Kolejne nowe nauki zamieszczone w Strażnicy z 15 lipca 2013 roku Chociaż Strażnica z 15 lipca 2013 roku wprowadziła Świadkom Jehowy wiele nowych nauk, to o dwóch kolejnych „nowych światłach”
Дата канвертавання27.04.2016
Памер19.85 Kb.
Kolejne nowe nauki zamieszczone w Strażnicy z 15 lipca 2013 roku
Chociaż Strażnica z 15 lipca 2013 roku wprowadziła Świadkom Jehowy wiele nowych nauk, to o dwóch kolejnych „nowych światłach” wspomniano tylko w przypisach do artykułów. Nie są one więc tak widoczne, jak pozostałe. Dopiero wnikliwa analiza wspomnianej publikacji ujawnia te ‘korekty’ doktrynalne Towarzystwa Strażnica.

Obie nowe nauki dotyczą pomazańców, nie są więc one aż tak istotne dla milionów Świadków Jehowy z klasy ziemskiej, tak zwanych „drugich owiec”.Jedna wykładnia dotyczy czasu zabrania „namaszczonych duchem” do nieba, a druga ich „świecenia w niebiańskim Królestwie”. Oto interesujące nas fragmenty, które poniżej omówimy na tle dawniejszych nauk Towarzystwa Strażnica:
„Wydaje się więc, że wszyscy pomazańcy, którzy wciąż będą na ziemi po początkowej fazie wielkiego ucisku, zostaną zabrani do nieba w jakimś momencie przed wybuchem Armagedonu. Jest to zmiana w stosunku do tego, co napisano w »Pytaniach czytelników« w Strażnicy z 15 sierpnia 1990 roku, strona 30” (Strażnica 15.07 2013 s. 8).
„W Daniela 12:3 czytamy, że »wnikliwi [chrześcijańscy pomazańcy] będą jaśnieć jak blask przestworza«. Dzieje się tak, gdy przebywając jeszcze na ziemi, uczestniczą w dziele głoszenia. Ale Mateusza 13:43 wskazuje na czas, gdy będą jasno świecić w niebiańskim Królestwie. Wcześniej uważaliśmy, że oba wersety odnoszą się do tego samego - do działalności ewangelizacyjnej” (Strażnica 15.07 2013 s. 14).
Pozostałe nowe nauki, wprowadzone w Strażnicy z 15 lipca 2013 roku, omówiliśmy w następujących artykułach:
Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o „niewolniku wiernym i roztropnym”

Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o liczbie powrotów Jezusa

Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o inspekcji Jezusa w duchowej świątyni

Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o „mieniu” (Mt 24:47) niewolnika wiernego i roztropnego

Strażnice z 15 lipca i 1 sierpnia 2013 roku i ich „nowe światła”!
Poniżej zamieszczamy w naszym artykule dwa rozdziały:
Pochwycenie pomazańców do nieba

Świecenie pomazańców na ziemi czy w niebie?
Pochwycenie pomazańców do nieba
Towarzystwo Strażnica nauczało do niedawna (do 15 lipca 2013 roku), że „ostatek” z żyjących na ziemi z klasy niebiańskiej będzie zabrany do nieba prawdopodobnie „po Armagedonie”. Jednak nie zawsze tak nauczała ta organizacja. Wcześniej uczyła ona o czasie „przed Armagedonem” Ostatnio (15 lipca 2013 roku) Towarzystwo Strażnica powróciło znów do swej nauki pierwotnej.
Pochwycenie przed Armagedonem
Początkowo, aż do roku 1928, Towarzystwo Strażnica nauczało, że pomazańcy z tej organizacji jeszcze przed Armagedonem zostaną zabrani do nieba:
„Członkowie pierwotnego ostatka, którzy przeżyli doświadczenia pierwszej wojny światowej, przytaczali zwykle Psalm 50:5: (...). Myśleli oni, że tylko ci święci mają być zgromadzeni czyli zabrani przed Armagedonem (...). Napomykano nawet, że to zebranie takich duchowych świętych mogłoby się skończyć w roku 1924, po czym nastąpiłoby uświetnienie w niebie tych pomazanych, spłodzonych z ducha naśladowców Chrystusa. /Zobacz Strażnicę ang. z 1 stycznia 1924 r. paragr. 11-32/” (Strażnica Nr 6, 1952 s. 9 [ang. 15.12 1951 s. 749]).
„Aż w roku 1929 było objawione świadkom Jehowy, że niektórzy z ostatka przeżyją walkę Armagedonu, a to wtedy powiększyło ich wysiłki w opowiadaniu prawdy” (Strażnica 01.07 1936 s. 200).
Pochwycenie po Armagedonie
Od roku 1928 Towarzystwo Strażnica uczyło, że „ostatek” „pomazańców” będzie żył prawdopodobnie na ziemi aż do czasu po Armagedonie:
„Dopiero pod koniec roku 1928 otworzyła się perspektywa duchowego rozeznania, że namaszczony ostatek »Izraela Bożego« ma widoki na przetrwanie »wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego«, to jest Har-Magedonu, i wejście tu na ziemi do nowego, sprawiedliwego porządku Jehowy. (Zobacz angielskie wydanie Strażnicy z 15 grudnia 1928 roku, stronę 376, paragrafy 35, 36)” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 16).
„Na przykład w Strażnicy z 15 grudnia 1928 roku (wyd. angielskie) omówiono proroctwo Micheasza 5:2-15 (Bg). (...) W Strażnicy napisano: »Może to stanowić wskazówkę, że niektórzy członkowie ostatka będą przebywać na ziemi nawet jeszcze po stoczeniu bitwy Armagedonu i będą wtedy mieli do wykonania pewną dodatkową pracę w imieniu Pana oraz ku Jego czci i chwale«. Zwróćmy uwagę na skromność i umiar towarzyszące zasygnalizowaniu tej ewentualności: »Może to stanowić wskazówkę«. (...) Wypowiedzi co do możliwości przeżycia niektórych pomazańców do nowego świata płyną z czystych pobudek i opierają się na precedensach biblijnych pomocnych w zrozumieniu proroctw lub wzorców mogących mieć przyszłe odpowiedniki” (Strażnica Nr 16, 1990 s. 30).
„Czy powiedziano tu, że zanim rozpocznie się wielki ucisk, wszyscy »wybrani« zostaną wzięci do nieba? Fragment ten może raczej wskazywać, że niektórzy z nich wraz ze swymi współtowarzyszami będącymi w ciele przeżyją ów wielki ucisk na ziemi” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 246).
„Gdy więc nastąpi uwolnienie czterech wiatrów ucisku, cały duchowy Izrael będzie już ostatecznie opieczętowany, nawet jeśli niektórzy pomazańcy wciąż będą żyli w ciele fizycznym, dopóki nie ukończą ziemskiego biegu” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 31).
Ciekawe, że w tej samej publikacji wyrażono też inny punkt widzenia:
„Czy wszyscy pomazańcy otrzymają nagrodę niebiańską przed nastaniem Armagedonu? Tego nie wiemy” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 30).
Pochwycenie przed Armagedonem
W roku 2013 Towarzystwo Strażnica powróciło do swej pierwotnej nauki, to znaczy, że jeszcze przed Armagedonem żyjący pomazańcy będą zabrani do nieba:
„Wydaje się więc, że wszyscy pomazańcy, którzy wciąż będą na ziemi po początkowej fazie wielkiego ucisku, zostaną zabrani do nieba w jakimś momencie przed wybuchem Armagedonu. Jest to zmiana w stosunku do tego, co napisano w »Pytaniach czytelników« w Strażnicy z 15 sierpnia 1990 roku, strona 30” (Strażnica 15.07 2013 s. 8).
Widać więc, że najnowsza nauka jest powrotem do dawnej wykładni i jest tą, która wpisuje się w tak zwane ‘halsowanie’, o którym z zachwytem pisało kiedyś Towarzystwo Strażnica:
„Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadziła prosto przed siebie. Wyjaśnienia podawane przez widzialną społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. Ale w istocie rzecz ma się inaczej. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniaków bywa nazywane »halsowaniem«. Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w prawo i w lewo, tam i z powrotem, ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku pomimo przeciwnego wiatru. A celem, ku któremu zmierzają słudzy Jehowy są obiecane przez Boga »nowe niebiosa i ziemia nowa« (2 Piotra 3:13)” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 19).
Świecenie pomazańców na ziemi czy w niebie?
Towarzystwo Strażnica w roku 2013 przeniosło „świecenie” pomazańców z tekstu Mt 13:43 z ziemi do nieba i na dodatek z roku 1918 na przyszłość, w „niebiańskim Królestwie”.
Świecenie pomazańców z Mt 13:43 od roku 1918 i na ziemi
„Kiedy osoby przyrównane do pszenicy miały »świecić jasno jak słońce«? (Mat. 13:43). Na temat oczyszczania świątyni Bożej Malachiasz napisał proroczo: »’Nagle do swej świątyni przyjdzie prawdziwy Pan, którego szukacie, oraz posłaniec przymierza, w którym macie upodobanie. Oto przyjdzie na pewno’ (...)« (Malach. 3:1-3). Jak rozumiemy, w naszych czasach proroctwo to zaczęło się urzeczywistniać w roku 1918, gdy Jehowa w towarzystwie »posłańca przymierza«, Jezusa Chrystusa, przyszedł do duchowej świątyni dokonać przeglądu” (Strażnica 15.03 2010 s. 23).
„W okresie zakończenia systemu rzeczy źli i sprawiedliwi znowu mieli w widoczny sposób zostać oddzieleni, przy czym ‛sprawiedliwi mieli zajaśnieć jak słońce w Królestwie swego Ojca’ (Mat. 13:43)” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 19 s. 15).
Świecenie pomazańców z Mt 13:43 w przyszłości i w „niebiańskim Królestwie”
„Piąty element to jasne świecenie. Jezus zakończył swe proroctwo słowami: »W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w królestwie ich Ojca« (Mat. 13:43). Kiedy i gdzie się to spełni? Urzeczywistnienie się tych słów nadal jest kwestią przyszłości. Jezus nie miał na myśli czegoś, co obecnie dzieje się na ziemi, lecz coś, co w przyszłości wydarzy się w niebie” (Strażnica 15.07 2013 s. 13).
„W Daniela 12:3 czytamy, że »wnikliwi [chrześcijańscy pomazańcy] będą jaśnieć jak blask przestworza«. Dzieje się tak, gdy przebywając jeszcze na ziemi, uczestniczą w dziele głoszenia. Ale Mateusza 13:43 wskazuje na czas, gdy będą jasno świecić w niebiańskim Królestwie. Wcześniej uważaliśmy, że oba wersety odnoszą się do tego samego - do działalności ewangelizacyjnej” (Strażnica 15.07 2013 s. 14).
Jak z powyższego widzimy, Towarzystwo Strażnica lekką ręką przenosi różne wydarzenia z ziemi do nieba i z konkretnego roku w nieznaną przyszłość. Czy nie jest to uczynienie niesprawdzalnym tych wydarzeń?База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка