Juni: Vatten och luft (gaser)




Дата канвертавання22.04.2016
Памер27.81 Kb.

Månadstema Juni: Vatten och luft (gaser)

Laborationer för F-6





Kan man se luft? 1

Gaser har ”vanliga” egenskaper som vikt och volym 1

Världens största kemiexperiment? 3

Vatten i tre former – några experiment 4





Kan man se luft?


Teori: Inom kemin studerar vi ofta fenomen som inte är uppenbara i vardagen. Man kan undra hur vi vet att gaser finns? Ofta syns de inte, känns inte, luktar inte och hörs inte. Men ibland vi kan få syn på dem, vi kan göra det osynliga synligt genom att experimentera. I det här experimentet ska vi visa på att luft är något som vi kan se.

Material som behövs: En stort genomskinligt kärl (av glas eller plast), två bägare eller dricksglas.


Riskbedömning: Laborationen har inga inneboende risker
Utförande:

 1. Fyll vannan/kärlet med vatten. Sätt ner det ena glaset under vattenytan så att hela glaset fylls med vatten.

 2. Sätt ner det andra glaset under vattenytan så att det innehåller en luftficka.

 3. Försök sedan flytta luftfickan till det andra glaset, under vattenytan. Det kräver lite övning för att lyckas, du måste akta dig så att luftbubblan inte rymmer upp till ytan.

 4. Nu kan du se att luften som inneslöts i glaset ”finns”. Vad kan den bestå av?



Gaser har ”vanliga” egenskaper som vikt och volym




Teori: När du blivit övertygad om att gaser, som luft, finns, kan du fortsätta med att undersöka deras egenskaper. Har de t.ex. vikt och volym, som ”vanliga” ämnen har? Välj en gas att studera, vi har valt koldioxid för att den är lätt att framställa.
Material: våg med en eller två decimaler, vatten, brustabletter (typ C-vitamintabletter), sockerbit, bägare eller liknande kärl, mätglas, större skål som rymmer mätglaset


Riskbedömningsunderlag: Experimenten är inte riskfyllda

Utförande: Del I Ta två likadana bägare, och tillsätt lika mycket vatten i båda.

 1. Placera sedan den ena bägare på en våg, och sätt en eller flera sockerbitar bredvid och registrera vikten. Sätt sedan sockret i bägare och notera vikten.

 2. Ta den andra bägaren med vatten och ställ den på vågen med ett par brustabletter bredvid. Registrera vikten. Tillsätt tabletterna och låt reaktionen (bubblandet) fortsätta till slut. Registrera vikten igen.

 3. Vad har hänt? Du vet kanske vad som händer när du sätter en brustablett i vatten? Om inte, kan din lärare förklara.

 4. Vad tror du att experimentet visar?

Del II Ta ett större kärl som ung. rymmer din hand. Sätt vatten i det till halva höjden.

 1. Fyll ett mätglas med vatten till bredden.

 2. Sätt handen tätt på mynningen och vänd mätglaset upp-och-ner med mynningen under vattenytan i det stora vattenkärlet.

 3. Inget vatten rinner ut för att ingen luft kan komma in och ersätta utrunnet vatten!

 4. Nu tar du en brustablett och för den snabbt som en blixt under mätglaset. Tabletten börjar omedelbart att reagera när den kommer i kontakt med vatten. Det börjar bubbla.

 5. Om en stund ser du att vattnet i mätglaset börjar trängas undan. Vad är det som händer?

 6. Vad visar experimentet på?

Tips på ”överkurs”: efter försöket gör du om det, men nu sätter du vatten i en PET-flaska med kork. Väg den med brustablett bredvid. Efter det sätter du brustabletten i flaskan, och korken skrivas snabbt på. Blir det någon skillnad mot förra gången? Vad visar det på?
Till läraren: Det kan vara viktigt att visa på ”självklarheter” för barnen, för att de ska inse att allt som vi accepterar som förklaringar inte är så lätt att bevisa. Gaser är lite kluriga att förstå sig på, de finns i vår vardag, men är inte lika lätta att studera som vatten eller salt. Många skolor kanske saknar vågar med decimaler, då kan man bara skala upp försöket, så att resultatet blir synligt. Det kräver förstås att man gör experimenten själv, innan man släpper lös barnen. ”Överkursen” är ett sätt att visa på materiens oförstörbarhet; om vi samlar upp alla ämnen som bildas kan vi se att inget försvinner. Gaserna kan delvis lösa sig i vattnet, dels bildas det ett övertryck i flaskan, precis som i kolsyrad läsk.


Koppling till kursplaner

Centralt innehåll:
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Vattnets egenskaper

Luftens egenskaper och sammansättning





Världens största kemiexperiment?

Vatten är vackert, nyttigt och dyrbart. ”Det Globala Experimentet” förenar elever runtom i världen genom att de kan delta i aktiviteter som belyser kemins roll för

frågor om vattenkvalitet och –rening. Insikten att rent, friskt vatten är en begränsad resurs kan leda till ett ökat intresse för utbildning om vattenfrågor.

Experimentets internationella natur kommer fram genom att deltagarna bidrar

med data och information till ”the Experiment’s Global Database”. Den

informationen sätts ut på webbaserade globala kartor. Eleverna

kommer att kunna nå databasen för att se uppgifter om sin skola, sitt lokala

område och land, förutom den globala kartan.

Aktiviteter att välja bland:

Surhet – Planetens pH: Elever mäter pH för lokala vattenkällor och

undersöker vattenprovets surhetsgrad.



Salinitet - Salta vatten: Saliniteten hos ett saltvattenprov mäts m.h.a.

evaporering/avdunstning.



Vattenrening Vatten: Ingen smuts, inga bakterier – Ett smutsigt

vattenprov renas först med ett hemmagjort filter och desinficeras sedan.



Distillation – Soldestillationsapparat (Solar Still) – Eleverna konstruerar

och testar en soldestillationsapparat, och undersöker hur den fungerar och

utformar sedan en apparat enligt egen design
Material och utförande: Se beskrivningar på vår hemsida, www.krc.su.se under fliken Kemins År

Lärarkommentar: Som lärare kan du inkludera aktiviteterna i din undervisning, enligt önskemål. Ni kan bidra med data till den globala databasen under hela år 2011. Det finns fyra huvudaktiviteter, som är anpassade till elever i alla nivåer.
Koppling till kursplaner

Centralt innehåll:

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.





Vatten i tre former – några experiment



Teori:
Vattnets fasövergångar är viktigt, och barnen möter dem i många former under sin skolgång Här kommer ett experiment från Kemiskafferiet, som i sin helhet finns på vår hemsida under material och kompendier. De här experimenten kan användas i tidiga åldrar, men kräver att läraren kan tala om att experimentet handlar om vattnets tre olika former: gas, vätska och fast form.

Vattnets kretslopp.

Material: Till det här försöket behöver du karamellfärg och/eller salt, vatten och isbitar, en stor, vid glasskål och några bägare/glasburkar samt plastfolie.

Utförande: Placera den lilla skålen mitt i den stora skålen. Häll lite vatten i den stora skålen. (Inte mer än att den lilla skålen står stadigt på botten.) Tillsätt salt eller karamellfärg till vattnet och rör om.

Täck noga med plastfolie och lägg en liten tyngd i mitten. (Så att vatten kan droppa i den lilla burken).

Ställ i ett soligt fönster eller annan varm plats t ex ovanför ett element. Om du inte hittar en

varm plats så kan du placera en tänd lampa som ”sol” ovanför skålen.


Avdunstningsförsök.

Utförande:

1. Fyll några glasburkar (lika stora) till hälften med vatten. Markera vattennivån med en

spritpenna.. Placera ut burkarna på olika ställen i klassrummet. Låt en burk ha locket på.

2. Placera några glasburkar med olika storlek bredvid varandra. Häll 1dl vatten i varje burk.

Låt barnen mäta hur mycket som är kvar i respektive burk efter några dagar. Har burkens storlek eller form någon betydelse?
Varmt och kallt vatten med plastfolie

Utförande

Häll varmt vatten i en glasburk och täck med plastfolie. Häll isvatten i en annan glasburk som

också försluts med plastfolie. Vad kan du observera?
Vatten i tre former – ett drama i en akt (Från Kemiskafferiet, se www.krc.su.se)

Du behöver: något att rita upp en stor cirkel med, några barn samt deras uppmärksamhet. Kanske du kan utgå från en saga, och övertyga dem om att de har blivit vattenmolekyler och att de som sådana har en del egenskaper som ni vill undersöka? Experimentet kan utföras utom- eller inomhus.



Utförande:

 1. Rita upp en så stor cirkel att alla barn ledigt ryms innanför den att stå.

 2. Låt barnen ta varandra i hand och svänga försiktigt på armarna. Nu finns vattnet i form av vätska.

 3. När de börjar svänga vildare med armarna måste de ta ett steg tillbaka, och cirkeln vidgas. Vattnet börjar ”koka”.

 4. Om man vill visa på vatten i fast form, kan man be eleverna ta tag i varandras axlar med raka armar. Då kommer de att ta mer plats än i vätskeform, alltså densiteten minskar

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll 1-3
:

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Centralt innehåll 4-6:

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

• Luftens egenskaper och sammansättning.



Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.






База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка