Issn 1212-8848 507 27. 12. 2001 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер27.42 Kb.

ISSN 1212-8848 * 507 * 27. 12. 2001

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 216 68 nebo 225 58 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

(0507) - 22348 (--------//---------- Hvězdárna Vyškov, RNDr. Petr Hájek)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : hanzl@sci.muni.cz, hajek.hvezdarna@worldonline.cz

OBŘÍ HVĚZDNÁ TOVÁRNA V BLÍZKÉ GALAXII NGC 6822


Kroutícím plamenům táboráku se dá přirovnat nádherná mlhovina v blízké galaxii, která dává astronomům nový pohled na prudké narození hvězd, jak asi probíhalo v určitých oblastech raného vesmíru. Žhavý plynný mrak nazvaný Hubble-V má průměr okolo 200 světelných let. Jako slabý ohon mlhoviny plazící se na vrchol obrázku oproti tomu sedí hustá kupa jasných hvězd na spodní straně nepravidelně tvarované mlhoviny.

NASA HST teleskop rozliší v ultrafialové oblasti husté jádro deseti velmi horkých hvězd zachumlaných v mlhovině, z nichž každá je minimálně 100000 krát jasnější než Slunce. Tyto 4milióny let staré hvězdy jsou příliš vzdáleny a nahusto "natlačeny" na to,aby je rozlišily pozemské teleskopy. Malá nepravidelná galaxie, která je označena NGC 6822 je jednou z nejbližších útvarů k Mléčné dráze, kterou můžeme považovat za prototyp nejdřívějších neuspořádaných galaxií, které obývaly mladý vesmír.

Galaxie je 1.6 miliónu světelného roku vzdálena od Země v souhvězdí Střelce.Dva vědecké týmy z USA a Itálie pomocí kamery WFPC2 získaly obrazová data Hubble-V. Barevný snímek vyrobil Hubble Heritage Team (STScI). HST snímek Hubble-X, jiné silné oblasti, kde se formují hvězdy, v NGC 6822 byl uvolněn pro veřejnost v lednu 2001.


(
podle STScI-PRC01-39 z 6.12.2001 připravil PH)

SUPERNOVA 2001hg V GALAXII NGC 4162


T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamuje, že bylo pořízeno spektrum (obor 370-750 nm) SN 2001hg (cf. IAUC 7766). Spektrum získal E. Falco on 7.53 UT prosince pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf) a ukazuje, že se jedná o supernovu typu II před maximem jasnosti. Spektrum obsahuje velmi modré kontinuum s P-Cyg čarami vodíku a hélia.

(podle IAUC 7770 z 9. 12. 2001 přeložil DH)


SUPERNOVA 2001hh V GALAXII MCG -02-57-22


Matheson a kol. také oznamují spektrum SN 2001hh (cf. IAUC 7766), které získal Falco na přístroji jako výše 7.04 UT prosince a také Kirshner a Jha 7.04 UT prosince na Baade 6.5-m teleskopu na Las Campanas (+ LDSS-2 spektrograf; obor 370-1000 nm). Spektrum ukazuje, že se jedná o supernovu typu II krátce po maximu. Za předpokladu rychlosti vzdalování se mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database 7445 km/s, vychází expanzní rychlost podle minima čary H- 10 000 km/s. Snímky, které získali Kirshner a Jha 6.05 UT prosince pomocí Baade 6.5-m teleskopu dávají hv. vel. v oboru R asi 17.8 mag a I kolem 17.6 mag.
(podle IAUC 7770 z 9. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001ib V GALAXII NGC 7242


Dodatek k IAUC 7768, R. Arbour oznamuje, že našel další snímek SN 2001ib (SN má na něm přibližně stejnou jasnost jako 7. prosince) exponovaný 5.813 UT prosince; vlivem nekvalitního hodinového pohybu je snímek rozpointován.

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují, že W. Brown získal 10.08 UT prosince spektrum (obor 370-750 nm) SN 2001ib (cf. IAUC 7768, 7772), pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf). Spektrum ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia v maximu jasnosti. Za předpokladu rychlosti vzdalování se mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database (5790 km/s), vychází expanzní rychlost supernovy asi 9700 km/s podle Si II (rest 635.5 nm).

Spektrální stáří supernovy (Riess a kol. 1997, A.J. 114, 722) je (1±2) dny kolem maxima jasnosti. Několik titanových absorpčních čar se zdá být silnější než je obvyklé, což naznačuje, že by se mohlo jednat o subsvítivý případ supernovy, podobné SN 1999by (viz Garnavich a kol. 2002, Ap.J., v tisku a http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/?0105490).

A. V. Filippenko a R. Chornock, University of California, Berkeley, oznamují prohlídku CCD spektra (obor 330-1000 nm), získaného 11. UT prosince pomocí Shane 3-m reflektoru na Lick Observatory. Spektrum ukazuje, že SN 20001ib je typu Ia. Spektrální stáří (Riess a kol., op.cit.) vychází (5 ± 2) dne po maximu jasnosti. Absorpce Si II 585-nm je poněkud silnější než je obvyklé, v relativním srovnání s Si II 615-nm čárou.(podle IAUC 7772 a 7773 z 13. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001ih V GALAXII MCG +06-40-3


G. M. Hurst, Basingstoke, Anglie, oznamuje, že T. Boles, Coddenham, Anglie, oznamuje objev nové supernovy (17.7 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru exponovaném 10.774 UT prosince pomocí U.K. Nova/Supernova Patrol 0.36-m Schmidt-Cassegrain reflektoru. Bolesovo měření objevového snímku dává následující pozici SN 2001ih:  = 18h05m45s.00,  = +34o45'04".0 (E = 2000.0), což je 6" západně a 1" jižně od jádra galaxie MCG +06-40-3.

Bolesův snímek z 11.726 UT prosince naznačuje, že nový objekt nepatrně zvýšil jasnost na 17.3 mag. Master snímek, který Boles získal 21.889 UT září neukazuje na místě SN žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.0 mag). CCD snímek bez filtru exponovaný 14.757 UT prosince M. Armstrongem, Rolvenden, Anglie, ukazuje, že nový objekt je nepatrně jasnější než na Bolesově objevovém snímku. Měření jasnosti supernovy SN 2001ih je však obtížné, protože se nachází velmi blízko u jádra mateřské galaxie.


(podle IAUC 7776 z 15. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001ii V GALAXII UGC 444


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje objev projektu LOTOSS (cf. IAUC 7514) nové supernovy (hv. vel. 18.6 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru exponovaném na Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) 11.2 UT a 13.2 UT prosince. SN 2001ii se nachází na souřadnicích  = 0h42m05s.44,  = +36o48'05".4 (E = 2000.0), což je 9".2 východně a 12".8 jižně od jádra galaxie UGC 444. KAIT snímek z 18.2 UT listopadu neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.0 mag)

(podle IAUC 7776 z 15. 12. 2001 přeložil DH)


SUPERNOVY 2001ij, 2001ik, 2001il, 2001im, 2001in


G. Miknaitis, University of Washington, za projekt Sloan Digital Sky Survey (SDSS), oznamuje objev pěti supernov, které se zachytily na snímcích z SDSS 2.5-m teleskopu z 21.3 UT listopadu. Supernovy byly detekovány metodou odečtením snímků pořízených dříve na SDSS 2.5m (19.4 UT září 1998. Existence SN 2001ij, 2001ik a 2001il byla potvrzena SDSS snímky z 11.3 UT list. Existence SN 2001il, 2001im a 2001in byla provedena CCD snímky v R oboru, které exponoval K. Krisciunas na Cerro Tololo 1.5-m reflektoru 12.5 UT prosince. Pro každou supernovu jsou v tabulce jsou uvedeny SDSS g' hvězdné velikosti a dále následuje relativní vzdálenost vůči jádru mateřské galaxie. Hvězdné velikosti v oboru r' pro 21.3 UT list. Byly 19.8, 20.9, 20.6, 21.4 a 21.2 mag. SN 2001ij se nachází v galaxii MCG +00-7-84.

SN 2001 UT  (2000.0)  g' Offset

2001ij Lis. 21.3 2 42 31.63 - 1 00 51.1 20.7 1".5 W, 4".9 N

2001ik Lis. 21.3 1 33 41.01 - 0 26 42.4 21.9 3".0 W, 0".4 N

2001il Lis. 21.3 2 26 41.35 - 0 57 31.7 20.4 1".5 E, 0".5 N

2001im Lis. 21.3 2 04 16.80 + 0 39 11.0 21.0 1".5 W, 1".3 N

2001in Lis. 21.3 1 01 51.11 + 0 41 21.7 22.7 7".5 W, 2".2 S

(podle IAUC 7778 z 19. 12. 2001 přeložil DH)


SUPERNOVY 2001io A 2001ip


G. Altavilla, S. Benetti, A. Pastorello, M. Riello, M. Turatto, a L. Zampieri, Osservatorio Astronomico di Padova; E. Cappellaro, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, A. Clocchiatti a C. Contreras, Universidad Catolica de Chile; I. J. Danziger a P. Mazzali, Osservatorio Astronomico di Trieste; a F. Patat, European Southern Observatory (ESO), oznamují objev dvou slabých supernov, které se zachytily na CCD snímcích během vyhledávacího projektu prováděného pomocí ESO/MPI 2.2-m teleskop (+ Wide Field Imager).

Supernovy byly identifikovány srovnáním snímků s referenčními snímky (pořízenými stejným přístrojem) 11. listopadu. Každý z objektů se nachází v rámci 1" od jádra mateřské galaxie.

Spektra SN byly pořízeny 20. prosince pomocí ESO 8.2-m MELIPAL Very Large Telescope (+ FORS1) a ukazují, že obě supernovy jsou typu Ia; podle vzhledu spektra lze odhadnout, že SN 2001io byla 1-2 týdny po maximu a SN 2000ip byla jen několik dnů před maximem jasnosti.

SN 2001 UT  (2000.0)  V z

2001io Pro. 8 0 45 53.64 -29 26 11.7 23 0.19

2001ip Pro. 8 3 31 13.03 -27 50 55.5 23.8 0.54

(podle IAUC 7780 z 21. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001iq V BEZEJMENNÉ GALAXII


G. M. Hurst, Basingstoke, Anglie, oznamuje, že M. Armstrong, Rolvenden, Anglie, objevil novou supernovu (hv. vel. 17.2 mag), která se zachytila na 60-s CCD snímku bez filtru exponovaném 14.805 UT prosince v rámci projektu U.K. Nova/Supernova Patrol pomocí 0.35-m Schmidt-Cassegrain reflektoru. Hvězdná velikost nového objektu byla na snímcích z 20.76 UT prosince 16.6 mag. Souřadnice SN 2001iq jsou  = 22h25m10s.42,  = +42o43'04".2, (E = 2000.0; průměr ze dvou snímků), což je asi 3" jihozápadně galaxie, jež sama se nachází asi 87" západně a 30" severně od galaxie UGC 12032. Další odhady hvězdné velikosti SN 2001iq: 1989 září 3, [20.8 (Palomar Observatory Sky Survey, červená); Září 9, [22.5 (POSS, modrá); 2001 červenec 22, [19.0 (Armstrong); prosinec. 20.76, 16.6 (Armstrong).

(podle IAUC 7780 z 21. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001ir V GALAXII MCG -02-22-22


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje objev projektu LOTOSS (cf. IAUC 7514) nové supernovy (hv. vel. asi 17.5 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru exponovaném pomocí Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) 19.5 UT prosince.

Nový objekt byl potvrzen na dřívějším KAIT snímku exponovaném 10.5 UT prosince za špatných atmosférických podmínek. SN 2001ir se nachází na souřadnicích  = 8h36m28s.12,  =  11o50'03".5 (E = 2000.0), což je 24".0 západně a 11".9 jižně od jádra galaxie MCG -02-22-22. Snímek, který exponoval M. Schwartz pomocí Tenagra III 0.5-m teleskopu 12.5 UT list. neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. asi 18.5 mag).(podle IAUC 7781 z 21. 12. 2001 přeložil DH)

KOMETA P/2001 X3 (LINEAR)


R. Huber, Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, oznamuje, že objekt detekovaný projektem LINEAR 7. prosince byl na snímku 17. prosince detekován jako difúzní (s přeobjevovými daty LINEARu až do 10. září. G. Hug, Eskridge, KS, oznamuje, že objekt je na snímcích z 19.1 UT prosince pravděpodobně difúzní (hv. vel. v R oboru 17.2 - 17.8 mag).
Kompletní astrometrie a orbitální elementy jsou publikovány v MPEC 2001-Y15:
Epocha = 2002 Led. 6.0 TT T = 2001 Pro. 30.7555 TT

 = 163.6343 e = 0.539153  = 240.7107 2000.0

q = 1.584056 AU i = 13.4607 a = 3.437274 AU n = 0.1546617 P = 6.373 roku

(podle IAUC 7778 z 19. 12. 2001 přeložil DH)


KOMETA 11D (TEMPEL-SWIFT) = P/2001 X3 (LINEAR)


C. Hergenrother, Lunar a Planetary Laboratory; a K. Muraoka, Kochi, Japonsko, upozorňuje na spojitost mezi kometami 11D (naposledy spatřené v r. 1908) a P/2001 X3 (cf. IAUC 7778). Spojitost potvrdili na Minor Planet Center a S. Nakano (Sumoto, Japonsko). Níže uvedené orbitální elementy určil Nakano (podle 43 pozorování z r. 1908-2001, střední reziduum 0".8; negravitační parametry A1 = +0.13 ± 0.01, A2 = -0.0134 ± 0.0007). Navzdory předpovědi B. G. Marsdena (IAUC 1838, 1839, 1840) nebyla kometa v r. 1963 pozorována. Poslední předpovědi vydali Marsden a Sekanina (1971, A.J. 76, 1142), Nakano (Comet Handbooks for 1989, 1995, a 1996, Oriental Astronomical Association; a NK 686) a Muraoka (Comet Handbook for 2001, OAA). Korekce vůči Nakanově předpovědi na rok 2001 (1998, NK 686) je Delta(T) = +3.4 dne.


Epocha = 2002 Led. 6.0 TT T = 2001 Pro. 30.75519 TT

 = 163.63401 e = 0.5391227  = 240.71112 2000.0

q = 1.5840469 AU i = 13.46049 a = 3.4370255 AU n = 0.15467850 P = 6.372 roku


Epocha = 1908 Září 16.0 TT T = 1908 Říj. 5.07032 TT

 = 113.40868 e = 0.6381330  = 291.84116 2000.0

q = 1.1524985 AU i = 5.44909 a = 3.1848677 AU n = 0.17340714 P = 5.684 roku

(podle IAUC 7779 z 20. 12. 2001 přeložil DH)


Kolektiv EAI přeje všem našim příznivcům vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, spokojenosti a nezapomenutelných zážitků pod hvězdnou oblohou.

(D. Hanžl a P. Hájek)

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка