Кого із представників німецької класичної філософії називають родоначальним некласичної філософії?
Дата канвертавання30.04.2016
Памер190.7 Kb.
Кого із представників німецької класичної філософії називають родоначальним некласичної філософії?

  1. Канта

  2. Гегеля

  3. Фейєрбаха

  4. Маркса

  5. Леніна

ANSWER: C

Кому із представників некласичної філософської дуки належать слова:” Слабкі і невдахи повинні загинути: це перше положення нашої любові до людини. І їм ще треба допомогти в цьому...”?  1. К.Попперу

  2. Ф.Ніцше

  3. Л.Шестову

  4. І.Канту

  5. З.Фрейду

ANSWER: B

Кому із представників некласичної філософської думки належить ідея про два види відчаю?  1. Сартру

  2. Ніцше

  3. Фрейду

  4. К’єркегору

  5. Фромму

ANSWER: D

Кому із представників німецької класичної філософії належить „коперніканський переворот” у філософії?  1. І.Канту

  2. Ф.Шеллінгу

  3. І.Фіхте

  4. Г.Гегелю

  5. Л.Фейєрбаху

ANSWER: A

Кому із представників німецької класичної філософії належить ідея подачі всього природного, історичного і духовного світу вигляді процесу, руху, змін, перетворень, розвитку?  1. Канту

  2. Гегелю

  3. Фейєрбаху

  4. Марксу

  5. Леніну

ANSWER: B

Котре із названих правил не належить до правил життєвого шляху Гете?  1. Справжній індивідуалізм можливий тільки через універсалізм

  2. Істина – це завжди плодотворність

  3. Бачити – значить бачити завжди ціле

  4. Щоб перемогти в житті, треба подолати чотири групи ідолів

  5. Нема правильної відповіді

ANSWER: D

У котрому рядку правильно названі представники німецької класичної філософії?  1. Дідро, Кант, Маркс

  2. Маркс, Енгельс, Ленін

  3. Кант, Фіхте, Гегель

  4. Кант. Фіхте, Маркс

  5. Дідро, Кант, Ніцше

ANSWER: C

У чому полягає „Категоричний імператив”?  1. Розум завжди дає вичерпні відповіді на всі питання

  2. Розум має певні межі, які дають місце вірі

  3. Людина повинна завжди чинити так, щоб норми її поведінки були принципом всезагального законодавства

  4. Людина завжди повинна підпорядковуватися тим, хто стоїть вище за неї у суспільній драбині

  5. Людина виходила з природи

ANSWER: C

У чому полягає антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха?  1. Критикував деякі положення Г.Гегеля

  2. Вважав, що потрібно створювати нову релігію – таку, щоб об’єктом поклоніння стала людина

  3. Підняв Бога на недосяжний для людини рівень

  4. „Розчинив” природу у людині

  5. Не вірив у Бога

ANSWER: B

У якій країні у найбільш завершеній формі з’явилася філософія романтизму?  1. Росія

  2. Франція

  3. Німеччина

  4. Англія

  5. Україна

ANSWER: C

Хто ввів у філософську систему поняття „річ в собі ” та „річ для нас ”?  1. Г.Гегель

  2. Ф.Шеллінг

  3. Й.Фіхте

  4. І.Кант

  5. К.Маркс

ANSWER: D

Хто з названих філософів був родоначальником психоаналізу?  1. Ф.Ніцше

  2. З.Фрейд

  3. Платон

  4. А.Шопенгауер

  5. Д.Донцов

ANSWER: B

Хто з представників некласичної філософської думки вважав універсальною характеристикою людського існування свободу?  1. Ж.Сартр

  2. М.Хайдеггер

  3. Т.Манн

  4. Кафка

  5. Пенелопес

ANSWER: A

Хто з представників некласичної філософської думки використовує гегелівські поняття „буття-для-себе”, „буття-в-собі”, „”буття-для-іншого”?  1. Ж.Сартр

  2. Т.Манн

  3. Кафка.

  4. М.Хайдеггер

  5. Камю

ANSWER: A

Хто з представників німецької класичної філософії назвав свою систему „науковченям”?  1. Маркс

  2. Фіхте

  3. Шлегель

  4. Шеллінг

  5. Ленін

ANSWER: B

Хто з представників німецької класичної філософії у систематичній формі виклав діалектичне світорозуміння і відповідний йому метод пізнання – діалектику?  1. Кант

  2. Гегель

  3. Фейєрбах

  4. Маркс

  5. Енгельс

ANSWER: B

Хто з представників німецької класичної філософії проголосив культ самостійності людини?  1. Рейнгольд

  2. Й.Фіхте

  3. Г.Гегель

  4. І.Кант

  5. К.Маркс

ANSWER: B

Хто з представників німецької класичної філософії стверджував: „Яка людина, така її філософія”?  1. І.Кант

  2. Й.Фіхте

  3. Г.Гегель

  4. Л.Фейєрбах

  5. К.Маркс

ANSWER: B

Хто із названих філософів є одним з родоначальників новокласичної філософії?  1. Кант

  2. Маркс

  3. Ленін

  4. Шеллінг

  5. Плеханов

ANSWER: D

Хто із представників некласичної філософської думки стверджував, що людина не має самостійної цінності, а повинна прагнути подолати свій людський стан і вийти за його межі?  1. Ф.Ніцше

  2. С.Далі

  3. К.Юнг

  4. Т.Кун

  5. O.Конт

ANSWER: A

Хто така „надлюдина” для Ф.Ніцше?  1. Людина, яка відкидає християнство

  2. Володар всіх земних благ

  3. Людина, яка переборює свою волю

  4. Людина, яка пройшла процес самореалізації від „раба” до „аристократа” („аристос” – найкращий)

  5. Бог

ANSWER: D

Центральною проблемою котрого із некласичних філософських вчень є конфлікт особистості і суспільства?  1. Феноменологія

  2. Філософія життя

  3. Психоаналіз

  4. Екзистенціалізм

  5. Неотомізм.

ANSWER: D

Через що філософію Гегеля називають „кінцем німецької класичної філософії”?  1. Через протиріччя між методом і системою

  2. Через те, що він вважав розвиток історії завершеним

  3. Через віру в Бога

  4. Через створення теорії діалектики

  5. Через поділ народів на історичні і неісторичні

ANSWER: B

Чим, на думку К.Ясперса, відрізняється релігійна віра від філософської?  1. Філософська необов’язкова, релігійна – обов’язкова

  2. Філософська дається розумові, релігійна – відчуттям

  3. Філософська ґрунтується на роздумах, а релігійна – на одкровенні

  4. Філософська дана окремим людям, релігійна – всім

  5. Всі відповіді правильні

ANSWER: C

Що є причиною соціальних негараздів, на думку основоположника психоаналізу З.Фрейда?  1. Природна схильність людини до агресії і руйнування

  2. Невміння людини стримати лібідо

  3. Невіра в Бога

  4. Невміння людини управляти свідомістю

  5. Переважання підсвідомого в людини

ANSWER: A

Що таке Абсолютна ідея?  1. Споконвічна логіка світу, що існує до матерії і до людини

  2. Філософія

  3. Те, що має зрозуміти людина протягом життя

  4. Бог

  5. Людина

ANSWER: A

Що, на думку Гегеля, повинен робити Абсолютний Дух?  1. Прагнути пізнати світ

  2. Прагнути зрозуміти Бога

  3. Пізнавати Абсолютну Ідею

  4. Пізнавати місце людини у світі

  5. Давати віру

ANSWER: C

Як І. Кант назвав суперечності між двома судженнями, які однаково логічно доводяться?  1. Веди

  2. Апріорі

  3. Антиномії

  4. Брахмани

  5. Кантрі

ANSWER: C

Як І.Кант називає свою систему про позамежові можливості людини і її знання?  1. Гностицизм

  2. Трансценденталізм

  3. Агностицизм

  4. Раціоналізм

  5. Ідеалізм

ANSWER: B

Як, за Кантом, називаються висхідні поняття, з допомогою яких групуються і систематизуються результати чуттєвого пізнання на рівні розсудку?  1. Часи

  2. Закони

  3. Категорії

  4. Причини

  5. Віра

ANSWER: C

Яке співвідношення людини і суспільства проголошує філософія життя?  1. Людина має свою долю, суспільство – свою

  2. Людина залежить від суспільства

  3. Жити в суспільстві і бути відірваним від суспільства неможливо

  4. Суспільства як такого не існує

  5. Людина живе не в суспільстві

ANSWER: A

Які етапи виділяють в діяльності І.Канта?  1. Докритичний та критичний

  2. Демократичний та післядемократичний

  3. Природничий та антропологічний

  4. Етичний та післяетичний

  5. Етичний та критичний

ANSWER: A

Яку із наведених думок обстоював І. Кант?  1. Світ є відображенням свідомості людини

  2. Світ існує незалежно від свідомості людини і є джерелом наших відчуттів

  3. Відчуття людини не залежать від навколишнього світу

  4. Свідомість людини не залежить від навколишнього світу

  5. Світ залежить від Бога

ANSWER: B

Яку назву має підхід до людини, що орієнтований на домінанту особливого над загальним, проблем людського існування – над теоретико-пізнавальними проблемами?  1. Гносеологія

  2. Німецька класична філософія

  3. Некласична філософія

  4. Реальність

  5. Античність

ANSWER: C

Яку назву носить загальна теорія і метод лікування нервових і психічних розладів, які опираються на психічні процеси і мотивації?  1. Підсвідомість

  2. Комплекс Електри

  3. Психоаналіз

  4. Позитивізм

  5. Негативізм

ANSWER: C

Автор творів «Гайдамаки» «Світе ясний» «Ісаія. Глава 35»  1. І. Франко

  2. І. Котляревський

  3. П. Куліш

  4. Т. Шевченко

  5. Л. Українка

ANSWER: D

В чому вбачає сенс людського життя Галицько-Волинський літопис?  1. В служінні богові

  2. У праці задля збагачення

  3. У розумовій праці

  4. У продовженні роду

  5. В служінні Вітчизні, її захисті

ANSWER: E

В чому вбачали сенс життя представники Києво-Могилянської академії?  1. В аскетизмі

  2. В насолоді від життя

  3. В досягнення моральної мети, блага, у ясному баченні Бога

  4. В постійному русі

  5. У пізнанні.

ANSWER: C

В чому суть „хутірської” філософії?  1. Справжнім охоронцем українського народного духу є селянин, хуторянин, тому у своєму поступі треба орієнтуватися на нього

  2. Треба категорично боротися з хуторами і селами, прагнути йти „в місто”

  3. Хутір заважає українцям „йти в Європу”

  4. Тільки на хуторах можна знайти справжніх патріотів

  5. Повага до хутора поверне повагу інших народів до України

ANSWER: A

В чому, на думку Івана Вишенського, полягає шлях вдосконалення людини?  1. В утвердженні релігійного світогляду

  2. В повсякденній праці на благо держави

  3. У рішучому зреченні земного світу і прагнення до духовного злиття з Богом

  4. У прагненні до смерті

  5. У пізнавальній діяльності

ANSWER: C

Виберіть, що не входило у сферу наукових досліджень Києво-Могилянської філософської школи:  1. Натурфілософська проблематика

  2. Природа людини

  3. Вчення про державу та її роль

  4. Заперечення ірраціоналізму

  5. Риторика і логіка

ANSWER: D

Від чого, на думку Г.С.Сковороди, найперше залежить доля людини?  1. Від дати народження

  2. Від навчання

  3. Від батьків

  4. Від природніх нахилів

  5. Від законів діалектики

ANSWER: D

Вкажіть автора філософського твору «Послання до єпископів»  1. Г. Смотрицький

  2. С. Зизаній

  3. І. Потій

  4. І. Вишенський

  5. І. Борецький

ANSWER: D

Вкажіть науковця у філософській теорії якого відкидалися досягнення лібералізму та гуманізму, протиріччя між націями зводиться до боротьби із іншими націями  1. Д. Донцов

  2. П. Юркевич

  3. В. Винниченко

  4. І. Лисяк - Рудницький

  5. М. Грушевський

ANSWER: A

Вкажіть складові процесу самопізнання, які виділяють українські філософи доби Ренесансу  1. Моральне вдосконалення, праця, самозаглиблення, атеїзм

  2. Моральне вдосконалення, праця, атеїзм, пізнання Бога

  3. Моральне вдосконалення, праця, самозаглиблення, творчість

  4. Моральне вдосконалення, праця, атеїзм, гуманізм

  5. Моральне вдосконалення, праця, самозаглиблення, пізнання Бога (в собі)

ANSWER: E

Вкажіть твердження, яке не відповідає особливостям української національної філософії за Д. Чижевським  1. Вихід в сферу філософії політики – проблеми націотворення та державотворення

  2. Інтуїтивний тип мислення – у формі літературного викладу філософського матеріалу

  3. Антираціоналізм – сприйняття емпіризму як внутрішнього переживання

  4. Релігійне забарвлення філософських пошуків – абсолютною істиною, володіє лише Бог

  5. Головна риса знання – систематична форма

ANSWER: E

Вкажіть філософа, який розробив вчення про чотири світи:  1. П.Куліш

  2. І. Франко

  3. Т. Шевченко

  4. П. Юркевич

  5. В. Лукашевич

ANSWER: D

До котрого з періодів належать філософські пам’ятки „Бджола”, „Шестиднев”, „Фізіолог”, „Слово про закон і благодать”?  1. Передвідродження в Україні

  2. Київської Русі

  3. Романтизму

  4. Гуманізму в Україні

  5. Академічній філософії

ANSWER: B

До основних форм пізнання істини П.Юркевич не відносив  1. Пізнання через форму

  2. Пізнання через ідею

  3. Пізнання через поняття

  4. Пізнання через уявлення

ANSWER: A

З думками котрого представника філософії України співзвучна ідея С.Оріховського по те, що управління державою може належати лише деяким кастам?  1. Д. Чижевського

  2. Т.Шевченка

  3. І Франка

  4. Д.Донцова

  5. В.Липинського

ANSWER: D

З яким твором пов’язана слава митрополита Іларіона як філософа?  1. Повість временних літ

  2. Ізборник Святослава

  3. Слово про закон і благодать

  4. Слово о полку Ігоревім

  5. Слово про слово

ANSWER: C

З яким філософом часто порівнювали Г.Сковороду?  1. Кантом

  2. Ф. Аквінським

  3. Сократом

  4. Аристотелем

  5. І. Франком

ANSWER: C

Здійснюючи порівняльну характеристику українського та російського народів М. Костомаров стверджував, що росіяни бояться Бога, а українці  1. Шанують Бога

  2. Прирівнюють себе до Бога

  3. Не знають Бога

  4. Обрані Богом

  5. Відзначені Богом

ANSWER: A

Із наведених нижче життєвих гасел виділіть те, яке сповідував Г.Сковорода  1. «Проживи непомітно!»

  2. «Пізнай самого себе»

  3. «Добре прожив той, хто добре ховався»

  4. «Світ ловив мене, але не спіймав»

  5. «подяка блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним»

ANSWER: D

Ірраціональне, містичне тлумачення нації, національної еліти притаманне філософії  1. П.Куліша

  2. І. Франка

  3. Д. Донцова

  4. П. Юркевича

  5. В. Лукашевича

ANSWER: B

Кому належить філософська ідея – ідея героя, «вічного революціонера»  1. І. Франко

  2. П. Юркевич

  3. В. Винниченко

  4. В. Липинський

  5. М. Грушевський

ANSWER: A

Кому належить цей вислів «Людина – індивідуальність, вільна у громаді, а не вільна від громади»  1. М. Скрипник

  2. П. Юркевич

  3. І. Франко

  4. В. Липинський

  5. М. Грушевський

ANSWER: C

Кому належить цей вислів «Я в серці маю те, що не вмирає»  1. І. Франко

  2. Л. Українка

  3. В. Винниченко

  4. Т. Шевченко

  5. М. Грушевський

ANSWER: B

Кордоцентризм –це  1. Ідея провідної ролі серця як творчої та активно діючої сили у етичній, естетичній й релігійній сферах життєдіяльності особи

  2. Ідея центального місця людини при визначенні життєвих пріоритетів суспільства

  3. Ідея центрального місця суспільства при поступанні вперед з однієї епохи в іншу

  4. Ідея відчуження людської особистості при зіткненні з позаіндивідуальними гуманістичними інтерпретаціями

  5. Ідея пропагування переваги Розуму людини, її раціональних першооснов над ірраціональними та емоційними

ANSWER: A

Кордоцентризм як риса української філософії сформувався у період...  1. Київської Русі

  2. Козаччини

  3. ХІХ ст

  4. На поч. ХХ ст

  5. ХХІ ст

ANSWER: A

Ментальність – це...  1. Вдумливість, душевний стан зі змінним настроєм

  2. Спосіб мислення, спільний духовний настрій групи людей

  3. Вчення про ідеї

  4. Заміна звичайного виразу образним

  5. Спосіб дослідження міфології

ANSWER: B

Мова як найважливіший елемент національної свідомості і самобутності, ідеальний та ірраціональний характер творчості це риси філософії  1. П.Куліш

  2. І. Франко

  3. Т. Шевченко

  4. М Шашкевич

  5. М. Максимович

ANSWER: D

На думку, якого українського філософа Біблія є незвичайна книга, де написане слід розуміти не прямо, а переносно, символічно, бо текст Біблії - це прихований зміст зібрання символів, які нам треба навчитись, розшифровувати, за видимим бачити невидиме?  1. П.Куліша

  2. І. Франка

  3. Т. Шевченка

  4. Г. Сковороди

  5. М. Костомарова

ANSWER: D

На чому базувалися моральні уявлення русичів Київської держави ?  1. На язичницькій вірі

  2. На міфологічних оповідях

  3. На звичаєвості

  4. На християнському вченні

  5. На переказах і легендах

ANSWER: D

На які питання спрямована філософська творчість С.Оріховського?  1. Походження світу і людини

  2. Співвідношення Бога і людини

  3. Співвідношення Бога і держави

  4. Походження природи

  5. Політика і етика

ANSWER: E

Назвіть дату заснування Києво-Могилянської академії – першого в Україні центру професійної філософії  1. 1596 р

  2. 1576 р

  3. 1645 р

  4. 1683 р

  5. 1632 р

ANSWER: E

Назвіть дату заснування Острозького культурно-освітнього центру.  1. 1610 р

  2. 1546 р

  3. 1576 р

  4. 1525.р

  5. 1615.р

ANSWER: C

Назвіть перший професійний центр філософії в Україні.  1. Львівська братська школа

  2. Київська братська школа

  3. Острозький центр

  4. Києво-Могилянська академія

  5. Гурток Києво-Печерської лаврської друкарні

ANSWER: D

Назвіть тип світогляду, який характеризується суцільним олюдненням навколишнього природного середовища., намаганням пояснити світ за допомогою звичних антропоморфних образів.  1. Філософський

  2. Міфологічний

  3. Релігійний

  4. Науковий

  5. Практичний

ANSWER: B

Передвідродження в Україні.  1. Київської Русі

  2. Романтизму

  3. Гуманізму в Україні

  4. Академічної філософії

ANSWER: B

Популяризатор марксизму в Україні, у подальшому критик цих ідей, заперечував диктатуру пролетаріату, підкреслював недооцінку духовного життя марксизмом.  1. Д. Чижевський

  2. В. Липинський

  3. І. Франко

  4. Д. Донцов

  5. М. Грушевський

ANSWER: C

Представники філософської школи Острозької академії (І. Вишенський, Г. Смотрицький, E.Наливайко, К. Острозький) стверджували, що кожен володіє правом на свою віру і церкву, але ніхто не володіє правом на духовну...  1. Істину

  2. Зверхність

  3. Першість

  4. Доброчесність

  5. Неповторність

ANSWER: A

Принцип «нерівної рівності» за Г.Сковородою  1. Бог створив людей нерівними, але після смерті всі стають рівними

  2. Бог наповнив кожну Людину якимись талантами і ці таланти у всіх людей одні і ті ж

  3. Бог створив людей рівними, але через лінивство, одні з них є бідні, а інші багаті

  4. Бог наповнив кожну людину талантами і здібностями, і хоча ми і відрізняємся один від одного здібностями, в одному ми рівні, що у кожного є якісь таланти і здібності

  5. Бог наповнив кожну людину якимись талантами, але люди ці таланти позагублювали і тепер мусять шукати по всьому світові ці таланти

ANSWER: D

У вченні про пізнання світу в Києво-Могилянській академії наголошували на тому, що чуття підпорядковується мисленню, тому коли мислення прагне чогось, воно стає…  1. Зором

  2. Фантазією

  3. Інтелектом

  4. Пам’яттю

  5. Волею

ANSWER: E

У вченні про пізнання світу в Києво-Могилянській академії наголошували на тому, що чуття підпорядковується мисленню, тому коли мислення обходиться без чуттєвих образів, воно стає…  1. Зором

  2. Фантазією

  3. Інтелектом

  4. Пам’яттю

  5. Волею

ANSWER: C

У котрому рядку названа характеристика , яка не стосується міфології давніх слов’ян?  1. Боги з узагальнюючою функцією

  2. Божества, що уособлюють сезонні господарські цикли

  3. Персоніфіковані косметичні поняття

  4. Різні групи не індивідуалізованих істот

  5. Верховні божества

ANSWER: E

Філософія Київської Русі – це любов до мудрості, істинна мудрість – це …  1. Бог

  2. Розум

  3. Людина

  4. Серце

  5. Добро

ANSWER: A

Філософська концепція Г.С.Сковороди складається з таких основних вчень...  1. Про життєве щастя людини та природу речей

  2. Про дві натури, три світи, про споріднену працю

  3. Про три натури, два світи і споріднену працю

  4. Про пошук ідеалу у спорідненій праці

  5. Про закони діалектики, про побудову суспільства

ANSWER: B

Філософським поглядам Т.Г.Шевченка притаманний...  1. Антропоцентризм

  2. Кордоцентризм

  3. Волюнтаризм

  4. Позитивізм

  5. Філософія життя

ANSWER: A

Хто автор твору’’ Повчання ’’?  1. Данило Паломник

  2. Кирило Турівський

  3. Митрополит Іларіон

  4. Данило Заточник

  5. Володимир Мономах

ANSWER: E

Хто вперше в українській філософській думці стверджував, що людина здатна пізнати світ, і ця здатність зумовлюється не божественним одкровенням, а наявністю в природі непохитних законів?  1. К. Транквіліон-Ставровецький

  2. Ю.Дрогобич

  3. С.Оріховський

  4. Ш.Фіоль

  5. М.Коперник

ANSWER: B

Хто з даних філософів не був представником «філософії серця»?  1. Іван Франко

  2. Памфіл Юркевич

  3. Микола Гоголь

  4. Григорій Сковорода

  5. Іван Франко

ANSWER: A

Хто з перелічених представників української філософії заперечував роль національного у майбутньому державницькому будівництві?  1. Микола Костомаров

  2. Пантелеймон Куліш

  3. Михайло Драгоманов

  4. Дмитро Донцов

  5. Іван Франко

ANSWER: C

Хто з перелічених філософів є теоретиком українського націоналізму?  1. І.Франко

  2. Д.Чижевський

  3. М.Драгоманов

  4. Д.Донцов

  5. І. Дядьківський

ANSWER: D

Хто з перших митрополитів був соратником Ярослава Мудрого і одним з перших мислителів-філософів Київської Русі, який зробив своїм педметом роздуми про долю всього людства?  1. Лука Жидята

  2. Феодосій Печерський

  3. Іларіон

  4. Нестор

  5. Яків Мних

ANSWER: C

Хто з українських мислителів першим засудив смертну кару, вважаючи, що людина настільки самостійна, що над її життям ніхто з людей не повинен мати влади?  1. Володимир Мономах

  2. Памво Беринда

  3. Іван Вишенський

  4. Іван Франко

  5. Дмитро Донцов

ANSWER: A

Хто з українських мислителів-гуманістів вважав, що основою виникнення держави є воля народу і вроджений інстинкт до суспільного життя?  1. П.Русин

  2. С.Оріховський

  3. Лукаш з Нового Міста

  4. Симон Пекалід

  5. С.Кленович

ANSWER: B

Хто з українських науковців вважав, що в українській історії немає «золотого віку» світ ідеальної спільності пануватиме в майбутньому  1. Т. Шевченко

  2. П. Юркевич

  3. В. Винниченко

  4. В. Липинський

  5. М. Грушевський

ANSWER: A

Хто з українських науковців висловив думку про те, що українці повинні стати на чолі звільнення «всіх братів – слов’ян» (міфологічний образ України)  1. І. Франко

  2. П. Юркевич

  3. В. Винниченко

  4. М. Костомаров

  5. М. Грушевський

ANSWER: D

Хто з українських філософів ХІХ ст. вважається продовжувачем ідей Г.С.Сковороди ?  1. Т.Шевченко

  2. М.Куліш

  3. П.Юркевич

  4. М.Костомаров

  5. І.Франко

ANSWER: C

Хто за національністю Петро Могила?  1. Українець

  2. Поляк

  3. Росіянин

  4. Молдаванин

  5. Білорус

ANSWER: D

Хто із названих нижче українських літераторів створив досить оригінальну концепцію “непомітного зла ”?  1. П.Куліш

  2. І. Франко

  3. Т. Шевченко

  4. М. Гоголь

  5. Л. Українка

ANSWER: D

Чому „Повість врем’яних літ” є пам’яткою філософської літератури?  1. Тому що описує історичні події

  2. Тому що включає події позачасової священної історії

  3. Тому що осмислює буття, пояснює факти, шукає їх витоки і робить висновки

  4. Тому що містить безліч цікавого матеріалу

  5. Тому що показує ідеал суспільного життя

ANSWER: C

Шо Володимир Мономах вважав мірою боговибраності людини?  1. Вміння молитися

  2. Служіння Господу

  3. Фізичну і розумову працю

  4. Участь у військових походах

  5. Написання книжок

ANSWER: C

Що Г.С.Сковорода вважав осердям людського в людині?  1. Розум

  2. Руки

  3. Серце

  4. Язик

  5. Душу

ANSWER: C

Що для Т.Г.Шевченка є вищим критерієм оцінки життєвих явищ?  1. Воля

  2. Правда

  3. Безсмертя

  4. Історія

  5. Людина

ANSWER: B

Як Ю.Дрогобич визначав значення людини в історичному процесі?  1. Людина не може нічого змінити в історії

  2. Людина залежна від Бога, і тому робить те, що він наказує

  3. Божий промисел не визначає наперед історію, історія – людська драма в дії

  4. Людина надто мала, щоб змінити історію, але наагається це зробити

  5. Людина залежить від дії космічних тіл, тільки тоді, як вони сприятливі до неї, може щось міняти

ANSWER: C

Яка відмінність західноєвропейської схоластичної філософії і руської філософської думки?  1. Західна – теоретична, руська – духовно-практична

  2. Західна – наукова, руська – ні

  3. Західна має визначних філософів, руська – лише перекладні твори

  4. Західна - духовно-практична, руська – теоретична

  5. Західна продовжує розвиватись, руська спиняється у розвитку

ANSWER: A

Яка із перелічених характеристик менталітету, на думку Миколи Костомарова, відрізняє українця від росіянина?  1. Росіянин цінує особистість, а українець – загал

  2. Росіяни нетерпимі до чужих вір, народів, мов, українці не цураються людей з чужим обличчям і їхньої мови, а вчать її

  3. Росіяни – народ „нематеріальний”, прагнуть одухотворити весь світ

  4. Росіяни дуже люблять природу, українці – ні

  5. Росіяни мають сильну волю, українці – ні

ANSWER: B

Яка основна ідея філософії українського романтизму?  1. Утвердження богоподібності людини

  2. Утвердження ідеальною людини, яка прагне до знань

  3. Утвердження духовних сил народу, життєлюбства, оптимізму, мужності простих людей в їх нелегких буденних справах, самоусвідомлення національної ідентичності

  4. Змалювання селянського життя

  5. Написанні віршових творів

ANSWER: C


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка