Kartlegging av storsopper I norge
старонка3/6
Дата канвертавання18.04.2016
Памер375.25 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.2. Spesielt om fungaen i Konnuliåsen


Fungaen i Konnuliåsen skiller seg en del fra de øvrige delene av storområdet, slik også Hofton (2005) påpeker. Det skyldes først og fremst forekomsten av kalkrike bergarter og kalkgranskog. Det er nå kjent 33 arter (unntatt pore- og barksopper), hvorav seks rødlistearter som bare finnes i dette området av Trillemarka – Rollagsfjell. Det er et betydelig innslag av arter i slørsoppunderslekta Phlegmacium, ei gruppe som forekommer hovedsakelig i baserike og mineralrike skoger. Det er 10 arter i denne underslekta av totalt 14 arter i ”storområdet”. Seks av artene er bare påvist i Konnuliåsen. I skogvokssopp-slekta er seks av 12 arter som er registrert i ”storområdet” også påvist i Konnuliåsen. En av artene, den kalkkrevende duftvokssopp Hygrophorus agathosmus er bare påvist her. Også enkelte andre kalkkrevende arter er påvist.
Totalt ble 118 arter (unntatt pore- og barksopper) påvist i Konnuliåsen på befaringen 10.10.06.


5. FUNN AV SJELDNE ARTER (RØDLISTA OG ANDRE)

5.1 Rødlistearter


Seks rødlistearter av jordboende sopp er nå kjent fra Konnuliåsen (tabell 2).
Tabell 2. Rødlista sopp (utenom pore- og barksopp) i Konnuliåsen, Rollag kommune

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Rødlistestatus

Forekomst

Cortinarius aureofulvus

Gullslørsopp

DC

1

Cortinarius caesiostramineus

Besk slørsopp

DC

4

Cortinarius mussivus

Slank bananslørsopp

DC

1

Cortinarius salor ssp. salor

Blå slimslørsopp

R

1

Hydnellum concrescens

Beltebrunpigg

DC

1

Tricholoma atrosquamosum

Svartspettet musserong

DC

15.2 Omtale av enkelte rødlistearter og andre sjeldenheter

5.2.1 Nye rødlistearter i Konnuliåsen


Rødlisteartene gullslørsopp, slank bananslørsopp, beltebrunpigg og svartspettet musserong er omtalt hos Hofton (2005). De tre andre besk slørsopp, blå slimslørsopp og Pseudomerulius aureus, er nye rødlistearter for Trillemarka-Rollagsfjell.
Besk slørsopp Cortinarius caesiostramineus tilhører underslekta Phlegmacium som kjennetegnes av en slimete hatt og tørr stilk. Stilken på besk slørsopp er utvidet til en knoll ved basis. Ellers er soppen relativt spinkel og med med ganske lyst gråhvite –gråbeige farger. Den har en besk til bitter smak på hatthuden. Den har mykorrhiza med gran og furu. Det er 23 registreringer i Norsk Soppdatabase, og på 10 av disse står det kalkbarskog, på de fleste øvrige står det rik skog. En kan regne med at besk slørsopp er en karakterart i kalkbarskoger og derfor en god indikator på de forholdene en finner i Konnuliåsen. Den dukket da også opp fire forskjellige steder i lia. Arten er rødlistet som hensynskrevende (DC).
Den er utbredt både på Øst- og Vestlandet og er funnet nord til Tingvoll på Nord-Møre.
Blå slimslørsopp Cortinarius salor ssp. salor tilhører underslekta Myxacium som kjennetegnes av at både hatt og stilk er dekket av et slimlag. Den har en vakker blå farge både i hatt og stilk. Denne fargen blekes med alderen, men synes lenge i kanten av hatten. Arten skiller seg fra de fleste andre i Myxacium ved at den foretrekker rikere barskoger, gjerne med kalk. Den har mykorrhiza med gran og furu. Den er registrert med 26 funn totalt i Norsk Soppdatabase, og er funnet hovedsakelig på Østlandet og går nord til Nord-Trøndelag, rødlistet som sjelden (R).

Figur 4. Blå slimslørsopp Cortinarius salor ssp. salor er en kalkkrevende og rødlistet mykorrhizasopp som ble funnet i granskogslia ved Konnuliåsen.
Foto: Tom H. Hofton
Pseudomerulius aureus er en barksopp som vi fant ny for storområdet, på gammelt bygningstømmer (nedrast ruin ved den midtre av Konnulisetrene). Denne arten er vedboende, nedbryter på furulæger, og finnes mest i varme furuskoger. Den er tidligere funnet rundt 15 ganger, hovedsakelig på sørlige Østlandet, og er rødlistet som sjelden (R).

5.2.2 Andre sjeldenheter i Konnuliåsen


Grynslørsopp Cortinarius papulosus er en sjeldenhet i Norge hvis en ser på de 16 registreringene i Norsk Soppdatabase. Den er for første gang påvist i storområdet Trillemarka – Rollagsfjell. Det angis ofte at den vokser i kalkrik skog, og den har mykorrhiza med gran og furu. Den har en økologi som minner om de to ovennevnte besk slørsopp og blå slimslørsopp. Den er registrert nord til Hattfjelldal i Nordland.
Gyllenbrun slørsopp Cortinarius elegantior har 47 registreringer i Norsk Soppdatabase. Den er altså ikke så sjelden som foregående og forekommer nok gjennomgående litt tørrere. Arten ser ut til først og fremst å være knyttet til kalkrike skoger med furu, gran og lind. Den er en ganske stor og spektakulær slørsopp i underslekta Phlegmacium og er påvist for første gang i ”storområdet”.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка