Iris aphylla subsp hungarica (Waldst et Kit.) Hegi (kosatec bezlistý uhorský) I. Zhodnotenie súčasného stavu
Дата канвертавання22.04.2016
Памер43.93 Kb.
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi

(kosatec bezlistý uhorský)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Travinno-bylinné spoločenstvá a teplomilné dubiny na výslnných vápencových, andezitových, čadičových a melafýrových stráňach a skalách, od nížinného do podhorského vegetačného stupňa. Fytocenologicky patria spoločenstvá najčastejšie k radu Festucetalia valesiacae alebo zväzu Aceri tatarici-Quercion.


I.2. Areál

Ponticko-panónsky druh rozšírený na Morave, Slovensku, Maďarsku, Ukrajine, Moldavsku a v Rumunsku.

Na Slovensku sa druh vyskytuje na území Slovenského krasu, Slovenského raja, severného okraja Volovských vrchov, v Spišskej kotline, Šarišskej vrchovine, na strednom Pohornádí, v Slanských vrchoch a na vyvýšeninách Východoslovenskej nížiny. V minulosti bol druh uvádzaný aj z Burdy a zo severného okraja Nízkych Tatier.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Populácie majú veľkosť niekoľkých desiatok až stoviek jedincov.

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili, druh však nie je u nás ohrozený bezprostredným zánikom.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 77,8 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0019 – Tarbucka

SKUEV0032 – Ladmovské vápence

SKUEV0105 – Travertíny pri Spišskom podhradí

SKUEV0112 – Slovenský raj

SKUEV0286 – Vápence v doline Hornádu

SKUEV0322 – Fintické svahy

SKUEV0328 – Stredné Pohornádie

SKUEV0355 – Fabianka

SKUEV0356 – Horný vrch


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)


III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčania pre manažment

Na lokalitách je potrebné odstraňovať sukcesné dreviny zarastajúce lokalitu. Druh pre dobré kvitnutie potrebuje mierne mechanické narúšanie lokalít. Rovnako je nevyhnutné zamedziť zalesňovaniu lokalít borovicou alebo inými drevinami, poškodzovanie populácií zberom a nadmerným zašľapom, vypaľovanie porastov vo vegetačnom období a ťažbu horniny.
III.2. Frekvencia monitoringu

Na vybraných 11 lokalitách vykonávať monitoring 1 za 2 roky; na ostatných 16 lokalitách vykonávať kontrolu stavu populácií 1 za 6 rokov.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-apríl).
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 27
Tab. 1.24: na lokalitnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,1

> 5 000

100 – 5 000

20 - 99

 20

I.2. Počet trsov

0,3*

> 500

70 – 500

10 – 69

 10

I.3. Vitalita populácie (počítajú sa kvit. resp. plodné trsy)

0,1

kvit. rastlín >50% alebo

plod. rastlín >40%kvit. rastlín 2050% alebo

plod. rastlín 10-40%kvit. rastlín 10-19% alebo

plod. rastlín 5-9%kvit. rastlín 10% alebo

plod. rastlín 5%I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

2 000 – 20 000

200 - 1 999

 200

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  5 %

6 - 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 20 %

20  40 %

41 - 60%

60%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy**

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**** Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. (miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie; zber a zošliapávanie rastlín; vypaľovanie porastov vo vegetačnom období; ťažbu horniny

*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokovTab. 2.24: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 30

25 – 30

15 – 24

 15

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 100

80  100

50 - 79


 50

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка