Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским и русским языками обучения Для школ с русским языком обучения
старонка9/28
Дата канвертавання30.04.2016
Памер6.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


4 клас
Беларуская мова

Практыкаванні па лексіцы, фанетыцы, граматыцы,


правапісе і развіцці маўлення

105 гадзін (3 гадзіны на тыдзень)
З выкрыстаннем вучэбнага дапаможніка Змушко А. М. Беларуская мова, 4 кл. — Мінск: Нар. асвета, 1999.
I паўгоддзе: 1 кантрольная работа па тэме, 1 кантрольны дыктант (выніковы);

II паўгоддзе: 2 кантрольныя работы па тэме, 2 кантрольныя дыктанты (выніковыя)п/п

Тэма

Кольк.
гадзін

Дата

Паўтарэнне (3 г.)

1

Актуалізацыя ведаў пра тэкст. Назва тэксту


1
2

Сказ. Вялікая літара ў імёнах, прозвішчах людзей


1
3

Гукі і літары. Гука-літарны аналіз слоў (з супадзеннем гукаў і літар)


1
Тэкст (13 г.)

4

Тэкст як звязнае выказванне. Тэма тэксту. Назва тэксту

1
5

Тэкст і не тэкст. Адрозненне тэкстаў ад асобных сказаў. Распазнаванне тэксту і не тэксту. Сэнсавая сувязь сказаў у тэксце

1
6

Чырвоны радок у пачатку абзацаў тэксту

1
7

Узнаўленне дэфармаванага тэксту з дапамогай серыі малюнкаў

2
8

Падзел тэксту на сказы

1
9

Сувязь сказаў у тэксце. Практычнае выкарыстанне замены назвы прадмета асабовымі займеннікамі (ён, яна, яно, яны, іх, ім)

2
10

Пераказ тэксту вусна па пытаннях

1
11

Пераказ тэксту вусна па дадзеным плане

1
12

Калектыўнае складанне невялікага тэксту па сюжэтным малюнку, з дапамогай пытанняў

2
13

Кантрольная работа па тэме “Тэкст”

1
Сказ (14 г.)

14

Сказ як адзінка маўлення

1
15

Вычляненне сказа з тэксту

1
16

Вялікая літара ў пачатку сказа. Знакі прыпынку

1
17

Графічнае адлюстраванне сказа

1
18

Вызначэнне таго, пра што, пра каго гаворыцца ў сказе

1
19

Складанне сказаў па пытаннях

2
20

Заканчэнне сказа адным або некалькімі словамі з дапамогай пытанняў

2

Ч

21

Пашырэнне сказа адным або некалькімі словамі па пытаннях які? якая? якое? якія?

2
22

Упарадкаванне дэфармаванага сказа, у якім словы знаходзяцца ў патрэбнай форме

2
23

Абагульняючы ўрок па тэме “Сказ”

1
Слова (34 г.)

24

Слова. Значэнне слова. Вычляненне слова са сказа

1
25

Словы - назвы прадметаў. Вычляненне са сказаў. Складанне сказаў са словамі

1
26

Словы, якія адказваюць на пытанні што? хто?

1
27

Словы-назвы прадметаў (адзін, некалькі, многа)

1
28

Ужыванне слоў-назваў прадметаў у розных формах (па пытаннях каго? чаго? каму? чаму? каго? што? кім? чым? аб кім? аб чым?)

3
29

Вялікая літара ў імёнах, імёнах па бацьку, прозвішчах

1
30

Вялікая літара ў мянушках жывёл

1
31

Вялікая літара ў назвах гарадоў, вёсак

1
32

Вялікая літара ў назвах вуліц. Хатні адрас. Адрас школы

1
33

Кантрольны дыктант

1
34

Словы – назвы дзеянняў прадметаў

1
35

Распазнаванне і называнне ў сказах слоў, якія абазначаюць дзеянні прадметаў

1
36

Называнне слоў па пытаннях што робіць?

1
37

Называнне слоў па пытаннях што рабіў? што зрабіў?

1
38

Называнне слоў па пытаннях што зробіць? што будзе рабіць?

1
39

Дапасаванне слоў-назваў дзеянняў і слоў-назваў прадметаў у вуснай і пісьмовай мове

2
40

Словы – назвы прымет прадметаў

1
41

Распазнаванне і называнне ў сказах слоў, якія абазначаюць прыметы прадмета

1
42

Называнне слоў па пытаннях які? якая? якое?

1
43

Называнне слоў па пытаннях якія? Падбор некалькіх слоў - назваў прымет аднаго і некалькіх прадметаў

1
44

Дапасаванне слоў - назваў прымет і слоў - назваў прадметаў у вуснай і пісьмовай мове. Складанне спалучэнняў слоў з дапамогай малюнкаў

2
45

Словы, блізкія і процілеглыя па значэнні. Падбор слоў з процілеглым значэннем

2
46

Пашырэнне сказаў словамі, якія абазначаюць прымету прадмета

2
47

Словы у, на, за, над, пад, каля і інш. Асобнае напісанне прыназоўнікаў са словамі

2
48

Абагульняючы ўрок па тэме “Слова”

1
49

Кантрольная работа па тэме “Слова”

1
Гукі і літары (34 г.)

50

Вычляненне гукаў са слова. Гукі галосныя, гукі зычныя. Асаблівасці вымаўлення галосных і зычных гукаў. Уяўленне аб залежнасці лексічнага значэння слова ад гукавога саставу

1
51

Літара як графічнае адлюстраванне гука. Суаднясенне гукаў і літар. Гука-літарны аналіз слоў. Мяккі знак (ь) як літара, якая не абазначае гука

1
52

Алфавіт. Чытанне літар алфавіта ў пэўным парадку. Практычнае выкарыстанне алфавіта. Размяшчэнне слоў (спісаў) у алфавітным парадку

1
53

Знаёмства са слоўнікам-мінімумам беларускай мовы. Асаблівасці размяшчэння слоў у слоўніках. Пошук слоў на пэўную літару

1
54

Галосныя гукі і літары. Літары е, ё, і, ю, я, іх гукі ў пачатку слова або складу

1
55

Зычны гук і літара й. Адрозненне гукаў й і і

1
56

Зычны гук і літара ў. Адрозненне гукаў ў і у. Правапіс літары ў у сярэдзіне і ў пачатку слова.

1
57

Назіранне за чаргаваннем в-ў, л-ў у сярэдзіне і на канцы слова

2
58

Кантрольная работа па тэме “Гукі і літары”

1
59

Цвёрдыя і мяккія зычныя. Правільнае вымаўленне цвёрдых і мяккіх зычных. Распазнаванне ў вуснай і пісьмовай мове

1
60

Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме літарамі е, ё, і, ю, я

1
61

Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме мяккім знакам (ь)

1
62

Абазначэнне цвёрдасці зычных галоснымі літарамі а, о, у, ы, э. Напісанне літар а, о, у, ы, э пасля цвёрдых зычных

1
63

Зацвярдзелыя зычныя ж, ш, ч, дж, р. Літары а, о, у, ы, э пасля зацвярдзелых зычных

1
64

Кантрольная работа па тэме “Гукі і літары”

1
65

Падзел слоў на склады. Перанос слоў

1
66

Асаблівасці пераносу слоў з літарамі дз, дж

1
67

Асаблівасці пераносу слоў з літарамі й, ў, ь

1
68

Звонкія і глухія зычныя

1
70

Правапіс звонкіх і глухіх зычных на канцы слова

1
71

Гукі і літары д-дз, т-ц. Напісанне літар дз, ц перад галоснымі е, ё, ю, я (горад — у горадзе)

2
72

Націск. Вызначэнне націску ў слове. Адрозненне націскных і ненаціскных складоў

1
73

Правапіс літар галосных гукаў о, э, а ў залежнасці ад націску. Вымаўленне і напісанне о, э пад націскам і замест іх а ў ненаціскным становішчы (рэкі — рака)

2
74

Правапіс літар галосных гукаў е, ё, я ў залежнасці ад націску. Вымаўленне і напісанне я на месцы е, ё ў першым складзе перад націскам (сёстры — сястра)

2
75

Раздзяляльныя знакі: апостраф (‘) і мяккі знак (ь)

Вымаўленне і напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі2
76

Падоўжаныя зычныя. Вымаўленне слоў з падоўжанымі зычнымі. Абазначэнне падоўжаных зычных на пісьме

1
77

Правілы пераносу падоўжаных зычных

1
78

Абагульнячы ўрок па тэме

1
79

Кантрольны дыктант

1
80

Паўтарэнне


71   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка