Конкурсе «Лучший читатель детских книг»
Дата канвертавання30.04.2016
Памер167.18 Kb.
прямоугольник 57
Гомельская городская

централизованная

библиотечная система


Путеводитель

по книжным маршрутам

Гомель, 2013

Дорогой друг!

Мы предлагаем тебе принять участие в конкурсе «Лучший читатель детских книг».

Прежде всего, прочитай следующие книги:

Раіса Баравікова «Казкі астранаўта»,

Іван Сяркоў «Мы з Санькам у тыле ворага»,

Васіль Ткачоў «Незвычайны дыктант»,

Елена Турова «Рыжик в Зазеркалье»,

Аркадий Гайдар «Тимур и его команда»,

Виталий Губарев «Королевство кривых зеркал»,

Андрей Платонов «Юшка»,

Виктор Драгунский «Денискины рассказы»,

Юрий Коваль «Приключения Васи Куролесова»,

Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».
Постарайся ответить на вопросы, которые ты найдешь в путеводителе. Когда будешь готов, попроси, чтобы правильность твоих ответов проверил библиотекарь.

Маршрут па кнізе Раісы баравіковай

«Казкі астранаўта»
1. Ад імя каго вядзецца расповед у «Казках астранаўта»?

(Сымона, астранаўта-біёлага)

2. Дзе знаходзіўся касмадром беларусаў?(у нізінцы за Раўбічамі)

3. Чаго беларусы былі такімі прагнымі да розных сенсацый? Ледзь не ўвесь космас аблёталі!(Чым больш сенсацыйных адкрыццяў беларусы робяць, тым больш людзей ведаюць пра Беларусь. «У садах Семіраміды – няўтульна!»).

4. Як стракозы баранілі сваю планету?(Пры дапамозе гіпнозу.

«Дазорац-Уладар з планеты Пясчаных Ураганаў»)

5. Чым адрозніваліся зямляне ад сваіх двайнікоў з Зямлі-2?(Ліловым ззяннем у вачах, яны ніколі не спалі і былі несмяротныя. «Зямля-2»)

6. Як Арцём і Алік апынуліся ў старажытным Вавілоне?(Залезлі ў залатое Вуха з сузор'я Шаляў.

«У садах Семіраміды – няўтульна!»)

7. З дапамогай чаго Арцём апынуўся ў мінулым?(Кампакт-дыска ад зялёнага Дрэйка.

«Лён-Лянок, альбо Кампакт-дыск ад зялёнага Дрэйка»)

8. Навошта ён адправіўся туды зноў?(Каб перадаць Лянку насенне лёну.

«Лён-Лянок, альбо Кампакт-дыск ад зялёнага Дрэйка»)

9. У каралеўстве Бычыны хвост Сымон уратаваў ліліпутку ад дзікай кошкі. Якую ўзнагароду ён атрымаў ад караля за свой учынак?(Ордэн – чаканку на якой быў Кастусь Каліноўскі.

«Стужка ордэнская»)

10. Кім на самой справе аказаўся

«экзэмпляр незямнога жыцця» Мым?

(Мыквік – нашчадак вельмі старажытнай іншапланетнай цывілізацыі. «Цудоўны, амаль зямны хлопчык»)

Маршрут па кнізе Івана Сяркова

«Мы з Санькам у тыле ворага»
1. Чый ліст і да каго цытуецца ніжэй: «Я жыў-здароў, чаго і вам жадаю, хаця сербануў усякага: і выходзіў з акружэння, і двойчы ледзь не трапіў у палон, і пад Масквой ледзь танк мяне не затаптаў»?

(Іванаў бацька пісаў сваім родным са шпіталя.)

2. Як вядома, у аповесці “Мы з Санькам у тыле ворага” апавядальнікам усяго ўбачанага і перажытага з’яўляецца хлопчык Іван. Што канкрэтна даведаліся вы пра яго з першых старонак кнігі?(Івану споўнілася прыкладна дзесяць-адзінаццаць гадоў, бо перад вайной ён перайшоў у 4-ты клас. Сябраваў са сваімі аднакласнікамі і адногодкамі, асабліва з Санькам Макавеем.)

3. Уяўленні Івана Сырцова пра фронт і партызанскі атрад былі наіўнымі. Цікава, а што ведаў хлопчык наогул пра вайну?(«Што такое вайна, я ведаю. Вайна – гэта калі бацьку прыносяць з сельсавета павестку, каб ён хуценька збіраўся ў нейкі там ваенкамат. Тут маці пачынае плакаць, збіраць торбу. Бабуля таксама ходзіць па хаце з кута ў кут і гаворыць, што якой толькі пошасці на чалавека не прыдумаюць. I ў мяне шкрабаюць на душы кошкі, але я трымаюся, каб не заплакаць. Я мужчына»)

4. Нянавісць у падлеткаў пачынае перарастаць у адзінае жаданне – помсціць. Усе іх думкі, розум, кемлівасць скіраваны на тое, каб хоць чым-небудзь нашкодзіць няпрошаным чужынцам. Успомніце і раскажыце, як хлопчыкі помсцілі ворагам.(Іван і Санька разам з Міцькам Малахам пабілі ў сельмагу бутэлькі, у праўленні калгаса раструшчылі пішучую машынку, каб усё гэта не засталося фашыстам. Хлапчукі хацелі выдраць цвіком вочы на партрэце Гітлера. Схавалі дома кніжкі са школьнай бібліятэкі, каб пасля вайны вярнуць іх назад.)

5. 3 набліжэннем вайны некаторыя жыхары вёскі збіраліся ісці ў бежанцы (шылі торбы, пяклі і сушылі на “чорны” дзень хлеб), каб уратавацца ад акупантаў. Бабуля Матрона адмовілася: «А я чаго пайду ў белы свет са сваёй хаты? У тую вайну, калі прыйшлі немцы, я не адступала і зараз не буду. Не дажывуць яны да таго дня, каб я ім усё кінула-рынула». Чаму старая вырашыла застацца з сям'ёю дома? Што можна сказаць пра такое яе рашэнне?(Гэтая жанчына не збіралася падавацца ў бежанства, бо адчувала сябе гаспадыняй на сваёй зямлі. Яна ўжо ведае з мінулай вайны, як трэба паводзіць сябе ў час акупацыі, таму назапашвае збожжа, бульбу і ўсё хавае, каб не знайшлі ворагі. Мудрасць, практычнасць, кемлівасць выявіліся ў яе характары. Старая жыве адной мэтай – уратаваць сям'ю ад голаду, холаду, смерці.)
6. Мы ведаем, што Івану не заўсёды падабаліся ўчынкі бабулі. Ён бывае абураны, здзіўлены, калі яна паддобрываецца да немцаў, імкнецца ўлагодзіць іх. Чаму так паводзіць сябе старая?

(Паводзіць яна сябе так дзеля таго, каб зберагчы дзяцей, выжыць у экстрэмальных умовах. Адкрыта, дэманстратыўна змагацца з акупантамі ёй не пад сілу, таму яна не ўхваляе бескампраміснасць дачкі і ўнука: «Дурны ты са сваёй маткай разам. Каб разумнымі былі, не лезлі б дарма на ражон»)
7. У кнізе «Мы з Санькам у тыле ворага» часта сустракаюцца эпізоды, калі бабуля Матрона сварыцца на Івана, пагражае адлупцаваць яго. Можа нават скласціся ўражанне, што яна ліхі чалавек, не любіць унука. Ці так гэта?
(Бабуля дужа трывожыцца за хлопчыка, любіць яго. Яна хоча, каб Іван рос сумленным, добрым і спагадлівым чалавекам. І самае галоўнае – каб застаўся жывым.)

Маршрут па кнізе Васіля Ткачова

«Незвычайны дыктант»

1. «А ты, дзядуля, пасядзі, - сказаў ён.- Табе цяжка. Каб у цябе было дзве рукі, як у мяне, ты тады б мне дапамог… А такі канфуз з кожным можа здарыцца.». Які ж канфуз адбыўся з Максімкавым дзедам?(Талерка разбілася, калі дзядуля мыў посуд. «Канфуз»)

2. Калі сябры прышлі наведаць Міколку ў бальніцу ён заснуў, як яны яго павіншавалі з Новым годам?(Вытапталі на снезе віншаванне

«Міколка! З Новым годам! Папраўляйся! Чакаем!». «Пісьмо»)

3. Як Юраська памірыў задзір вараб’ёў, калі яны ўчынілі бойку за хлебную скарыначку?(Сыпануў ім жменю круп. «Задзіры»)

4. Якая птушка з’яўляецца «паштальёнам без сумкі» на думку дзядулі Янкі? (Сінічка.«Сінічка-паштальён»)

5. Чаму Алесь сказаў тату: «Дрэнны дыктант ты, тата, прыдумаў»?

(Тата прадыктаваў дыктант пра дрэнны ўчынак Алеся: «… На вуліцы з’явіліся лужыны. Я не магу прайсці міма, абавязкова ўлезу ў ваду… Прыйдзеш дадому ўвесь брудны, мокры – вось маці і работа. А яна хацела адпачыць…». «Незвычайны дыктант»)

6. Святланка вельмі любіла подслухоўваць, аб чым гавораць дарослыя. На думку мамінай сяброўкі ў дзяўчынкі з-за гэтага павінна было вырасці вялікае… (Вуха. «Страшны сон»)

7. Маці Паўліка была вельмі шчаслівай, і не таму што працавала на фабрыцы, дзе робяць самыя смачныя цукеркі, а таму што мела…

(Такога добрага сыночка, як Паўлік. «Шчаслівая»)

8. Дзе дзед Васіль і Максімка шукалі дзедаў сон?(У лесе, яны збіралі грыбы. «Як сон знайшлі»)

9. Чаму зярняткі, якімі Міколка падсілкаваў сінічак, былі цёплымі?(Таму што птушкам стала цёпла ад зярнятак. «Цёплыя зярняткі»)

10. У Юраські на лбу з’явіўся гузак – вялікі і вельмі балючы. Усім ён расказаў розныя гісторыі яго з’яўлення, а што ж здарылася на самой справе?(Юрась залез у суседскі сад, каб паласавацца яблыкамі і зваліўся з дрэва. «Гузак»)

маршрут по книге Елены Туровой

«Рыжик в Зазеркалье»

 1. Где и кем работала Алиса? (В библиотеке архивариусом)

 2. Кем в действительности приходилась Вероника, которую все звали Рыжик, Алисе? (приёмной дочерью)

 3. Спасая кого Рыжик получила синяк? (кошку Муську)

 4. Кем в действительности оказалась Вероника? (принцессой)

 5. Кто спас малютку принцессу от Мортиса?

(Аист и придворный астролог и чародей Гениус Библ,в нашем мире он был ученым Геннадием Ивановичем Бибилусом)

 1. Как проявлялось «проклятие Мортиса»?

(все, кто видел своё отражение, становились задумчивы и безразличны ко всему, а наутро от них оставалась лишь бессловесная тень)

 1. Куда и зачем должна была отправиться Рыжик, чтобы спасти королевство?

(В глубины Зазеркалья за Шелковой Книгой, страницы которой исписаны именами тех, кого забрала магия)

 1. Отдав всю свою воду, Рыжик спасла в пустыне «песочного человека». Кем он оказался на самом деле?

(Повелителем Подземных Вод)

 1. Кого спасла принцесса, подарив ветку Золотого Тута?

(племя Шелкопрядов)

 1. Где племя Шелкопрядов спрятало Шелковую Книгу?

(в архиве библиотеки, где работала Алиса)

 1. Кто и с помощью чего победил злого мага Мортиса?

(Алиса с помощью золотого ореха Кракатука, полученного от гнома Маленького Клауса.)

 1. В конце книги, посреди пира, исполнилась мечта Алисы, что же случилось?

(Геннадий Иванович сделал ей предложение, за окном звучала серенада, которую в Недалии влюбленные мужчины заказывают для своих невест, и он вручил ей кольцо «Любовь Королевы»)

МАРШРУТ ПО КНИГЕ Аркадия Гайдара

«Тимур и его команда»

 1. «В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед ней (Женей) встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда». Кто это был? (Тимур)

 2. Зачем Женя искала почту?

( Ей нужно было отправить телеграмму папе)

 1. Назовите воинское звание и воинскую должность отца Ольги и Жени. (Полковник, командир бронедивизиона)

 2. С кем жил Тимур на даче?

(Тимур жил на даче с дядей Георгием)

 1. Почему Оля невзлюбила Тимура? С чьей легкой руки это произошло?

(Оля невзлюбила Тимура, так как видела его, когда он разговаривал с Квакиным, а молочница сказала, что эти мальчишки грабят сады)

 1. На каком музыкальном инструменте играла сестра Жени?

(На аккордеоне)

 1. На какие дома ставили звезды ребята из команды Тимура?

(Если на воротах нарисована звезда, значит, из этого дома человек ушел в Красную Армию, и дом находится под охраной и защитой команды Тимура. А если лучи звезды обведены широкой черной каймой, значит красноармеец из этого дома погиб).

 1. Что отправила команда Тимура шайке Квакина? (Ультиматум)

 2. Как проводила время шайка Михаила Квакина?

(Шайка Квакина совершала по ночам налеты на сады мирных жителей, а днем гуляла и играла в карты "на тычка", "на щелчка", "на оживи покойника")

 1. На чем и с кем Женя приезжает в Москву встретиться с отцом? (На мотоцикле с Тимуром)

 2. Как называется детское движение, которым мы обязаны А. П. Гайдару? (тимуровское)

Маршрут по книге ВИТАЛИя ГУБАРЕВа «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

 1. Почему Оле нельзя было разбить зеркало, через которое она попала в Королевство кривых зеркал?

(Она навсегда осталась бы в Королевстве кривых зеркал)

 1. Почему тётушка Аксал называла девочек «фазанята мои»?

(Потому что обнаружила их в корзине с фазанами).

 1. Любимое словечко Оли до путешествия?

("подумаешь!")

 1. О чем мечтал Топсед?

(Сосчитать все зеркала Королевства).

 1. Как Гурду удалось выбраться из Башни смерти?

(Оля отдала Гурду костюм пажа, а сама осталась в Башне вместо него).

 1. Как Яло сумела проникнуть в замок Абажа?

(Она нашла в винном погребе Анидаг подземный ход, который открывался, если нажать на щит металлического рыцаря. Подземный ход вёл в замок Абажа)

 1. Зачем правителям Королевства нужны были кривые зеркала?

("Чтобы обманывать людей и заставлять их работать").


 1. Какие качества помогали, а какие мешали Оле в её опасном путешествии?

(Помогали доброта, искренность, любовь к другим людям, смелость, храбрость, настойчивость, справедливость, целеустремлённость, упорство, а мешали рассеянность, трусость, лень, капризность, злость, нерешительность, торопливость, прямолинейность, эгоизм, себялюбие, любовь к сладкому").

 1. Что изменилось в Оле после того, как она вернулась из Королевства кривых зеркал?

(Оля была трусливой, капризной, рассеянной, а стала смелой, собранной. Научилась видеть себя со стороны, она стала доброй, перестала обманывать и грубить. Оля стала не такой самолюбивой, стала серьёзней относиться к дружбе и родным, стала внимательней, вежливей и добрей").

Маршрут по рассказу Андрея Платонова

«Юшка»


 1. Юшки не стало...

все жили счастливо

его вскоре позабыли

горевали по нему 1. Где жил Юшка?

на кузнице

у хозяина

в подвале 1. Юшка любил ...

фрукты, овощи

живые существа, природу

играть с детьми
 1. Давно, в старинное время, жил у нас на улице ... на вид человек

красивый

старый

умный


 1. Где работал Юшка?

на кузнице

в мастерской

в магазине


 1. Что бросали дети в него?

ветки

фрукты


портфели

 1. Сколько он работал?

с 7 до 22 часов

с утра до вечера

с обеда до полудня 1. У него болело ...

ухо

сердце


всё тело

 1. Хозяин кузницы приготовил

Юшку к ...

свободе


венчанию

погребению

 1. Когда Юшку били, он ...

убегал

вступал в дракурадовался, что его любят


 1. Кто обижал Юшку?

солдаты

собаки


дети

 1. Он носил кузнецу ...

продукты

сахар


воду, песокМаршрут по книге

Виктора Драгунского

«Денискины рассказы»
1. На что выменял Дениска светлячка?

( на самосвал, «Он живой и светится»)

2. Самое короткое название рассказа

В. Драгунского? («Бы..»)

3. Сколько лет провел Дениска под кроватью?(20 лет, «20 лет под кроватью»)

4. Назови фамилию Дениски. (Кораблев)

5. Назови фамилию Мишки. (Слонов)

6. Сколько весит Дениска?(24,5 кг, «Ровно 25 кило»)

7. Что подарил Дениска на день рождения другу?( гусиное горло, «Гусиное горло»)

8. Как назвать одним словом всё, что любит Мишка?(съедобное, «Что любит Мишка»)

9. Что решил приготовить на обед Дениска с папой?(куриный бульон, «Куриный бульон»)

10. Какого цвета глаза у Денискиной мамы?(зеленые, как крыжовник,

«Тайное всегда становится явным»,

«Гусиное горло»)

11. Какая буква была заколдована?(Ш, «Заколдованная буква»)
Викторина по книге Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова»

 1. Почему автор заинтересовался часами Васи?

(Часы с музыкой, с надписью «За храбрость», с нарисованным на крышке поросёнком)

 1. Как Вася с «тёртого калача» превратился в «лопуха»?

(Купил вместо поросят рыжего облезлого пса)

 1. В каком городе на рынке вместо поросят подсовывают собак? (В городе Карманове)

 2. Дополните описание пса: «Одно ухо стояло, ...

(другое висело, третьего, как говорится, вообще не было»)

 1. Какое имя Вася дал псу? (Матрос)

 2. Кого планировал Вася сделать из этого рыжего Матроса?

(Друга на всю жизнь)

 1. Кем представлял себя Вася, когда прохаживался по базару в поисках черноусого? (Сыщиком)

 2. Кто с огромными рыжими усами поинтересовался документами у Васи?

(Это усатый милиционер, знаменитый старшина Тараканов)

 1. Как заставили Матроса показать дом бандитов?

(Командой «Домой!»)

 1. Кем представился Вася, когда из-за двери послышалось: «Кто там?» (Водопроводчиком)

 2. Что произошло дальше? (Преступник начал стрелять)

 3. Почему его не обнаружили в доме?

(Через люк над печкой неизвестный попал на чердак, а к чердаку с другой стороны дома приставлена лестница. По ней он и ушёл)

 1. Что обнаружили Болдырев с Васей при осмотре комнаты?

(Из тумбочки достали маленький пузырёк с йодом с интересной надписью)

 1. Кто вошёл в дом с криком: «Воры! Дырку просверлили!»?

(Продавец бэмского стекла)

 1. Какую кличку имел стекольщик? (Рашпиль)

 2. Кем представился жилец Рашпиля? (Васей Куролесовым)

 3. Что предположил капитан Болдырев?

(Курочкин и Рашпиль — одна компания. А Рашпиль за чем-то вернулся, возможно, за деньгами)

 1. Что устроили возле дома Рашпиля? (Засаду)

 2. Почему Болдырев не брал Рашпиля?

(Ждал, что Рашпиль в конце концов встретится с Курочкиным)

 1. Почему Вася отправился в Тарасовку?

(Вспомнил про пузырёк с йодом, где была надпись: «Тарасовская аптека. Настойка йода»)

 1. Кто окликнул Васю в тамбуре?

(Не кто иной, как Батон, с которым Вася провёл ночь в милиции)

 1. Почему не повезло Васе?

(Он встретился с Рашпилем,

а вскоре подоспел и Курочкин)

 1. Кто пришёл на помощь Васе?

(Сначала в комнату ворвался запыхавшийся

Матрос, вслед за Матросом вбежал человек в

милицейской форме (это был старшина Тараканов)

и вошёл капитан Болдырев)

 1. Как Вася догадался, где преступник прячет деньги?

(Выпавшая из кармана Курочкина трёшница пахла

мёдом, следовательно, остальные

деньги нужно искать в ульях)

 1. Каким искромётным словом Юрий Коваль

закончил свою удивительную детективную

повесть «Приключения Васи Куролесова»?(Словом «язь»:

«... приятно окончить книжку

хорошим словом — «язь»)

ВИКТОРИНА ПО ПОВЕСТИ-СКАЗКЕ

АСТРИД ЛИНДГРЕН

«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»


 1. Назовите главных героев сказки?

( Пеппи, Анника, Томми, господин Нильсон, Лошадь и др.)

 1. Кто такая Пеппи Длинныйчулок? Сколько ей лет? Кто её родители?

(Девочка. Ей 9 лет. Мама её умерла, когда она была совсем маленькой. Папа - капитан дальнего плавания. Но, однажды, во время сильного шторма, его смыло волной и он исчез. Она осталась одна).

 1. Кто такие Томми и Анника? Как Пеппи с ними познакомилась?

(Они брат и сестра. Жили рядом с виллой «Курица» Познакомились во время прогулки).

 1. Как выглядела Пеппи?

(Две косички, нос-картофелина, веснушки, разные в полоску чулки, большие чёрные туфли).

 1. Что взяла с собой Пеппи уходя с отцовского корабля?

(Господина Нильсона, большой чемодан,

набитый золотыми монетами).

 1. Что такое «Сырк»? И что там произошло?

(Пеппи скакала на лошади, ходила по канату, мешала силачу).

 1. Как Пеппи спасла детей из горящего дома?

(Нильсон помог ей привязать канат к дереву, и при помощи каната и доски она спасла малышей).

 1. Почему Пеппи не уплыла с отцом?

(Ей жалко было расставаться с друзьями, она не хотела, чтобы кто-нибудь на свете плакал из-за неё и чувствовал себя несчастным).

 1. Куда отправились Анника и Томми вместе с Пеппи? И почему их отпустила мама?

(Томми и Анника болели, были бледны. Поэтому их мама отпустила на негритянский остров с Пеппи и её папой – капитаном Эфроимом).

 1. Почему, по мнению героев повести-сказки, плохо быть взрослым?

(Пеппи: «Взрослым никогда не бывает по-настоящему весело…» Анника: «Главное – они не умеют играть»).

Пройдя маршруты и  выполнив задания,

ты можешь принять участие в конкурсе

«Лучший читатель детских книг».

Первый тур конкурса будет проходить

в твоей библиотеке,

а заключительный станет общегородским.

группа 299Желаем тебе удачи!

Великий книжный путь : Путеводитель по книжным маршрутам / ЦГБ им. А. И. Герцена; сост. Л. Сидоренко; отв. за вып. Ж. Евдоченко. – Гомель, 2013. – 15 с., ил.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка