Issn 1212-8848 523 16. 2002 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер55.58 Kb.

ISSN 1212-8848 * 523 * 16. 4. 2002

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 348 668 nebo 0603-527 727 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : hanzl@sci.muni.cz, hajek.hvezdarna@worldonline.cz


RTG ZÁŘENÍ ODHALUJE DŮKAZ NOVÉ PODOBY HMOTY VE VESMÍRU

Dolores Beasley, Headquarters, Washington
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville,
AlaMegan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, Cambridge, Mass
NASA Chandra X-ray observatory nalezla dvě hvězdy - jedna je příliš malá a jedna je příliš "studená" - jejichž objevem položila základ k dalšímu pochopení struktury hmoty ve vesmíru. Tyto objevy otevřely nové okno jaderné fyzice, neboť nabídly spojení mezi "nekonečným" vesmírem a "drobounkým"členem této soustavy.

C
handra pozorovala dva hvězdné objekty RXJ1856.5-37543754 (obr. vlevo dole) a 3C58 (obr. vpravo dole). Tato pozorování nastínila, že hmota v těchto hvězdách je dokonce hustější, než jaderná hmota nalezená na Zemi. Tento poznatek zvyšuje pravděpodobnost, že hvězdy jsou složeny z čistých kvarků nebo obsahují krystaly subjaderných částic, které normálně mají pouze krátkou životnost při vysokoenergetických kolizích.

Kombinací dat získaných z observatoře Chandra a HST astronomové zjistili, že RXJ 1856 září jako pevné těleso s teplotou 700 000 stupňů Celsia a má průměr okolo 11.3 kilometru. Tato velikost je příliš malá k tomu, abychom se vyrovnali se standardním modelem pro neutronové hvězdy - do dnešní doby většinou známé formy hmoty.

"
Na základě zjištěných skutečností v kombinaci s pozorovanými důkazy se zdá,že hvězda není standardně složena z neutronů, ale kvarků ve formě neznámé kvarkové hmoty," řekl Jeremy Drage z Harvard-Smithsonian center for Astrophysic (CfA) v Cambridge, Mass., jenž je hlavním autorem článku o RXJ1856, který by měl být uveřejněn 20. června 2002 v časopisu Astrophysical Journal.
"Myšlenka kvarků je velmi zajímavá, ovšem v pozemních laboratořích kvarky nebyly vidět mimo jádra. "Pozorování 3C58 observatoří Chandra přineslo také zarážející výsledky.Vědecký tým tvořili Patrik Slane a Steven Murray z CfA, dále pak David Helfand z Columbia University, New York. Tento tým při pozorování nenalezl očekávané rtg záření z horkého povrchu 3C58, neutronová hvězda byla vytvořena výbuchem, o čemž svědčí zápisy čínských a japonských astronomů v roce 1181.Tým učinil závěr, že hvězda má teplotu nižší než milión stupňů Celsia, což je daleko pod předpovězenou hodnotou.

"Naše pozorování nabízí první závažný test modelů pro chladné neutronové hvězdy a zpochybňuje standardní teorii,"řekl Helfand. "Zdá se, že neutronové hvězdy nejsou pouze z neutronů a je tedy nutné uvažovat o nových formách hmoty. "Kávová lžička materiálu z neutronové hvězdy váží miliardu tun, tak mnoho, jako všechna auta, nákladní auta a autobusy na celé Zemi.

Tato mimořádná hustota je možná proto, že neexistuje žádný úplný prostor mezi jádry atomů. Atomová jádra se skládají z kladných protonů a neutrálních neutronů částic tak malých, že by se jich do hlavičky špendlíku vešlo 100 miliard biliónů. Protony a neutrony se skládají ještě z menších částic, které se nazývají kvarky, základní stavební bloky hmoty. "Ohromný" atom, který je rozbit na kvarky vyžaduje při srážce vysokou energii ve zlomku sekundy. Pozorování RXJ1856 může být interpretováno jako "normálnější" neutronová hvězda s horkou skvrnou.

Model, o jakém uvažují Fred Walter z State Universityz New Yorku a Stony Brook, jeden z objevitelů objektu RXJ1856 (byl původně objeven v roce 1996 německým rtg satelitem) je model se skvrnou. Nicméně, model s horkou skvrnou vyžaduje velmi zvláštní orientaci hvězdy k Zemi, čímž lze vysvětlit pulsace, které jsou očekávány z horké skvrny. Pravděpodobnost takové orientace je velmi malá.(podle relace 02-65 z10.4.2002 připravil PH)

SUPERNOVA 2002cb V GALAXII MCG +8-24-34


T. Boles, Coddenham, Suffolk, oznamuje objev nové supernovy (17.0 mag), která se zachytila na 30-s CCD snímcích bez filtru exponovaných 7.145 UT dubna (limitní hv. vel. 18.5 mag) pomocí 0.35-m Schmidt-Cassegrain reflektoru v rámci projektu U.K. Nova/Supernova patrol. Existence nového objektu byla potvrzena na následných 45-s CCD snímcích (měla přibližně stejnou jasnost), které pořídil R. Arbour, South Wonston, Hants., 7.851 UT dubna pomocí 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain reflektoru.

Existence supernovy byla také potvrzena M. Armstrongem, Rolvenden, Kent, na snímku z 7.862 UT dubna (0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD). Nový objekt se nachází na souřadnicích  = 13h04m23s.97,  = +47o35'53".2, což je 9".5 východně a 6".4 severně od jádra galaxie MCG +8-24-34. Armstrong udává následujcící pozici (uvedeny jen s a "): 23s.92, 53".1. Nový objekt se nenachází na snímcích Palomar Sky Survey exponovaných 1991.280 (červený, limitní hv. vel. 20.5 mag) a 1995.236 (modrý, limitní hv. vel. 22.0 mag).

R. Chornock, W. D. Li a A. V. Filippenko, University of California, Berkeley, oznamují prohlídku CCD spektra (obor 330-1000 nm) získaného 8. dubna pomocí Shane 3-m reflektoru na Lick Observatory. Spektrogram potvrzuje, že se opravdu jedná o supernovu typu IIn. Spektrum ukazuje slabé a úzké emisní čáry Balmerovy série vodíku, přeložené na plochém (téměř bez čar), modrém kontinuu.


(podle IAUC 7870 z 8. 4. 2002 přeložil DH)

SUPERNOVA 2002cc V BEZEJMENNÉ GALAXII


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje za projekt LOTOSS (cf. IAUC 7514) objev nové supernovy (hv. vel. asi 18.5 mag), která se zachytila na CCD snímcích exponovaných přes 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) v datech 4.2 UT a 9.3 UT dubna. SN 2002cc se nachází na souřadnicích  = 8h34m01s.97,  = +55o39'12".4 (E = 2000.0), což je 1".2 západně a 5".3 severně od jádra bezejmenné galaxie, nacházející se asi 65" západně a 73" severně od jádra galaxie UGC 4470. KAIT snímek stejné oblasti exponovaný 25.3 UT března neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.5 mag).

T. Boles, Coddenham, Suffolk, oznamuje nezávislý objev této supernovy, jako objektu 17.2 mag, která se zachytila na 30-s CCD snímku bez filtru exponovaném 8.876 UT dubna (limitní hv. vel. 18.5 mag) pomocí 0.35-m Schmidt-Cassegrain reflektoru. Snímek byl exponován v rámci projektu U.K. Nova/Supernova patrol. Boles poskytuje následující pozici (uvedeny jen S a "): 02s.11, 12".5 a poznamenává, že objekt se nenachází na jeho snímcích z 10. 12. 2001 (limitní hv. vel. 19.0 mag), 17. ledna 2002, ani na snímku z 16. 2. 2002. Objekt také není na snímcích Palomar Sky Survey z 1997.908 (červený, limitní hv. vel. 21.0 mag) a 1991.110 (modrý, limitní hv. vel. 20.5 mag).(podle IAUC 7871 z 9. 4. 2002 přeložil DH)

SUPERNOVA 2002cd V GALAXII NGC 6916


M. Armstrong, Rolvenden, Kent, oznamuje objev supernovy (hv. vel. 17.5 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru (limitní hv. vel. 19.0 mag) exponovaném pomocí 0.35-m Schmidt-Cassegrain teleskopu 8.157 UT dubna v rámci projektu U.K. Nova/Supernova patrol. Existence nového objektu byla potvrzena (jako 17.0 mag) snímkem z 9.04 UT dubna a Armstrong určil souřadnice  = 20h23m34s.42,  = +58o20'47".4 (E = 2000.0), což je přibližně 10" východně a 10" severně od centra galaxie NGC 6916. Nový objekt se nenachází na Armstrongových snímcích od 15. července 2001 (limitní hv. vel. 19.5 mag), 1. UT a 10. UT listopadu 2001 (na obou limitní hv. vel. 19.0 mag). SN není ani na snímcích projektu Palomar Sky Survey z 1989.573 (modrý, limitní hv. vel. 22.5 mag) a 1991.527 (červený, limitní hv. vel. 20.8 mag).

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, oznamuje, že spektrum (obor 370-750 nm) SN 2002cd (cf. IAUC 7871), které získal M. Calkins 10.49 UT dubna pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf), ukazuje, že se jedná o typ Ia supernovy před maximem. S uvažováním rychlosti vzdalování mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database 3101 km/s, vychází expanzní rychlost supernovy 16 800 km/s podle Si II (rest 635.5 nm) čáry. Spektrum ukazuje silné, úzké Na I D absorpce s nulovou rychlostí (ekvivalentní šířka 0.12 nm) a rychlosti mateřské galaxie (0.21-nm EW). Prachová mapa podle Schlegela a kol. (1998, Ap.J. 500, 525) naznačuje na Galaktické zčervenání E(B-V) = 0.41. Celkový vzhled spektra je kromě toho takový, že intenzita klesá směrem k modré, z čehož vyplývá, že supernova je silně cloněna prachem. Až na zčervenání spektrum odpovídá normálnímu typu Ia supernovy asi deset dnů před maximem.(podle IAUC 7871 a 7873 z 9. a 10. 4. 2002 přeložil DH)

SUPERNOVA 2002bt V GALAXII UGC 8584


T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují prohlídku spektra (obor 370-750 nm) SN 2002bt (cf. IAUC 7862), které získal M. Calkins 3.42 UT dubna pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf). Spektrum ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia ve fázi dva týdny po maximu.

(podle IAUC 7871 z 9. 4. 2002 přeložil DH)


SUPERNOVA 2002bw V GALAXII PGC 59990


T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, oznamuje, že spektrum (obor 370-750 nm) SN 2002bw (cf. IAUC 7864), které získal Calkins 4.49 UT dubna ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia ve stáří přibližně tři týdny po maximu.

(podle IAUC 7872 z 9. 4. 2002 přeložil DH)


SUPERNOVA 2002bz V GALAXII MCG +05-34-33


T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují, že spektrum (obor 370-750 nm) SN 2002bz (cf. IAUC 7866), které získal P. Berlind 5.36 UT dubna pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf), ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia v blízkosti maxima jasnosti. S uvažováním NASA/IPAC Extragalactic Database rychlosti vzdalování pro mateřskou galaxii 11 090 km/s, vychází expanzní rychlost supernovy asi 10 900 km/s podle Si II (rest 635.5 nm) čar a 14 000 km/s podle Ca II (rest 395.1 nm) čar. Spektrální stáří supernovy (Riess a kol. 1997, A.J. 114, 722) vychází 3 ± 2 dny před maximem jasnosti.

(podle IAUC 7874 z 12. 4. 2002 přeložil DH)SUPERNOVA 2002ca V GALAXII UGC 8521


Matheson a kol. také oznamují podobné spektrum, které získal Berlind 5.35 UT dubna, jež má také modré kontinuum a P-Cyg čáry vodíku. Spektrum ukazuje, že SN 2002ca (cf. IAUC 7866) je typu II před maximem jasnosti. Za předpokladu rychlosti vzdalování se mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database 3277 km/s, vychází expanzní rychlost supernovy určená podle minima H-beta čáry 7900 km/s.

(podle IAUC 7875 z 12. 4. 2002 přeložil DH)


SUPERNOVA 2002ce V GALAXII NGC 2604


R. Arbour, South Wonston, Hants., Anglie, oznamuje objev nové supernovy, nacházející se přibližně 16" západně a 12" jižně od jádra spirální galaxie NGC 2604. Objekt má hv. velikost 16.0 - 16.5 mag a byl objeven na CCD snímcích bez filtru, exponovaných pomocí 0.3-m f/6.3 Schmidt Cassegrain teleskopu a Starlight Xpress CCD kamery 10.878 UT dubna a potvrzující snímky pořízeny 11.863 UT dubna. Existence nového objektu byla také potvrzena snímky z 10.909 UT a 11.838 UT dubna, které získal T. Boles, Coddenham, Suffolk, který udává pozici:  = 8h33m22s.1,  = +29o32'01" (E = 2000.0). Arbour poznamenává, že objekt se nenachází na jeho snímku dané oblasti z 5.200 UT dubna a také chybí na snímcích druhé generace Digitised Sky Survey.

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují, že spektrum (obor 370-750 nm), které získal P. Berlind 12.18 UT dubna pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf), ukazuje, že se jedná o supernovy typu II v blízkosti maxima jasnosti. Spektrum obsahuje modré kontinuum s P-Cyg čarami vodíku. Za předpokladu hodnoty rychlosti vzdalování mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database 2094 km/s, vychází expanzní rychlost podle minima čáry H-beta 5300 km/s.(podle IAUC 7875 z 12. 4. 2002 přeložil DH)

XTE J1751-305


J. J. M. in 't Zand, Astronomical Institute, Utrecht University a Space Research Organization Netherlands (SRON); P. Lowes, SRON a BeppoSAX Science Operation Center, Řím; J. Heise, SRON; a A. Bazzano a P. Ubertini, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, Řím, oznamují, že zdroj XTE J1751-305 byl také detekován přístroji BeppoSAX Wide Field Camera 4.3-4.6 UT dubna s tokem 52 ± 3 mCrab (2-28 keV) na souřadnicích  = 17h51m16s,  = -30o37'.5 (E = 2000.0; nejistota 1'.2, 99-procentní confidenční interval).

(podle IAUC 7867 z 4. 4. 2002 přeložil DH)


XTE J1118+480


C. Zurita, J. Casares a I. G. Martinez-Pais, Instituto de Astrofisica de Canarias; a A. Piccioni, S. Bernabei, C. Bartolini, a A. Guarnieri, Bologna University a Bologna Astronomical Observatory, oznamují: "Nové CCD R snímky hala kolem kandidáta na černou díru, x-ray transientu XTE J1118+480 (IAUC 7389, 7390) byly pořízeny 5.února pomocí 2.5-m NOT teleskopu (Observatorio del Roque de los Muchachos) a 22 - 24 února pomocí 1-m OGS teleskopu (Observatorio del Teide) a 19. března pomocí 1.52-m teleskope, Loiano (Osservatorio di Bologna). Pozorování odhalilo, že systém poklesl o 0.28 mag od dříve pozorovaných hodnot (Zurita a kol. 2002, http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/?0202438) a nyní vychází hv. vel. v oboru R = 18.93 ± 0.01. Nynější jasnost objektu odpovídá odhadům před vzplanutím, což naznačuje, že transient pravděpodobně dosáhl klidového stavu.

(podle IAUC 7868 z 4. 4. 2002 přeložil DH)KOMETA P/2002 AR2 (LINEAR)


Počátkem ledna oznámil projekt LINEAR původně asteroidální objekt (objevové pozorování níže), kterému bylo věnováno jen málo další pozornosti. Těleso bylo uznáno v Minor Planet Center a náhodně znovu pozorováno projektem LINEAR ve třech samostatných nocích během února a března. Nový výpočet dráhy ukázal, že se může jednat o kometu. Proto bylo těleso vystaveno na NEO Confirmation Page. Pozorování pomocí 1.2-m reflektoru na observatoři Mt. Hopkins (P. Berlind a T. B. Spahr) z 6.1 UT dubna za špatných podmínek (vysoký tenký cirrus) ukázalo, že obrazy tohoto tělesa byly měkčí, než okolních hvězd podobné jasnosti. Pozorování z 7.2 UT dubna již ukazovalo nepatrně difúzní snímky a kometární původ byl prokázán.

2002 UT  (2000)  m2

Led. 6.14531 2 32 53.60 +46 57 58.1 18.9
Kompletní astrometrie je uvedena v MPEC 2002-G30, spolu s následujícími orbitálními elementy a efemeridou:

Epocha = 2002 Led. 6.0 TT T = 2002 Led. 16.5339 TT

 = 73.6733 e = 0.615703  = 7.8464 2000.0

q = 2.064463 AU i = 21.1092 a = 5.372055 AU

n = 0.0791577 P = 12.451 roků

(podle IAUC 7869 z 7. 4. 2002 přeložil DH)


KOMETY C/2002 G1 A C/2002 G2 (SOHO)


Další informace k IAUC 7863. D. Hammer oznamuje své měření komety, která nepatří do Kreutzovy rodiny. Druhá kometa je členem Kreutzovy rodiny. Obě komety objevil R. Kracht na SOHO web stránce na C2 koronografických snímcích. Redukovaná astrometrie a orbitální elementy jsou uvedeny v níže citovaných MPEC.
Kometa 2002 UT  (2000)  MPEC

C/2002 G1 Dub. 2.653 0 41.9 + 3 20 2002-G13

C/2002 G2 4.579 1 01.4 + 5 08 2002-G28

(podle IAUC 7873 z 10. 4. 2002 přeložil DH)


KOMETY C/2002 A4 A C/2002 G3 (SOHO)


Další informace k IAUC 7873. D. Hammer a D. Biesecker oznamují své měření komet, které objevil R. Kracht na C2 a X.-M. Zhou na C3 koronografických snímcích, vystavených na SOHO web stránce. Redukovaná astrometrie a orbitální elementy jsou publikovány v níže citovaných MPEC. C/2002 A4 náleží do Meyerovy skupiny. C/2002 G3 měla v době objevu asi m1 = 8.5±0.5 ve vzdálenosti r = 0.27 AU a během průletu periheliem (r = q = 0.08 AU) 17. dubna ještě zjasní.
Kometa 2002 UT  (2000)  MPEC

C/2002 A4 Led. 1.163 18 48.8 -21 56 2002-G45

C/2002 G3 Dub. 12.113 1 40.2 + 1 54 2002-G51

Dráhové elementy komety C/2002 G3 (SOHO)


T 2002 Dub. 17.27 TT MPC

q 0.0825 (2000.0) P Q

 1.94 -0.87954 -0.34213

 150.17 +0.42713 -0.87397

e 1.0 i 4 1.66 +0.20969 +0.34515

Elementy podle 27 pozorování z 12. 4. 2002.

Efemerida: C/2002 G3 (SOHO)

Datum TT  (2000)   r Elong. Fáze

2002 04 17 01 57.75 +11 10.1 0.975 0.084 4.6 107.8

2002 04 18 01 47.66 +13 46.9 0.929 0.093 3.3 141.6

2002 04 19 01 34.16 +15 24.1 0.912 0.128 5.4 133.1

2002 04 20 01 21.95 +16 18.5 0.911 0.170 8.5 119.1

2002 04 21 01 11.62 +16 50.6 0.917 0.212 11.5 108.7

2002 04 22 01 02.87 +17 10.4 0.926 0.253 14.3 101.0

(podle IAUC 7875 z 12. 4. 2002 přeložil DH)

KOMETA C/2002 C1 (IKEYA-ZHANG)


H. E. Matthews, National Research Council, Victoria, British Columbia, a Joint Astronomy Centre, Hawaii (JAC); a T. B. Lowe, JAC, informují o pozorování zaměřeném na spektrální čáry komety C/2002 C1, prováděné pomocí James Clerk Maxwell Telescope, Mauna Kea na 1.3-mm a 0.8-mm: "Šířky svazku v poloviční výšce byly asi 21" a 13" (analogie FWHM u spektrálních čar). Detekovali jsme rotační přechody molekuly HCN v základním stavu HCN 4-3 a 3-2, HNC 4-3, 3-2 a CS 5-4. Pozorované integrované intenzity (v jasnosti hlavního svazku K km/s) byly: 3.65 a 0.71 (HCN 3-2, HNC 4-3, 23.95 UT březen), 4.10 (HCN 3-2, 28.82 UT března), 0.71 (HNC 3-2, 29.85 UT března), 18.4 (HCN 4-3, 30.98 UT března) a 4.47, 0.62 a 0.74 (HCN 3-2, HNC 3-2, CS 5-4, 7.93 UT dubna). Během dvou pokusů CO detekována nebyla (CO 3-2, 23.95 UT března a CO 2-1, 7.93 UT dubna) s absolutním horním limitem maxim signálu 0.1 K. Rychlosti (v km/s) podle šířky svazku v poloviční výšce měřené podle HCN čar byly 2.6 (23.93 UT března), 2.4 (28.82 UT března), 2.2 (30.98 UT března) a 2.2 (7.87 UT dubna), tedy se zdá, že klesají se zvětšujícím se r."

Pokračování efemeridy z IAUC 7858 (elementy podle MPEC 2002-G38):

2002 TT  (2000)   r Elong. Fáze m1

Dub. 16 23 19.98 +55 50.0 0.450 0.816 53.0 100.9 4.4

18 22 54.48 +57 48.3 0.438 0.849 57.0 97.4 4.5

20 22 25.33 +59 27.0 0.428 0.882 61.2 93.6 4.6

22 21 52.64 +60 40.1 0.419 0.916 65.7 89.7 4.7

24 21 17.05 +61 21.5 0.413 0.950 70.3 85.5 4.9

26 20 39.78 +61 26.5 0.408 0.984 75.1 81.3 5.0

28 20 02.50 +60 52.6 0.405 1.018 80.0 77.0 5.1

30 19 26.88 +59 41.1 0.404 1.051 84.9 72.6 5.2

Kvě. 2 18 54.19 +57 56.0 0.406 1.085 89.8 68.2 5.4

4 18 25.09 +55 43.4 0.410 1.119 94.7 63.9 5.6

6 17 59.70 +53 10.0 0.416 1.153 99.5 59.7 5.7
Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové, K. Hornocha (H), Lelekovice a J. Konečného (K), Litovel: Březen 1.74 UT, 4.9, 6' (L, Kuneticka hora, binokulár 10x50); 4.74, 4.8, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 70°); 5.74, 4.8, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 70°); 7.76, 4.5, 7' (L, binokulár 10x50, ohon 5.5° v p.a. 70°); 7.77, 4.4, 10' (L, oko); 8.75, 4.3, 7' (L, binokulár 10x50, ohon 5° v p.a. 70°); 8.76, 4.1, 10' (L, oko); 10.76, 4.1, 7' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 70°); 10.771, 4.3, 5' (K, binokulár 25x100, ohon 4.5° v p.a. 70°) 10.78, 4.1, 10' (L, oko); 11.76, 4.0, 7' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 70°); 11.77, 3.9, 10' (L, oko); 11.778, 4.2, 5' (K, 0.08-m refraktor, ohon 5° v p.a. 70°); 12.76, 4.0, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 75°); 12.77, 3.9, 10' (L, oko); 13.75, 3.9, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 70°); 14.785, 4.0, 5' (K, 0.08-m refraktor, ohon 5° v p.a. 70°, polojasno) ; 15.76, 3.7, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 70°); 18.76, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 70°); 18.77, 3.3, 10' (L, oko); 19.76, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 65°); 19.77, 3.3, 10' (L, oko); 20.76, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 60°); 21.76, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 60°); 22.80, 2.9, 14' (H, oko); 22.81, 3.1, 6' (H, binokulár 10x80, ohon 4° v p.a. 50°); 23.77, 2.9*, 10' (H, oko, ohon 1.5° v p.a. 40°); 23.79, 3.1*, 5' (H, binokulár 10x80, ohon 5.5° v p.a. 50°); 27.76, 3.3, 5' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 30°); 27.77, 3.2, 10' (L, oko); 28.76, 3.2, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 2° v p.a. 30°); 28.77, 3.0, 10' (L, oko); 28.78, 2.9*, 12' (H, oko, ruší Měsíc); 28.79, 3.1*, 6' (H, binokulár 10x80, ohon 4.5° v p.a. 40°, ruší Měsíc); 29.77, 3.2, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 20°); 29.78, 3.0, 10' (L, oko, ohon 2° v p.a. 20°); 29.78, 2.8*, 11' (H, oko, ohon 3° v p.a. 30°); 29.79, 3.0*, 7' (H, binokulár 10x80, ohon 5.5° v p.a. 30°); 30.77, 3.3, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 5° v p.a. 20°); 30.78, 3.2, 10' (L, oko, ohon 3° v p.a. 20°); 30.78, 2.8*, 14' (H, oko, ohon 2° v p.a. 25°); 30.79, 3.0*, 7' (H, binokulár 10x80, ohon 6.5° v p.a. 25°); 31.82, 3.3, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 20°); 31.82, 3.2, 10' (L, oko, ohon 1° v p.a. 20°); Dub. 1.78, 3.3, 5' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 20°); 1.78, 3.2, 8' (L, oko); 2.78, 3.5, 5' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 20°); 2.78, 3.4, 8' (L, oko); 2.78, 3.0*, 15' (H, oko, ohon 1.5° v p.a. 10°); 2.79, 3.3*, 8' (H, binokulár 10x80, ohon 6° v p.a. 10°); 3.80, 2.9*, 15' (H, oko, ohon 4° v p.a. 10°); 3.79, 3.3*, 9' (H, binokulár 10x80, ohon 7° v p.a. 5°); 3.78, 3.5, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 5° v p.a. 15°); 3.79, 3.4, 10' (L, oko, ohon 2° v p.a. 15°); 4.79, 3.4, 7' (L, Serlich, binokulár 10x50, ohon 10° v p.a. 15°); 4.79, 3.4*, 8' (H, binokulár 10x80, ohon 7° v p.a. 5°); 4.80, 3.3, 15' (L, oko; ohon 6° v p.a. 15°); 4.80, 3.0*, 16' (H, oko, ohon 4° v p.a. 5°); 5.79, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 0°); 5.79, 3.4*, 9' (H, binokulár 10x80, ohon 4° v p.a. 0°); 5.80, 3.3, 8' (L, oko); 6.11, 3.1*, 15' (H, oko, ohon 2° v p.a. 0°); 6.79, 3.2*, 17' (H, oko); 6.80, 3.5*, 9' (H, binokulár 10x80, ohon 4.5° v p.a. 0°); 7.79, 3.4*, 18' (H, oko, ohon 3° v p.a. 0°); 7.80, 3.4, 6' (L, binokulár 10x50, ohon 4° v p.a. 0°); 7.80, 3.7*, 10' (H, binokulár 10x80, ohon 7° v p.a. 0°); 7.81, 3.3, 8' (L, oko); 8.09, 3.4*, 16' (H, oko, ohon 3° v p.a. 0°); 8.79, 3.2, 5' (L, binokulár 10x50, ohon 3° v p.a. 0°); 8.80, 3.1, 8' (L, oko); 9.07, 3.9*, 11' (H, binokulár 10x80, ohon 6° v p.a. 357°); 9.08, 3.5*, 17' (H, oko, ohon 3° v p.a. 0o).

(podle IAUC 7876 z 13. 4. 2002 a informací pozorovatelů připravil DH)

KOMETA C/2000 SV74 (LINEAR)


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové, 0.42-m reflektor a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 4.76 UT, 12.7, 1'.3 (L); 5.76, 12.7, 1'.2 (L); 8.79, 12.9, 1'.3 (L); 8.82, 13.3, 1'.6 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 10.79, 13.1, 1'.6 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 10.79, 12.9, 1'.3 (L); 11.79, 12.8, 1'.4 (L); 12.78, 12.8, 1'.3 (L); Dub. 2.79, 12.5, 1'.2 (L); 4.89, 12.1, 1'.8 (L, Serlich, 0.20-m reflektor).

KOMETA C/2001 OG108 (LONEOS)


Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 23.12 UT, 9.7, 3'.0 (H, 0.13-m reflektor); 30.80, 10.1, 2'.8 (H, 0.13-m reflektor); Duben 9.12, 10.2, 3'.2 (H, 0.13-m reflektor); 2.83, 10.2, 2'.5 (L, 0.42-m reflektor)); 3.81, 10.2, 3' (L, binokulár 25x100); 4.86, 10.0, 3'.5 (L, Serlich, 0.20-m reflektor); 5.81, 10.0, 3' (L, binokulár 25x100); 7.83, 10.0, 3' (L, 0.20-m reflektor); 8.82, 9.9, 3' (L, 0.20-m reflektor); 7.91, 9.8, 3'.5 (H, 0.35-m reflektor); 5.97, 10.0, 3'.3 (H, 0.35-m reflektor); 4.97, 9.8, 3'.5 (H, 0.35-m reflektor); 3.85, 9.8, 3'.6 (H, 0.35-m reflektor); 1.83, 10.1, 2'.7 (H, 0.13-m reflektor); 2.90, 10.2, 3'.0 (H, 0.35-m reflektor).

KOMETA C/1999 U4 (CATALINA-Skiff)


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové, 0.42-m reflektor a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 4.80 UT, 13.7, 1' (L); 5.80, 13.9, 1' (L); 6.85, 15.5, 50" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohon 2'.2 v p.a. 307o); 8.83, 14.2, 0'.9 (L); 8.88, 15.5, 47" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr;ohon 3'.1 v p.a. 298o); 10.83, 14.3, 0'.9 (L); 10.83, 15.6, 44" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr;ohon 2'.3 v p.a. 304o); 11.88, 14.6, 0'.8 (L); 12.93, 14.6, 0'.8 (L); 13.81, 15.6, 47" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr;ohon 1'.9 v p.a. 309o).

KOMETA 19P/Borrelly


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové, 0.42-m reflektor a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 4.94 UT, 13.4, 1'.5 (L); 5.94, 13.4, 1'.5 (L); 6.82, 13.1, 1'.9 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; prachový ohon 4'.8 v p.a. 294o a druhý ohon 1'.3 v p.a. 140o); 9.00, 13.8, 1'.4 (L); 10.88, 13.1, 1'.9 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; prachový ohon 5'.2 v p.a. 290o a druhý ohon 1'.2 v p.a. 130o); 11.00, 13.8, 1'.4 (L); 11.92, 14.1, 1'.4 (L); 12.89, 14.1, 1'.3 (L); 13.78, 14.1, 1'.3 (L); 13.83, 13.3, 2'.0 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; prachový ohon 5'.2 v p.a. 294o a druhý ohon 1'.1 v p.a. 141o).

KOMETA C/2002 E2 (SNYDER-MURAKAMI)


Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 23.11 UT, 9.9, 3'.7 (H, 0.13-m reflektor); Duben 3.09, 10.2, 2' (L, 0.20-m reflektor); 4.08, 10.4, 2' (L, 0.20-m reflektor); 8.08, 10.0, 2'.5 (L, 0.20-m reflektor); 8.11, 10.3, 4'.2 (H, 0.13-m reflektor). 9.09, 10.3, 4'.0 (H, 0.13-m reflektor).

KOMETA C/2000 WM1 (LINEAR)


Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 23.14 UT, 7.8, 9' (H, binokulár 10x80, ohon 0.7o v p.a. 230o); Duben 3.11, 8.9, 2'.5 (L, 0.20-m reflektor); 4.10, 9.0, 2'.5 (L, 0.20-m reflektor); 4.14, 8.6, 5' (H, binokulár 10x80); 8.10, 9.4, 2' (L, 0.20-m reflektor); 8.10, 8.7, 6' (H, binokulár 10x80); 9.10, 9.1, 6' (H, binokulár 10x80).

KOMETA C/2002 F1 (UTSUNOMIYA)


Pokračování efemeridy z IAUC 7855 (elementy v MPEC 2002-G11):

2002 TT  (2000)   r Elong. Fáze m1

Dub. 6 23 23.36 +23 26.3 1.255 0.610 28.7 51.8 6.8

8 23 40.05 +25 33.2 1.231 0.578 27.7 53.5 6.6

10 23 58.35 +27 32.8 1.210 0.548 26.6 55.0 6.3

12 0 18.28 +29 20.5 1.195 0.520 25.5 56.1 6.0

14 0 39.77 +30 51.4 1.184 0.495 24.4 56.8 5.8

16 1 02.57 +32 00.3 1.179 0.473 23.3 57.1 5.6

18 1 26.27 +32 42.7 1.178 0.456 22.4 56.8 5.4

20 1 50.33 +32 55.8 1.183 0.445 21.6 56.1 5.3

22 2 14.08 +32 38.7 1.192 0.439 20.9 54.8 5.3

24 2 36.92 +31 53.2 1.205 0.439 20.5 53.2 5.3

26 2 58.34 +30 42.9 1.223 0.446 20.2 51.3 5.4
Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od M. Lehkého (L), Hradec Králové a K. Hornocha (H), Lelekovice: Březen 30.14 UT, 8.0, 7' (H, binokulár 10x80, ruší Měsíc); 31.14, 8.1, 5' (H, binokulár 10x80, ruší Měsíc); Duben 3.13, 7.9, 5' (H, binokulár 10x80, ruší Měsíc); 3.13, 7.2, 4' (L, binokulár 10x50); 4.12, 7.3, 7' (H, binokulár 10x80); 4.13, 7.1, 4' (L, binokulár 10x50); 6.12, 7.1, 8' (H, binokulár 10x80); 7.13, 6.6, 4' (L, binokulár 10x50); 8.12, 6.5, 6' (H, binokulár 10x80); 9.13, 6.6, 6' (H, binokulár 10x80).

(podle IAUC 7869 a informací od pozorovatelů 7. 4. 2002)


KOMETA P/2001 MD7 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+ CCD ST-6V + R filtr): Březen 8.81 UT, 14.6, 47" (ohon 1'.7 v p.a. 107o); 10.81, 14.7, 42" (ohon 2'.3 v p.a. 106o).

KOMETA C/2002 C2 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+ CCD ST-6V + R filtr): Březen 8.85 UT, 16.7, 28" (ohon 30" v p.a. 40o); 10.85, 16.6, 24" (ohon 24" v p.a. 34o).

KOMETA P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+ CCD ST-6V + R filtr): Březen 8.89 UT, 15.7, 35"; 10.86, 15.9, 30".
(D. Hanžl, P. Hájek a G. Opletalová)
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка