Картка нумар раздзела, тэмы, заняткаў Назва раздзела, тэмы, заняткаў
Дата канвертавання06.07.2016
Памер171.27 Kb.
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА


Нумар раздзела, тэмы, заняткаў


Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пералік вывучаемых пытанняў

Усяго гадзін

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, методические пособия и др.)


Літаратура


Формы кантрою ведаўз

лекцыі

практычныя заняткі

(семінарскія)

занятия


лабараторныя

заняткі

СКРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Раздзел 1 Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей

6

-

6

-

-


1.1

Мова і соцыум

 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”.

 2. Паняцце мовы і гіпотэзы яе паходжання.

 3. Мова і соцыум.

 4. Функцыі мовы ў грамадстве.

2


-

2

-

-[12]


[14]

[16]


[35]

[38]


Тэставыя заданні

1.2

Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця

1 Старабеларуская літаратурная мова ХV-ХVІ стст.

2 Роля Францыска Скарыны і яго прадаўжальнікаў у развіцці беларускай мовы.

3 Новая (сучасная) беларуская літаратурная мова ХІХ-пачатку ХХ стст.

4 Развіццё і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў ХХ-пачатку ХХІ стст.


2


-

2

-

--[15]


[16]

[21]


[44]

[48]


[49]

[50]


Рэфераты
Тэставыя заданні

1.3

Беларуская мова – форма нацыянальнай культуры беларусаў.

 1. Месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх і неславянскіх моў.

2 Формы беларускай літаратурнай мовы.

3 Разнавіднасці беларускай мовы.

4 Нацыянальная мова і духоўная культура народа.


2
2

-

-[15]


[16]

[27]


[37]

[41]


Рэфераты
Вусныя паведамленні


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Раздзел 2 Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы

6

-

6

-

-


2.1

Лексіка беларускай мовы

 1. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання.

 2. Актыўная і пасіўная лексіка.

 3. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання.

 4. Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

2


-

2

-

-
[2]

[4]


[7]

[12]


[15]

[31]


[36]

Рэфераты
Вусныя паведамленні2.2

Тэрміналогія беларускай мовы

 1. Паняці “тэрмін”, “тэрміналогія”, тэрмасістэма”, “прафесіяналізм”, “прафесійная лексіка”.

 2. Асаблівасці словаўтварэння беларускай тэрміналогіі.

 3. З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі.

 4. Сучасны стан развіцця беларускай тэрміналогіі.

2-

2

-

-
[3]

[5]


[19]

[25]


[28]

[29]


[43]

Рэфераты
Вусныя паведамленні2.3

Тэрміналагічная, ці прафесійная, лексіка псіхолага

 1. Асаблівасці псіхалагічных і педагагічных тэрмінаў.

 2. Паходжанне псіхалагічных і педагагічных тэрмінаў

 3. Утварэнне псіхалагічных і педагагічных тэрмінаў.

 4. Лексіка-граматычная-характарыстыка псіхалагічных і педагагічных тэрмінаў.

2


-

2

-

-[13]


[14]

[23]


[24]

[32]


[39]

[42]


Самастойная работа

3

Раздзел 3 Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму

4

-

4

-

-


3.1


Моўная інтэрферэнцыя і моўныя нормы

 1. Моўная інтэрферэнцыя як вынік білінгвізму.

 2. Арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы беларус-кай літаратурнай мовы.

 3. Арфаграфічныя нормы беларускай літаратурнай мовы.

 4. Словаўтваральныя нормы беларускай літара-турнай мовы.

2

-

2

-

-[9]


[12]

[26]


[30]

[34]


[40]


Тэставыя заданні
Рэфераты


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.2

Граматычныя нормы беларускай літаратурнай мовы

 1. Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы.

 2. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы.

2

-

2

-

-[7]


[31]

[40]


[46]


Кантрольная работа

4

Раздзел 4 Фунцыянальныя стылі маўлення

10

-

10

-

-


4.1

Класіфікацыя функцыянальных стыляў

 1. Паняцце функцыянальнага стылю.

 2. Навуковы стыль: яго падстылі, функцыі, ад-метныя асаблівасці.

 3. Афіцыйна-справавы стыль: яго падстылі, функцыі, характэрныя асаблівасці.

 4. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя асаб-лівасці.
2-

2

-

-[10]


[17]

[20]


[22]

Самастойная работа
Рэфераты


4.2

Навуковы стыль

 1. Моўныя сродкі навуковага стылю.

 2. Жанравая разнавіднасць навуковага стылю.

 3. Кампазіцыя пісьмовага навуковага тэксту і вуснага выступлення, іх афармленне.

 4. Асаблівасці перакладу на беларускую мову навуковых тэкстаў.
2-

2

-

-[10]


[17]

[20]


[22]

[33]Пераклад

з рускай мовы

на беларускую


4. 3

Арганізацыя некаторых навуковых тэкстаў

1 Анатацыя і рэзюмэ як жанры навуковага стылю.

2 Афармленне рэфератаў.

3 Афармленне тэзісаў і артыкулаў.

4 Афармленне курсавых і дыпломных работ.


2

2

[10]


[17]

[20]


[22]


Анатаванне

Рэферыраванне


4.4

Афіцыйна-справавы стыль

 1. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.

 2. Віды афіцыйна-справавых тэкстаў.

 3. Кампазіцыя афіцыйна-справавых тэкстаў.

 4. Пераклад на беларускую мову афіцыйна-справа-вых тэкстаў.
2

-

2

-

-[11]


[17]

[20]


[22]


Пераклад

з рускай мовы

на беларускую

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.5

Арганізацыя некаторых афіцыйна-справавых дакументаў

 1. Правілы справавой перапіскі.

 2. Правілы напісання заяў, аб’яў.

 3. Прыкладная схема псіхолага-педагагічнай характарыстыкі асобы і групы.

 4. Правілы афармлення некаторых справавых папер псіхолага і педагога.

2

-

2

-

-[8]


[11

[13]


[14]

Самастойная работа

5

Раздзел 5 Культура прафесійнага маўлення

8

-

8

-

-


5.1

Маўленне і маўленчая дзейнасць

 1. Маўленне – маўленчая дзейнасць – агульная культура чалавека.

 2. Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў маўлення.

 3. Прафесійна арыентаванае маўленне.

2

-

2

-

-[1]


[6]

[10]


[17]


Вусныя паведамленні
Рэфераты5.2

Камунікатыўныя якасці маўлення

 1. Дакладнасць і лагічнасць маўлення.

 2. Чысціня і багацце (разнастайнасць) маўлення.

 3. Дарэчнасць маўлення.

 4. Вобразнасць маўлення.

2

-

2

-

-[1]


[6]

[20]


[22]

Самастойная работа
Рэфераты


5.3

Культура маўлення публічнага выступлення

 1. Падрыхтоўка да публічнага выступлення.

 2. Кампазіцыя публічнага выступлення

 3. Асноўныя якасці-паказчыкі паспяховага выс-туплення.

2

-

2

-
Відэафільм

Учимся выступать публично”


[1]


[6]

[17]Вусныя паведамленні
Рэфераты5.4

Культура маўлення псіхолага і педагога

 1. Тэхніка маўлення.

 2. Выразнасць маўлення.

 3. Маўленчы этыкет і культура зносін.

2

-

2

-

-[1]


[6]

[17]Вусныя выступленні
УСЯГО гадзін

34

-

34

-

-База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка