Inhoudsopgave nieuwsbrief 164 – 19. 10. 2012
старонка4/17
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

SPICE, een gevaarlijk experiment

Britse onderzoekers waren volgens het tijdschrift Technology Review van plan in oktober 2011 met ondersteuning van de Britse regering een even nutteloos als gevaarlijk experiment uit te voeren: SPICE (stratospheric particle injection for climate engineering, ofwel stratosferische deeltjes injectie voor klimaatbeïnvloeding). Het experiment is de volgende bijdrage van zogenaamde wetenschappers om de flora en de fauna van onze Aarde – de enige die we hebben – te vernietigen. Het is de bedoeling om met behulp van giga-grote heliumballonnen enorme hoeveelheden waterstofsulfide op grote hoogte in de atmosfeer te pompen. De gedachte is dat men zo een deel van het licht van de zon kan reflecteren en daarmee de planeet afkoelen. Daarbij gaat men er dus zonder meer van uit dat dat nodig is, en denkt men bovendien zonder enige maatschappelijke of zelfs maar politieke discussie dergelijke gewaagde experimenten boven de hoofden van de argeloze burger te kunnen uitvoeren.

Zoals de plannen er nu liggen wordt een paar miljoen ton waterstofsulfide per jaar op de atmosfeer ingepompt. Zekerheid over het effect van deze kwakzalverij heeft men niet of nauwelijks, toestemming van de direct getroffenen al helemaal niet. Oh ja, en laten we er even bijzeggen dat een en ander het gevolg is van een idee van dezelfde gestoorde professor die in de jaren ’70 met de mededeling kwam dat er een gat in de ozonlaag zat, en dat we allemaal onze ijskasten moesten gaan vervangen. Dat een en ander niets met ozon te maken had, maar veel meer de remedie was tegen een aflopend patent op drijfgassen werd er niet bij gezegd, maar de oplichter die met het gat in de ozonlaag op de proppen kwam schijnt voor zijn sprookjes wel een Nobelprijs gekregen te hebben. Wie zal ons behoeden voor dergelijke krankzinnige en misdadige pseudo wetenschappers?

Waterstofsulfide is een zeer giftig gas, dat van zichzelf geen onderdeel is van de atmosfeer, maar wel vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bij het vergaan van organisch materiaal en bij vulkaanuitbarstingen. Hoe giftig het is blijkt wel uit het feit dat alle Europese energiecentrales verplicht zijn ingewikkelde en dure filters op hun schoorstenen te plaatsen om waterstofsulfide uit hun uitlaatgassen te halen. Volgens een studie van de Britse Meteorologische dienst, de UK Meteorological Office (u weet wel die grappenmakers die de afgelopen jaren warme winters voorspelden, en voor de afgelopen twee zomers “zeer veel barbequeweer”), zal het injecteren van 10 miljoen ton waterstofsulfide in de atmosfeer de Aarde – onze Aarde – binnen enkele jaren tot 2°C afkoelen. Ook de boevenbende van de Britse Royal Society kwam in 2009 tot een soortgelijke conclusie.Het gevaarlijke idee wordt niet gesteund door wetenschappers

Aangezien het inmiddels duidelijk is geworden dat het hele verhaal van een door menselijke CO² uitstoot veroorzaakte opwarming van de Aarde voortkomt uit het creatieve brein van banken en belastingdiensten, en niet gesteund wordt door serieuze, betrouwbare wetenschappers en wetenschappelijke methodes, kan het waanzinnige Britse experiment er dus voor zorgen dat de weegschaal doorslaat naar de andere kant, en dat we binnen enkele jaren te maken hebben met een nieuwe ijstijd.

Lezers die nog een werkend brein tussen hun oren hebben zitten, zullen weten dat een paar graden afkoeling en een nieuwe ijstijd veel desastreuzere gevolgen voor het leven op Aarde zullen hebben dan de 0,5°C die de Aarde in de afgelopen 100 jaar is opgewarmd. Het experiment van de losgeslagen Britse professoren staat gelijk aan elk jaar een mega-vulkaanuitbarsting, en wie even de statistieken erbij pakt en ziet welk een afkoeling de uitbarsting van bijvoorbeeld de vulkaan Pinatubo (1991) teweeg bracht, zal snappen waar we over tien jaar staan, als we die imbeciele Britten hun gang laten gaan. En dan hebben we het nog niet over de schade voor de gezondheid van het leven op deze planeet die het gevolg zal zijn van het inbrengen van dergelijke hallucinante hoeveelheden onnatuurlijke chemische stoffen in de atmosfeer – maar daarover hieronder meer.

De oplossing voor onze milieuproblemen gaat richting minder chemisch rommel in de atmosfeer – niet meer. De kettingreacties die het gevolg kunnen zijn van de idiote experimenten zijn ook daarnaast niet te overzien, en dat alleen al is een reden om de doorgedraaide reageerbuiskijkers in een dwangbuis te stoppen en af te voeren. Wie zijn deze mensen? Kijken we naar de sponsoren, deelnemers en partners van het project dan zien we daar een hele reeks gewichtig klinkende namen: Meteorological Office (Met Office), Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Natural Environment Research Council (NERC), Science and Technology Facility Council, Integrated Assessment Geoengineering Proposals, Marshall Aerospace, de universiteiten van Cambridge, Edinburgh, Bristol en Oxford. Wie meer wil weten over waar ideologische pseudowetenschap toe kan leiden kan kijken op de website van de universiteit van Cambridge:http://www2.eng.cam.ac.uk/~hemh/SPICE/SPICE.htm en op

http://www2.eng.cam.ac.uk/~hemh/climate/Geoengineering_RoySoc.htm

Nog meer vieze lucht

Begin september 2011 berichtten enkele media over een Canadese studie van het Institute for Clinical and Evaluative sciences in Ontario betreffende de dramatische stijging van het aantal longziekten, waaronder chronic obstructive pulmonary disease, COPD. (chronisch obstructieve longziekte). COPD is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem, die vandaag de dag nog steeds niet te genezen zijn. Naar de huidige stand van de medische wetenschap biedt alleen een longtransplantatie uitkomst.

De studie begon in het jaar 1996 en had de beschikking over de ziekenfonds-, ziekenhuis- en andere medische dossiers van personen in de leeftijdsgroep 35 tot 80 jaar. Tijdens de 15 jaar dat de studie nu duurt werden 579.466 nieuwe gevallen van COPD vastgesteld. De aandoening is in Canada de meest voorkomende chronische ziekte die gepaard gaat met ziekenhuisopname. Ongeveer 1 op de 4 Canadezen loopt de kans COPD te ontwikkelen. Ook een studie van wetenschappers in het Oostenrijkse Salzburg uit 2007 kwam tot die laatste conclusie, en stelde daarbij dat de verwachting is dat tegen het jaar 2020 1 op de 3 Oostenrijkers zou sterven aan een chronische longziekte.

De agressieve antirookcampagne van overheden wereldwijd vormt bij de onoplettende burger dan ook geheel onterecht het beeld dat vooral roken en meeroken met rokers leidt tot longziektes, hetgeen absoluut niet het geval is. De campagne zou beter gezien worden als een poging van de overheden om de schade die wordt veroorzaakt door de schadelijke stoffen van de industrie te verdoezelen en al bij voorbaat weg te verklaren met het gebruik van tabaksproducten. Daarbij valt elk verband met het roken van tabaksproducten weg, wanneer we zien dat het aantal rokers in het Westen sterk afneemt, en het aantal gevallen van COPD juist sterk toeneemt. Houd dit goed in gedachten wanneer u weer een dictatoriale vertegenwoordiger van een antirokersclubje zijn sociale tekortkomingen ziet afreageren in een van de langzaam wegkwijnende en volledig corrupte massamedia (NOS, VRT, Standaard, NRC, etc., etc., etc.). Ook deze vaststelling – dat het aantal longziekten de laatste 15, 20 jaar extreem toeneemt – zou een reden moeten zijn om geen doldwaze experimenten te gaan uithalen met hetgeen we gedurende ons hele leven inademen.Nanodeeltjes doden cellen

Het gebruik van nanodeeltjes, die door tal van producenten worden gebruikt voor de veredeling van hun producten (bekleding, coatings, medicijnen, cosmetica en zelfs levensmiddelen) of noodzakelijk zijn voor hoogtechnologische toepassingen zorgt steeds vaker voor alarmsignalen van gewetensvolle onderzoekers en wetenschappers (ja, ze zijn er nog), die hebben moeten vaststellen dat nanodeeltjes organische celwanden kunnen doordringen en de cellen kunnen beschadigen. De deeltjes die de Britse Warmista’s in de hogere lagen van de atmosfeer willen sproeien zijn zulke nanodeeltjes, en het is daarom dat we misschien mogen concluderen dat het in alle stilte, zonder maatschappelijke en politieke steun, doordrijven van deze prakrijken, uit naam van het bestrijden van de op frauduleuze gronden veronderstelde opwarming van de Aarde – onze Aarde – feitelijk neerkomt op een opzettelijke uitroeiing van het leven op onze ooit zo mooie planeet. Maar het zullen vooral de grote landzoogdieren – de groep waar wij mensen toe behoren – zijn die niet in staat zullen zijn zich aan te passen aan een radioactieve wereld, omgeven door een vergiftigde atmosfeer. In al hun arrogantie zullen de Warmista’s en hun elitaire opdrachtgevers en geldschieters waarschijnlijk denken dat de vervuiling op hen geen vat zal hebben, maar dat denken ze verkeerd. Zoals ze vrijwel alles verkeerd doen, behalve het spekken van hun eigen bankrekeningen.

Wanneer we een NGC-programma als ‘Life after people’ geen werkelijkheid willen laten worden, zouden we er goed aan doen zwakzinnige experimenten als die van de Britse klimaatjihadisten een halt toe te roepen, en de aanhangers van El Gore bij te staan om hun mentale aandoeningen te overwinnen. Dit kan zo echt niet langer. En dan praten we nog niet over de met deze ‘grap’ gepaard gaande kosten, die op ergens tussen de 25 tot 50 miljard dollar per jaar geschat worden. Kosten, die ongetwijfeld opnieuw door de burgers moeten worden opgebracht, die daarvoor in dank een grotere kans op longaandoeningen terug krijgen. Dus, beste mensen:

Stop de ‘mad professors’ van het SPICE Project!Putin bouwt komende jaren aan militaire 'ijzeren vuist' tegen het Westen

'Russen plannen alsnog een kernoorlog'De Russische historicus en onderzoeksjournalist Marina Kalashnikova waarschuwde al in 2008 dat het Westen zich in slaap heeft laten sussen en dat Rusland nog steeds een kernoorlog voorbereid.

Terwijl Amerika en vooral Europa fors bezuinigingen op hun defensie is Rusland in snel tempo op weg opnieuw een supermacht te worden. In de plannen van de Russische president Vladimir Putin voor de komende 6 jaar worden de uitgaven voor de strijdkrachten fors verhoogd met als doel in 2018 letterlijk een militaire 'ijzeren vuist' tegen het Westen te kunnen vormen. Volgens vicepremier Dmitry Rogozin wil Putin Rusland 'herindustrialiseren' en 25 nieuwe high-tech banen creëren in met name de defensie industrie. De voormalige Russische afgezant bij de NAVO in Brussel zei tevens dat het Westen enkel gevoelig is voor 'ruwe militaire kracht' en dat termen zoals 'slimme' en 'zachte' kracht niets meer dan 'mooie woorden' zijn.Russische bommenwerpers tarten Westers luchtruim

Rogozin voegde er aan toe dat Rusland geen plannen heeft voor wereldwijde militaire expedities, maar dat de defensie zich op de regionale invloedssfeer van Moskou zal richten. Niettemin wordt zijn woorden tegengesproken door bijvoorbeeld de Russische luchtmacht, die sinds enkele jaren weer is begonnen met het sturen van strategische bommenwerpers naar de luchtruimen van Europa en Amerika. Onder andere Nederlandse F-16's zijn al ettelijke malen in actie gekomen tegen naderende Russische Tu-95 Bear lange-afstandsbommenwerpers. Ook de Russische marine doet weer van zich spreken. In augustus verschenen er berichten dat een Russische Akula nucleaire aanvalsonderzeeër een maand lang onontdekt in de Golf van Mexico heeft gevaren, pal voor de Amerikaanse kust.'Amerika en bondgenoten weer grootste vijand van Rusland'

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de afgelopen jaren toenadering gezocht tot Rusland, maar volgens Pavel Felgenhauer van de in Washington gebaseerde denktank Jamestown Foundation hebben de Russen hele andere ideeën over de toekomst. 'De VS en zijn Westerse bondgenoten worden als de belangrijkste vijand beschouwd waartegen Rusland zich ten koste van alles moet bewapenen en verzetten,' legde hij uit.

'Gedeeltelijke samenwerking en tactische overeenkomsten ten aanzien van bijvoorbeeld Iran en Afghanistan zijn slechts tijdelijk en opportunistisch van aard en zouden wel eens kunnen worden losgelaten als Rusland zijn plannen een wereldwijde industriële en militaire macht te worden heeft gerealiseerd... Daarbij wil Rusland ook zijn absolute dominantie over zijn natuurlijk invloedssfeer herstellen - de voormalige Sovjet republieken die in 1991 onafhankelijk werden.'

Dat houdt in dat het Kremlin de confrontatie zal zoeken met landen zoals Georgië, Oekraïne en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, die tientallen jaren lang onder het ijzeren Sovjet juk moesten zuchten. In Moskou heerst nog altijd grote wrevel dat deze landen na de instorting van de Sovjet Unie een pro-Westerse koers zijn gaan varen.Gedemilitariseerd Europa vs. Russische supermacht

'Omdat Amerika en zijn bondgenoten deze pogingen actief tegenwerken worden ze als Ruslands grootste vijanden beschouwd,' vervolgde Felgenhauer. De officiële verklaring dat de enorme militaire opbouw en modernisering in Rusland enkel is bedoeld voor regionale doeleinden is dan ook slechts een farce. Het door forse bezuinigingen gedeeltelijk gedemilitariseerde Europa zal zich in 2018 onvermijdelijk geconfronteerd zien met een tot de tanden toe herbewapende Russische supermacht. Vladimir Putin heeft meerdere malen laten doorschemeren dat hij die herwonnen militaire kracht actief zal inzetten om de Russische belangen te 'verdedigen'. (1)Alsnog een oorlog tussen Oost en West?

In 2008 waarschuwde de Russische onderzoeksjournalist en historicus Marina Kalashnikova dat het Westen een fatale denkfout maakt door aan te nemen dat een militair conflict met Rusland definitief uit de boeken is. 'Het Westen wil maar niet uit zijn droom van wishful thinking wakker worden,' zei ze. 'Ik wil de mensen niet bang maken, maar de situatie is zeer gevaarlijk. Rusland bereidt zich namelijk voor op een kernoorlog met de VS en het Westen.'

'Het NAVO concept van afschrikking zegt de Russische generaals helemaal niets,' vervolgde Kalashnikova, die zich daarbij baseerde op persoonlijke interviews met een aantal van deze topofficieren. 'In tegenstelling tot hun Westerse tegenhangers zijn zij niet bang voor grote militaire- en burgerverliezen... De Russen hebben hun nucleaire bunkers juist versterkt. Zij zijn wél klaar om een kernoorlog te overleven... Rusland heeft Amerika altijd al als dé vijand beschouwd. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog (met het Westen).'

Xander - (1) World Net DailyOvergelopen topofficial Iran bevestigt vergevorderd kernwapenprogramma

Geheime onderhandelingen VS-Iran: Teheran gevraagd uraniumverrijking te onderbreken om Obama's herverkiezing te bevorderen - Iran bouwt kernkoppen en plutoniumbom onder medicijnfabriekGoogle Image opname van de medicijnfabriek in Najafabad (midden links), waaronder een installatie is gebouw waar al sinds 2003 wordt gewerkt aan kernkoppen en een plutoniumbom. (Rechtsonder: bewaakte toegang naar ondergronds complex).

Volgens de naar het Westen overgelopen Hamidreza Zakeri, voormalig werkzaam bij het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Nationale Veiligheid (MOIS), is zijn land er bijna in geslaagd een kernkop voor een raket te bouwen. Op een geheime locatie zijn het implosiesysteem en de neutronenontsteker die nodig zijn om een nucleaire ontploffing te veroorzaken reeds met succes getest. Terwijl Iran het Westen blijft misleiden wordt ook op andere locaties drukt gewerkt aan het verrijken van uranium naar wapenniveau.Westen succesvol misleid

Tevens overhandigde Zakeri, die al eerder correcte informatie aan Westerse inlichtingendiensten verstrekte, aan een federale rechtbank in Manhattan bewijs dat Iran zowel na als vóór de aanslagen van 9/11 al-Qaeda materieel heeft gesteund. De voormalige inlichtingenofficial had eveneens een goede verklaring waarom er in 2007 korte tijd werd gedacht dat Iran al in 2003 het streven naar een kernbom had opgegeven: na de ontdekking van de nucleaire onderzoeksinstallatie in Lavizan-Shian zette het team in datzelfde jaar zijn werkzaamheden op een geheime locatie voort.

Vervolgens maakte de Revolutionaire Garde de oorspronkelijke locatie, die werd geleid door de 'vader' van het Iraanse kernwapenprogramma Mohsen Fakhrizadeh-Mahababi, met de grond gelijk. Ook werd de aarde gezuiverd van alle sporen die op nucleaire activiteiten zouden kunnen wijzen. Pas toen werden internationale inspecteurs van het IAEA op de locatie toegelaten.

Contact met Pakistaans kernprogramma

Het IAEA krijgt echter nog steeds geen toegang tot Fakhrizadeh-Mahababi, wiens tegoeden in het buitenland door de VN Veiligheidsraad zijn bevroren vanwege zijn contacten met Abdul Qadeer Khan, de vader van de Pakistaanse kernbom. Ter herinnering: In de jaren '90 ontkenden dezelfde sceptici die nu beweren dat Iran helemaal niet aan kernwapens werkt dat het straatarme Pakistan een nucleair wapenprogramma had - totdat ze in 1998 werden gelogenstraft door de eerste Pakistaanse kerntest. Inmiddels heeft Pakistan ca. 100 kernbommen.Kernwapeninstallatie onder medicijnfabriek

Fakhrizadeh-Mahababi zetten zijn werk voort op een in 2002 voltooide geheime locatie aan de rand van het kleine stadje Najafabad in de provincie Isfahan. Om ontdekking te voorkomen werden de faciliteiten -genaamd Velayat 1- onder de medicijnfabriek Abu Reyhan gebouwd. De installatie bevat onder andere 800 verrijkingscentrifuges. Ook wordt er gewerkt aan op plutonium gebaseerde kernbommen, nucleaire ontstekers en kernkoppen voor raketten.

Vorige maand gaf het huidige hoofd van het Iraanse kernprogramma, Fereydoon Abbasi-Davani, openlijk toe dat zijn land al jaren gebruikt maakt van allerlei misleidende tactieken om de vorderingen van zijn land op nucleair gebied af te schermen voor het Westen.

Geheime onderhandelingen Obama met Iran

Een andere, om veiligheidsredenen anonieme Iraanse bron verklaarde vorige week dat de regering in Teheran is gevraagd om het uraniumverrijkingsproces op te schorten om zo de herverkiezing van Barack Obama op 6 november te bevorderen. Een driekoppige, door een vrouw geleide delegatie van het Witte Huis zou hiertoe geheime onderhandelingen voeren met een afgezant van de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei.

In ruil voor de medewerking van de Iraanse leiders zou Obama beloven een aantal sancties op te heffen. Tevens zou de delegatie hebben gewaarschuwd dat als Mitt Romney president wordt Amerika een andere, veel hardere houding tegenover Iran zal innemen. Daarbij herinnerden de Amerikaanse gedelegeerden de Iraanse afgezant eraan dat het Obama tot nu toe gelukt is om een eenzijdige Israëlische militaire aanval te blokkeren. (1)

Xander - (1) World Net DailyGezond zout, goed of fout?

Zondag, 26 augustus 2012


Dat is wat anders dan een pak Jozo zout!

De gangbare gedachte de laatste jaren is dat zout een stille sloper zou zijn. Klopt dit wel of zit er ook een andere kant aan het verhaal? Zouten zijn onmisbaar voor het menselijk lichaam. Als je een paar dagen ziek bent geweest, dan kun je behoorlijk opknappen van een kopje bouillon. Zout, maar dan wel onbewerkt zout uit de zee, bevat een aantal essentiële mineralen en spoorelementen.

Enkele hiervan noemen we ook wel elektrolyten en die zorgen voor een goede prikkeloverdracht van de zenuwen. Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als je deze niet binnenkrijgt, de concentratie zal al snel gaan afnemen. Als je veel water drinkt, dan plas je heel veel mineralen en elektrolyten uit, waardoor per saldo je gezondheid afneemt in plaats van toeneemt. Door het toevoegen van het juiste zout zal je lichaam je dankbaar zijn en zal je concentratievermogen toenemen.
De vraag is dan ook welk zout moet ik gebruiken?

In Nederland zijn we erg bescheiden als het om zout gaat. In de supermarkt zijn alleen bewerkte vormen van zout verkrijgbaar, te herkennen aan het feit dat ze zeer wit van kleur zijn. Natuurlijk zout is minder wit van kleur, meestal hebben ze een grijze tint. Zelfs zeezout heeft vaak een bewerking ondergaan en bestaat slechts uit Natriumchloride. Wanneer zout slechts bestaat uit deze twee elementen en ontdaan is van de overige 82, zal dit je lichaam schaden. De natuur gaat uit van het geheel en een samenhang daarin. Als we nu strikt Natriumchloride (NaCl) tot ons nemen dan zal het eenmaal in het lichaam weer op zoek gaan naar de mineralen die ontbreken om weer een harmonie te vormen. Dit lenen kost je lichaam dus mineralen. Het beste is om te kiezen voor compleet zout dat de mineralen in je lichaam aanvult in plaats van ontneemt.

Er zijn velen soorten zout: zo is er Himalaya zout, tafelzout, oerzout en Keltisch zeezout. Oerzout en Hymalaya zout zijn landzouten en hebben niet de kwaliteiten van zeezout. Keltisch zeezout is het natriumarmste zout ter wereld. Dit komt doordat het zeewater dat afkomstig is van de Atlantische zeestroom een samenwerking aangaat met de zure kleibodem van de Keltische zoutmoerassen. Bij deze Keltische methode wordt er geen gebruikt gemaakt van metaal zodat het zout in een natuurlijke staat blijft. Daarnaast wordt het zongedroogd en is daarmee met recht een zonproduct dat echt lichtkracht met zich meedraagt. Himalaya zout bestaat voor 97% uit Natriumchloride en heeft door jarenlange afgeslotenheid met de buitenwereld een deel van de lichtkracht verloren, die het ooit bezat. Keltisch zeezout bevat 84 mineralen en spoorelementen. Het derde mineraal van zeezout is magnesium en dat verlaagt sterk de bloeddruk. Als we dus spreken over bloeddruk verhogend zout dan hebben we het over het standaard tafelzout zoals we dat in de Nederlandse supermarkten aantreffen.

De zouten in de supermarkt zijn sterk bewerkt en bestaan slechts uit Natrium en Chloride. Je kunt dit zout herkennen aan de witte kleur en de meestal fijne structuur. Maar pas op, ook de grove kan sterk bewerkt zijn. Goede kwaliteit zout is lichtgrijs en wat nattig. In het buitenland, zelfs in België, is de keuze in zout veel ruimer dan we in Nederland aantreffen. Zeezout opgelost in water is sterk alkalisch en kan helpen het lichaam de juiste zuur-basen balans te laten behouden.Sole

Je kunt een Sole maken van Keltisch zeezout door een glazen (jam)pot voor 1/3e te vullen met zout en 2/3e met water. Dit mengsel goed schudden en als er dan een dun laagje op de bodem met zout verschijnt wil dit zeggen dat het water is verzadigd van de zout. Deze verzadiging treedt op vanaf 26%. Als de sole tot stand is gekomen dan kun je deze gebruiken door dagelijks een theelepel van de zoutoplossing in de ochtend en avond aan een glas water toe te voegen. Misschien dat je even moet wennen, maar ik zelf wil niet anders meer. Zonder zeezout vind ik een glas water saai en ik wil juist de zachte smaak ervaren. Zorg wel dat je de zoutoplossing bewaart op een koele en donkere plek om algenvorming te voorkomen.Toepassingen

De toepassingen van zeezout zijn erg breed, naast dat je het kunt drinken in de eerder genoemde zoutoplossing, kun je het ook gebruiken voor het mineraliseren van je tuin. Het bodemleven wordt gevoed en kan zorgen voor planten die voller en gezonder zijn omdat het meer mineralen bevat. De juiste verhouding is 1 theelepel op 5 liter water. Het is niet alleen voedend voor de planten, ook dieren zijn dol op goede kwaliteit zout. Ze voelen waarschijnlijk intuïtief aan dat het zout helende krachten en mineralen bezit. Er zijn ook mensen die dagelijks met enkele korreltjes zout hun tanden poetsen en ervaren dat de kwaliteit van hun gebit erop vooruit gaat. Er zijn zelfs meldingen van wittere tanden.

Het mineraliseren van je lichaam heeft als voordeel dat je vitamines beter kunt opnemen. Let er wel op dat je naast mineralen voldoende vetten tot je neemt, de opnameketen van het menselijk lichaam werkt als volgt: je hebt vetten nodig om mineralen op te kunnen nemen en mineralen om vitamines op te kunnen nemen.

Naast de vele gezondheidsvoordelen van echt zeezout, smaakt het zout ook lekker. Met zeezout smaakt een eitje echt heerlijk. Zeezout heeft een rijke smaak en voegt echt iets toe waardoor het gebruik van andere smaakstoffen niet of nauwelijks nodig is. Het Keltisch zeezout is er in meerdere varianten. Zo is er de fijne “fleur de sel” en de klassieke grove. De fleur de sel kan gebruikt worden op de tafel en is fijn van structuur. Dit zout wordt met de hand van de bassins geschept, waar het op het water drijft. De grove variant is te grof voor tafelgebruik en kan daarom beter toegepast worden in het water waar pasta, aardappels of groente in gekookt worden.

Ik hoop dat je vanaf nu kiest voor een goede kwaliteit zout, want dit werkt zeer helend. Het is een groot nadeel dat er ontzettend veel kunstmatig fabriekszout aan het eten wordt toegevoegd dat te vinden is in de supermarkt. Hier wordt gebruik gemaakt van inferieur en arm zout dat de gezondheid schaadt. Het arme zout wil in het menselijk lichaam weer compleet worden en onttrekt om deze reden de mineralen aan het lichaam en het skelet.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка