidomkultury.pl e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl
Regulamin uczestnictwa w zajęciach KDK
w sezonie 2012/2013I. WARUNKI UCZESTNICTWA w zajęciach
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KDK przy ulicy Sobieskiego 6,

Jaworskiego 18 i Jaworskiego 24 jest:


 - podpisana przez rodzica/opiekuna deklaracja uczestnictwa

- uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem KDK przed rozpoczęciem zajęć


II. PŁATNOŚCI za zajęcia

 1. Wysokość opłat za zajęcia w KDK reguluje cennik znajdujący się

w sekretariatach Domu Kultury.

 1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Opłaty wnoszone są do 5-go dnia każdego miesiąca.

 3. Opłat można dokonywać:

- przelewem na konto bankowe KDK: 91 8002 0004 0200 1544 2002 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć)

- w sekretariacie KDK przy ulicy Jaworskiego 18 i Sobieskiego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 1. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.

 2. Uczestnikom sekcji przysługują następujące zniżki:

20%--20% dla 1 osoby z rodzeństwa,

- 20 % dla uczestników co najmniej dwóch sekcji. Oferta dotyczy drugiej i następnych wybranych sekcji. W przypadku rezygnacji z innych wybranych sekcji i pozostaniu przy jednej, zniżki przestają obowiązywać.- 50 % karta dużej rodziny na mocy uchwały nr 184/VI/20.2012 Rady Miejskiej dnia 1.02.2012 w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodzin wielodzietnych w gminie Konstancin-Jeziorna

 1. Zniżki nie mogą być łączone i nie obejmują: lektoratów języków obcych, nauki gry na gitarze, nauki gry na instrumentach klawiszowych, nauki gry na perkusji, Młodzieżowe Studio Piosenki (poza kartą dużej rodziny)

 2. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

 3. Zawieszenie pobierania składek w czasie trwania roku szkolnego następuje wyłącznie

w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć z miesięcznym wypowiedzeniem.

 1. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat

w przypadku trudnej sytuacji materialnej na podstawie zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej wydanego na prośbę zainteresowanego.

 1. Zniżki, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach KDK, będą stosowane pod warunkiem uiszczenia opłat w terminie.

 2. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.


III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora lub Kierownika miejscu,

w godzinach pracy KDK przy ulicy Jaworskiego 18 , Jaworskiego 24 i Sobieskiego 6

 1. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora, Kierownika lub instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć indywidualnych (gitara, instrumenty klawiszowe). Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikiem.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

 3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób

( z wyjątkiem zajęć indywidualnych, nauki języka angielskiego). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, instruktor – po konsultacji z Dyrektorem lub Kierownikiem może podjąć decyzję o usunięciu zajęć z ofert KDK.

 1. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

 2. W sytuacjach spornych, informacji o płatności za zajęcia udziela Dyrektor lub Kierownik.

 

V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANE ZAJĘCIA


 1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynki KDK.

 2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik KDK.

 4. W sytuacjach łamania niniejszych zasad, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z pracowni lub uczestnictwa w zajęciach.

VI. POZOSTALE POSTANOWIENIA


 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika KDK.

  

 1. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez KDK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości KDK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка