Janus Pannonius összes munkái Jani Pannonii opera omnia Közrebocsátja: V. Kovács Sándor
старонка1/75
Дата канвертавання27.04.2016
Памер2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
Janus Pannonius összes munkái
Jani Pannonii opera omnia


Közrebocsátja: V. Kovács Sándor


Fordították:


Arany János
Áprily Lajos
Berczeli A. Károly
Csonka Ferenc
Csorba Győző
Devecseri Gábor
Dybas Tihamér
Fodor András
Gáspár Endre
Hegedűs István
Honffy Pál
ifj. Horváth János
Illyés Gyula
Jánosy István
Jékely Zoltán
Jelenits István
Kálnoky László
Kardos László
Kardos Tibor
Kurcz Ágnes
Kerényi Grácia
Lator László
Muraközy Gyula
Nadányi Zoltán
Nagy Tiborné
Nemes Nagy Ágnes
Palojtay Béla
Szabó Lőrinc
Szabó Magda
Takáts Gyula
Tellér Gyula
Tóth István (Marosvásárhely)
Újvári Károly
Vajda Endre
Vas István
Végh György
Vida Tivadar
Weöres Sándor
Zala Mária


TARTALOM

Epigrammák

EPIGRAMMATA IN ITALIA SCRIPTA


ITÁLIAI EPIGRAMMÁK

1. DE IMMUTATIONE SUI NOMINIS

NÉVVÁLTOZTATÁSÁRÓL

2. SE IPSE COMMENDAT

MAGÁT AJÁNLJA

3. DE ARTE

A MŰVÉSZETRŐL

4. DE SE IPSO

ÖNMAGÁRÓL

5. POPULOS NON PRODUCERE ELECTRUM

A NYÁRFÁK NEM TEREMNEK BOROSTYÁNKÖVET

6. AD LEONELLUM FERRARIAE PRINCIPEM

LEONELLÓHOZ, FERRARA FEJEDELMÉHEZ

7. LAUS GUARINI

GUARINO DICSÉRETE

8. DE EODEM

UGYANARRÓL

9. DE EODEM

UGYANARRÓL

10. AD POETAM MARTIALEM

A KÖLTŐ MARTIALISHOZ

11. DE GUARINO

GUARINÓRÓL

12. DE QUODAM IACTABUNDO

EGY KÉRKEDŐRŐL

13. COMMENDAT VERONAE SUUM LIBELLUM

VERONÁNAK AJÁNLJA KÖNYVÉT

14. LIBRUM SUUM ALLOQUITUR

KÖNYVÉHEZ SZÓL

15. AD LEONELLUM PRINCIPEM FERRARIAE

LEONELLÓHOZ, FERRARA HERCEGÉHEZ

16. AD LEONELLUM

LEONELLÓHOZ

17. DE SE IPSO

ÖNMAGÁRÓL

18. LAUS GUARINI

GUARINO DICSÉRETE

19. EPITAPHIUM LEONELLI, FERRARIAE PRINCIPIS

LEONELLÓNAK, FERRARA FEJEDELMÉNEK SÍRIRATA

20. AD RUBERTUM

RÓBERTHEZ

21. EPITAPHIUM IN LEONELLUM FERRARIAE MARCHIONEM

LEONELLÓNAK, FERRARA GRÓFJÁNAK SÍRFELIRATA

22. THRENOS IN LEONELLUM FERRARIAE MARCHIONEM

GYÁSZÉNEK LEONELLO FERRARAI GRÓFRÓL

23. AD PAULUM

PÁLHOZ

24. AD GRYLLUMGRYLLUSHOZ

25. AD PAULUM

PÁLHOZ

26. AD GUARINUM VERONENSEMA VERONAI GUARINÓHOZ

27. REFELLIT GUARINICAM EXCUSATIONEM

VITÁZIK GUARINO MENTEGETŐZÉSÉVEL

28. DE DOCTO SIMULATO

AZ ÁLTUDÓSRÓL

29. DE EODEM

UGYANARRÓL

30. AD BARTHOLOMAEUM

BERTALANHOZ

31. DE SUO LIBRO

MAGA KÖNYVÉRŐL

32. DE VERSIBUS MARCELLI A SE LATINE EXPRESSIS

MARCELLÓNAK ÁLTALA LATINRA FORDÍTOTT VERSEIRŐL

33. DE EODEM PAULO ALITER

UGYANARRÓL KICSIT MÁSKÉNT

34. AD CARBONEM POETAM

CARBÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ

35. IN FUREM VERGILIANUM

VERGILIUS TOLVAJÁRA

36. AD GUARINUM

GUARINUSHOZ

37. AD IULIUM

GYULÁHOZ

38. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

39. IN SUPERFLUA QUAERITANTEM

EGY FÖLÖSLEGESEN KÉRDEZGETŐRE

40. IN GRYLLUM

GRYLLUSRA

41. AD GUARINUM

GUARINÓHOZ

42. IN THEODORUM

TIVADARRA

43. IN CINCILUM FURACEM

A TOLVAJ CINCILUSRA

44. IN FUREM VERGILIANUM

VERGILIUS TOLVAJÁRA

45. DE AMATORE LIBRORUM VETERUM

AKI CSAK A RÉGI KÖNYVEKET SZERETI

46. IN NICOLUM

MIKLÓSRA

47. AD MARCUM

MÁRKUSHOZ

48. PORCELLIO POETAE

PORCELLIUSNAK, A KÖLTŐNEK

49. DE PORCELLIO ET IOVINIANO

PORCELLIUSRÓL ÉS IOVINIANUSRÓL

50. AD IULIUM

GYULÁHOZ

51. IN CAROLUM

KÁROLYRA

52. DE GUARINO

GUARINÓRÓL

53. AD AGAPETUM

AGAPETUSHOZ

54. IN FUREM SUORUM CARMINUM

KÖLTEMÉNYEINEK TOLVAJÁRA

55. IN GRYLLUM

GRYLLUSRA

56. SUUM OPUS MODESTE LAUDAT

SZERÉNYKEDVE DICSÉRI SAJÁT MŰVÉT

57. AD LAURENTIUM

LŐRINCHEZ

58. LAUDAT CARMINA TITI STROZZAE

TITUS STROZZA VERSEIT DICSÉRI

59. IN PAULUM

PAULUSRA

60. DE LAUDIBUS GUARINI

GUARINUS DICSÉRETE

61. IN GASPAREM

GÁSPÁRRA

62. AD RUFUM

RUFUSHOZ

63. CUIDAM ARDUA SUADENTI

EGY VALAKINEK, AKI NEHÉZ DOLOGRA BIZTAT

64. DE SE IPSO

ÖNMAGÁRÓL

65. TETRASTICHON IN GUARINUM VERONENSEM

TETRASTICHON A VERONAI GUARINÓRA

66. AD CLEMENTEM

KELEMENHEZ

67. IN PROSPERUM

PROSPERRE

68. IN GRYLLUM

GRYLLUSRA

69. AD GUARINUM

GUARINÓHOZ

70. IN CAROLUM

KÁROLYRA

71. IN RUFUM

RUFUSHOZ

72. IN CAROLUM

KÁROLYRA

73. FRAGMENTUM EPIGRAMMATIS


ALICUIUS, AD GUARINUM

EGY GUARINÓHOZ ÍRT EPIGRAMMA TÖREDÉKE

74. AD TROÏLUM

TROÏLUSHOZ

75. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

76. IN UGONEM

HUGÓRA


77. IN PHILITICUM

PHILITICUSRA

78. AD GRYLLUM

GRYLLUSHOZ

79. AD EUNDEM

UGYANARRA

80. IN EUNDEM

UGYANARRA

81. DE DIVITE LAUDANTE PAUPERIEM

A GAZDAGRÓL, AKI A SZEGÉNYSÉGET DICSÉRI

82. DE NASO CYRI ET GRYLLI

CYRUS ÉS GRYLLUS ORRÁRÓL

83. IN UGONEM

HUGÓRA


84. IN ARROGANTEM

EGY HÁNYAVETIHEZ

85. DE NASO HARILLI

HARILLUS ORRÁRÓL

86. AD RULLUM

RULLUSHOZ

87. AD GUARINUM VERONENSEM

A VERONAI GUARINÓHOZ

88. AD CONRADAM

GERTRÚDHOZ

89. DE PHRYNE

PHRYNÉRŐL

90. AD GALLUM

GALLUSHOZ

91. AD PROSPERUM

PROSPERHEZ

92. DE AGNETE

ÁGNESHEZ


93. OPTAT COITUM PUELLAE

EGY LEÁNNYAL SZERETNE LEFEKÜDNI

94. AD MAGDALENAM

MAGDOLNÁHOZ

95. AD RUFUM

RUFUSHOZ


96. AD SEVERUM

SEVERUSHOZ

97. DE SE IPSO

SAJÁT MAGÁRÓL

98. DE AMICA SUA

BARÁTNŐJÉRŐL

99. AD PAULUM

PÁLHOZ


100. DE SILVIA

SZILVIÁRÓL

101. IN CARBONEM POETAM

CARBO KÖLTŐRE

102. DE LAELIA

LAELIARÓL

103. AD EANDEM

UGYANAHHOZ

104. AD PAULUM

PÁLHOZ


105. AD LUDOVICUM

LAJOSHOZ


106. DE SE IPSO, CUM VIRGINITATEM AMISISSET

MIKOR ÁRTATLANSÁGÁT ELVESZTETTE

107. DE PORCIA

PORCIÁRA


108. IN BLASIUM POMILIONEM

A TÖRPE BALÁZSRA

109. AD LINUM

LINUSHOZ


110. DE THEATRO VERONENSI

A VERONAI SZÍNHÁZRÓL

111. IN BERTUM

BERTUSRA


112. IN CRESSAM

CRESSÁRA


113. DE URSO CINAEDO

A FAJTALAN URSUSRÓL

114. IN GRYLLUM

GRYLLUSRA

115. IN BASINUM

SZAMÁRDYHOZ

116. IN LEONEM CINAEDUM

A FAJTALAN LEÓRA

117. IN GUIDONEM

GUIDÓRA


118. AD LUNAM

A HOLDHOZ

119. AD PERINUM

PERINUSHOZ

120. IN INCONSTANTEM

AZ ÁLLHATATLANRA

121. IN MENDACEM

EGY HAZUGRA

122. AD LIBERAM

LIBERÁHOZ

123. QUAESTIO ARDUA ET DIFFICILIS

SÚLYOS ÉS KELLEMETLEN KÉRDÉS

124. AD LUPUM

FARKASHOZ

125. IN PROSPERUM

PROSPERRA

126. AD AMICAM

BARÁTNŐJÉHEZ

127. AD GALLIONEM

GALLIÓHOZ

128. IN NON RESTITUENTEM MUTUUM

ARRA, AKI NEM ADJA MEG A KÖLCSÖNT

129. IN LUCIAM

LÚCIÁRA


130. IN MENDACEM

EGY HAZUGRA

131. IN CAROLUM

KÁROLYRA


132. IN PRISCAM

PRISCÁRA


133. DE AMORE SUO IN LEDAM PUELLAM

LÉDÁHOZ FŰZŐDŐ SZERELMÉRŐL

134. FRAGMENTUM EPIGRAMMATIS ALICUIUS

EGY EPIGRAMMA TÖREDÉKE

135. AD RINUCIUM

RINUCIUSHOZ

136. AD PROSPERUM

PROSPERHOZ

137. DE AMBROSIO

AMBRUSRÓL

138. IN CELSUM

CELSUSRA


139. CONQUERITUR, QUOD SE SOCII
AD LUPANAR SEDUXISSENT

PANASZKODIK. HOGY TÁRSAI


BORDÉLYHÁZBA CSALTÁK

140. QUALEM OPTET AMICAM

MILYEN BARÁTNŐT SZERETNE

141. IN ADULTERUM

EGY HÁZASSÁGTÖRŐRE

142. IN CYPRIANUM

CYPRIANUSHOZ

143. AD GALEOTTUM

GALEOTTÓHOZ

144. EPITAPHIUM VALERII MARCELLI

VALERIUS MARCELLUS SÍRIRATA

145. DE SIGNO AMPHITRYONIS

AMPHITRYON JELÉRŐL

146. IN LUCIAM

LÚCIÁRA

147. DE GALESOGALESUSRÓL

148. IN AULUM

AULUSRA

149. AD GALLIONEMGALLIÓHOZ

150. AD GUARINUM

GUARINÓHOZ

151. IN PINDOLAM

PINDOLÁRA

152. IN LUPUM

FARKASRA

153. DE MONADE ET DYADE, NUMERIS

A MONÁSZRÓL ÉS A DÜÁSZRÓL

154. IN THECLAM

TEKLÁRA

155. DE SUA AETATEÉLETKORÁRÓL

156. AD IUSTINAM

JUSTINÁHOZ

157. IN LAPPUM

LAPPUSRA

158. IN SYLLAM

SYLLÁRA

159. DE SACRILEGOA SZENTSÉGTÖRŐ

160. IN ADULTERUM

EGY HÁZASSÁGTÖRŐRE

161. AD LUCIAM

LÚCIÁHOZ

162. DE NEGANTE MUTUUM

ARRÓL, AKI LETAGADJA A KÖLCSÖNT

163. IN IUDAEUM FOENERATOREM

EGY UZSORÁSRA

164. DE SE QUOD AMARE COEPISSET

MIKOR SZERELEMBE ESETT

165. IN LINUM DOCENTEM PAEDICARE

A FARCICERÉT JAVALLÓ LINUSRA

166. DE EODEM

UGYANARRÓL

167. DE EODEM

UGYANARRÓL

168. DE EODEM

UGYANARRÓL

169. IN EUNDEM

UGYANARRA A LINUSRA

170. DE THESPI

THESPISRŐL

171. DERIDET EUNTES ROMAM AD IUBILAEUM

KIKACAGJA A RÓMAI BÚCSÚSOKAT

172. DE EODEM

UGYANARRÓL

173. DE EODEM

UGYANARRÓL

174. DE CAUPONE QUI ANNO IUBILAEI DITATUS EST

KOCSMÁROS A JUBILEUM ÉVÉBEN

175. DE EODEM

UGYANARRÓL

176. DE EODEM

UGYANARRÓL

177. GALEOTTI PEREGRINATIONEM IRRIDET

KIGÚNYOLJA GALEOTTO ZARÁNDOKLÁSÁT

178. DE MARCELLI TROPHEO

MARCELLO GYŐZELMI JELVÉNYÉRŐL

179. AD AENEAM SYLVIUM

AENEAS SYLVIUSHOZ

180. RESPONSIO

VÁLASZ

181. EIUSDEM AD EUNDEMUGYANAZ UGYANAHHOZ

182. AD PETRUM

PÉTERHEZ

183. DE SE IPSO

MAGAMAGÁRÓL

184. IN CRUDELEM PRAETOREM

A KRUDÉLIS PRÉTOR ELLEN

185. DE AMBROSIO

AMBRUSRÓL

186. IN MALCUM

MALCUSRA

187. IN DIONYSIUM

DÉNESRE

188. IN PHILIPPUMFÜLÖPHÖZ

189. AD GEORGIUM

GYÖRGYHÖZ

190. AD PAULUM

PÁLHOZ

191. IN GRYLLUMGRYLLUSRA

192. AD URSUM

URSUSHOZ

193. AD BARTHOLOMAEUM

BERTALANHOZ

194. CUIDAM PETRO

EGY BIZONYOS PÉTERNEK

195. PRO CONVIVIO, AD PHILIPPUM BIBIUM

BIBIO FÜLÖPHÖZ, VENDÉGLÁTÁSÁÉRT

196. AD BARTHOLOMAEUM

BERTALANHOZ

197. AD ORNITUM

ORNITUSHOZ

198. AGIT GRATIAS SIGISMUNDO MAZONO

KÖSZÖNETET MOND MASONI ZSIGMONDNAK

199. IN LUPUM FALLACEM

AZ ÁLNOK FARKASRA

200. IN LUPUM

FARKASRA

201. IN OVILLUM

OVILLUSRA

202. AD ANTONIOLUM PLACIDUM

ANTONIOLUS PLACIDUSHOZ

203. IN HODUM

HÓDUSRA

204. IN LADVANCUMLADVANCUSRA

205. CYMINOPRISTES

CYMINOPRISTES, AZAZ KÖMÉNYHASOGATÓ

206. AD RUFUM

RUFUSHOZ

207. IN DEMETRIUM

DEMETRIUSRA

208. IN EUNDEM

UGYANARRA

209. DE UVA

A SZŐLŐRŐL

210. DE FRANDO NAUFRAGO

A HAJÓTÖRÖTT FRANDUSHOZ

211. DE MANCO

EGY NYOMORÉKRÓL

212. AD LAURUM

LŐRINCHEZ

213. IN ANELLUM

ANELLUSRA

214. AD LAZARUM

LÁZÁRHOZ

215. UBI ASINI EXONERANTUR

SZAMÁR-BESZÁLLÓ

216. AD GRATIANUM

GRATIANUSHOZ

217. AD RUFUM

RUFUSHOZ

218. AD PAULUM

PÁLHOZ

219. IN CYPRIANUMCYPRIANUSRA

220. CONQUERITUR DE SUA INOPIA

SZEGÉNYSÉGÉT PANASZOLJA

221. IN LIPPUM

LIPPUSRA

222. EPITAPHIUM HOMERI

HOMÉROSZ SÍRFELIRATA

223. PRO CONSTANTINOPOLI DIRUTA

KONSTANTINÁPOLY ELESTÉRŐL

224. DE ARQUADA

ARQUÁHOZ

225. AD GALEOTTUM PRO DONO QUODAM

GALEOTTÓHOZ, AJÁNDÉKA VISZONZÁSÁUL

226. AD MARCELLUM

MARCELLÓHOZ

227. MANUELI

MANUELISNEK

228. AD LIBROS SUOS

KÖNYVEIHEZ

229. DE VITAE MUTATIONE

ÉLETÜNK VÁLTOZTATÁSÁRÓL

230. TETRASTICHON IN BORSUM

TETRASTICHON BORSÓRA

231. DE IACTURA VITAE HUMANAE

AZ EMBERI ÉLET VESZTESÉGÉRŐL

232. MARTINO PHILECTICO

MARTINUS PHILECTICUSNAK

233. IN FORMOSUM NOMINE BALTHASAREM

A SZÉP NEVŰ BALTAZÁRRA

234. IN TRES CARDINALES CAMERARIOS

A HÁROM KAMARAI BÍBOROSRA

235. IN MONOCULUM PRAEFECTUM URBIS

RÓMA FÉLSZEMŰ PREFEKTUSARA

236. IN URBEM ROMAM

RÓMA VAROSÁRA

237. MOLZAE

MOLZÁNAK

238. ROGAT MAGISTRUM GREGORIUM, UT


INCEPTAM CUIUSDAM FONTIS DESCRIPTIONEM

KÉRI GREGORIUS MESTERT,


HOGY FEJEZZE BE EGY BIZONYOS KÚT
LEÍRÁSÁT, MELYET ELKEZDETT

239. AD NICOLAUM SCHOLAM

NICOLAUS SCHOLÁHOZ

240. AD CAROLUM

KÁROLYHOZ

241. AD RUFUM

RUFUSHOZ

242. IN CINAEDUM

EGY FAJTALANRA

243. IN QUENDAM

VALAKIRE

244. DE VULVA URSULAE

ORSOLYA ÁGYÉKÁRÓL

245. DE EADEM

ISMÉT ORSOLYA MINDZSÓJÁRÓL

246. DE VULVA URSULAE

ORSOLYA ÁGYÉKÁRÓL

247. DE EADEM

UGYANARRÓL

248. AD TELESPHORUM CINAEDUM

A KÉJENC TELESZPHORUSZHOZ

249. AD LUCIAM

LÚCIÁHOZ

250. DE EADEM

MÉG EGYSZER LÚCIÁRA

251. DE LUCIA

LÚCIÁRÓL

252. IN EANDEM

UGYANARRA

253. IN LUCIAM EANDEM

UGYANARRA A LÚCIÁRA

254. DE LUCIAE PROGNOSTICO

LÚCIA JÓSLATÁRÓL

255. IN MERETRICEM LASCIVAM

EGY BUJA KÉJHÖLGYRE

256. AD ANTONIUM MARIAM

ANTONIO MARIÁHOZ

257. IN UGONEM

HUGÓRA

258. IN PINDOLAMPINDOLÁRA

259. (EPIGRAMMA)

(EPIGRAMMA)

260. FRAGMENTUM

TÖREDÉK

261. FRAGMENTUM SINE LEMMATECÍM NÉLKÜLI TÖREDÉK

262. AD ANTIMUM

ANTIMUSHOZ

263. DE THALETE AB ANU IRRISO

THALÉSZRŐL, AMIKOR EGY ÖREGASSZONY GÚNYOLTA

264. DE LEPORE ET VULPE

A NYÚLRÓL MEG A RÓKÁRÓL

265. IN PUMILIONEM

A TÖRPÉRE

266. DE PHRYNE, A QUA THEBAE RESTITUTAE FUERUNT

PHRÜNÉRŐL, AKI HELYREÁLLÍTOTTA TÉBÁT

267. DE POMPEIO MAGNO

A NAGY POMPEIUSRÓL

268. DE POMPEIO MAGNO

A NAGY POMPEIUSRÓL

269. CUR AETATEM EXUANT SERPENTES,


CUM SENIO INTEREANT HOMINES

MIÉRT VEDLIK LE KORUKAT A KÍGYÓK,


AZ EMBEREK PEDIG ELPUSZTULNAK AZ ÖREGSÉGTŐL

270. DE XERXE ET TITO

XERXÉSZRŐL ÉS TITUSRÓL

271. DE TROIA EVERSA ET ROMA IMPERANTE

A FELDÚLT TRÓJÁRÓL ÉS AZ URALKODÓ RÓMÁRÓL

272. DE ACHILLE

AKHILLEUSZRÓL

273. COMPARATIO TROIAE ET PHOENICIS EXUSTI

TRÓJA ÉS A HAMVAIBÓL ÚJRA ÉLEDŐ FŐNIX ÖSSZEHASONLÍTÁSA

274. DE SUPERBIA XERXIS

XERXÉSZ GŐGJÉRŐL

275. VERBA ANDROMEDAE, PUGNANTE


DIVERSUS CETUM PERSEO

ANDROMEDÉ SZAVAI, AMIKOR PERSZEUSZ


HARCOL A TENGERI SZÖRNNYEL

276. AD NUMMOS

A PÉNZHEZ

277. E GRAECO

GÖRÖGBŐL

278. DE AGNA, QUAE PAVIT LUPUM

EGY FARKAST TÁPLÁLÓ BÁRÁNYRÓL

279. E GRAECO

GÖRÖGBŐL

280. E GRAECO

GÖRÖGBŐL

281. DE CUPIDINE PHARETRATO

A TEGZES CUPIDÓRÓL

282. DE AMORE

ÁMORRÓL

283. DE GRATIAA HÁLÁRÓL

284. VENUS AD PALLADEM

VÉNUSZ PALLASZHOZ

285. PTOLEMAEUS

PTOLEMAIOSZ

286. VERBA TROIAE AD PALLADEM

TRÓJA SZAVAI PALLASZHOZ

287. DE THRASYBULO LACEDAEMONIO

A SPÁRTAI THRASZÜBULOSZRÓL

288. DE BYZANTIO

BIZÁNCRÓL

289. VERBA CLYTAEMNESTRAE AD FILIUM ORESTEM

KLÜTAIMNÉSZTRA SZAVAI FIÁHOZ, ORESZTÉSZHEZ

290. DE ROMANORUM POTENTIA

A RÓMAIAK HATALMÁRÓL

291. DE EODEM

UGYANARRÓL

292. DE THESPI ET AESCHYLO

THESZPISZRŐL ÉS AISZKHÜLOSZRÓL

293. HYMNUS IN MUSAS, APOLLINEM IOVEMQUE,


AB HOMERO PUERO EDITUS, LATINUS FACTUS JANO
PANNONIO INTERPRETE. AD LUDOVICUM CYPRIUM

HIMNUSZ A MÚZSÁKHOZ, APOLLÓHOZ ÉS JUPPITERHEZ;


ÍRTA A GYERMEK HOMÉROSZ, LATINRA FORDÍTOTTA
JANUS PANNONIUS. A CIPRUSI LAJOSHOZ

294. AD LUDOVICUM CYPRIUM, DE HYMNO

CIPRUSI LAJOSHOZ, EGY HIMNUSZFORDÍTÁS KAPCSÁN

295. DE LITTERA PYTHAGORAE

A PÜTHAGORASZI BETŰRŐL

296. IN VALLAM

VALLÁRA

297. COMPARATIO MARCELLORUM,


VENETI ET ROMANI

A KÉT MARCELLUS, A VELENCEI


ÉS A RÓMAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA

298. DE BORSIO PRINCIPE FERRARIAE

BORSÓRÓL, FERRARA HERCEGÉRŐL

299. DE BILBILI

BILBILISRŐL

300. IN EXCOMMUNICATUM

A KIKÖZÖSÍTETTRE

301. AD ANELLUM

A HALOTT ANELLUSHOZ

302. DE SUA AETATE

ÉLETKORÁRÓL

303. IN SEVERUM

SEVERUSRA

304. DE BONONIA

BOLOGNÁRÓL

305. DE VINCENTINO NAVIGANTE

A HAJÓKÁZÓ VINCÉRŐL

306. AD STOICUM QUENDAM

EGY SZTOIKUSHOZ

307. IN MARCUM

MÁRKUSHOZ

308. ARISTOTELES ARGYROPYLO

ARISZTOTELÉSZ ARGÜROPÜLOSZNAK

309. DE AMORE DEO

ÁMOR ISTENRŐL

310. DE DIONYSIO TYRANNO SYRACUSARUM

DIONÜSZIOSZRÓL, A SZIRAKÚZAI ZSARNOKRÓL

311. IN GRAECIAM

GÖRÖGORSZÁGRA

312. EPITAPHIUM ANDREOLAE,


MATRIS NICOLAI V. PONTIFICIS ROMANI

ANDREOLÁNAK, V. MIKLÓS PÁPA ANYJÁNAK SÍRVERSE

313. ALIUD IN EANDEM

MÁSIK SÍRFELIRAT UGYANANNAK A SÍRJÁRA

314. DE ARGYROPYLO PHILOSOPHO

ARGÜROPÜLOSZ BÖLCSÉSZRŐL

315. DE SIGISMUNDO MALATESTA, TYRANNO ARIMINI

MALATESTA ZSIGMONDRÓL, RIMINI ZSARNOKÁRÓL

316. DE EODEM

UGYANARRÓL

317. EPITAPHIUM IN BARTHOLOMAEUM
MONTAGNAM PHYSICUM

MONTAGNA BERTALAN TERMÉSZETTUDÓS SÍRFELIRATA

318. EPITAPHIUM IN HECTOREM SACRATUM

SACRATO HEKTOR SÍRFELIRATA

319. EPITAPHIUM IN ANDREAM MARIONUM SOPHISTAM

MARIONUS ANDRÁS SZOFISTA SÍRFELIRATA

320. IOANNI SAGUNDINEO

JOANNES SAGUNDINEUSNAK

321. ALLOQUITUR MUSAS

A MÚZSÁKNAK SZÓL

322. IN BASINUM PARMENSEM DE HESPERIDE
AB EO COEPTA IAM DUDUM ET NON DUM FINITA

A PÁRMAI BASINUSNAK A HESPERISRŐL,


AMELYET MÁR RÉGEN ELKEZDETT, DE
MÉG MINDIG NEM FEJEZETT BE

323. DE NARCISSO ET PYGMALIONE

NÁRCISSZUSZRÓL ÉS PÜGMALIÓNRÓL

324. AD RULLUM

RULLUSHOZ

325. ARTEMISIA AD MAUSOLUM

ARTEMISIA MAUSOLOSHOZ

326. EPITAPHIUM CLARISSIMAE MATRONAE,


DOMINAE ANDREOLAE, NICOLAI V. PONT. ROMANI
ET PHILIPPI ARDINALIS BONONIENSIS MATRIS

V. MIKLÓS RÓMAI PÁPA ÉS FÜLÖP BOLOGNAI BÍBOROS


ÉRSEK ANYJÁNAK, ANDREOLA ÚRASSZONYNAK,
A LEGKIVÁLÓBB MATRÓNÁNAK SÍRFELIRATA

327. IN SENECAM LIPPUM

A CSIPÁS SENECÁRA

328. DE CORPORIBUS MATHEMATICIS

A GEOMETRIAI IDOMOKRÓL

329. AD MARCELLUM

MARCELLÓHOZ

330. EPITAPHIUM IOANNIS HUNYADI,


MATTHIAE REGIS PATRIS

HUNYADI JÁNOSNAK, MÁTYÁS KIRÁLY


ATYJÁNAK SÍRFELIRATA

331. DE LAURENTIO VALLA

LORENZO VALLA HALÁLÁRA

332. DE GRAECO

GÖRÖGBŐL

333. DE MARCELLO VENETO

A VELENCEI MARCELLUSRÓL

334. EPITAPHIUM THADDAEAE

THADDEA SÍRIRATA

335. DE THEODORO GAZA

THEODORUS GAZÁRÓL

336. EPITAPHIUM ULADISLAI REGIS

ULÁSZLÓ KIRÁLY SÍRVERSE

337. DE AVE, QUAE, CAPITE LICET


ABSCISSO, ADHUC VOLABAT

EGY MADÁRRÓL, MELY FEJÉT


VESZÍTVE IS ROHANT MÉG

338. DE ROMA

RÓMA

339. EPITAPHIUM IOANNIS HUNIADISHUNYADI JÁNOS SÍRFELIRATA

340. ROMA AD HOSPITES

RÓMA VENDÉGEIHEZ

341. CUR STELLATUM SIT COELUM?

MIÉRT CSILLAGOS AZ ÉG?

342. QUANDO PRIMUM ROMAE


MUSIS SIT HONOR HABITUS?

MIKOR KEZDTÉK RÓMÁBAN


TISZTELNI A MÚZSÁKAT?

343. DE MORTE AMICI

BARÁTJA HALÁLÁRÓL

344. AD IOANNEM ANTONIUM

IOANNES ANTONIUSHOZ

345. EPITAPHIUM IN FRANCISCUM BARBARUM

SÍRFELIRAT FRANCESCO BARBARÓRA

346. EPITAPHIUM PAULI LOGICI

PAULUS LOGICUS SÍRFELIRATA

347. DE MESSIO

MESSIUSRÓL

348. DE VENATIONE

VADÁSZAT

349. DE EODEM

UGYANARRÓL

350. EPITAPHIUM ALFONSI, REGIS NEAPOLITANI

ALFONZ, NÁPOLYI KIRÁLY SÍRFELIRATA

351. CRYSTALLINA

CRYSTALLINA

352. EADEM

ISMÉT RÓLA

353. LAUDAT NICOLAUM PEROTTUM

DICSÉRI PEROTTI MIKLÓST

354. DE TITI LIBELLIS

TITUS KÖNYVEIRŐL

355. EPITAPHIUM IN LAZARUM


MARCHIONEM MALASPINAM

LAZARO MALASPINA ŐRGRÓF SÍRFELIRATA

356. EPITAPHIUM NICOLAI PONTIFICIS MAXIMI

V. MIKLÓS PÁPA SÍRFELIRATA

357. AD FRANCISCUM ARETINUM

ARETINUSHOZ

358. DE EPISCOPO MUTINENSI

A MODENAI PÜSPÖKHÖZ

359. AD EUNDEM EPISCOPUM

UGYANAHHOZ

360. AD GALLUM

GALLUSHOZ

361. AD LECTOREM

AZ OLVASÓHOZ

EPIGRAMMATA IN PANNONIA SCRIPTA
MAGYARORSZÁGI EPIGRAMMÁK

362. LAUS PANNONIAE

PANNÓNIA DICSÉRETE

363. DE ELECTIONE MATTHIAE REGIS HUNGARIAE

MÁTYÁS MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁVÁ VÁLASZTÁSA

364. COMPRECATIO DEORUM PRO REGE


MATTHIA IN TURCOS BELLUM PARANTE

KÖNYÖRGÉS AZ ISTENEKHEZ A TÖRÖK ELLEN


HADBA INDULÓ MÁTYÁS KIRÁLYÉRT

365. SE IPSUM EXCUSAT, QUOD NON PROELIA TRACTET

MENTEGETŐZIK, HOGY NEM ELEGYEDIK A HARCBA

366. DE AENEA PIO SUMMO PONTIFICE

AENEAS SYLVIUSRÓL, PIUS PÁPÁRÓL

367. EPITAPHIUM GUARINI

GUARINO SÍRFELIRATA

368. EPITAPHIUM GUARINI

GUARINO SÍRFELIRATA

369. AD GALEOTTUM

GALEOTTOHOZ

370. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

371. CONQUERITUR DE MORA REGIS

PANASZKODIK A KIRÁLY HOSSZAS TÁVOLLÉTE MIATT

372. DE CAPTIVITATE DRAGULAE


WAIVODAE TRANSALPINI

DRAGULA HAVASALFÖLDI VAJDA


FOGSÁGBAESÉSÉRŐL

373. AD MATTHIAM REGEM

MÁTYÁS KIRÁLYHOZ

374. AD POLYCARPUM

POLYCARPUSHOZ

375. CONQUERITUR DE MORA


REGIS MATTHIAE IN MOLDAVIA

PANASZKODIK MÁTYÁS KIRÁLY MOLDVÁBAN


VALÓ HOSSZAS IDŐZÉSE MIATT

376. DE CATHARINA REGINA HUNGARIAE

KATALIN MAGYAR KIRÁLYNÉRÓL

377. DE CERVO REGIUM TRAHENTE VEHICULUM

A KIRÁLYI KOCSIT VONÓ SZARVAS

378. AD MATTHIAM REGEM

MÁTYÁS KIRÁLYHOZ

379. VERIS PROGNOSTICON

A TAVASZ ELŐREJELZÉSE

380. FRAGMENTUM

TÖREDÉK

381. DE CORONA REGNI AD FRIDERICUM CAESAREMFRIGYES CSÁSZÁRHOZ A KIRÁLYI KORONÁRÓL

382. EPITAPHIUM BARBARAE MATRIS SUAE

ANYJÁNAK, BARBARÁNAK SÍRFELIRATA

383. IN VITUM

VITUSRA

384. AD FRIDERICUM CAESAREMFRIGYES CSÁSZÁRHOZ

385. DE PIO PONTIFICE MAXIMO, QUI OBIIT


IN EXPEDITIONE CONTRA TURCOS

II. PIUS PÁPÁRÓL, AKI A TÖRÖK ELLENI


FELVONULÁS KÖZBEN HALT MEG

386. EPITAPHIUM PAPAE PII II.

II. PIUS PÁPA EPITÁFIUMA

387. DE TRANSLATIONE IOANNIS EPISGOPI


VARADIENSIS IN ECCLESIAM STRIGONIENSEM

VITÉZ JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEKKÉ VALÓ KINEVEZÉSÉRŐL

388. DE TECTIS PER IOANNEM ARCHIEPISCOPUM
STRIGONIENSEM INSTAURATIS

AZ ÉPÜLETEKRŐL, MELYEKET JÁNOS


ESZTERGOMI ÉRSEK ÁLLÍTTATOTT HELYRE

389. INVITAT REGEM MATTHIAM AD HOSPITIUM SUUM

VENDÉGSÉGBE HÍVJA MAGÁHOZ MÁTYÁS KIRÁLYT

390. DE PAULO SUMMO PONTIFICE

PÁL PÁPÁRÓL

391. DE PAULO SUMMO PONTIFICE

PÁL PÁPÁRÓL

392. DE EODEM

UGYANARRÓL

393. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

394. DE HOMINE PRAEPOSTERO

A FONÁK MÓDRA ÉLŐ EMBERRŐL

395. QUARE NUNC, UT QUONDAM, SUMMORUM


PONTIFICUM TESTICULI NON EXPLORANTUR

MIÉRT NEM VIZSGÁLJÁK MEG MANAPSÁG


A PÁPÁK HERÉJÉT, MINT HAJDAN?

396. DE INTEMPESTIVE COMEDENTE

EGY HÓBORTOS HENYÉRŐL

397. IN OTACUSTAS

A BESÚGÓKRA

398. DE EISDEM

UGYANAZOKRÓL

399. DE EISDEM

UGYANAZOKRÓL

400. EPITAPHIUM PETRI ZOBII,


MILITIS PRAESTANTISSIMI

SZOBI PÉTERNEK, A NAGYSZERŰ


KATONÁNAK SÍRFELIRATA

401. DE SCLAVINIA

SZLAVÓNIÁRÓL

402. MICHAELI VITÉZIO NEPOTI

UNOKAÖCCSÉNEK, VITÉZ MIHÁLYNAK

403. EPITAPHIUM GEORGII MORE

MÓRÉ GYÖRGY SÍRFELIRATA

404. DE ACCIPITRIS VENATIONE

A VADÁSZSÓLYOM

405. AD GALEOTTUM

GALEOTTÓHOZ

406. AD ANTONIUM

ANTALHOZ

407. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

408. AD GALEOTTUM

GALEOTTÓHOZ

409. EPITAPHIUM CHRISTOPHORI GALLI, MEDICI

CHRISTOPHORUS GALLUS ORVOS SÍRFELIRATA

410. IN CRISPUM

CRISPUSRA

411. IN EUNDEM

UGYANARRA

412. IN EUNDEM

UGYANARRA

413. IN BRIGIDAM PODAGROSAM

A KÖSZVÉNYES BRIGITTÁRA

414. FRAGMENTUM

TÖREDÉK

415. IN ANTONIUM HOSPITEMA VENDÉGLÁTÓ ANTALRA

416. LAUDAT OPUS THEOLOGI CUIUSPIAM

VALAMELY TEOLÓGUS MŰVÉT DICSÉRI

417. AD GALEOTTUM

GALEOTTÓHOZ

418. AD EUNDEM

UGYANAHHOZ

419. GASPARI TRIBRACHO SALUTEM

ÜDVÖZLET GASPARE TRIBRACÓNAK

420. AD TRIBRACHUM POETAM

TRIBRACÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ

421. IN PETRUM

PÉTERRE

422. AD GALEOTTUMGALEOTTÓHOZ

423. DE MARSILIO FICINO

MARSILIUS FICINUS

424. DE FORTUNA AULICORUM

AZ UDVARONCOK SZERENCSÉJÉNEK FORGANDÓSÁGÁRÓL

425. IN CRISPUM

CRISPUSRA

426. DE CARMINIBUS SUIS

VERSEIRŐL

427. DE AMYGDALO IN PANNONIA NATA

EGY DUNÁNTÚLI MANDULAFÁRÓL

428. IN VITUM

VIDNEK

429. FRAGMENTUM ALICUIUS EPIGRAMMATIS SINE LEMMATEEGY CÍM NÉLKÜLI EPIGRAMMA TÖREDÉKE

430. VEL ALITER

EGY HASONLÓ

431. AD REGEM MATTHIAM

MÁTYÁS KIRÁLYHOZ

432. AD PHILELPHUM

PHILELPHUSHOZ

433. BELENES

BELÉNES

434. IN ABBATEM SZEKSZÁRDIENSEM


RELIGIONIS ERGO SE CASTRANTEM

A VALLÁSOSSÁGA MIATT ÖNMAGÁT


KIHERÉLŐ SZEKSZÁRDI APÁTHOZ

435. SINE LEMMATE

CÍM NÉLKÜL

436. ROMAE

RÓMÁBAN

437. AD BARTHOLOMAEUM MELCIUM MEDIOLANENSEMA MILÁNÓI BARTHOLOMEUS MELCIUSHOZ

438. DE REBELLIONE REGNI TRANSSILVANI

AZ ERDÉLYI FELKELÉSRŐL

439. GRATULATUR DE DUPLICI VICTORIA MATTHIAE

MÁTYÁS KETTŐS GYŐZELMÉT ÜNNEPLI

440. DE SIGNO IOANNIS VITÉZII ARCHIEPISCOPI

VITÉZ JÁNOS ÉRSEK HADI JELVÉNYÉRŐL

441. DE SIGNIS, QUAE MOLDAVIS


EREPTA IN TEMPLO BEATAE MARIAE
VIRGINIS BUDAE SUSPENDEBANTUR

A MOLDVAIAKTÓL SZERZETT HADI JELVÉNYEKRE,


MELYEKET A BUDAI NAGYBOLDOGASSZONY
TEMPLOMÁBAN FÜGGESZTETTEK KI

442. PALAESTRA GALEOTTI

GALEOTTO BAJVÍVÁSA

443. AD MATTHIAM REGEM

MÁTYÁS KIRÁLYHOZ

444. DE LEONIBUS PER FLORENTINOS


MISSIS, AD MATTHIAM REGEM

A FIRENZEIEK ÁLTAL MÁTYÁS KIRÁLYNAK


KÜLDÖTT OROSZLÁNOKRÓL

445. DE IISDEM LEONIBUS AD EUNDEM REGEM

UGYANARRÓL UGYANAHHOZ A KIRÁLYHOZ

446. DE IISDEM AD EUNDEM

UGYANARRÓL UGYANCSAK HOZZÁ

447. DE IISDEM AD EUNDEM

UGYANARRÓL UGYANCSAK HOZZÁ

448. CHRISTOPHORO CRISPO

FODOR (CRISPUS) KRISTÓFNAK

449. AD POLYCARPUM

POLYCARPUSHOZ

450. DE MUNITIONIBUS AB ARCHIEPISCOPO


STRIGONIENSI CONSTRUCTIS

AZ ESZTERGOMI ÉRSEK ERŐDÍTÉSEIRŐL

451. AD IOANNEM ARCHIEPISCOPUM STRIGONIENSEM

JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEKHEZ

452. AD HENRICUM POETAM GERMANUM

HENRIKHEZ, A GERMÁN KÖLTŐHÖZ 1470-BEN

453. AD EUNDEM ODE

ÓDA UGYANAHHOZ

454. FRATRI TIMOTHEO SALUTEM

TIMOTHEUS TESTVÉRNEK ÜDVÖZLETÉT KÜLDI

455. (EPIGRAMMA)

(EPIGRAMMA)

456. VATICINIUM CALCHANTIS DE EXCIDIO TROIAE

KALKHÁSZ MEGJÓSOLJA TRÓJA PUSZTULÁSÁT


(Homérosz, Iliász, II. 299-330)

457. DE PRODIGIO, CLADEM SUMMO


PONTIFICI SIGNIFICANTE

EGY BALJÓSLATÚ JELRŐL

458. AD GALEOTTUM NARNIENSEM

A NARNI GALEOTTÓHOZ

459. PRO PACE

BÉKÉÉRT


460. DE ARBORE POMIS GRAVATA

A GYÜMÖLCSTŐL ROSKADOZÓ FÁRÓL

461. AD MARTEM, PRECATIO PRO PACE

MARS ISTENHEZ BÉKESSÉGÉRT

462. JANUS PANNONIUS MORIENS

A HALDOKLÓ JANUS PANNONIUSElégiák

ELEGIAE IN ITALIA SCRIPTAE


ITÁLIAI ELÉGIÁK

1. LAUS ANDREAE MANTEGNAE, PICTORIS PATAVINI

ANDREA MANTEGNA PADOVAI FESTŐ DICSÉRETE

2. AD BORSIUM ESTENSEM, MARCHIONEM FERRARIAE,


IOANNES DE GAIBANA, PER IANUM PANNONIUM

ESTEI BORSIÓHOZ, FERRARA ŐRGRÓFJÁHOZ,


JOANNES DE GAIBANA, JANUS PANNONIUS SZAVAIVAL

3. IANUS PANNONIUS DE ANNULO,


AD TITUM VESPASIANUM STORZZAM

JANUS PANNONIUS A GYŰRŰRŐL,


TITUS VESPASIANUS STROZZÁHOZ

4. IANUS PANNONIUS TITO VESPASIANO STROZZAE

JANUS PANNONIUS TITUS VESPASIANUS STROZZÁNAK

5. RESPONSIO AD TITUM VESPASIANUM STROZZAM

VÁLASZ TITUS VESPASIANUS STROZZÁNAK

6. AD FRANCISCUM DURANTUM FANENSEM

FRANCESCO DURANTE DA FANÓHOZ

7. DE MORTE ANDREOLAE, NICOLAI V. PONTIFICIS


ROMANI ET PHILIPPI CARDINALIS BONONIENSIS MATRIS

ANDREOLÁNAK, V. MIKLÓS RÓMAI PÁPA ÉS


FÜLÖP BOLOGNAI KARDINÁLIS ANYJÁNAK HALÁLÁRA

8. THRENOS IN RACACINUM CUBICULARIUM

SIRATÓÉNEK RACACINUSRÓL, KISINASÁRÓL

9. MARCO GEORGIO ET ANTONIOLO


SCIENTAE RUSTICANTIBUS

MARCO GIORGIÓNAK ÉS ANTONIOLÓNAK,


MIKOR SCIENTÁBAN NYARALTAK

10. AD APOLLINEM, CUM E PEDE LABORARET

APOLLÓHOZ, LÁBFÁJÁSAKOR

11. AD GALEOTTUM NARNIENSEM

A NARNI GALEOTTÓHOZ

12. AD ANTONIUM MARIAM, DE CONIUGE DUCENDA

ANTONIUS MARIÁHOZ A NŐSÜLÉSRŐL

13. DE CERTAMINE MENSIUM

A HÓNAPOK VETÉLKEDÉSE

14. EPITHALAMIUM AD GULIELMUM


CALEFINUM ET FLORDEMILIAM GUARINAM

NÁSZÉNEK GULIELMO CALEFINO


ÉS FLORDEMILIA GUARINA ESKÜVŐJÉRE

15. EPITHALAMIUM IN MATTHAEUM HERBAM


MEDIOLANENSEM ET MARGARITAM
COSTABILEM FERRARIENSEM

NÁSZDAL A MILÁNÓI MATTHEUS HERBA ÉS FERRARAI


MARGARITA COSTABILIS LAKODALMÁRA

16. AD PERINUM

PERINUSHOZ

17. EPITHALAMIUM IN LIBERAM GUARINAM


ET SALOMONEM SACRATUM

NÁSZÉNEK LIBERA GUARINA ÉS


SALOMON DE SACRATO ESKÜVŐJÉRE

18. VALEDICIT MUSIS

BÚCSÚ A MÚZSÁKTÓL

19. PRUDENTISSIMO IURIS CONSULTO


BARTHOLOMAEO CEVOLAE VERONENSI

BARTHOLOMAEUS CEVOLA VERONAI JOGTUDÓSNAK

20. NAÏADUM ITALICARUM PRINCIPI DIVAE
FERONIAE IANUS PANNONIUS CECINIT
IN REDITU EX URBE NONIS IUNIIS ANNO 1458.

AZ OLASZ NIMFÁK LEGDICSŐBBIKÉNEK.


FERONIA ISTENNŐNEK ÍRTA JANUS PANNONIUS,
VISSZATÉRŐBEN RÓMÁBÓL, 1458. JÚNIUS 9-ÉN

ELEGIAE IN PANNONIA SCRIPTAE


MAGYARORSZÁGI ELÉGIÁK

21. ABIENS VALERE IUBET SANCTOS


REGES, WARADINI

BÚCSÚ VÁRADTÓL

22. BLASIO MILITANTI IANUS FEBRICITANS

A LÁZBETEG JANUS A TÁBOROZÓ BALÁZSNAK

23. DE STELLA AESTIVO MERIDIE VISA

NYÁRDÉL EGÉN RAGYOGÓ ÜSTÖKÖS

24. DE APRO ET CERVO

A VADKAN ÉS A SZARVAS

25. THRENOS, DE MORTE BARBARAE MATRIS

SIRATÓÉNEK ANYJÁNAK, BORBÁLÁNAK HALÁLÁRA

26. INVEHITUR IN LUNAM, QUOD INTERLUNIO MATREM AMISERIT

SZIDALMAZZA A HOLDAT, MIVEL ANYJÁT ELRAGADTA

27. MATTHIAS REX HUNGARORUM,
ANTONIO CONSTANTIO, POETAE ITALO

MÁTYÁS MAGYAR KIRÁLY VÁLASZA


ANTONIO CONSTANZI OLASZ KÖLTŐNEK

28. DE SE AEGROTANTE IN CASTRIS

MIKOR A TÁBORBAN MEGBETEGEDETT

29. CONQUESTIO DE AEGROTATIONIBUS SUIS,


IN MENSE MARTIO ANNO 1466.

BETEGESKEDÉSE MIATT PANASZKODIK 1466 MÁRCIUSÁBAN

30. AD SOMNUM

AZ ÁLOMHOZ

31. AD ANIMAM SUAM

LELKEMHEZ

32. DE INUNDATIONE

AZ ÁRVÍZ


33. DE ARBORE NIMIUM FOECUNDA

A ROSKADOZÓ GYÜMÖLCSFA

34. DE VENATIONE STEPHANI DE BAION ORATORIS

BAJONI ISTVÁN KÖVET VADÁSZKALANDJÁRÓL

35. CONSULTATIO DEI PATRIS ET FILII DE
PERDENDO HOMINUM GENERE; QUOS
TANDEM BEATA VIRGO EXORAT

AZ ATYA- ÉS FIÚISTEN BESZÉLGETÉSE AZ


EMBERI NEM ELPUSZTÍTÁSÁRÓL, AKIKHEZ
VÉGÜL A BOLDOGSÁGOS SZŰZ KÖNYÖRÖG

Hosszabb költemények

1. A SZELEK VERSENYE

2. DICSŐÍTŐ ÉNEK LODOVICO GONZAGÁHOZ,
MANTUA HERCEGÉHEZ

3. ÉNEK ITÁLIA BÉKÉJÉÉRT III. FRIGYES CSÁSZÁRHOZ

4. FRANCESCO BARBARÓHOZ

5. DICSŐÍTŐ ÉNEK RENATUSRA

6. DICSŐÍTŐ ÉNEK A VERONAI GUARINÓHOZ

7. DICSŐÍTŐ ÉNEK A VELENCEI


JACOBUS ANTONIUS MARCELLUSRÓL

Prózai művek

BESZÉDEK


1. BUDAVÁRI BESZÉD LANDO PÁPAI KÖVET FOGADÁSÁN

2. RÓMAI BESZÉD A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG NEVÉBEN


A PÁPA NYILVÁNOS KIHALLGATÁSÁN

3. KÖVETI BESZÉD II. PÁL PÁPA MAGÁNKIHALLGATÁSÁN

LEVELEK

1. VITÉZ JÁNOSHOZ2. MARCUS AURELIUSHOZ

3. MARCUS AURELIUSHOZ

4. PROTHASIUS DE CERNAHORÁHOZ

5. FRANCISCUS TODESCHINUS PICCOLOMINEUSHOZ

6. BLAGAI GYÖRGYHÖZ

7. GIOVANNI GAZULÓHOZ

8. CARVAJAL JÁNOSHOZ

9. CRISTOFORO MORÓHOZ

10. ALEXANDER OLIVÁHOZ

11. FRANGISCUS TODESCHINUS PICCOLOMINEUSHOZ

12. JACOBUS AMMANATUSHOZ

13. RAFFAELLO ZOVENZONIHOZ

14. MOHORAI MIKLÓSHOZ

15. GALEOTTO MARZIÓHOZ

16. JACOBUS AMMANATUSHOZ

17. ALEXANDER OLIVÁHOZ

18. GALEOTTO MARZIÓHOZ

19. SZÉCHY DÉNESHEZ

20. A BOLOGNAI TIZENHATOK TANÁCSÁHOZ

21. GALEOTTO MARZIÓHOZ

22. GALEOTTO MARZIÓHOZ

23. HUNYADI MÁTYÁSHOZ

24. VETÉSI LÁSZLÓHOZ

GÖRÖG FORDÍTÁSOK

1. PLUTARKHOSZ: HOGYAN HÚZHATUNK HASZNOT ELLENSÉGEINKBŐL?

2. PLUTARKHOSZ: AZ ÁRTALMAS KÍVÁNCSISÁGRÓL

3. PSZEUDO-DÉMOSZTHENÉSZ: TEMETÉSI BESZÉD

4. DÉMOSZTHENÉSZ BESZÉDE PHILIPPOSZ KIRÁLY ELLEN5. PLUTARKHOSZ: KIRÁLYOK ÉS HADVEZÉREK BÖLCS MONDÁSAI


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка