Klausyklos – 2 (unikalus objekto kodas 8738) datuojamos XX a pr medis, liaudies dailė; dalmatika
Дата канвертавання27.04.2016
Памер16.42 Kb.
Kavarsko seniūnijoje :

1. Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje ir jos šventoriuje yra kultūros paveldo objektai – klausyklos – 2 (unikalus objekto kodas 8738) datuojamos XX a. pr. medis, liaudies dailė; dalmatika (unikalus objekto kodas 8737) datuojama XVIII a. pab. taikomoji dekoratyvinė dailė; smilkytuvas ir indelis smilkalams (unikalus objekto kodas 8735) datuojama XVIII a. metalas, taikomoji dekoratyvinė dailė; arnotas (unikalus objekto kodas 8736) datuojama XVIII a. pab. šilkas, taikomoji dekoratyvinė dailė; skulptūra „Nukryžiuotasis“ (unikalus objekto kodas 8733) datuojama XIX a. medis, skulptūra; altorėlis su paveikslų „Marija“ ir „Šv. Juozapas“ aptaisais (unikalus objekto kodas 8734) altorėlis datuojamas 1881 m., aptaisai XVII – XVIII a.medis, metalas, taikomoji dailė; varpas I (unikalus objekto kodas 7678) autorius Gotlibas Abraomas Zyvertas, datuojamas apie 1769m., žalvaris, taikomoji dailė; varpas II (unikalus objekto kodas 7679) autorius Gotlibas Abraomas Zyvertas, datuojamas 1700 m., žalvaris, taikomoji dailė; vargonai (unikalus objekto kodas 16820) autorius Jan Tuček Kutna Hora Tchecoslovaguie, datuojama 1925 m.; paveikslas „Bėgimas į Egiptą“ (unikalus objekto kodas 21364) nežinomas autorius, datuojama XVIII a.pab. – XIX a.pr. drobė, aliejus; paveikslas „Kristaus nešimas į kapą“ (unikalus objekto kodas 21365) nežinomas autorius, datuojamas XIX a.I p. drobė, aliejus; paveikslas „Kristaus prisikėlimas“ (unikalus objekto kodas 21366) nežinomas autorius, datuojamas XIX a. I p. drobė, aliejus; paveikslas „Kristaus žengimas į Dangų“ (unikalus objekto kodas 21367) nežinomas autorius, datuojamas XVIII a.pab. – XIX a. pr., drobė, aliejus; komuninė (unikalus objekto kodas 21368) datuojama XIX a. II p., baltas metalas, auksavimas, kalstymas; monstrancija I (unikalus objekto kodas 21369) datuojama XX a. pr., baltas metalas, auksavimas, kalstymas, stiklas; monstrancija II (unikalus objketo kodas 21370) datuojama XX a. pr., baltas metalas, auksavimas, kalstymas, stiklas; ornamentuotas kryžius (unikalus objekto kodas 8739) datuojama XIX a. pab., medis, geležis; stogastulpis triaukštis su ornamentuotu kryželiu, Arkangelo Gabrieliaus, Šv. Jurgio, Kristaus, Jono Krikštytojo ir Šv. Kazimiero skulptūromis (unikalus objekto kodas 8740) pastatytas 1929 m. medis, geležis.

2. Kavarsko miestelio kapinėse yra kultūros paveldo objektai – partizanų kapas (unikalus objekto kodas 16974) palaidoti 18 Lietuvos partizanų, žuvusių 1945 – 1949 m. Kavarsko, Kurklių, Vidiškių apylinkėse, pastatytas akmens paminklas; kapas (unikalus objekto kodas 17250) palaidoti knygnešys Antanas Griganavičius (1867–1940) ir Lietuvos generalinio štabo pulkininkas Vaclovas Griganavičius (1891–1940); ornamentuoti kryžiai (3) (unikalus objekto kodas 8743) yra kapinių vartuose, datuojami XIX a. pab., geležis; antkapinis paminklas I (unikalus objekto kodas 8741) datuojamas XIX a. vid., geležis; antkapinis paminklas II (unikalus objekto kodas 8742) datuojamas XIX a. geležis; koplyčia (unikalus objekto kodas 1316) datuojama XIX a. I p., mūrinė kvadratinio plano su keturiomis kolonomis, keturšlaitis stogas su kaltiniu ažūriniu kryžiumi.
3. Kavarsko miestelyje bei vienkiemiuose yra kultūros paveldo objektai – Kavarsko šaltinis, vad. Švento Jono šaltiniu (unikalus objekto kodas 32645), šaltiniai (maždaug 14 x 21 m. dydžio sufoziniame cirke trykšta 3-4 versmės), dar ir dabar lankomas kaip šventa vieta; žydų senosios kapinės (unikalus objekto kodas 11572), išlikę senieji kapinių vartai, dalis tvoros, atminimo akmeninis paminklas; žydų žudynių vieta ir kapai, pastatytas akmeninis paminklas; Kavarsko dvarvietė (unikalus objekto kodas 12251) datuojaam XVI – XVII a., iš šiaurės rytų riboja Pienios tvenkinys, iš pietų ir šiaurės vakarų – keliukas; kapinynas (unikalus objekto kodas 5785) datuojamas XVI – XVII a. yra į šiaurės rytus nuo Kavarsko dvarvietės, 0,2 km. į vakarus nuo Pienios užtvankos.

4. Dabužių kaime yra kultūros paveldo objektai – kaimo kapinėse – kapas (unikalus objekto kodas 2794), palaidotas knygnešys Antanas Justinavičius (1861 – po 1935); Dabužių bažnyčios šventoriuje – paminklas raštijos pradininkui Konstantinui Sirvydui (autorius Jonas Žukas).


5. Sirvydų kaime yra kultūros paveldo objektas – atminimo akmuo (unikalus objekto kodas16975), žymintis raštijos pradininko Konstantino Sirvydo gimtinę.
6. Pienionių kaime yra kultūros paveldo objektai – koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra (unikalus objekto kodas 20149) datuojama XIX a. II p., neogotikos stiliaus, šešiakampio plano skardiniu piramidiniu stogeliu, viduje medinė Nukryžiuotojo skulptūra; Pienionių dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 63) datuojama XVIII a. pab. – XX a. pr., išlikę dvaro pastatai: oficina (unikalus objekto kodas 26215), svirno liekanos ((unikalus objekto kodas 26216), rūkyklos liekanos (unikalus objekto kodas 26217), ledainė (unikalus objekto kodas 26218), kumetynas (unikalus objekto kodas 26219), kiaulidė (unikalus objekto kodas 26220), spirito varykla (unikalus objekto kodas 26221), rūsys (unikalus objekto kodas 26222), rūsys (unikalus objekto kodas 26223), oranžerija (unikalus objekto kodas 26224), grota (unikalus objekto kodas 26225), vartų stulpai (unikalus objekto kodas 26226), parkas (unikalus objekto kodas 26227).
7. Pakalnių kaime yra kultūros paveldo objektas – penkių sodybų gatvinis kaimas (unikalus objekto kodas 10307) datuojamas XVIII – XX a., išlikusios trys sodybos, senojo kaimo medžių alėja. 2011 m. parengtas Penkių sodybų gatvinio kaimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.
8. Svirnų I kaime yra kultūros paveldo objektas – Svirnų I dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 68) datuojamas XIX a. I p. – XX a. pr., išlikę dvaro sodybos pastatai: rūmai (unikalus objekto kodas 32842), svirnas (unikalus objekto kodas 32843), tvartas (unikalus objekto kodas 32844), kumetynas (unikalus objekto kodas 32845), kumetynas (unikalus objekto kodas 32846), parko fragmentai (unikalus objekto kodas 32847).
9. Laviškio kaime yra kultūros paveldo objektas – Laviškio buvusio dvaro sodybos fragmentai (unikalus objekto kodas 57), datuojami XIX a. vid., išlikę buvusios dvaro sodybos pastatai: svirnas, dalis kalvės pastato.
10. Jakšiškio kaime yra kultūros paveldo objektas – Jakšiškio buvusio dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 53) datuojama XIX a. pab. – XX a. pr., išlikę buvusio dvaro sodybos pastatai: rūmai, buvusios krakmolo gamyklos pastatas, tvartas, kumetynas.
11. Pumpučių kaime yra kultūros paveldo objektas – žydų žudynių vieta ir kapas (unikalus objekto kodas 10809), pastatytas akmeninis paminklas.
12. Mackeliškių kaime yra kultūros paveldo objektai – senosios kaimo kapinės (unikalus objekto kodas 11584), išlikęs senas akmeninis paminklas su metaliniu kryžiumi, puoštu saulutės ir mėnulio simboliais. Mackelišlių akmuo, vad. Barboros akmeniu (unikalus objekto kodas 1870), yra Dabužių miške (dar kitaip vadiname Butleriškių miške) 4 kvartalo PV kampe, Mackeliškių kaimo teritorijoje.
13. Žemųjų Svirnų kaime yra kultūros paveldo objektas – Svirnų (Žiogų) pilliakalnis su gyvenviete (unikalus objekto kodas 24545) yra 0,35 km. į šiaurę nuo Šventosios dešiniojo kranto, 0,1 km. į šiaurę nuo kelio Ukmergė – Anykščiai. Piliakalnio vakarinėje papėdėje yra senovės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I tūkst.– II tūkst. pradžia.
14. Šovenių kaime yra kultūros paveldo objektas – piliakalnis (vadinamas Budrių, Pakarklos kalnu) su gyvenviete (unikalus objekto kodas 24551). Piliakalnis yra patvenktos Pienios upelio dešiniajame krante. Piliakalnis datuojamas I tūkst., į pietvakarius nuo piliakalnio yra papėdės gyvenvietė.
15. Kavarsko g-jos miške yra kultūros paveldo objektai – Jakšiškio pilkapynas (unikalus objekto kodas 1888) yra 7 kvartalo pietų ir pietvakarinės dalys, 8 kvartalo šiaurės vakarų dalis. Pilkapiai datuojami VII – XIII a., po sampilu aptikta rutulinė amfora datuojama III tūkstantmečiu prieš Kristų; Knitiškių pilkapynas (unikalus objekto kodas 3554) yra 8 kvartalo pietinėje dalyje, apie 150 m į R nuo Šventosios upės kairiojo kranto, pilkapyne yra apie 70 pilkapių. Pilkapiai datuojami IX – XIII a. Knitiškių pilkapis (unikalus objekto kodas 27525) yra 0,23 km. į rytus nuo Šventosios upės kairiojo kranto, 0,1 km į pietus nuo Knitiškių pilkapyno, pilkapis datuojamas IX – XII a.
16. Judinio kaime yra kultūros paveldo objektai – Judinio pilkapynas (unikalus objekto kodas 3223) yra 0,1 km. į pietus nuo Judinio kairiojo kranto, Kavarsko g-jos miške, pilkapyne yra 120 pilkapių. Pilkapyno vakarinėje dalyje yra kalva, kuri vadinama Koplyčkalniu. Pilkapiai datuojami IX – XIII a. Judinio pilkapynas II (unikalus objekto kodas 3224) yra 0,2 km. į rytus nuo Kavarsko – Pravydžių kelio, Judinio upelio dešiniajame krante, slėnyje. Pilkapyne yra apie 100 pilkapių, kurie datuojami IX – XIII a.
17. Piktagalio kaime yra kultūros paveldo objektai – Piktagalio kapinynas (unikalus objekto kodas 16154) yra 1,2 km. į vakarus nuo Kavarsko – Traupio kelio, Pienios tvenkinio šiauriniame krante. Kapinynas datuojamas XIII – XVII a. Marijampolio, Piktagalio piliakalnis (unikalus objekto kodas 1871) yra 1,5 km. į vakarus nuo kelio Kavarskas – Traupis, Pienios tvenkinio šiauriniame krante. Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia.
18. Pagojės I k. yra kultūros paveldo objektas – Pagojės kapinynas (unikalus objekto kodas 21524) yra Armukšnos upelio dešiniajame krante, kalvelėje. Kapinynas datuojamas XV – XVI a.
19. Riklikų k. yra kultūros paveldo objektas – Riklikų senovės gyvenvietė (unikalus objekto kodas 33778). Senovės gyvenvietė datuojama I tūkstantmečio pr. Kr. vid. – I tūkstantmečio po Kr.pr.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка