Inhoudsopgave nieuwsbrief 164 – 19. 10. 2012
старонка2/17
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Vreemde omstandigheden

Dankbaar baseert zijn opzienbarende theorie vooral op het telefoongesprek met een bewaakster van het toenmalige grenshospitium te Amsterdam. De vrouw is zich er niet van bewust dat het gesprek wordt opgenomen en vertelt uitgebreid over asielzoeker ‘Ali’ uit Friesland, die in het weekend van de moord onder vreemde omstandigheden werd aangeleverd bij het uitzetcentrum.

Spoorloos verdwijnen’

Zij zegt dat de man een nacht in een isoleercel heeft doorgebracht en de volgende dag naar het buitenland is uitgezet. Daarnaast vertelt ze dat zij en haar collega’s zich later realiseerden dat deze vreemde asielzoeker iets te maken kon hebben met de moord op Marianne Vaatstra.

Dankbaar: ‘De werkelijke Ali is direct via het Grenshospitium het land uit gesmokkeld, weken voordat Justitie hem als verdachte moest aanmerken. Het zogenaamde ‘spoorloos verdwijnen’ van Ali, is minder spoorloos dan je denkt. Daar weet de top van Justitie alles van,’ aldus Dankbaar.

Bron: A.D.Demmink in vrije val?

Door Arend Zeevat op 5 oktober 2012


Gisteravond 4 oktober om 20.00 uur Nederlandse tijd vond er een historische hoorzitting plaats voor de Helsinki Commission in de Verenigde Staten. Wat is de Helsinki Commission?

The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the U.S. Helsinki Commission, is an independent agency of the Federal Government charged with monitoring compliance with the Helsinki Accords and advancing comprehensive security through promotion of human rights, democracy, and economic, environmental and military cooperation in 56 countries. The Commission consists of nine members from the U.S. Senate, nine from the House of Representatives, and one member each from the Departments of State, Defense, and Commerce.

Het historische aan de hoorzitting van 4 oktober was, dat daar drie Nederlanders gehoord werden. Het ging hier om de advocate Adèle van der Plas, de voormalige rechercheur Klaas Langendoen en een anonieme getuige. Allen werden gehoord over hun bevindingen en bewijzen ten aanzien van de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie, Joris Demmink, met betrekking tot zijn pedofiele activiteiten. Demmink wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen ten aanzien van pedofilie en nog ergere zaken. Er zijn inmiddels zes aangiften tegen hem gedaan, die door Justitie onder zijn verantwoordelijkheid en verschillende hem beschermende minsiters, natuurlijk niet tot onderzoekingen en eventuele vervolging leidden. Demmink heeft stelselmatig onderzoeken naar zijn handel en wandel weten te blokkeren.

In de Verenigde Staten is dat twee groepen van activisten tegen kinderhandel, The Rebecca Project en Shared Hope International, opgevallen. Deze groepen hebben Amerikaanse Congeresleden benaderd en gevraagd onderzoek te doen naar de rol van Joris Demmink en de Nederlandse overheid in de internationale kinderhandel en het daarmee verweven seksuele misbruik. Drie congresleden hebben dit initiatief opgepakt. Hetgeen heeft geresulteerd in onder andere een brief aan de Turkse premier Erdogan, een brief aan de EU en een uitwisseling met de Nederlandse ambassadeur in de VS. Uiteindelijk werden de eerder genoemde Nederlanders uitgenodigd voor de hoorzitting op 4 oktober in Washington. De anonieme getuige was een slachtoffer, die door Demmink in zijn jeugd misbruikt is. Hieronder is een opname van de hoorzitting te zien. Vanaf ongeveer 26 minuten beginnen de beeldopnames.

Zie een tweetal video’s en lees verder op: http://www.argusoog.org/demmink-in-vrije-val/Vlaanderen bouwt netwerk van camera's met nummerplaatherkenning

Door: redactie - 5/10/12 - 17u42 Bron: belga.be© belga.


Vlaamse steden en gemeenten kunnen via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) camera's met nummerplaatherkenning aankopen die kunnen gebruikt worden voor verkeersanalyses en voor handhaving. Ze zouden ook kunnen ingezet worden in de strijd tegen de (grens)criminaliteit. Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits kunnen de camera's "onze wegen en dorpskernen verkeersveiliger en leefbaarder maken".

Een camera met nummerplaatherkenning of ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition) verzamelt automatisch een aantal data van elk passerend voertuig zoals nummerplaat, nationaliteit, tijdstip, enz... De camera's kunnen helpen om het verkeer in kaart te brengen en te analyseren. Ze kunnen ook gebruikt worden voor de handhaving, denk aan systemen van trajecontrole of controles op het inhaalverbod.

Verschillende Vlaamse steden, gemeenten en politiezones hebben al zo'n camera's, maar die zijn niet altijd compatibel met elkaar. De Vlaamse regering biedt de Vlaamse gemeenten en politiezones nu de kans om via het AWV camera's te bestellen die wél compatibel zijn. Door de geïntegreerde aanpak zal de kostprijs ook lager liggen.

Proefproject

Vlaams minister Crevits maakt ook 450.000 euro vrij voor een proefproject waarbij de regio Brasschaat, Brecht en Sint-Job-in-'t-Goor zal worden uigerust met een aantal installaties. "Het proefproject zal een eerste concepttest zijn voor een geïntegreerd ANPR-systeem", luidt het.

Mogelijke volgende projecten zijn een vrachtwagensluis in de Waaslandtunnel, handhaving van het vrachtroutenetwerk in de provincie Antwerpen, de uitbouw van een ANPR-systeem op de Belgisch-Franse grens in de strijd tegen de grenscriminaliteit en de uitbouw van trajectcontrole op het onderliggend wegennet.

hln.be

Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering

VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie

In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid onder één centraal politiek en religieus systeem.

Mamberti, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, verklaarde dat de huidige internationale en economische crisis voortkomt uit een 'diepe antropologische crisis, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.' Volgens de aartsbisschop kan 'alleen een internationale gemeenschap die vast gegrond is in authentieke waarden ten aanzien van de menselijke waardigheid met uitvoerbare oplossingen komen voor nieuwe soorten conflicten.'

Eén van deze nieuwe soorten conflicten bestaat volgens Mamberti uit het internationale terrorisme, dat wordt uitgevoerd door 'transnationale groeperingen die een pseudo-religieuze ideologie van minachting voor de mensenrechten en burgerlijke vrede verspreiden.' Deze ontwikkeling is volgens hem het sterkste zichtbaar in de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten en vooral in Syrië.Wereldregering nodig om crises te bestrijden

De aartsbisschop prees de VN voor zijn rol in het bereiken van wereldvrede, maar merkte op dat de structuur van de organisatie zwak is omdat er een 'gebrek aan eenheid en overtuigingskracht is' die de VN in legitiem opzicht wel zou kunnen hebben. Dit komt volgens hem omdat er geen duidelijk internationaal akkoord is over de basis morele principes zoals deze zijn beschreven in de internationale overeenkomsten ten aanzien van de mensenrechten.

'Hoe komt het dat we er ondanks de universele acceptatie van het VN Handvest en de fundamentele verdragen maar niet in slagen een echt en billijk systeem met een wereldregering op te zetten?' vroeg Mamberti zich hardop af. De topofficial van het Vaticaan pleitte tevens voor 'wereldwijde actie' om de 'onacceptabele kloof tussen arm en rijk' te verkleinen en snel een einde te maken aan de financiële crisis, die zich 'als een bosbrand zo snel verspreidt'. (1)

Vaticaan pleitte al vaker voor centrale wereldautoriteit

Vorig jaar riep het Vaticaan in het document 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' eveneens op om een wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met 'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren.

Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.

Overigens riepen de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II ook al op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.'VN en Vaticaan werken samen toe naar wereldreligie'

Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in 2009 dat het Vaticaan en de VN samenwerken bij niet alleen de vorming van een wereldregering, maar ook bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou één en dezelfde persoon moeten komen te staan.

In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd. Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Dit idee werd al in 1955 gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, die door velen wordt beschouwd als de vader van de New Age beweging.

VN-doelen gebaseerd op plannen New Age occultist

De voormalige vice-secretaris generaal van de VN, Robert Muller, verklaarde in 2001 te verwachten dat alle wereldreligies zich uiteindelijk bij deze Verenigde Religieuze Organisatie zullen aansluiten. Ook gaf hij toe zwaar beïnvloed te zijn door de ideeën van De Chardin. Muller legde de basis voor een wereldwijd VN onderwijssysteem -de 'Robert Muller School'-, dat volgens zijn eigen zeggen dezelfde filosofie heeft als die van occultist Alice Bailey, ook wel de 'hogepriesteres van de New Age' genoemd.

Bailey verklaarde dat alle plannen van de New Age beweging terug te vinden zijn in de doelstellingen van de VN. 'Vanaf het allereerste begin (van de VN) zijn er drie occulte factoren aan de ontwikkeling van deze plannen verbonden,' aldus Bailey, die haar boeken uitgaf onder de naam 'Lucifer Publishing' en het hoofd was van H.P. Blavatsky's Theosofische beweging. Zowel Bailey als Blavatsky waren openlijke vereerders van Satan.

Blavastky schreef in haar boek 'De Herverschijning van Christus' dat er op zeker moment in de toekomst één persoon zal verschijnen die alle volken en religies zal verenigen. Iedereen die dan nog vasthoudt aan zijn eigen persoonlijke overtuiging zal volgens haar 'ontmaskerd' worden. Deze 'Christus' is in Blavatsky's ogen niet de Jezus uit de Bijbel, maar de verpersoonlijking van Lucifer (Satan) zelf.Samenwerkingsdriehoek VN-Vaticaan-New Age

'Om een wereldregering te bereiken is het nodig om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma's uit de hoofden van de mensen te verwijderen,' drukte Brock Chisolm, de voormalige directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de huidige ontwikkelingen in de wereld en met name in de EU treffend uit.

Buiten het zicht van het grote publiek bestaat er dus al tientallen jaren een geheime 'samenwerkingsdriehoek' tussen de VN, het Vaticaan en de New Age beweging, die allen hetzelfde doel voor ogen staat: het economisch, financieel, politiek en religieus verenigen van de hele mensheid onder één wereldwijd uniform en centraal geleid systeem.

Xander - (1) Catholic World News
Leger Zwitserland bereidt zich voor op instorting EU en vluchtelingenstroom

Bezuinigingen defensie maken EU kwetsbaar voor buitenlandse druk en chantageZwitserse F-18 gevechtsvliegtuigen. Het Alpenland vreest dat de rest van Europa door de bezuinigingen op defensie steeds onveiliger wordt.

Zwitserland houdt er rekening mee dat de crisis in de eurozone steeds ernstiger wordt en er gewelddadige maatschappelijke onrust zal ontstaan zodra de Europese muntunie in elkaar stort. De Zwitserse minister van Defensie Ueli Maurer zei gisteren niet langer uit te sluiten dat in de komende jaren het leger moet worden ingezet om de grenzen veilig te stellen en de te verwachten vluchtelingenstroom uit de eurozone te controleren.

Eén van de gevolgen van de forse bezuinigingen is dat de EU een zwakkere defensie krijgt. Zwitserland vreest dat de landen in Europa daardoor kwetsbaar zullen worden voor buitenlandse druk en chantage, waardoor de veiligheid van het continent in gevaar komt omdat ze zich niet langer afdoende kunnen verdedigen.

Maurers ministerie bevestigde de Zwitserse zorgen over de situatie in Europa. Er is een steeds grotere kans op onrust en geweld in de eurozone. Vooral Griekenland, Spanje en Italië worden door massale werkloosheid getroffen, waardoor de bevolking radicaliseert en er steeds meer gewelddadige demonstraties plaatsvinden.Griekse premier: Democratie vecht voor laatste kans

De Griekse premier Antonis Samaras stelde vorige week dat de democratie in zijn land 'voor zijn leven vecht' en dat er chaos zal uitbreken als zijn kabinet valt. 'Mijn regering is de laatste kans voor Griekenland,' waarschuwde hij. Ondanks de € 240 miljard die het land aan hulp kreeg zouden de Grieken in vijf jaar één derde van hun -overigens uitsluitend met EU geld bewerkstelligde- levensstandaard hebben moeten inleveren. Volgens Samaras zitten de Grieken daarom aan hun taks en kunnen ze niet nóg meer opbrengen. (2)Zwitsers versterken defensie

De Zwitsers vrezen dat de onrust in Griekenland, Italië, Spanje en straks mogelijk ook Frankrijk zal overslaan naar hun eigen land, reden waarom de defensie van Zwitserland wordt versterkt. In totaal moeten er 100.000 soldaten -voor Europese begrippen zeer veel voor zo'n klein land- paraat staan, gaat de defensiebegroting naar € 5 miljard en wordt de nieuwste versie van het Zweedse gevechtsvliegtuig Saab Gripen aangeschaft*.Vluchtelingenstroom uit eurozone

De 2000 hoogste officieren van het Zwitserse leger hebben reeds een oefening ('Stabilo Due') gehouden met een scenario waarin de omliggende buurlanden ten prooi vallen aan gewelddadigheden en er een vluchtelingenstroom naar het veilige Zwitserland op gang komt. Tevens gaat de stafchef van het leger Andrë Blattmann vier bataljons met in totaal 1600 militaire politieagenten inzetten om de grenzen te beveiligen. (1)* Uit andere berichten blijkt dat de aankoop van deze straaljager op losse schroeven staat omdat deze niet zou voldoen aan de eisen en kwalitatief minder is als de reeds in gebruik zijnde Amerikaanse F-18's.

Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts NachrichtenOvergelopen cameraman Ahmadinejad geeft VS schat aan info over geheime kernsites

Israëlische experts: Iraans kernwapenprogramma bedoeld om militaire achterstand van 30 jaar te compenserenDe sterk verouderde Iraanse luchtmacht, die nog altijd vliegt met in de jaren '60 en '70 ontwikkelde toestellen (afgebeeld: F-5), is geen partij voor de Amerikanen en Israëliërs.

Tijdens het bezoek van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad aan de VN in New York is diens persoonlijke cameraman, Hassan Golkhanban, overgelopen naar de Verenigde Staten. Golkhanban gold als een vertrouweling van zowel Ahmadinejad als opperleider Ayatollah Khamenei en heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten een schat aan informatie en foto- en video opnamen gegeven van bekende en nog altijd geheime nucleaire- en raketinstallaties in Iran.

Toen Ahmadinejad na zijn toespraak voor de Algemene Vergadering samen met 140 medewerkers New York verliet bleef zijn cameraman achter. Golkhanban, die op dit moment waarschijnlijk onder zware bewaking in een 'safe house' verblijft, was niet zomaar een camerajournalist, maar maakte opnamen van de persoonlijke bezoeken van zowel Ahmadinejad als Khamenei aan uiterst geheime nucleaire faciliteiten en militaire installaties van de Revolutionaire Garde.

Golkhanban, wiens desertie al werd voorbereid sinds zijn eerste bezoek aan New York een jaar geleden, werd dermate vertrouwd dat de Iraanse geheime dienst zijn bagage niet controleerde, waardoor hij twee koffers vol kostbare opnames kon meenemen en in New York kon afleveren aan CIA agenten. Bovendien blijkt hij eind september zijn vrouw en twee kinderen onder het mom van een familiebezoek naar Turkije te hebben gestuurd. Zij zijn waarschijnlijk inmiddels onderweg naar de Verenigde Staten.Up-to-date beeld geheime kerninstallaties

De VS heeft nu een compleet en zeer up-to-date beeld van de meest geheime Iraanse kern- en raketinstallaties, waaronder ook locaties die Iran tot nu toe uit het zicht van het Westen heeft weten te houden. Daarnaast bracht hij exclusieve opnamen van het inwendige van de ondergrondse verrijkingsfabriek in Fordo, het complex in Natanz, de militaire installatie in Parchin en de kleine Amir-Abad onderzoeksreactor in Teheran. Op sommige video's zijn hoge officials van de Revolutionaire Garde en de militaire industrie te zien die de Iraanse opperleider en president in grote details de werking van geheime installaties uitleggen.Iraanse technologie ligt 30 jaar achter

Diverse Israëlische experts zijn van mening dat Iran vasthoudt aan het streven naar een eigen kernbom om daarmee de militaire zwakte van het land te compenseren. Daarom zal Iran een oorlog niet in eigen land maar op vreemde bodem willen uitvechten. 'Het meest geavanceerde vliegtuig is nog steeds de (F4) Phantom, die wij 40 jaar geleden tijdens de Yom Kippuroorlog gebruikten*,' aldus dr. Soli Shahvar van de universiteit in Haifa. 'Wat conventionele technologie betreft ligt Iran 30 jaar achter. Iran is zich hiervan bewust en is slim genoeg geweest om asymmetrische oorlogsmethoden te ontwikkelen. Dat is een succesvolle strategie gebleken. Iran bestuurt straffeloos elementen zoals Hezbollah, Hamas en Islamic Jihad.' (* Dit klopt niet en moet de F-14 uit de jaren '70 zijn, waar Iran nog zo'n 30 luchtwaardige exemplaren van in gebruik heeft).Afgelopen woensdag publiceerde de New York Times een rapport van het Pentagon waaruit bleek dat Iran in 2008 zo benauwd was voor een Israëlische aanval, dat de luchtafweer het vuur opende op zijn eigen vliegtuigen. Door samenwerking met Noord Korea is de Iraanse satelliet- en kerntechnologie echter wél veel verder gevorderd. 'Op dat gebied is Iran technologisch geavanceerd, maar daar win je op het slagveld geen oorlogen mee,' vervolgde Shahvar.Kernbom compenseert militaire zwakte

De Iraanse ayatollahs spelen het spelletje van misleiding echter heel goed door regelmatig foto's en video's van militaire parades, rakettesten en grootschalige luchtmacht- en marineoefeningen vrij te geven. 'Dat gaat hoofdzakelijk om afschrikking,' zei dr. Emily Landau van het Instituut voor Nationale Veiligheids Studies (INSS). 'Iran heeft de neiging voortdurend te berichten over militaire vorderingen, maar hun capaciteiten wekken de facto geen indruk. Daarentegen zijn ze zeer geavanceerd met hun rakettechnologie.'

Volgens Landau probeert Teheran een oorlog op eigen bodem te vermijden. 'Het gebruik van Hezbollah en Hamas bewijst samen met het nucleaire programma dat Iran klaar is voor de strijd, maar wel op vreemde bodem.' Hij denkt dat Iran een escalatie, waardoor de strijd naar het land zelf wordt verplaatst, niet zal aandurven omdat het weet dat de VS militair veruit superieur is. 'Maar als een land een kernbom krijgt hoeven ze zich niet zo'n zorgen te maken over hun conventionele capaciteiten.'

Stoere taal voor eigen volk en bondgenoten bedoeld

Meir Javedanfar van het Interdisciplinaire Centrum verklaarde dat zelfs al zou Iran een kernbom krijgen het land nog steeds niet sterk genoeg is om het tegen het Westen op te nemen. 'Ik geloof namelijk niet dat Iran zoveel centrifuges heeft als het beweert. En als dat wel zo is dan zijn het centrifuges uit de jaren '70.'

Javedanfar denkt daarom dat de stoere taal van Teheran voornamelijk is bedoeld voor de eigen bevolking. 'Vooral na de mislukte couppoging in 2009 moet het regime aan het volk laten zien hoe sterk het is. Ook willen ze tegenover hun Shi'itische bondgenoten in Irak, Libanon en Hezbollah bewijzen dat ze een supermacht zijn. In werkelijkheid loopt Iran in militair opzicht járen achter.' Hij denkt dan ook dat de steeds ernstiger wordende economische crisis in Iran wel degelijk van invloed is op de militaire en nucleaire capaciteiten van de islamitische republiek.

Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News
Oude pyramides gevonden op Antarctica, met bijzonder verhaal

Geplaatst door xandrah in Extreem weer en natuur(verschijnselen), Wereld op 9 oktober 2012
Volgens een artikel op Scienerary.com zijn er Pyramides ontdekt op Antarctica. Een team van 8 ontdekkers uit Amerika en Europa, zeggen bewijs te hebben gevonden.

Kan het zo zijn, dat Antarctica ooit warm genoeg is geweest in het verleden dat er werkelijk een oude beschaving leefde? Wat nog perplexender is: heeft er een vergevorderde beschaving geleefd, zijn er structuren overgebleven die bewijzen dat er mensen begraven liggen? In ieder geval beweert het team bewijzen van de oude pyramides te hebben vonden

Tot nu toe is er nog niet vele informatie naar buiten gekomen over hun ontdekking, maar een paar foto’s lekte uit naar het Internet. U kunt zelf beoordelen of dit inderdaad pyramides zijn of de piekige punten van rotsen. Desalniettemin zijn het intrigerende foto’s, en zeker de moeite waard voor nader onderzoek. Twee van de pyramides zijn 16 kilometer het binnenland in gevonden, de derde bevindt zich dichtbij de kustlijn. Op dit moment is het team met een expeditie bezig om een vierde te bereiken, en te bepalen of de vorm natuurlijk is, of door mensen gemaakt.

Wat denkt u ervan? Zijn dit natuurlijke vormen of zijn dit werkelijk pyramides?


In ieder geval zou het ons perspectief op de menselijke geschiedenis veranderen, als dit werkelijk objecten zijn die door mensen gemaakt zijn. Egyptologen vermoeden ook allang dat de Sfinx een stuk ouder is dan men altijd dacht: mogelijk ouder dan 10.000 jaar. Wetenschappers ontdekten dat watererosie op het beeld, klimaatverandering laat zien: van en regenachtige hete jungle naar een woestijn, een proces van slechts een paar duizend jaar lang. Het Egyptische klimaat veranderde dus snel, dus dit kan bij het antarctische klimaat ook het geval zijn geweest. Legendes vertellen over pyramides op Antarctica. Ze zouden behoren bij Atlantis, dat niet alleen onder water verdween maar ook door ijs omsloten werd.

Volgens legende: zijn de pyramides portals

Uit ‘In ‘The Myth of the Twelve World Pyramids’ , schrijver James Donahue:

“…De eerste, zei hij, bevindt zich onder het ijs op Antarctica. De anderen zijn in Tibet, Lumeria (een legendarisch verloren continent in de Stille Oceaan), Atlantis, Mexico, Peru, Europa, Australië, Canada,Midden Oosten, Amerika en als laatste Egypte. Ik geloof dat pyramides of tenminste de overblijfselen ervavn, gevonden zijn. Wat mij interesseerde was een profetische boodschap die in de informatie over de Antarctische pyramide zat: het zegt dat deze structuur een poort naar een ander planetair systeem is en dat het zijn functie is om te assisteren bij het komen en gaan van aliën-entiteiten die deel van de geschiedenis van de Aarde uitmaken Deze entiteiten kwamen naar de planeet in grote ruimteschepen, en hadden interactie met hen die leefden op aarde, in het water en onder de oppervlakte. En dan staat er ook nog in de legende: “en wanneer dit boek gevonden wordt, zal het ijs van deze plek smelten, en onthullen dat ruimteschepen gecreëerd zijn middels deze pyramides, die achtergelaten zijn als overblijfsel van hun werk en interactie met deze planeet.’ Het boek is bekend als een duidelijke aanwijzing dat als het oud is, het inderdaad gevonden is. En dat we getuige zijn van het smelten van het ijs op Antarctica. Antarctica zal onthuld worden. En het is mogelijk dat daar een gigantisch ruimteschip ontdekt wordt.’

EBOOK: An Antarctic Mystery by Jules Vernes - Bron: perdurabo10.tripod.com, scienceray

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка