Issn 1212-8848 506 17. 12. 2001 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер26.94 Kb.

ISSN 1212-8848 * 506 * 17. 12. 2001

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 216 68 nebo 225 58 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

(0507) - 22348 (--------//---------- Hvězdárna Vyškov, RNDr. Petr Hájek)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : hanzl@sci.muni.cz, hajek.hvezdarna@worldonline.cz
44i BOOTIS: CO BY SE MOHLO STÁT, KDYBY SLUNCE MĚLO DVOJČE


Tento pohled trochu umělecky se snaží postihnout těsnou dvojhvězdu 44iBootis. Tyto dvě hvězdy kolem sebe obíhají s poměrně velkou rychlostí, k jejich vzájemnému přechodu přes sebe dochází každé tři hodiny. Červená šipka ve vyobrazení označuje směr, kterým hvězdy obíhají.

Nákres vpravo ukazuje Chandra data rtg emise neonových iontů. 4 panely ukazují změnu vlnové délky neonové rtg emise s vrcholy, jak hvězdy obíhají kolem sebe.

Na základě Dooplerova efektu byli astronomové schopni přesně určit umístění rtg zdrojů záření. Zjistili k svému překvapení, že velká bíláskvrna na větší hvězdě produkuje asi polovinu rtg záření přicházející z tohoto systému. Na rozdíl od toho rtg aktivní oblasti na našem Slunci mají sklon se nacházet kolem rovníku.


(podle informací NASA z 25.11.2001 připravil PH)
SUPERNOVA 2001ic V GALAXII NGC 7503


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje objev nové supernovy (cf. IAUC 7514) projektem LOTOSS (hv. vel. asi 17.4 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru na Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) 7.2 UT prosince. Existence nového objektu byla potvrzena snímkem (jasnost byla přibližně stejná, jako v době objevu) M. Schwartze získaném na Tenagra III 0.5-m teleskopu 8.2 UT prosince za špatných podmínek. SN 2001ic se nachází na souřadnicích  = 23h10m43s.34,  = +7o 34'10".4 (E = 2000.0), což je 14".8 východně a 6".4 severně od jádra galaxie NGC 7503. KAIT snímek exponovaný 15.2 UT listopadu neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.0 mag).

(podle IAUC 7770 z 9. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001id V GALAXII UGC 12424


Li také oznamuje další objev supernovy projektu LOTOSS (hv. vel. asi 18.8 mag), která se zachytila na CCD snímku bez filtru z KAIT, který byl exponován 7.2 a 9.2 UT prosince. Nový objekt se nachází na souřadnicích  = 23h13m10s.88,  = +10o46'25".2 (E = 2000.0), což je 5".7 západně a 5".6 jižně od jádra galaxie UGC 12424. KAIT snímek exponovaný 6.2 UT list. neukazuje na této pozici žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.5 mag).

(podle IAUC 7770 z 9. 12. 2001 přeložil DH)


SUPERNOVA 2001ie V GALAXII UGC 5542


A. Dimai, Cortina d'Ampezzo, Itálie, oznamuje, že A. Bincoletto, San Dona di Piave, Itálie, objevil novou supernovu (hv. vel. asi 16.5 mag), která se zachytila na snímku exponovaném 9.13 UT prosince pomocí 0.30-m f/5 reflektoru (limitní hv. vel. asi 17.5 mag). SN 2001ie se nachází na souřadnicích  = 10h16m50s.70,  = +60o16'44".5 (E = 2000.0), což je asi 15" západně a 15" jižně od jádra galaxie UGC 5542. Snímek potvrzující existenci supernovy byl pořízen 10.02 UT prosince pomocí 0.5-m teleskopu na Col Drusci Observatory a v té době měl nový objekt 16.1 mag. Snímek, který pořídil Bincoletto 21. ledna neuklazuje na místě SN žádný objekt (limitní hv. vel. asi 17.5 mag) a nic není zachyceno ani na červené a modré desce Palomar Sky Survey.

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují analýzu spektra (obor 370-750 nm) SN 2001ie (cf. IAUC 7771), které pořídil W. Brown 12.48 UT prosince pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf). Spektrum ukazuje, že supernova je typu Ia a nachází se v blízkosti maxima jasnosti. Za předpokladu rychlosti vzdalování se mateřské galaxie podle NASA/IPAC Extragalactic Database 9215 km/s, vychází expanzní rychlost supernovy asi 11 500 km/s podle Si II (rest 635.5 nm).

Spektrální stáří supernovy (Riess a kol. 1997, A.J. 114, 722) pak vychází 3 ± 2 dny po maximu.


(podle IAUC 7771 a 7774 z 10. a 14. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001if U GALAXIE MCG +06-6-43
G. M. Hurst, Basingstoke, Anglie, oznamuje, že T. Boles, Coddenham, Anglie, objevil novou supernovu (hv. vel. 17.2 mag), která se zachytila na 30-s CCD snímku bez filtru exponovaném 9.986 UT prosince v rámci projektu U.K. Nova/Supernova Patrol využívající 0.36-m 'A' Schmidt-Cassegrain reflektor. Nový objekt, který byl v nezměněné jasnosti pozorován i na snímcích z 10.016 a 10.788 UT prosince se nachází na souřadnicích  = 2h28m54s.93,  = +38o05'52".7 (E = 2000.0; průměr ze tří snímků), což je 70" západně a 3" jižně od jádra galaxie MCG +06-6-43.

M. Armstrong, Rolvenden, Anglie, oznamuje, že CCD snímek z 10.785 UT prosince také ukazuje nový objekt. Boles poznamenává, že SN 2001if chybí na jeho master snímku exponovaném 10.997 UT září (limitní hv. vel. 18.5 mag) a nabyla zaznamenána ani na snímcích Palomar Sky Survey z r. 1986 (červený, limitní hv. vel. 21 mag) a 1993 (modrý, limitní hv. vel. 20 mag). Hurst dodává, že galaxie MCG +06-6-43 je nejjasnější galaxie v objevovém poli, ale jestště se kolem ní nachází několik sousedních galaxií a tudíž mateřská galaxie není 100% jistá.(podle IAUC 7771 z 10. 12. 2001 přeložil DH)

SUPERNOVA 2001ig V GALAXII NGC 7424


R. O. Evans, Hazelbrook, New South Wales, oznamuje svůj vizuální objev supernovy. Supernovu objevil pomocí 0.31-m reflektrou 10.43 UT prosince (hv. vel. asi 14.5 mag) a nacházela se 120" východně a 100" severně od jádra galaxie NGC 7424. Existence objetu byla potvrzena vizuálním pozorováním B. Whitem, Linden, N.S.W., 10.45 UT prosince a pomocí CCD C. Bembrickem, Napoleon Reefs, N.S.W. přes snímek z 10.55 UT prosince (hv. vel. 15.1 mag; offset 139" východně a 109" severně).

Bembrick poznamenává, že na této pozici není v Digitized Sky Survey uveden žádný objekt. Supernova SN 2001ig se nachází na souřadnicích  = 22h57m30s.69,  = -41o02'25".9 (E = 2000.0). Snímek pořízený o den později Bembrickem naznačuje, že supernova zvýšila jasnost na 14.85 mag.

M. M. Phillips, Observatories of the Carnegie Institute of Washington (OCIW); a N. B. Suntzeff, Cerro Tololo Interamerican Observatory (CTIO), oznamují pozorování SN 2001ig pomocí facility CCD imageru umístěného na 1.5-m CTIO teleskopu. Vychází následující fotometrie: Prosinec 12.1 UT, V = 14.26, B-V = -0.05; Pro. 13.0, V = 14.24.

Spektroskopické pozorování bylo získáno R. Carlbergem (University of Toronto) 11. prosince. Také M. Gladders (OCIW) a F. Barrientos (Pontificia Universidad Catolica de Chile) 13. prosince pořídili spektrum pomocí 6.5-m Baade Telescope na Las Campanas Observatory; tyto data redukovali T. Matheson a S. Jha (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). První ze spekter ukazuje jen několik širokých absorpčních čar na 400, 425, 460 a 525 nm, což zatemňuje jednoznačnou klasifikaci.

Spektrum z 13. prosince ukazuje široké P-Cyg čáry s maximem kolem 650nm a k modré posunutou absorpci na 612 nm. Také jsou vidět široké absorpční čáry na 408, 458, a 556 nm. V obecných aspektech je spektrum podobné na ranné spektrum supernovy typu Iib jako 1987K (viz Filippenko 1988, A.J. 96, 1941), navzdory tomu, že SN 2001ig je mnohem modřejší. Pokud je tomu skutečně tak, budou P-Cyg čáry H- a další absorpce budou odpovídat H-, H- a He I 587.6-nm s expanzními rychlostmi 15 000-20 000 km/s. K definitivnímu potvrzení typu bude další spektroskopie nutná.


(podle IAUC 7772 z 13. 12. 2001 přeložil DH)

KOMETA 51P/HARRINGTON


Z. Sekanina, Jet Propulsion Laboratory, píše: "Předběžná analýza oznámených astrometrických dat pro dvě jádra (IAUC 7769, MPEC 2001-X45), naznačuje, že složka D se od A oddělila 5.6±3.6 TT září, či 3 měsíce po průchodu periheliem, s relativním zpomalením 59±8 jednotek 10-5 přítažlivosti Slunce. Oba separační parametry vysoce korelují a jsou pravděpodobně zatíženy chybou, než jejích formální chyby naznačují. I přes to, že složka je velmi slabá, je možné složku-souputníka vidět na snímcích s vysokým rozlišením pořízených v polovině října, kde se nacházela ve vzdálenosti 4" západně od primární. Předpovězené separační vzdálenosti a poziční úhly sek. složky vůči primární (0h TT): 2001 Pro. 17, 12", 268o; 2002 Led. 6, 10", 263o; Led. 26, 9", 255o; Únor 15, 9", 249o; Bře. 7, 11", 248o; Bře. 27, 15", 251o; Dub. 16, 19", 255o; Kvě. 6, 24", 259o" K. Kadota, Ageo, Saitama, Japonsko, oznamuje CCD pozorování, které nazančuje na nápadné zjasnění komety o více než dvě magnitudy, ke kterému došlo během 22: srpna a 23. září (outburst byl potvrzen i jinými pozorovateli).

(podle IAUC 7773 z 13. 12. 2001 přeložil DH)

KOMETA C/2001 X1 (LINEAR)


R. Huber, Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, oznamuje objev nové komety projektem LINEAR. Kometa se zachytila na snímcích exponovaných 13. prosince (objevové pozorování níže) a ukazuje jasné jádro, obklopené difúzní kómou (jasnost komety uvádí kolem 16.5 - 17.0 mag). Dále kometa měla ohon o délce nejméně 95" v p.a. 295o.

CCD pozorování ze 14.1 UT prosince, které prováděli R. Stoss a P. Geffert (Starkenburg Sternwarte, 0.45-m f/4.4 reflektor) ukazují dobře kondenzovanou kómu s tenkým 5' ohonem v p.a. 300o (m2 = 16.5). CCD snímky získané na mále stemnělé obloze a při špatném seeingu A.C. Gilmorem (Mount John, 1.0-m f/7.7 reflektor) 14.6 UT prosince ukazují objekt dofúzní (m1 = 14.6-15.1) s širokým a slabým vějířovitým ohonem o délce 1' v p.a. asi 315o.


2001 UT R.A. (2000) Decl.

Dec. 13.44178 12 15 50.63 - 7 57 00.9
Další astrometrická pozorování a následující předběžné parabolické orbitální elementy jsou publikovány v MPEC 2001-X55:
T = 2001 Pro. 30.277 TT  = 196.345  = 336.252 2000.0

q = 1.73851 AU i = 113.293


2001 TT  (2000)   r Elong.Fáze m1
Pro. 7 12 21.06 - 4 28.2 1.873 1.765 68.3 31.3 14.8

12 12 17.19 - 7 08.0 1.763 1.755 73.3 32.5 14.7

17 12 11.97 -10 03.9 1.654 1.747 78.4 33.5 14.5

22 12 05.04 -13 18.8 1.548 1.742 83.8 34.2 14.4

27 11 55.92 -16 55.0 1.446 1.739 89.3 34.4 14.2

(podle IAUC 7774 z 14. 12. 2001 přeložil DH)


KOMETA 2001 X2


J. V. Scotti, Lunar a Planetary Laboratory, oznamuje objev komety, která se zachytila na CCD snímcích získaných na 0.9-m Spacewatch teleskopu. Kometa má patrnou kómu o velikosti 5" a ohon o délce 0'.40 v p.a. 283o (a m_2 = 22.7 mag). Potvrzující pozorování provedeli na Kleti J. Tichá, M. Tichý a P. Jelínek. Hlásí 8" kómu a slabý ohon západním směrem.
2001 UT  (2000)  m1 Poz.

Pro. 14.43924 8 13 21.88 +16 34 52.1 Scotti

14.46482 8 13 21.44 +16 34 51.5 19.3 "

14.48687 8 13 21.08 +16 34 51.7 19.5 "

14.97498 8 13 13.44 +16 34 51.7 18.4 Ticha

14.98387 8 13 13.38 +16 34 53.0 "

14.98728 8 13 13.17 +16 34 51.8 18.6 "

(podle IAUC 7775 z 14. 12. 2001 přeložil DH)


KATALOG KOMETÁRNÍCH DRAH 2001


Centrální Bureau oznamuje, že je k dispozici nové vydání publikace Catalogue of Cometary Orbits, zahrnující objevené komety do listopadu. Katalog, čítající 152 stran je možné zakoupit z $ 40.00 ($ 60.00 v případě leteckého poštovného mimo Severní Ameriku). Také nabízíme e-mailové vydání (jen se základními dráhovými informacemi) za $ 75.00. Objednávky můžete zasílat na adresu: Mailstop 18, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA 02138, U.S.A., na FAX +1-617-495-7231 nebo přes e-mail na mlohmiller@cfa.harvard.edu. Platba je možná kreditní kartou a nebo šekem vystaveným na Smithsonian Astrophysical Observatory.

(podle IAUC 7771 z 10. 12. 2001 přeložil DH)
. (D. Hanžl a P. Hájek)База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка