Issn 1212-8848 432 21 2000 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер56.08 Kb.

ISSN 1212-8848 * 432 * 21.7.2000

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI, hvězdárny v Brně a vycházejí za podpory ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294 nebo 755405 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 216 68 nebo 225 58 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

(0507) - 22348 (--------//---------- Hvězdárna Vyškov, RNDr. Petr Hájek)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://eai.astro.cz

BBS : (05) - 41129433 (baud rate 2400, parity NONE, data bits 1)

(05) - 41129515 (baud rate 19200, parity NONE, data bits 1 nebo přes Internet

zadat "telnet astro.sci.muni.cz" (ip. adr.:147.251.24.5), login "bbs").

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : root@astro.sci.muni.cz , hanzl@sci.muni.cz, phajek@sci.muni.czSUPERNOVA 2000ck V GALAXII IC 4355


A. V. Filippenko, R. Chornock a M. Modjaz, University of California, Berkeley, oznamuje, že prohlídka CCD spektra (obor 320-1000 nm) supernovy 2000ck pořízeného 6. července pomocí Shane 3-m reflektoru na Lick Observatory potvrzuje, že se jedná o supernovu typu II (cf. IAUC 7434). Ve spektru se vyskytuje slabá (ale přesto zřetelná) široká emisní čára H-, nicméně chybí zde hlavní absorpční složka profilu. Je to podobné chování, jako v případě podobných typů supernov II-L, označených 1979C a 1980K (viz Filippenko 1997, Ann. Rev. A. Ap. 35, 309).

(podle IAUC 7452 z 11. 7. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000cu V GALAXII ESO 525-G004


M. Papenkova a W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje za tým Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), že pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope byla objevena supernova. Supernova se zachytila na snímcích (bez filtru) exponovaných 12.3 UT července (hv. vel. asi 16.2 mag) a 13.3 UT července (hv. vel. asi 16.1 mag). Objekt se nachází na souřadnicích  = 9h24m20s.95,  =   2559'04".1 (E = 2000.0), což je 12".1 východně a 1".5 severně od jádra galaxie ESO 525-G004. Snímek (bez filtru) stejné oblasti exponovaný 5.3 UT července neukazuje na pozici SN žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.0 mag).

S. Benetti, R. M. Dominguez a A. Zacchei, Telescopio Nazionale Galileo (TNG); E. Molinari, Osservatorio Astronomico di Brera; a E. Giro, Osservatorio Astronomico di Padova, oznamují: "V čase 14.03 UT července byl pomocí TNG reflektoru (+ D.o.lo.res spektrograf) pořízen CCD spektrogram (obor 331.4-721.5 nm, rozlišení 1.2 nm) SN 2000cu (cf. IAUC 7453). Jedná se o supernovu typu Ia v oblasti kolem maxima jasnosti. Spektru dominují P-Cyg čáry Ca II H a K, S II a Si II iontů, kde absorpční složka Si II 597.2-nm přechodu je pro tuto fázi SN velmi intenzívní."
(podle IAUC 7453 a 7454 z 13. a 14. 7. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000cv V GALAXII PGC 39222


W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje, že M. Schwartz, Cottage Grove, OR, objevil supernovu (hv. vel. asi 16.1 mag), která se zachytila na CCD snímcích (bez filtru) získaných v rámci Tenagra Observatory Supernova Search projektu pomocí 0.35-m Tenagra-I automatizovaného teleskopu. Snímky byly exponovány 11.2 UT července a 12.2 UT července. SN 2000cv se nachází na souřadnicích a  = 12h15m42s.04, = +6153'24".6 (E=2000.0). Existence SN 2000cv byla také potvrzena na CCD snímku (bez filtru) získaném Li na Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) 12.2 UT července (mag. asi 16.0 mag). Podle tohoto snímku měřil Li pozici SN jako  = 12h15m42s.21,  = +6153'24".0, což je 9".6 východně a 1".2 severně od jádra galaxie PGC 39222. Snímky Digital Sky Survey images pole SN od roku 1955 (limitní hv. vel. asi 20.0 mag), 1993 (limitní jasnost 21.5 mag) a do roku 1994 (limitní jasnost asi 21.0 mag) neukazují na pozici SN 2000cv žádný objekt.

(podle IAUC 7456 z 16. 7. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000cw V GALAXII MCG +5-56-007


M. Modjaz, A. B. Aazami a W. D. Li, University of California at Berkeley, oznamují za projekt Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), objev nové supernovy, který se podařil pomocí KAIT teleskopu. SN se zachytila na CCD snímcích (bez filtru) exponovaných 14.5 UT července (hv. vel. asi 17.4 mag) a 15.5 UT července (asi 17.2 mag). Souřadnice nového objektu jsou  = 23h47m25s.10,  = +2823'15".8 (E = 2000.0), což je 8".4 východně a 21".2 jižně od jádra galaxie MCG +5-56-007. KAIT snímek stejného pole pořízený 5.5 UT července neukazuje na pozici SN 2000cw žádný objekt (limitní hvězdná velikost asi 19.0 mag).

M. Dennefeld, Institut d'Astrophysique de Paris, oznamuje za spolupracovnímky zahrnující R. Gredela, Heidelberg; A. Pizzella, Padova; P. Leisy, European Southern Observatory; A. Budovičová, Praha; M. Markoulaki, Athens; I. Pascucci, Jena; a sebe: "Podařilo se nám získat 17.161 UT července nízko disperzní spektrum (rozlišení 0.45 nm, obor 490-820 nm) SN 2000cw (cf. IAUC 7456). Spektrum bylo pořízeno na 2.2-m teleskopu (+ CAFOS) na Calar Alto Observatory. Spektrum ukazuje S II na 545.0-560.0 nm, Si II na 597.0 nm a silnou Si II 635.5-nm absorpci (měřeno na 544, 560, 594 a 629 nm), která je charakteristická pro supernovy typu Ia několik dnů po maximu. Podle čáry 635.5-nm s heliocentrickou rychlostí 9030 km/s pro galaxii (Lyonská databáze), jsme určili expanzní rychlost supernovy jako 11 300 km/s."(podle IAUC 7456 a 7457 z 16. a 17. 7. 2000 přeložil DH)

SUPERNOVA 2000cx V GALAXII NGC 524


C. Yu, M. Modjaz a W. D. Li, University of California at Berkeley, oznamují v rámci projektu Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627, 7126), objev supernovy. Supernova se zachytila na snímku (bez filtru) z 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT), který byl exponován 17.5 července (hv. vel. asi 14.5 mag) a 18.4 UT července (hv. vel. asi 14.3 mag.). Souřadnice nového objektu jsou  = 1h24m46s.15,  = +930'30".9 (E = 2000.0), což je 23".0 západně a 109".3 jižně od jádra galaxie NGC 524. KAIT snímek stejné oblasti pořízený 31.4 UT srpna 1998 neukazuje na pozici supernovy 2000cx žádný objekt (limitní hv. vel. asi 19.5 mag).

(podle IAUC 7458 z 18. 7. 2000 přeložil DH)

NOVA V GALAXII NGC 185


Modjaz a Li také oznamují objev novy, kterou detekovali na KAIT snímku (bez filtru) exponovaném 13.5 UT července (hv. vel. asi 18.7 mag) a 14.5 UT července (asi 18.2 mag). Nový objekt se nachází na souřadnicích  = 0h39m07s.02,  = +4820'34".4 (E = 2000.0), což je asi 93" východně a 20" severně od difúzního jádra galaxie NGC 185. KAIT snímek stejné oblasti z 11.5 UT července (limitní hv. vel. asi 19.0 mag) neukazuje na pozici novy žádný objekt.

(podle IAUC 7458 z 18. 7. 2000 přeložil DH)

NOVA VE VELKÉM MAGELLANOVĚ MRAČNĚ 2000


W. Liller, Vina del Mar, Chile, oznamuje svůj objev novy, nacházející se ve Velkém Magellanově mračně. Nova se zachytila 12.4 UT července na dva Kodak Technical Pan filmy (bez filtru) použitím 0.2-m Schmidtovy kamery. Na záběru stejné oblasti z 8. března 1999 není na místě novy zachycen žádný objekt. Pomocí stejného přístroje ve spojení ce CCD kamerou Liller určil pozici nového objektu jako  = 5h25m01s.60,  =  7014'17".3 (ekvinokcium 2000.0).

V čase 13.4 UT července získal Liller pomocí nízkodisperzního objektivního hranolu +CCD + Schmidt teleskop CCD spektrogram. Spektrogram ukazuje intenzívní emisi H- asi 100 krát silnější než okolní kontinuum. Zřetelně je zachycena také emise H-. Pozorované jasnosti: Červenec 12.4098 UT, 11.2 (Liller); 12.4129, 11.2 (Liller); 12.98, V = 11.45 (Liller, srovnávací hvězda GSC 9166.0178); 13.469, mv = 11.8 (R. Stubbings, Drouin, Vic., Australia, srovnávací hvězda GSC 9166.0673; použita srovn. hvězda ze sekvence VY Hyi ozn. jako mv = 12.2).

H. W. Duerbeck, Vrije Universiteit, Brussels; a E. Pompei, European Southern Observatory (ESO), píše: "Pomocí 1.5-m Dánského teleskopu (+ DFOSC) na ESO, La Silla bylo 15.4 UT července pořízeno spektrum (obor 385-680 nm) této novy (IAUC 7453). Spektrum ukazuje emisní čáry Balmerovy série, Fe II multiplety 42, 37, 38, a 74 a Na I D, přeloženy na slabé kontinuum. Spektrogram naznačuje, že se jedná o Fe II novu, ve stáří přibližně týden po maximu. Balmerovy čáry mají FWHM = 1700 km/s a velmi slabé absorpční složky na -1900 km/s."

J. B. Hearnshaw a J. Yan Tse, University of Canterbury, oznamují, že získali 14. UT a 15. UT července CCD spektrogramy se středním rozlišením (obory 380-680 nm a 800-910 nm) této novy. Spektrogramy byly pořízeny pomocí 1-m teleskopu na Mount John University Observatory. Výrazné jsou Balmerovy čáry H- až k H9. Další emisní čáry byly Fe I (490.3, 500.6 a 541.5 nm), Mg I (518.4 nm), Fe II (531.7 nm), Na D (589.3 nm), O I (844.6 nm), a několik Paschenových čar (P9, P10, P11). FWZI Balmerových čar je asi (2200250) km/s. P-Cyg absorpční složky nebyly detekovány. I. A. Bond a P. M. Kilmartin zjistili, že nova se nenachází na CCD snímcích pořízených přes Mount John 0.6-m teleskop 29.35 UT června, ale zřetelně je viditelná na snímku z 29.68 UT června. Mount John snímek z 1.68 UT července novu ukazuje. Kalibrace jasnosti se provádí. Další širokopásmové V jasnosti od W. Lillera, Vina del Mar, Chile: Červenec 13.9762 UT, 11.40; 15.9645, 11.72.

A. Gilmore oznamuje následující fotometrii, kterou získal P. M. Kilmartin pomocí 0.6-m f/16 reflektoru na Mount John Observatory, Lake Tekapo (referenční hvězda CPD -70399, kalibrováno na Cousins): Červenec 16.29 UT, V = 12.83  0.02, U-B = -0.91  0.08, B-V = -0.12  0.00, V-R = +1.15  0.05, V-I = +0.77  0.03, vzd. hmota 1.97.


(podle IAUC 7453, 7457 a 7458 z 13., 17. a 18. 7. 2000 přeložil DH)

EXO 1745-248 = XB 1745-25


C. B. Markwardt, University of Maryland a Goddard Space Flight Center (GSFC); a J. H. Swank, GSFC, oznamují: "RXTE PCA skeny galaktické výdutě z 2.73 UT a 6.69 UT července detekovali nový zdroj.

Poloha odpovídá, zdroji který se znovu objevil EXO 1745-248 = XB 1745-25. Jedná se o X-ray zdroj nacházející se v kulové hvězdokupě Terzan 5 (viz. IAUC 3506). Nejlepší určená pozice satelitem ROAT byla  = 17h48m05s.0,  =  2446'47" (E = 2000.0; Johnston a kol. 1995, A.Ap. 298, L21). Pozorování přístroje RXTE vylučuje, že by pozice nového zdroje odpovídala sousednímu Johnstonovému zdroji S2 (= 1RXS 174746.0-24451; vzdálen 6'.9). Tok na 2-10 keV podle měření PCA jsou 54 a 94 mCrab, což naznačuje že jeho intenzita roste. Další PCA pozorování je plánováno. Doporučujeme pozorování této oblasti i jinými přístroji."(podle IAUC 7454 z 14. 7. 2000 přeložil DH)

XTE J1859+226


J. A. Tomsick a W. A. Heindl, Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California at San Diego, píší: "Pozorování přístrojem RXTE x-ray transientu XTE J1859+226 prováděné 8.5 UT července naznačuje, že tok na 2.5-20 keV byl 3 x 10-11 erg cm-2 s-1, což je dosti nad očekávanou klidovou hladinou. Vyšší tok, než se očekávalo, může souviset s optickým minioutburstem, který byl oznámen v IAUC 7451. Energiové spektrum je dobře popsáno mocninným zákonem s fotonovým indexem 2.030.14.

Také máme důkaz o dvou krátkých (< 16 s) x-ray poklesech, které nastaly během 3000-s RXTE pozorování, které mohou naznačovat středně vysoký sklon binárního systému. Během nejhlubšího minima tok poklesl na 3319 procent střední úrovně (v energiové oblasti 2.9-10.5 keV. Další x-ray pozorování jsou žádoucí. Podle nich by bylo možné určit souvislost minim s binární drahou."(podle IAUC 7456 z 16. 7. 2000 přeložil DH)

S/1999 U 1


Tento satelit planety Uran znovu objevili pomocí 2.5-m Nordic Optical Telescope na La Palma M. Holman, T. Grav, N. Haug a K. B. Klepper. Nacházel se 1'.5 východně a 0'.5 severně od předpovězené polohy v IAUC 7385 (elementy v MPC 39024). Následující měření prováděl B. Gladman:

2000 UT  (2000)  R

Červen 28.15684 21 34 12.06 -15 16 16.6 23.2

28.18513 21 34 11.88 -15 16 17.6 23.5

28.21395 21 34 11.71 -15 16 18.5 23.4

29.16155 21 34 06.12 -15 16 48.8

29.21126 21 34 05.80 -15 16 50.2 23.3
Tyto zpřesněné elementy, které určil G. V. Williams podle nového neperturbovaného řešení B. G. Marsdena, jsou stále poněkud nejisté:
Epocha = 2000 Září 13.0 TT T = 2003 Bře. 31.3912 TT

 = 2.1890 e = 0.494329  = 249.8452 2000.0

q = 0.061537 AU i = 148.8285 a = 0.121694 AU

n = 0.1535250 P = 6.420 roků


2000 TT  (2000)   rU Elong.  

Čvn. 15 21 35.26 -15 10.4 19.332 0.180 123.0 1850+ 414+

25 21 34.50 -15 14.6 19.203 0.179 132.8 1864+ 405+

Čvnc. 5 21 33.48 -15 20.1 19.093 0.179 142.6 1875+ 394+

15 21 32.25 -15 26.6 19.007 0.179 152.4 1884+ 383+

25 21 30.85 -15 33.7 18.946 0.178 162.3 1889+ 370+

Srp. 4 21 29.33 -15 41.3 18.913 0.178 172.2 1892+ 357+

14 21 27.75 -15 49.1 18.910 0.177 177.6 1891+ 342+

24 21 26.19 -15 56.6 18.936 0.177 167.7 1887+ 328+

Září 3 21 24.71 -16 03.7 18.991 0.177 157.7 1880+ 312+

13 21 23.36 -16 10.0 19.074 0.176 147.6 1870+ 297+

23 21 22.21 -16 15.3 19.182 0.176 137.6 1858+ 282+

Říj. 3 21 21.30 -16 19.4 19.312 0.175 127.5 1843+ 268+

(podle IAUC 7450 z 8. 7. 2000 přeložil DH)KOMETY PROCHÁZEJÍCÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI SLUNCE


D. A. Biesecker, Emergent Information Technologies, Inc., a Goddard Space Flight Center, oznamuje pozorování dalších komet z Kreutzovy skupiny, které detekovaly přístroje SOHO/LASCO.

Komety z roku 2000 byly objevené v archivních a aktuálních datech prostřednictvím Web stránky. Redukci provedl B. G. Marsden. Objevové pozice jsou uvedeny níže spolu s odkazem na MPEC ve kterém jsou elementy a detailní informace.

1998 UT  (2000)  Kometa MPEC

Kvě. 29.356 4 24.1 +19 57 C/1998 K16 2000-N17

31.040, 4 27.8, +20 01 C/1998 K17 2000-N17

Čvn. 3.519 4 44.5 +20 36 C/1998 L2 2000-N25

4.087 4 46.5 +20 40 C/1998 L3 2000-N25

4.936 4 49.9 +20 44 C/1998 L4 2000-N25

5.401 4 51.4 +20 48 C/1998 L5 2000-N25

5.791 4 52.9 +20 51 C/1998 L6 2000-N25

6.644 4 54.7 +20 50 C/1998 L7 2000-N26

8.334 5 02.0 +21 02 C/1998 L8 2000-N26

12.226 5 18.7 +21 21 C/1998 L9 2000-N26

19.414 5 46.8 +21 44 C/1998 M8 2000-N26

21.622 5 55.3 +21 45 C/1998 M9 2000-N26

23.644 6 02.9 +21 59 C/1998 M10 2000-N26

1999 UT  (2000)  Kometa MPEC

Dub. 2.021 0 50.9 + 3 58 C/1999 G3 2000-O06

3.496 0 56.3 + 4 31 C/1999 G4 2000-O06
24.455 2 12.5 +11 43 C/1999 H5 2000-N34

28.729 2 27.6 +12 59 C/1999 H6 2000-O06


Čvn. 1.299 4 34.6 +20 18 C/1999 L6 2000-N26

3.129 4 40.5 +20 25 C/1999 L7 2000-N26

6.310 4 54.2 +20 53 C/1999 L8 2000-N26

2000 UT  (2000)  Kometa MPEC

Čvn. 18.208 5 44.1 +21 47 C/2000 M2 2000-N17

19.347 5 49.0 +21 41 C/2000 M3 2000-N26

22.121 5 59.9 +21 38 C/2000 M4 2000-N26

24.132 6 07.0 +22 00 C/2000 M5 2000-N26

25.479 6 12.9 +21 46 C/2000 M6 2000-N31

26.471 6 14.9 +20 26 C/2000 M7 2000-N31

27.779 6 20.8 +21 18 C/2000 M8 2000-N31

30.971 6 31.6 +20 16 C/2000 M9 2000-N34

Čvnc. 1.929 6 34.8 +19 24 C/2000 N1 2000-N34

(podle IAUC 7450, 7451, 7452, 7453 a 7453 z 8., 11., 13. a 14. 7. 2000 přeložil DH)


KOMETA C/1999 S4 (LINEAR)


D. Schleicher, Lowell Observatory; a C. Eberhardy, University of Washington, získal pomocí 1.1-m Hall teleskopu na Lowell Observatory úzkopásmovou fotometrii komety C/1999 S4. Zde jsou průměrné výsledky: Červen 10-12, log Q(OH) = 28.41, log Q(CN) = 25.54, log Af() = 2.83 (cf. IAUC 7342); Čvnc. 13 (sedm souborů), log Q(OH) = 28.24, log Q(CN) = 25.45; log Af() = 2.55. Ekvivalentní log Q(voda; vektoriál) je pro 13. UT července 28.42. Významné dočasné nebo aperturní variace nebyly pozorovány.

Významná proměnnost byla pozorována během červnových pozorování s rychlostmi produkce plynu 11. června o 30-50 procent větších než 10. června a 12. června poklesla o 10 procent vůči hodnotě z 10. června.

Další vizuální m1 odhady a odhady průměru kómy a délek ohonů: Červenec 8.73 UT, 7.3, 8', -- (Y. Nagai, Yamanashi, Japonsko, 7x35 binokulár); 10.11, 7.5, 5' x 8', 40' (K. Sarneczky, Calar Alto, Španělsko, binokulár 8x56); 11.12, 7.8, 3', 1.2 (A. Pereira, Cabo da Roca, Portugalsko, binokulár 14x100); 12.99, 7.0, 6', 0.6 (K. Hornoch, Lelekovice, binokulár 10x80); 14.97, 6.8, 3', -- (H. Luethen, Altona, Německo, binokulár 10x50); 15.34, 7.0, 5'.5, -- (C. E. Spratt, Victoria, BC, 0.08-m refraktor; ruší Měsíc).

Následující efemeridy, počítané podle nových orbitálních elementů zahrnují negravitační parametry tak, jak byly publikovány v MPEC 2000-O02. Ukazuje se, že kometa bude 25. července 0'.7 severně od pozice uvedené v IAUC 7449:2000 TT  (2000)   r Elong.Fáze m1

Čvnc. 17 5 49.09 +64 34.6 0.450 0.786 47.5 107.5 6.2

19 7 24.51 +64 46.9 0.408 0.778 44.2 114.3 6.0

21 9 02.69 +60 18.3 0.381 0.772 41.2 119.8 5.8

23 10 14.99 +51 37.3 0.373 0.768 39.8 122.1 5.7

25 11 00.96 +41 09.3 0.385 0.765 40.6 120.3 5.8

27 11 30.09 +31 03.0 0.416 0.765 42.9 115.4 5.9

29 11 49.30 +22 22.2 0.461 0.767 45.6 108.9 6.2

31 12 02.52 +15 19.3 0.517 0.771 47.9 102.2 6.4

Srp. 2 12 11.96 + 9 42.6 0.580 0.777 49.6 95.7 6.7

4 12 18.89 + 5 14.7 0.648 0.784 50.6 89.7 7.0

6 12 24.09 + 1 39.7 0.718 0.794 51.1 84.1 7.3

8 12 28.08 - 1 15.0 0.790 0.805 51.2 78.9 7.5

10 12 31.18 - 3 39.1 0.863 0.818 50.9 74.1 7.8

12 12 33.63 - 5 39.5 0.936 0.833 50.4 69.6 8.1

14 12 35.58 - 7 21.4 1.009 0.848 49.6 65.5 8.3

(podle IAUC 7455 z 16. 7. 2000 přeložil DH)

CHANDRA ZACHYTILA KANIBALSKOU GALAXII V AKCI


Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, Al

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA
NASA Chandra X-ray Observatory pořídila snímek objektu Perseus A, který zachycuje, jak supergigantická galaxie kanibalizuje na jiných galaxiích a plynu v sousedství. Poprvé astronomové vidí rtg odraz, který vrhá menší galaxie jak její plyn je požírán ohromnou galaxií. Tento snímek byl v příloze EAI-431 pod označením e).

O tomto zjištění informoval prof. Andrew Fabian z Institute of Astronomy, Cambridge, Anglie 7. června na 196 národním setkání Americké astronomické společnosti v Rochesteru. Další členové výzkumného týmu jsou Jeremy Sanders, Stefano Ettori, Steve Allen, Carolin Crawford, Kazushi Iwasawa a Roderick Johnstone z Institute of Astronomy, Gregory Taylor na National Radio Astronomy Observatory, Socorro, NM a Patrich Ogle z Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Perseus A nebo NGC 1275 je ve středu velké galaktické kupy 320 miliónu světelných let vzdálené od Země. Kupa, která obsahuje tisíce galaxií a dostatek plynu k výrobě tisíců dalších, je jeden z největších gravitačních objektů ve vesmíru. Perseus A nahromadil stovky miliard hvězd a stal se jednou z nejmohutnějších známých galaxií.

Chandra pozorování ukazují oblast horkého plynu, která je rozšířena na více než několik stovek tisíc světelných let. Plyn v krajní oblasti kupy má teplotu 70 miliónu stupňů. Plyn v kupě postupně chládne a ustálí se směrem do centra kupy. Galaxie s "pouze" asi 20 miliardami hvězd "padající" do Persea A (na snímku je umístěna asi na dvě hodiny od středu obrázku) se jeví jako tmavá oblast vzhledem k pohlcení rtg záření chladným plynem vstupující galaxie.

Další velká díra, která je vidět dále vně je pravděpodobně vytvořena bublinou vysoce energetických částic vyvržených při explozi z Perseus A před stovkami miliónů let. Tyto výbuchy jsou podle všeho palivem, které mizí v gigantické černé díře v centru galaxie.

Závěrem lze říci, že efekty nedávného výbuchu ukazují dvě tmavé dutiny, každá velká tak, aby obsahovala galaxii polovičního průměru jako je naše Mléčná dráha. Tyto dutiny, které byly detekovány předchozími rtg satelity s nižším rozlišením, se jeví velmi nadýchanými magnetickými bublinami energetických částic. Chandra ukazuje, že plyn, který je nahromaděn v zářivém okraji je "chladnější" s teplotou kolem 30 miliónů stupňů. Dlouhá spirála horkého plynu se zdá být zavinuta dovnitř kolem dutin směrem k centru galaxie. Fabian a jeho kolegové navrhují, že ochlazení plynu v této spirále může vést k formování spirálové struktury hvězd, která byla detekována na optických snímcích galaxie.

Pozorování bylo uděláno 29. ledna 2000 za použití 6.8 hodinové činnosti Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS).


(podle CXC PR: 00-18 z 7.6.2000 připravil PH)

OBRAZ EXPLOZE HVĚZDY


V příloze EAI-431 pod označením f) je zachycena čtveřice snímků pozůstatku po výbuchu supernovy tzv. objektu Cassiopeia A. Observatoř Chandra získala asi 14 hodin pozorování tohoto objektu. Čtyři obrázky naznačují daný objekt ve čtyřech rozličných oblastech.

Vrchní levý je pořízen v širokopásmové oblasti rtg záření družicí Chandra a představuje výše zmíněný objekt Cas A. Vrchní pravý snímek byl pořízen rtg paprsky skrze křemíkové ionty. Dolní levý je rtg snímek skrze vápníkové ionty. A dolní pravý snímek je rtg obraz skrze ionty železa.

Všechny obrázky jsou velké 8.5 obloukové minuty (což odpovídá velikosti 28.2 světelných let při vzdálenosti 11000 světelných let).

Snímky ukazují rozdělení prvků vyvržených při explozi objektu Cas A. Prvky jsou částí plynu, který má teplotu okolo 50 miliónů stupňů. Barvy reprezentují intenzitu rtg záření - žlutá označuje velmi intenzivní, pak následuje co do intenzity červená, purpurová a zelená.


(podle informace CNN připravil PH)KOMETA C/1999 S4 (LINEAR)


Vizuální odhady (neuvedeno-li jinak) a CCD celkové hvězdné velikosti, průměru kómy a délky ohonů Od K. Hornocha, Lelekovice (H) a M. Lehkého, Hradec Králové (L): Červenec 1.98 UT, 7.2, 7' (L, binokulár 25x100); 5.91, 7.7, 6' (H, binokulár 10x80, ohon 0.4 v p.a. 255); 6.02, 8.6, 1'.7 (H, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr, iontový ohon >13' v p.a. 272, prachový ohon >13' v p.a. 257 a druhý prachový ohon >14' v p.a. 246); 6.95, 7.6, 6' (H, binokulár 10x80, ohon 0.5 v p.a. 255); 6.95, 6.7, 9' (L, binokulár 10x50); 12.00, 7.0, 7' (H, binokulár 10x50, iontový ohon 0.8 v p.a. 290 a 0.7 prachový v p.a. 280); 12.99, 7.0, 6' (H, binokulár 10x80, ohon 0.6 v p.a. 290, ruší Měsíc).

KOMETA C/1999 J2 (SKIFF)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 5.91 UT, 15.5, 0'.4 (antiohon 2'.8 v p.a. 30); 6.90, 15.4, 0'.4 (antiohon 2'.1 v p.a. 30); 12.90, 15.5, 0'.4 (antiohon 1'.0 v p.a. 19).

KOMETA C/1999 T2 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 5.88 UT, 13.9, 0'.7 (ohon 0'.8 v p.a. 150); 6.88, 14.0, 0'.6 (ohon 0'.9 v p.a. 150); 12.93, 14.0, 0'.7 (ohon 0'.8 v p.a. 127).

KOMETA C/1999 N4 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 5.99 UT, 16.8, 0'.25; 6.97, 16.5, 0'.2.

KOMETA C/2000 K1 (LINEAR)


CCD odhady celkové hvězdné velikosti a průměru kómy od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 5.95 UT, 16.2:, 0'.3 6.92, 16.1, 0'.5 (ohon 1'.1 v p.a. 150).

SUPERNOVA 2000cr V GALAXII NGC 5395


CCD odhady hvězdné velikosti od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 6.943 UT, 16.5; 12.910, 16.4.

NOVA AQUILAE 1999 No.2


Vizuální odhad hvězdné velikosti od M. Lehkého, Hradec Králové, 0.20- RL: Červenec 6.875 UT, 10.7.

SUPERNOVA 2000bs V GALAXII UGC 10710


CCD odhad hvězdné velikosti od K. Hornocha, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr: Červenec 5.931 UT, 17.30.2.
(D. Hanžl a P. Hájek)База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка