Issn 1212-8848 444 10. 10. 2000 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер31.14 Kb.

ISSN 1212-8848 * 444 * 10.10.2000

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI, hvězdárny v Brně a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 nebo 755405 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 216 68 nebo 225 58 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

(0507) - 22348 (--------//---------- Hvězdárna Vyškov, RNDr. Petr Hájek)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

BBS : (05) - 41129433 (baud rate 2400, parity NONE, data bits 1)

(05) - 41129515 (baud rate 19200, parity NONE, data bits 1 nebo přes Internet

zadat "telnet astro.sci.muni.cz" (ip. adr.:147.251.24.5), login "bbs").

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : hanzl@sci.muni.cz, hajek.hvezdarna@worldonline.cz


SUPERNOVA 2000do V GALAXII NGC 6754


Brett White, Linden, N.S.W., oznamuje jeho vizuální objev supernovy v galaxii NGC 6754 pomocí 0.5-m f/4.8 reflektoru 30.5 UT září. R. Evans oznamuje následující pozici SN 2000do, získanou podle CCD snímku C. Bembrickem (Walang, N.S.W., 0.41-m reflektor + CCD) 30.58 UT září, pomocí 11 GSC hvězd:  = 19h11m26s.19,  = -50º38'24".5 (E = 2000.0), což je 4".5 východně a 7".6 severně od centra galaxie NGC 6754.

G. L. White, Nepean Centre for Astronomy, Kingswood, N.S.W., oznamuje také pozici získanou podle CCD snímku z 30.53 UT září, který exponoval T. Dobosz (pomocí 11 GSC 1.2 hvězd):  = 19h11m26s.33,  = -50º38'24".3, což je oblast ramene galaxie, vzdálená asi 7".9 východně a 7".4 severně od jádra galaxie; hvězdná velikost SN 2000do byla odhadnuta na 15.6 mag, ale White poznamenává, že expozice byla získána CCD kamerou s vylepšenou citlivostí v modré oblasti spektra s filtrem, který nepropouští infračervenou oblast.

N. B. Suntzeff, Cerro Tololo Interamerican Observatory (CTIO), oznamuje: "R. Chandar a H. Ford (Johns Hopkins University) získali spektrofotometrii (obor 380-560 nm; rozlišení 1000) SN 2000do pomocí CTIO 1.5-m facility spektrografu a CCD kamery. Expozice měla střed na 30.98 UT září. Data redukovali R. C. Smith (CTIO) a A. Clocchiatti (Universidad Catolica de Chile). Zdá se, že objektem je běžná supernova typu Ia ve stáří několik dnů po maximu. Toto usuzujeme podle přítomnosti zmodralých spektrálních čar Ca II na 395 nm, Si II 413-nm, S II 'dublet' na 547 a 565 nm a Fe II/III blendů od 400 do 500 nm. Spektrum je velmi podobné spektru SN 1992A ve stáří +5 (Obr. 8, Kirshner a kol. 1993, Ap.J. 415, 589)."


(podle IAUC 7500 z 1. 10. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000dp V GALAXII NGC 1139


S. Beckmann a W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje za tým Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), objev nové supernovy pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT). Supernova byla zachycena na CCD snímcích bez filtru z 2.4 UT a 3.4 UT října, v obou případech jako objekt 16.8 mag. Nový objekt, nacházející se na souřadnicích  = 2h52m44s.41,  = -14º31'54".7 (E = 2000.0), což je 34".1 západně a 8".3 jižně od jádra galaxie NGC 1139. KAIT snímek stejné oblasti z 21.4 UT září neukazuje na pozici SN žádný objekt (limitní hvězdná velikost 18.5 mag).

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamuje: "P. Berlind získal 4.38 UT října spektrum SN 2000dp (cf. IAUC 7503). Spektrum bylo pořízeno na 1.5-m teleskopu (+ FAST spektrograf) a ukazuje, že jde o supernovu typu Ia v maximu jasnosti. Spektrum ukazuje modré kontinuum s dobře definovanými Si II, S II, Fe II, Mg II a Ca II čarami.

Podle separátní expozice jádra mateřské galaxie jsme určili rychlost vzdalování NGC 1139 na 10 350 km/s. Expanzní rychlost supernovy vychází 12 700 km/s podle Si II (rest 635.5 nm). Spektrální stáří supernovy (Riess a kol. 1997, A.J. 114, 722) je 0±2 dne před maximem."

A. V. Filippenko a R. Chornock, University of California, Berkeley, oznamují prohlídku CCD spektra (obor 330-780 nm) SN 2000dp pořízeného 6 UT října pomocí Shane 3-m reflektoru na Lick Observatory. Spektrum ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia, 3±2 dne po maximu jasnosti (použitím spektrálních charakteristik pro stanovení stáří SN, viz Riess a kol., op. cit.). Křížová korelace spektra supernovy SN 1994D (typu Ia) v podobném stáří dává rudý posuv (cz) asi 10000 km/s.(podle IAUC 7503 a 7505 z 3. a 7. 10. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000dq V GALAXII MCG +00-6-43


A. B. Aazami a W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje za tým Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), objev supernovy. Supernova byla objevena pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) jako objekt 18.5 mag na snímcích z 1.4 UT a 3.3 UT října. Předcházející snímek z 19.4 UT září již také ukazuje náznak nového objektu. SN 2000dq se nachází na souřadnicích  = 2h08m20s.98,  = +1º11'00".8 (E = 2000.0), což je 11".4 východně a 2".2 jižně od jádra galaxie MCG +00-6-43. KAIT snímek stejné oblasti z 12.4 UT září neukazuje na pozici dnešní supernovy žádný objekt (limitní hvězdná velikost 19.0 mag).

T. Matheson, S. Jha, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamuje, že P. Berlind získal spektrum SN 2000dq. Spektrum pořízené 4.36 UT října pomocí F. L. Whipple Observatory 1.5-m telescope (+ FAST spektrograf), ukazuje, že se jedná o supernovu typu II první týden po maximu. Spektrum tvoří modré kontinuum s přeloženými P-Cyg čarami vodíku a Ca II čára. Absorpční čára H- má dvojité minimum. S uvažováním NASA/IPAC Extragalactic Database 12 687 km/s pro mateřskou galaxii, vychází expanzní rychlost supernovy podle minima čáry H- na 9200 km/s.(podle IAUC 7504 z 4. 10. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000dr V GALAXII IC 1610


M. Modjaz, D. Weisz a W. D. Li, University of California, Berkeley, jako zástupci projektu Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), oznamují objev supernovy pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT). Supernova se zaznamenala na CCD snímcích bez filtru, exponovaných 5.3 UT října (hv. vel. asi 18.1 mag) a 6.3 UT října (hv. vel. asi 17.8 mag). Nový objekt se nachází na souřadnicích  = 1h01m44s.04,  = -15º34'09".1 (E = 2000.0), což je 20".9 východně a 5".5 jižně od jádra galaxie IC 1610. KAIT snímek stejné oblasti z 27.3 UT září neukazuje na pozici SN 2000dr (limitní hv. vel. asi 19.0 mag) žádný objekt.

(podle IAUC 7505 z 7. 10. 2000 přeložil DH)

KOMETY C/1998 K1 (MUELLER) A C/1998 M2 (LINEAR)


M. Sykes, University of Arizona; R. Cutri a J. Fowler, Infrared Processing and Analysis Center, California Institute of Technology; D. Tholen, University of Hawaii; a M. Skrutskie, University of Massachusetts, oznamují následující předobjevovou fotometrii v blízké infračervené oblasti (průměr clonky 8") komet C/1998 K1 a C/1998 M2. Fotometrie byla prováděna v rámci projektu "Two-Micron All-Sky Survey" na observatořích Mount Hopkins a Cerro Tololo: Kometa C/1998 K1, 1998 Dub. 4.316 UT, J = 15.2±0.1, H = 14.9±0.1, Ks = 14.7±0.1; Kvě. 10.223, 15.4±0.1, 14.9±0.1, 14.9±0.3. Kometa C/1998 M2, Kvě. 4.404, J = 14.8±0.1, H = 14.3±0.1, Ks = 14.3±0.1. Oba objekty ukazují určitou kómu, ale ne ohony.

(podle IAUC 7500 z 1. 10. 2000 přeložil DH)

KOMETA C/2000 S3


Dne 1. října oznámil B. W. Koehn svá měření komety, jejíž objev později oznámil B. A. Skiff podle snímků exponovaných 29. září M. E. Van Nessem v rámci programu LONEOS na Lowell Observatory. Skiff popisuje téměř kruhovou kómu o průměru 15" se střední kondenzací. Následovalo pokusné propojení těchto pozorování asi s 2000 asteroidálními objekty, které od 20. září zaznamenal projekt LINEAR. Toto pokusné propojení a první návrh efemeridy prováděl B.G. Marsden, Center for Astrophysics. Takto získaná předběžná efemerida byla vystavena na NEO Confirmation Page. Správnost takového propojení byla potvrzena pozorováním získaným 2. října J. G. Riesem na 0.76-m reflektoru na McDonald Observatory. Skiff dodává, že pozorování L. H. Wassermana z 1.1-m teleskopu na Lowell Observatory z 2. UT října ukazuje kómu o velikosti 14" x 11", která je protažena východo-západním směrem.

Orbitální elementy podle dostupných pozorování:

T = 2000 Červenec 15.867 TT

 = 298.162 e = 0.77299  = 41.137 2000.0

q = 2.66273 AU i = 25.179

a = 11.72976 AU n = 0.024534 P = 40.17 roků


Efemerida komety na C/2000 S3 na nejbližší období:

2000 TT  (2000)   r Elong. Fáze m1

Září 23 0 56.93 -21 32.6 1.799 2.738 154.4 9.1 17.6

Říj. 3 0 48.65 -20 38.2 1.821 2.761 155.2 8.7 17.7

13 0 40.62 -19 22.8 1.868 2.787 151.6 9.8 17.8

23 0 33.71 -17 48.3 1.941 2.815 145.1 11.7 17.9

(podle IAUC 7501 z 2. 10. 2000 přeložil DH)

KOMETA P/2000 S4


T. Gehrels oznamuje objev slabé komety. Kometa byla objevena teleskopem Spacewatch na Kitt Peaku 2. října 2000 a měla ohon o délce 4" v p.a. 170º. T. B. Spahr, Minor Planet Center, tento asteroidální objekt spojil s objektem pozorovaným 23. a 26. září projektem LINEAR a také našel pozorování LINEARu z 1. září. Na žádost Gehrelse, pořídil P. Massey snímky objektu na 4-m Mayall Teleskopu na Kitt Peaku 3.25 UT října, které ukazují, že kometa má vějířovitý ohon o délce 4" táhnoucí se v mezi p.a. 0-80º.

Orbitální elementy podle dostupných pozorování:

T = 2000 Říj. 19.2225 TT  = 172.3746

e = 0.682838  = 174.6363 2000.0

q = 2.265755 AU i = 28.3383

a = 7.143832 AU n = 0.0516187 P = 19.094 roku

(podle IAUC 7502 z 3. 10. 2000 přeložil DH)

2000 DP107


J. L. Margot a M. C. Nolan, National Astronomy a Ionosphere Center; L. A. M. Benner, S. J. Ostro, R. F. Jurgens, M. A. Slade a J. D. Giorgini, Jet Propulsion Laboratory (JPL); a D. B. Campbell, Cornell University, oznamují: "Radar v Arecibu prováděl od 30. září do 3. října pozorování (2380 MHz, 12.6 cm), které potvrzuje, že asteroid 2000 DP107 je binární systém. Odhadů průměrů těles zavisejí na rozsahu jejich protažení a vychází na 800m pro primární těleso a 300m pro sekundární těleso. Předběžná analýza dat na Dopplerovo zpoždění naznačuje, že orbitální perioda systému je 1.77 dnů a velká poloosa 2.6 km (s nejistotou kolem 10 procent). Na základě výše uvedené hodnoty průměru primární složky, lze odhadnout hustotu primárního tělesa jako 1.6 g/cm3."

P. Pravec a P. Kušnirák, Ondřejov Observatory; M. Hicks, Table Mountain Observatory; B. Holliday, Corpus Christi Observatory; a B. Warner, Palmer Divide Observatory, oznamují: "Naše fotometrické pozorování tohoto objektu (cf. IAUC 7496, 7503) z devíti nocí během 25.2 UT září - 4.2 UT října ukázalo světelnou křivku s rychlými variacemi, periodou (0.11564±0.00001) dne a amplitudou 0.19 mag, kterou interpretujeme jako rotační křivku primární složky. Světelná křivka také vykazuje zeslabení s periodou (1.76±0.02) dne, kterou interpretujeme jako zákryty od binárního systému. Odhadovaný poměr průměrů sekundární složka/primární složka vychází 0.37 (nejistota asi 10 procent). Měřené barevní indexy, V-R = +0.388±0.013, B-R= +1.088±0.019, U-R = +1.366±0.025 a R-I = +0.329±0.011, naznačují, že 2000 DP107 je spektroskopicky plochá, což odpovídá planetkám C-typu. Další případy zákrytů jsou předpovězeny na 5.18, 6.04, 6.94 a 7.80 UT října. Detailní informace jsou k dispozici na adrese: http://sunkl.asu.cas.cz/~ppravec/2000DP107.htm."(podle IAUC 7504 a 7504 z 3. a 4. 10. 2000 přeložil DH)

(45) EUGENIA


W. J. Merline, Southwest Research Institute (SRI); L. M. Close, European Southern Observatory; J. C. Shelton, Mount Wilson Observatory; C. Dumas, JPL; F. Menard, Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT); a C. R. Chapman a D. C. Slater, SRI, hlásí objev druhé složky planetky (90) Antiope. Druhá složka byla objevena 10.6 UT srpna na základě přímého snímkování v J-, H- a K'- oborech s využitím systému adaptivní optiky na 10-m W.M. Keck II Teleskopu na Mauna Kea: "Planetka je ze složek o rozdílné jasnosti o < 0.1 mag a dělí je vzdálenost asi 170 km (0".12). Orbitální rovina má vysoký sklon. Během pěti po sobě následujících nocích probíhalo pozorování za účelem získat záběr na složky v plném rozlišení. Dvojitý charakter systému potvrdilo pozorování z 12, 13 a 14 UT září na teleskopech Merline, Dumas a Menard na CFHT. Byla objevena orbitální perioda kolem 16 hod, což je v souladu s periodou určenou ze světelné křivky."

Na nedávném zasedání IAU General Assembly, dostal satelit (45) Eugenia (cf. IAUC 7129) pevné označení a jméno (45) Eugenia I (Petit-Prince).(podle IAUC 7503 z 3. 10. 2000 přeložil DH)

KOMETA C/1999 T1 (McNAUGHT-HARTLEY)


Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti: Září 23.85 UT, 9.9 (A. Pearce, Nedlands, W. Austrálie, 0.20-m reflektor); Říj. 2.71, 9.6 (D. A. J. Seargent, The Entrance N.S.W., 25x100 binokulár); 4.81, 9.8 (Pearce); 6.29, 10.0: (A. Amorim, Florianopolis, Brazílie, 0.14-m reflektor).

(podle IAUC 7505 z 7. 10. 2000 přeložil DH)


ČÍNA PLÁNUJE PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI A EXPEDICI K MARSU


BEIJING (AP) -- Čína ve svém nadějném kosmickém programu plánuje prozkoumat Měsíc pro komerční využití přírodních zdrojů a dále doufá, že se zúčastní mezinárodního programu výzkumu planety Mars.

Čína usiluje o kosmický let s lidskou posádkou, která by se měla stát klíčem k zvýšení mezinárodní prestiže a pomoci Číně v boji o hospodářské přežití. "Pokud by Čína od roku 1960 neměla atomovou a vodíkovou bombu a ani by nevypustila vlastní družici, nebyla by ve světě uznávána jako vlivná mocná země," řekl Luan Enjie.

Startem v roce 1970, Číňané zahájili svůj kosmický program, který vyúsťuje v možnost vypuštění vlastní kosmické lodi s lidskou posádkou. Čína doufá, že své kosmonauty pošle na oběžnou dráhu a stane se tak třetím státem na světě (po Rusku a USA), který vlastním prostředkem vypouští na oběžnou dráhu lidskou posádku. Je možné, že k tomu dojde v nejbližší budoucnosti.

Cíl však není pouze mít lidskou posádku vypuštěnou ve vlastním prostředku na oběžnou dráhu, ale také se zapojit do mezinárodního programu výzkumu Marsu a dosáhnout Měsíce. Mluvčí kosmického programu oznámili, že kosmický program především musí poskytovat i krátkodobé praktické hospodářské a vojenské úspěchy. Konstrukce nové generace raket umožní také vypouštění cizích komunikačních družic, což může být přínosem do tržního hospodářství.

Čína nazývá tajný kosmický program letu lidské posádky Project 921, který v posledních letech získává jak zkušenosti z Ruska, tak z dalekého západu. Přesné propozice a velikost tohoto projektu není známa. Je však zřejmé, že čínští kosmonauté byli nedávno posláni na výcvik do Ruska. Alespoň dva kosmonauté z Číny podstoupily kosmický výcvik.


(podle CNN1004a z 4.10.2000 připravil PH)

(D. Hanžl a P. Hájek)

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка