Івана Мележа (1921–1976)
Дата канвертавання17.03.2016
Памер252.35 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Летапісец беларускага Палесся»

да 95-годдзя з дня нараджэння

народнага пісьменніка Беларусі, грамадскага дзеяча

Івана Мележа

(19211976)
тэрмін правядзення: 5 лютага – 16 сакавіка 2016 г.

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)
1. 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур / [рэдактары: Т. Л. Пісарэнка, Л. У. Языковіч. - Мінск : Экоперспектива, 2008. - 416 с.

Шыфр НББ: 1Н//143438К(039)


2. Anthologie de nouvelles biélorusses : dix-neuf auteurs / introduction par Ivan Navoumenka. - Sherbrooke : Naaman, 1983. - 216, [1] c.

Шыфр НББ: БА197538


3. Baltarusių prozos antologija / [atsakingasis redaktorius: Albinas Žukauskas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - 409, [3] с.

Шыфр НББ: БА185673


4. Colours of the native country : stories by Byelorussian writers : [translated from the Byelorussian]. - Minsk : Byelarus, 1972. - 266, [4] с.

Шыфр НББ: БА126210


5. Iwans Kindheit : sowjetische Kriegserzählungen / [aus dem Russischen von Anneliese Globig [et al.]. - Berlin : Volk und Welt, 1979. - 826, [5] с.

Шыфр НББ: ИН170671


6. Langas į žalią sodą : baltarusių tarybinių rašytojų apsakumai / Iš baltarusių kalbos vertė Alma Lapinskienė. - Vilnius : Vyturys, 1988. - 330, [2] p.

Шыфр НББ: 1Н//16291(039)


7. Melez, I. Smer Minsk : Roman / Prel.:J.Hulak. - Praha : Nase vojsko, 1959. - 680 s.

Шыфр НББ: БА64057


8. "Moje niedżwiedzie" i inne opowiadania białoruskie : 20 [autorów] / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Jan Huszcza. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974. - 446, [1] c.

Шыфр НББ: 1БА111365


9. Nams saules pusē : [tulkojums no baltkrievu valodas] / [sastādījis Česlavs Kindzulis]. - Rīgā : Latvijas valsts izdevniecība, 1960. - 340, [2] с.

Шыфр НББ: БА69179


10. Störche über den Sümpfen : belorussische Erzähler : [aus dem Belorussischen und Russischen übersetzt / herausgegeben und kommentiert von Norbert Randow]. - Berlin : Volk und Welt, 1971. - 504, [3] c.

Шыфр НББ: БА119649


11. VI навуковыя чытаннi, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэмiка НАН Беларусi С.М.Некрашэвiча : Зб. навук. арт. / Рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал. рэд.) і інш. - Гомель : ГДУ, 2003. - 380 с.

Шыфр НББ: 1БА385908


12. VII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвiчу : зборнік навуковых артыкулаў [міжнароднай канферэнцыі, 27 мая 2005 г. / рэдкалегія: А.А.Станкевіч (галоўны рэдактар) і інш. - Гомель : ГДУ, 2005. - 349 с.

Шыфр НББ: 1БА432100


13. Акно ў зялёны сад : апавяданні : [для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнік і аўтар прадмовы Я. Р. Лецка. - Мінск : Юнацтва, 1988. - 334 с.

Шыфр НББ: БА227158


14. Актуальныя праблемы мовазнаўства : Да 80-годдзя І.Я.Лепешава : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэсп. Беларусь / Рэдкал.: Т.І.Тамашэвіч (адк. рэд.) і інш. - Гродна : ГрДУ, 2004. - 294 с.

Шыфр НББ: 1БА388106


15. Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 21 лютага 2012 года / [пад агульная рэдакцыяй З.П. Мельнікавай]. - Брэст : БрДУ, 2013. - 238 с.

Шыфр НББ: 1Н//423639(039)


16. Андраюк, С. А. Жыць чалавекам : літаратурна-крытычныя артыкулы / Серафім Андраюк. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. - 269, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303733(039)


17. Андраюк, С. А. Традыцыі і сучаснасць / С. А. Андраюк. - Мінск : Навука і тэхніка, 1981. - 254, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//289579(039)


18. Анталогія беларускага апавядання : у 2 т. / [рэдкалегія: М. Лынькоў і інш. - Мінск : Беларусь, 1966–1967

Т. 2 / [укладальнікі: М. Стральцоў, Т. Хадкевіч]. - 1967. - 467, [4] с.

Шыфр НББ: 1Н//172864(039)
19. Антология белоруска проза / съставител: Волга Ипатава. - София : Илинда - Евтимов, 2005. - 621 с.

Шыфр НББ: 1БА435803


20. Апавяданні пра Вялікую Айчынную / [cкладальнік, аўтар прадмовы, с. 3–22, С. А. Андраюк]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 574 с.

Шыфр НББ: 1Н//351655(039)


21. Асноўныя творы беларускай літаратуры ў кароткім пераказе для школьнікаў : "На ростанях" Я.Колас ; "Людзі на балоце", "Подых навальніцы", "Завеі. Снежань" І.Мележ ; "Каласы пад сярпом тваім" У.Караткевіч / падрыхтоўка тэкстаў: А.Века і інш. - Мінск : Современный литератор, 2005. - 93, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА405886


22. Баршчэўскі, Л. П. Словы ў часе і прасторы : літаратура апошняга стагоддзя / Баршчэўскі Л. П., Васючэнка П. В., Тычына М. А. - Мінск : Зміцер Колас, 2015. - 393 с.

Шыфр НББ: 1Н//537489(039)


23. Беларуская літаратурная спадчына : анталогія : у 2 кн. - Мінск : Беларуская навука, 2011.

Кн. 2 / [укладальнікі: П. М. Лапо і інш.]. - 943, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//326452(039)
24. Беларуская савецкая проза і драматургія : Зб. твораў / Пад рэд.: Я.Коласа і др. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 619, [1] с.

Шыфр НББ: БА11714


25. Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1996–2004.

Т. 10: Малайзія – Мугаджары. - 2000. - 542, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА207234К
26. Беларускі савецкі нарыс : У 2-х т. / Рэд.калегія: У.Юрэвіч і інш. - Мн. : Маст.літ., 1977

Т.1.: . - 559с.

Шыфр НББ: БА152838
27. Беларускі фальклор : энцыклапедыя : [у 2 т. / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005–2006.

[Т.] 2: Л – Я. - 2006. - 828 с.

Шыфр НББ: 1БА478880К
28. Беларускія апавяданні / [Уклад. [і прадм.] У.Сакалоўскага. - Мн. : ГА "Беллітфонд", 2000. - 251, [5] с.

Шыфр НББ: 1БА197664


29. Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1992–1995.

Т. 4: Лазарук – Перкін. - 1994. - 522 с.

Шыфр НББ: 1БА42511
30. Белоруски разкази : сборник / превел от белоруски Христо Берберов. - София : Народна култура, 1968. - 454, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА42511


31. Берёзы на шляху : Белорус. рассказы:Пер.с белорус. / Сост.А.Жук. - М. : Худож.лит., 1980. - 440с.

Шыфр НББ: БА169812


32. Борщуков, В. И. Поле битвы идей : Сов. лит. за рубежом. - 2-е изд., доп. - М. : Сов. писатель, 1988. - 445, [2] с.

Шыфр НББ: 243945


33. Броўка, П. Збор твораў : у 7 т. / Пятрусь Броўка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975–1978

Т. 6: Броўка, П. Апавяданні. Аповесці. Успаміны. - 1978. - 412, [2] с.

Шыфр НББ: БА158301
34. Брыль, Я. Збор твораў : у 5 т. / Янка Брыль. - [2-е выд., значна дапоўненае]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1981

Т. 4: Брыль, Я. Свет далёкі і блізкі : дарожныя нататкі ; Пра запаветнае : артыкулы, эсэ, партрэты. - 1981. - 540, [1] с.

Шыфр НББ: БА175523
35. Бугаёў, Дз. Арганічнасць таленту : Літ.-крыт.арт. - Мн. : Маст.літ., 1989. - 349с.

Шыфр НББ: БА231144


36. Бугаёў, Дз. Вернасць прызванню : творчая індывідуальнасць Івана Мележа / Дзмітрый Бугаёў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. - 237, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//268433(039)


37. Бугаёў, Дз. Служэнне Беларусі : Праблем. арт., літ. партр., эсэ, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. - Мн. : Маст. літ., 2003. - 380, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА328927


38. Бугаёў, Дз. Спавядальнае слова : Літ. крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. - 324, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА242208


39. Бугаёў, Дз. Чалавечнасць : Літ. крытыка / Рэц. В.П.Жураўлёў. - Мн. : Маст.літ., 1985. - 309, [2] с.

Шыфр НББ: БА199518


40. Быкаў, В. Праўдай адзінай : літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв'ю / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 263 с.

Шыфр НББ: БА196000


41. Васілевіч, А. С. Выбраныя творы : у 3 т. / Алена Васілевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982–1983

Т. 3: Васілевіч, А. С. (нар. 1922). Апавяданні, успаміны, партрэты, эсэ. - 1983. - 493с.

Шыфр НББ: 1Н//303972(039)
42. Вёсны : вершы членаў літаб’яднання "Узлёт" / [укладанне і прадмова А. А. Лойкі. - Мінск : Выдавецтва БДУ, 1977. - 77 с.

Шыфр НББ: 1Н//268451(039)


43. Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы : материалы международной научной конференции, Минск, 20–21 марта 2008 г. : в 2 ч. / [редколлегия: Т. В. Балуш (ответственный редактор), В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых]. - Минск : БГПУ, 2008.

Ч. 2. - 277 с.

Шыфр НББ: 1Н//95214(039)
44. Вітка, В. Урокі : артыкулы, выступленні, нататкі / Васіль Вітка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 317, [2] с.

Шыфр НББ: БА180039


45. Волшебная криничка : Фольклор, стихи, рассказы : [Для дошк. и мл. шк. возраста / Сост. П.А.Кошель. - Мн. : Юнацтва, 1997. - 303 с.

Шыфр НББ: 1БА115435


46. Воюш, І. Дз. Трансфармацыя вобраза жанчыны ў беларускай прозе XX стагоддзя : Аўтарэф. дыс. на атрыманне вучон. ступ. канд. філал. навук : 10.01.01 : 21.05.2004 / Воюш Інга Дзмітрыеўна. - Мн., 2004. - 21 с.

Шыфр НББ: 2АД104754


47. Вызваленне Беларусі ад германскіх акупантаў (восень 1943 - лета 1944 гг.) : Матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 29 крас. 2004 г. / Рэдкал.: А.А.Каваленя (гал. рэд.) і інш. - Мн. : БДПУ, 2004. - 263 с.

Шыфр НББ: 1БА371061


48. Вяснянка : Апавяданні, вершы, казкі : [Зборнік : Для мал. шк. узросту / Уклад. М.М.Зарэмба. - Мн. : Юнацтва, 1999. - 382, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА182206


49. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : у 4 т. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2001–2015.

Т. 3: 1941–1965 / [Г. П. Тварановіч і інш. - 2002. - 950, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА275314
50. Гарэцкі, Р. Г. Жыццёвы меланж : публіцыстычныя артыкулы, лірычныя замалёўкі, мініяцюры, эсэ / Радзім Гарэцкі. - Мінск : Кнігазбор, 2013. - 646 с.

Шыфр НББ: 1Н//440138(039)


51. Гілевіч, Н. С. Удзячнасць і абавязак : літаратурна-крытычныя артыкулы і нататкі / Ніл Гілевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 300, [2] с.

Шыфр НББ: БА179739


52. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў універсітэтаў / пад рэдакцыяй І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. - Мінск : Вышэйшая школа, 1981–1982.

Ч. 2 / [С. А. Андраюк і інш.]. - 1982. - 397, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303283(039)
53. Гніламёдаў, У. В. Іван Мележ : нарыс жыцця і творчасці : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Гніламёдаў. - Мінск : Народная асвета, 1984. - 126, [2] с.

Шыфр НББ: БА197874


54. Да 50-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна і І.Мележа : Інструкцыйна-метад. пісьмо ў дапамогу б-кам рэсп. / Дзярж. б-ка БССР імя У.І.Леніна, Навук.-метад. аддз. бібліятэказнаўства. - Мн., 1970. - 25 с.

Шыфр НББ: БА113911


55. Дзівасіл : Хойнікшчына літаратурная : паэзія, проза, публіцыстыка / [укладанне А. Марціновіча. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. - 397, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//250393(039)


56. Дзявятыя танкаўскія чытанні : (да 100-годдзя ўніверсітэта) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 26 верасня 2014 г. / [рэдкалегія: В. Д. Старычонак (адказны рэдактар), І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц]. - Мінск : БДПУ, 2014. - 299 с.

Шыфр НББ: 1Н//474376(039)


57. Дорошко, Л. С. Социально-эстетические аспекты проблемы земли и психологии крестьянства в "Полесской хронике" И.Мележа и в романах М.Стельмаха "Кровь людская - не водица" и "Большая родня" : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.01.02) / АН БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы. - Мн., 1987. - 19 с.

Шыфр НББ: БА220291


58. Драздова, З. У. Майстэрства слова : Моўна-стылявыя асаблівасці "Палескай хронікі" Івана Мележа / АН Беларусі,Ін-т літ.ім.Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1993. - 136 с.

Шыфр НББ: 1БА20552


59. Дроздова, З. В. Языково-стилевые особенности "Полесской хроники" Ивана Мележа : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.01.02 / Дроздова Зинаида Владимировна. - Минск, 1988. - 19 с.

Шыфр НББ: БА222237


60. Жаўранкі над полем : апавяданні / [укладальнік А. М. Бадак]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. - 430, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//352556(039)


61. Залацінкі : чытальніку-дэкламатару : [зборнік твораў] / складальнікі: М. Аўрамчык і А. Кудравец. - Мінск : Народная асвета, 1972. - 142, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//216605(039)


62. Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / Брэсц. дзярж. ун-т, Філ. фак. - Брэст, 1999. - 123, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА179595


63. Зуёнак, В. Жніўны дзень : выбранае / Васіль Зуёнак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 350, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//351516(039)


64. Іван Мележ : (метадычныя рэкамендацыі настаўніку па арганізацыі вучэбнай і пазакласнай работы) / Педагагічнае таварыства БССР, Гомельскі абласны Савет, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, Кафедра беларускай літаратуры. - Гомель : [б. в.], 1981. - 34 с.

Шыфр НББ: 1Н//289664(039)


65. Іван Мележ : кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна. - Мінск : [б. в.], 1963. - 28, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//417085(039)


66. Імёнаў светлае аблічча : Артыкулы, успаміны / Уклад. А.Бельскі. - Мн. : Беларус. дзярж. ун-т, 2002. - 210, [3] с.

Шыфр НББ: 1БА288838


67. Ішла вайна народная : апавяданні аб Вялікай Айчыннай вайне : [зборнік / складальнік Л. С. Курбека. - Мінск : Народная асвета, 1975. - 303, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236460(039)


68. І-я Няфёдаўскія чытанні "Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць" : матэрыялы Міжнароднай навукова-творчай канферэнцыі, прысвечанай памяці У. І. Няфёда (1916–1999) [г. Мінск], 18–19 лютага 2003 г. / [рэдкалегія: Р. Б. Смольскі (старшыня) і інш.]. - Мінск : БДАМ, 2004. - 411, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА347811


69. Кавалёў, П. Н. На ўсё жыццё : нарысы, успаміны / Павел Кавалёў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. - 251, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//371653(039)


70. Канапелька, А. І. Цвет алешыны : Вершы. - Мн. : Маст.літ., 1985. - 54с.

Шыфр НББ: БА198379


71. Коўтун, В. М. На зломе маланкі : лірыка / Валянціна Коўтун. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. - 109, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//289779(039)


72. Коўтун, В. Метраном : Кн.паэзіі / Маст.М.Р.Казлоў. - Мн. : Маст.літ., 1985. - 135с.

Шыфр НББ: БА203389


73. Кошман, П. Р. Мастацкі вобраз Палесся ў нацыянальнай літаратурнай традыцыі XIX-XX стагоддзяў : Аўтарэф. дыс. на атрыманне вучон. ступ. канд. філал. навук : 10.01.01 : 23.02.2003 / Кошман Павел Рыгоравіч. - Мн., 2003. - 19 с.

Шыфр НББ: 2АД87034


74. Кулешов, Ф. И. Иван Мележ : Очерк творчества:Пер.с белорус.автора. - М. : Сов.писатель, 1971. - 191с.

Шыфр НББ: БА118439


75. Кулешов, Ф. И. Подвиг художника : Лит. путь И. Мележа. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск : Изд-во БГУ, 1982. - 224 с.

Шыфр НББ: БА184603


76. Курбека, А. В. Дыялог у прозе Івана Мележа : Лінгвіст. аспект : Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. філал. навук : 10.02.01 / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. - Мн., 2000. - 21 с.

Шыфр НББ: 2АД40640


77. Лойка, А.А. Шчырасць : вершы / Алег Лойка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. - 126, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//218779(039)


78. Локун, В. І. Кругі жыцця - кругі літаратуры / Валянціна Локун. - Мн. : ОО "БелАКК", 2002. - 271 с.

Шыфр НББ: 1БА270193


79. Лось, Е. Я. Лірыка ліпеня : вершы і паэмы / Еўдакія Лось. - Мінск : Мастацая літаратура, 1977. - 173, [1] с.

Шыфр НББ: АР429137


80. Ляшук, В. Я. Іван Мележ у школе : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / В.Я.Ляшук. - 2-е выд. - Мінск : Аверсэв, 2005. - 191 с.

Шыфр НББ: 1БА442066


81. Макаль, П. Калыска долі : кніга паэзіі / Пятрусь Макаль. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 110, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//336825(039)


82. Мележ, И. Дъхът на бурята : Роман / Прев.:П.Кънева. - София : Народна култура, 1974. - 541 с.

Шыфр НББ: БА136960


83. Мележ, И. П. Дом под солнцем : Повести,рассказы и очерки:Пер.с белорус. - М. : Сов.писатель, 1957. - 396с.

Шыфр НББ: БА52193


84. Мележ, И. П. Дыхание грозы : из полесской хроники : роман / Иван Мележ. - Москва : Советский писатель, 1967. - 518, [1] с.

Шыфр НББ: БА99142


85. Мележ, И. П. Дыхание грозы : Роман из"Полесской хроники" / Пер.Д.Ковалева. - М. : Худож.лит., 1969. - 95, [1] с.

Шыфр НББ: БА109502


86. Мележ, И. П. Люди на болоте : Роман / Пер.с белорус.М.Горбачева. - М. : Сов.писатель, 1962. - 443с.

Шыфр НББ: БА76878


87. Мележ, И. П. Люди на болоте : Роман / Пер.с белорус.Н.Кислика. - Мн. : Беларусь, 1964. - 446с.

Шыфр НББ: БА84885


88. Мележ, И. П. Люди на болоте : Роман / Пер.с белорус.Н.Кислика. - Мн. : Беларусь, 1967. - 383с.

Шыфр НББ: БА96038


89. Мележ, И. П. Метели, декабрь : роман : из "Полесской хроники" / Иван Мележ. - Москва : Известия, 1987. - 378, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА167582


90. Мележ, И. П. Минское направление : Роман / Иван Мележ. - М. : Совет. писатель, 1954. - 716, [2] с.

Шыфр НББ: БА40500


91. Мележ, И. П. Минское направление : роман / Иван Мележ. - Минск : Государственное издательство БССР, Редакция художестенной литературы, 1956. - 595, [2] с.

Шыфр НББ: БА45403


92. Мележ, И. П. Минское направление : Роман / Пер.с белорус.Л.Раковского. - М.; Л. : Гослитиздат, 1961. - 716с.

Шыфр НББ: БА69973


93. Мележ, И. П. Первая книга : дневники, тетради, из записных книжек : [для старшего школьного возраста] / Иван Мележ. - Минск : Юнацтва, 1984. - 270, [2] c.

Шыфр НББ: БА197352


94. Мележ, И. П. В горах дожди : Рассказы. [Перевод]. - М. : Правда, 1966. - 45 с.

Шыфр НББ: БА93678


95. Мележ, И. П. Дом под солнцем : Повести, рассказы и очерки. Пер. с белорус. / [Илл.: В. В. Колесников]. - М. : Сов. писатель, 1957. - 397 с.

Шыфр НББ: БА52192


96. Мележ, И. П. Дыхание грозы : Из полесской хроники. Роман / Авториз. пер. с белорус. Д. Ковалева. [Послесл. Л. Теракопяна. Илл.: Г. Новожилов]. - М. : Известия, 1968. - 511 с.

Шыфр НББ: БА104139


97. Мележ, И. П. Жизненные заботы : Статьи, этюды, интервью / Иван Мележ. - М. : Сов. писатель, 1980. - 384 с.

Шыфр НББ: БА171682


98. Мележ, И. П. Люди на болоте : Из полесской хроники. Роман / Пер. с белорус. Н. Кислика. [Илл.: Н. Поплавская]. - Минск : Беларусь, 1964. - 446 с.

Шыфр НББ: БА84885


99. Мележ, И. П. Минское направление : Роман / Авториз. пер. с белорус. Л. Раковского. - Минск : Госиздат БССР, 1963. - 696 с.

Шыфр НББ: БА79584


100. Мележ, И. П. Минское направление : Роман. В 3-х кн. Пер. с белорус. авт. / [Ил.: Л. М. Хайлов]. - М. : Сов. писатель, 1973. - 760 с.

Шыфр НББ: БА130663


101. Мележ, И. П. Пока вы молоды : Пьеса в 3-х д., 6-ти карт. [Пер. с белорус.]. - М. : Искусство, 1958. - 92 с.

Шыфр НББ: БА58679


102. Мележ, И. П. Свидание за городом : Маленькие повести и рассказы:Авториз.пер.с белорус. - М.; Л : Худож.лит., 1966. - 394с.

Шыфр НББ: БА93172


103. Мележ, И. П. Товарищи : Рассказы / Авториз. пер. с белорус. С. Григорьевой. - Москва : Сов. писатель, 1951. - 199 с.

Шыфр НББ: АН137160


104. Мележ, І. Выбраныя творы / Іван Мележ. - Мн. : ГА "Беллітфонд", 2001. - 569, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА245052


105. Мележ, І. Мінскі напрамак : Раман / Маст.А.Астроўскі. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1950.

Кн.1: Мележ, І. - 267с.

Шыфр НББ: БА33083
106. Мележ, І. Чулае сэрца : Апавяданні / Іван Мележ. - Мн. : НДК "Маркетынг", 1994. - 16 с.

Шыфр НББ: 1БА51425


107. Мележ, І. П. Äikese hingus : romaan "Polesje kroonikast" / Ivan Melež. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 578, [1] с.

Шыфр НББ: БА102701


108. Мележ, І. П. Inimesed soos : romaan Polesje kroonikast / Ivan Melež. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. - 446 c.

Шыфр НББ: БА109498


109. Мележ, І. П. Kaikki ei vielä ole lopussa : Polesjen kronikkaa / Ivan Melež. - Moskova; Petroskoi : Kustannusliike Edistys, 1962. - 586, [1] с.

Шыфр НББ: БА109496


110. Мележ, І. П. La gente de la ciénaga / Iván Mélezh. - Moscú : Progreso, 1975. - 455, [1] с.

Шыфр НББ: БА149215


111. Мележ, І. П. Ludzie na błotach / Iwan Mieleż. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. - 441, [1] с.

Шыфр НББ: БА109494


112. Мележ, І. П. Menschen im Sumpf : Roman / Iwan Melesh. - Berlin : Volk und Welt, 1974. - 519 с.

Шыфр НББ: 1БА103677


113. Мележ, І. П. Negaisa elpa : romāns : no "Poļesjes hronikas" / Ivans Meležs. - Rīgā : Liesma, 1969. - 701, [1] с.

Шыфр НББ: БА109064


114. Мележ, І. П. Oameni şi mlaştini : din "Cronica Polesiei" : roman / Ivan Melej. - Bucureşti : Editura Pentru Literatură Universală, 1966. - 413, [2] с.

Шыфр НББ: БА109497


115. Мележ, І. П. People of the marsh / Тransl.:N.Ward. - Moscow : Progress Publ., 1979. - 494p.

Шыфр НББ: БА167565


116. Мележ, І. П. Purva ļaudis : romāns : no "Poļesjes hronikas" / Ivans Meležs. - Rīgā : Liesma, 1966. - 578, [1] с.

Шыфр НББ: БА94319


117. Мележ, І. П. Белыя вішні і яблыні : апавяданні і аповесці / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 478, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236285(039)


118. Мележ, І. П. Блізкае і далёкае. - Мн. : Дзяржавыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1954. - 214сс.

Шыфр НББ: БА41315


119. Мележ, І. П. Гарачы жнівень : Апавяданні / Іван Мележ. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 103, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//121657(039)


120. Мележ, І. П. Дні нараджэння ; Хто прышоў уночы : П'есы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1959. - 103с.

Шыфр НББ: БА59925


121. Мележ, І. П. Жыццёвыя клопаты : артыкулы, эсэ, інтэрв'ю / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. - 590, [1] с.

Шыфр НББ: БА142207


122. Мележ, І. П. Завеі, снежань : Раман / Іл. В.Александровіча. - Мн. : Мастац. літ., 1992. - 238, [1] с.,

Шыфр НББ: БА252419


123. Мележ, І. П. Завеі, снежань : раман з "Палескай хронікі" / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 238, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//277343(039)


124. Мележ, І. П. Завеі, снежань : раман з "Палескай хронікі" : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 260, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//122327(039)


125. Мележ, І. П. Завеі, снежань : раман з "Палескай хронікі" ; Артыкулы, эсэ, інтэрв'ю : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ. - Мінск : Народная асвета, 1992. - 302, [2] с.

Шыфр НББ: БА250502


126. Мележ, І. П. Заўсёды наперадзе : Нарыс аб двойчы Герою Савец. Саюза С.Ф.Шутаве / Иван Мележ. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 51, [1] с.

Шыфр НББ: БА11635


127. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 1: Мележ, І. П. (1921–1976). Апавяданні, аповесці / рэдактар тома У. В. Гніламёдаў. - 1979. - 445, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//277170(039)
128. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 2: Мележ, І. П. (1921–1976). Нарысы. П'есы / рэдактар тома С. С. Лаўшук. - 1980. - 396, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//291656(039)
129. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 3: Мележ, І. П. (1921–1976). Мінскі напрамак : раман у 3 кн. / рэдактар тома С. А. Андраюк. - 1980. - 412, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//291518(039)
130. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 4: Мележ, І. П. (1921–1976). Мінскі напрамак : раман у 3 кн. / рэдактар тома С. А. Андраюк. - 1981. - 558, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//289565(039)
131. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 5: Мележ, І. П. Людзі на балоце : раман з "Палескай хронікі" / рэдактар тома Ю. С. Пшыркоў. - 1981. - 413, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//289826(039)
132. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 6: Мележ, І. П. Подых навальніцы : раман з "Палескай хронікі" / рэдактар тома М. І. Мушынскі. - 1982. - 571, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//290724(039)
133. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 7: Мележ, І. П. Завеі, снежань : раман з "Палескай хронікі" / рэдактар тома А. М. Адамовіч. - 1983. - 556, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303477(039)
134. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 8: Мележ, І. П. Жыццёвыя клопаты : артыкулы, эсэ, інтэрв'ю / рэдактар тома А. С. Яскевіч. - 1983. - 686 с.

Шыфр НББ: 1Н//303905(039)
135. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 9: Мележ, І. П. Першая кніга. Дзённікі, запісныя кніжкі. Накіды, слоўнік, пагаворкі, асобныя выразы. Аўтабіяграфічныя запіскі. Крытыка, публіцыстыка, 1946–1976 / рэдактар тома М. А. Тычына. - 1984. - 541, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//336786(039)
136. Мележ, І. П. Збор твораў : у 10 т. / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1985.

Т. 10: Мележ, І. П. Эпісталярная спадчына (1945–1976) ; Летапіс жыцця і творчасці / рэдактар тома А. П. Мартунёнак. - 1985. - 495, [1] c.

Шыфр НББ: 1Н//351504(039)
137. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 1: Мележ, І. П. Ваенны дзённік. Апавядванні. Аповесці. - 1969. - 413, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: БА107069
138. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 2: Мележ, І. П. Мінскі напрамак : раман у 3 кн., кн. 1 : Хмары на світанні. - 1970. - 381, [2] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: БА111457
139. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 3: Мележ, І. П. Мінскі напрамак : раман у 3 кн. - 1970. - 510, [1] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: БА112474
140. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 4: Мележ, І. П. Аповесць. Апавяданні. П'есы. Нарысы. - 1971. - 415, [1] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: БА118550
141. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 5: Мележ, І. П. Людзі на балоце : раман. - 1971. - 430, [1] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: БА118923
142. Мележ, І. П. Збор твораў : у 6 т. / Іван Мележ. - Мінск : Беларусь, 1969–1971.

Т. 6: Мележ, І. П. Подых навальніцы : раман. - 558, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//217502(039)
143. Мележ, І. П. Людзі на балоце : [раман] / Іван Мележ. - Мінск : Попурри, 2015. - 587, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//508378(039)


144. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман / Пер.з беларус.А.Антановічюс. - Вільнюс : Вага, 1975. - 400с.

Шыфр НББ: БА143435


145. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман / Пер.з беларус.А.Пятроўскага. - Киів : Гослитиздат Украины, 1963. - 377с.

Шыфр НББ: БА109495


146. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман / Пер.з беларус.Д.Сарібекян. - Еревян : Айастан, 1975. - 500с.

Шыфр НББ: БА141583


147. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман з "Палескай хронікі" / Маст. Б.Б. Цітовіч. - Мн. : Мастац.літ., 1973. - 399с.

Шыфр НББ: БА129133


148. Мележ, І. П. Людзі на балоце : раман з "Палескай хронікі" : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 412, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//199996(039)


149. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман з "Палескай хронікі". - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1962. - 469с.,1л. iл.

Шыфр НББ: 1Н//151289(039)


150. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман з "Палескай хронікі":Для ст.шк.узросту / Аўт.прадм.У.В.Гніламёдаў. - Мн. : Юнацтва, 1987. - 388с.

Шыфр НББ: БА215279


151. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман. - Мн. : Нар.асвета, 1977. - 382с.

Шыфр НББ: БА150415


152. Мележ, І. П. Людзі на балоце : Раман:Пер.з беларус. / Іл.Н.Паплаўская. - Кішынёў : Картя молдовеняскэ, 1966. - 447с.

Шыфр НББ: БА109499


153. Мележ, І. П. Мінскі напрамак : Раман / Маст.П.Астроўскі. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1952. - 726с.

Шыфр НББ: БА36320


154. Мележ, І. П. Мінскі напрамак : Раман / Пер.з беларус.О.Пятроўскай. - Киів : Рад.письменник, 1966. - 670с.

Шыфр НББ: БА109500


155. Мележ, І. П. Мінскі напрамак : Раман / Пер.с беларус.А.І.Пятроўскага. - Киів : Дніпро, 1978. – 640с.

Шыфр НББ: БА170233


156. Мележ, І. П. Мінскі напрамак : раман у 3 кн. : [у 2 т.] / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.

[Т. 1] : кн. 1. Хмары на світанні . - 383, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//219337(039)
157. Мележ, І. П. Мінскі напрамак : раман у 3 кн. : [у 2 т.] / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.

[Т. 2]: кн. 2 : Мінск за небакраем ; кн. 3 : Будучыня з намі . - 499, [2] c.

Шыфр НББ: Н//219389(039)
158. Мележ, І. П. Першая кніга : дзённікі. Сшыткі. З запісных кніжак / Іван Мележ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. - 270, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//268706(039)


159. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Пер.с беларус. - Вільнюс, 1976. - 495с.

Шыфр НББ: БА150298


160. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Раман / Пер.А.Шаншаров. - Алма-Ата : Жазушы, 1980. - 528с.

Шыфр НББ: БА168083


161. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Раман з "Палескай хронікі" / Іл.Н.Паплаўская. - Мн. : Беларусь, 1966. - 568с.

Шыфр НББ: БА91070


162. Мележ, І. П. Подых навальніцы : раман з "Палескай хронікі" : (скарочана) : [для сярэдняга і старэйшага ўзросту] / Іван Мележ. - Мінск : Народная асвета, 1979. - 460, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//278766(039)


163. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Раман:Пер.з беларус. - Ереван : Советикан грох, 1977. - 638с.

Шыфр НББ: БА156176


164. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Раман:Пер.з беларус. - Кішынёў : Молдовеняскэ, 1971. - 576с.

Шыфр НББ: БА116970


165. Мележ, І. П. Подых навальніцы : Раман:Пер.з беларус. - Тбілісі : Мерани, 1979. - 472с.

Шыфр НББ: БА189984


166. Мележ, І. П. У гарах дажджы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1957. - 222с.

Шыфр НББ: БА51972


167. Мележ, І. П. У завіруху : Апавяданні / Іван Мележ. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1946. - 62, [2] с.

Шыфр НББ: БА10470


168. Мележ, І. П. Хора сред блатата : роман / Иван Мележ. - София : Народна култура, 1971. - 416, [2] с. - (Избрани романи; № 6)

Шыфр НББ: 1БА3576


169. Мележ, І. П. Хто прыйшоў уночы : П'еса ў адной дзеі. - Беларусь, 1966. - 26с.

Шыфр НББ: БА92446


170. Мележ, І. П. Што ён за чалавек : Апавяданні,аповесці,нарысы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1961. - 477с.

Шыфр НББ: 1БА400783


171. Мировое значение творчества Михаила Шолохова : Материалы и исслед. / Сост. А. Овчаренко. - М. : Современник, 1976. - 366 с.

Шыфр НББ: АН956281


172. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў. - 2-е выд., дапрацаванае. - Мінск : Литература и Искусство, 2009. - 342, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//165055(039)


173. Мятліцкі, М. Мой дзень зямны : Вершы. - Мн. : Мастац.літ., 1985. - 95с.

Шыфр НББ: БА198565


174. На стрыжні часу : крытычныя артыкулы і рэцэнзіі / [складальнік С. Андраюк]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 268, [3] с.

Шыфр НББ: 1Н//277200(039)


175. На шляху да сталасці: стан і перспектывы развіцця беларускай мастацкай крытыкі : Зб. матэрыялаў семінара маладых літ. і мастац. крытыкаў, Мінск, 9 ліст. 2000 г. / Пад рэд. Р.Б.Смольскага. - Мн. : Арты-Фэкс, 2001. - 383 с.

Шыфр НББ: 1БА331193


176. Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навуковы зборнік да 60-годдзя Паўла Аляксандравіча Міхайлава / [рэдкалегія: Д. В. Дзятко (адказны рэдактар і інш.)]. - Мінск : Права і эканоміка, 2010. - 297 с.

Шыфр НББ: 1Н//270969(039)


177. Памяць : Гіст.-дакум.хроніка Хойніц.р-на / Беларус.Энцыкл. - Мн. : БелЭн, 1993. - 383 с.

Шыфр НББ: 1БА4846


178. Панчанка, П. Збор твораў : у 4 т. / Пімен Панчанка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981–1983

Т. 3: Панчанка, П. (1917–1995). Вершы, 1963–1981 гг. - 1982. - 350, [1] с.

Шыфр НББ: БА180169
179. Пытанні тэксталогіі беларускай літаратуры / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. - Мінск : Навука і тэхніка, 1980. - 190, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//291607(039)


180. Республика Беларусь : энциклопедия : [в 6 т.] / редколлегия: Г. П. Пашков (главный редактор) [и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2008–.

Т. 4: Картография – Миноговые. - 2008. - 763, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//140296К(039)
181. Ржавуцкая, М. С. Пераклад сінтаксічных канструкцый з беларускай мовы на рускую : На матэрыяле твораў Івана Мележа : Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. філал. навук : 10.02.01 ; 10.02.02 / Бел. дзярж. пед. ун-т ім. Максіма Танка. - Мн., 2000. - 20 с.

Шыфр НББ: 2АД41717


182. Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гомель, 23-24 крас.) / Рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адк. рэд.) і інш. - Гомель : ГДУ, 2004. - 337 с.

Шыфр НББ: 1БА369348


183. Рэспубліканскія Мележаўскія чытанні, [7 лют. 1996 г.] : Да 75-годдзя з дня нараджэння І.Мележа / Рэдкал.: Л.Ф.Яўменаў і інш. - Мн. : АНІГН АНБ, 1996. - 99 с.

Шыфр НББ: 1БА90351


184. Сачанка, Б. І. Жывое жыццё : артыкулы, эсэ, успаміны, нататкі / Барыс Сачанка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 333, [1] с.

Шыфр НББ: БА200530


185. Священная война : хроника ратных дней / составитель В.И.Лаптенок. - Минск : Книга : Парадокс, 2005. - 461, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА403019


186. Сказ пра Івана Мележа : [Фотаальбом / Аўт.-склад. А.М.Адамовіч. - Мн. : Беларусь, 1984. - 63 с.

Шыфр НББ: 1БА201182


187. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах : Материалы ІІІ междунар. науч. конф., 7-8 окт. 2003 г. / Редкол.: В.И.Коваль (отв. ред.) и др. - Гомель : ГГУ, 2003. - 270 с.

Шыфр НББ: 1БА333720


188. Слова аб роднай прыродзе : пісьменнікі і паэты Беларусі аб прыродзе : [зборнік : для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнік С.М.Грабчыкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. - 253, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА411124


189. Слова і час : Навук. чытанні, прысвеч. памяці праф. У.В.Анічэнкі : Зб. навук. арт. : [У 2 ч. / Рэдкал.: А.А.Станкевіч (адк. рэд.) і інш. - Гомель : ГДУ, 2003.

Ч. 1: . - 277 с.

Шыфр НББ: 1БА336330
190. Слово о Шолохове : [Сборник / Ред.-сост. М. Андриасов]. - М. : Правда, 1973. - 542 с.

Шыфр НББ: АР387232


191. Смыковская, В. И. "Полесская хроника" И. Мележа : (творческий замысел и его художественное воплощение) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : специальность 10.01.03 Литература народов СССР (Белорусская литература) / Смыковская Валентина Ивановна. - Минск, 1973. - 17, [1] с.

Шыфр НББ: БА126153


192. Смыковская, В. И. Творческий путь И. Мележа : (материалы в помощь лектору и докладчику) / В. И. Смыковская. - Гомель : Областная библиотека, 1971. - 24 с.

Шыфр НББ: БА117508


193. Смыкоўская, В. І. Творчая канцэпцыя пісьменніка : задума і яе мастацкае ўвасабленне ў "Палескай хроніцы" І. Мележа / В. І. Смыкоўская. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1976. - 110, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//236066(039)


194. Соболевский, А. В. Театр открывает занавес : [для среднего и старшего школьного возраста] / Анатолий Соболевский. - Минск : Народная асвета, 1970. - 125, [2] с.

Шыфр НББ: БА113688


195. Современное филологическое образование в политкультурном пространстве: теория и практика : сборник научных трудов молодых ученых-филологов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина", Кафедра теории и истории русской литературы. - Брест : Альтернатива, 2010. - 196 с.

Шыфр НББ: 1Н//260922(039)


196. Стыль пісьменніка / АН БССР, І-т літ.ім.Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1974. - 448с.

Шыфр НББ: БА137122


197. Сучасная беларуская проза : Традыцыі і наватарства : [Зборнік / Уклад. Ул.Сіўчыкава і М.Тычыны. - Мн. : Сэр-Віт, 2003. - 703 с.

Шыфр НББ: 1Н//475354(039)


198. Толчикова, Л. И. Проблема народного характера в романах И.Мележа и П.Проскурина : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Толчикова Людмила Ивановна. - Мн., 1986. - 22 с.

Шыфр НББ: БА207504


199. Толчикова, Л. И. Судьбы людские-судьбы народные. - Мн. : Навука і тэхніка, 1990. - 224с.

Шыфр НББ: БА235233


200. Туров, В. Люди на болоте : Режиссерский сценарий двухсерийного художественного фильма по роману И. Мележа / Автор сценария и режиссер-постановщик В. Туров. - Минск : Беларусьфильм, 1980. - 342 с.

Шыфр НББ: БА170340


201. Туров, В. Т. Близкое и далекое : (Полесская хроника) : режиссерский сценарий художественного фильма / автор сценария и режиссер В. Туров. - Минск : Беларусьфильм, 1983. - [4], 135 с.

Шыфр НББ: БА191281


202. Туров, В. Т. Завеи, снежань : режиссерский сценарий художественного фильма / автор сценария и режиссер-постановщик В. Туров. - Минск : [б. и.], 1982. - 114 с.

Шыфр НББ: БА184416


203. Туров, В. Т. Люди на болоте : Режиссерский сценарий двухсерийного художественного фильма по роману И.Мележа / Автор сценария и режиссер-постановщик В.Туров. - Минск : Беларусьфильм, 1980. - 342 с.

Шыфр НББ: БА169201


204. Тэатральная Беларусь : Энцыклапедыя : У 2 т. / Пад агул. рэд. А.В.Сабалеўскага. - Мн. : Бел. Энцыкл., 2002–2003.

Т. 2: Л - Я / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. - 2003. - 571, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА315158К
205. Універсітэт паэтычны : [зборнік вершаў / складальнік, прадмова: А. А. Лойка. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1971. - 243 с.

Шыфр НББ: БА118511


206. Успаміны пра Івана Мележа / [складальнік Л. Я. Пятрова-Мележ]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 414, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//290717(039)


207. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі : вучэбны дапаможнік для тэатральных факультэтаў ВНУ : у 2 т. / укладанне, рэдакцыя тэкстаў, уступныя артыкулы і каментарыі А. В. Сабалеўскага. - Мінск : Вышэйшая школа, 1975.

Т. 2: Савецкі перыяд. - 510 с.

Шыфр НББ: 1БА51722
208. Чарадзеі роднага слова … : 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэстаматыя па курсах "Сучасная беларуская мова", "Стылістыка беларускай мовы" : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. - Мінск : МДЛУ, 2006.

Ч. 2: . - 2006. - 175 с.

Шыфр НББ: 1Н//199431(039)
209. Чэшскія і славацкія апавяданні : Пер.з чэш.і слав.моў / Склаў І.Мележ. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1958. - 479с.

Шыфр НББ: БА57042


210. Шупенька, Г. С. Галоўнае – талент : літаратурна-крытычныя артыкулы / Генадзь Шупейка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 341, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//384394(039)


211. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. / Беларус.Энцыкл. - Мн. : БелЭн, 1993–2003.

Т. 5: М - Пуд / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. . - 1999. - 590 с.Шыфр НББ: 1БА176512К
212. Юревич, В.М. Испытание зрелостью : О современ.белорус.лит.:Пер.с белорус. / Худож.М.Шлосберг. - М. : Сов.писатель, 1981. - 256с.

Шыфр НББ: БА177644


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка