Канцэптуальныя арыенціры сістэмы адукацыі Дзяржынскага раёна
Дата канвертавання15.03.2016
Памер59.67 Kb.
Канцэптуальныя арыенціры
сістэмы адукацыі Дзяржынскага раёна
на 2011 – 2015 гады
Кіраўнікі і педагогі з'яўляюцца носьбітамі і выканаўцамі ідэй аднаўлення, развіцця адукацыі. Гарантаваную стабільную адукацыю на аснове новых педагагічных і ўпраўленчых тэхналогій, інфармацыйных сістэм, патрабаванняў Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі зможа забяспечыць дзецям прафесіянал высокага ўзроўню. Як кіраўнікам, так і педагогам неабходна развіваць, перайначваць сваё педагагічнае мысленне, адмовіцца ад стэрэатыпу недаверу да калег, дзяцей і іх бацькоў, мяняць стыль узаемаадносін з імі, фарміраваць уяўленне аб педагагічнай падтрымцы, авалодаць прыёмамі псіхадыягностыкі, набыць навыкі канструявання вучэбнай сітуацыі поспеху, праектавання вучэбнага ўзаемадзеяння.
Аптымальны вынік у навучанні і выхаванні дзяцей будзе мець установа, дзе створаны максімальна спрыяльныя ўмовы: прафесійна падрыхтаваны і неабыякавы педагог, які разумее свет дзяцінства; сацыяльна абароненае дзіця, якое мае падтрымку ў сям'і; развіваючае адукацыйнае асяроддзе, матэрыяльна-тэхнічныя ўмовы. У такой установе навучэнец, выхаванец рэалізуе сваё права на адукацыю ў адпаведнасці са сваімі запытамі, здольнасцямі і магчымасцямі; педагог удасканальвае свае прафесійныя і асабістыя якасці; кіраўнік забяспечвае поспех узаемадзеяння вучняў і педагогаў; калектыў працуе ў творчым пошукавым рэжыме. У такой установе гуманныя адносіны партнёрскага супрацоўніцтва, павага і давер становяцца нормай жыцця членаў калектыву; педагог, настаўнік забяспечвае ўмовы пераводу навучэнца з аб'екта ў суб'ект выхавання, дае магчымасць дзіцяці быць самім сабой, не проста выкладае прадмет, а арганізуе вучэбна-пазнавальную дзейнасць на аснове кампетэнтнаснага падыходу, забяспечваючы якасць адукацыі.
Установы адукацыі раёна павінны аб'яднаць наступныя карпаратыўныя нормы і арыенціры сістэмы адукацыі:
Высокая адказнасць установы, педагога, кіраўніка за лёс кожнага вучня, выхаванца. Кожны школьны, класны калектыў, дзіцячае аб'яднанне, арганізацыя, група павінны жыць па законах дабра, справядлівасці, супрацоўніцтва дзяцей і дарослых, каб у кожным калектыве выхоўвалася высокая культура адносін, дух індывідуальнай свабоды і адказнасці, фарміраваліся алгарытмы маральна-прававых паводзін, інфармацыйнай культуры, закладваліся асновы гендарнага і сямейнага выхавання.
Неабходна павышаць статус вучня як выхаванца, настаўнікаў як выхавальнікаў. Дабівацца ў працэсе выхавання асобаснага росту навучэнцаў, спрыяльных умоў для кожнага дзіцяці ў калектыве класа, школы; выкарыстоўваць выхаваўчы патэнцыял розных відаў сумеснай дзейнасці дзяцей і педагогаў, магчымасцей шостага школьнага дня.
Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў другой палове дня, у шосты школьны дзень павінны знайсці занятак, падтрымку дзеці з недобранадзейных сем'яў.
Педагогіка падтрымкі асобы дзіцяці - стрыжань, ідэя педагагічнай творчасці ў раёне.
Адукацыйныя ўстановы раёна рэалізуюць ідэю "ўстанова для ўсіх", "школа роўных магчымасцей", "тэрыторыя поспеху" і такім чынам забяспечваюць усе віды падтрымкі дзяцей (сацыяльнай, прававой, здороўезберагальнай, псіхалагічнай, культуралагічнай, карэкцыйнай), аказанне ім псіхалагічнай дапамогі.
Фарміраванне Чалавека Культуры Свету без страты сваіх нацыянальных каранёў, забеспячэнне роўнасці ў выкарыстанні беларускай і рускай мовы - адна з галоўных задач установы адукацыі.
Рэалізуючы ідэю якасці адукацыі, варыятыўнасці навучальнай прасторы, развіваючага навучання, установы адукацыі імкнуцца стварыць адукацыйную прастору для развіцця творчых здольнасцей дзяцей па вучэбна-даследчым, фізкультурна-аздараўленчым, мастацка-эстэтычным, працоўным, тэхнічным, турысцка-краязнаўчым, экалагічным, эканамічным накірунках, садзейнічаюць развіццю лідарскіх якасцей у дзяцей; забяспечваюць рознаўзроўневае навучанне большасці вучняў у адпаведнасці са здольнасцямі, выкарыстоўваюць індывідуальныя праграмы і факультатыўныя заняткі, магчымасці дадатковай адукацыі.
Установы ствараюць неабходныя ўмовы для развіцця інклюзіўных працэсаў у сістэме спецыяльнай адукацыі раёна (арганізацыя педагагічнай, медыцынскай, сацыяльнай і іншых відаў дапамогі, стварэнне адаптыўнага адукацыйнага і безбар’ернага асяроддзя), фарміравання талерантных адносін да асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.
Установы адукацыі забяспечваюць зберажэнне, падтрымку здароўя дзяцей, фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця як перадумовы якаснага навучання і выхавання.
Педагогі ўстаноў раёна гатовы да адкрытай ацэнкі іх дзейнасці з боку бацькоў, вучняў, грамадскасці. Ва ўстановах кардынальна аднаўляецца педагагічны вопыт; эфектыўна дзейнічае сістэма павышэння педагагічнага майстэрства, маральнага і матэрыяльнага стымулявання; рэалізуецца педагагічны патэнцыял кадраў.
Установы аказваюць педагагічную падтрымку дзіцячым і моладзевым грамадскім аб'яднанням, спрыяюць удзелу дзяцей у сацыяльна значымых справах; імкнуцца да поспеху кожнага выхаванца ў дзіцячай дзейнасці, творчасці, вучобе, працы і спорце. Неабходна памятаць: сістэма адукацыі функцыянуе ў падтрымку дзяцінства, а педагогіка трымаецца на веры ў здольнасці выхаванца.
Сістэма адукацыі з аўтарытэтным кіраўніцтвам, якое мае пэўную арганізацыйна-педагагічную мадэль дзейнасці, забяспечвае работу ўстаноў у рэжыме развіцця, стварае неабходную вучэбна-матэрыяльную базу ва ўмовах абмежавання бюджэтных сродкаў і арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці. Рэалізуючы ідэі развіццёвага кіравання, кіравання па выніках, кіраўніцтва ўстановы падтрымлівае здаровы маральна-псіхалагічны клімат у калектыве, каб вучні, педагогі, бацькі адчувалі, што іх установа самая лепшая, значымая для дзіцяці.
Наша будучае закладваецца сёння. Бацькі, педагогі і грамадскасць у поўнай меры павінны ўсвядоміць і адчуць адказнасць за маральныя і сацыяльныя арыенціры падрастаючага пакалення, за падрыхтоўку іх да жыцця ў дынамічна развітым свеце. Неабходна рабіць усё магчымае ў раёне для таго, каб маладыя грамадзяне Беларусі атрымалі належную адукацыю, якая высока цэніцца; выраслі фізічна і псіхалагічна здаровымі; развівалі свае таленты; былі паспяховымі на рынку працы; унеслі ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё нашага раёна.

(Зацверджана на савеце аддзела адукацыі


Дзяржынскага райвыканкама,
люты 2011 года)

Государственные программы


Наименование программы

Дата и номер нормативного документа органа, утвердившего программу

Срок реализации


Государственная программа "Туберкулез" Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2010 г. № 11

2010–2014 гг.


Государственная комплексная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2010–2014 годы

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2011 г. № 163

2010–2014 гг.
Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27

2011–2015 гг.


Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 269

2011–2015 гг.
Государственная программа "Кардиология" Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 268

2011–2015 гг.


Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922

2011–2015 гг. и на период до 2020 г.
Государственная программа по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 1602

2011–2015 гг.
Комплексная программа развития социального обслуживания

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126

2011–2015 гг.
Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357

2011–2015 гг.

Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342

2011–2015 гг.


Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы . Подпрограмма «Электронное здравоохранение» Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 2011–2015 гг.

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годыУказ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 942

2011–2015 гг.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка