Issn 1212-8848 514 12. 2002 expresní astronomické informaceДата24.04.2016
Памер39.42 Kb.
#27038

ISSN 1212-8848 * 514 * 12. 2. 2002

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 348 668 nebo 0603-527 727 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : hanzl@sci.muni.cz, hajek.hvezdarna@worldonline.cz

OBSERVATOŘ CHANDRA A KUPA GALAXIÍ V SOUHVĚZDÍ KENTAURA


Chandra snímek galaktické kupy v souhvězdí Kentaura ukazuje dlouhý chocholu podobný útvar stáčející se do plochy. Chochol má délku 70000 světelných let a teplotu kolem 10 miliónů stupňů Celsia.

Je to o několik miliónů stupňů méně než okolní horký plyn, jak je vidět na teplotně zakódovaném obrázku v kterém pořadí barev - červená, žlutá, zelená, modrá - indikuje rostoucí teplotu plynu. Kupa je vzdálena asi 170 miliónů světelných let od Země.

Chochol obsahuje materiál, který je srovnatelný s materiálem obsaženým v miliardě Sluncí. Ten může být formován chladným plynem z kupy pohybujícím se z centrální galaxie, jak je vidět Chandrou v kupě Abell 1795.

Další možnosti jsou, že chochol se skládá z "trosek" vytvořených z galaxie která "zkolabovala" uvnitř kupy, nebo že je z plynu, který se protlačil ven z centra kupy po explozi v centrální galaxii. Problém těchto myšlenek spočívá vtom, že chochol se skládá z těžkých prvků jako je kyslík, křemík a železo, jako okolní horký plyn.


(podle informací NASA z 1.2.2002 připravil PH)


SUPERNOVA 2002ap V GALAXII M74


E. Berger, S. R. Kulkarni a D. A. Frail, California Institute of Technology, oznamují pozorování SN 2002ap pomocí Very Large Array na 8.46 GHz (1.03 UT února), které odhalilo rádiový zdroj o hustotě toku (375  30) microJy odpovídající supernově (IAUC 7816; GCN Circ. No. 1237): "Rádiové emisní maximum je na přibližně 5 GHz a zdá se, že hustota toku od supernovy slábla na 8.46 GHu na (255  44) microJy (1.93 UT února) a (201  47) microJy (2.79 UT února). SN 2002ap je proto v rádiovém oboru o > 3 řády méně svítivější supernova než SN 1998bw."

S. Mattila a P. Meikle, Imperial College, Londýn, oznamuje, že SN 2002ap pokračuje dále ve zjasňování v infračervené oblasti spektra. Dokumentují to následující pozorování, které získal K. Chambers (Institute for Astronomy, University of Hawaii) na U.K. Infrared Telescope (+ infrared imager UFTI): Únor 3.2 UT, I = 12.62, Z = 12.44, J = 12.39, H = 12.23, K = 12.20; 4.2, 12.51, 12.30, 12.27, 12.08, 11.94.

L. Wang, Lawrence Berkeley National Laboratory; D. Baade, European Southern Observatory (ESO); C. Fransson, Stockholm Observatory; P. Hoeflich, University of Texas; P. Lundqvist, Stockholm Observatory; a J. C. Wheeler, University of Texas, oznamují výsledky vysoce kvalitní spektropolarimetrie (obor 350-860 nm; spektrální rozlišení 1.27 nm a 0.265 nm/pixel) SN 2002ap. Pozorování bylo získáno pomocí ESO Very Large Telescope UT3 (+ FORS1) 3. UT února. Spektru dominují široké spektrální čáry na 650-800 nm (což, pokud uvažujeme že náleží Ca II infračervenému tripletu, dává expanzní rychlost řádově 45 000 km/s) a ukazuje stupeň polarizace významně odlišný od jiných částí pozorovaného spektra. Stupeň polarizace této čáry s maximem na 735.1 nm (s FWHM = 64.3 nm) je o > 1.1 procenta odlišný ve srovnání se sousední oblastí. Jako příspěvek od mezihvězdného prachu se to zdá být nepravděpodobné a pozorovaný 1.1 procentní rozdíl je možné připsat jako dolní limit vlastní polarizace supernovy, naznačující existenci významně asymetrického jetu. Další spektroskopická pozorování jsou velmi žádoucí.

P. Vreeswijk, University of Amsterdam; a S. Smartt, Institute of Astronomy, Cambridge, oznamuje, že snímky, které získali G. Gilmore a R. Wyse na Isaac Newton Telescope, La Palma 2.9 UT února dovolují určit přesnou pozici SN 2002ap na předobjevových snímcích, oznámených v IAUC 7816: "V rámci nové chybové pozice vychází, že supernova nekoinciduje s objektem o V = 21.2 mag (objekt oznámený jako pravděpodobný progenitor). Rozdíl v poloze mezi SN 2002ap a tohoto objektu je 1".7  0".3, kde chyba je největší v chybě v pozici slabého objektu. Na předobjevových snímcích není žádný objekt na pozici supernovy do limitní hv. vel. (5-, poloměr clonky 2") U = 20.8 mag, B = 22.1 mag, V = 22.0 mag, I = 20.8 mag."

W. Hasubick, Buchloe, Německo, oznamuje, že CCD snímky pořízené 4.795 UT ledna neukazují na pozici SN 2002ap (limitní hv. vel. v červené oblasti 18.5 mag) žádný objekt. CCD R hvězdné velikosti od K. Hornocha, Lelekovice: Led. 31.808 UT, 13.04; Feb. 2.764, 12.66; 3.749, 12.53.

S. Smartt, Institute of Astronomy, Cambridge; a P. Meikle, Imperial College, Londýn, píší: "Pomocí William Herschel Telescope na La Palma bylo 2.9 UT února (C. Benn) pořízeno spektrum (obor 569-610 nm; rozlišení 0.08 nm) SN 2002ap. Spektrum ukazuje interstelární absorpční čáry Na I (588.995 a 589.592 nm) posunuté o +631 km/s. Toto pozorování váže rudý posuv k M 74 a potvrzuje, že SN 2002ap je skutečně spojená s mateřskou galaxií M 74. Žádné jiné složky s vyšším rudým posuvem ve spektru nebyly pozorovány (poměr sugnál-šum ke kontinuu = 130). Tím je vyloučena možnost, že SN 2002ap se nachází za galaxií M74 v neznámé galaxii."

CCD a vizuální odhady (neuvedeno-li jinak) od K. Hornocha (H), Lelekovice, M. Lehkého (L), Hradec Králové a L. Bráta (B), Pec pod Sněžkou: K. Hornoch, oznamuje, že v intervalu leden 31.746 UT - 31.870 UT byla SN konstantní v rámci  0.02 mag a dále poskytuje následující přesnou pozici:  = 1h36m23s.88,  = +15o45'14".8 (equinox 2000.0). Použit 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr). Leden 31.784 UT, 13.23 (B, RL250/1500); 31.804, 13.0, (H, 0.35-m reflektor); 31.808, 13.040.01, (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); Únor 2.764 UT, 12.66 (H, 0.35-m RL + CCD ST6V + R filtr); 2.783, 12.6, (H, 0.35-m reflektor); 3.749, 12.53, (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 3.750, 12.8 (L, 0.42-m reflektor); 3.760, 12.4, (H, 0.35-m reflektor); 4.750, 12.5 (L, 0.42-m reflektor); 4.750, 12.41 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 4.810, 12.3, (H, 0.35-m reflektor); 8.792, 12.21, (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 8.743, 12.3, (H, 0.35-m reflektor).


(podle IAUC 7817, 7820 a 7822 z 4., 5. a 9. 2. 2002 přeložil DH)

SUPERNOVA 2002ar V GALAXII NGC 3746


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamují za tým LOTOSS (cf. IAUC 7514) objev nové supernovy (hv. vel. asi 16.5 mag). SN se zachytila na CCD snímcích bez filtru exponovaných pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) v datech 3.5 UT a 4.5 UT února. SN 2002ar se nachází na souřadnicích  = 11h37m43s.92,  = +22o00'34".4 (E = 2000.0), což je 3".3 východně a 0".5 jižně od jádra galaxie NGC 3746. KAIT snímek z 18.5 UT ledna neukazuje na této pozici žádný objekt (do limitní hv. vel. asi 19.0 mag).

(podle IAUC 7819 z 5. 2. 2002 přeložil DH)


SUPERNOVA 2002as V GALAXII UGC 3418


Li také oznamuje další objev supernovy projektem LOTOSS. Supernova (hv. vel. 17.8 mag) byla objevena D. Weiszem na CCD snímku bez filtru, exponovaném přes KAIT 4.3 UT února. SN 2002as se nachází na souřadnicích  = 6h12m25s.05,  = +44o26'16".8 (E = 2000.0), což je 11".3 západně a 3".2 jižně od jádra galaxie UGC 3418. Existence nového objektu byla potvrzena KAIT snímkem (hv. vel. přibližně stejná) exponovaným 30.4 UT ledna. KAIT snímek pořízený 21.4 UT ledna neukazuje na této pozici žádný objekt (do limitní hv. vel. asi 19.5 mag).

(podle IAUC 7819 z 5. 2. 2002 přeložil DH)


SUPERNOVA 2002at V GALAXII NGC 3720


B. Swift a W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamují objev nové supernovy projektem LOTOSS (cf. IAUC 7514), která se jako objekt asi 17.8 mag zaznamenala na CCD snímcích bez filtru, exponovaných pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) 5.4 UT února a 6.4 UT únor. SN 2002at se nachází na souřadnicích  = 11h32m21s.95,  = +0o48'08".8 (E = 2000.0), což je 4".8 východně a 6".0 jižně od jádra galaxie NGC 3720. KAIT snímek exponovaný 6.2 UT května 2001 neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. kolem 19.0 mag).

(podle IAUC 7821 z 6. 2. 2002 přeložil DH)


V838 MONOCEROTIS


T. Iijima, Padua Astronomical Observatory, Asiago; a M. Della Valle, Arcetri Astrophysical Observatory, Florence, oznamují: "Pomocí Padua/Asiago 1.82-m teleskopu (+ echelle spectrograph) bylo získáno 1.92 UT, 2.93 UT a 3.95 UT února vysoce disperzní spektrum (obor 430-690 nm, rozlišení 0.06 nm) V838 Mon. Mezi 1. a 2. únorem se spektrální čáry výrazně změnily. Kromě toho emisní čáry Na I a Ba II byly pozorovány v dřívějších spektrech (IAUC 7785, 7786, 7812) ale objevilo se mnoho nových čar ionizovaných kovů (Fe II, Ti II, Cr II, Mg II, Si II, etc.). Většina z těchto kovových emisních čar má P-Cyg absorpční složky, posunuté k modré o asi -120 km/s. H ukazuje 'úzkou' emisi (FWHM kolem 160 km/s) s P-Cyg absorpčními složkami posunutými o -159 km/s. 'Úzká' složka H je přeložena na 'širokou' emisi, charakterizovanou FWZI kolem 2800 km/s. Zdá se, že tento pekuliární objekt vstupuje do fáze běžné exploze novy."

Vizuální odhady hvězdné velikosti: Únor 2.983 UT, 7.8 (A. Kammerer, Ettlingen, Německo); 4.042, 7.3 (J. Garcia, Rama Caida, Argentina); 5.038, 7.1 (R. Y. Shida, Sao Paulo, Brazílie); 5.740, 6.7 (L. Kiss, Piszkesteto, Maďarsko); 7.530, 6.8 (A. Pearce, Nedlands, W. Australie); 8.784, 7.3 (K. Hornoch, Lelekovice).


K
. Hornoch, Lelekovice, oznamuje, že v intervalu kolem 2.9852 UT února a 3.0483 UT února získal CCD fotometrii V838 Mon (přes 100 snímků). Hvězda zvyšovala svoji jasnost lineárně o přibližně 0.07 mag z hodnoty 7.32 mag na 7.25 mag. Potvrzuje pozorování O. Pejchy a P. Sobotky (Hvězdárna Brno) ale zjasňování v R oboru je menší než se zdálo (původně asi 1.2 mg/den) podle jejich měření ve V oboru.

Dne 2.2. 2002 si čeští pozorovatelé ze skupiny MEDÚZA (Ladislav Šmelcer, Luboš Brát, Petr Sobotka a Ondřej Pejcha) jako jedni z prvních na světě povšimli prudkého zvýšení jasnosti V838 Mon. Díky dobré spolupráci českých astronomů začalo pozorování koordinované Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně pomocí moderní techniky na několika hvězdárnách v zemi a trvalo až do rána 3. února. Čeští astronomové podali o svém objevu prostřednictvím elektronické pošty zprávu do celého světa. EAI pozorovatelům ze skupiny MEDÚZA gratuluje k tomuto významnému zjištění.(podle IAUC 7822 z 9. 2. 2002 přeložil DH)

KOMETA C/2002 B1 (LINEAR)


Původně asteroidální objekt v datech LINEARu byl umístěn na NEO Confirmation Page. Další snímkování potvrdilo jeho kometární aktivitu. Snímky získali M. Tichý a J. Tichá na Kleti (průměr kómy 7"-8", leden 29.8 a únor 1.8 UT; průměr kómy 9" s m1 = 17.7-18.0 a slabý ohon v p.a. 165o pro únor 4.8 UT a A. Galad a L. Kornos na stanici Modra ('nepatrně difúzní' 1. a 2. UT února).

Další fotometrie (včetně předobjevových pozorování LINEARu až do 8. listopadu 2001) spolu s následujícími orbitálními elementy a efemeridou je publikována v MPEC 2002-C20.


Epocha = 2002 Kvě. 6.0 TT T = 2002 Dub. 20.15557 TT
 = 76.25784 e = 0.7706525  = 58.16584 2000.0

q = 2.2692128 AU i = 50.99090 a = 9.8942127 AU

n = 0.03166884 P = 31.122 roku

(podle IAUC 7817 z 4. 2. 2002 přeložil DH)


KOMETA C/2002 B2 (LINEAR)


Původně asteroidální objekt oznámený projektem LINEAR a umístěný na NEO Confirmation Page byl potvrzen jako nová kometa. Potvrzují to M. Tichý a J. Tichá z Kleti (průměr kómy 6", m1 = 17.2 a slabý 9" ohon v p.a. 90o na snímku z 3.05 UT února) a R. H. McNaught na Siding Spring (kóma 8" a ohon 10" v p.a. 60o pro 6.66 UT února).

Dostupná astrometrie (z intervalu 23. ledna - 6. února), níže uvedené orbitální elementy a efemerida jsou publikovány v MPEC 2002-C27.


T = 2002 Dub. 6.689 TT

 = 257.042  = 54.313 2000.0

q = 3.84315 AU i = 152.870

(podle IAUC 7821 z 6. 2. 2002 přeložil DH)


KOMETA C/2002 C1 (IKEYA-ZHANG)


I v dnešní době, kdy oblohu pročesávají výkonné přehlídky (LINEAR, NEAT, LONEOS, ...), mají vizuální lovci komet šanci na úspěch. Malou, ale mají. Což se potvrdilo 1. února 2002, kdy byl oznámen vizuální objev jasné komety. Nezávisle ji nalezl Kaoru Ikeya (Mori, Shuchi, Shizuoka, Japan) pomocí 0.25-m reflektoru (39x) a Daqing Zhang (blízko Kaifeng, provincie Henan, China) pomocí 0.2-m reflektoru. Nacházela se západně od hvězdy  Ceti a měla jasnost kolem 9. mag.

Zatím poslední publikovaná dráha byla spočtena ze 126 pozic, získaných mezi 01. únorem a 08. únorem 2002 (uveřejněno v MPEC 2002-C60) :


T 2002 Bře. 18.9118 TT MPC

q = 0.510190 (2000.0) P Q

 = 34.2075 -0.5412566 -0.6968687

 = 93.2016 +0.6267809 -0.7074064

e = 1.0 i = 28.1176 +0.5605239 +0.1181110
Kometa je v současnosti na večerní obloze, nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Velryby a pomalu se posouvá k SSV. Počátkem března vstupuje do Ryb a její pohyb nabírá větší tempo. Osmnáctého téhož měsíce prochází periheliem ve vzdálenosti 0.51 AU a krátce poté dosahuje své maximalní jasnosti kolem 4. mag. Dále se blíží k Zemi, prolétá napříč Andromedou a stáčí se na východ. Při své další pouti tak prochází přes Kasiopeju a Kefea do Draka. Zde si kometu nejlépe vychutnáme, 29. dubna 2002 nás bude dělit pouze 0.407 AU.

Na závěr si dovolím připojit dvě zajímavé poznámky, které se bezprostředně týkají této komety.

1) Kaoru Ikeya není až takovým nováčkem mezi objeviteli, naopak. Koncem šedesátých let nalezl pět komet. C/1963 A1 (Ikeya), C/1964 N1 (Ikeya), C/1965 S1 (Ikeya-Seki), C/1966 R1 (Ikeya-Everhart), C/1967 Y1 (Ikeya-Seki). Takže kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) je jeho šestá. Mezi posledními objevy je tedy zhruba 34-letá přestávka !

2) Druhá poznámka se týká přímo komety: Je totiž možné, že nás mile překvapí svou jasností. Zvláště pokud se potvrdí neoficální hypotéza. Je totiž možné, že lidstvo kometu již pozorovalo a zanechalo o návštěvě záznamy. S. Nakano došel k závěru, že dráha (ze 115 pozic mezi 1. únorem a 6. únorem 2002) je velmi podobná dráze komety C/1532 R1. Kterou objevili v Číně 1. září 1532 na ranní obloze (elongance 78 stupňů) a měla 3. mag. Pozorována byla do 26. prosince 1532. V okolí perihelia značně zjasnila a kolem 3. října 1532 byl pozorován chvost dosahující délky 15 stupňů. Nově se vynořilo i podezření na možnou identifikaci s kometou C/1661 C1 (Hevelius), která byla objevena v Polsku 3. února 1661. V čase objevu se nacházela na ranní obloze v elonganci 23 stupňů a měla 3. mag. Takže pokud se jedná o stejné těleso, máme se na co těšit.

Zde jsou dráhy všech tří komet, pro porovnání.


Kometa T/ TT q e   i

2002 C1 2002 03 19.05 0.5109 1.0000 34.37 92.95 28.15

1532 R1 1532 10 18.83 0.5192 1.0000 24.53 93.81 32.59

1661 C1 1661 01 27.38 0.4427 1.0000 33.45 86.56 33.01
Vizuální m1 odhady podle IAUC 7822: Únor 3.74 UT, 8.0 (M. Meyer, Hohe Wurzel, Německo, binokulár 20x100); 5.13, 7.8 (C. S. Morris, Fillmore, CA, binokulár 20x80); 7.53, 7.9 (A. Pearce, Nedlands, W. Austrálie, binokulár 20x80); 8.42, 7.9 (D. A. J. Seargent, The Entrance, N.S.W., binokulár 25x100); 9.40, 7.4 (Y. Nagai, Yamanashi, Japonsko, binokulár 20x100).

Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha (H), Lelekovice a M. Lehkého (L), Hradec Králové: Únor 2.73 UT, 8.6, 3'.1 (H, 0.13-m reflektor); 2.74, 8.4, 4' (L, Brno, binokulár 25x100); 3.73, 8.1, 5' (L, binokulár 25x100); 4.72, 7.6, 5' (L, binokulár 25x100); 8.73, 7.4, 6' (H, binokulár 10x80).(Martin Lehký, makalaki@astro.sci.muni.cz)

KOMETA C/2000 SV74 (LINEAR)


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha (H), Lelekovice a M. Lehkého (L), Hradec Králové: Leden 4.74 UT, 12.6, 1' (L, 0.42-m reflektor); 22.71, 12.8, 1'.2 (L, 0.42-m reflektor); 2.73, 13.7, 56" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 3.82, 12.8, 1'.4 (L, 0.42-m reflektor); 4.80, 13.7, 52" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr); 4.82, 12.8, 1'.3 (L, 0.42-m reflektor).

KOMETA P/2001 MD7 (LINEAR)


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha (H), Lelekovice a M. Lehkého (L), Hradec Králové: Leden 5.79 UT, 12.0, 1'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor); Únor 2.80, 13.5, 1'.3 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr, ohon 2'.0 v p.a. 75o); 3.76, 12.9, 1'.5 (L, 0.42-m reflektor); 3.79, 14.0, 0'.6 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr, ohon 2'.0 v p.a. 83o); 4.76, 13.1, 1'.4 (L, 0.42-m reflektor); 4.78, 13.5, 1'.1 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr, ohon 2'.0 v p.a. 70o).

KOMETA C/1999 U4 (CATALINA-Skiff)


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha (H), Lelekovice a M. Lehkého (L), Hradec Králové: Únor 2.85 UT, 15.9, 38" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohon 4'.6 v p.a. 308o); 3.84, 15.8, 36" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohon 3'.9 v p.a. 306o); 4.85, 15.9, 38" (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohon 1'.7 v p.a. 295o); 5.10, 13.5:, 1' (L, 0.42-m reflektor).

KOMETA 19P/BORRELY


Vizuální (neuvedeno-li jinak) a CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha (H), Lelekovice a M. Lehkého (L), Hradec Králové: Leden 5.95 UT, 11.7, 2'.1 (H, 0.35-m reflektor); Únor 2.89, 12.1, 1'.6 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohony >9'.7 v p.a. 295o a druhý 2'.4 v p.a. 135o); 3.89, 12.1, 1'.8 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr; ohony 8'.5 v p.a. 296o a druhý 1'.5 v p.a. 147o); 5.02, 12.7, 1' (L, 0.42-m reflektor).

KOMETA C/2001 RX14 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+CCD ST6V+R filtr): Únor 3.81 UT, 16.5, 12"; 4.77, 16.3, 14" x 22".

KOMETA C/2001 OG108 (LONEOS)


CCD odhad celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+CCD ST6V+R filtr): Únor 3.73 UT, 13.9, 28" (vějířovitý ohon 0'.6 v p.a. 289o).

KOMETA C/2002 C2 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+CCD ST6V+R filtr): Únor 3.91 UT, 16.8, 13"; 4.90, 16.7, 12".

KOMETA P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT)


CCD odhad celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+CCD ST6V+R filtr): Únor 4.83 UT, 15.0, 32" (ohon 0'.6 v p.a. 255o).

2001 TX16


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice (0.35-m reflektor+CCD ST6V+R filtr): Únor 2.93 UT, 14.2, -- (stelární vzhled); 3.87, 14.1, -- (stelární vzhled); 4.87, 14.2, -- (stelární vzhled).

AKTIVNÍ GALAXIE NGC 7469 Peg


Vizuální odhady hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové: (0.42-m reflektor): Leden 4.708 UT, 13.0; Únor 3.743, 12.9; 4.743, 13.0.

AKTIVNÍ GALAXIE NGC 4151 Cvn


Vizuální odhad hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové: Únor 5.097 UT, 12.0.

AKTIVNÍ GALAXIE MARKARIAN 421 Uma


Vizuální odhad hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové: Únor 5.093 UT, 13.4.

NOVA CYGNI 2001 No.2 = V 2275 Cyg


Vizuální odhad hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové: Leden 4.718 UT, 14.1.

NOVA CASSIOPEIAE 1995 = V 723 Cas


Vizuální odhady hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové: Leden 4.729 UT, 14.2; 29.757, 14.2; Únor 3.746, 14.3; 4.746, 14.3.

(D. Hanžl a P. Hájek)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка