Канцэпцыя праекта Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры Агульныя палажэнністаронка3/3
Дата15.03.2016
Памер443.44 Kb.
#544
1   2   3

Асновай для напаўнення дадзенага структурнага элемента павінны паслужыць палажэнні Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь“ (з улікам прынятага Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД мадэльнага Бібліятэчнага кодэкса), Тыпавых правіл карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджаных пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 5 жніўня 2008 г. № 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 199, 8/19321). Разам з тым, не трэба трансфармаваць у Кодэкс аб культуры адсылачную норму Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь“ аб тым, што раздзяржаўленне і прыватызацыя дзяржаўных бібліятэк ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, паколькі, зыходзячы з заканадаўства аб прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці, бібліятэка не можа выступаць у якасці аб'екта прыватызацыі.

Пры фармуляванні асноўных тэрмінаў неабходна замяніць тэрмін ”бібліятэчная справа“ на тэрмін ”бібліятэчная дзейнасць“, паколькі ў Законе Рэспублікі Беларусь ”Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь“ прымяняецца тэрмін ”культурная дзейнасць“, вызначэнне якога дае падставу разглядаць бібліятэчную справу як частку культурнай дзейнасці.

У главе трэба ўдзяліць увагу вызначэнню тэрміна ”кніжны помнік“, прызначыць віды кніжных помнікаў (паасобныя, калекцыі) і іх катэгорыі (сусветныя, нацыянальныя, мясцовыя) (Iнструкцыя па ўлiку i захаванню бiблiятэчных фондаў у Рэспублiцы Беларусь, зацверджаная загадам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 28 жніўня 1998 г. № 300), яскрава вызначыць тэрмін ”Бібліятэчны фонд Рэспублікі Беларусь“, вызначыць дакументы бібліятэчных фондаў, якія з'яўляюцца матэрыяльнымі культурнымі каштоўнасцямі і ўключаюцца ў склад Бібліятэчнага фонда Рэспублікі Беларусь, а таксама раскрыць парадак карпаратыўнага ўзаемадзеяння бібліятэк і выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў.

Палажэннем аб арганiзацыi сукупнай сеткi бiблiятэк Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным Міністрам культуры Рэспублікі Беларусь 29 верасня 1993 г., прадугледжаны абавязковыя ўмовы для адкрыцця бібліятэк (наяўнасць асобнага будынка або памяшкання, якія адпавядаюць будаўнічым нормам на праектаванне бібліятэк з разлікам на аб'ём, планируемага фонду і колькасць чытачоў; наяўнасць не менш 2 тысяч экзэмпляраў бібліятэчнага фонда) і прыведзены нарматывы плошчы асноўных памяшканняў бібліятэк, аднак не вызначана, ці з’яўляюцца такія ўмовы і нарматывы абавязковымі для бібліятэк усіх форм уласнасці.

У сувязі з гэтым мэтазгодна перанесці ў Кодэкс аб культуры нарматыўныя прадпісанні, якія ўтрымліваюць умовы для адкрыцця бібліятэк, яскрава вызначыўшы абавязковасць дадзеных патрабаванняў для заснавальнікаў бібліятэк усіх форм уласнасці.

У мэтах прававога рэгулявання пытанняў арганізацыі і функцыянавання сістэмы міжбібліятэчнага абанемента Кодэкс аб культуры можа надзяліць Міністэрства культуры паўнамоцтвамі на зацвярджэнне парадку арганізацыі і функцыянавання міжбібліятэчнага абанемента, у якім павінны быць вызначаны дакументы, умовы і тэрміны іх выдачы. Пры неабходнасці захавання Рэспубліканскага бібліятэчнага савета, як пастаянна дзеючага дарадчага, кансультацыйнага і экспертнага органа па рашэнні праблем бібліятэчнай дзейнасці, Кодэкс аб культуры павінен утрымліваць бланкетную норму, якая ўпаўнаважвае Міністэрства культуры на зацвярджэнне палажэння аб дадзеным савеце.

У адносіне абавязковага экзэмпляра дакументаў, як аднаго з крыніц фарміравання бібліятэчных фондаў, таксама будзе прадугледжана бланкетная норма, паколькі Палажэнне аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў, зацверджанае пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 верасня 2008 г. № 1284 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 222, 5/28290), распаўсюджвае сваё дзеянне не толькі на бібліятэкі, але і на іншых атрымальнікаў абавязковага бясплатнага экзэмпляра дакументаў.

У главе 23 ”Канцэртная дзейнасць“ будуць дадзены вызначэнні тэрмінаў ”канцэртная арганізацыя“ і ”канцэртная дзейнасць“, раскрыты віды суб'ектаў канцэртнай дзейнасці, асаблівасці прававога палажэння канцэртных арганізацый, а таксама прызначаны асобыя патрабаванні да канцэртнай дзейнасці. У главе трэба раскрыць пытанні, звязаныя з вытворчасцю і выдачай уваходных білетаў і друкавальнай прадукцыі, у тым ліку падставы і парадак звароту ўваходных білетаў. Магчыма замацаваць практыку абавязковага выкарыстання беларускай мовы ў праграмах на аглядах-конкурсах рознага ўзроўню (калі праграма і характар мерапрыемства, якое праводзіцца, не мяркуюць выкарыстанне толькі адной мовы). Пры гэтым мэтазгодна адыйсці ад выкарыстання тэрміна ”культурна-відовішчнае мерапрыемства“, замяніўшы яго тэрмінам ”канцэртнае мерапрыемства“.

У Кодэкс аб культуры апраўдана трансфармаваць нормы Палажэння аб правядзенні культурна-відовішчных мерапрыемстваў, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 кастрычніка 2010 г. № 542 ”О проведении культурно-зрелищных мероприятий“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 253, 1/12043), Палажэння аб арганізацыі правядзення дыскатэк і работы культурна-забаўляльных (начных) клубаў у Рэспубліцы Беларусь“, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 582 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 5/25163), Палажэння аб тэатральна-відовішчнай арганізацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 2 снежня 2004 г. № 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 3, 8/11866). Магчыма прыняць ва ўвагу рэкамендацыі, прынятыя Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД ”Об обеспечении деятельности учреждений клубного типа стран-участниц СНГ“.

Глава 24 ”Музейная дзейнасць“ будзе прысвечана рэгуляванню грамадскіх адносін, звязаных з дзейнасцю музеяў.

Прававой асновай главы будуць з'яўляцца Закон Рэспублікі Беларусь ”Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь“ (з улікам асобных палажэнняў, прынятых Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД мадэльных законаў ”Аб музейным фондзе і музеях“ і ”Аб дзяржаўных музеях-запаведніках“), пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2006 г. № 730 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 93, 5/22433), ад 3 жніўня 2006 г. № 998 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку работы наведвальнiкаў музеяў з музейнымi прадметамi i (або) музейнымi калекцыямi“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22701), пастанова Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 1 лістапада 2007 г. № 44 ”Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i Палажэння аб фондава-закупачнай камiсii музея“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 8/18050) і іншыя акты заканадаўства.

У главе будуць дадзены вызначэнні тэрмінаў ”музейная дзейнасць“, ”Музейны Фонд Рэспублікі Беларусь“, ”музей“, ”музейны прадмет“, ”прадмет музейнага значэння“, ”музейная калекцыя“, ”фонд музея“. Пры гэтым прапануецца выключыць выкарыстанне тэрміна ”музейная справа“, выкарыстаўшы для вызначэння адпаведных грамадскіх адносін тэрмін ”музейная дзейнасць“. Такі падыход дазволіць пазбегнуць неабгрунтаванага прымянення двух тэрмінаў, якія дубліруюць па змесце тэрміны ”музейная справа“ і ”музейная дзейнасць“, будзе адпавядаць практыцы заканадаўства зарубежных краін, а таксама забяспечыць адзіны падыход пры вызначэнні розных відаў культурнай дзейнасці. З вызначэння тэрміна ”музейны прадмет“ неабходна выключыць абмежаванне, звязанае з тым, што музейным прадметам можа толькі той аб'ект прыроднага асяроддзя, які вылучаны з навакольнага асяроддзя ў выніку навуковай дзейнасці (прадстаўляецца, што калі прыродны аб'ект уладае ўсімі неабходнымі якасцямі для таго, каб быць прызнаным музейным прадметам, спосаб яго атрымання не павінен мець значэння). Замест тэрміна ”музейны фонд“, які прымяняецца ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, прапануецца выкарыстоўваць тэрмін ”фонд музея“ у мэтах ліквідацыі магчымай блытаніны паняццяў ”Музейны Фонд Рэспублікі Беларусь“ і ”музейны фонд“.

Таксама будуць раскрыты асаблівасці прававога становішча музеяў, вызначаны магчымыя арганізацыйна-прававыя формы музеяў (некамерцыйныя арганізацыі, якія ствараюцца ў форме ўстаноў культуры, або структурныя падраздзяленні юрыдычных асоб), прадугледжана дзяленне музеяў у залежнасці ад: формы ўласнасці (дзяржаўныя і прыватныя); профілю (гістарычныя, мастацкія, літаратурныя, прыродазнаўчыя, архітэктурныя, этнаграфічныя і іншыя); асаблівасцей прававога палажэння і парадку дзейнасці (музеі-запаведнікі, музеі пад адкрытым небам і інш.), замацавана палажэнне аб рэестры музеяў, Рэспубліканскім савеце дырэктараў музеяў, рэгламентаваны асаблівасці стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі музеяў у параўнанні з іншымі арганізацыямі культуры.

У частцы замацавання асаблівасцей стварэння музеяў трэба: вызначыць круг суб'ектаў, якія могуць ствараць дзяржаўныя музеі; прадугледзіць, што дзяржаўныя музеі ствараюцца па ўзгадненню з Міністэрствам культуры; замацаваць абавязковыя ўмовы, неабходныя для стварэння музея (наяўнасць культурных каштоўнасцей і (або) выдзеленых з навакольнага асяроддзя аб'ектаў прыроднага асяроддзя, навуковага праекта музея, магчымасць заснавальніка музея забяспечыць музей будынкам (памяшканнем), тэрыторыяй, якія адпавядаюць профілю (профілям) музея і патрабаванням па захаванню музейных прадметаў, а таксама неабходнымі фінансавымі сродкамі для арганізацыі і ажыццяўлення музейнай дзейнасці, іншыя ўмовы). Пры гэтым трэба таксама замацаваць палажэнні аб патрабаваннях да формы і зместу навуковага праекта музея, парадак праверкі прытрымлівання ўмоў, неабходных для стварэння музея. У частцы замацавання асаблівасцей ліквідацыі, рэарганізацыі музеяў будуць прадугледжаны палажэнні, накіраваныя на забеспячэнне захаванасці музейных прадметаў.

Глава пры неабходнасці можа ўтрымліваць палажэнні аб органах кіравання і самакіравання музеем, у тым ліку аб кіраўніку, галоўным захавальніку, навукова-метадычным, рэстаўрацыйным савеце, фондава-закупачнай камісіі, іх функцыях і парадку ажыццяўлення дзейнасці.

Трэба замацаваць выпадкі, пры якіх можа быць абмежаваны доступ наведвальнікаў музеяў да музейных прадметаў (у сапраўдны час яны замацаваны на падзаконным узроўні, што не ў поўнай меры адпавядае палажэнням артыкула 23 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь).

У главе трэба яскрава вызначыць змест асноўных відаў музейнай дзейнасці (камплектаванне фонда музея, улік, каталагізацыя, утрыманне, кансервацыя, рэстаўрацыя, стварэнне і адкрыццё экспазіцый і выставак, экскурсійнае абслугоўванне) і парадак іх ажыццяўлення для ўсіх музеяў незалежна ад формы ўласнасці. Пры раскрыцці паняцця ”камплектаванне фонда музея“ мэтазгодна адлюстраваць усе састаўляючыя дадзенага працэсу: падбор, улік, вывучэнне, набыццё прадметаў музейнага значэння і ўключэнне іх у фонд музея, а пры фармуляванні палажэнняў аб уліку музейных прадметаў - замацаваць палажэнні аб уліку, які ажыццяўляецца музеямі, і аб цэнтралізаваным уліку асаблива каштоўных музейных прадметаў, вызначыць парадак і крытэрыі аднясення музейных прадметаў да асабліва каштоўных.

Нормы прызначанай главы будуць рэгламентаваць парадак фарміравання Музейнага Фонда Рэспублікі Беларусь, адлюструюць асобы статус музейных прадметаў, уключаных у Музейны Фонд Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым прапануецца змяніць парадак выключэння музейных прадметаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці, з Музейнага фонда Рэспублікі Беларусь, прадбачыўшы, што ў асобных выпадках (напрыклад, у выпадку страты каштоўнасці, пашкоджання, крадзяжу і г.д.) такое выключэнне дапускаецца без уліку волевыяўлення ўласніка, а таксама замацаваць пераважнае права дзяржавы на набыццё музейных прадметаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці і ўключаны у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь, ва ўсіх выпадках, незалежна ад таго, будзе ліквідавацца музей або не.

У главе 25 ”Кінематаграфічная дзейнасць“ будуць дадзены вызначэнні тэрмінаў ”фільм“, ”арганізацыя кінематаграфіі“, ”работнік кінематаграфіі“, ”кінематаграфічная дзейнасць“, пералічаны і раскрыты віды фільмаў, асаблівасці прававога становішча арганізацый кінематаграфіі. Будуць таксама прадугледжаны нормы аб вытворчасці, паказе, пракаце, тыражаванні фільмаў, асаблівасцях вытворчасці, паказу, пракату і тыражавання нацыянальных фільмаў, фільмаў па сацыяльна-творчым заказе, гульнявых, анімацыйных, дакументальных фільмаў, а таксама нормы аб утрыманні зыходных матэрыялаў фільмаў. Глава будзе рэгуляваць пытанні дзяржаўнай рэгістрацыі фільмаў і выдачы інфармацыі з дзяржаўнага рэгістра фільмаў, вызначыць парадак вядзення дзяржаўнага рэгістра фільмаў (у тым ліку дзяржаўны орган, які ажыццяўляе яго вядзенне). Таксама будзе прадугледжана стварэнне Нацыянальнага інстытута кіно, асноўнай задачай якога будзе каардынацыя дзейнасці па падрыхтоўцы і рэацізацыі кінапраэктаў, вытворчасці фільмаў. Акрамя таго, будуць адлюстраваны пытанні, звязаныя з набыццём, абменам і зваротам уваходных білетаў, а таксама прыярытэты дзяржавы пры правядзенні кінематаграфічных мерапрыемстваў з указаннем іх відаў (міжнародныя, рэспубліканскія, мясцовыя).

У Кодэкс аб культуры будуць уключаны палажэнни Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб кінематаграфіі ў Рэспубліцы Беларусь“ (з улікам прынятага Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД мадэльнага закона ”О государственной поддержке кинематографии“ і рэкамендацый Міжпарламенцкай Асамблеі СНД ”Об основных направлениях сотрудничества государств-участниц СНГ в области кино“), пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2004 г. № 1710 ”Об утверждении Положения о национальном фильме“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 5/15460), ад 25 мая 2007 г. № 684 ”Об утверждении Правил киновидеообслуживания населения“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 5/25275), ад 23 ліпеня 2007 г. № 942 ”Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на эксплуатацию специально оборудованных помещений (мест) и размещенного в них кино- или видеопроекционного оборудования, предназначенных для показа фильмов“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 5/25554), ад 8 красавіка 2010 г. № 533 ”Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации и государственной классификации фильмов и выдачи разрешений на использование фильмов в рамках кинематографических мероприятий“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 94, 5/31630), а таксама пры неабходнасці асобныя палажэнні пастановы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2007 г. № 47 ”Об утверждении Инструкции о порядке организации производства фильмов по социально-творческим заказам“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 8/17544).

У мэтах лібералізацыі кінематаграфічнай дзейнасці замест дзеючага падыходу, пры якім Міністэрствам культуры ў асобных выпадках выдаецца дазвол на паказ фільма без дзяржаўнай рэгістрацыі (напрыклад, пры правядзенні міжнародных або рэспубліканскіх кінематаграфічных мерапрыемстваў), можа быць ўведзены паведамляльны прынцып паказу ўсіх фільмаў без дзяржаўнай рэгістрацыі.

Акрамя гэтага, у Кодэксе аб культуры магчыма ўстанавіць, што пракат фільмаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на беларускай і рускай мовах. Пракат нацыянальных фільмаў павінен ажыццяўляцца, як правіла, на беларускай мове, а пракат іншых фільмаў - на адной з дзяржаўных моў з выкарыстаннем субтытраў на другой дзяржаўнай мове (у сувязі з неабходнымі фінансавымі расходамі можа быць зроблена агаворка аб болей познім тэрміне ўступлення ў сілу гэтых прадпісанняў).

У главе 26 ”Тэатральная дзейнасць“ мэтазгодна даць вызначэнне тэрміна ”тэатральная пастаноўка“ і замацаваць асноўную адметную адзнаку тэатральных арганізацый - ажыццяўленне тэатральнай дзейнасці (культурнай дзейнасці праз падрыхтоўку, арганізацыю, паказ і (або) правядзенне спектакляў, канцэртаў або другіх публічных паказаў тэатральных пастановак). Пры падрыхтоўцы Кодэкса аб культуры неабходна абазначыць агульныя адзнакі тэатральных арганізацый і асаблівасці іх дзейнасці, асноўныя напрамкі тэатральнай дзейнасці. У мэтах выключэння дубліравання прававых палажэнняў аб уваходных білетах, буклетах і т.п. у главе магчыма прадбачыць норму, якая карэспандуе з главой Кодэкса аб культуры, якая рэгулюе канцэртную дзейнасць.

Пры замацаванні прававых норм апраўдана прыняць ва ўвагу прыняты Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД мадэльны Закон ”О театрах и театральной деятельности“.

Глава 27 ”Народныя промыслы (рамёствы)“ будзе ўтрымліваць вызначэнні тэрмінаў ”народныя промыслы (рамёствы)“ (прапануецца вызначыць як адну з форм народнага мастацтва па вытворчасці прадметаў дэкаратыўнага і (або) утылітарнага прызначэння з выкарыстаннем пераважна ручной працы, якая гістарычна сфарміравалася ў пэўнай мясцовасці і неразрыўна звязаную з самабытнымі мастацкімі і рамеснымі традыцыямі гэтай мясцовасці) і ”народнае мастацтва (народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва)“, а таксама прадугледзиць парадак прысваення статусу народнага майстра. Глава таксама прысвечана рэгламентацыі прававога становішча арганізацый народных промыслаў (рамёстваў) з указаннем на іх адметную адзнаку - занятак вытворчасцю вырабаў народных промыслаў (рамёстваў) на аснове выкарыстання традыцыйных мастацка-тэхнічных прыёмаў па апрацоўцы натуральных матэрыялаў.

Асновай для напаўнення дадзенага структурнага элемента павінны паслужыць палажэнні Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамествах) у Рэспублiцы Беларусь“ (з улікам прынятага Міжпарламенцкай Асамблеяй СНД мадэльнага закона ”Аб народных мастацкіх промыслах“), пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 7 красавіка 2000 г. № 471 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб народным майстры“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 37, 5/2944).

Пры гэтым неабходна выключыць устарэлыя палажэнні, тэрміны, якія ўтрымліваюцца ў дзеючым Законе Рэспублікі Беларусь ”Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамествах) у Рэспублiцы Беларусь“ (напрыклад, палажэнни аб тым, што Нацыянальная акадэмія навук Беларусі азначае прыярытэтныя напрамкі навуковых даследаванняў у сферы народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў), прымяненне тэрміна ”прадпрыемства народных промыслаў (рамёстваў)“).

Трэба ўключыць нормы, якія вызначаюць статус суб'ектаў дзейнасці ў вобласці народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў), а менавіта майстроў, у тым ліку народных майстроў, і арганізацый народных промыслаў (рамёстваў), даўшы таксама вызначэнни гэтых тэрмінаў. Акрамя гэтага, неабходна на заканадаўчым узроўні ўрэгуляваць парадак аднясення вырабаў да вырабаў народных промыслаў (рамёстваў), вызначыць пералік вырабаў, якія не могуць быць да іх аднесены, а таксама ўвесці новы тэрмін ”творчае вар'іраванне“, які абазначае адзін з асноўных метадаў узнаўлення тыпавога ўзору вырабу народнага промыслу (рамяства).

У главе 28 ”Прысваенне ганаровых званняў“ будуць адлюстраваны віды ганаровых званняў, замацаваны агульныя патрабаванні для прысваення ганаровых званняў арганізацыям культуры і работнікам культуры, а таксама асобыя патрабаванні для прысваення статусу ”нацыянальны“, званняў ”Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь“ і ”Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь“, статусаў ”акадэмічны“, ”народны“ і ”узорны“. Акрамя гэтага, на заканадаўчым узроўні трэба вызначыць падыходы да прысваення спецыяльных прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры, а таксама заахвочванняў Міністэрства культуры.

У главу будуць трансфармаваны палажэнні Закона Рэспублікі Беларусь ”Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь“; указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 чэрвеня 2000 г. № 331 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку прысваення звання ”Нацыянальны“ творчым саюзам Рэспублiкi Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 56, 1/1358), ад 26 ліпеня 2005 г. № 339 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку прысваення, перыядычнага пацвярджэння, пазбаўлення статусу ”нацыянальны“ музеяў, тэатральна-вiдовiшчных устаноў i прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 1/6649); пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2001 г. № 1609 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку надання звання ”Заслужаны аматарскi калектыў Рэспублiкi Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9332), ад 10 чэрвеня 2006 г. № 733 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку прысваення музеям статусу ”народныя“, перыядычнага пацвярджэння i пазбаўлення iх гэтага статусу“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 93, 5/22436), ад 11 жніўня 2006 г. № 1030 ”Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку прысваення прафесiйным калектывам мастацкай творчасцi статусу ”акадэмiчны“, перыядычнага пацвярджэння i пазбаўлення iх гэтага статусу“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 131, 5/22742).

Сістэма ганаровых званняў, якая існуе ў цяперашні час, разнародная, патрабуе спрашчэння, увядзення адзіных падыходаў для розных відаў арганізацый культуры. Таму ў Кодэксе аб культуры апраўдана ўпарадкаваць і замацаваць усе ўмовы, неабходныя для надання арганізацыям культуры званняў і статусаў, а таксама спрасціць парадак прадстаўлення да ўзнагароджання, у тым ліку шляхам скарачэння дакументаў, якія пацвярджаюць адпаведнасць вызначаным патрабаванням.

Трэба захаваць дзеючыя падыходы, згодна якім статус ”нацыянальны“ можа быць прысвоены толькі творчым саюзам, музеям, тэатральна-відовішчным установам і прафесійным калектывам мастацкай творчасці, аднак трэба змяніць падыходы да прысваення другіх ганаровых званняў (напрыклад, каб рашэнне аб прысваенні звання ”Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь“ надавалася Міністэрствам культуры, а замест статусу ”узорны“ і звання ”Заслужаны аматарскі калектыў“ надаваліся адпаведна статус ”народны“ і званне ”Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь“).

Раздзел V “Заключныя палажэнні” будзе складацца з адной главы.

Глава 29 ”Заключныя палажэнні“ будзе ўтрымліваць пераходныя палажэнні, нормы аб уступленні Кодэкса аб культуры ў сілу, пералік заканадаўчых актаў (іх структурных элементаў), якія прызнаюцца страціўшымі сілу, а таксама даручэння аб прывядзенні заканадаўства ў адпаведнасць з Кодэксам аб культуры і прыняцці іншых неабходных мер, накіраваных на рэалізацыю патрабаванняў Кодэкса аб культуры. Улічваючы неабходнасць распрацоўкі ў выпадках, прадугледжаных Кодэксам аб культуры, падзаконных нарматыўных палажэнняў, а таксама карэкціроўкі актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь мэтазгодна прадбачыць, каб Кодэкс аб культуры ўступіў у законную сілу ў цэлым па сканчэнні шасці месяцаў пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка