Inform-portalo pri Eo, la movado kaj multlingveco
Дата канвертавання24.04.2016
Памер48.75 Kb.

Inform-portalo pri Eo, la movado kaj multlingveco


Surbaze de la litovlingva paĝaro "Esperanto mozaika" (http://emozaika.info legu iom pri ĝi en tiu ĉi paĝo ) krei multlingvan retejon por informado pri Esperanto, la movado kaj pri aliaj rilataj temoj, ekz. interkulturo, planlingvo, lingva demokratio ks. En tiuj ĉi paĝoj eblas legi proponon pri la unua paŝo de la projekto, sed tio ne estas priskribo de la fina versio. Espereble la projekto poste daŭre evoluos, aldoniĝos pli da servoj kaj estus bone, se iam aperus pli simpla versio de la paĝaro, kiu uzeblus per poŝ-telefonoj kaj poŝ-komputiloj.

Komento: Laŭ statistiko de lernu! "Esperanto mozaika" estas unu el la ĉefaj fontoj de litovaj vizitantoj kaj novaj litovaj uzantoj por lernu!. Tiamaniere eblas fari konkludon, ke sufiĉe multaj vizitantoj ĉe "Esperanto mozaika" ekinteresiĝas pri Esperanto kaj poste iras al lernu! por lerni ĝin.Enkonduko 2

La nuna stato 2

Listo de jamaj informprojektoj 3

Ĉefaj celoj 4

Ĉefaj celgrupoj 5

Eblaj Servoj kaj Dezirataj Trajtoj 6

Servoj 6

Trajtoj 7

Nomideoj 8

Tempoplano 9

Laŭmonataj taskoj 9

Dum la tuta tempo 10

Ideoj por la plua evoluo 11

Pri la litovlingva paĝaro 12
Enkonduko


Laŭ la longdaŭra laborplano de UEA, la tri ĉefaj kampoj de Esperanto-agado estas instruado, informado kaj utiligado (ESF aldone traktas kaj subtenas esploradon). La kampo de instruado jam estas grave helpata de la projektoj lernu!, Edukado.net kaj "Flugiloj de malfacila vento", kaj oni povas diri ke lernado kaj instruado de Esperanto estas bone kunordigataj kaj subtenataj internacinivele. Sed kio pri informado?

La nuna stato


Esperanto-movado estas tre fermita rondo, kutime informado pri diversaj Esperanto-aferoj kaj rilataj temoj okazas nur ene de tiu rondo. En la reto mankas profesia multlingva informejo pri Esperanto kaj la movado, pere de kiu interesiĝantoj pri Esperanto kiuj ankoraŭ ne bone regas la lingvon povus facile sekvi ĉion, kio okazas en la movado.

Ekzistas nur kelkaj informejoj pri Esperanto, kiuj informas en naciaj lingvoj, kaj eĉ malpli multaj bonaj tiaj (bv. vidi la malsupran listo). Ekzemple, la litovlingva "Esperanto mozaika" (http://emozaika.info), kiu estus uzata kiel bazo por la nova portalo. Pli pri "Esperanto mozaika" eblas legi ĉi tie. Ĝi enhavas multajn informojn pri Esperanto, la movado kaj aliaj rilataj temoj. De tempo al tempo ĝi aperigas artikolojn kaj novaĵojn pri la supre menciitaj temoj. Ĝin vizitas kelkmil unikaj uzantoj ĉiumonate (tio estas sufiĉe granda nombro por Litovio), ankaŭ multegaj personoj abonas la novaĵojn. Ĝi funkcias kiel informfonto por interesiĝantoj pri Esperanto, ĵurnalistoj, studentoj kaj aliaj paĝaroj.

Alia ekzemplo de sukcesa informejo estas la ruslingva "Esperanto novosti" (http://e-novosti.info). Ĝi estas pli simpla enhave, ĉar enhavas nur novaĵejon kaj forumon, sed ambaŭ tiuj ĉi partoj enhavas multajn interesajn informojn pri Esperanto. Multaj homoj vizitas la paĝaron, la forumo estas aktive uzata, kelkmil personoj abonas la novaĵojn ktp. Tre ofte ĵurnalistoj trovas multon interesan tie por siaj artikoloj.

La spertoj de tiuj loke orientitaj informejoj montras ke lerta kaj ĝisdata nacilingva informado donas rezultojn. Grava pluso de tiaj retejoj estas ankaŭ ke ili estas montrataj inter la unuaj rezultoj kiam oni faras interretserĉojn pri Esperanto (sed ankaŭ pri pluraj aliaj temoj!) kaj tiel helpantaj liveradon de ĝustaj informoj pri Esperanto al la ĝenerala publiko. Serĉoj en aliaj lingvoj nemalofte prezentas unavice kritikajn artikolojn aŭ misinformojn. Krome ekzistas pluraj retejoj kiuj informas pri la movado, sed ĉefe/nur en Esperanto (ankaŭ bv. la malsupran liston).

Alia fakto estas ke pli kaj pli da homoj eklernas Esperanton per la reto, sed multaj el ili poste ne eniras la movadon kaj/aŭ neniam vere ekuzas la lingvon. Tio aparte iĝis klara en la komunumo ĉirkaŭ lernu!. Pro tio indus havi kvalitan inform-portalon, al kiu povus kontribui ajna informema esperantisto aŭ Esperanto-grupo. Ĉiu esperantisto aŭ grupo de esperantistoj ekhavus eblon facile informi pri sia agado al ekstera publiko kaj aldoni propran sinprezenton. Tiamaniere la paĝaro funkcius ne nur kiel informejo, sed ankaŭ kiel "enmovadigilo". La jamaj lernu!-helpantoj mem atentigis pri ĉi tiu sia bezono kaj esprimis pretecon ekuzi tian informejoj tuj kiam ĝi aperos.

Do, por resumi, bezonatas informportalo ĉe kiu: • Esperanto-kluboj kaj organizoj havos eblon facile informi pri sia agado kaj kapti novajn movademajn personojn.

 • Ĉiuj informemaj esperantistoj povos facile verki aŭ/kaj traduki novaĵojn/artikolojn pri Esperanto en naciaj lingvoj, interŝanĝi ideojn, kune verki tekstojn ktp.

 • Redaktantoj de artikoloj/novaĵoj ne devos zorgi pri teknikaĵoj, paĝar-strukturo ks.

 • Ligo al lernu.net kaj aliaj retaj kursoj estos klara kaj reciproke utila.

 • Ekzistos datumbazo de Esperanto-organizoj kaj Esperanto-parolantoj, kiujn oni povos facile kontakti por ekzerci sian Esperanton, ricevi informojn aŭ fari intervjuojn.

 • Aperos informoj pri Esperanto-eventoj, kunlabore kun jam ekzistantaj tiuspecaj paĝaroj.

kaj kiu estos populara ĉe diversaj serĉ-maŝinoj.

Plano pri realigo de tia informportalo estas prezentata en tiu ĉi dokumento.


Listo de jamaj informprojektoj


Ĉi tie ni listigas la plej gravajn el la al ni konataj informiloj kaj informprojektoj pri Esperanto, kun komentoj.

Informiloj


DVD-filmo pri Esperanto ligilo - filmo pri Esperanto kaj la movado kun multlingvaj subtitoloj
Esperanto Elektronike ligilo - DVD-disko kun ĉiuspecaj informoj pri Esperanto
Afiŝoj ligilo - kelkaj afiŝoj pri Esperanto
Faldfolio ligilo - multlingva faldfolio pri Esperanto
Ĝisdate pri Esperanto ligilo - multlingva teksto pri Esperanto
kaj amaso da diversaj informiloj kaj informiletoj uzataj loknivele kaj ekzistantaj en ĉefe unu aŭ du lingvoj

Informprojektoj


Esperanto mozaika http://emozaika.info (informoj pri ĉiuj flankoj de Esperanto, novaĵoj, datumbazo de litovaj esperanto-parolantoj ktp; lingvoj: la litova)
Esperanto novosti http://e-novosti.info (novaĵoj, forumo; lingvoj: plejparte la rusa)
Esperanto.net http://esperanto.net (katalogo de ligiloj; lingvoj: multaj)
NUN http://www.esperanto.se/nun/ (anoncstabulo; lingvoj: Esperanto)
Raporto.Info http://www.raporto.info/ (novaĵoj, artikoloj; lingvoj: Esperanto)
Libera Folio http://liberafolio.org/ (novaĵoj, artikoloj; lingvoj: Esperanto)
Esperantoland http://www.esperantoland.org/eo/ (novaĵoj, informoj pri Esperanto-grupoj; lingvoj: Esperanto kaj la germana)
Monda Kalendaro http://ttt.mondakalendaro.org/month.php (Esperanto-eventoj; lingvoj: la ĉefa enhavo en Esperanto, enkonduko en kelkaj lingvoj)
Nitobe-centro http://nitobe.info/ (nepreta paĝaro pri lingva demokratio; lingvoj: Esperanto, la angla, la franca, ...)
RIC http://informado.net/ (informiloj kaj konsiloj por informemaj personoj; lingvoj: Esperanto)
TEJO-aktuale http://tejo.org/tejo-aktuale/ (movadaj novaĵoj; lingvoj: Esperanto)
Eventoj http://www.eventoj.hu/ (movadaj novaĵoj retpoŝte; lingvoj: Esperanto)
kaj kelkaj Esperanto-organizoj kiuj havas proprajn paĝarojn kaj kadre de ili informas pri Esperanto kutime en 1-2 lingvoj, ekz. TEJO http://tejo.org (novaĵoj pri la organizo; lingvoj: plejparte Esperanto), UEA http://uea.org (novaĵoj pri la organizo; lingvoj: kelkaj), Varsovia Vento http://viavento.republika.pl/ (novaĵoj, podkastoj, filmoj; lingvoj: Esperanto kaj la pola), JEFO http://esperanto-jeunes.org/ (ĝeneralaj informoj, novaĵoj pri la organizo; lingvoj: Esperanto kaj la franca) ktp.

Kvalito


Ĉiuj ĉi-supre listigitaj agadoj havas sian rolon kaj bonajn flankojn, sed neniu el ili estas kaj multlingva, kaj enhave ampleksa. Ankaŭ, malmultaj el el tiuj projektoj kunlaboras inter si kaj pluraj taskoj estas farataj pluroble kaj diversloke.

Ĉefaj celoj


 • provizi en multaj lingvoj sed unu loko freŝajn kaj interesajn informojn kaj novaĵojn pri Esperanto, la movado kaj la ligitaj temoj (kiel lingvaj rajtoj, lingva demokratio, multlingveco ks.)

 • interesigi homojn pri Esperanto, pozitive influi la publikan opinion pri ĝi kaj doni motivojn (kaj informojn pri iloj) lerni aŭ subteni ĝin

 • motivigi homojn kiuj jam eklernis Esperanton daŭrigi la lernadon kaj eniri la movadon

 • kunligi kaj kunordigi fortojn kiuj diversloke estas uzataj por informado pri Esperanto, plurobligante la informadefikon kaj ebligante eĉ al malfortaj lokaj movadoj kaj individuoj atingi siajn celgrupojn

 • iom malpezigi kaj komplementigi lernu! rilate al ligoj al la movado

Ĉefaj celgrupoj


 • freŝbakitaj/ataj esperantistoj

 • informemaj, aktivaj esperantistoj

 • scivolemaj ĵurnalistoj

 • retemaj lingvemuloj aŭ internaciemuloj

 • serĉrobotoj ;-) (estos grave igi la paĝaron konforma al preferoj de serĉrobotoj, tiel ke ĝi aperu laŭeble alte en listoj de serĉrezultoj)

Poste, se la paĝaro bone funkcios kaj estos kreskiva, ev eblus aldoni ankaŭ pliajn celgrupojn, kiel ekz:

 • la celgruparo de Nitobe-centro (agantoj por lingva demokratio, politikistoj)

 • lingvoesploristoj/lingvistoj

 • aktivuloj de internaciaj junularaj organizoj

Eblaj Servoj kaj Dezirataj Trajtoj

Servoj

Novaĵejo


La ĉefa parto de la paĝaro. Novaĵoj kaj artikoloj pri Esperanto, la Esperanto-movado kaj pri aliaj rilataj temoj, ekz. pri lingvopolitiko, lingvolernado, aliaj planlingvoj ks. La novaĵoj aperus en multaj lingvoj kaj estus facile sekveblaj, aboneblaj retpoŝte kaj per RSS, krome lastaj novaĵoj estus facile eksporteblaj al aliaj paĝaroj (tio signifas, ke ajna deziranto povus aperigi lastajn novaĵojn ĉe sia propra paĝaro).

La redaktantoj de tiuj novaĵoj havus bonan redaktejon, pere de kiu en tre facila maniero eblus verki novaĵojn, aldoni bildojn ks. Ankaŭ oni facile vidus, kion verkas aliaj redaktantoj, ĉar ĉiuj novaĵoj havus resumon en Esperanto. Tiamaniere funkcius interŝanĝo de informoj, bildoj kaj alia rilata materialo.

Ekzistus aparta dissendolisto, kiu kunligus ĉiujn redaktantojn. Tiamaniere ili ĉiuj povus kunlabori, interŝanĝi ideojn ktp.

Eblus kunlabori kun la jam ekzistantaj inform-paĝaroj: Libera Folio, Esperanto-mozaika, E-novosti ks.


Artikolbazo kaj dokumentujo


Kolekto de artikoloj kaj gravaj dokumentoj pri Esperanto kaj rilataj temoj en multaj lingvoj. Prizorgantoj de diversaj lingvoversioj de la paĝaro povus facile alŝuti kaj forigi ĉiujn dokumentojn en sia lingvoversio. Ĉiuj dokumentoj estus dividitaj en multajn kategoriojn.

Kalendaro de Esperanto-eventoj


Kalendaro de Esperanto-aranĝoj. Ĉiuj aranĝ-priskriboj estus tradukeblaj. La kalendaro estus ligita al la datumbazo de Esperanto-organizoj, tiamaniere oni povus ne nur legi pri la aranĝo, sed tuj vidi informojn pri la organizanto. Ankaŭ la fotoalbumoj estus ligeblaj al priskriboj de pasintaj aranĝoj. Pri tio eblus kunlabori kun Monda Kalendaro (http://mondakalendaro.org/).

Interesaj faktoj pri Esperanto kaj rilataj temoj


Ekzistus granda kolekto de interesaj faktoj pri Esperanto, la movado kaj pri aliaj rilataj temoj. Ĉe ĉiu paĝo aperus unu hazarda fakto, tiamaniere “promenante” tra la paĝaro, uzantoj samtempe ekscius multon novan pri la movado.

Profundaj informoj pri Esperanto


Ĝeneralaj informoj pri Esperanto kiel lingvo: baza gramatiko, kial lerni?, kiel lerni?, avantaĝoj de la lingvo, komparo kun aliaj planlingvoj ktp. Kunlabore kun lernu! aperus “tagovortoj” en multaj lingvoj, de tempo al tempo aperus iu ekzempla vorto en Esperanto kun ekzemploj kaj tradukoj al naciaj lingvoj. Tiuj vortoj estus aboneblaj. Tiu ĉi parto estus forte ligita al lernu!

Detalaj informoj pri la movado


Kio estas tio? Prezento de kelkaj ĉefaj Esperanto-organizoj, Esperanto-aranĝoj. Nuna stato de la movado, ĉefaj celoj, historio ktp.

Ampleksaj informoj pri Esperanto-kulturo


Filmoj, ludoj, libroj, ludoj, podkastoj kaj radioelsendoj, komputilaj programoj. Ĉio elŝuteblus, testeblus kaj uzeblus.

Multlingvaj tagovortoj


Legu pri tio sub “Profundaj informoj pri Esperanto”.

Datumbazo de Esperanto-organizoj


Temas pri datumbazo, en kiun povus enskribiĝi ajna Esperanto-organizo. Se en iu lando ekzistas iu Esperanto-klubo aŭ iu grupo, ĝi povus registriĝi ĉe la datumbazo. Niaj vizitantoj povus facile vidi prezentojn de tiuj organizoj, serĉi ilin laŭlande kaj sur la mapoj vidi, kie ili troviĝas. Ĉiu organizo havus propran prezent-paĝon, en kiu troviĝus ĉiuj bezonataj kontakt-informoj, priskribo kaj foto aŭ emblemo.

Datumbazo de helpemaj Esperanto-parolantoj


Datumbazo de Esperanto-parolantoj, kiuj pretas helpi al uzantoj de la paĝaro per konsiloj kaj informoj, doni informojn pri la movado ktp. Registriĝi ĉe la datumbazo povus nur tiuj, kies lingvonivelo de Esperanto estas jam sufiĉe bona kaj kiuj jam havas iom da spertoj pri la movado. Tiuj personoj helpus enmovadigi interesiĝantojn pri Esperanto. La tuto estus simila al Delegita Reto de UEA, sed funkcius nur rete kaj la ĉefa celo estus “enmovadigi” homojn.

Blogoj


Registritaj Esperanto-parolantoj havu eblon krei propran "blogon" en nacia lingvo, en kiu li/ŝi povu rakonti pri sia ĉiutaga vivo, i.a. pri Esperanto kaj rilataj aferoj. Tio estus aldona bona inform-fonto.

Podkastoj


Podkastoj (rete aboneblaj radio-elsendoj) iĝas lastatempe ege popularaj iloj por informado. Ni proponus al ŝatantoj de podkastoj ejon, en kiu eblus aŭskulti elsendojn de diversaj podkastoj. Ankaŭ por farantoj de podkastoj ni havus kelkajn utilajn ilojn. Pere de specialaj iloj oni facile povus krei RSS-fluojn por siaj podkastoj, informi, abonigi homojn ktp. Eblus kunlabori kun Varsovia Vento kaj Radio Verda.

Video-arkivo


Oni nun tre ofte faras diversajn filmojn pri Esperanto-aranĝoj, pri la movado ks. Sed ĉiuj filmoj troviĝas en malsamaj lokoj kaj malfacilas trovi ilin. Ni havus paĝojn, en kiuj estus kolektitaj filmetoj el diversaj paĝaroj. Oni facile povus aldoni propran filmon al tiuj paĝoj, krome ekzistus eblo ege facile aldoni multlingvajn subtitolojn por ĉiu filmo. Eblus kunlabori kun Farbskatol’ kaj kun Kataluna Informservo televida.

Trajtoj

Flekseblo


La paĝaro konsistus el multaj moduloj kaj tradukantoj kaj redaktantoj havus eblon mem elekti kiujn partojn ili volas traduki. Nur la tradukitaj partoj estus videblaj por simplaj uzantoj.

Bonaj serĉ-ebloj


Ĉiu aparta modulo, ekz. novaĵejo aŭ dokumentujo havus apartajn serĉilojn, sed ekzistus ankaŭ kroma ĝenerala serĉilo, pere de kiu eblus laŭ ŝlosilvortoj serĉi informojn en la tuta paĝaro.

Koment-ebloj


Pluraj partoj de la paĝaro estos komenteblaj. Tiamaniere uzantoj havos eblon multe diskuti, demandi, interŝanĝi informojn ktp.

Nomideoj


Oni longan tempon pensis pri diversaj nomideoj kaj eblaj retregionoj. Finfine plej multe da voĉoj ricevis la jenaj:

Nomo: Esperanto aktuale
Retregiono: aktuale.info

Tempoplano

Laŭmonataj taskoj

1a monato


paĝar-strukturo kaj aspektigo
html-ŝablonoj kaj CSS-igo
la ĉefa menuo (verŝajne kun falmenueroj)

2a monato


kerna sistemo
adaptado de la traduksistemo kaj ligo al la kerna sistemo
kreado de la ĉefpaĝo kaj kelkaj aliaj bazaj paĝoj
la modul-sistemo ĉe la traduksistemo

3a monato


daŭre pri la kerno
la ĉefa novaĵejo kaj redaktejo
abon-sistemo (kiujn partojn volas aboni, kiom ofte ks kun adminejo)

4a monato


finfaro de la redaketejo kaj novaĵejo
videbligo de la vortar-sistemo de lernu!
artikolujo (eble kategorioj, adminejo, elŝuteblo en kelkaj formatoj, serĉ-eblo)
dokumentujo (eble kategorioj, elŝuteblo en kelkaj formatoj, adminejo, serĉeblo)

5a monato


datumbazo de helpemaj esperantistoj (registriĝo, adminejo, profilo-paĝoj kun foto kaj sinprezento, kontakt-eblo, datumŝanĝo, memorig-funkcioj, serĉo-eblo)
fotoalbumoj
anonctabulo

6a monato


programado de adminejoj kaj paĝoj sub "Diversaĵoj" (kelkaj el ludoj, libroj, muziko, filmoj, podkastoj)
datumbazo de interesaj faktoj pri Esperanto, la lingvoj, kolektado de tiuj informoj ktp
polurado de la tuto kaj testa lanĉo de la paĝaro

7a monato


gastolibro
paĝarmapo (necesas ke aŭtomate kreiĝu laŭ modulsistemo kaj lingvoversioj)
statistik-skriptoj (plejparte ni provu utiligi skriptojn de la venonta lernu!-analiziilo)
RSS-fluoj por diversaj partoj
polurado de lastaj detaloj kaj publika lanĉo de la paĝaro

8a monato


datumbazo de Esperanto-organizoj
kalendaro de Esperanto-eventoj kunlabore kun aliaj paĝaroj

9a monato


donacbutonoj kun listo de donacintoj
google-serĉo
reklamaĵ-sistemo
desegnado de kelkaj reklamaĵoj pri la paĝaro por reklami ĝin ĉe aliaj paĝaroj, interŝanĝo de reklamaĵoj

10a monato


Finfarado de taskoj

Dum la tuta tempo


plenigo per enhavo, kreado de paĝoj, serĉado kaj kolektado de dokumentoj kaj alia materialo
aspektigaj laboroj (bildoj, informiloj, fotoj ks.)
son-dosieroj
verkado de bazaj novaĵoj
varbado de tradukantoj kaj redaktantoj
reklamado de la paĝaro
kunlaboro kun aliaj projektoj
kunlaboro kun la ĉefaj Esperanto-organizoj
komunikado kun vizitantoj kaj helpantoj
retkunsidoj
dokumentado de la sistemo
traktado de rimarkitaj cimoj

Ideoj por la plua evoluo


Se la unua paŝo estos sukcesa, povas esti ke aperos bezono je ankoraŭ 1-2 pliaj paŝoj, dum kiuj ni povos realigi kelkajn pliajn aferojn, pri kiuj ni decidis ne okupiĝi dum la unua paŝo. Liston de eblaj aldonaj faritaĵoj vi povas trovi ĉi-sube. Krome iom post iom surbaze de komentoj kaj diskutoj verŝajne aperos pli da bonaj ideoj. Sed ĉiu posta paŝo havos signife malpli grandan buĝeton ol tiu ĉi unua. Kompreneble la paĝaro konstante bezonos teknikan prizorgon, sed ni esperas, ke iom post iom por tio la paĝaro enspezos mem.

Eblaj faritaĵoj dum la sekvaj paŝoj: • nacilingvaj blogoj de esperantistoj (estus bona aldona inform-fonto)

 • iloj por podkastoj (adminejo por krei proprajn podkastojn kaj radio-elsendojn)

 • video-dosieroj (alŝutado de video-dosieroj, facila aldonado de multlingvaj subtitoloj)

 • multlingvaj tagovortoj (kunlabore kun lernu!)

 • forumoj

 • paĝar-versio por poŝtelefonoj kaj poŝ-komputiloj

 • publikigi video-prelegojn kun multlingvaj subtitoloj pri multlingvismo, Esperanto, lingvopolitiko ktp.

 • facila videbligo de lastaj novaĵ-titoloj kaj aliaj informoj (E-aranĝoj) ĉe aliaj paĝaroj

 • aktuala demando

 • bonaj statistik-skriptoj

 • granda reklam-kampanjo, pli aktiva kunlaboro kun nacilingvaj amaskomunikiloj en diversaj landoj ktp.


Pri la litovlingva paĝaro


La unua versio de "Esperanto mozaika" (http://emozaika.info) aperis antaŭ pli ol 5 jaroj. La unua versio estis tre simpla, ĝi enhavis nur novaĵ-liston. Iom post iom laŭ komentoj de uzantoj la paĝaro ŝanĝiĝis kaj kreskis. Kelkfoje ĝi tute ŝanĝis sian aspekton kaj strukturon, la kerna sistemo estis dufoje plene reverkita. La nuna versio de "Esperanto mozaika" enhavas sufiĉe profundajn informojn pri Esperanto, la movado, Esperanto-kulturo ks. De tempo al tempo aperas novaĵoj kaj artikoloj pri la supre menciitaj temoj kaj pri aliaj rilataj temoj, ekz. oni ofte informas pri aliaj lingvoj, lingvopolitiko, diversspecaj aranĝoj ktp.

La paĝaro estas sufiĉe populara, ĝin ĉiumonate vizitas kelkmil vizitantoj (laŭ statistiko granda parto de ili vizitas la paĝaron konstante) kaj sufiĉe multaj abonas la novaĵojn (nuntempe ĉirkaŭ 750 personoj abonas novaĵojn retpoŝte, aldone multaj abonas ilin pere de RSS, sed mankas statistiko pri tio. Antaŭ iom da tempo estis kelkoble pli da abonantoj, sed dum lasta jaro pluraj litovaj popularaj retpoŝt-sistemoj iĝis pagendaj kaj multegaj litovoj ŝanĝis retadresojn kaj tiamaniere perdiĝis granda parto de abonantoj. Ĝuste en tiu tempo "Esperanto mozaika" estis refarata kaj la teamo ne sukcesis ĝustatempe reagi al tiuj ŝanĝoj. Sed ajnokaze la nombro de abonantoj por Litovio restas sufiĉe alta.). La paĝaro estas ŝatata de serĉ-retejoj, pro tio tre multaj vizitantoj venas ĝuste de tiuj retejoj. Laŭ komentoj kaj mesaĝoj de uzantoj la teamo povas fari konkludon, ke la paĝaron ofte uzas: • Esperanto-parolantoj, kies lingvonivelo ne estas tre alta kaj kiuj volas sekvi ĉiujn novaĵojn.

 • Esperanto-parolantoj, kiuj ŝatas printi la novaĵojn kaj disdoni ilin en iuj kluboj aŭ inter siaj konatoj/amikoj.

 • Personoj, kiuj aŭdis pri Esperanto kaj volas ekcii, kio estas tio.

 • Homoj, kiuj serĉas kontaktinformojn de iuj esperantistoj aŭ de iu Esperanto-klubo.

 • Ĵurnalistoj, kiuj verkas pri Esperanto kaj pri iuj Esperanto-eventoj kaj volas havi bonan inform-fonton por tio.

 • Studentoj kaj lernejanoj, kiuj verkas iujn skribajn laborojn pri lingvoj kaj/aŭ Esperanto.

 • Lingvemuloj, kiuj serĉas pli da informoj pri diversaj lingvoj.

La teamon de "Esperanto mozaika" ofte kontaktas prizorgantoj de aliaj paĝaroj, kiuj petas permeson pri publikigo de iuj artikoloj aŭ iuj partoj de "Esperanto mozaika". Kelkaj bibliotekoj jam enmetis "Esperanto mozaika" en siajn katalogojn.

La teamo de "Esperanto mozaika" de tempo al tempo per serĉ-retejoj serĉas forumojn kaj paĝarojn, en kiuj okazas iuj diskutoj pri Esperanto. La teamo atente esploras ĉiujn argumentojn por kaj kontraŭ Esperanto kaj tre ofte surbaze de tiuj diskutoj aperigas iujn artikolojn. Estas rimarkinde, ke en tiuj diskutoj homoj, kiuj argumentas por Esperanto, tre ofte mencias "Esperanto mozaika" por pruvi ke Esperanto estas viva kaj estas jam sufiĉe vaste uzata.

Laŭ statistiko de lernu! "Esperanto mozaika" estas unu el la ĉefaj fontoj de litovaj vizitantoj kaj novaj litovaj uzantoj por lernu!. Tiamaniere eblas fari konkludon, ke sufiĉe multaj vizitantoj ĉe "Esperanto mozaika" ekinteresiĝas pri Esperanto kaj poste iras al lernu! por lerni ĝin.

Ĉe "Esperanto mozaika" ekzistas datumbazo de litovaj esperanto-parolantoj. La ĉefa fonto de tiuj esperanto-parolantoj lastatempe estas lernu!. Do tio signifas, ke sufiĉe multaj lernas unue Esperanton ĉe lernu! kaj poste venas al "Esperanto mozaika" kun deziro movadumi.Lastatempe sufiĉe multaj esperantistoj el aliaj landoj esprimis deziron havi "Esperanto mozaika" ankaŭ en aliaj lingvoj, pro tio aperis ideo pri multlingva "Esperanto mozaika".

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка