Канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права канцэпцыя адміністрацыйнай рэформы ў рэспубліцы беларусь
Дата канвертавання15.03.2016
Памер59 Kb.
КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА, АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВА
КАНЦЭПЦЫЯ АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ РЭФОРМЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
У апошнія гады ў нашай краіне вядуцца пераўтварэнні ў шматлікіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця. Не абышлі яны бокам і сферу кіравання.

У сучасным свеце прыкметныя тэндэнцыі новага разумення ролі дзяржавы, яе функцый, узаемаадносін грамадства і дзяржавы, яе органаў. У выніку гэтага ў шэрагу краін паўстала неабходнасць правядзення адміністрацыйных рэформаў. Іх вопыт паказвае, што гэта працяглая, складаная праца, якая патрабуе намаганняў усяго грамадства і, што важна, адкрытасці ўлады для дыялогу з ім. У той жа час паспешныя і непрадуманыя рашэнні могуць прывесці да значных эканамічных і сацыяльных страт. Наспела такая неабходнасць правядзення рэформы і ў Беларусі. У сувязі з недастатковай працай дзяржаўных органаў, незадавальненнем запытаў грамадзян, разрастаннем бюракратычнага апарата і працяглым здзяйсненнем адміністрацыйных працэдур прыйшоў час кардынальна змяняць існую структуру адміністрацыйнага кіравання, якая існуе цяпер.

Рэфармаванне кіравання – гэта не толькі і не столькі змена структуры і штатаў, колькі перагляд паўнамоцтваў органаў выканаўчай улады, удасканаленне механізмаў рэалізацыі гэтых паўнамоцтваў і функцый. З другога боку, пераразмеркаванне паўнамоцтваў, устараненне дублявання, ліквідацыя залішніх функцый – не самамэта, а аб'ектыўна неабходны элемент адміністрацыйнай рэформы. У той жа час гэта складаная і адказная задача павінна вырашацца з улікам недапушчальнасці "страты" важных і неабходных грамадству функцый.

Такім чынам, мэтамі адміністрацыйнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца:

- удасканаленне апарата дзяржаўнай службы;

- удасканаленне мер рэалізацыі адміністрацыйных працэдур;

- правядзенне мер па дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата;

- усеагульная даступнасць і якасць дзяржаўных паслуг;

Вядома, меры для рэалізацыі гэтых кірункаў ужо прымаюцца, што дазваляе судзіць пра пачатак працэсу правядзення адміністрацыйнай рэформы. Працэс правядзення адміністрацыйнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь будуецца на ўзаемадзеянні службоўцаў дзяржаўнага апарата з насельніцтвам. Яркім прыкладам можа служыць створаны не так даўно заяўнічы прынцып "Адно акно". Паводле гэтага прынцыпу значна спрашчаецца ўзаемадзеянне насельніцтва з органамі дзяржаўнага кіравання, колькасць неабходнага часу для здзяйснення адміністрацыйных працэдур значна памяншаецца, што несумнеўна, не можа не цешыць грамадзян, якія звярнуліся ў дзяржаўны орган. Такім чынам, ёсць падставы казаць пра тое, што меры па правядзенні адміністрацыйнай рэформы ўжо прымаюцца.

Неабходна пазначыць этапы рэалізацыі адміністрацыйнай рэформы. У рамках рэформы павінна быць праведзена 4 блокі прац.

Першае. Удасканаленне апарата дзяржаўнай службы. Дадзены блок уключае ўсе пытанні, звязаныя з арганізацыйна-прававым забеспячэннем дзяржаўнай службы; аплатай працы; падрыхтоўкай кадраў; службовымі рэгламентамі; стымуляваннем дзяржслужачых; іх прафесійным развіццём; выключэннем дублявання функцый і шматлікае іншае. Уяўляецца магчымым кіраўнікам дзяржаўных органаў прадастаўлення права самастойна прымаць рашэнні пра скарачэнне штатнай колькасці працаўнікоў і выкарыстоўваць вызваленыя сродкі на павышэнне аплаты працы спецыялістаў. Павышэнне заработнай платы стане спосабам дадатковай матывацыі дзяржаўных службоўцаў да працы менавіта на пэўны вынік.

Новая сістэма аплаты працы дзяржаўных службоўцаў будзе грунтавацца на ўкараненні аб'ектыўнай ацэнкі працы кожнага супрацоўніка і дзяржаўнага органа ў цэлым. Паэтапна будзе ўкаранёная бонусная сістэма прэміравання палітычных службоўцаў па выніках рэйтынгавай ацэнкі дзейнасці дзяржоргана. Пастаноўка выразных задач перад кіраўнікамі і рэгулярная ацэнка іх выканання дазволяць павялічыць іх адказнасць і справаздачнасць перад грамадствам.

Ёсць магчымасць у межах працы па рэфармаванні дзяржаўнай службы ўвесці новую адміністрацыйную пасаду – адміністрацыйнага сакратара.

Гэта дазволіць засяродзіць працу палітычнага кіраўніцтва дзяржаўных органаў на рашэнні стратэгічных пытанняў у кожнай сферы.

Адказныя сакратары будуць ажыццяўляць рэалізацыю рашэнняў, прынятых палітычным кіраўніцтвам, а таксама арганізацыйна-распарадчыя і адміністрацыйна-гаспадарчыя функцыі. Зараз Адказны сакратар, як адміністрацыйная службовая асоба, будзе забяспечваць стабільнасць і пераемнасць апарата дзяржаўнага органа ў выпадку змены першага кіраўніка.

Сістэма дзяржаўнай службы павінна стаць адкрытай, гэта значыць інфармацыя пра дзейнасць выканаўчай улады і яе паслугах стане даступнай для грамадства. Сярод насельніцтва будуць праводзіцца сацыялагічныя апытанні для выяўлення "слабых бакоў" і далейшага павышэння якасці працы.

Другое. Правядзенне мер па ўдасканаленні рэалізацыі адміністрацыйных працэдур. Рэалізацыя адміністрацыйных працэдур павінна ажыццяўляцца ў строгай адпаведнасці з асноўнымі прынцыпамі ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур замацаванымі ў арт.4 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб асновах адміністрацыйных працэдур". Таксама рэалізацыя адміністрацыйных працэдур ні ў якім разе не павінна супярэчыць асноўным прынцыпам права і павінна быць накіравана на ўсебаковае ўзаемадзеянне дзяржавы і насельніцтва. Усе выяўленыя парушэнні і неадпаведнасці заканадаўству павінны быць своечасова ліквідаваны.

Трэцяе. Правядзенне мер па дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата. Перш за ўсе, кожнае міністэрства, ведамства павінна вызначыць стратэгічныя мэты сваёй дзейнасці тэрмінам на 5 гадоў, якія потым будуць зацверджаны ўрадам. Для ацэнкі ступені дасягнення вынікаў будуць распрацаваны адпаведныя мэтавыя паказчыкі эфектыўнасці і выніковасці.

Пераход да такой сістэмы кіравання цягне за сабой прадстаўленне вызначанай самастойнасці кіраўнікам дзяржаўных органаў, з адначасовым павышэннем іх адказнасці перад парламентам і грамадствам.

Укараненне сістэмы стратэгічнага планавання ў дзяржаўных органах будзе спрыяць дасягненню стратэгічных мэт і задач развіцця краіны, павышэнню якасці дзяржаўнага кіравання. У далейшым плануецца прадастаўленне яшчэ большых правоў кіраўнікам дзяржаўных органаў для канчатковага замацавання новай сістэмы кіравання.

Чацвёртае. Даступнасць і якасць дзяржаўных паслуг. Укараняюцца наступныя прынцыпы павышэння якасці дзяржаўных паслуг: вызначэнне кола спажыўцоў, якія абслугоўваюцца кожнай дзяржустановай; правядзенне апытання сярод спажыўцоў для выяўлення актуальных запатрабаванняў і ўзроўню задаволенасці прадастаўленымі паслугамі; правядзенне апытання сярод супрацоўнікаў, якія непасрэдна кантактуюць з насельніцтвам, з мэтай выяўлення недахопаў у прадастаўленні паслуг; забеспячэнне інфармаванасці насельніцтва пра рэестр паслуг і стандартах якасці; забеспячэнне кліентаў пэўным выбарам як у відах паслуг, так і ў спосабах іх прадастаўлення; прадастаўленне поўнага доступу насельніцтва да адпаведнай інфармацыі, паслуг і працэдуры абскарджання; забеспячэнне эфектыўных спосабаў вырашэння скаргаў насельніцтва.

Мерапрыемствы адміністрацыйнай рэформы будуць рэалізоўвацца паслядоўна. І, найбольш складаныя элементы: распрацоўка і ўкараненне новых метадаў стратэгічнага і эканамічнага кіравання; ацэнка эфектыўнасці праграмных дакументаў; удасканаленне дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата, арыентаванага на дасягненне канчатковых вынікаў будуць укараняцца спачатку ў шэрагу міністэрстваў і ведамстваў.

Такім чынам, канцэпцыя адміністрацыйнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь дазволіць нашай дзяржаве планава абнавіць усю іерархію дзяржаўнага апарата і пабудаваць цалкам дэмакратычную дзяржаву і цывілізаванае грамадства.

Пералік выкарыстаных крыніц

1. Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 года № 433-З “Аб асновах адміністрацыйных працэдур” (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г, № 2/1530).

2. Распараджэнне ўрада Расійскай Федэрацыі ад 25 кастрычніка 2005 года № 1789-р. (“Канцэпцыя адміністрацыйнай рэформы ў Расійскай Федэрацыі ў 2006-2008 гадах”).

3. С.Е. Нарышкін, Т.Я. Хабрыева. Адміністрацыйная рэформа ў Расіі: навукова-практычны дапаможнік./ Нарышкін С.Е, Хабрыева Т.Я. – М.: - 2006. – 168с.4. http://ru.government.kz/ Тэзісы выступу Прэм'ер-Міністра Рэспублікі Казахстан Карыма Масімава на парламенцкіх слуханнях на тэму «Адміністрацыйная рэформа». / Прэс-служба Прэм'ер-Міністра Рэспублікі Казахстан.

5. http://www.center.gov.by/debur/ Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспулікі Беларусь.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка