Кантрольны тэст па курсе “Метады апрацоўкі вынікаў вымярэнняў” Варыянт 1 1
Дата канвертавання18.03.2016
Памер80.26 Kb.


Кантрольны тэст

па курсе “Метады апрацоўкі вынікаў вымярэнняў”
Варыянт 1
1.Шэраг вымярэнняў дыяметра дроту далі наступныя вынікі: 1,1мм; 1,4мм; 1,2мм; 1,1мм. Модуль абсалютнай хібнасці для другога вымярэння роўны:

1. 0,1мм; 2. 0,2мм; 3. 0,4мм; 4. 0,5мм; 5. 0,3мм.2.Вымярэнні масы цела далі наступныя вынікі: 2,4кг; 2,7кг; 2,3кг; 2,0кг; 2,1кг. Адносная хібнасць, дапушчаная пры чацвертым вымярэнні роўная:

1. 13%; 2. 15%; 3. 11%; 4.20%; 5. 17%.3.З вызначанай дакладнасцю былі праведзены вымярэнні сілы, якая дзейнічала на цела: F1=(4,45±0,12)H; F2=(7,84±0,18)H; F3=(10,15±0,20)H; F4=(5,5±0,3)H; F5=(1,8±0,1)H. У якім выпадку праведзены больш дакладныя вымярэнні сілы?

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5.4.У табліцы прыведзены значэнні функцыі Y, якія адпавядаюць наступным значэнням аргумента Х:

Х

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Y

12,4

14,8

16,5

18,8

20,2

Метад найменшых квадратаў дае, што параметры а і b лепшай прамой роўныя:

1. 19,6 і 10,7; 2. 16,4 і 9,8; 3. 14,5 і 10,6; 4. 8,8 і 5,5; 5. 1,5 і 3,4.5.Вымярэнні часу саўдару шароў далі наступныя значэнні: 0,12мс; 0,15мс; 0,10мс; 0,38мс; 0,13мс; 0,15мс. Каэфіцыент промаху для найбольшага значэння часу роўны:

1. 0,4; 2. 2,6; 3. 0,8; 4. 0, 2; 5. 1,2.6.Вымярэнні даўжыні стрыжня далі наступныя вынікі: 1,4м; 1,5м; 1,7м; 1,4м; 1,3м. Пры давяральнай імавернасці =0,9 давяральны інтэрвал роўны:

1. 0,20м; 2. 0,15м; 3. 0,44м; 4. 0,58м; 5. 0,32м.7.Клас дакладнасці вальтметра, які разлічаны на максімальнае напружанне 50В, роўны 2. Лімітная хібнасць дадзенага прыбора роўная:

1. 2В; 2. 50В; 3. 5В; 4. 1В; 5. 0,2В.8.Пры вызначэнні масы цела былі атрыманы наступныя значэнні: 15,7кг; 15,9кг; 15,2кг; 15,0кг; 15,8кг; 15,7кг; 15,1кг; 15,4кг. Сярэдняе значэнне масы дадзенага цела роўнае:

1. 15,5кг; 2. 15,7кг; 3. 15,6кг; 4. 15,3кг; 5. 15,8кг.9.У выніку вымярэнняў перыяду матэматычнага маятніка былі атрыманы наступныя значэнні: 1,28с; 1,24с; 1,20с; 1.25с; 1,24с; 1,30с; 1,21с; 1,26с; 1,25с. Стандартнае адхіленне пры дадзеных вымярэннях роўнае:

1. 0,02с; 2. 0,01с; 3. 0,15с; 4. 0,03с; 5. 0,25с.10.Чаму роўная дакладнасць штангенцыркуля, у якога асноўная лінейка міліметровая, а ноніус мае 20 дзяленняў?

1. 0,05мм; 2. 0,01мм; 3. 0,20мм; 4. 0,15мм; 5. 0,02мм.


Варыянт 2
1.У табліцы прыведзены значэнні функцыі Y, якія адпавядаюць наступным значэнням аргумента Х:

Х

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Y

12,4

14,8

16,5

18,8

20,2

Метад найменшых квадратаў дае, што параметры а і b лепшай прамой роўныя:

1. 19,6 і 10,7; 2. 16,4 і 9,8; 3. 14,5 і 10,6; 4. 8,8 і 5,5; 5. 1,5 і 3,4.2.Вымярэнні часу саўдару шароў далі наступныя значэнні: 0,12мс; 0,15мс; 0,10мс; 0,38мс; 0,13мс; 0,15мс. Каэфіцыент промаху для найбольшага значэння часу роўны:

1. 0,4; 2. 2,6; 3. 0,8; 4. 0, 2; 5. 1,2.3.Вымярэнні даўжыні стрыжня далі наступныя вынікі: 1,4м; 1,5м; 1,7м; 1,4м; 1,3м. Пры давяральнай імавернасці =0,9 давяральны інтэрвал роўны:

1. 0,20м; 2. 0,15м; 3. 0,44м; 4. 0,58м; 5. 0,32м.4.Клас дакладнасці вальтметра, які разлічаны на максімальнае напружанне 50В, роўны 2. Лімітная хібнасць дадзенага прыбора роўная:

1. 2В; 2. 50В; 3. 5В; 4. 1В; 5. 0,2В.5.Пры вызначэнні масы цела былі атрыманы наступныя значэнні: 15,7кг; 15,9кг; 15,2кг; 15,0кг; 15,8кг; 15,7кг; 15,1кг; 15,4кг. Сярэдняе значэнне масы дадзенага цела роўнае:

1. 15,5кг; 2. 15,7кг; 3. 15,6кг; 4. 15,3кг; 5. 15,8кг.6.У выніку вымярэнняў перыяду матэматычнага маятніка былі атрыманы наступныя значэнні: 1,28с; 1,24с; 1,20с; 1.25с; 1,24с; 1,30с; 1,21с; 1,26с; 1,25с. Стандартнае адхіленне пры дадзеных вымярэннях роўнае:

1. 0,02с; 2. 0,01с; 3. 0,15с; 4. 0,03с; 5. 0,25с.7.Чаму роўная дакладнасць штангенцыркуля, у якога асноўная лінейка міліметровая, а ноніус мае 20 дзяленняў?

1. 0,05мм; 2. 0,01мм; 3. 0,20мм; 4. 0,15мм; 5. 0,02мм.8.Шэраг вымярэнняў дыяметра дроту далі наступныя вынікі: 1,1мм; 1,4мм; 1,2мм; 1,1мм. Модуль абсалютнай хібнасці для другога вымярэння роўны:

1. 0,1мм; 2. 0,2мм; 3. 0,4мм; 4. 0,5мм; 5. 0,3мм.9.Вымярэнні масы цела далі наступныя вынікі: 2,4кг; 2,7кг; 2,3кг; 2,0кг; 2,1кг. Адносная хібнасць, дапушчаная пры чацвертым вымярэнні роўная:

1. 13%; 2. 15%; 3. 11%; 4.20%; 5. 17%.10.З вызначанай дакладнасцю былі праведзены вымярэнні сілы, якая дзейнічала на цела: F1=(4,45±0,12)H; F2=(7,84±0,18)H; F3=(10,15±0,20)H; F4=(5,5±0,3)H; F5=(1,8±0,1)H. У якім выпадку праведзены больш дакладныя вымярэнні сілы?

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5.


Варыянт 3
1.Клас дакладнасці вальтметра, які разлічаны на максімальнае напружанне 50В, роўны 2. Лімітная хібнасць дадзенага прыбора роўная:

1. 2В; 2. 50В; 3. 5В; 4. 1В; 5. 0,2В.2.Пры вызначэнні масы цела былі атрыманы наступныя значэнні: 15,7кг; 15,9кг; 15,2кг; 15,0кг; 15,8кг; 15,7кг; 15,1кг; 15,4кг. Сярэдняе значэнне масы дадзенага цела роўнае:

1. 15,5кг; 2. 15,7кг; 3. 15,6кг; 4. 15,3кг; 5. 15,8кг.3.У выніку вымярэнняў перыяду матэматычнага маятніка былі атрыманы наступныя значэнні: 1,28с; 1,24с; 1,20с; 1.25с; 1,24с; 1,30с; 1,21с; 1,26с; 1,25с. Стандартнае адхіленне пры дадзеных вымярэннях роўнае:

1. 0,02с; 2. 0,01с; 3. 0,15с; 4. 0,03с; 5. 0,25с.4.З вызначанай дакладнасцю былі праведзены вымярэнні сілы, якая дзейнічала на цела: F1=(4,45±0,12)H; F2=(7,84±0,18)H; F3=(10,15±0,20)H; F4=(5,5±0,3)H; F5=(1,8±0,1)H. У якім выпадку праведзены больш дакладныя вымярэнні сілы?

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5.5.У табліцы прыведзены значэнні функцыі Y, якія адпавядаюць наступным значэнням аргумента Х:

Х

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Y

12,4

14,8

16,5

18,8

20,2

Метад найменшых квадратаў дае, што параметры а і b лепшай прамой роўныя:

1. 19,6 і 10,7; 2. 16,4 і 9,8; 3. 14,5 і 10,6; 4. 8,8 і 5,5; 5. 1,5 і 3,4.6.Вымярэнні часу саўдару шароў далі наступныя значэнні: 0,12мс; 0,15мс; 0,10мс; 0,38мс; 0,13мс; 0,15мс. Каэфіцыент промаху для найбольшага значэння часу роўны:

1. 0,4; 2. 2,6; 3. 0,8; 4. 0, 2; 5. 1,2.7.Вымярэнні даўжыні стрыжня далі наступныя вынікі: 1,4м; 1,5м; 1,7м; 1,4м; 1,3м. Пры давяральнай імавернасці =0,9 давяральны інтэрвал роўны:

1. 0,20м; 2. 0,15м; 3. 0,44м; 4. 0,58м; 5. 0,32м.8.Чаму роўная дакладнасць штангенцыркуля, у якога асноўная лінейка міліметровая, а ноніус мае 20 дзяленняў?

1. 0,05мм; 2. 0,01мм; 3. 0,20мм; 4. 0,15мм; 5. 0,02мм.9.Шэраг вымярэнняў дыяметра дроту далі наступныя вынікі: 1,1мм; 1,4мм; 1,2мм; 1,1мм. Модуль абсалютнай хібнасці для другога вымярэння роўны:

1. 0,1мм; 2. 0,2мм; 3. 0,4мм; 4. 0,5мм; 5. 0,3мм.10.Вымярэнні масы цела далі наступныя вынікі: 2,4кг; 2,7кг; 2,3кг; 2,0кг; 2,1кг. Адносная хібнасць, дапушчаная пры чацвертым вымярэнні роўная:

1. 13%; 2. 15%; 3. 11%; 4.20%; 5. 17%.


Варыянт 4
1.Клас дакладнасці вальтметра, які разлічаны на максімальнае напружанне 50В, роўны 2. Лімітная хібнасць дадзенага прыбора роўная:

1. 2В; 2. 50В; 3. 5В; 4. 1В; 5. 0,2В.2.Пры вызначэнні масы цела былі атрыманы наступныя значэнні: 15,7кг; 15,9кг; 15,2кг; 15,0кг; 15,8кг; 15,7кг; 15,1кг; 15,4кг. Сярэдняе значэнне масы дадзенага цела роўнае:

1. 15,5кг; 2. 15,7кг; 3. 15,6кг; 4. 15,3кг; 5. 15,8кг.3.У выніку вымярэнняў перыяду матэматычнага маятніка былі атрыманы наступныя значэнні: 1,28с; 1,24с; 1,20с; 1.25с; 1,24с; 1,30с; 1,21с; 1,26с; 1,25с. Стандартнае адхіленне пры дадзеных вымярэннях роўнае:

1. 0,02с; 2. 0,01с; 3. 0,15с; 4. 0,03с; 5. 0,25с.4.З вызначанай дакладнасцю былі праведзены вымярэнні сілы, якая дзейнічала на цела: F1=(4,45±0,12)H; F2=(7,84±0,18)H; F3=(10,15±0,20)H; F4=(5,5±0,3)H; F5=(1,8±0,1)H. У якім выпадку праведзены больш дакладныя вымярэнні сілы?

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5.5.Чаму роўная дакладнасць штангенцыркуля, у якога асноўная лінейка міліметровая, а ноніус мае 20 дзяленняў?

1. 0,05мм; 2. 0,01мм; 3. 0,20мм; 4. 0,15мм; 5. 0,02мм.6.Шэраг вымярэнняў дыяметра дроту далі наступныя вынікі: 1,1мм; 1,4мм; 1,2мм; 1,1мм. Модуль абсалютнай хібнасці для другога вымярэння роўны:

1. 0,1мм; 2. 0,2мм; 3. 0,4мм; 4. 0,5мм; 5. 0,3мм.7.Вымярэнні масы цела далі наступныя вынікі: 2,4кг; 2,7кг; 2,3кг; 2,0кг; 2,1кг. Адносная хібнасць, дапушчаная пры чацвертым вымярэнні роўная:

1. 13%; 2. 15%; 3. 11%; 4.20%; 5. 17%.8.У табліцы прыведзены значэнні функцыі Y, якія адпавядаюць наступным значэнням аргумента Х:

Х

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Y

12,4

14,8

16,5

18,8

20,2

Метад найменшых квадратаў дае, што параметры а і b лепшай прамой роўныя:

1. 19,6 і 10,7; 2. 16,4 і 9,8; 3. 14,5 і 10,6; 4. 8,8 і 5,5; 5. 1,5 і 3,4.9.Вымярэнні часу саўдару шароў далі наступныя значэнні: 0,12мс; 0,15мс; 0,10мс; 0,38мс; 0,13мс; 0,15мс. Каэфіцыент промаху для найбольшага значэння часу роўны:

1. 0,4; 2. 2,6; 3. 0,8; 4. 0, 2; 5. 1,2.10.Вымярэнні даўжыні стрыжня далі наступныя вынікі: 1,4м; 1,5м; 1,7м; 1,4м; 1,3м. Пры давяральнай імавернасці =0,9 давяральны інтэрвал роўны:

1. 0,20м; 2. 0,15м; 3. 0,44м; 4. 0,58м; 5. 0,32м.


Варыянт 5
1.Клас дакладнасці вальтметра, які разлічаны на максімальнае напружанне 50В, роўны 2. Лімітная хібнасць дадзенага прыбора роўная:

1. 2В; 2. 50В; 3. 5В; 4. 1В; 5. 0,2В.2.Пры вызначэнні масы цела былі атрыманы наступныя значэнні: 15,7кг; 15,9кг; 15,2кг; 15,0кг; 15,8кг; 15,7кг; 15,1кг; 15,4кг. Сярэдняе значэнне масы дадзенага цела роўнае:

1. 15,5кг; 2. 15,7кг; 3. 15,6кг; 4. 15,3кг; 5. 15,8кг.3.У выніку вымярэнняў перыяду матэматычнага маятніка былі атрыманы наступныя значэнні: 1,28с; 1,24с; 1,20с; 1.25с; 1,24с; 1,30с; 1,21с; 1,26с; 1,25с. Стандартнае адхіленне пры дадзеных вымярэннях роўнае:

1. 0,02с; 2. 0,01с; 3. 0,15с; 4. 0,03с; 5. 0,25с.4.Шэраг вымярэнняў дыяметра дроту далі наступныя вынікі: 1,1мм; 1,4мм; 1,2мм; 1,1мм. Модуль абсалютнай хібнасці для другога вымярэння роўны:

1. 0,1мм; 2. 0,2мм; 3. 0,4мм; 4. 0,5мм; 5. 0,3мм.5.Вымярэнні масы цела далі наступныя вынікі: 2,4кг; 2,7кг; 2,3кг; 2,0кг; 2,1кг. Адносная хібнасць, дапушчаная пры чацвертым вымярэнні роўная:

1. 13%; 2. 15%; 3. 11%; 4.20%; 5. 17%.6.У табліцы прыведзены значэнні функцыі Y, якія адпавядаюць наступным значэнням аргумента Х:

Х

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Y

12,4

14,8

16,5

18,8

20,2

Метад найменшых квадратаў дае, што параметры а і b лепшай прамой роўныя:

1. 19,6 і 10,7; 2. 16,4 і 9,8; 3. 14,5 і 10,6; 4. 8,8 і 5,5; 5. 1,5 і 3,4.7.Вымярэнні даўжыні стрыжня далі наступныя вынікі: 1,4м; 1,5м; 1,7м; 1,4м; 1,3м. Пры давяральнай імавернасці =0,9 давяральны інтэрвал роўны:

1. 0,20м; 2. 0,15м; 3. 0,44м; 4. 0,58м; 5. 0,32м.8.Чаму роўная дакладнасць штангенцыркуля, у якога асноўная лінейка міліметровая, а ноніус мае 20 дзяленняў?

1. 0,05мм; 2. 0,01мм; 3. 0,20мм; 4. 0,15мм; 5. 0,02мм.9.З вызначанай дакладнасцю былі праведзены вымярэнні сілы, якая дзейнічала на цела: F1=(4,45±0,12)H; F2=(7,84±0,18)H; F3=(10,15±0,20)H; F4=(5,5±0,3)H; F5=(1,8±0,1)H. У якім выпадку праведзены больш дакладныя вымярэнні сілы?

1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5.10.Вымярэнні часу саўдару шароў далі наступныя значэнні: 0,12мс; 0,15мс; 0,10мс; 0,38мс; 0,13мс; 0,15мс. Каэфіцыент промаху для найбольшага значэння часу роўны:

1. 0,4; 2. 2,6; 3. 0,8; 4. 0, 2; 5. 1,2.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка