Kartlegging av storsopper I norge
старонка2/6
Дата канвертавання18.04.2016
Памер375.25 Kb.
1   2   3   4   5   6

4. OM FUNGAEN I TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL

4.1. Generelt om fungaen i Trillemarka - Rollagsfjell


Bendiksen (2004) skriver følgende om sin liste over soppene (unntatt pore- og barksopper) i Trillemarka-Rollagsfjell: ”Registreringene er gjort av forfatteren 1996, 1997 og 2003, med

unntak av arter merket *, hentet fra Botanisk museum, Oslo, soppherbariedatabasen. Da registreringene er foretatt innenfor et begrenset tidsrom innenfor tre sesonger med varierende kvalitet, er det opplagt mange arter, også vanlige, som fortsatt mangler i forhold til en mer fullstendig liste.”
Det er derfor fortsatt sannsynligvis en hel del arter som gjenstår å finne i området mht. jordboende sopp. I den foreliggende undersøkelsen ble det funnet 29 nye arter for ”storområdet” (tabell 1) i forhold til det som er publisert hos Bendiksen (2004) og Hofton (2005,2006). Artsantallet for storsopper utenom pore- og barksopper er dermed oppe i 374. Tar vi med poresopper og barksopper som utgjør henholdsvis 90 og 129 arter (Hofton 2005, 2006) blir det totale antallet storsopper 593 arter.
Tabell 1. Nye arter av storsopp (unntatt pore- og barksopp) for ”storområdet” i Trillemarka – Rollagsfjell, Buskerud funnet under befaringen 10.10.2006.


Vitenskapelig navn

Norsk navn

Agaricus silvaticus var. pallidus

Blodsjampinjong, hvit varietet

Arrhenia acerosa

Stilkmosekantarell

Baeospora myosura

Konglemyldrehatt

Clavaria argillacea var. sphagnicola

Torvkøllesopp

Clavulina cinerea

Grå fingersopp

Collybia cirrhata

Snylteflathatt

Cortinarius acutus
Cortinarius bataillei

Oransjefotslørsopp

Cortinarius bovinus

Kuslørsopp

Cortinarius caesiostramineus

Besk slørsopp

Cortinarius elegantior

Gyllenbrun slørsopp

Cortinarius papulosus

Grynslørsopp

Cortinarius salor ssp. salor

Blå slimslørsopp

Cortinarius stillatitius

Honningslørsopp

Cortinarius umbrinolens

Jordslørsopp

Cortinarius varius

Klumpslørsopp

Cudonia confusa

Ensfarget hjelmmorkel

Gymnopus putillus

Nåleflathatt

Hygrocybe chlorophana

Gul vokssopp

Lactarius badiosanguineus

Svartrød riske

Lactarius fuliginosus

Røykriske

Lyophyllum decastes

Grå knippesopp

Mycena aetites

Gråhette

Mycena rosella

Rosehette

Pholiota squarrosa

Raspskjellsopp

Rhodocollybia maculata

Flekket flathatt

Russula adusta

Røykkremle

Russula fragilis

Skjørkremle

Russula integra

Mandelkremle

Ser en på artslista for området under ett er det mykorrhizasopper som dominerer. De store slektene er slørsopper Cortinarius 71 arter, kremler Russula 25 arter, risker Lactarius 22 arter, musseronger Tricholoma 13 arter og skogvokssopp Hygrophorus 12 arter. Dette er slekter som har mange arter som har mykorrhiza med gran, furu og bjørk og det er derfor naturlig at de er dominerende i et borealt skogsområde. Strøsoppene (saprotrofene) er noe mindre representert. Her er slektene hettesopp Mycena 15 arter, engvokssopp Hygrocybe 11 arter, rødskivesopp Entoloma 9 arter, skjellsopp Pholiota 6 arter og kragesopp Stropharia 5 arter de største. Mange av artene er knyttet til grasmark i forbindelse med setervoller, men flere er også knyttet til strø og død ved i barskogen.


Det er en klar overvekt av arter som er knyttet til sure og humusrike skoger, f.eks. av underslekta Telemonia innen slørsoppene. Dette samsvarer med skogtypene som dominerer i Trillemarka- Rollagsfjell. Rikere skogtyper som ved Konnuliåsen (se nedenfor) er derfor sjeldne i området og viktige i den totale variasjonsbredden og for det totale artsmangfoldet.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка