Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка3/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер493.63 Kb.
1   2   3

Дадатак

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

НА I СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу трэба карыстацца Пералікам падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, якія прыгодны для выкарыстання ў школьных бібліятэчных фондах у 2010/2011 навучальным годзе. (Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2010. – № 8).

1 верасня кожны першакласнік атрымае кнігу «Беларусь – мая Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку». Кніга ўручаецца вучням на першым уроку. Пры неабходнасці выкарыстання кнігі ў адукацыйным працэсе вучні прыносяць кнігу з дому.

Для арганізацыі і правядзення кантрольных работ па вучэбных прадметах «Матэматыка», «Русский язык», «Беларуская мова», «Литературное чтение», «Літаратурнае чытанне» ў перыяд завяршэння навучання ў ІV класах агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання, а таксама для падрыхтоўкі заданняў для ўступных іспытаў у гімназіі рэкамендавана выкарыстоўваць дапаможнік «Сборник контрольных работ за период обучения на І ступени общего среднего образования (І–ІV классы)» аўтараў М.Б.Анціпавай і інш., які выдадзены з грыфам «Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» (Минск: НИО: Аверсэв, 2009).Да 2010/2011 навучальнага года Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь рэкамендаваны для выкарыстання ў адукацыйным працэсе наступныя кампаненты вучэбна-метадычных комплексаў.

I клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай мовай навучання:

Кушнір Н.Я. Сонейка – Солнышко. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Клышка А.К. Буквар. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Клышка А.К. Пропісь 1. – Мінск: Нар. асвета, 2010.

Клышка А.К. Пропісь 2. – Мінск: Нар. асвета, 2010.

Клышка А.К. Пісьмо. – Мінск: Нар. асвета, 2010.

Антипова М.Б., Грабчикова Е.С. Журавлик. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Чабатарэўская Т.М., Касабуцкі Н.І., Столяр А.А. Матэматыка. 1 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2010.

Удавічэнка В.М., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 1 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 1 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010;

з рускай мовай навучання:

Кушнир Н.Я. Сонейка – Солнышко. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Клышка А.К. Букварь. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Клышка А.К. Пропись 1. – Минск: Нар. асвета, 2010.

Клышка А.К. Пропись 2. – Минск: Нар. асвета, 2010.

Клышка А.К. Письмо. – Минск: Нар. асвета, 2010.

Сторожева Н.А. Букварь. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Сторожева Н.А. Пропись 1. – Минск: НИО, 2008, 2009.

Сторожева Н.А. Пропись 2. – Минск: НИО, 2008, 2009.

Сторожева Н.А. Письмо. – Минск: НИО, 2008, 2009.

Яленскі М.Г., Антонава Н.У., Шылько Т.М. Агеньчык. – Мінск: НІА, 2006.

Чеботаревская Т.М., Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Математика. 1 класс. – Минск: Нар. асвета, 2010.

Вдовиченко В.М., Дурейко Л.И. Человек и мир. 1 класс. – Минск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 1 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Кушнир Н.Я. Введение в школьную жизнь. – Минск: Нар. асвета, 2004.

Сторожева Н.А. Обучение грамоте в 1 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Туркова С.В. Обучение письму в 1 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2009.

Клышка А.К. Букварь: страницы и уроки: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Клышка А.К. Буквар: старонкі і ўрокі: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Антипова М.Б., Грабчикова Е.С. Русский язык в 1 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Антонава Н.У., Галяш Г.А. Беларуская мова ў 1 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2010.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н. Математика в 1 классе. – Минск: Нар. асвета, 2005.

Вдовиченко В.М., Дурейко Л.И. Человек и мир в 1 классе. – Минск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение в 1 классе. – Минск: НИО, 2010.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Антипова М.Б., Грабчикова Е.С. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2008.

Антонава Н.У., Галяш Г.А. Беларуская мова. 1 клас. Рабочы сшытак. – Мінск: Аверсэв , 2010.

Неборская Т.А. Читалочка: пособие для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Мозырь: Белый Ветер, 2010.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для І класса. – Минск: Новое знание, 2008.

Вдовиченко В.М. Человек и мир. 1 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. Математика от 1 до 20. Суперпапка: учебное наглядное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. – Минск, 2009.

Петкевич Н.В. Изучение чисел І и ІІ десятка: учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. – Минск, 2009.

Сорока О.Г., Синякевич Н.И. Человек и мир. 1–3 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦІРК БГУ, 2010.

Ковальчук Т.А. Карта «Республика Беларусь. Растительный и животный мир»: учебное наглядное пособие для 1–3 классов общеобразовательных учреждений с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2010.

II клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай мовай навучання:

Паўлоўскі І.І., Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 2 клас. – Мінск: НІА, 2006.

Антипова М.Б. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Буслянка. 2 клас. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2006.

Стремок И.М. Проталинка. 2 класс. – Минск: НИО, 2006.

Чабатарэўская Т.М., Касабуцкі Н.І., Столяр А.А. Матэматыка. 2 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2006.

Удавічэнка В.М., Кавальчук Т.А., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 2 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 2 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2005.

Якаўлева Н.М. і інш. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 2 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2006;

з рускай мовай навучання:

Антипова М.Б., Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык. 2 класс. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Свірыдзенка В.І. Беларуская мова. 2 клас. – 2010.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Радуга. 2 класс. – Минск: НИО, 2009.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Беларусачка. 2 клас. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2006.

Чеботаревская Т.М., Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Математика. 2 класс. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир. 2 класс. – Минск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 2 класс. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2005.

Яковлева Н.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2006.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Антипова М.Б., Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык во 2 классе: учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2007.

Антипова М.Б. Русский язык во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Грабчикова Е.С. Методика работы по развитию речи во 2–4 классах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Паўлоўскі І.І. і інш. Беларуская мова ў 2 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2008.

Антонава Н.У. Методыка навучання малодшых школьнікаў аўдзіраванню і чытанню ў школах з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2009.

Якуба А.М. Беларуская мова ў 2 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2007.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: НИО, 2007.

Стремок И.М. Литературное чтение во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: НИО, 2007.

Какора А.І. Літаратурнае чытанне ў 2 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н., Бондарева Л.А. Математика во 2 классе. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир во 2 классе. – Минск: Нар. асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение во 2 классе. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2005.

Загвоздкина Т.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы: пособие для учителя. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2006.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – Минск: Аверсэв, 2010.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Леўкіна Л.Ф., Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 2 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2008.

Галяш Г.А. Беларуская мова. 2 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Васільева І.М. і інш. Беларуская мова. 2 клас. Слоўнікава-арфаграфічныя практыкаванні: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2008.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 2 клас. Тэматычны кантроль: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Антипова, М.Б. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2010.

Антипова, М.Б., Верниковская А.В. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2008, 2009.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 2 класс. Словарно-орфографические упражнения: пособие для школ с русским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2006.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. – Минск: Асар, 2000.

Стремок И.М. Литературное чтение. 2 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Вдовиченко В.М. Человек и мир. 2 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 2 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 2 класс. – Минск: Пачатковая школа, 2010.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для 2 класса. – Минск: Новое знание, 2008.

Загвоздкина Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. Учебно-игровой модуль. – Минск, 2007.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. Рабочая тетрадь. – Минск: Аверсэв, 2010.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2–4 классы: пособие для общеобразовательных учреждений. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2 класс. Рабочая тетрадь. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. Изучение чисел І и ІІ десятка: учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. – Минск, 2009.

Грабчикова Е.С. Русский язык. Начальная школа. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Сорока О.Г., Синякевич Н.И. Человек и мир. 1–3 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Ковальчук Т.А. Карта «Республика Беларусь. Растительный и животный мир»: учебное наглядное пособие для 1–3 классов общеобразовательных учреждений с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2010.

III клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай мовай навучання:

Красней В.П., Рудэнка А.М. Беларуская мова. 3 клас. – Мінск: НІА, 2007.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Літаратурнае чытанне. 3 клас. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007.

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. – Минск: Нар. асвета, 2007.

Стремок И.М. Литературное чтение. 3 класс. – Минск: НИО, 2007.

Чабатарэўская Т.М., Дрозд У.Л., Столяр А.А. Матэматыка. 3 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2007.

Удавічэнка В.М., Кавальчук Т.А., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 3 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 3 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2006.

Якаўлева Н.М. і інш. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 3 клас. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007.

з рускай мовай навучання:

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. – Минск: Нар. асвета, 2007.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение. 3 класс. – Минск: Местный Литературный Фонд, 2007.

Валынец Т.М. і інш. Беларуская мова. 3 клас. – Мінск: НІА, 2007.

Варапаева В.С., Куцанава Т.С. Літаратурнае чытанне. 3 клас. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007.

Чеботаревская Т.М., Дрозд В.Л., Столяр А.А. Математика. 3 класс. – Минск: Нар. асвета, 2007.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир. 3 класс. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 3 класс. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2006.

Яковлева Н.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык в 3 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Грабчикова Е.С. Методика работы по развитию речи во 2–4 классах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Якуба С.М. Беларуская мова ў 3 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2008.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение в 3 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Местный Литературный Фонд, 2008.

Варапаева В.С., Куцанава Т.С. Літаратурнае чытанне ў 3 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н., Бондарева Л.А. Математика в 3 классе. – Минск: Нар. асвета, 2007.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир в 3 классе. – Минск: Нар. асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение в 3 классе. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2006.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности в 3 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – Минск: Аверсэв, 2010.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2008.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 3 класс. Словарно-орфографические упражнения: пособие для школ с русским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2006.

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Ляшук В.М. Беларуская мова. 3 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Васільева І.М. і інш. Беларуская мова. 3 клас. Слоўнікава-арфаграфічныя практыкаванні: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2008.

Галяш Г.А., Жыліч Н.А. Беларуская мова. 3 клас. Рабочы сшытак. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 3 клас. Тэматычны кантроль: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. – Минск: Асар, 2001.

Стремок И.М. Литературное чтение. 3 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Вдовиченко В.М. Человек и мир. 3 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 3 класс. – Минск: Пачатковая школа, 2010.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для 3 класса. – Минск: Новое знание, 2008.

Загвоздкина Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. Учебно-игровой модуль. – Минск, 2007.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. Рабочая тетрадь. – Минск: Аверсэв, 2010.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2–4 классы: пособие для общеобразовательных учреждений. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 3 класс. Рабочая тетрадь. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. Таблицу умножения учим с развлечением: учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск, 2009.

Петкевич Н.В. Комплект демонстрационных наглядных пособий «Грамматический разбор в начальных классах»: учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. – Минск, 2009.

Грабчикова Е.С. Русский язык. Начальная школа. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения . – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Сорока О.Г., Синякевич Н.И. Человек и мир. 1–3 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Ковальчук Т.А. Карта «Республика Беларусь. Растительный и животный мир»: учебное наглядное пособие для 1–3 классов общеобразовательных учреждений с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2010.

IV клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай мовай навучання:

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 4 клас. – Мінск: НІА, 2008.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Літаратурнае чытанне. 4 клас. – Мінск: НІА, 2008.

Антипова М.Б., Волынец Т.Н., Ратникова И.Э. Русский язык. 4 класс. – Минск: НИО, 2008.

Стремок И.М. Литературное чтение. 4 класс. – Минск: НИО, 2008.

Чабатарэўская Т.М., Дрозд У.Л. Матэматыка. 4 клас. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Паноў С.В., Тарасаў С.А., Гімпель І.А. Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас. – БДУ, 2007.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 4 клас. – Мінск: НІА, 2007.

Якаўлева Н.М., Загвоздкіна Т.В., Аднавол Л.А. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 4 клас. – Мінск: НІА, 2008;

з рускай мовай навучання:

Грабчикова Е.С., Максимук Н.Н. Русский язык. 4 класс. – Минск: НИО, 2008.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение. 4 класс. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2008 .

Валынец Т.М і інш. Беларуская мова. 4 клас. – Мінск: НІА, 2008.

Клышка А.К. Літаратурнае чытанне. 4 клас. – Мінск: НІА, 2008.

Чеботаревская Т.М., Дрозд В.Л. Математика. 4 класс. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Паноў С.В., Тарасаў С.А., Гімпель І.А. Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас. – Мінск: БДУ, 2007.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 4 класс. – Минск: НИО, 2007.

Яковлева Н.Н., Загвоздкина Т.В., Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс. – Минск: НИО, 2008.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Антипова М.Б. Русский язык в 4 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Грабчикова Е.С. Методика работы по развитию речи во 2–4 классах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: НИО, 2010.

Грабчикова Е.С., Максимук Н.Н. Русский язык в 4 классе: учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Нар. асвета, 2009.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение в 4 классе: учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – Минск: Местный Литературный Фонд, 2009.

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова ў 4 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з беларускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2010.

Якуба С.М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2009.

Галяш Г.А. Літаратурнае чытанне ў 4 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2010.

Чабатарэўская Т.М., Нікалаева В.В. Матэматыка ў 4 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.В. Математика в 4 классе: учебно-методическое пособие. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Урокі працоўнага навучання ў 4 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: НІА, 2008.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Уроки трудового обучения в 4 классе: учебно-методическое пособие. – Минск: НИО, 2008.

Паноў С.В. і інш. Чалавек і свет у 4 класе. Мая Радзіма – Беларусь: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. – Мінск: БДУ, 2010.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 4 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь: пособие для школ с русским языком обучения. – Минск: Новое знание, 2009.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 4 класс. Словарно-орфографические упражнения: пособие для школ с русским языком обучения. – Минск: Аверсэв, 2006.

Галяш Г.А., Жыліч Н.А. Беларуская мова. 4 клас. Рабочы сшытак: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв , 2009.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 4 клас. Тэматычны кантроль: дапаможнік для школ з рускай мовай навучання. – Мінск: Аверсэв, 2009.

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 4 клас. Рабочы сшытак: дапаможнік для школ з беларускай мовай навучання. – Мінск: НІА, 2010.

Стремок И.М. Литературное чтение. 4 класс. Разноуровневые задания, тесты. – Минск: Пачатковая школа, 2008.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. – Минск: Асар, 2002.

Чабатарэўская Т.М., Нікалаева В.В., Бондарава Л.А. Матэматыка. 4 клас. Рабочы сшытак № 1, 2. – Мінск: Нар. асвета, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.В., Бондарева Л.А. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь № 1, 2. – Минск: Нар. асвета, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 4 класс. – Минск: Пачатковая школа, 2010.

Загвоздкина Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс. Учебно-игровой модуль. – Минск, 2007.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2–4 классы: пособие для общеобразовательных учреждений. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 4 класс. Рабочая тетрадь. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Дуда М.Ю. Чалавек і свет: Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас. Рабочы сшытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. – ТАА Кузьма, 2010.

Тарасаў С.В. і інш. Чалавек і свет. Атлас: вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. – Мінск: Белкартаграфія, 2010.

Тарасаў С.В., Паноў С.В., Гімпель І.А. Чалавек і свет. Контурныя карты: вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. – Мінск: Белкартаграфія, 2010.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. Комплект демонстрационных наглядных пособий «Грамматический разбор в начальных классах»: учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. – Минск, 2009.

Карта «Республика Беларусь. Физическая карта для начальной школы»: учебное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2009.Карта «Республика Беларусь. Политико-административная карта для начальной школы»: учебное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2009.

Грабчикова Е.С. Русский язык. Начальная школа. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы: учебное электронное издание для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. – РБ / ЦИРК БГУ, 2010.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка