Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь
старонка4/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.54 Mb.
1   2   3   4
Беларуская літаратура

V клас

Ветразі: кніга для пазакл. чытання ў 5 класе / уклад. Л.К.Цітова. – Мінск: Полымя, 2000.Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (5–7 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М.Гоўзіч [і інш.]. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).Лявонава, П.І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 5 клас / П.І.Лявонава. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Цітова, Л.К. «Браму скарбаў сваіх адчыняю…»: 5 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К.Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Цітова, Л.К. «Браму скарбаў сваіх адчыняю…»: 5 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К.Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
VI клас

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (5–7 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М.Гоўзіч [і інш.]. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).Лявонава, П.І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 6 клас / П.І.Лявонава. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Смыкоўская, В.І. Беларуская літаратура, 6 клас: рознаўзроўневыя заданні / В.І.Смыкоўская. – Мінск: Аверсэв, 2005.

Цітова, Л.К. «Слова – радасць, слова – чары…»: 6 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К.Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Цітова, Л.К. «Слова – радасць, слова – чары…»: 6 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К.Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
VII клас

Вытокі: хрэстаматыя для пазакл. чытання ў 6 класе / склад.: М.А.Лазарук, Т.У. Логінава, А.Р. Сігаева. – Мінск: Ураджай, 1999.Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (5–7 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М.Гоўзіч [і інш.]. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).Логінава, Т.У. Беларуская літаратура ў 7 класе: дапам. для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.У.Логінава, Т.І.Мароз. – Мінск: Сэр-Віт, 2005.

Логінава, Т.У. Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.У.Логінава, Т.І.Мароз. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Логінава, Т.У. Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.У.Логінава, Т.І.Мароз. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура, 7 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П.І.Лявонава. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Пашук, В.П. Беларуская літаратура, 7 клас: заданні для тэматычнага кантролю: у 2 ч. / В.П.Пашук. – Мінск: Лімарыус, 2003.

Праскаловіч, В.У. Вопыты літаратурнай творчасці: практыкум. 7 клас: дапам. для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У.Праскаловіч. – Мінск, 2011.
VIII клас

Ад роднае зямлі: зб. тв. для пазакл. чытання ў 7 класе / уклад.: П.І.Лявонава, І.М.Слесарава. – Мінск: Універсітэцкае, 1999.Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Карухіна, В.А. Урокі беларускай літаратуры ў 8 класе / В.А.Карухіна, П.І.Лявонава, І.М. Слесарава. – Мінск: Маст. літ., 2006.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура, 8 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П.І.Лявонава, І.М.Слесарава. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Мяжэвіч, В.А. Пазакласная праца па беларускай мове і літаратуры / В.А.Мяжэвіч, В.А.Буланда. – Мінск: Аверсэв, 2007.

Русілка, В.І. Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (8–9 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І.Русілка, В.В.Кушнярэвіч. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).

Русілка, В.І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І.Русілка. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Русілка, В.І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І.Русілка. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
ІX клас

Беларуская літаратура: тэсты, 10 клас / склад.: Г.С.Гарадко [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2001.Верціхоўская, В.У. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе / В.У.Верціхоўская, М.І.Верціхоўская. – Мінск: Аверсэв, 2006.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Дрэва вечнасці: кніга для пазакл. чытання ў 9 класе / уклад. В.В.Кушнярэвіч. – Мінск: Маст. літ., 2005.Коўтун, В.М. Стала песняю ў народзе: асоба і творчасць Цёткі ў кантэксце станаўлення беларускай класікі / В.М.Коўтун. – Мінск: Нар. асвета, 2000.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 9 клас / П.І.Лявонава, Л.Я. Цвірко. – Мінск: Універсалпрэс, 2006.

Ляшук, В.Я. Вывучэнне творчасці Адама Міцкевіча ў школе / В.Я.Ляшук. – Мінск: Аверсэв, 2003.

Навуменка, І.Я. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ў школе / І.Я.Навуменка, Т.І.Мароз. – Мінск: Беларус. навука, 2001.

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў): 9 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У.Праскаловіч, В.В.Кушнярэвіч. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў): 9 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У.Праскаловіч, В.В.Кушнярэвіч. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Русілка, В.І. Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (8–9 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І.Русілка, В.В.Кушнярэвіч. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).
X–XІ класы

Беларуская літаратура: дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А.І.Бельскі [і інш.]; пад рэд. А.І.Бельскага, М.А.Тычыны. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Беларуская літаратура: дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А.І.Бельскі [і інш.]; пад рэд. А.І.Бельскага, М.А.Тычыны. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Адамовіч, Г.Я. З крыніц сусветнай літаратуры / Г.Я.Адамовіч. – Мінск: БелЭн, 1998.

Беларуская літаратура, ХІ–ХХ стст.: дапам. для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ / А.І.Бельскі [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2001.

Беларуская літаратура ў 10 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П.Мельнікава [і інш.]; пад рэд. З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанка. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011.

Беларуская літаратура ў 11 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П.Мельнікава [і інш.]; пад рэд. З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанка. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011.Бельскі, А.І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцей (80–90-я гг.) / А.І.Бельскі. – Мінск: Нар. асвета, 1997.

Бельскі, А.І. Сучасная літаратура Беларусі / А.І.Бельскі. – Мінск: Аверсэв, 2000.

Бельскі, А.І. Краса і смутак / А.І.Бельскі. – Мінск: Маст. літ., 2000.

Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. – Мінск: Маст. літ., 2000.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В.Герцык. – Мінск: Новыя веды, 2007.

Гоўзіч, І.М. Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М.Гоўзіч, І.Л.Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Гоўзіч, І.М. Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М.Гоўзіч, І.Л.Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Грамадчанка, Т.К. Беларуская літаратура: школьныя творы: кароткі змест і аналіз / Т.К.Грамадчанка. – Мінск: Аверсэв, 2006, 2008, 2009.

Грынько, М.У. Зборнік творчых заданняў па беларускай літаратуры (10–11 класы): дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М.У.Грынько, А.В.Руцкая, І.М.Гоўзіч. – Мінск, 2011 (рыхтуецца да выдання).

Грынько, М.У. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / М.У.Грынько, А.В.Руцкая. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Грынько, М.У. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / М.У.Грынько, А.В.Руцкая. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Жуковіч, М.В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.В.Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2007.

Ішчанка, Г.М. Уладзімір Караткевіч у школе / Г.М.Ішчанка. – Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Лявонава, Е.А. Агульнае і адметнае: творы беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры / Е.А.Лявонава. – Мінск: Маст. літ., 2003.

Лявонава, Е.А. Плыні і постаці: з гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ – ХХ стагоддзя / Е.А.Лявонава. – Мінск: Крыніца, 1998.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 10 клас / П.І.Лявонава, М.У.Грынько, М.В.Савіцкі. – Мінск: Універсалпрэс, 2007.

Ляшук, В.Я. Беларуская літаратура: тэсты, 11 клас / В.Я.Ляшук. – Мінск: Аверсэв, 2001.

Ляшук, В.Я. Іван Мележ у школе / В.Я.Ляшук. – Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Ляшук, В.Я. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе / В.Я.Ляшук. – Мінск: Аверсэв, 2004.

Максімовіч, В.А. Шыпшынавы край: старонкі беларускай літаратуры 20–30-х гг. ХХ ст. / В.А.Максімовіч. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2002.

Мішчанчук, М.І. Беларуская літаратура ў 11 класе / М.І.Мішчанчук, Г.Я.Адамовіч. – Мінск: Універсітэцкае, 2001.
У выпадках, калі прапанаваных для вывучэння мастацкіх тэкстаў і матэрыялаў для арганізацыі пазакласнай працы па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» недастаткова, рэкамендуецца звяртацца да серыі «Школьная бібліятэка» і інтэрнэт-рэсурсаў на сайтах:

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: http://nlb.by;

газеты «Літаратура і мастацтва»: www.lіm.by;

літаратурных музеяў Беларусі: http://lіtmuseums.іatp.by;

Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы: www.kupala-theatre.by;

Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі: http://rtbd.of.by;конкурсу «Буслік»: http://www.bakonkurs.
У дапамогу настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў навукова-метадычным часопісе «Беларуская мова і літаратура» надрукаваны артыкулы па найбольш актуальных пытаннях і праблемах навучання, напрыклад:

Бельскі, А.І. Беларуская літаратура на сучасным этапе (з сярэдзіны 1980-х гадоў) / А.І.Бельскі, Я.А.Гарадніцкі, М.А.Тычына // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 3.

Бельскі, А.І. Сучасная беларуская проза / А.І.Бельскі, М.А.Тычына // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 4.

Васілевіч, С.Л. Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове / С.Л.Васілевіч // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 9–11; 2011. – № 1–3.

Васючэнка, П.В. Сучасная беларуская драматургія / П.В.Васючэнка // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 3.

Гурчонак, А.В. Арганізацыя тлумачэння арфаграфічных правіл з дапамогай апорных канспектаў / А.В.Гурчонак // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 6–7, 10.

Зелянко, В.У. Дыялог культур пры навучанні беларускай мове / В.У.Зелянко // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 5.

Іўчанкаў, В.І. Пра змены ў беларускім правапісе / В.І.Іўчанкаў // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 1.

Іўчанкаў, В.І. Сучасны беларускі правапіс (семінар-практыкум) / В.І.Іўчанкаў // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 11; 2010. – № 2, 4–8, 12.

Пахвалёная, А.К. Павышэнне якасці адукацыі з дапамогай сучасных педагагічных тэхналогій / А.К.Пахвалёная // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 5.

Скакоўская, А.У. Аналіз мастацкага твора ў святле кантэкстуальнага падыходу да літаратурнага навучання / А.У.Скакоўская // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 5.

Фаміна, Т.В. Духоўны свет паэзіі М. Багдановіча (ІХ клас) / Т.В.Фаміна // Беларус. мова і літ. – 2011. – № 1.

Якімовіч, А.М. Творчыя ўрокі па беларускай мове ў V класе / А.М.Якімовіч // Беларус. мова і літ. – 2010. – № 8–12; 2011. – № 1–3.

Яленскі, М.Г. Канцэптуальныя асновы сучаснай моўнай адукацыі / М.Г.Яленскі // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 1.
На старонках навукова-метадычнага часопіса «Роднае слова» прадстаўлены матэрыялы па актуальных пытаннях літаратурнай і моўнай адукацыі, па тэорыі і методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры, распрацаваныя вядучымі навукоўцамі і метадыстамі рэспублікі, напрыклад:

Валочка, Г.М. Арганізацыя і правядзенне факультатыўных заняткаў па беларускай мове / Г.М.Валочка // Роднае слова. – 2010. – № 7.

Дзятко, Д.В. Беларускі правапіс і граматыка: тэорыя і заданні для школьнікаў / Д.В.Дзятко, Н.А.Радзіваноўская, В.В.Урбан // Роднае слова. – 2010. – № 7–12; 2011. – № 1.

Іўчанкаў, В.І. Пакацігарошак і яго кампанія, ці Правапіс складаных назоўнікаў; Брат-і-сястра, ці Напісанне праз злучок складаных назоўнікаў / В.І.Іўчанкаў // Роднае слова. – 2011. – № 1 і іншыя публікацыі ў № 2–4.

Іўчанкаў, В.І. Беларускі правапіс у апорных схемах / В.І.Іўчанкаў // Роднае слова. – 2010. – № 5–12.

Лукашанец, А.А. Правапіс вялікай і малой літар. Правілы напісання разам, праз злучок і асобна. Правілы пераносу. Пунктуацыя / А.А.Лукашанец, Л.П.Кунцэвіч, І.У. Кандраценя // Роднае слова. – 2010. – № 1–4.

Савіцкая, І.І. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял / І.І.Савіцкая // Роднае слова. – 2010. – № 6, 9–12; 2011. – № 1–3.

Зелянко, В.У. Вывучэнне лексікі і фразеалогіі ў лінгвакультуралагічным аспекце: раздзел «Слова ў тэксце», Х клас / В.У.Зелянко // Роднае слова. – 2010. – № 1 і іншыя публікацыі ў № 2, 3.

Міхайлаў, П.А. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII–IX класаў / П.А.Міхайлаў, С.І.Фацеева // Роднае слова. – 2010. – № 1–4, 10.

Праскаловіч, В.У. «Ад маленькага пісьменніка – да вялікага чытача…»: структурна-змястоўная характарыстыка новых факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры / В.У.Праскаловіч // Роднае слова. – 2010. – № 8 і іншыя публікацыі ў № 11; 12.

Рагойша, У.В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: трэці (абласны) этап Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. ІХ, Х, ХІ класы / У.В.Рагойша, А.А.Радзевіч, Г.К.Чахоўскі // Роднае слова. – 2010. – № 3 і іншыя публікацыі ў № 8 (2010); 2–4 (2011).

Раманцэвіч, В.К. Слоўнікавыя практыкаванні як сродак навучання роднай мове: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Склад слова. Лексіка. Марфалогія. Правапіс / В.К.Раманцэвіч, М.Р.Прыгодзіч // Роднае слова. – 2010. – № 4, 6.

Ярахновіч, Л.К. Арфаграфічныя хвілінкі з граматычнымі заданнямі / Л.К.Ярахновіч // Роднае слова. – 2010. – № 3.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка