Kartlegging av storsopper I norge
старонка4/6
Дата канвертавання18.04.2016
Памер375.25 Kb.
1   2   3   4   5   6

6. NATURVERDIER I KONNULIÅSEN


Konnuliåsen skiller seg klart fra alle andre områder i Trillemarka – Rollagsfjell med sine forekomster av kalkgranskoger og en tilhørende kalkkrevende funga. Det er over 30 arter som bare er funnet her, og det er et godt potensial for å finne flere. Det er arter som i Østlandsområdet ellers stort sett finnes i Oslofeltets kambrosilur-område. Kalkbarskoger i den naturgeografiske regionen som Trillemarka – Rollagsfjell hører til er en stor sjeldenhet. Konnuliåsen er derfor viktig for den totale variasjonsbredden i ”storområdet”. Dette gjelder både mht. biologisk mangfold (særlig jordboende mykorrhizasopp, samt karplanter), og også geologi, der forekomsten av baserike metasedimenter (marmor) er et svært spesielt trekk som er sjeldent i regionen.
De nye registreringene styrker tidligere vurderinger av dette som et meget verdifullt kjerneområde av regional til nasjonal verdi (**-***).


7. SAMLET VURDERING AV FUNGAEN I STOROMRÅDET

Totalt sett er det nå funnet et ganske høyt antall arter av storsopp med 593 arter, i Trillemarka-Rollagsfjell. Det er likevel et potensial for en god del flere jordboende arter og strøsopper. En skal huske at de undersøkelsene som har vært gjort på dette har vært ganske få, spredte og utført av en eller to personer over et kort tidsrom. Skal en kartlegge fungaen i et område trenger en å følge utviklingen gjennom en hel sesong (våraspekt, sommer-tidlighøst aspekt og høst-seinhøst aspekt). Det er dessuten behov for supplerende undersøkelser i mange sesonger. Dertil kommer at området har et stort areal som det er krevende å nå over, slik at det teknisk sett kreves mange personer samtidig.


Foreliggende data gir likevel en god pekepinn på forholdene. Totalt sett må det sies at det er en rik og variert funga med mykorrhiza knyttet til boreale treslag som gran, furu og bjørk. De store skivesoppslektene slørsopp Cortinarius, kremle Russula og riske Lactarius er representert med et stort utvalg arter, i alt 118. Dette tyder på overveiende humusrike skoger med god kontinuitet i markskiktet (rotskiktet) slik det vil være i skoger som ikke har vært snauhogd. Strøsopper som ofte dominerer i kulturskoger spiller en mer underordnet rolle.

8. FULLSTENDIG ARTSLISTE

I tabell 3 presenteres en total artsliste over storsopper (unntatt pore- og barksopper i ”storområdet” Trillemarka-Rollagsfjell. Lista er en oppdatering av lista som ble publisert av NINA (Bendiksen 2004). Den er supplert med undersøkelser fra 2005 og årets undersøkelser.


Tabell 3. Artliste over storsopp (unntatt pore- og barksopp) i Trillemarka-Rollagsfjell (”storområdet”), Buskerud fylke.

Kolonne 1-4:  1. Funn gjort på denne befaringen

  2. Funn angitt som nye hos Hofton (2005)

  3. Funn angitt hos Bendiksen (2004).

  4. Funn angitt som nye hos Hofton (2006)
Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Agaricus silvaticus var. pallidus

Blodsjampinjong, hvit variant
x


Agaricus silvaticus

Blodsjampinjong


x
Agaricus silvicola

Snøballsjampinjong


x
Aleuria aurantia

Oransjebeger


x
Amanita fulva

Brun ringløs fluesopp


x
Amanita muscaria

Rød fluesopp
x
x
Amanita porphyria

Svartringfluesopp


x
Amanita regalis

Brun fluesopp


x
Amanita submembranacea

Olivenbrun ringløs fluesopp


x
Amanita vaginata

Grå ringløs fluesopp


x
Amanita virosa

Hvit fluesopp


x
Armillaria mellea coll.

honningsopp


x
Arrhenia acerosa

Stilkmosekantarell
x


Ascocoryne sarcoides

Søskenfiolbeger


x
Baeospora myosura

Konglemyldrehatt
x


Bankera fuligineoalba

Lurvesøtpigg

R


x

Bankera violascens

KnippesøtpiggxBisporella citrina

Gult dvergbeger


x
Boletus edulis

Steinsopp


x
Boletus subtomentosus

Fløyelsrørsopp
x
x
Bovista plumbea

Liten eggrøyksopp


x
Bovita nigrescens

Stor eggrøyksopp


x
Calocera cornea

Dverggaffel


x
Calocera viscosa

Gullgaffel
x
x
Art:

Norsk navn:

R-stat

1

2

3

 4

Cantharellula umbonata

Navletraktsopp


x
Cantharellus cibarius

Kantarell
x
x
Cantharellus tubaeformis

Traktkantarell
x
x
Catathelasma imperiale

Keisersopp


x
Chalciporus piperatus

Pepperrørsopp
x
x
Cheimonophyllum candidissimum

Snømusling


x
Chlorociboria sp.

Grønnbeger


x
Chroogomphus rutilus

Rabarbrasopp


x
Clavaria amoenoides

Vridd køllesopp

Vx
Clavaria argillacea var. sphagnicola

Torvkøllesopp
x


Clavaria purpurea

Gråfiolett køllesoppxClavariadelphus ligula

Liten klubbesopp


x
Clavariadelphus truncatus

Granklubbesopp
x
x
Clavicorona pyxidata

Begerfingersopp

DCx
Clavulina cinerea

Grå fingersopp
x


Clavulina coralloides

Kamfingersopp


x
Clavulinopsis helvola

Gul småkøllesopp
x
x
Clavulinopsis luteoalba

Blektuppet småkøllesopp
x

xClitocybe candicans

Krittraktsopp


x
Clitocybe clavipes

Klubbetraktsopp


x
Clitocybe fragrans

Hvit anistraktsopp
x
x
Clitocybe gibba

Sommertraktsopp


x
Clitocybe metachroa

Grå traktsopp


x
Clitocybe nebularis

Puddertraktsopp


x
Clitocybe odora

Grønn anistraktsopp
x

xClitocybe phyllophila

Løvtraktsopp


x
Clitocybe sinopica

Maitraktsopp


x
Clitocybe vibecina

Grå meltraktsopp


x
Collybia acervata

Knippeflathatt


x
Collybia cirrhata

Snylteflathatt
x


Collybia distorta

Vridd flathatt


x
Collybia dryophila

Blek flathatt


x
Collybia peronata

Pepperflathatt


x
Collybia tuberosa

Spissknollet flathatt
x
x
Conocybe sp.

Kjeglesopp


x
Coprinus sp. -

blekksopp


x
Cortinarius acutusx


Cortinarius aff. praestigiosus

x
Cortinarius agathosmus

Granringslørsopp
x
x
Cortinarius albovariegatus

x
Cortinarius alboviolaceus

Lysfiolett slørsopp


x
Cortinarius anomalus

Bjørkeslørsopp


x
Cortinarius armeniacus

Aprikosslørsopp


x
Cortinarius armillatus

Rødbelteslørsopp
x
x
Cortinarius aureofulvus

Gullslørsopp

DC
xCortinarius aureovelatus ined.

Gullfotslørsopp


x
Cortinarius balteatus

Lærslørsopp


x1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка