Kariera zawodowa praca zawodowa Pełnione funkcje • od 1981 – Redaktor naczelny „Studia Claromontana”
старонка1/3
Дата канвертавання20.04.2016
Памер93.08 Kb.
  1   2   3
ks. prof. dr hab. Janusz

ZBUDNIEWEK
Profesor zwyczajny

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW


Instytut Nauk Historycznych 
Historia
Katedra Historii Średniowiecznej

KARIERA ZAWODOWA
Praca zawodowa

Pełnione funkcje

•    od 1981 – Redaktor naczelny „Studia Claromontana”
•    Konsultant Encyklopedii Katolickiej (dla t. t. 3 i 7), Lublin
•    Członek Zespołu Redakcyjnego Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, (dla t. m. Częstochowy- Jasnej Góry) Warszawa
•    od 1992 – Kierownik Katedry Historii Kościoła Średniowiecznego w Instytucie Nauk Historycznych i Społecznych ATK, później UKSW w Warszawie
•    Członek senatu UKSW (jedna kadencja)
•    od 2001 – Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych, jedna kadencja od 2001

DOROBEK NAUKOWY

Kierunki badań

Publikacje zwarte

Skróty: ABMK (Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne”, NP. (Nasza Przeszłość), PSB (Polski Słownik Biograficzny), SAP (Słownik Artystów Polskich), SBKSSP (Słownik Biogr. Katolicyzmu Społecznego w Polsce), Chr (Saeculum Christianum), SC. (Studia Claromontana), SPTK (słownik Polskich Teologów Katolickich).


Książki

1.    Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej Góry w roku 1655 oraz jej obrońcy o. Augustyna Kordeckiego za lata 1655-1975, Warszawa 1975 (przy współpr. H. Czerwienia)
2.    Dzieje kultu Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie, Libreria editrice Vaticana 1981 ss. 24; toż wyd. 2. Jasna Góra 1983 ss. 31; wyd. 3. Kraków 1963 ss. 32; przedruk "Kronika Diec. Włocław." 66: 1983 nr 9-10 s. 216-232; wersja skróc., "Nasza Rodzina" 1983 nr 12 s. 10-11; wyd. 4 ATK Warszawa 1998 ss. 77 + il.
3.    Klejnoty Jasnej Góry, Warszawa 1982 ss. 162 (przy współpr. J. Samka)
4.    Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej, Kraków 1991 ss. 314
5.    "Studia Claromontana" (rocznik), t. 1-23: 1981-2005
6.    Katalog Archiwum Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce, ABMK 64: 1995 s. 83-363, nadb.
7.    Święty Wojciech i wejście Polski do Europy przed dziesięcioma wiekami, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, (red. ze wstępem), Łowicz 1997 ss. 89
8.     Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. D. Kielak, J. Odziemkowski i J. Zbudniewek, Warszawa UKSW 2004
9.    Zbiór dokumentów zakonu paulinów w Polsce, t. 2: 1465-1550, oprac...., Warszawa 2004 ss. 997.

Artykuły i rozprawy

1955-1960
•    Z dziejów Skałki, "Vox Eremi" 6: 1955 nr 9 s. 11-18, nr 10 s. 21-31, nr 11 s. 19-24.
•    Skałka w świetle odkryć archeologicznych, "Vox Eremi" 8: 1956 nr 18 s. 14-16.
•    Powrót paulinów na Węgry w 2 poł. XIX w. "Vox Eremi" 1957 nr 22 s. 36-39,  nr 25 s. 31-
•    G. Gerhartl: Historiograf epoki baroku o. Maciej Fuhrman jako ocaliciel Miejskiego Archiwum w Wiener Neustadt (tłum...z jęz. niem.), „Vox Eremi” (brak opisu).
•   Wrażenia z pobytu w Mogile, tamże, 7: 1957 nr 19 s. 20-22.
•    Zapomniani, "Vox Eremi" 8: 1957 nr 24 s. 76.
•    Pieśń o błog. Stanisławie Oporowiczu, "Vox Eremi" 9: 1958 nr 6 s. 29-30.
•    Siedemnastowieczny żywot bł. Stanisława Oporowskiego (pióra Jacka Rudnickiego), tłum.z jez. łac....., "Vox Eremi"  9: 1958 nr 4 s. 46-51.
•    Życie błogosławionego Stanisława Oporowskiego (tłumaczenie tekstu Vita b. Stanislai Hieronima Cieszkiewicza), tłum...., "Vox Eremi" 9: 1958 nr 5 s. 14-24.
•    "Aby wszyscy stanowili jedno", tamże, 10: 1959 nr 3 s. 27-33.
•    W sprawie edukacji i studiów Bł. Stanisława z Oporowa, "Vox Eremi" 11: 1960 nr 4 s. 17-25.
•    Królowa Narodu Polskiego, "Vox Eremi" 11: 1960 nr 3 s. 6-9.
•    A propos problemów Jasnej Góry (na marginesie art. J. Susuła i J. Majki w Tygodniku  Powszechnym,  „Vox Eremi" 11: 1960 nr 5 s. 44-48.

1961
•    Odnowione oblicze Oporowa, "Vox Eremi" 11: 1960 nr 5 s. 71-75; 12: 1961 nr 1 s. 42-46.
•    Zgon byłego generała paulinów [Piotra Markiewicza], "Tyg. Powsz." 15: 1961 nr 7 s. 9.
•    Śp. o. Kajetan Raczyński, "Vox Eremi" 12: 1961 nr 4 s. 11-16.

1964-1967
•    Jędrzejewski Alfons Franciszek, PSB t. 11 (1964/65) s. 236-237.
•    Jasna Góra pamięta J.F. Kennedyego, "Jasna Góra" (Doylestown) 5: 1964 nr 5 s. 121-123.
•    Blesed Stanislas Oporowski, "Jasna Góra" (Doylestown) 6: 1964 nr 1 s. 18-19, toż w jęz. polskim, tamże nr 6 s. 151-152.
•    Historyczne „Te Deum laudamus" narodu polskiego w dniu 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze, "Biul. Hist.-maryjny zakonu paulinów" 1967 nr 1 s. 123-213.

1969
•    Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów, NP 31: 1969 s. 181-228.
•    Starania Władysława Reymonta o przyjęcie do paulinów w świetle jego korespondencji, ABMK 19: 1969 s. 181-228.

1970
•    Ongiś nasza macierz (prowincja węgierska paulinów), "Vox Eremi" 22: 1970 nr 74 s. 4-25.

1971
•    O. Ignacy Ambroży Federowicz (1863-1913), NP. 36: 1971 s. 271-286.
•    Nowa książka o polskich znakach wodnych. Omówienie książki J. Siniarskiej-Czaplickiej: Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej od początku XV do połowy XVIII w., Wrocław 1969.- ABMK 22: 1971 s. 291-296.
•    A propos św. Kazimierza i Jasnej Góry, "Gaz. Niedzielna" (Londyn) 6 VIII 1971.
•    Błogosławione następstwa oblężenia Jasnej Góry. Na marginesie stosunków polsko-szwedzkich, "Gazeta Niedzielna" 23: 1971 nr 49 s. 1-2.
•    Czy Reymont był paulinem? ,"Gaz. Niedzielna" (Londyn) 23: 1971 nr 6 s. 1, 2, 5.

1972
•    Oporowski Erazm Stanisław. W: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny. Dzieło zb. pod red. R. Gustawa, t. 2, Warszawa-Poznań 1972 s. 174-185.
•    Do Słowacji po naukę o dziejach zakonu, tamże, 24: 1972 nr 79 s. 9-21
•    Węgier który ukochał Polskę nie żyje (o. M. Toth), "Vox Eremi" 1972 nr 79 s. 4-7; toż: Jasna Góra magyar apostola (śp. o. Marian Toth), "Uj Ember" 1972 nr 14 s.

1973
•    Powtórne oblężenie Jasnej Góry zakończone, „Gazeta Niedzielna" 1973 (brak danych).
•    Kopiarz dokumentów konwentu paulinów w Wieruszowie, ABMK 26: 1973 s. 191-261; 27: 1973 s. 207-260.
•    O. Kordecki w literaturze polskiej i obcej. Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci, "Gazeta Niedzielna" 25: 1973 nr 14.
•    Wyjazd paulinów do Argentyny, "Tyg. Powsz." 28: 1973 nr 2 s. 7.

1975
•    Częstochowa (jej pozycja religijna w świecie), "Szolgalat" 27: 1975 s. 68-73.
•    Polskie sanktuaria. Jasna Góra, "Gość Niedz." 52: 1975 nr 45 s. 8, nr 44 s. 8.
•    Obłóczyny ks. B. Myczki, „Za i Przeciw" 1975 nr 6 s. 10.
•    Pielgrzymka z diecezji łódzkiej, „Tyg. Powsz." 29: 1975 nr 13 s. 7.
•    Wizyta abpa L. Poggi na Jasnej Górze, „Słowo Powsz." 29: 1975 nr 75 s. 5.
•    Na Jasnej Górze w lipcu 1975 r., tamże nr 33 s. 6.
•    Jasna Góra w sierpniu 1975 r., tamże nr 36 s. 7.
•    Z okazji 975 -lecia utworzenia metropolii gnieźnieńskiej [na Jasnej Górze 25/26 VIII 1975 r], „Słowo Powsz." 29: 1975 nr 194 s. 3.
•    Kard. Medeiros na Jasnej Górze, tamże, nr 193 s. 3.
•    Pielgrzymki na Jasnej Górze w lipcu, tamże, nr 192 s. 3.
•    Jasna Góra w roku jubileuszowym, „Hejnał Mariacki" 20: 1975 nr 6 s. 18.
•    A propos badań historycznych z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, "Vox Eremi" 1975 nr 84 s. 18.
•    O najstarszych konstytucjach zakonu paulinów raz jeszcze. Na marginesie książki ks. Stanisława Świdzińskiegpo: Constitutio Ordinis S. Pauli Primi Eremitae iuxta textum ante annum 1643 conscriptum, Augustae Trevirorum 1973, „Biul. Zak. Paulinów" 1975 nr 4 s. 30-43.
•    Markiewicz Piotr Wacław, PSB t. 20 (1975) s. 28-29.
•    Danek Krzysztof, kamieniarz, SAP t. 2 (1975) s. 11.
•    Dobrzeniecki Antoni, paulin malarz, tamże, s. 68-70.
•    Dobrzeniecki Wojciech, paulin, malarz, tamże, s. 70.
•    Dobrzyński Jan Antoni, paulin malarz, tamże, s. 71.    
•    Formiński Bartłomiej, paulin, snycerz, tamże, s. 235.
•    Frankiewicz Stanisław, kamieniarz, tamże, s. 241-242.
•    Góreccy, rodz. kamieniarzy, tamże, s. 433.
                        
1976
•    Kopiarze paulińskie do końca XVII wieku, Studia Źródłoznawcze" 20: 1976 s. 219-226.
•    Działalność duszpasterska Jasnej Góry w 1975 r., "Tyg. Powsz." 1976 nr 6 s. 2; toż: „Dios y Patria - Bóg i Ojczyzna" (Buenos Aires) nr 1.291.048 b. pag.; toż "Naród Polski: (Londyn) 1976 (20 V) s. 12.
•    Kodeks Reguł Paulińskich na tle pokrewnych rękopisów krakowskich pierwszej połowy XVI wieku, "Sprawozd. z Posiedz. Nauk. PAN w Krakowie" 20/1: 1976 s. 118-119.
•    Bartkowicz Adrian, paulin, wik. gen, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2 (Lublin 1976) kol. 75.
•    Bartoszewicz Antoni, paulin grafik, tamże kol. 86.
•    Bela, imię królów węgierskich, tamże kol. 190-191.
•    Benger Nikola, tamże, kol. 260.
•    Bernard z Porto kard., tamże kol. 309.
•    Binterim Anton Josef, tamże kol. 568.
•    Beszowa, parafia, tamże kol. 331-332.
•    Bolesławski Bartłomiej, tamże kol. 754.
•    Borković Marton, gen. zakonu, tamże kol. 816-817.
•    Botucatu, metropolia, tamże kol. 847.
•    Brdów, klasztor paulinów, tamże kol. 1055.
•    Brunon z Schaumburga bp, tamże kol. 1110-1111.

1977
•    Kopiarze dokumentów zakonu paulinów w Polsce do końca XVII wieku, „ABMK 34: 1977 s. 293-344; 35: 1977 s. 145-197.
                        
1978
•    Charytatywna działalność Br. Alberta Chmielowskiego na Skałce w Krakowie (1888-1908), „Studia Theol. Varsavaviensia." 16: 1978 s. 165-185.

1979
•    Fragmenty z dziennika. Na ścieżkach paulińskich klasztorów w Portugalii, "Vox Eremi" 33: 1979 nr 99 s. 41-70.
•    W poszukiwaniu unii paulinów ma Półwyspie Pirenejskim, „Vox Eremi" 1979 nr  (brak danych).
•    Il luogo del martirio di San Stanislao vescovo, "L'Osservatore Romano" 99: 1979 nr 130 s. 6-7; toż: Miejsce męczeństwa św. Stanisława oczekuje przybycia Ojca Świętego, „Gazeta Niedzielna" 31: 1979 nr 20 s. 1, 3.
•    La Madonna di Częstochowa, "Radio Vaticana. Direzione dei Programi" 23: 1979 nr 36 s. 164-167.
•    9° Centenario della morte di San Stanislao vescovo e protettore della Polonia, tamże, nr 25 s. 101-105.
•    Comacchio, bpstwo we Włoszech, w: Encyklopedia Katolicka (Lublin 1979) t. 3 kol. 550.
•    Csanad, bpstwo na Węgrzech, tamże kol. 641.
•    Csepelenyi György, paulin męczennik, tamże kol. 641.
•    Rozwój kultu Matki Bożej Częstochowskiej, tamże kol. 857-860.
•    Kopie, obrazy, kościoły pw. MBCzęstochowskiej, tamże, kol. 865-866.
•    Bractwa i stowarzyszenia pw. MBCzęstochowskiej, tamże, kol. 877-878.
•    Czytania Niedzielne, pismo tyg., tamże kol. 951.
•    Damaszek, stolica Syrii, tamże kol. 286-287.
•    Derma, metrop. w Libii, tamże kol. 1187-1188.
•    Djakovo, diec. w Chorwacji, tamże kol. 1353-1354.
•    Jankier Jan malarz, SAP t. 3 (1979) s. 217.
•    Jędrzejczyk Augustyn, paulin malarz, tamże, s. 292-293.
•    Meress Bonawentura, paulin, SPTK t. 3 (1982) s. 92-94.
•    Moszyński Konstanty, paulin, tamże, s. 176-177.
•    Mstowski Benedykt, paulin, tamże, s. 183-184.
•    Nieszporkowicz Ambroży, paulin, tamże, s. 210-212.
•    Pawłowski Chryzostom, paulin, tamże, s. 333-334.
•    Pokorski Innocenty, paulin, tamże, s..396-397.
•    Pollacz Rudolf, paulin, tamże, s..406-407.
•    Porębski Damazy, paulin, tamże, s. 422-423.
•    Puchalski Piotr, paulin, tamże, s. 459.
•    Rendak Justus, paulin, tamże, s. 494.
•    Rotter Ksawery, paulin, tamże, s. 512-513.
•    Rychtalski Daniel, paulin, s. 538.
•    Puthieur January, paulin, tamże, s. 466.
    
1980
•    Jasna Góra w latach okupacji, „Gazeta Niedzielna" 1980 nr 30 s. 5.
•    Kodeks Reguł Paulińskich zwany "katenatem" na tle kultury książki w zakonie paulinów XVI wieku, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, pod red. B. Bieńkowskiej, Warszawa 1980 s. 107-133.
•    Monaci di San Paolo Primo Eremita, o Paolini, w: Dizzionario degli Istituti di Perfezione, t. 6, Roma 1980 kol. 25-43.
•    O medalach i odznaczeniach polskich na obczyźnie, - rec. książki M. J. Brzeicki: Medale i odznaki polskie i Polski dotyczące bite poza Polską w latach 1939-1977, Londyn 1979, ABMK 40: 1980 s. 197-201.
•    Dziejowe przeobrażenia kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, "Kalend. Rycerza Niepokalanej" 1980 s. 58-61.

1981
•    Jasna Góra w okresie okupacji hitlerowskiej. SC 1: 1981 s. 300-373.
•    Człowiek wiary i pracowitości - o. Innocenty Pokorski (1656-1734), SC 2: 1981 s. 116-171.
•    Biedrzychowski Kacper, paulin, SPTK t. 1 (1981) s. 134-135.
•    Chojnacki Bruno Józef, paulin, tamże, s. 319-320.
•    Dytryński Tadeusz Franciszek, paulin, tamże, s. 437.
•    Dzieszkowski Damian Jakub, dominikanin, tamże, s. 440-441.
•    Emeryk Węgier, paulin, tamże, s. 446-447.
•    German Chryzostom, paulin, tamże, s. 521.
•    Gniazdowski Rafał Józef, tamże, s. 540-541.
•    Giedroić Feliks, proboszcz, tamże, s. 555.
•    Gołdonowski Andrzej, paulin, tamże, s. 552-553.
•    Gondek Feliks, proboszcz, tamże, s. 555-556.
•    Gottwald Olaf Józef, paulin, tamże, s. 563.
•    Grabowski Kazimierz, popularyzator ascetyki, tamże, s. 580.
•    Grzegorzek Wojciech, dogmatyk, tamże, s. 605.
•    Gwiazdoń Wawrzyniec, prałat, tamże, s. 613-614.

1982
•    Z dziejów zakonu paulinów, w: Jasnogórska Bogurodzica, Warszawa (Novum) 1982 s. 15-26.
•    Czas okupacji hitlerowskiej w dziejach paulinów, w: Jasnogórska Bogurodzica, jak wyżej, s. 245-250.
•    Paulini w czasie okupacji hitlerowskiej, w: Życie religijne w Polsce, pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982 s. 669-708.
•    Rola Jasnej Góry w latach okupacji hitlerowskiej, „Chrześcijanin w Świecie” 1982 nr 4-5 s. 70-82.
•    Wokół przemian i ewolucji kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, „Ateneum Kapł.” 74: 1982 z. 1 s. 28-42.
•    Działalność kościelna i społeczna Jasnej Góry w latach okupacji hitlerowskiej, „Ateneum Kapł.” 74: 1982 z. 1 s. 43-56.
•    Wkład paulinów dla Polonii na obczyźnie, w: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, Lublin 1982 s. 203-249.
•    Pokorski Bartłomiej Innocenty, PSB t. 27 (1982) s. 238-2540.
•    Rodziny zakonne paulinów w zachodniej Europie, SC 3: 1982 s. 283-317.
•    Znak duchowej jedności, "Hejnał Mariacki" 26: 1982 nr 4 s. 14-15.
•    Hawelski Eustachy Ignacy, SPTK t. 2 (1982) s. 27-28.
•    Hayn Jacek, dominikanin, tamże, s. 31.
•    Kryniewiecki Modest, bazylianin, tamże, s. 76.
•    Izopolski Erazm, proboszcz, tamże, s. 94.
•    Janota Eugeniusz, profesor, tamże, s. 162-165.
•    Jankiewicz Józef Mikołaj, tamże, s. 159-160.
•    Jodel Józef Jan, paulin, tamże, s. 213-214.
•    Kiedrzyński Anastarzy Piotr, paulin, tamże, s. 272-273.
•    Kłodawski Paulin Benedykt, tamże, s. 293.
•    Knezsa Tyburcy Marcin, paulin, tamże, s. 306-307.
•    Kordecki Augustyn, paulin, tamże, s. 355-356.
•    Koźbiałowicz Chryzostom Sebastian, tamże, s. 389-390.
•    Krupski Konrad Jerzy, paulin, tamże, s. 448.
•    Kurdyś Florian Piotr, tamże, s. 479-480.
•    Langner January Baltazar, paulin, tamże, s. 493-494.
•    Lubojeński Chryzostom Franciszek, paulin, tamże, s. 541-542.
•    Pokorski Bartłomiej Innocenty, PSB t. 27 (1982) s. 238-2540.
•    Jak ratowano Jasną Górę (w 1945 r. przez rząd Londyński i Watykan), "Ład" 1982 nr 4 s. 4.
•    Jasna Góra w historii i kulturze polskiej, "Ład" 1982 nr 15 s. 1, 5, nr 16 s. 1, 3.    

1983
•    Jasnogórska droga odrodzenia narodu w nauce kard. A. Hlonda, "Ład Boży" 1983 nr 22 s. 3, 7.
•    Jasnogórskie posługiwanie prymasa Augusta Hlonda, w: Maryja Matka Narodu Polskiego, pod red. S. Grzybka, Częstochowa 1983 s. 62-89.
•    Kult Matki Bożej Jasnogórskiej w latach 1939-1946, tamże, s. 90-108.
•    Wokół kwerend archiwalnych o paulinach w Rzymie, SC 4: 1983 s. 423-461.
•    Drogi do wyzwolenia Jasnej Góry, „Przegl. Powsz.” (Londyn) 1983 nr 7-8 s. 7-10, nr 9 s. 18-20.
•    Inwentarz archiwum klasztoru paulinów w Brdowie, ABMK 46: 1983 s. 371-393.
•    Doylestown, sanktuarium maryjne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4 (1983) kol. 178 (przy współpr. S. Rumiński).
•    Dubrownik, bpstwo, tamże, kol. 273-274.
•    Duklja, metropolia, tamże, kol. 345.
•    Smoniewski Damian Augustyn, paulin, SPTK t. 4 (1983) s. 118.    
•    Staszewski Mikołaj, paulin, tamże, s. 196-197.
•    Stawiński Teodor, paulin, tamże, s. 203.
•    Strauch Remigiusz Michał, tamże, s. 214-215.
•    Szmidt Józef Ambroży, paulin, tamże s. 278.
•    Szotarewicz Mikołaj, paulin, tamże, s. 280-281.
•    Świtalski Mateusz, paulin, tamże, s. 314-315.
•    Terecjusz Grzegorz, paulin, tamże, s. 323-324.
•    Walęcki Gaudenty Jakub, paulin, tamże, s. 278.
•    Wargawski Anastazy Andrzej, paulin, tamże s. 384-385.
•    Wichliński Sebastian Maciej paulin, tamże, s. 415.
•    Wiktor Jan Nepomucen, paulin, tamże, s. 429.    
•    Zymicjusz Andrzej, paulin, tamże, s. 561.
•    Jędrzejewski Franciszek Alfons, SPTK t. 5 (1983) s. 604-605.
•    Łaziński Romuald Aleksander, SPTK t. 6 (1983) s. 360-370.
•    Markiewicz Wacław Piotr, paulin, tamże, s. 424-425.
•    Przeździecki Pius Józef, paulin, tamże, s. 728-730.
•    Przeździecki Józef Pius, w: Dizzionario degli Istituti di Perfezione, t. 7, Roma 1983 kol. 1099-1100.
•    Raczyński Karol Kajetan, paulin, SPTK t. 7 (1983) s. 11-12.
•    Sawicki Stefan Polikarp, paulin, tamże, s. 84-86.
•    Matka Boska Zwycięska z Brdowa. "Ład" 1983 nr 30 s. 5.
•    Madonna Jasnogórska natchnieniem artystów. "Ład" 1983 nr 21 s. 6.
•    Jasnogórska Madonna w Hiszpanii. "Ład" 1983 nr 5 s. 8.

1984
•    Dzieje osady Brdowskiej, „Roczn. Teol. KUL” 31: 1984 s. 232-291.
•    Dzieje konwentu paulinów w Brdowie. SC 5: 1984 s. 394-470.
•    Die vorberreitung des Paulinerordens in Westeuropa, w: Die Pauliner. Ordo S. Pauli Primi Eremitae, Einsenstadt 1984 s. 11-20.

1985
•    Jasnogórski rękopis "Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli Primi Heremitae" z lat 1517-1613, SC 6: 1985 s. 240-374.
•    Stanisław z Oporowa, zw. Błogosławionym, w: Święci Polscy, red. J. Bar, t. 5, Warszawa ATK 1985 s. 32-60.
•    Ziemia Cieszyńska w najnowszej historiografii, „Niedziela” 28: 1985 nr 51-52 s. 14 (rec. książki J. Kusia: Szkice z dziejów kościelnych Śląska Cieszyńskiego. Kraków 1983 oraz książki J. Kusia: Szkice z dziejów kościelnych Bielska Białej. Kraków 1985).
•    Dzieje paulinów w Starej Wsi 1728-1786, w: Chwalcie z nami Panią świata. Z dziejów Kościoła na Ziemi Brzozowskiej, Kraków WAM 1985 s. 47-79, przyp. s. 306-313.
•    Związki błogosławionej królowej Jadwigi z Jasną Górą, w: Z Jasnogórską Matką Nadziei. II Dni Jasnogórskie na Skałce w Krakowie, Kraków 1985 s. 20-33, wersja poszerzona "Vox Eremi" 49: 1985 nr 164 s. 10n.

1986
•    Lasota Rybiński Piotr, kopista, SAP t. 4 (1986) s. 452
•    Przeździecki Józef Pius, paulin, PSB t. 29 (1986) s. 62-64.
•    Ryczyński Maciej, iluminator, w: Słownik Pracowników Książki, t. 2, Warszawa-Łódź 1986 s. 188
•    Żydek Wacław, iluminator, tamże s. 246.

1987
•    Jasna Góra w okresie powstań narodowych - listopadowego i styczniowego, w: Jasnogórskie świętowanie Eucharystii. IV Dni Jasnogórskie na Skałce, pod red. S. Jabłońskiego, Kraków 1987 s.63-74; tekst rozszerzony, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. B. Pylaka i Cz. Krakowiaka, Lublin 1988 s. 495-507; toż: Jasna Góra in der zeit der zwei Polnischen Nationalaufstände, w: De cultu Mariano saeculis XIX-XX. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in sanctuario Mariano Kevelaer Anno 1987 celebrati, vol. 6. Roma 1991 s. 525-550.
•    Diariusz Jasnogórski o. Stanisława Kapiczyńskiego z lat 1839-1887, oprac... SC 7: 1987 s. 321-406.
•    Katalog rękopisów Biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce, SC 8: 1987 s. 269-500 (przy współprc. Z. Kowalskiej-Urbankowej).
•    Zakon Paulinów, "Życie chrześcijańskie w Polsce" 1987 nr 9 s. 46-55; toż w jęz. angiel., franc., niem. i włoskim.
•    O. Augustyn Gyeressy nie żyje, "Jasna Góra" 5: 1987 nr 2 s. 61-62.

1988
•    Fundacja sanktuarium, parafii i klasztoru w Leśnej Podlaskiej, SC 9: 1988 s. 387-399.
•    Helmut Jonetzki propagator kultu Matki Bożej Jasnogórskiej (1926-1987). "Jasna Góra" 6: 1988 nr 8 s. 61-64; wersja skróc. "Ład" 6: 1988 nr 30 s. 4.
                        
1989
•    Rec.: P. Nitecki: Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992 "Colloquium Salutis" 21-22: 1989-1990 s. 257-260.
                        
1990
•    Rec.: G. Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Budapest 1988, NP 73: 1990 s. 325-335.
•    Rec.: Norbert von Xanten. Adliger - Ordensstifter – Kirchenfürts, Köln 1984, NP 74: 1990 s. 301-304
                        
1991
•    Federowicz Ambroży Ignacy, paulin, SBKSP t. 1, Warszawa 1991 s. 127-128.
•    Jędrzejewski Alfons, tamże s. 197-198.
•    Średniowieczny klasztor w Wielgomłynach odsłania swoje tajemnice, "Jasna Góra" 1991 nr 1 s. 59-63.
•    Zderzenie z 40-letnią ateizacją na Węgrzech, "Czas" Kraków 1991 nr 187 s. 3, 19.
•    Ambasador spraw polskich na obczyźnie - o. Gabriel Lorenc - nie żyje. "Jasna Góra" 9: 1991 nr 9 s. 61-64.
                        
1992
•    Zanim nadeszło wyzwolenie. "Katolik" 1992 nr 11-28.
•    Kontakty profesora Jakuba Sawickiego z ojcem Polikarpem Sawickim w świetle odnalezionej korespondencji, ABMK 61: 1992 s. 217-226.
•    Przyjaciel Polaków - dr Szabó László nie żyje. "Słowo" 1992 nr 121 s. 5.

1993
•    Szymon Mielecki pauliński kopista i bibliofil z przełomu XVI i XVII wieku, w: Bibliologia dyscypliną integrującą. Studia ofiarowane Barbarze Bieńkowskiej, Warszawa 1993 s. 31-40.
•    E. Rejman: Memoriał do sekretarza Kongregacji d.s. Zakonnych kard. Teodora Valfre di Bonzo... wstępem poprzedził..., SC 13: 1993 s. 207-280.
•    Gračanica. monaster, Encyklopedia Katolicka t. 6 (1993) kol. 19.
•    Rec.: Kardynał Stefan Wyszyński prymas Polski: Dzieła zebrane, t. 1, Warszawa 1991, NP 79: 1993 s. 395-398.
•    Leszczyński Szymon Izydor, malarz paulin, SAP t. 5 (1993) s. 67.
•    Mielecki Szymon, paulin kaligarf, tamże, s. 528-529.

1994
•    (A propos Watykańskiego parasola), "Wprost" 1994 nr 11 s. 72.
•    Dzieje Kościoła Skalnego, w: Rekonstrukcja kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Budapeszcie 15 maja 1994 r., Warszawa 1994 s. 5.
•    Markiewicz Wacław Piotr, generał paulinów, SBKSP 2 (1994) s. 119-120.
•    Przeździecki Józef Pius, generał paulinów, tamże s. 213-214.
•    Sawicki Stefan Polikarp, paulin, PSB t. 35 (1994) s. 339-340.
•    Rec.: S. Wilk: Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce 1918-1939, Warszawa 1992, "Chrześcijanin w Świecie, Zesz. ODiSS" 1994 nr 4 s.196-200.
•    Problematyka społeczno-teologiczna uroczystości 3 maja 1966 r., w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od Lumen Gentium do Redemptoris Mater 1964-1987, Częstochowa 1994 s. 799-807.
•    Die Beziehungen polnischer Pauliner zur Mutterprovinz in Ungarn in der ersten Hälfte des XVI, w: Pálos rendtörténeti tanulmányok, Budapest 1994 s. 117-125.
•    Rola Jasnej Góry w dobie kontreformacji, SChr 1: 1994 nr 1 s. 85-107.
•    Fundacje paulinów w XVII i XVIII wieku, SChr 1: 1994 nr 2 s. 65-82.
•    Cud wolności przeżyła Jasna Góra pół wieku temu, w: Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej i dziś, Częstochowa 1994 s. 327-334, wyd. 2 (brak opisu).
•    S. Adamski: Powojenne zadania paulinów i Jasnej Góry. Wstępem zaopatrzył i do druku przygotował..., w: Biskup Stanisław Adamski duszpasterz czasu wojny i okupacji, Katowice 1994 s. 83-97.
•    Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych PRL w zakresie kultu religijnego, "Chrześcijanin w świecie" 1994 nr 1 s. 101-118.
•    Niezrealizowany projekt Stefana Szyllera na krużganki jasnogórskie, "Sprawozd. z Posiedz. Komisji Naukowych PAN" 37/1: 1993 s. 137-139 (skrót prelekcji), pełny tekst SC 14: 1994 s. 517-525.
•    Sawicki Stefan Polikarp, paulin, PSB t. 35 (1994) s. 339-340.
•    O. Akacjusz Bolyós nie żyje, "Jasna Góra" 1994 nr 11 s. 23-24.
•    Jasnogórski archiwista o. Honorat Marcinkiewicz nie żyje. "Jasna Góra" 1994 nr 12 s.22-23.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка